You are on page 1of 64

Anadolu

mam-Hatip Lisesi
9. Snf

Arapa Dilbilgisi

Adnan HOYLADI
2015
rnekli

Anadolu mam-Hatip Lisesi


9. Snf
Arapa Dilbilgisi

Adnan Hoylad
Adnan Hoylad 1979da Devrek-Zonguldakta dodu. 1996da Devrek .H.L.den mezun oldu. Marmara
niversitesi lahiyat Fakltesinde lisans eitimini 2001de tamamlad. Ayn yl D..Bde, 2004te M.E.Bde
almaya balad. 2010da M..S.B.E.de slam Hukuku alannda yksek lisans eitimini tamamlad. Din Eitimi ve
slam Hukuku alannda almalar bulunan yazar, evli ve iki ocuk babasdr.

Bu kitap internetten derlenmitir. zellikle fasifarabic.com kullanlmtr.


Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi

indekiler

1. Mzekker ve Mennes (T-i Marbta ).................................................................................................................................................................................... 5


1.1. Mzekker ..................................................................................................................................................................................................................................... 5
1.2. Mennes....................................................................................................................................................................................................................................... 5
1.2.1. T-i Tenis ya da T-i Merbta (Bitiik, Yuvarlak t )........................................................................................................................................ 5
1.2.2. Elif-i Memdde (Uzun Elif )...................................................................................................................................................................................... 5
1.2.3. Elif-i Maksre (Ksa Elif )........................................................................................................................................................................................... 6
1.2.4. Menneslik Alameti Tamayan Mennesler ....................................................................................................................................................... 6
1.2.4.1. Kadnlara Ait zel simler................................................................................................................................................................................... 6
1.2.4.2. Dii Varlklara Dellet Eden simler ................................................................................................................................................................ 6
1.2.4.3. Vcudun ift Organlarnn simleri................................................................................................................................................................. 6
1.2.4.4. lke, ehir Ve Kabile simleri ............................................................................................................................................................................ 6
1.2.4.5. Rzgr ve eitli Ate simleri ........................................................................................................................................................................... 7
1.2.4.6. Canl Fakat Akl Sahibi Olmayan Topluluk simleri................................................................................................................................... 7
1.2.4.7. Szle Baklarak renilenler (Sem Mennesler) .............................................................................................................................. 7

2. Soru Edatlar ( - - - - - - - - - - - - ) ..................................................................................................... 8
2.1. ...................................................................................................................................................................................................................................................... 8
2.2. .................................................................................................................................................................................................................................................... 9

2.3. .............................................................................................................................................................................................................................................. 10

2.4. - - .................................................................................................................................................................................................................. 10

2.5. - ....................................................................................................................................................................................................................................... 11

2.6. - ............................................................................................................................................................................................................................................ 11

2.7. ............................................................................................................................................................................................................................................... 12

2.8. ................................................................................................................................................................................................................................................ 12

2.9. .................................................................................................................................................................................................................................................. 13

2.10. .............................................................................................................................................................................................................................................. 13

3. aret Zamirleri ( ) ......................................................................................................................................................................................................... 14
3.1. Yakn in Kullanlan Zamirler ........................................................................................................................................................................................... 14
3.2. Uzak in Kullanlan Zamirler ............................................................................................................................................................................................ 15

4. Kii Zamirleri ( - - - - - ) .............................................................................................................................................................................. 15

1
Adnan Hoylad

5. yelik Zamirleri ( - - - - - ) .........................................................................................................................................................................................16
6. Marife - Nekra ....................................................................................................................................................................................................................................17
6.1. Nekra ...........................................................................................................................................................................................................................................17
6.2. Marife..........................................................................................................................................................................................................................................17
7. sim Cmlesi........................................................................................................................................................................................................................................18
7.1. sim Cmlesinin geleri .......................................................................................................................................................................................................18
7.2. Haberin zellikleri ..................................................................................................................................................................................................................18
8. smi Mensub (Nisbet Ya's) ...........................................................................................................................................................................................................20
8.1. smi Mensubun Aidiyet Bildirmesi ...................................................................................................................................................................................20
8.1.1. Cinsiyet (Milliyet) .........................................................................................................................................................................................................20
8.1.2. Memleket .........................................................................................................................................................................................................................20
8.1.3. Din ......................................................................................................................................................................................................................................20
8.1.4. Kabile, Bir Snf ya da Topluluk.................................................................................................................................................................................21
8.1.5. Meslek ...............................................................................................................................................................................................................................21
8.1.6. Sanat ..................................................................................................................................................................................................................................21
8.1.7. Durum ve Keyfiyet, Herhangi Bir Sfat ..................................................................................................................................................................21
8.2. sm-i Mensbla lgili Dier zellikler..............................................................................................................................................................................21
9. Dzensiz oul (Krk Cemi-Cemi Teksir) ...............................................................................................................................................................................23
10. Saylar ve Temyzi (1-19)..............................................................................................................................................................................................................24
10.1. Bir Says:..................................................................................................................................................................................................................................25
10.2. ki Says ...................................................................................................................................................................................................................................25
10.3. Saylar (3-10) ..........................................................................................................................................................................................................................25
10.4. Saylar (11-20)........................................................................................................................................................................................................................27
11. Sra Saylar .......................................................................................................................................................................................................................................28
11. 1. Sra Saylar (1-12) ...............................................................................................................................................................................................................28
11.2. Sra Saylar (11-20)..............................................................................................................................................................................................................28
12. Saatler (Tam-Yarm) ......................................................................................................................................................................................................................29
13. sim Tamlamas (zafet Terkibi) ................................................................................................................................................................................................31
14. Sfat Tamlamas...............................................................................................................................................................................................................................34
14.1. Sfat............................................................................................................................................................................................................................................34
14.2. Sfat Tamlamas .....................................................................................................................................................................................................................34
14.3. Sfat ve Mevsuf Uyumu ......................................................................................................................................................................................................34

2
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi

14.3.1. Marifelik- Nekrelik.................................................................................................................................................................................................... 34


14.3.2. Mzekkerlik- Menneslik ...................................................................................................................................................................................... 35
14.3.3. rab (Hareke) .............................................................................................................................................................................................................. 35
14.3.4. Say .................................................................................................................................................................................................................................. 35
15. smi Tafdl ......................................................................................................................................................................................................................................... 37
15.1. smi Tafdilin Tesniye ve oulu ...................................................................................................................................................................................... 38
15.2. sm-i Tafdlin Cmle inde Kullanl ......................................................................................................................................................................... 38
15.3. sm-i Tafdlin Dier zellikleri....................................................................................................................................................................................... 41
16. Muzri Fiil (Gib-Gibe-Muhtab-Muhtaba-Mtekellim) ......................................................................................................................................... 42
16.1. Tanm ve Kurallar .............................................................................................................................................................................................................. 42
16.2. Muzari Fiilin ekimi............................................................................................................................................................................................................ 43
17. sm-i Fil ............................................................................................................................................................................................................................................ 44
17.1. Harfli (Slasi) Fiillerin smi Faili ............................................................................................................................................................................... 44
17.2. Drt ve Daha Fazla Harfli Fiillerin smi Faili............................................................................................................................................................... 45
18. Muzri Fiil (Olumsuz) .................................................................................................................................................................................................................. 45
18.1. imdiki Zamann Olumsuzu ............................................................................................................................................................................................ 45
18.2. Geni Zamann Olumsuzu ................................................................................................................................................................................................ 46
18.3. Gelecek Zamann Olumsuzu ........................................................................................................................................................................................... 46
19. Mz Fiil (Gib-Gibe-Muhtab-Muhtaba-Mtekellim) .............................................................................................................................................. 48
19.1. Tanm ve Kurallar .............................................................................................................................................................................................................. 48
19.2. Mazi Fiilin ekimi ................................................................................................................................................................................................................ 48
20. Mz Fiil (Olumsuz) ...................................................................................................................................................................................................................... 49
20.1. Harfu Nefy .............................................................................................................................................................................................................................. 49
20.2. Cahd-I Mutlak ....................................................................................................................................................................................................................... 50
20.3. Cahd-I Mstarak ................................................................................................................................................................................................................ 51
21. Gelecek Zaman ............................................................................................................................................................................................................................... 53
22. Emir Fiili ............................................................................................................................................................................................................................................ 53
22.1. Emr-i Hazr .............................................................................................................................................................................................................................. 53
22.2. Emr-i Gaib ............................................................................................................................................................................................................................... 54
22.3. Emr-i Mtekellim ................................................................................................................................................................................................................. 55

3
Adnan Hoylad

4
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi

1. Mzekker ve Mennes (T-i Marbta )


1.1. Mzekker
Canl ya da cansz varlklarn erkek olann gsteren isimdir. Trkedekinin aksine Arapada cansz varlklar
da mzekker ya da mennes kabul edilmektedir. Mzekker ismin herhangi ayrc bir harfi yoktur.
rnekler:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas Trkesi Arapas

Mmin Bir kap Bir adam

Kedi Kitap renci


Halit At Bir baba
1.2. Mennes
Canl ya da cansz varlklarn dii olann gsterir. simlerde menneslik almetleri tr:
1.2.1. T-i Tenis ya da T-i Merbta (Bitiik, Yuvarlak t )
En ok kullanlan menneslik almetidir.
rnekler:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas Trkesi Arapas

Mmin (bayan) renci Kadn

Resim Bir fayda Bir pencere

Fatma Kedi (dii) Aye
1.2.2. Elif-i Memdde (Uzun Elif )
Bu elifle biten isimlerin mennes olmas iin eliften sonra gelen hemzenin kelimenin kk harflerinden
olmamas gerekir. Bu tr mennes isimler genelde sfat anlam tayan isimlerdir, elif ve hemze de ekleme
harflerdir.
rnekler:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas Trkesi Arapas

l Krmz Esmer

Topal Yeil Beyaz

5
Adnan Hoylad


Sarn Siyah Sar
1.2.3. Elif-i Maksre (Ksa Elif )
simlerin sonunda noktasz eklinde yazlan ve kendisinden nceki harf fethal olduu iin elif olarak
okunan bu harf o ismin mennes olduunu gsterir.
rnekler:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas Trkesi Arapas

Gen Kk Selma


Daha sefil Susuz Leyla

Birinci Byk Hamile
1.2.4. Menneslik Alameti Tamayan Mennesler
1.2.4.1. Kadnlara Ait zel simler
rnekler:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas Trkesi Arapas

Zeynep Suat Meryem
1.2.4.2. Dii Varlklara Dellet Eden simler
rnekler:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas Trkesi Arapas

Kz ocuu Kz karde Anne
1.2.4.3. Vcudun ift Organlarnn simleri
rnekler:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas Trkesi Arapas

Kulak Gz Ayak
1.2.4.4. lke, ehir Ve Kabile simleri
rnekler:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas Trkesi Arapas

6
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi


Msr am Mekke
1.2.4.5. Rzgr ve eitli Ate simleri
rnekler:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas Trkesi Arapas

Kuvvetli ate

Ate Bat rzgr
1.2.4.6. Canl Fakat Akl Sahibi Olmayan Topluluk simleri
rnekler:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas Trkesi Arapas

Develer Koyunlar Gvercinler
1.2.4.7. Szle Baklarak renilenler (Sem Mennesler)
rnekler:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas Trkesi Arapas

Ruh
Yeryz
Can

Cehennem Yurt Gne

Sava Balta Gkyz
Not 1: Gerekte erkek veya dii olmayan isimler sonuna tay marbuta ( )getirmekle mennes olmazlar.
Sadece gerekte erkek veya dii olan isimlerin mennesi ve mzekker vardr. Cmlede fiil ile fil arasndaki
uygunluk gibi mzekker mennes uygunluu istenilen durumlarda sfatlar mzekker halden aadaki rneklerde
grld gibi mennese evrilir.
rnekler:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas Trkesi Arapas Cinsiyet


Mzekker
Mslman Temiz Gzel
Mennes

Mzekker
alkan Byk Dinamik
Mennes

7
Adnan Hoylad

Not 2: Baz isimler Ty Marbuta ( )ile bitseler bile mennes olamazlar.


rnekler:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas Trkesi Arapas

Urve Hamza Talha
Not 3: Akl olmayan oullar mennes ve mfret (tekil) kabul edilir.
rnekler:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas Trkesi Arapas

Defterler Kitaplar Aalar

Not 4: Mbalaa ifade eden kalbnn sonundaki ta-i marbuta ( )menneslik iin deildir.
rnekler:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas Trkesi Arapas

ok gezmi Soy bilgini ok bilgili
Konuyla lgili Cmle rnekleri
Trkesi Arapas Cinsiyet

Gne dodu.

Mmin (kadn) Kurn okudu. Mennes

alkan (kadn) devi yapt.

alkan (erkek) devi yapt.

renci zili duydu ve snfa girdi. Mzekker

Kitap faydaldr.2. Soru Edatlar ( - - - - - - - - - - - - )
2.1.
nsan dndaki varlklar iin kullanlr ve cmledeki durumuna gre; ne?, neyi?, neye? gibi anlamlara gelir.
Bu soru ismi cmlede mbteda, haber, mefln bih, vs. gibi geler olabilir.
rnekler:

8
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi

Trkesi Arapas

Yere ne dt? SoruKalem yere dt. Cevap


Bu ne? Soru

Bu kalemdir. Cevap

Neye nem veriyorsun? SoruArapaya nem veriyorum. Cevap

Neyi dnyorsun? Soru

Snav dnyorum. Cevap

Snftan niin ktn? Soru
Snftan yzm ykamak iin ktm Cevap
2.2.
nsanlar iin kullanlr ve cmledeki durumuna gre; kim?, kimi?, kime? gibi manalara gelir. Bu soru ismi
cmlede mbteda, haber, mefln bih, muzfun ileyh vs. gibi geler olabilir.
rnekler:
Trkesi Arapas

Okula kim gitti? Soru

Ali okula gitti. Cevap

Evde kim var? Soru

Evde Ahmet var. Cevap

Bu kim? Soru

Bu Muhammed. Cevap

Bugn kimi grdn? SoruBugn Aliyi grdm. Cevap

9
Adnan Hoylad

Bu gmlek kimin?

Soru

Bu gmlek Muhammedindir.
Cevap


2.3.
Hal ve durum sormak iin kullanlr ve nasl? manasna gelir. Cmlede genel olarak haber ve hal olarak
kullanlr.
rnekler:
Trkesi Arapas

Naslsn? Soru

ok kr ben iyiyim
Cevap

Buraya nasl geldin? Soru


Buraya yryerek geldim. Cevap

2.4. - -
Mekan iin kullanlan bir soru ismi ve anlam nerede?, nereden?, nereye? olup cmlede genel olarak haber,
zarf ve mecrr olarak kullanlr.
rnekler:
Trkesi Arapas

Otomobil nerede? Soru

Otomobil park yerinde Cevap

Otomobili nereye park ettin? Soru

Otomobili okulun nne park ettim. Cevap

Nereye gittin? Soru

Okula gittim. Cevap

Nereden geldin? Soru

Okuldan geldim. Cevap

10
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi

2.5. -
Say (aded) sormak iin kullanlr ve ka?, ne kadar? manalarna gelir. Cmlede genel olarak mbteda,
haber, mefln bih, harf-i cerle mecrr vs. olarak kullanlr. Bu soru isminden sonra genellikle mfred, mansb ve

nekre bir isim gelir. Bu isme in temyizi denir.
rnekler:
Trkesi Arapas

Snfta ka renci var? Soru
Snfta bir renci var. Cevap

Bu kitap ka lira? / SoruBu kitap bir liradr.
Cevap


Ka kitap okudun? Soru

Bir kitap okudum. Cevap

2.6. -
Arapada pek ok soru edat bulunmaktadr. Bunlardan iki tanesi ( )ve ( ) harf, dierleri ise isimdir.
Arapa cmlelerde yer alan harfler kural gerei o cmlelerin herhangi bir gesi olamadklar iin irb bakmndan
bir yere sahip deildir. Yani cmlenin herhangi bir gesi olmazlar. Trkede olduu gibi Arapada da deiik soru
tipleri vardr. sim veya fiil cmlelerinin balarna gelerek bu cmlelere soru anlam kazandran hel ve hemze
harflerinin kullanm ile ilgili olarak unlar sylenebilir:
Soru harflerinin kullanld farkl soru tipi vardr:
rnekler:
Trkesi Arapas

Konuyu anladn m? Soru


Evet, konuyu anladm. Cevap

Konuyu anladn m?

SoruHayr, konuyu anlamadm. Cevap

Arapa alyor musun? Soru

11
Adnan Hoylad


Evet, Arapa alyorum. Cevap

Bu renci alkan m? Soru

Hayr, bu renci alkan deil Cevap
Arapay m seviyorsun yoksa Franszcay
Soru
m?

Arapay seviyorum. Cevap

Erken uyumuyor musun? Soru

Evet, erken uyuyorum. Cevap

Araban yeni deil mi? Soru

Hayr, arabam yeni deil. Cevap

2.7.
nsan dndaki varlklar iin kullanlr ve cmledeki durumuna gre; ne?, neyi?, neye? gibi anlamlara gelir.
Kullanm bakmndan soru isminden fark yoktur onun kullanld yerlerde ayn ekilde kullanlr. Bu soru ismi
de cmlede mbteda, haber, mefln bih, v.s. gibi geler olabilir.
rnekler:
Trkesi Arapas

antanda ne var? Soru

antamda bir kitap var.


Cevap


Ne itin? Soru

ay itim. Cevap

2.8.
Sebep iin kullanlan bir soru ismi ve anlam Niin? olup cmlede genel olarak haber ve mefl lieclihi
olarak kullanlr.
rnekler:
Trkesi Arapas

12
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi

Snftan niin ktn? Soru
Snftan yzm ykamak iin ktm. Cevap

Niin hastaneye gittin? Soru

nk hastaym. Cevap

retmen bugn niin sinirli? Soru


nk renciler devlerini yapmadlar. Cevap

2.9.
Genellikle hangi?, hangisi?, hangileri? manalarna gelir. Cmlede genel olarak mbteda, haber,
mefln bih, harf-i cerle mecrr, muzfun ileyh v.s olarak kullanlr. Bu soru ismi genellikle muzf ve kendisinden
sonra gelen isim de muzfun ileyh olur. Nadiren de tamlama olmakszn kullanlr. Arapadaki tm soru

edatlarnn son harekeleri hibir zaman deimez (mebndirler). Ancak bunlarn bir istisnas vardr bu da soru
ismidir. Bu edatn son harfinin harekesi cmledeki konumuna gre deiir.
rnekler:
Trkesi Arapas

Bugn hangi renci yok? Soru

Bugn alkan renci yok. Cevap

Sen hangi snftasn? Soru

Ben nc snftaym. Cevap

Hangi kalemle yazdn? Soru

Siyah kalemle yazdm. Cevap

2.10.
Zaman iin kullanlan bir soru ismi ve anlam Ne zaman? olup cmlede genel olarak haber, zarf ve
mecrr olarak kullanlr.
rnekler:
Trkesi Arapas

13
Adnan Hoylad


Snav ne zaman? Soru


Snav saat 10.00da. Cevap

Kahireye ne zaman gideceksin? Soru

Kahireye bugn gideceim. Cevap

Ne zamandan beri Arapa reniyorsun? Soru

Bir yldan beri Arapa reniyorum Cevap

3. aret Zamirleri ( )
3.1. Yakn in Kullanlan Zamirler
oul (Ortak) Mennes Mzekker


Bunlar Bu Bu

Bu adamlar Bu kz Bu adam
Yakndaki isimlere iaret etmek kullanlr. Bu amala kullanldnda iaret zamirinden sonra gelen isim
marife olur. aret zamirinden sonra gelen kelimeye murun ileyh (iaret edilen) denir. Bu isim mzekker ve
mennes olmas asndan iaret zamiriyle uyumlu olmak zorundadr.
Adam Bu


Murun leyh smi aret (aret smi)
rnekler:
Trkesi Arapas

Bu ocuk geldi.

Bu kz geldi.

Bu ocuu grdm.

14
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi


Bu kz grdm.

Bu ocua selm verdim.

Bu kz ocuuna selm verdim.

3.2. Uzak in Kullanlan Zamirler
oul (Ortak) Mennes Mzekker

-
unlar u uu adamlar u kz u adam
Uzaktaki isimlere iaret etmek kullanlr. Yakn iin kullanlanlarla ayn kurallara tabidir.
rnekler:
Trkesi Arapas

u kz grdm.

u ocua selm verdim.

u kz ocuuna selm verdim.

4. Kii Zamirleri ( - - - - - )
Bu zamirler fiil cmlesinde fail, isim cmlesinde mbteda veya fasl zamiri olarak kullanlrlar. Baka bir
kelimeye bitimezler. Fiil cmlesinde ekimli fiilden sonra gelirler.
Mennes Trkesi Mzekker

O

Sen

Ben

Biz
rnekler:

15
Adnan Hoylad

Trkesi Arapas

O evde hastadr.

O, teyzesine bir mektup yazd.
Sen retmen misin?


Sen retmen misin?

Ben dedeme bir mektup yazdm.


Biz lisede okuyoruz.

5. yelik Zamirleri ( - - - - - )
Bu zamirler fiil cmlesinde meful olarak kullanlrlar. Ayrca aitlik (iyelik) zamiri olarak cmlelerde herhangi
bir ge olarak kullanlrlar.
Mennes Trkesi Mzekker

Onu, ona, onun


Seni, sena, senin
Beni, bana, benim

Bizi, bize, bizim
rnekler:
Trkesi Arapas

Onun (erkek) kalemini aldm.
Onun (kadn) kitabn grdm.

Bu senin kitabndr.

Elbiselerini giydim.

Bu benim antam.

Bu bizim okulumuz.

Aliyi grdm ve ona selam verdim.

16
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi


Sana sylyorum.
6. Marife - Nekra
6.1. Nekra
Sylendii zaman, kimden veya neden bahsedildii tam olarak anlalamayan, belirsiz bir kimseyi veya
belirsiz bir eyi gsteren isimlerdir.
Mesela dediimizde, herhangi bir retmeni kastetmi oluruz. Yani
kelimesiyle; bahsettiimiz

kiinin retmen olduu bilinir; ancak ismi, nereli olduu ve ka yanda olduu gibi bilgiler bilinmemektedir.
Genel olarak nekra isimler sonlarna tenvin alr ve balarna harf-i tarif denilen elif-lam ( )taks almazlar.
ngilizce bilenler iin; Arapada nekra, ngilizcede a, an ile kullanlan isimlere karlk gelir.
6.2. Marife
Marife nekrann zdddr. Sylendii zaman, kimden veya hangi eyden bahsedildii tam olarak anlalan,
belirli bir kimseden veya hangi eyden bahsedildii tam olarak anlalan, belirli bir kimseyi veya eyi gsteren
isimlerdir. Yine ngilizce bilenler iin; Arapada marife, ngilizcede the ile kullanlan isimlere gibidir.
Mesela dediimizde herhangi bir retmeni kastetmi olurken; dediimizde, yani kelimeyi

elif-lam taksyla marife olarak ifade ettiimizde artk tannan ve bilinen bir retmeni kastetmi oluruz.
Arapada 6 farkl marife isim vardr. Baka bir ifadeyle: 6 tip kelime marife olarak kabul edilmitir.
1. Banda harf-i tarif denilen elif-lam ( )taks bulunan isimler marifedir. Ayn zamanda, nekra bir ismi
marife yapmann yolu da bana bu taky getirmektir. Bana elif-lam taks getirilen ismin sonundaki tenvin tek
harekeye der.
2. Alem denilen btn zel isimler marife kabul edilir. zel isimler, ister insan ismi olsun, ister ehir ismi
olsun ya da ister herhangi bir varlk ismi olsun marife kabul edilir.
3. Zamirler marife kabul edilir. Zira zamirler belirli bir ismin yerini tutar ve belirli bir ismin yerine kullanlr.
4. aret isimleri marifedir. nk iaret isimleri de belirli bir ismin yerini tutar ve belirli bir ismin yerine
kullanlr.
5. Belirli bir isme muzaf olan isimler marife kabul edilir. Yani isim tamlamasndaki muzafun ileyh gesi
marife ise muzaf da marife kabul edilir.
6. sm-i mevsuller marifedir. sm-i Mevsul: Kendisinden sonra gelen cmle ile aklanan ve iki cmleyi
birbirine balayan kelimelerdir. sm-i mevsuller de belirli bir isme iaret ettikleri iin marife kabul edilmitir.
rnekler:

17
Adnan Hoylad

Trkesi Nekre Trkesi MarifeFaydal Spor


Bir haber Adnan

Bir renci O

Bir kap
Bu

Bir saat rencinin kalemiBir kurt Giden
7. sim Cmlesi
7.1. sim Cmlesinin geleri
sim cmlesinin 2 temel gesi vardr: Mbteda ve haber. Mbteda, cmlenin znesidir. Genellikle isim
cmlesinin banda bulunur ve ref (harekesi zamme) durumunda gelir. Haber ise cmlenin yklemidir ve
mbtedadan sonra gelir. Haber, mbteda hakknda bilgi veren gedir.
Haber (Yklem) Mbteda (zne)


alkandr. Ali
7.2. Haberin zellikleri
Haber Trkedeki ykleme karlk gelmektedir. Trkede drdir ile biten kelimeler haberdir. Haberin
zelliklerini yle sralayabiliriz.
1. Haber tek bir kelime olarak, (mfret, tesniye ve cemi) harf-i cerin mecruru bulunan bir isim olarak veya
zarf olarak gelebilecei gibi cmle olarak da gelebilir.
2. Haber, mbteda gibi ref durumunda gelir. Ancak harf-i cerli isim, zarf ve cmle olarak geldiinde ref
alameti aka grlmez. Ref alametini aka gremediimiz iin, yer itibariyle merfu anlamnda mahallen
merfu ifadesini kullanrz.
3. Mbteda gayr-i kl cemi olduunda, yani akl sahibi olmayan varlklarn cemisi olduunda haber
mfred-mennes olarak gelir.
4. Haber tek bir kelime olduunda u kaideler geerlidir:
A) Mbteda nce, haber sonra gelir.

18
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi

B) Mbteda marife, haber nekra olur.


C) Haber mbtedaya cinsiyet, (mzekkerlik ve menneslik) say (mfret, tesniye, cemi) ve irab (her ikisinin
de harekesi zamme olur) asndan uyar.
5. Haber, harf-i cerin mecruru olan bir isim veya zarf olduunda haber mbtedadan nce gelebilir. Bu
durumda mbteda nekra olur. Cmle Trkeye, Bir yerde bir kimse veya bir ey var. eklinde tercme edilir.
6. Haber bir fiil cmlesi olabilir. Bu durumda mbteda mutlaka bata gelir ve marife olur. Haber
konumunda olan fiil ise cinsiyet ve say bakmndan mbtedaya uyar.
7. Haber isim cmlesi olarak da gelebilir.
rnekler:
Aklama Trkesi Arapas

Mzekker ve tekil Kitap faydaldr.
Mzekker ve ikil ki kitap faydaldr.


Mzekker ve oul (aklsz) Kitaplar faydaldr.

Mennes ve tekil Araba hzldr.

Mennes ve ikil ki araba hzldr.

Mennes ve oul Arabalar hzldr.

Mzekker ve haberi fiil cmlesi renci snavn geti.

Mennes ve haberi fiil cmlesi renci snavn geti.
Mzekker ve haberi isim cmlesi Kalemin rengi gzeldir.

Mennes ve haberi isim cmlesi Silginin rengi gzeldir.
Mzekker ve haber car-mecrur Mdr brosundadr.

Mennes ve haber car-mecrur Mdire Hanm brosundadr.

Mzekker ve haberi zarf Kalem masann stndedir.

Mennes ve haberi zarf anta masann stndedir.

19
Adnan Hoylad

8. smi Mensub (Nisbet Ya's)


Bir yer, bir varlk veya bir ile ilgiyi ona aidiyeti, nisbeti bildiren isimdir. stanbullu, Msrl, kyl, Musevi,
ayakkabc gibi. sm-i mensb yapmak iin o ismin son harfini esre yapar, yanna eddeli bir ilave ederiz.
Mennesi iin sonuna t-i merbta ( )ekleriz.
rnekler:
Trkesi smi Mensub Arapas Trkesi smi Mensub Arapas Cinsiyet

Msrl


stanbullu Mzekker

Mekkeli ehirli Mennes
8.1. smi Mensubun Aidiyet Bildirmesi
sm-i mensb u hususlardan birine aidiyeti belirtmek iin kullanlr:
8.1.1. Cinsiyet (Milliyet)
rnekler:
Trkesi smi Mensub Arapas Cinsiyet

Arap Mzekker

Arap Mennes
8.1.2. Memleket
rnekler:
Trkesi smi Mensub Arapas Cinsiyet

zmirli Mzekker

zmirli Mennes
8.1.3. Din
rnekler:
Trkesi smi Mensub Arapas Cinsiyet

slm Mzekker

slm Mennes

20
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi

8.1.4. Kabile, Bir Snf ya da Topluluk


rnekler:
Trkesi smi Mensub Arapas Cinsiyet

Kureyli Mzekker

Kureyli Mennes
8.1.5. Meslek
rnekler:
Trkesi smi Mensub Arapas Cinsiyet

Ticari Mzekker

Ticari Mennes
8.1.6. Sanat
rnekler:
Trkesi smi Mensub Arapas Cinsiyet

ekerci
Mzekker

ekerci Mennes
8.1.7. Durum ve Keyfiyet, Herhangi Bir Sfat
rnekler:
Trkesi smi Mensub Arapas Cinsiyet

Tecrbeyle ilgili Mzekker

Tecrbeyle ilgili Mennes
8.2. sm-i Mensbla lgili Dier zellikler
1. smin sonunda varsa mensbunu yaparken yi atarz.
rnekler:
Trkesi smi Mensub Arapas Cinsiyet

21
Adnan Hoylad


Medineli Mzekker

Medineli Mennes
2. Sonunda elif-i memdde olann hemzesinin yerine vv getiririz.
rnekler:
Trkesi smi Mensub Arapas Cinsiyet

Semavi Mzekker

Semavi Mennes
3. Sonunda elif-i maksre (.. )bulunann elifini vva eviririz.
rnekler:
Trkesi smi Mensub Arapas Cinsiyet

Dnyevi Mzekker

Dnyevi Mennes

4. (( ) ky) ve (() kulp) gibi kelimelerin ism-i mensbunu yaparken yl olan vva evirir, vvl olan
aynen brakrz. Ancak ikinci harflerini fethalarz.
rnekler:
Trkesi smi Mensub Arapas Cinsiyet

Kyl Mzekker

Kyl Mennes
Konuyla lgili Cmle rnekleri
Trkesi Arapas Cinsiyet

Ftma Sriyeli bir retmendir.

Mevlevlik ve Bektalik iki tarikattr. Mennes


Mekke Suudi Arabistan Krallndadr.

Hlit Pkistanl bir rencidir. Mzekker

22
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi


mer slmi bir lkeye geldi.

Cuma gn hicr yln badr.
9. Dzensiz oul (Krk Cemi-Cemi Teksir)
Mfredin (tekil halin) ekli bozularak yaplan oullardr. Belli bir kural yoktur. Araplardan iittiimiz gibi
kullanlr veya szlklere bakarak tesbit edilir. Dolaysyla murabdrlar. (Harekeleri cmledeki yerine gre deiir.)
Yani merf, (zamme) mansb, (fetha) mecrr (kesra) durumlarnda kelimenin sonunda zhir (aka grnen)
hareke alrlar. Dzensiz oullar akll deilse mfret (tekil) ve mennes kabul edilirler.
rnekler:
Trkesi oulunun Arapas Trkesi Tekilinin Arapas

Kitaplar Kitap
Adamlar
Adam

limler
lim


Yapraklar Yaprak

Kadnlar Kadn

renciler renci

renciler renci
Kzlar KzKalemler Kalem
Dalar
DaOkullar
OkulKonuyla lgili Cmle rnekleri
Trkesi Arapas

Adam oullarna retti.Antrenrler elbiseleri getirdiler.

renciler dersleri anlad.

23
Adnan Hoylad


Adamlar hava alannda bekledim.


Allah yerleri ve gkleri yaratt.

)10. Saylar ve Temyzi (1-19
Mennes Mzekker

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


11

12

13

14

15

16

17

18

19

24
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi20

10.1. Bir Says:

ve kelimeleri sfat tamlamas gibi daima saylacak olan varln isminden sonra gelir.
rnekler:
Trkesi Arapas

Bir kz Mennes

Bir adam Mzekker( Bir) oul halinde bulunan ismin bir tekini ayrarak gsterir. O zaman oul haldeki bir isimle tamlama
yapar yahut ( den\dan) edat ile gelir.
rnekler:
Trkesi Arapas Arapas

Adamlarn biri, bir adam Mzekker
Kadnlarn biri, bir kadn

Mennes

Not 1: Bana taks gelen ve Allahn ad olup Tekrar etmeyen ei dengi, benzeri olmayan
Bir manasna gelir.
10.2. ki Says

ve kelimelerine gerek olmakszn o iki eyin isimlerinin tesniye halindeki kaidelerine uygun

halini syleriz. Ancak ve vurgulama olarak kullanlr ve ayn bir saysnda olduu gibi sfat eklinde
saylacak eyin arkasndan gelir.
rnekler:
Trkesi Arapas (Nasp-Cer) Arapas (Ref)

ki gn - - Mzekker
- -
ki saatMennes
10.3. Saylar (3-10)
Saylacak ey mennesse mennes say kullanlr. Saylacak ey mzekkerse mzekker say kullanlr. 3-10
aras saylar cinsiyet bakmndan tam tersine mzekkerleri mennes gibi kullanlr. Yani mzekker isimlere ait

25
Adnan Hoylad

saylar mennes t-i merbutas alr. Eer isim mennes ise saylar t-i merbutasz olur. 3-10 aras saylan ey, say
ile isim tamlamas eklinde gelir. Ancak saylan ey (muzfun ileyh) hep oul ve esre tenvinlidir.
rnekler:
Trkesi Arapas Trkesi Cemi Trkesi Mfret

adam Adamlar
Adam Mzekker

kadn Kadnlar Kadn Mennes
Grld gibi saylan isim oul, nekre ve esre tenvinlidir. Say da saylan isme gre mzekker veya
mennes seilmitir.
Not 2: 3 ile 10 aras saylarda saylan ey koyun gibi veya kavm gibi cemi bir isim olursa taks ile
kullanlr.
rnekler:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas

koyun Kavimden drt kii
( birka) kelimesiyle ifade edilir.
Not 3: 3 ile 9 arasndaki belli olmayan miktar kelimesi saylann

aksi cinsinde olur.
rnekler:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas

Birka adam Birka sene


vezninde gelir. (
Not 4: 3 ile 10 arasndaki kesirli saylar vezninde yaplr. oulu da


1/2, 3/5 gibi)
rnekler:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas

1/5 1/7

1/4 1/10

Not 5: letirme saylar er erden onar onara kadar veya ( ) kalblarnda yaplr. Bu
kalplarda gelen letirme saylar gayr-i mnsariftir (esre ve tenvin almaz). Asl saylarn tekrarlanmasyla da
letirme saylar elde edilir.

26
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi

rnekler:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas

kier ikier Birer birer Mzekker

kier ikier Birer birer Mennes

Yedier yedier er er Mzekker

Yedier yedier er er Mennes

er er Onar onar Mzekker

er er Onar onar Mennes
Not 6: Say normalde kullandmzn dnda belirli bir kelimeden sonra gelirse sfat olur.
rnekler:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas

Drt ehir Be isim
10.4. Saylar (11-20)
11-20 aras madd (saylan eyler) nekre ve fetha tenvinli olarak gelir. Saylan ey mzekkerse say da
mzekker, mennes ise say da mennes olur. 11-19 aras rakamlar 12 nin nasb ve cer hali dnda fetha zere
mebnidir.
rnekler:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas

12 ev 11 ev Mzekker

12 ehir 11 ehir Mennes

14 ev 13 ev Mzekker

14 ehir 13 ehir Mennes

kelimesi tek olduu zaman ( )harf-i cezimli okunur. Fakat 11-19 aras saylarda ( )harf-i
Not 1: ()
fethal okunur.
rnekler:

27
Adnan Hoylad

Trkesi Arapas Trkesi ArapasOn kz On ocuk

On drt gn On be gece
11. Sra Saylar
11. 1. Sra Saylar (1-12)
Bu saylar varlklarn bir sra iindeki yerlerini, batan veya sondan kanc srada olduklarn bildiren

saylardr. Sra saylar, saylan kelimelerden sonra gelir.
kalbnda dzenli bir sfat yaps gsterir. Saylana
yer ynden uyar. Kullanld isimle sfat tamlamas olutururlar.
rnekler:
Mennes Mzekker

. 1.

. 2.

. 3.

. 4.

. 5.


. 6.

. 7.

. 8.

. 9.

. 10.
11.2. Sra Saylar (11-20)
Bunlara mrekkeb sra saylar denir. Bu saylarn sonu stn olarak mebnidir. Yani son harekeleri
deimez. Cmledeki yerleri ne olursa olsun her zaman stn hareke alrlar. 11-19 arasndaki sra saylar marife
isme sfat olduklarnda birinci saylar harfi tarif alr, ikinci saylar almaz.
rnekler:

28
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi


. 11.

. 12.

. 13.

. 14.

. 15.


. 16.

. 17.

. 18.

. 19.

. 20.
Konuyla lgili Cmle rnekler:
Trkesi Arapas

On nc renci geldi.

On nc renciyi grdm.

On nc renciye selam verdim.

12. aa

18. sureden
12. Saatler (Tam-Yarm)
Saatlerde mennes sra saylar kullanlr. nk saat kelimesi mennestir. Saatlerde kullanlan mennes
sra saylar unlardr:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas

kinci Birinci

Drdnc nc

Altnc Beinci

29
Adnan Hoylad


Sekizinci Yedinci

Onuncu Dokuzuncu

On ikinci On birinci
Saatlerde kullanlan kelimeler:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas

Kala, var Gee, geiyor

eyrek Yarm, buuk

Saniye 20 dakika

Dakika Saniyeler

Saat Dakikalar

len Saatler

Bir saat iinde Yaklak


Yarm saattir ki saat sreyle

Akam Saat 5e kadar

Gece leden sonra
Saatler ifade edilirken nce marife olarak saat kelimesi yazlr. Bunun yerine veya de kullanlabilir.
Ardndan marife olarak belirtmek istediimiz saat, sra says olarak yazlr. Ardnda geiyor kullanacaksak
ekleriz. Daha sonra dakikay marife olarak yazarz. Saatler sfat tamlamas eklinde yazld iin harekeler ayn

olur. kala kullanacaksak ekleriz. Ondan sonraki dakika nekre ve fethal olmas gerekir. 11 ve 12 saylar fetha
zere mebni (harekesi deimeyen) olduu iin bunlarn harekesi her zaman fethadr. Bu saylarda birinci say elif

lam taks alrken ikinci say () elif lam taks almaz.
rnekler:
Trkesi Arapas

Saat 01.00

Saat 05.30

30
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi


Saat 04.45

Saat 06.20

Saat 09.02

Saat 11.30


11.45te
8.23te
03.37te13. sim Tamlamas (zafet Terkibi)
Arapa izafet terkibi olarak adlandrlan isim tamlamas Muzf Muzfun leyh adyla iki isimden oluur.
Muzaf tamlanan olup muzafun ileyh de tamlayandr. Bu iki mana asndan birbirini tamamlarlar. zfet terkibi
Trkeye evrilirken genellikle nce muzfun ileyh sonra muzf tercme edilir. Muzfun ileyh balanrken ..n, in,
..un, n taks alr. Muzf cmledeki yerine gre hareke alr, yani fil olduunda merf, mefl olduunda mansb,
veya harfi cerden sonra geldiinde mecrr olur. Muzfun ileyhin ise sonu hep mecrrdur (esredir). ki ismin
birbirine mzekkerlik-menneslik veya mfret-tesniye-cemi hususunda uymas gerekmez. Muzafun ileyh marife
olursa tamlama belirtili isim tamlamas, nekre olursa belirtisiz isim tamlamas olur.
Muzafun leyh (Tamlayan) Muzaf (Tamlanan)


ocuun kalemi

(Herhangi) Bir ocuun kalemi


Harekesi her zaman mecrurdur. (Kesra) Harekesi cmledeki yerine gre deiir.

Marife olmas iin ( ) taks alabilir. ( ) taks almaz.
Nekre olduunda iki kesra alr. Tenvin almaz.
zafet ikiden fazla isimden de oluabilir. Zincirleme isim tamlamas dediimiz bu terkipte harf-i tarifi veya
tenvini en sondaki isim alr. Aradakiler bir sonrakine muzf olarak esre alsa da harf-i tarif almaz.
rnekler:

31
Adnan Hoylad

Trkesi Arapas

Evin Bahesinin Kaps

(Herhangi Bir) Evin Bahesinin Kaps
Tamlamal isimlerde harfi cerler tamlamann nne gelir.
rnek:
Trkesi Arapas

Sabah gazetesini okulun ktphanesinde mi okudun?
Muzaf olan kelime tesniye (ikil) ya da cemi (oul) mzekker ise bu kelimelerin sonunda bulunan nun harfi
silinir.
rnekler:
sim Tamlamas sim Cemi Mzekker sim
lkenin Mslmanlar lke Mslmanlar

sim Tamlamas sim Cemi Mennes sim

lkenin Mslmanlar lke Mslmanlar

sim Tamlamas sim Tesniye Mzekker sim


Okulun iki rencisi Okul ki renci

32
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi

sim Tamlamas sim Tesniye Mzekker sim


Okulun iki rencisi Okul ki renci
rnekler:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas

Bir evin kaps
Evin kaps

Senin dayn Muhammedin kalemi
Konuyla lgili Cmle rnekler:
Trkesi Arapas

Bir ocuun kitab bulundu.

ocuun kitab bulundu.

ki ocuun kitab bulundu. (Nekre)

ki ocuun kitab bulundu. (Marife)

Okulun iki retmeni gitti. (Mzekker)

Okulun iki retmeni gitti. (Mennes)

Okulun retmenleri gitti. (Mzekker)

Okulun retmenleri gitti. (Mennes)

Hlitin iki kitabn grdm.

Halit ana babasnn lmnden sonra ne yapt?

Mminin kalbi Allahn evidir.

Ahmet Cuma namazn ehrin mescidinde eda etti.

Tatil gnlerinde ailemle bakente giderim.

33
Adnan Hoylad


Okulun rencileri her ite ona sorarlar.

Allah btn insanlar kyamet gnnde toplar.
14. Sfat Tamlamas
14.1. Sfat
Varlklarn nasl olduunu, yani rengini, durumunu veya saysn bildirene kelimelere denir. Krmz, sar,
byk, kk, uzun, ksa, birinci, beinci gibi kelimeler sfat grubuna giren kelimelerdir. Arapa olarak birka rnek
yeil gibi kelimeler sfat grubuna
kk; byk; yeni;
verecek olursak: scak; souk;
giren kelimelerdir.
Sfatlar isim grubunda yer alr ve ismin zelliklerini tarlar. Yerine gre tenvin veya elif-lam taks alrlar.
Mfred, msenna ve cemi olurlar. Mzekker veya mennes olurlar.
14.2. Sfat Tamlamas
En az bir isim ve bir sfattan meydana gelen tamlamadr. Arapada sfat tamlamas yaplrken nce isim sonra
onu niteleyen sfat gelir. zellii belirtilen isme mevsuf, dier ifadeyle menut; zellie de sfat, dier ifadeyle nat
denilir.
Sfat (Nat) Mevsuf (Menut)


Gzel bir kz


Byk ocuk
14.3. Sfat ve Mevsuf Uyumu
Sfat mevsufa 4 ynden uyar:
14.3.1. Marifelik- Nekrelik
Mevsf harfi tarifliyse sfat da harf-i tarifli, mevsf harf-i tarifsizse sfat da harf-i tarifsiz yani nekre gelir.
rnekler:
Trkesi Arapas

Yeni topu getirdim.

34
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi

Yeni renci futbol oynuyor.


14.3.2. Mzekkerlik- Menneslik
Mevsf mennes ise sfat da mennes, mevsf mzekker ise sfat da mzekkerdir.
rnekler:
Trkesi Arapas

Aye ortaokulda rencidir.

Muhammed lisede rencidir.
14.3.3. rab (Hareke)
Mevsfun harekesi ne ise sfatn da harekesi odur.
rnekler:
Trkesi Arapas

Kk bir renci byk bir ktphaneye gitti.

O evde byk bir ktphaneye sahiptir.

Halitin ninesi yeni bir evde oturuyor.

14.3.4. Say
Mevsf mfred ise sfat da mfred, mevsf tesniye ise sfat da tesniye, mevsf cemi ise sfat da cemi
(oul) olur.
rnekler:
Trkesi Arapas

Ben yeni bir renciyim.

Byk evin ehirdedir.

Ondan iki parlak gz bakyor.

Ktphaneden iki yeni kitap aldm.

Baarl renciler geldi.

35
Adnan Hoylad


alkan renciler imtihanda baarl oldu.

Not 1: nsanlara ait krk bir oul (cemi teksir) genel olarak eer mevcut ise krk bir sfat alr, aksi halde
kurall bir sfat alr.
rnekler:
Trkesi Arapas

Byk yallar
hlasl yallar


Not 2: Mennes ahslara ait oullar kurall diil oullar alr.
rnekler:
Trkesi Arapas

Byk kzlar

hlasl kadnlar
Not 3: Kuranda btn kurall diil oullar (cemi mennes slim) ve hatta cansz eyalar tam uyuma
dzeninde sfat alabilmektedir.
rnekler:
Trkesi Arapas

Ak iaretler

Asma baheler
Fakat gnmz Arapasnda Kurndan farkl olarak, insanlarn dndaki (eyalara ait) oullar, daha
ziyade eksik uyuma gsterir. nsanlar dndaki eylere ait olan oullar eksik uyumal sfat alr, yani sfat mfred
mnnestir.
rnekler:
Trkesi Arapas

Byk ehirler

Kk evler

36
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi

Not 4: Bir mevsuf birden fazla sfat alabilir.


rnekler:
Trkesi Arapas

Uzun, gzel bir kalem

alkan, ihlasl bir kz renci
Not 5: Bazen isim ve sfat tamlamalar bir arada bulunabilir. Byle durumlarda isim tamlamas nce yazlr.
Sfat en sona getirilir. Sfat hangi kelimeyi niteleyecekse ona uyum salar.
rnekler:
Trkesi Arapas

Evin byk bahesi

Byk evin bahesi
15. smi Tafdl
Ortak bir sfatta, iki eyi veya iki kimseyi karlatrmak ya da birinin dierlerinden ortak bir sfatta daha
stn olduunu gstermek iin fiilden tretilmi isimlerdir. Trkede, Daha byk, en byk; daha gzel, en

gzel eklinde anlatlan ifadelerin karldr. Mzekkerlerde menneslerde vezninde yaplr.
rnekler:
Trkesi Mennes Mzekker Trkesi Sfat

Daha byk Byk

Daha kk Kk

Daha uzun Uzun

Daha gzel Gzel

Daha iyi yi
Daha doru

DoruDaha faydal Faydal

Daha ok ok

37
Adnan Hoylad


Daha az Az

Daha iddetli iddetli
15.1. smi Tafdilin Tesniye ve oulu
Aadaki tabloda ism-i tafdilin mfret, tesniye ve cemi durumlar gsterilmitir.
Cemi Tesniye Mfret

Mzekker (Merfu)

Mzekker (Nasp ve Cer)

Daha bykler (ki) daha byk Daha byk Trkesi

Mennes (Merfu)

Mennes (Nasp ve Cer)
15.2. sm-i Tafdlin Cmle inde Kullanl
sm-i tafdlin derecelendirmesi maddeler halinde yle zetlenebilir.

Mzekker

En byk den daha byk Byk TrkesiMennes

1. ( ) vezni kyaslananlarn cinsiyeti ve saysna bakmakszn ortak kullanlr.
rnekler:
Trkesi Arapas

Ben senden daha bilgiliyim.

O (kadn) ondan (o adamdan) daha cmerttir.

Onlar bizden daha byktr.
2. Karlatrma iin kullanldnda ( ) harf-i ceri kullanlr. Kyas yaplrken ister mennes olsun ister

mzekker, isterse say bakmndan mfred, tesniye veya cemi olsun hepsi iin de ( ) deil ( ) vezni
kullanlr. Buna dikkat edilmelidir.
rnekler:

38
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi

Trkesi Arapas

lim cehaletten daha yararldr. .

Halit Bekirden daha byktr. .

Halit Bekirden daha bilgilidir. .

Fatma Ayeden daha bilgilidir. .

Okul ktphaneden daha byktr. .

ki kz ocuktan daha kktr. .

Erkekler kadnlardan daha zengindir. .

Benim iim seninkinden daha zordur. .
3. En stnlk hali birka ekilde olur.

A) ( ) vezni karlatrma yaplmadnda yani ( ) harf-i ceri ile kullanlmadnda en stnlk
anlam verir.
rnekler:
Trkesi Arapas

Allah en byktr.

Allah en ok bilendir.

Yetimin malna en gzel (yolun) dnda yaklamayn.
B) Harf-i tarif alan ism-i tafdl en stnlk halindedir. Bu en stnlk hali, bir isme sfat olabilir veya haber
durumunda da gelebilir. Karlatrma yapldnda aranmayan uygunluk en stnlk durumunda aranr.
Banda harf-i tarif bulunan ism-i tafdl ait olduu isimle (yani mevsfuyla) say (mfred, tesniye, cemi) ve cinsiyet
(mzekkerlik menneslik) gibi her bakmdan uyuur.
rnekler:
Trkesi Arapas

En byk kz

En gzel isimler

39
Adnan Hoylad


Onlar en keremlilerdir.

O en faziletli kadndr.

O ikisi en faziletli kz rencilerdir.
C) sm-i tafdl bana harf-i tarif aldnda en stnlk zellii gsterdii gibi muzaf durumunda
olduunda da en stnlk zellii belirtir.
rnekler:
Trkesi Arapas

Adamlarn en kuvvetlisi

Kadnlarn en cmerdi

Onlarn en ou

ocuklarnn en by

Bilgi rtbelerin en stndr.

Aye snftaki kzlarn en alkandr.
D) Mfred nekre bir isimle birlikte tamlama durumunda olduunda da en stnlk hali oluur.
rnekler:
Trkesi Arapas

En gl adam

En cmert kadn

Onun en byk olu

En alt seviyeye kadar

O takmdaki en hzl oyuncudur.

Ramazandaki en efdal gecenin ismi nedir?
Bilgi en iyi sstr.


Hastanedeki en alkan hemire kimdir?

40
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa DilbilgisiZeynep hastanedeki en alkan hemiredir.
Ksaca; ism-i tafdl bana harf-i tarif aldnda ve muzaf olarak kullanldnda en, pek ok manalarnda
kullanlr.
15.3. sm-i Tafdlin Dier zellikleri

( )ve ( ) kelimeleri ( ) ile kyaslama yapldnda daha iyi ve daha kt anlamn verirler,
mzekker- mennes ayrm olmad gibi sfat uyumas da gstermezler.
rnekler:
Trkesi Arapas

Ben ondan daha hayrlym.

Onlar sizden daha ktdr.
Namaz uykudan daha hayrldr.( )ve ( ) kelimeleri nekre mfred bir isim veya marife oul bir isimle tamlama hali oluturduklarnda
en stnlk halini gsterirler.
rnekler:
Trkesi Arapas

Siz en iyi topluluk idiniz (ya da oldunuz).
O kfirlerin en ktsdr.

az) ve ( iddetli) gibi iki ayn harfin arasnda illet harfi olan fiiller, ism-i tafdl ( ) veznine
(

girince, illet harfi atlp son iki harf ( ) ve ( ) gibi eddeli hale getirilerek ism-i tafdlleri yaplr.
sm-i tafdl sls, tam, ekimi olan, msbet ve mlum fiilden trer (elde edilir). Slsi olmayan, nks, cmid
(mzsi ekilip muzrisi ekilmeyen yani tam ekimi olmayan), menf ve mehl fiilden tremez. Fiil bu artlar

tamyorsa, normalde ism-i tafdli olmaz. Byle fiillerden ism-i tafdl elde etmek iin ( ) daha iddetli, ( )

daha ok, ( ) daha az, ( ) daha kuvvetli, daha gl, ( ) daha byk, ( ) daha sevgili, ( )daha

zayf, ( ) daha kuvvetli, gibi bir kelimeden sonra sls dndaki fiilin masdar getirilir. Nekre ve mansb olan
bu isim, kyaslama veya en stnlk halinin neye nisbetle ifade edildiini gsterir. Bundan dolay bu mansb isim
temyiz adn alr. Ayn ekilde bu durum, stnlk kalbna giremeyen dier sfatlar ifade etmede de geerlidir.
rnekler:

41
Adnan Hoylad

Trkesi Arapas

Sen benden daha alkansn.
O (kadn) ilim bakmndan onlardan (o erkeklerden) daha

fazladr.

O (erkek) o (kadn)dan daha az gvenilirdir.

Bu kitap o kitaptan daha krmzdr.


Aie mutlu bir anne midir?

Evet, Aie annelerin en mutlusudur.
16. Muzri Fiil (Gib-Gibe-Muhtab-Muhtaba-Mtekellim)
16.1. Tanm ve Kurallar
imdiki zaman, geni zaman ve gelecek zamanda bir i, bir olu ve bir hareket bildiren fiillere denir. Muzari
fiil iin u kaideleri sralayabiliriz:
1. Muzari fiil mazi fiilden yaplmaktadr. Mazi fiilin bana elif, te, ye ve nun ( ) harflerinden biri

ahsa gre getirilir. Bu harfler eteyne ( ) kelimesinde bir araya gelmitir. Bu harflere Muzaraat harfleri
denilir.
2. Muzaraat harflerinin harekesi slsi ( harfli fiiller), humsi (be harfli fiiller) ve sdsi (alt harfli fiiller)
fiillerde fethadr. Rubi fiillerde ise damme yani tredir.
3. Mazi fiil muzari yaplrken fiilin sonuna bir takm ekler getirilir. Sonuna ek gelmedii yerlerde harekesi
damme yani tre olur.
4. Slsi mazi fiil muzari fiile evrildiinde orta harfinin harekesi fiilden fiile gre deiir. Slasi fiillerin
muzari sigasn renmek iin szle bakmak gerekir. Yani slasi fiillerin muzarisi semadir. Hlbuki rubi (drt
harfli), humsi ve sdsi fiillerde muzari fiil belli kalplara gre gelir.
getirilerek yakn gelecek zaman ve sevfe ( ) getirilerek de uzak
5. Muzari fiilin bana se ()
) getirerek eklinde syleyecek
gelecek zaman elde edilir. Mesela: yazar fiilinin bana se (

olursak, mana yazacak anlamna gelir. Eer dersek, bu da uzak gelecek zamanda yazacak manasna
gelir.
rnekler:
Trkesi Muzari Mazi Trkesi Muzari Mazi

42
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi

Vuruyor Yardm ediyorBiliyor Ayor
Zannediyor Gzelleiyor

Fiil-i muzride dikkat edilmesi gereken husus udur: Yukarda rnek olarak gsterilen ve harflerinden
biriyle balayan slsi ( harfli) fiillerin ortak noktas; muzaraat harflerinin stnle balamas ve hepsinin son
harfinin harekesinin merf olmasdr. Ortadaki harfin harekesi ise deikendir. stn, tre veya esre olarak
gelebilir ve bunun belli bir kaidesi yoktur. Ancak ezberlenmek ve szlkten baklmak suretiyle orta harfi bilinir.
Slasi mcerret dediimiz l fiillerde mz ile muzri fiil aadaki alt ekilden biriyle meydana gelir:
Trkesi Muzari Mazi Trkesi Muzari Mazi Bab

Alyor ldryor 1. Bab

Dnyor Oturuyor

2. Bab

Soruyor Gidiyor 3. Bab

Korkuyor ahit oluyor 4. Bab

Byk oluyor irkin oluyor 5. Bab

Seviyor Miras oluyor 6. Bab
16.2. Muzari Fiilin ekimi
Mennesi Trkesi Mzekkeri

Ben yazyorum.

Sen yazyorsun.

O yazyor.

Biz yazyoruz.

Siz yazyorsunuz.

Onlar yazyorlar.

Biz ikimiz yazyoruz.

Siz ikiniz yazyorsunuz.

43
Adnan Hoylad


O ikisi yazyor.

Not: Mzdeki ilk harfi hemze olan ( yedi) ( emretti)- ( ald) gibi fiillerin hemzeleri, muzri

mtekellim vahde (ben) siygalarnda, iki hemze yan yana geldii iin ( ) eklinde deil, birletirilerek

(yerim), ( emrederim, emrediyorum), ( alrm, alyorum) eklinde uzatlan tek hemze halinde sylenir.
Baka bir muzari fiil ekim tablosu:

( oul) ( kil) ( Tekil) Aklama

( ) ( Mzekker)

Uzaktakiler
Onlar biliyorlar O ikisi biliyor O biliyor Trkesi

( ) ( Mennes)

( ) ( Mzekker)

Yakndakiler
Sizler biliyorsunuz Siz ikiniz biliyorsunuz Sen biliyorsun Trkesi

( ) ( Mennes)

( ) ( Ortak)

Kendisi
Bizler biliyoruz Biz ikimiz biliyoruz Ben biliyorum Trkesi
17. sm-i Fil
17.1. Harfli (Slasi) Fiillerin smi Faili

Fiilden treyen ve ii yapan gsteren isim cinsinden kelimelerdir. Slasi fiilin ism-i faili ( )vezninde

gelir. Mesela: Yazd manasndadr. Bu fiilin ism-i faili eklindedir ve yazan manasndadr. Grdnz

gibi ism-i fail (
)vezninde gelmitir.
Dvd manasndadr. Bu fiilin ism-i faili
eklindedir ve dven manasndadr. Yardm

etti manasndadr. Bu fiilin ism-i faili

eklindedir ve manas yardm eden manasndadr. At

manasndadr. Bu fiilin ism-i faili eklindedir ve aan manasndadr. Ayrca ism-i faili mennes yapmak iin

sonuna yuvarlak te ( )getirilir. gibi.
sm-i failin tekil, ikil ve oulu aadaki gibidir.
oul kil Tekil


Mz

Merfu
kk

44
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi

Yazanlar ki yazan Yazan TrkesiNasp ve CerMerfu

Mennes
Yazanlar ki yazan Yazan Trkesi


Nasp ve Cer
17.2. Drt ve Daha Fazla Harfli Fiillerin smi Faili
Bu fiillerin ismi faiili, muzarisi esas alnarak yaplr. yle ki: lk nce muzari fiilin malumunun muzaraat harfi

atlr. Sonra baa treli bir mim getirilir. Eer orta harfi esre deilse esrelenir ve sonu tenvinlenir. Mesela:

fiilinin muzarisi eklindedir. lk nce bataki muzarat harfini atarz, olur. Sonra treli mim getiririz,

olur. Yani fiilinin ism-i faili eklindedir.
18. Muzri Fiil (Olumsuz)
18.1. imdiki Zamann Olumsuzu

Muzri fiilin bana getirilmek suretiyle imdiki yani u andaki geici, uzun srmeyecek olan bir
olumsuzluk yaplm olur.
rnekler:
Trkesi Olumsuzu Trkesi Arapas

miyor iyor

Yazmyor Yazyor

Gitmiyorum Gidiyorum
Konuyla lgili Cmle rnekleri:
Trkesi Arapas

ki kz karde mzeye giriyor mu?

Hayr, iki kz karde mzeye girmiyor.


ocuklar elbiseleri giyiyor mu?

Hayr, ocuklar onlar giymiyorlar.

45
Adnan Hoylad


Kz renciler snfa giriyor mu?

Hayr, kz renciler ona (oraya) girmiyor.
18.2. Geni Zamann Olumsuzu

Geni zamann olumsuzunu yapmak iin muzri fiilin bana getirilir. En ok kullanlan olumsuzluk edat
budur.
rnekler:
Trkesi Olumsuzu Trkesi Arapas

mez er

Yazmaz Yazar

Gitmem Gidiyorum
Konuyla lgili Cmle rnekleri:
Trkesi Arapas

ki kz karde mzeye girmez mi?

Hayr, iki kz karde mzeye girmez.


ocuklar elbiseleri giymez mi?

Hayr, ocuklar onlar giymezler.

Kz renciler snfa girmez mi?

Hayr, kz renciler ona (oraya) girmez.
18.3. Gelecek Zamann Olumsuzu

A) Gelecek zamann olumsuzunu yapmak iin muzri fiilin bana getirilir. Bu ekilde gelecek zamann

olumsuzu yaplabilecei gibi sevfe () den sonra getirilerek de yaplabilir. Bunun yannda fiilin bana gelecek
zaman yapmak iin sin () getirilmi ise ondan nce getirilerek olumsuz yaplr. Bu olumsuzluk kesinlik ifade
etmez ancak ounlukla, hemen hemen olumsuz anlam verir.
rnekler:
Trkesi Olumsuzu Trkesi Arapas

46
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi


meyecek ecek

Yazmayacak Yazacak

Gitmeyecek Gideceim

meyecek ecek

Yazmayacak Yazacak

Gitmeyecek Gideceim
Konuyla lgili Cmle rnekleri:
Trkesi Arapas

ki kz karde mzeye girmez mi?

Hayr, iki kz karde mzeye girmez.


ocuklar elbiseleri giymez mi?

Hayr, ocuklar onlar giymezler.

Kz renciler snfa girmez mi?

Hayr, kz renciler ona (oraya) girmez.

Not: ve birbirlerinin yerlerine de kullanlabilirler.

B) Gelecek zamann kesinlik bildiren olumsuzunu yapmak iin muzri fiilin bana getirilir. Fiilin son
harfinin harekesi de fetha yaplr. Fiilin sonunda efl-i hamse nunu varsa nun harfi atlr. Nun-u nisvelere mebni
olduklar iin dokunulmaz. Bu nunlar muzari mennes oul fiillerde bulunur. Mzekker oul muzari fiildeki nun
atldktan sonra elif ilave edilir.
rnekler:

( oul) ( kil) ( Tekil) Aklama

( ) ( Mzekker)
Uzaktakiler

Onlar bilmeyecekler O ikisi bilmeyecek O bilmeyecek Trkesi( ) ( Mennes)

47
Adnan Hoylad


) (

(Mzekker)

Yakndakiler
Sizler bilmeyeceksiniz Siz ikiniz bilmeyeceksiniz Sen bilmeyeceksin Trkesi

) (

(Mennes)

( ) ( Ortak)

Kendisi
Bizler bilmeyeceiz Biz ikimiz bilmeyeceiz Ben bilmeyeceim Trkesi
19. Mz Fiil (Gib-Gibe-Muhtab-Muhtaba-Mtekellim)
19.1. Tanm ve Kurallar
Gemi zamanda, yani sylendii andan nce meydana gelen fiillere denir. Gitti, oturdu, yazd, gitmiti,
okumutu gibi fiiller mazi fiil grubuna giren fiillerdir.
Fiili maziler gerek malum ve gerekse mehul olsunlar- Trkeye en ok dili gemi zaman ile bazen de
mili gemi zaman ile tercme edilir. Demek oluyor ki, hangisi daha uygun derse yle tercme edilir. Mesela
Allah rahmet etsin,
yazd yahut yazm. Fiili maziler bazen de dua kipi anlamnda gelir. Mesela
Allah ldrsn.

rnekler:
Trkesi Arapas Trkesi Arapas

Geldi Yardm ettiKrd At
Duydu Buldu
19.2. Mazi Fiilin ekimi
Mennesi Trkesi Mzekkeri

Ben yazdm

Sen yazdn

O yazd

Biz yazdk

48
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi


Siz yazdnz

Onlar yazdlar

Biz ikimiz yazdk.

Siz ikiniz yazdnz.

O ikisi yazd.
Baka bir muzari fiil ekim tablosu:

( oul) ( kil) ( Tekil) Aklama

( ) ( Mzekker)

Uzaktakiler
Onlar bildiler O ikisi bildi O bildi Trkesi

( ) ( Mennes)

( ) ( Mzekker)

Yakndakiler
Sizler bildiniz Siz ikiniz bildiniz Sen bildin Trkesi

( ) ( Mennes)

( ) ( Ortak)

Kendisi
Bizler bildik Biz ikimiz bildik Ben bildim Trkesi
20. Mz Fiil (Olumsuz)
20.1. Harfu Nefy

Mz fiilin bana olumsuz taks eklenir.
rnekler:
Trkesi Olumsuzu Arapas Trkesi Olumsuzu Arapas

Bilmediler Yazmadm

Yardm etmedin mediniz
BulmadkVurmadn

Konuyla lgili Cmle rnekleri:

49
Adnan Hoylad

Trkesi Arapas

Kapy amadnz.

Ata vurmadn.
Kalemi bulmadk.

Adil gazeteyi okumad.

brahim kalemi almad.

Hatice kitab amad.

Not 1: ki fiil birlikte olumsuz yaplacaksa kullanlr. Mutlak olumsuzluk ifade eder.
rnekler:
Trkesi Arapas

Ne yedim ne de itim.

Ne biz onlar grdk ne de onlar bizi grd.

Not 2: Mazi fiilin bana getirilirse gereklilik bildirir.
rnekler:
Trkesi Arapas

Kapy amamanz gerekir.Ata vurmaman gerekir.20.2. Cahd- Mutlak

Muzri fiilin bana taks getirilip, fiilin son harfinin cezim yaplmasyla gerekleir. Fiilin manasn
mzde (gemite) olumsuz yapar. Bir iin u ana kadar olmadn ve bundan sonra da olmayacan belirtir.
Muzrinin bana getirilen bu edatla fiilde deiiklik olur:
1. Anlam olumsuz olur. Bu olumsuzluk kesindir ve bozulmas beklenmez.
2. Sonu meczm (cezimli) olur.
3. Muzriden yapld halde mz manas verir.
rnekler:

50
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi


( oul) ( kil) ( Tekil) Aklama

( ) ( Mzekker)

Uzaktakiler
Onlar yazmad O ikisi yazmad O yazmad Trkesi

( ) ( Mennes)

( ) ( Mzekker)

Yakndakiler
Sizler yazmadnz Siz ikiniz yazmadnz Sen yazmadn Trkesi

( ) ( Mennes)

( ) ( Ortak)

Kendisi
Bizler yazmadk Biz ikimiz yazmadk Ben yazmadm Trkesi
Konuyla lgili Cmle rnekleri:
Trkesi Arapas

Mal sahibine fayda vermedi.

Dn okula gitmedim.

ki gen hayatlarnda baarl olmad.

Siz dn baheye gitmediniz.

Sen elbiselerini ykamadn.
20.3. Cahd- Mstarak

Muzri fiilin bana cahd- mutlak taks olan yerine ( )getirilince; muzri fiili cezmeder, mzye gtrr,
gemi zamandan u ana kadar olumsuz yapar. Ancak bu olumsuzluk konuma anndan itibaren bozulabilir.
Trkeye hi ya da henz medi, ..mad eklinde evrilir.
rnekler:

( oul) ( kil) ( Tekil) Aklama

) (

Uzaktakiler

(Mzekker)
Onlar henz yazmad O ikisi henz yazmad O henz yazmad Trkesi

51
Adnan Hoylad


) (

(Mennes)

) (

(Mzekker)

Yakndakiler
Sizler henz Siz ikiniz henz Sen henz
Trkesi
yazmadnz yazmadnz yazmadn

) (

(Mennes)

( ) ( Ortak)

Kendisi
Biz ikimiz henz Ben henz
Bizler henz yazmadk Trkesi
yazmadk yazmadm
Konuyla lgili Cmle rnekleri:
Trkesi Arapas

Babam henz seferden dnmedi.

Kitab aldm ve henz onu okumadm.

Henz kar yamad.

ki kz henz bahede oynamad.
Henz fabrikada almadlar.


Not: ( )edat fiil-i mznin nne geldii takdirde d zaman, ..dii zaman, ..dnda, ..diinde manas
verir.
rnekler:
Trkesi Arapas

Okuldan dnd zaman yemeini yer.

Eve geldii zaman dersini yazar.

52
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi

21. Gelecek Zaman


Gelecek zaman iin muzri fiilin bana ve taks getirilir.
taks daha yakn bir gelecek iin,
taks ise daha uzak bir gelecekte yaplacak iler iin kullanlr. ki tak da ecek, acak diye tercme edilirler. Fiilin
sonunda herhangi bir deiiklik olmaz. Bazen muzari fiil gelecek zaman ifade edebilir.
rnekler:
Trkesi Gelecek Muzari Trkesi Gelecek Muzari

Gideceim Gireceksin

eceksin Yiyeceksin

Bileceksiniz Yazacam
Konuyla lgili Cmle rnekleri:
Trkesi Arapas

Dersi bugn yazacam.

Bisikletle gideceim.

retmen buradan doruca eve gidecek.

Tatilde memleketine gidecek.
Tatilde memleketime gideceim.
22. Emir Fiili
22.1. Emr-i Hazr
Muzri fiilin muhatap-muhataba sgasnn bandaki muzrat harfi kaldrlr. Muzarat harfi atldktan sonra
kalan ilk harf cezimli deilse baa bir ey getirilmez. Ama kalan ilk harf cezimli ise okuyabilmek iin bana bir
hemze getirilir. Bu hemze fiilin orta harfinin harekesine gre harekelenir. harfli fiilin orta harfi treli ise emir

fiilinin bana treli hemze (), harfli fiilin orta harfinin harekesi stn ya da esre ise emir fiilinin bana esreli
hemze ( )eklenir. Fetha ile harekeleme yoktur. Sonu da cezim yaplr.
rnekler:
oul kil Tekil

Mzekker Muzari

53
Adnan Hoylad

Sizler yazyorsunuz Siz ikiniz yazyorsunuz Sen yazyorsun
Mzekker Emir
Sizler yazn kiniz yazn Yaz


Mennes Muzari
Sizler yazyorsunuz Siz ikiniz yazyorsunuz Sen yazyorsun


Mennes Emir
Sizler yazn kiniz yazn Yaz

Not: Mzdeki ilk harfi hemze olan ( yedi) ( emretti) ( ald) gibi fiillerin emir fiili ( ) eklinde

sylenmez. ki hemzenin okunuu dile ar geldii iin hemzeli ksm atlr. (( ) ye) olarak emir yaplr. Hemzeler
atldktan sonra geriye kalann ekimi yaplr. Cemi mennes nnu hari fiil ekiminde yer alan nunlar der.
nekler:
oul kil Tekil

Mzekker

Sizler yiyin kiniz yiyin Ye TrkesiMennes
Konuyla lgili Cmle rnekleri:
Trkesi Arapas

Kitabn a ve onu oku.

Yerine otur.

kiniz devi yapn.

Arabalara binin.

Fakirlere merhamet edin.
22.2. Emr-i Gaib
nc bir ahstan bir eyi yapmasn talep etmektir. Gitsin, yazsn, Aliye syle, her gn ders alsn gibi
emirler emr-i gaibe rnektir. Emr-i gaib, muzari fiil tablosunda gaib ve gaibe ekimlerinden elde edilir. nce muzari

54
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi

fiilin gaib ve gaibe ekimi alnr. Mfred gaib ve gaibede sigalarn sonu cezimlenir. Cemi mennes hari
sonlarndaki nun ( )drlr. Bana emir lam ( ) getirilir.
rnekler:
oul kil Tekil


Mzekker Muzari
Onlar yazyorlar O ikisi yazyor O yazyor


Mzekker Emir
Onlar yazsn O ikisi yazsn O yazsn


Mennes Muzari
Onlar yazyorlar O ikisi yazyor O yazyor


Mennes Emir
Onlar yazsn O ikisi yazsn O yazsn
Konuyla lgili Cmle rnekleri:
Trkesi Arapas

Kendini korusun.

Grevlerini yazsnlar.

Gazetedeki haberleri okusunlar ve onlar anlasnlar.

Ali pencereyi asn.
22.3. Emr-i Mtekellim
Emr-i mtekellim, muzari fiil tablosunda mtekellim sigalarndan elde edilir. nce muzari fiilin mtekellim
ekimi alnr. Bu sigalarn sonu cezimlenir. Bana emir lam ( ) getirilir.
rnekler:
oul kil Tekil


Mtekellim Muzari
Biz yazyoruz. Biz ikimiz yazyoruz. Ben yazyorum.

55
Adnan HoyladMtekellim
Biz yazalm. Biz ikimiz yazalm. Ben yazaym.
Konuyla lgili Cmle rnekleri:
Trkesi Arapas

Yarn futbol oynayalm.

Bu gnlerde ders almalym.

Notlarm:

56
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi

.....

...

..

..

..

57
Adnan Hoylad

..

..

..

..

58
Anadolu mam-Hatip Lisesi 9. Snf Arapa Dilbilgisi

59
Bu kitap Anadolu mam-Hatip Liselerinde
derse giren retmenler ve 9. Snf
rencileri iin kaynak olarak
hazrlanmtr. Sadece 9. Snf konularn
iermektedir. Konular rnekleriyle birlikte
anlatlmtr. Gereken yerlerde detaya
girilmitir. Ancak 9. Snf erevesi dna
klmamtr.