THIS DRAWING MUST NOT BE SCALED.

- THE GENERAL CONTRACTOR SHALL VERIFY ALL DIMENSIONS, DATUMS AND LEVELS PRIOR TO COMMENCEMENT OF WORK. ALL ERRORS AND OMISSIONS TO BE REPORTED IMMEDIATELY TO THE ARCHITECT. - VARIATIONS AND MODIFICATIONS TO WORK SHOWN SHALL NOT BE CARRIED OUT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE ARCHITECT. - THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF THE ARCHITECTS AND CAN BE REPRODUCED ONLY WITH THE PERMISSION OF THE ARCHITECTS, IN WHICH CASE THE REPRODUCTION MUST BEAR THEIR NAME AS ARCHITECTS.
HIỆU CHỈNH
GHI CHÚ: REVISION
STT NGÀY HC
BASEMENT VENT. RISER revision date of KÝ HIỆU NỘI DUNG HC
1 suffix revision initials revision details
TRỤC THÔNG GIÓ TẦNG HẦM E 1C 1B 1D
1A 2B
10/03/17 ISSUE FOR PILE
CONSTRUCTION
SMOKE EXTR. RISER
2
TRỤC HÚT KHÓI

MECH. RISER
3
TRỤC CƠ KHÍ

5
MECH+HYDR RISER 88

30
4 00

13
TRỤC CƠ KHÍ + NƯỚC

PODIUM VENT. RISER
5
TRỤC THÔNG GIÓ KHỐI ĐẾ 1
GHI CHÚ
PRESS. RISER NOTE
6 60
TRỤC ĐIỀU ÁP 0 BỂ NƯỚC THÔ
10
PRESS. RISER FF LIFT LOBBY 00 RAW WATERTANK
7 352.14 m³
TRỤC ĐIỀU ÁP SẢNH THANG MÁY PCCC B4-15

ELV RISER
8 TRỤC ĐIỆN NHẸ
BỂ NƯỚC SẠCH
FRESH WATER TANK
ELECTRICAL RISER 155.03 m³
9
TRỤC ĐIỆN B4-03
THANG BỘ 02
FIRE RISER
10 ST-02
TRỤC ỐNG NƯỚC CC

40
16.48 m²
RANH KHU ĐẤT CHỦ ĐẦU TƯ - INVESTOR

39
B4-17
UP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH

93.57°
SÀI GÒN CỬU LONG
KHOẢNG LÙI 6

K. VỰC HẬU CẦN
53
THANG MÁY L02: THANG PHỤC BOH 40
VỤ KẾT HỢP DÀNH CHO LỰC 13.87 m²
LƯỢNG PCCC B4-16 PHÒNG ĐỆM
SSL Đ/C-A/D
3.81 m² 63-65 HÀM NGHI, P. NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH
B4-20 GIÁM ĐỐC - DIRECTOR
UP
PHÒNG KT XLNT
OM WTP TECHNICAL
/ FR ENT 3 22.14 m²
TO SEM BOH B4-06 QUẢN LÝ DỰ ÁN - PROJECT MANAGER
BA 19.17 m²

D
6

2 KIẾN TRÚC - DESIGN ARCHITECT
SẢNH THANG MÁY
LIFT LOBBY BỂ TÁCH MỠ
24.01 m²
B4-08 GREASE TRAP
4 90.76 m³
7300

B4-04

D1

0
420
KIẾN TRÚC - LOCAL ARCHITECTS
6
BÃI XE

0
PARKING

700
1299.86 m²

200
1
B4-01
C
TOF -18.700
THANG BỘ 01
158.51°

KẾT CẤU và CƠ ĐIỆN - C&S and M&E
TOS -18.800
ST-01
21.53 m²
4300

B4-10

BỂ TỰ HOẠI
SEPTIC TANK
175.76 m³
B4-05 C1 GIÁM ÐỐC QUẢN LÝ KỸ THUẬT
B DIRECTOR TECH. MANAGER

00
112
UP

400.00

0
KTS.THÁI NGỌC HÙNG TS. LÊ ÐÌNH HỒNG

900
6
CHỦ NHIỆM - PRO. ARCH
PHÒNG ĐỆM
7300

SSL
4.65 m²
B4-14

600 1000 KTS. THÁI NGỌC HÙNG

CHỦ TRÌ - MAJOR ARCHITECT

200
200
KTS. TRƯƠNG THỊ ÁNH LOAN

A THIẾT KẾ - DESIGNED BY

B1 KTS. LÊ XUÂN THÀNH
KTS. ĐẶNG CHƯƠNG ĐOÀN
VẼ - DRAWN BY

0
530
KTS. NGUYỄN TUẤN ANH
BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
KIỂM - CHECKED BY
WASTEWATER TREATMENT PLANT
440.61 m³
B4-07 KTS. TRƯƠNG THỊ ÁNH LOAN
TÊN CÔNG TRÌNH - PROJECT NAME

KHÁCH SẠN
A1 HILTON SÀI GÒN
HILTON SAI GON HOTEL
ÐỊA ÐIỂM - LOCATION
SỐ 11, CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH, PHƯỜNG
BÊN NGHÉ, QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH
TÊN BẢN VẼ - DRAWING TITLE

91
.6
7° 82
76 MẶT BẰNG TẦNG HẦM B4
BASEMENT B4

KÝ HIỆU B.VẼ SỐ HIỆU CHỈNH
4500 9000 9000 8400 DRAWING No. REVISION No.

HSG-ATA-AR-A-02-05

BASEMENT B4 TÌNH TRẠNG BẢN VẼ
DRAWING STATUS

MB TẦNG HẦM B4 1 2 3 4 5 TKBVTC - DESIGN FOR CONSTRUCTION
1 TỶ LỆ 1 : 100
TỶ LỆ
SCALE
NGÀY
DATE
C COPYRIGHT A.T.A Architects Co., Ltd 2010
NOTE: - THIS DRAWING IS TO BE READ IN CONJUNCTION WITH OTHER RELEVANT ARCHITECTURAL/ MECHANICAL/ ELECTRICAL/ CIVIL AND STRUCTURAL DRAWINGS
1 : 100 @A 1 10/03/17