Alecu RUSSO

Activităţi culturale dedicate scriitorului
la a 198-a aniversare de la naştere,
14 - 17 martie 2017

„Numele lui Alecu Russo va creşte cu timpul şi va străluci glorios”
V. Alecsandri (expoziţie on-line, prezentare)
http://libruniv.usarb.md, http://bs-usarb.blogspot.md, YouTube, Facebook,
Twitter, ISSUU,Google+

Alecu Russo - 198 de ani de la naştere (17 martie 1819 - 4 februarie 1859)
(expoziţie de documente, prezentare, recital din poemul în proză
CÂNTAREA ROMÂNIEI)
Hol, parter

,,Cât de dulce sunt amintirile bătăilor de inimă, cât de încăpătoare
sărutările tinereţii înflorite...” Alecu Russo ,,Amintiri”
(expoziţie de documente, prezentare)
Sala de împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice, beletristică

Un spirit lucid al veacului său Alecu Russo - 198 de ani de la naştere
(17 martie 1819 - 4 februarie 1859)
(expoziţie de documente, prezentare)
Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice

Alecu Russo - poet, prozator, eseist, memorialist și critic literar
(TV-clipuri, informaţii, program)
Hol parter, http://libruniv.usarb.md, http://bs-usarb.blogspot.md, YouTube,
Facebook, Twitter, Issuu, Google+

Responsabili:
Elena Harconiţa, Director Biblioteca Ştiinţifică,
elena.harconiţa@mail.ru
Valentina Topalo, şef Centru Manifestări Culturale,
valeandrew@gmail.com