You are on page 1of 3

SEJARAH PERKEMBANGAN

MODEL ATOM

SIR JAMES CHADWICK

1.1 BIODATA SIR JAMES


CHADWICK

Sir James Chadwick dilahirkan di Cheshire ,


England pada 20 Oktober 1891 dan
meninggal dunia pada 24 Julai 1974 .
Beliau menamatkan pengajian di Honours
School of Physics pada 1911 .
Beliau menyambungkan lagi pengajiannya
selama 2 tahun dalam Physical Laboratory di
Manchester .
Beliau merupakan ahli fizik Inggeris .
Beliau pernah memenangi anugerah Nobel
yang berprestij .
Saintis yang bertanggungjawab menemui
neuton dalam model atom .
Saintis terakhir dalam sejarah perkembangan
model atom .
1.2 Sejarah Perkembangan
Model Atom
Democritus , seorang bangsa Yunani yang mula-
mula perkenalkan teori atom .
Beliau menamakan zarah paling kecil sebagai
atomos yang bermaksud tidak boleh dipecah
lagi .

1.3 James Chadwick menemui


neutron

Menjumpai suatu zarah kecil lain dalam nukleus


selain proton .
Jisim zarah ini hampir sama dengan proton tetapi
zarah ini adalah neural ( tidak bercas )
Beliau menamakan zarah ini neutron .
Beliau mendapati bahawa semua nukleus
mengandungi neutron dan proton kecuali nukleus
hidrogen yang mempunyai proton sahaja .
Menurut teori atom modern, atom terdiri atas inti yang terdiri 2 jenis nukleon
(proton dan neutron) dan elektron berada di sekeliling inti atom.
Elektron memiliki sifat dualistik, yaitu dapat bersifat sebagai partikel dan
gelombang sehingga kedudukan elektron dalam atom tidak dapat tentukan
secara pasti, yang dapat ditentukan keboleh jadian menemukan elektron pada
jarak tertentu dari inti.
Kedudukan elektron digambarkan berupa awan, tebal tipisnya awan
menyatakan besar kecilnya keboleh jadian menemukan elektron di daerah itu,
yang disebut dengan orbital
Orbital disebut juga tingkat energi yang terisi maksimum 2 elektron
Elektron dengan energi terendah menempati orbital yang paling dekat dengan
inti
Orbital yang memiliki tingkat energi sama atau hampir sama dapat
membentuk kulit atom, jadi kulit atom merupakan kumpulan orbital -orbital