LECȚIA 23

EUROPA ESTICĂ

A. Caracteristici generale
 Regiunea cu cea mai mare suprafață
 O regiune despărțiță de Asia prin munții Ural și Caucaz
 O regiune cu deschidere în nord la Oc. Arctic
 O regiune de întinse câmpii și podișuri
 O regiune ce păstrează în nord urme ale modelării ghețarilor de calotă
 O regiune situată în cadrul a două zone de climă, temperată și rece
 O regiune cu fluvii mari, ale caror debite sunt influențate de climă
 O regiune cu vegetație variată, dispusă în benzi latitudinale, corespunzătoare tipurilor de climă
 O regiune în sudul căreia sunt cele mai fertile soluri din lume, molisolurile (cernoziomurile)
 O regiune în care condițiile naturale au influențat răspândirea inegală a populației și dezvoltarea ec.
 O regiune foarte bogată în resurse naturale
 O regiune bine cultibată cu cereale și plante tehnice
 O regiune cu profunde transformări politice după anul 1990

B. Caracteristci specifice
Europa de est ocupa spatiul din rasaritul continentului European.
I. Poziția geografică și limite
N – Oceanul Arctic
S- Marea Neagra- Muntii Caucaz si Marea Caspica
V- Europa nordica si centrala
E – Muntii Ural si fluviul Ural
II. Cadrul natural
1. Relieful
este predominant de campie
Câmpii Câmpia Europei de Est, Câmpia Nipru – Doneț, Câmpia Mării Negre
Aceste campii au fost acoperite În era glaciară de calota glaciară de aceea în jumatatea
nordică sunt lacuri glaciare și morene
Podișurile și colinele- întrerup din loc în loc câmpiile
Podișul Volgai, Podișul Central Rus, Podișul Valdai, Colinele Smolensk –Moscova,
Podișul Volino Podolic, Podișul Donetului
Munții – Carpații Pădurosi ( Ucraina ) –alpini, Caucaz, Urali –de varsta hercinica
2. Clima
predominant temperat continentală cu ierni reci și veri călduroase
în N climat rece polar și subpolar
în sud climat subtropical datorită influenței Mării Negre și Caspice
3. Hidrografie
Raurile se varsa in: 1. Marea Barents – Peciora, Dvina de nord
2 Marea Baltica - Neman si Dvina de vest
3. Marea Neagra – Nistru, Nipru, Bug
4. Marea Caspica – Volga – cel mai mare fluvi al Europei
Lacuri –glaciare si tectonice – Ladoga si Onega
– Artificiale – pe volga si Nipru
4. Vegetatia
dispusă latitudinal de la N la S astfel:
În N – Tundra ( clima rece )
În centru – Taiga- păduri de conifere, păduri de amestec –conifere și foioase
În sud stepa –formată din ierburi
5. Peisajul geografic
în mare parte peisajul natural este modificat de intervenţia omului
exploatarea resurselor
aşezările umane
activităţile economice
căi de comunicaţie

C. Statele și capitalele Europei Estice
1. Federatia Rusă – partea Europeana,
2. Ucraina,
3. Belarus
4. Armenia
5. Georgia
6. Azerdbaijan