‫תרגילים — חישוב נגזרות‬

‫)‪f ( x + h) − f ( x‬‬
‫‪
 f ′ ( x ) = lim‬‬ ‫א‪ .‬חשבו את הנגזרות של הפונקציות הבאות תוך שימוש בהגדרת הנגזרת‬
‫‪h→0‬‬ ‫‪h‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪f ( x ) = 3x .1‬‬
‫= )‪f ( x‬‬ ‫‪.8‬‬
‫‪x2‬‬
‫‪f ( x ) = −2x + 1 .2‬‬
‫‪1‬‬
‫= )‪f ( x‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪f ( x ) = 5 .3‬‬
‫‪x +1‬‬

‫‪x‬‬ ‫‪f ( x ) = 2x 2 .4‬‬
‫= )‪f ( x‬‬ ‫‪.10‬‬
‫‪x +1‬‬ ‫‪f ( x ) = −x 3 + 1 .5‬‬
‫‪1‬‬
‫= )‪f ( x‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪f ( x ) = x 4 .6‬‬
‫‪( x + 1)2‬‬
‫‪f ( x ) = x 3 + x .7‬‬

‫ב‪ .‬נגזרות של פולינומים — השתמשו בנוסחה לחישוב נגזרת של פולינום 
‬

‫‪y = 3x 2 .1‬‬
‫‪y = −5x 4 .2‬‬

‫‪y = 6x 3 + 5x .3‬‬

‫‪y = 5x 2 − 2x .4‬‬

‫‪y = −2x 7 − x 5 + x .5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪y = − x 6 + x 3 + 7 .6‬‬
‫‪4‬‬

‫‪x3 x2 1‬‬
‫=‪y‬‬ ‫‪+ +‬‬ ‫‪.7‬‬
‫‪3 2 5‬‬

‫)‪y = ( 2x − 3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.8‬‬

‫‪y = ( x + 1) ( x 2 − x + 1) .9‬‬

‫‪y = x 2 ( x − 1) .10‬‬
‫‪2‬‬

‫‪y = ( x + 1) .11‬‬
‫‪3‬‬

‫‪y = ( x 2 + x − 1) .12‬‬
‫‪2‬‬

‫‪x 4 − 3x 3 + 8x‬‬
‫=‪y‬‬ ‫‪.13‬‬
‫‪3x‬‬