LA TINTA

La tinta es una substancia de color, fluida o viscosa que
serveix per a escriure, dibuixar o bé imprimir. S'ha combertit
en una de les principals vies de comunicació per al ser humà
, ja que també es una manera de poder transimitir la cultura
i l'educació a nivell mundial. Es va crear a la Xina i no se sap
encara avui dia quan exactament, pero s'aproxima que es
per el anys 400 abans de crist, ja que té un origen bastant
antic.
La tinta està composta per particules de carbó o bè de sutge
que aquest forma el pigment de carbó negre.
Al llarg de la historia, s'han inventant un munt de
tintes, però, les més comunes són:
• La Tinta Negra composta per negre de fum i goma
dissolts en aigua.
• La Tinta Vermella, per obtenir el color vermell,
insereixen alguns tipus de colorants.
• Tintes Blaves i Verds compostes amb diferents
substàncies minerals o vegetals.
• Tintes d'Or i Plata que es feien amb pols d'aquests
metalls lligats amb alguna substància glutinosa.
Ivan, Amina, Aitana i
Carlos.