You are on page 1of 25

 IX

-
>
-
>
« ..J z
0
u
- >
Z IX ct
-
Z > < "
- ,_ z
0 > u ct
IJJ Idol ~~
- o· '" ..J
U « w w
IX :E ::l
~ LLI _ z
--I « z < ct
« _.:;
W ..J s
1m- w IX
0
Z = ....
LLI
~.
- «
z
:l r-, 0\ r-, l/'\ 0\ 0 r-, 0\ '<t' N CC 0\ r-, 0\. l/'\ r-, l/'\ ,,", i"-
N r() r() • l/'\ l/'\ l/'\ .~ CC C', 0 ...... N r() r() \D r-, \ '<, OC
...... ...... ,..... _.. _..
..
vi i
Ul
2 :<! en 0
Z z Ul 0 .~
0 z en 0 ;<
u.; 0 0 Ul ~ )<
~ 2
~ 0 0 Ul ~~
CS , ....i :s 0 :s
z 0 :~
Ul en -< z W ;;2 < w Ul ::;;
0 ez: Vl
l- 2 -< > ez: ~ c ..J
Z vi o S:! 0 en '" ::r: ~ Vl Ul ;:J Vl .Li
Ul f- .:.r., W :s > e)' W :J
0 f- ez: Ul ...1 U vi o
2 Vl 2 ~ ;:J ez: 2 2
n.. o 0 1.Li ~ ·w :r;
Ul s CS u..l c, 0 U I'C c 0 W or..: .Li
c ~ '2 2 ~ 0 Vl Vl 0 U ....J > ..J
;:J 0 o Ul Ul Vl 2 ...1 ;; <
Z r-- U CS < 0 0 ;:J ~ 0 Ul Ul Z
0 CS 0 0 Ul e, o c W o
0 :s Vl 2 ;;2 c vr ~, Vl
;:J < en ~ Ul. Vl Vl J
Ul Ul >- s < ur 0
-c 0 Vl ~ f- ~ 2 Vl Ul p:; c ~ 0 0 "\
~ >- N 2 Vl .,,: s vr u >- Ul z '"
0 Ul Ul 0 t- 'I~ Ul Z < '" l- :JJ
CS 2 Vl 0 0 Z
0 < ~ u, 0 ~ Ul .,,: L:S ~ 'W ::::
u, 0 Z 0 0 Vl Ul Vl u, Z 2 Ul :.r.
;:J 0 0:: Vl
Vl ::l ~ t.r.l > 0 Z Z Vl Z Ul Z w 2 ;:J 0
z :::i :::: Ul ~ 0 o ~ Vl 0 ;:J s Vl u
1i ~ ~ c,
f2 a e, ;:J u z 0 "'- o o. z ~
.,,: < Z f: .... i t.r.l Ul z z f-< ~ ~ t.r.l
r- ~ :::: ...1 ;;2 ...1 t;;
~. . W ...1 ~ ;; < 0 u.l s ...1 Vl
LJ -c u.l ...1 ,_l (f), -< c, LJ u.l r.ot.<
,_l u.l :..... :> ~ . ....l :> (f)
l- b:, ...:..; .b::
C<: .'V ...:..; ...... :> ..... :> ~ > ...... ~~ <
-< ...:..; ....... :> < - -- :> ~ ...:..; ...... ......
~I ...... ...... ...... c, ....... >-< ...... ,..... ...... ...... -
c ~ Q 9 9 0 9 0 9 9 9 0 9 9 0 Q 9 Q 2
U < < ~
" 2 ....J a ....J . ...1 ....J :5 ~
:::: ;:J ;:J ;:J ;:J ;:J ;:J ;:J ;:J' ;:J ;:J E ;:J ;:J ~ ~
-- Q z Ul
CI Ul C l- .t: ,C: .t: t: t: t: t: .t: t: l- t: ~
C ~ .'0:: 't ;:J ~ ,;...
Z 2 e, P- d o P- P- P- ~ c, "'- P- c, ~ ~ :;;:
d: < < < < < '< < U < U tJ.l -< -
c, U U U U i-l-l U U U U U f-< U U U U i:C
,-, (f) .... N

.~ .~

.... c::

""3 v u·

'sel\snu ssuo!oeisJ I. seionpuoo eJsus6 anb leuoloowa 0lqweo un ru601 as olualwlPualua oxenu un A BpeJ!W ap 0lqWB::> un 'u9lxaHaJ el ap S~i\eJl 'r;/ 'euosJad el ap sauotooura sel us souieoojua anb sourausj sowaoalqelsa anb sauoloelaJ sel JeJo[aw arad anb sa OJq!l alsa us sousaucdo.rd anb 01

...............•.••••

. .

a . , ,

· ·

,

B!lSn6u'lt " OWS!SO!I\JSN " opaWII " u9PBdnooaJd u pepa!su'lt n ezueHuoosaa u

seWJV' .:

,

SOpOl~VII

selua!WeJJ9H soool00'lt.

·

:.+

u913enillJA3

Ih __ D_3_!l_S9_U_6e_!D -===~~~

, ,

· ,

sOlualw!OOuOO .:

,

JS::>Bld (, U9!O!sods!O C. u9!Oelds0'lt C. 01ads9H C ezu2!:1u0:J C

so~ea

seo!uo~l soonJ1

'seUosJad 5e) ap seronpuoc sel B I. u9ZBJ el e elul3deanb ojquiao un uoo seuoloeleJ sel JeJ.o[aw elUaw! as 9luawlBuo!OlpeJl

, "

· · '.ac ••• aaa ••• uaDUaQ •• _

Q)' ::J 0"'

c::: '0

T.i o·

S

CI)

J

g
z
u..l
.......
~ vi ~
....... <
a V)
0 z
Z ',) t.IJ
~ i u..l v: ~ c2
-c
~ r. ....l s :§
< I z ~ z b
!"'I u.l ~ ~
...... e-
is z -<
< ; , t.IJ ~
I-<
~ , u..l z ~
:..z..; g a f'l f-
2 i r-' ,... i2
I Z z Vl :;)
<:t; U.J
I :;) Z
::::: I D z z
,-, Vl
- ':;) 0
>-< c ::.:
U U.J -< ~
<: .V) ~ s
V) >0
~ 0 0 ~
~ "" ()
0::: ~ ~
0 ,... e-
~ ~ -<
V)
Z
<:
0:-:
r. ('j .. '" ('j '" '" vi v ..£ co:! .... vt - '
c ~ 0 ~ E :; 0 0 0, A.. .... ~
~ '" ..D ::l E E .;;; co:! ... :::I uo
1- V o:tl on .~ .... eJ' .... C ..., V C
il) ...
V u ::: E o V V 0 c co:! V U ::l -v
0.. ::: V ~ "" ee ;> > "" 0 .::: t.2 ::l t'<l '0"' 0
'" r..1:.l .... -v V ..c ~ V 0 ~ o 0 ~
V .... V
co:! il) ~ :::I. c V 'V .... C":!
C":! c:: -v V .... .... -v
V) il) ... ::l c 0" 0.. ::0 '" co:! '" ....
co:! - 0 0 V .~ V ~
-;; ~ sr :::I .... ..., -0 0 .... '"
c ~ .s .... ::l '"' 0..
N on V ~ <I,; ;::;
0 U V "" ';; 0 C":! -v -0 GIl c:: 0
v.: il) c:: '" e:: il) .... ~ V V ::l
,_ t'<l 0.. c:: 0 C":! ::l ::l .... E
V ::l V o :-9 C":! on
tl ... 0 c -0 .E r::r c:: V
< 0.. :::I <I,; r::r .~ vi
.... c C":! .... V (;j '"
)- C":! V '" 2 .... 0" c:: -v ..£ E
-., V ~ ,_ c V C":! C":!. il) 0.. GIl
V .... ....
~ -v >-, > il) V .s .:; V '" V c:: x C":! V
.... '" 0..' <.t:: 'u ~ V ~ -v v V '"
0 u C":!. Vl il) on OJ., ::l 0
c V r::r .... co:! U '"
< 0.. ..... ee oJ -v .;;; 0 V
r: Vl V .... V ·0
::l ..., ~ C":! .... e:: -; C":! "" >-.
'" 0 '" >
.... til -v '" c:: C":! p.. c .;< >-. ~
I"' ~ "" c ~
~ on 0.. 0 v 0 ..., "" V c -v
'-' .;: -v -v ..., c v ~ E .;;; QJ 0 0 '" til'
_. 1"', c:: 0 r-S 'u il) ,- V .... ·u '" 0 :-9
:-' V '-' '" il) e
....... ::l :... .S' .~ 0 til -0 0 E
_., 0.. u .... ~ V ;.a ""'@
- '<, <.2 ~ '" -v E c:: V E c:: V
-c (-., eJ' '" '0 '" V til ::l QJ
't':l 0 il) ,til ~ J u :...
. , c:: E '" ""'@ v Vl c:: E .... :'9 p.. ::l .... ~
v - ~ il) ~ ·v .... .... '"
::l c 0 0.. ""'@ .... c:: ..c:: 0
::l V c:: 0.. til 0" 0 ....
< 0 0.. til til til V
r::r v:: ~ ~ (.;; E
~ on V u .;;; C 0 til .5 0 -e
v:: ::l c E ~ ~ til .... t':l
:,::: :u v ~ til :... .... .... ·u,
cr QJ .~ QJ 0.. .... u V c :u .....
-0 1 til 0'" til u: c c::
~ ....... .... 0... ;> V >-. 0 V -v V 0\ C":!
~ -0 N 0 ~ .... til .... .§ <:<J
vi X c:: 0- .s E til oil) E·
::l V <'ii > V V
.... 0 V .... V til ""Cl .s
... on c:: ._ -v
.... ~ -0 <:<J 0 V 8 c:: -v V
.... ~ ::l c:: c:: .... .... -e V
u QJ '" V c:: <:<J ~
~ '" QJ Vl V QJ ~ ..... c:: QJ
c:: V u ..., V p.. 0 tr V c ....
V '" ::t V ~ .~ V '"
0 .... <:<J <:<J -0 .... -e
'''; ..D 0 c ..c:: 0 ·u 0.. 0 ..... V e e ..., 5h .;;;
E -v :u ~ E rv , '" .... ::t II.) II.) II.) til II.)
e II.) ... V ·c
:'l c:: -v Vl .... '0 QJ .... t:: 0... 0'" E ;> 0
c:: til II.) 0 .... .~ .... '" U til
::l u <:<J r..; on 0 U .... c:: <:<J ·s V ::t V u:1 0 -v
u ....l -v .s til til '"
II.) V <:<J .... II.) c <::
QJ 0 .... .... <:<J 0.. .... .... II.) -v ::l l-
c ::t ..c:: c:: til - til 0 II.) '" ::t V 0
w..:; QJ x .5 0 e ::t E
0'" o ~ ... til II.) ..,... c::' -v .- r::r ""Cl :z ,..,

c::

1\..

~ e

s ~

e

-

"I

, c,

..

c. 2:

'11\

i!

o :2

o N

c °G

.... '-'

E

o o

v ....

.s:

<U -cI

o 0 U E 0,; 0 '"

~ e-'2

:::: c:

0" I1J

.z:;

e

8

Ul

n

'"

.;:

o

.S E

'"

o

]

:.2

U

'"

o

'0..

o

....

0...

'"

::::

'"

~

(!I

0...

0- E

.",

's

'0 0... o

o c:

~

'" C'CS

'u c: c: -0

-~. '0

c: 0 =' E

~ 0,;

·0 ~

~

...

c <U

'" <U

'"

OJ -cI

o

~

C'CS :::l U

o

c

.~ c: o 0... o

<U '" '"

8

...

o

j

.e '3 0"

'V

.", 0,;

"l.I

&

'V n..

8 ;a

c 0,;

o

"E

I1J ::J'

~

I1J -0

....

t

0,;

'"

..0

o

.... o (;j

U

i

c o

'u

~

c: o

~.s

0,; ::J 0'"

OJ -0

ce

o

8

I1J c:

0,;' 0 -cI 0...

c:: o U

.~

'~ ,0 z

-'

- ,-

-_; .r-

"

;...

z

s:

v.> • .....,

v ..c !;'j .... '-' V)

~

c

o Q) o..'"d

V) c::

o '0

E ·u

c

~

c v

'" V

C c

:g

u !;'j ... '-'

!;'j ... '-' v.> v ::l c::

'"

~

..0

E

::l

'-'

'"

o

u

...

g

z

-:':

>-

~

,_.

... u II)

'8

8

...0

8

II)

's

c:: ::;

c::

~

...c::

o

-

'"

~ §

u U

'"

5

:2:

~.
:;j '" '" "'1 C"C: V '" ~ 1-< C"C: .$ 0 '"
'" 0 0 0'- 0 0 .... 8 'l.I
"1j 'u .... 1 Q)~ 'u til 0.. C"C: .C:: c c:
'l.I ,,-,' ... 0 ~ 0 0 0 ~
;> c C"C: o .!:1 - C"C: U· 8 ~ u 'u
.s:: :l 0.. '" 'l.I ~ 0.. ::0 Q)
E '" o :l u til til c Cil C"C: c:
'l.I' c: U 'l.I ro Q) ro ... - Q)
C"C: '" '" ro c:: - ,- '" ro 0 ~ 'boO
c:: '" 0 c:: Q) - .... o c:: ,......l tIl~ ... "'0
0 0 .... 0 0 Q) ~ 0 2 c:: Q) '"
'-' 6 til "'0 ~ '" ro
Vl c "2 o ro ~ 0.. on 'l.I ro .]
.... - ,- m '-' '8 -
'l.I C"C: c.c:: Vl "'0 ...c:: c Vl 0 0 0 Q) ,-
'- ~ u
0.. .... Q) j ro ro Q) S '" 0.., c:: ::0
.s c:: ... 0.. 'l.I 0.. 0 '0 '0 Q)
>- 0 '" "'0 ~ til ro c:: ::; 'l.I 0 ro
C"C: C"C: 'l.I'. 's Q) - 0 c:: c:: 0"' ::; '"'CI
"1j ...c: '\3 Q) S 'l.I V '"
"'0 til 0 'l.I U ro c::
~ OJ Vl "1j '" '" ...
ro us c: ro ,- ~ .... Q) 0
u c: - ..... 0 Q). o 0 '" "'3
0 v ~ ~ ,'9 Q) == ...0 ro 0 ~ "'0 c:: 0..
'-' c Q) - c:: - '" til
c c ro v ~ 'l.I :;j ro 0 ~ ~
~\! '" ,......l N til ro "'0 ::; OJ:) ... U
C"C: 0 0 ~ .- S c:: e-, -
'u '-' 0.., ;>. v '2 Q) <:d c..c: :l
'"' 8 E 0 OJ Q) "'0 '"'CI c:: c:: til
OJ ...9 ...0 V c:: ~ '" '0 Q)
Q) .- <:d <:d 0 ....
.... 0 o '"'CI ... E.:l Q) 0 S u 'u u
'" .... o v Q) .V v c:: S '"
.~ 0 - 8 .'"'CI '"'CI til .... Q) '<:d Q) 0
11) ...0 .~ ~ Q) "1j .... '"'CI -
('d v 0.., t.8 ...
'" <:d c:: 0 "'0 til Q)
·0 Q) "'0
v ~ <:d ... OJ '0 ;.a Q) 0 ~ "1j :l '"'CI
= "1j '\3 '" til '" 0.. r..l:: <:d
'\3 V ~ :l 0 ... c:: ... Q)
QJ c c:: '" 'u Q) i '" Q) .... ::0
... 0 c:: Q) ... ~ ::; Q) ....:s I!)
v :l 0 '" 0..,
115' 'u V ... OJ Q) <:d 0"' ::l 'l.I ~- ro
'B .... Vl c;r', u c:: 0.., c:: ""0 ~ =.
ee Vl .~ V '" ;a ~ ....
0.., .~ Vl . ;::.., ,9 0 Q) Q) .... ::l ro
QJ Vl I!) OJ ....9. ~ '0 .... c "'0 ~ .... - 0
'l.I '" '" '" '" 0 0..,
"'d Q) 0 ro 8 <:d. ·0 'l.I ~ i v c Q) '"
'l.I '"'CI C::' c:: - ... ta ~ c:: e
0 c ""0 .... ~ c::
Q) ... <:d a3 Q) ,~ til
..... :l OIl 0 S u 8 .0... I!) '" I!)
u 0 Vl 0 <:d <:d eo Q) ... til c: -0
C\! C"C: ·0, 'u j 'So ~ 'u I!) <:d '"3 '"'CI Q) 0
Vl 'u c: c: '"'CI 0 -0 Vl 0 0 ro
Q. 'l.I cU' c:: c:: ~ o. ~ c:: >-.. ·u- til ....
rJl ro 0 o.i 0 OJ i .... <:d 8 QJ ....
QJ 0 0.., ~ Q) u §: 2 <:d U ::; ro .!:1 u I!)
'"'CI '" "', >, ... c: .... 2 ...0
0 v I!) Q)~ 'S:: ~ c:: '> ... til Q) OJ v I!) ro QJ ~
.... m ~ 5 v '"'CI "1j -0 :.:i
""' :; 0... Cl';)j '" 5 -0 '"'CI ':; c,
... 0 OJ. c::: 0 I!) :::1 c:: 8 0 c: ro 0"'.
'" E '0.. 0 ......l1 8. E .... 0 a 'l.I 0.., U '"
QJ 8 0... ro u :0 c:. ;.a v ~
'" ... I!) 0.., I!)
::; 0 '8 E '" 'l.I :l ::l
Z ~ .... 0 I!) ~ v El. ·0· <:Il I!) 0 --=
0.. o "1j; 'l.I '"'CI c:: sr -0 .0- Z M
~
'" '"

s

e ,2

co N

v "'"Cj

~ '"

E , __

v C ... 0 a.. u

o

~ "'2 ~

o

8

o u

'" ~

8

o ~ f-;

o

....

<1)

'3'

r.n

III

i5 o z

. 11\

s

.0 ·z

o rY"'.

V) 0,)

~ """d

<.n 'v

:::

;::;

c ,:;

.•. L.; r-c

;11

, .... ~ --.

o

>-.

:-..J ~ ~

:~ (.,2

::...' ';\

C.::.... .~

:::

>

" ..... ,

~ ... iJ

c

'-'

, ,

.J:

V

o

c o u

'"

~

o z

= c V)

("a N C

, ,

V

E

v, 't 1-'

C Z

'_

::

>

:.. :-

:..

z

-;I:" V ""

,~

:>

'J

o u

::;-'

,_ l..J V C c,

c

.:

-.:;

::

,'.

:::.

.~

u

z V c;

o U '.J ,~

.~

v v ....

..0 c

'"

,_

vi

:Z

,..J

o

,_

'"

;:

o z

o '-< .....

o

..... <U c

Q) ~ :l en CT' 0 en

o "~

]-

o

8

'0

U

""V

• • •

c:

Q)

c C 0...

o

"U <lJ ::1 0...

o

8

'0

U

w: e'

1-: <:1 2

'-i -::; -0 ~ V

'J ;:j

Q..

-e ,~ 'u > =

:.... oW

.... v:: c ::l u

""'

0.; 'u

~ ''''';

;.; .~

~ E

.~

c <U

'"

g

z

-

;::;

E

c v :...

'-' ~

'"

o CJ

~u c v

'-'

C-

e.o

V ::;

e

o .t:: '0

.....

U

0...

.5

III

S

:z

'" ~

~ CI) v ::l o.

'" V

:...

c a e

v 0..

:::

c v

S <-:I c .... c

2:l ~ ~

c: 0' o .~

u ....

0... '0

o

'""0 c C'$ N c:

C'$

-

CIl o

w

c v CIl

8 0 :0

c..c: c:

1

'"

~

o Z

'"

::

o z

o u

o u

~

.....

c: .~

u

e-,

CIl c

E

~ .....

o

CIl >

V ;:! 0"'

> ....

I

8

c 'W

8

o

r-

c:

v

2:: ~ ~

@ ~ ~.:::

c.. ~ 8 ~

~ :j c: c-, on .::l ~ c c:: c v ... ,.

,-,

Q) '-<

-::)

.'J.) 'C

'-

'8;

>... o

...

c v C

.:;

~

o, X <L!

V o .~ ..c

Q) C ;:J E cr .::3

S~ 6 o

t2 .-2

v ~ c; '1.;

-._'

o

S

'"

'2

~ u Q)

a

'"

o

- '" o

'"d

8

'"

o

S

Q) u C'O

..c

Q) ::l sr Q)

""0

c

'0

......

u u

'~

o u

~

o

....

til '"'

o ·0

8 v o ""'Ij

til

c

,-

v, c' 1-:

CI 2:

@

.... v 0.. o

~

til

e<:

-

111

g

Z

.1)

:D c::

'" '0

o 'u 0... 0

E E

V

::: ~ -'

~

- "'0 C"

o. c[ ~.

~!

c:: cu u

-a

VI

~

o z

....... V'\

Q.) ;::l

8"

o 0...

'" o

S

v

V o 0...

o

Z

v ;::l

0"'

t:: -0

'8

~ u

'"' v

E

';:: 0..

c ;:j

t:: v

-0 u

~ -0 -; ·0

0"' .5

Q.) '"

VI

g

z

t:: ;:j

11\

~

o z

>

-,

:.::_-

.::; >

Q

"

c: v

-_-_'

v -0

c

o c

C -0 c v

'u

.-

v

o cD ell 0..

o

'&,

o

....

0..

1..,

r-

c V -0 o 0..

2

v ~ o :.;

,...

>

>