Аюулгүй ажлын талбар

,
эрүүл ажилтан
안전한 일터, 건강한 근로자

Цагаач ажилтны
үйлдвэрлэлийн осол

Цагаач ажилчдын үйлдвэрлэлийн осол сүүлийн хэдэн
жилд тасралтгүй нэмэгдсээр байна. Ийм байдал нь 2
янзын зүйлээс шалтгаантай гэж тайлбарлаж болох юм.
Цагаач ажилчдын үйлдвэрлэлийн осол тасралтгүй
нэмэгдэж байгаа нь нэг талаас идэвхгүй хандлага, нөгөө
талаас өнгөрсөн хугацаанд далдлан нууж байсан нь
багассан эсвэл сайн мэдэхгүйгээсээ болж зүгээр өнгөрөөж
байсан осол одоо илэрч байгаа нь идэвхтэй харагдаж
байна.
60 0 0

Иргэний хууль 2
이주근로자 산업재해

305
76

40 0 0

809

현황

2006:3,406

368

889

4,212

2005:2,517

876
2,846

309

272

698

871

1,510

1,581

2,162

10 0 0
0
2008

2007

2009 оны 11 сар хүртэл гарсан цагаач ажилтан
осолд өртөгсөд нийт 4,736 хүн. Цагаач ажилчдын тоо
ойролцоогоор 500 мянга дотор гэвэл 100 хүн тутамд 1 хүн
осолд орсон бөгөөд нуун дарагдуулсан болон мэдэгдээгүй
ослыг хамруулна гэвэл өшөө олон осол гарч байна гэж
Шууд мэдэх
바로 알기

Шүлхий өвчин

Шүлхий өвчин гэдэг нь?
Шүлхий өвчин нь үхэр, гахай
зэрэг туурай нь хоёр хуваагдсан
амьтанд халдварладаг өвчин тул
халдварлах шинж нь маш хүчтэй
бөгөөд уруул, хэл, хамарт цэврүү
үүсгэнэ.
Халуун
температурт
хурдан нэмэгдэж хоолонд муу
болох ба хүндээр өвдөх, үхэх аюулд
хүргэдгээрээ манай улсын 1-рт
орох малын халдварт өвчин.
Халдварлах санамж?
Шууд байдлаар, халдвартай амьтны
усны савнаас гарах шүлс, ялгадас,
амьсгалын эрхтэнд хүрсэн тохиолдолд
мөн халдвартай амьтны бохир эд
зүйлс болон түүгээр хийсэн хүнсний
бүтээгдэхүүн зэргийг идэх тохиолдолд
дамжин халдварлах бөгөөд шууд бус
байдлаар халдвартай нутаг дэвсгэрт
буй хүн, машин, хувцас, хэрэгсэл
2

Бодит байдал

хууль ёсны гадаад иргэн

2007:3,967

20 0 0

2009. 11

<Материал бэлтгэсэн >– Сөүл дэхь Кимчон цагдаагийн хэлтэсийн гадаад
хэргийн тасаг

бусад гадаад иргэн(хууль бус хүмүүс хамрагдана)

232

4,354

30 0 0

여권, 외국인등록증 꼭 갖고 다니세요!

Гадаад дадлагажигч

200

2006

2005

2004

осолд оруулж чаддаггүй гэдгээр тодорхойлогдож болно.
Ажиллаж байх явцад үйлдвэрлэлийн осол яалт ч үгүй гарч
болзошгүй байдаг. Гол нь энэ жил үйлдвэрлэлийн ослоор
зовж буй гадаад ажилчдыг багасгах үүднээс үйлдвэрийн
эзэн ба цагаач ажилтан бүгд хүчин зүтгэх хэрэгтэй.
구제역

зэргээр ч дамжих боломжтой.
Шинж тэмдэг нь?
Үл мэдэгдэх хугацаа нь 2-14
өдрөөр маш бага бөгөөд амьтан бүрт
дараахтай адил шинж илэрнэ.
01. Үхэр
Халуун нэмэгдэх, хоолонд муудах,
шүлс ялгарах, сүүний хэмжээ огцом
багасах зэрэг шинж илэрсэний
дараа 24 цагийн дотор шүлсээ
хэтэрхий их урсгаж, шүдээ хавирах
чимээ ч гаргадаг. Цэврүү нь
туурайн завсар, дэлэнгийн толгой
зэрэгт ажиглагдах бөгөөд даруй
хагарч арьс нь язардаг..
02. Гахай
Зогсож алхаж чадахгүй, чичигнэн
дайвалзаж өвдгөө нугалан алхана.
Цэврүү хагарч арьс хуулагдсан
газарт вируснаас үүдэн 2-р үеийн
халдвар бий болж туурай унах үе

байдаг.
< Эмчилгээ болон урьдчилан
сэргийлэх эм>
Эмчилгээ хийх арга барил байхгүй
тул дээрхтэй адил шинж тэмдэг
илэрвэл доорх утасруу холбоо
барьж мэдэгдэхийг хүсье.
* Шүлхий өвчний эсрэг арга хэмжээ
авах тасаг (031-467-4368/4362)
* Шүлхий өвчин гэж эргэлзсэн
тохиолдолд мэдэгдэх утас(15889060)
* Улсын мал аж ахуй шинжлэх
ухааны хүрээлэнгийн вэб сайт
www.nvrqs.go.kr
<Материал бэлтгэсэн> – Улсын
мал аж ахуйн шинжлэх ухааны
хүрээлэн Ённамживон Кимхэй
онгоцны буудлын тасаг
외국인근로자를 위한 다국어 뉴스레터

Паспорт, гадаад иргэний үнэмлэхээ
заавал авч яваарай.

17 –с дээш насны дотоодод оршин суугаа гадаад иргэн нь гадаад иргэний үнэмлэх болон
паспорт зэрэг хувийн гэрчилгээг заавал авч явах ёстой бөгөөд иргэний бүртгэл
мэдээллийн ажилтан, цагдаа шалган шаардах үед үзүүлэх ёстой.
Завь, онгоцонд суухдаа овог нэрээ тодорхой өгөөгүй тохиолдолд эрүүгийн
хуулийн 1-р зүйлийн 37-д үндэслэн даруй шийтгэл хүлээлгэх болно
-20,000 воноос доошхи мөнгөн торгууль ногдуулах, баривчлах

хэлж болно. Үйлдвэрлэлийн ослыг осол ба өвчин гэж
ялгасан тохиолдолд, ослоос үүдсэн хохирогч 95 хувиас
дээшхийг эзэлж байна(солонгос ажилчины хувьд, ослоос
үүдсэн хохирол ойролцоогоор 85 хувьд хүрч байна)..
Өөрөөр хэлбэл химийн бодисонд хордох, нурууны өвчтэй
болох, тархи судас болон зүрх судастай холбоотой өвчин
гэх мэт өвчнөөс үүдсэн хохирол харьцангуй бага хувийг
эзэлж байна. Ийм өвчин нь өвчин мэдэгдэх үе хүртлээ удаан
хугацаа зарцуулж, гаднаа илэрдэггүй тул үйлдвэрлэлийн

2008:5,221

50 0 0

생활법률 2

Арьс өнгөөр ялгаварлалтын эсрэг
хүчин чармайлт аль хүртэл ирсэн бол?
인종차별에 대한 노력, 어디까지 왔나?

Мүн Ынхён - Улсын хүний эрхийг хамгаалах хороо, хүний эрхэнд
халдах явдлыг судлах тасаг
Өнгөрсөн жил Солонгосын
нийгмийг шуугиулсан нэгэн
явдал бий. Сонгунхуй дээд
сургуулийн судлах багшаар
ажиллаж буй Энэтхэгийн
иргэн Хүсэйн гуайг солонгос
эрэгтэй хэл амаар доромжилсон
үг хэлснээр цагдаад давж
заалдсан. 7 сарын 10-ны
өдрийн орой Хүсэйн гуай
өөрийн судалгаанд тусладаг
солонгос эмэгтэйтэй хамт
автобусанд суугаад гэррүүгээ явж байжээ. Хоёул англиар
чөлөөтэй ярилцан явж байтал архинд согтуурсан солонгос
эрэгтэй зорчигч тэднийг чиглэн арьс өнгөөр гадуурхан
ялгаварласан үг хэлжээ. Ийнхүү доромжлуулсан Хүсэйн
гуай солонгос эрэгтэйг цагдаад мэдэгдэн давж заалдсан
явдал болж байсан.
Энэ нь Солонгосын нийгэм үндэстэн болон арьсны өнгө
мөн зүүн өмнөдөөс гаралтай гэсэн шалтгаанаар гадаад
иргэнийг ялгаварласанаас хойш жинхэнэ шинжийг тэр
чигээр нь харуулсан явдал байлаа. Ирээдүйд солонгосын
нийгэм гадаад хүмүүстэй зөрчил, маргаанаар том
хямралыг угтаж болзошгүй гэсэн совинг хүртэл төрүүлдэг.
Арьсны өнгөний тухай туйлширсан бодол, эдийн засгийн
хувьд арай дээр амьдардаг гэсэн түрэмгийлэлээр тэднийг
гадуурхан ялгаварласан хоцрогдмол шинж чанар нь одоо
нэгэнт устгах ёстой соёлын нэг болжээ.
3 сарын 21-ны өдөр “Дэлхийн арьс өнгөөр ялгаварлан
гадуурхах явдалтай тэмцэх өдөр”. 1960 онд Өмнөд Африкийн
Бүгд найрамдах улсаас арьс өнгөөр ялгаварлалтыг “pass
law(харь арьстанд нийгмийн байр суурь үл ноогдуулахыг
үүрэг болгосон хууль тогтоомж)”-ыг эсэргүүцэн энх тайвны
MigrantOK

жагсаал хийж 69 хүн цагдаагийн буунд өртөн нас барснаас
хойш, НҮБ 1966 онд арьс өнгөөр
ялгаварлалтыг халахын тулд
дэлхий даяар тэмцэхийн төлөө
энэ өдрийг “Дэлхийн арьс
өнгөөр ялгаварлан гадуурхах
явдалтай тэмцэх өдөр” болгон
тогтоох болжээ.
Одоо солонгосын нийгэмд
ямар байна вэ? Арьс өнгөөр
ялгаварлах асуудлыг хаясан
хирнээ олон улсын шүүмжид
өртөөд байна. 2008 оны 8 сард
НҮБ арьс өнгөөр ялгаварлан
гадуурхах явдалтай тэмцэх хорооны (CERD) дарга
Рэйжид Гүтэй сүүлчийн сануулга тайлангаар дамжуулан
“Үндэстний давуу шинжийг агуулсан эрлийзтэй адил үг
хэллэг солонгосын нийгэмд нөгөө л хэвээр тархаж байгааг
анхааралдаа авах хэрэгтэй” гэж хэлсэн. Онцгойлон
сануулгын үгэнд “өөр үндэстэн, өөр улсаас гаралтай цагаач
иргэний хүний эрхийг дээшлүүлэхийн тулд эдгээрийн
түүх, соёлын тухай мэдээллийг бага, дунд, ахлах ангийн
сурах бичигт хамруулах зэрэг Солонгосын засгийн газраас
холбогдох салбарт зохих арга хэмжээг авахыг сануулах”
нь Солонгосын нийгэмд цаг үеийн байдлыг ойлгуулах том
асуудал юм.
Солонгосын нийгэм хэдийнээ олон соёлт нийгэм болж
байгаа. Харин арьс өнгөөр ялгаварлах тал дээр хүмүүсийн
ухамсар, туйлширсан бодол нөгөө л урьдын хэвээр байна.
Дэлхийн арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах явдалтай
тэмцэх өдрийг угтан үнэхээр манай нийгэмд ямар зүтгэл
чармайлт хэрэгтэй эсэхийг, мөн хэрхэн үйлдвэл зөв эсэхийг
дахин нэг удаа хэлэлцэн бодож үзэх хэрэгтэй юм. Энэ нь
чухамхүү цагаач иргэнтэй хамт энэ үед амьдрах бидний
асуудлыг тайлах арга юм.
3

Зөвлөгөө

지금은 상담중

② Тэтгэмжийн мөнгө

Гадаад ажилчдын дунд тэтгэмжийн мөнгийг ”13 дахь сарын
цалин” гэцгээдэг. Харин энэ 13 дахь сарын цалинг авахад тийм
ч амаргүй аж. Тэтгэмжийн систем нь зөвхөн солонгост л байдаг
өвөрмөц тогтолцоо. Мэдээж зэрэг оронд тэтгэжмийн систем байх
нь байдаг боловч агуулга нь солонгостой огт өөр. Юу нь өөр вэ?
13 дахь цалин буюу солонгосын тэтгэмжийн системийн талаар
сонирхоцгооё.
Камбудиас ирсэн А гуай 2007 оны 8 сарын 1-ны өдрөөс 2010
оны 1 сарын 31 хүртэл Кёнгиду Кимпуд байдаг Н электроны
газарт үйлдвэрлэгчийн ажилтнаар ажиллаж байгаад гарсан. Н
электроны газар нь үүрэн телефоны хэрэгсэлийг үйлдвэрлэдэг
компаний хувьд ажилчдын тоо байнга 5-8 хүнтэй байдаг. Гадаад
ажилтан А гуай тэтгэмжийн мөнгөө авч чадах болов уу? Хэрэв
авна гэвэл хэрхвэл авч чадах вэ?

1. Тэтгэмжийн мөнгө гэдэг нь?
Тэтгэмжийн мөнгийг уг нь “Хөдөлмөрийн үнэ хөлсний өртөг”
гэж үзэж болох бөгөөд <хөдөлмөрийн тэтгэмжийн цалин хөлсийг
хамгаалах хуулийн 8>аас харвал “Хэрэглэгчийн байнгын
хөдөлмөрийн хугацаа нь 1 жилд 30 өдрөөс дээш дундаж цалинг
тэтгэмжийн мөнгөөр ажлаас гарах ажилтанд олгох” оор тогтоосон
байдаг. Олголтонд хамрагдагсад нь ажилтны тоо 5-с дээш байдаг
бүх аж ахуйн нэгжид ажилладаг ажилчин байх бөгөөд 1 жилээс
дээш үргэлжлүүлэн ажилласан байх ёстой.
2. Гадаад ажилчдын тэтгэмжийн мөнгө
Гадаад ажилтан ч гэсэн 5-с дээш ажилчинтай компанид 1 жилээс
дээш ажиллаж байгаад гарсан тохиолдолд тэтгэмжийн мөнгө
авах нь зайлшгүй. Харин хөлслөн ажиллуулах зөвшөөрлийн
тогтолцоогоор ажилладаг гадаад ажилтанд тусгай дүрэм журам

Шог зураг
만화컷

Олон соёл

퇴직금

бий. Өөрөөр хэлбэл <гадаад ажилчныг хөлслөн ажиллуулах
тухай хууль тогтоомжийн 13-р зүйл>д гадаад ажилтныг хөлслөн
ажиллуулдаг үйлдвэрийн эзэн нутаг буцах даатгалд сар бүрийн
цалингийн 8.3%-ийг даатгалын компанид төлөх ёстой бөгөөд 1
жилээс дээш ажилласан ажилтан гарсаны дараа үүнийг шууд
даатгалын компаниас хүлээн авна. Мөн <гадаад ажилчныг
хөлслөн ажиллуулах тухай хууль тогтоомжийн 21-р зүйл>ийн
дагуу, нутаг буцах даатгалын мөнгө 13 дахь сарын цалингаас
бага тохиолдолд үйлдвэрийн эзэн зөрүү мөнгийг ажилтад олгох
ёстой.
3. “А”ын 13 дахь сарын цалингаа авах дэс дараа
“А” юун түрүүнд нутаг буцах даатгалд бүртгүүлэн шууд хүлээн
авч үйлдвэрийн эзнээс зөрүүг авах ёстой. 13 дахь сарын цалинг
ажлаас гарсан өдрөөс эхлэн 14 хоногийн дотор үйлдвэрийн эзэн
ажилтанд олгох ёстой бөгөөд үүний дараа тус орон нутгийн
хөдөлмөрийн хэлтэс, хөдөлмөрийн шинэчлэлийн удирдах тасагт
өргөдөл гаргах боломжтой. Зөвхөн хүчингүй болох хугацаа нь 3
жил тул ажлаас гарснаас хойш 3 жил өнгөрвөл хуулиар шийдэх
боломжгүй болно.
4. 13 дахь сарын цалинг авах үед хэрэгтэй бичиг баримт.
Гадаад ажилтан нутаг буцах даатгалын мөнгөө хүлээн авахын
тулд банкны дэвтэр, гадаад иргэний үнэмлэх болон паспорт зэрэг
хувийн гэрчилгээ хэрэгтэй. 13 дахь сарын цалингаа тодорхой
тооцохын тулд ажилласан хугацаа, сүүлийн 3 сарын цалингийн
нарийвчилсан тооцоо болон цалингаа хүлээн авсан хадгаламжийн
дэвтэр мөн гадаад иргэний үнэмлэх заавал хэрэгтэй.
* Энэхүү зөвлөгөөг бичсэн Ким Вонгён, Солонгосын
гадаад ажилчдыг дэмжих төвийн зөвлөгөө өгөх тасагт
ажиллаж байна. ☎1644-0644

Танилцуулга

다문화 Зураглаач : Julloo

MNTV ОЛОН ОРНЫ ХЭЛ ДЭЭР
МЭДЭЭ НЭВТРҮҮЛНЭ

Нийгэмд
асуудал бус

* Нэвтрүүлэх хэл : солонгос, англи, тайланд,
филиппин, монгол, вьетнам, пакистани,
хятад, узбекстан, индонез, непаль, камбудь,
шриланк
* Нэвтрүүлэх цаг : Долоо хоног бүрийн
Мягмар гаригт, үдээс өмнө 12 цагаас
* Асуулт болон санал бодол : (02)6900-8234,
info@mntv.net
*Мэдээний интернет сайт: www.mntv.net.

ЦАГААЧ ИРГЭДИЙН ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ТӨВ
☎02-863-9966
이주민의료센터 ☎02-863-9966

Эв эетэй олон соёлт
нийгмийг бий болгож чадна.
Хүмүүс ихэнх нь дотоод байдлаас илүү гаднах байдлыг нь харж дүгнэдэг.
Гаднахаас нь илүү дотоод шинжийг харж
чаддаг хүмүүс ихсэх тусам
бидний нийгэм илүү сайхан болох болно.
- Макабэйри 2005 он 08 сар 02 өдөр анх хэвлэгдсэн
(Бүртгэлийн дугаар Гvру 00081)

Сонины эрхлэгч Ким Хэ Сон

4

Солонгосын гадаад ажилчдыг дэмжих төв
Шуудангийн дугаар 152-801
Сөүл Гүругү Гарибун 1 дун 137-1 тоот

Цагаач иргэдийн эрүүл мэндийн төв нь гадаад
ажилчдын дунд цагаач иргэдэд зориулан эмчилгээгээр
дэмжих төв гэдэг үүднээс эмчилгээ, мэс засал зэрэг
бүгдийг үнэгүйгээр явуулж байна. Таны эргэн тойронд
хэл ойлголцохгүй, эдийн засгийн хүнд байдлаас болон
эмчилгээ хийлгэж чадахгүй байгаа гадаад ажилчид,
цагаач иргэд байвал эмчилгээ хийлгэхэд нь тус дэм
болж мэдэгдэхийг хүсч байна.

Редакц 02 6900 8231
newsletter@migrantok.org
www.migrantok.org / www.migrant.kr

бодлого төлөвлөлт
정책

Эх бэлтгэсэн И Эн Жи дизайн
031 8007 6600

2010 онд өөрчлөгдсөн гадаад
иргэдийн бодлого
2010년 달라지는 외국인 정책

◆ Иргэний харьяалалтай болох ярилцлагын шалгалтын газрыг орон даяар 17 болгон өргөтгөх (2010. 2. 1)
◆ Иргэний харьяалалтай болох шалгалтын загварыг нийтлэх, шалгалтыг чангатгах (2010. 2. 1)
◆ Иргэний бүртгэлтэйг нотолсон гэрчилгээг дүүрэг, сум, тосгоныг хамруулсан орон нутгийн зохих байгууллагаас
гаргах (2010 оны сүүлийн хагаст)
1. Иргэний харьяалалтай болох ярилцлагын шалгалт
Газар
Тоо
Хамрагдагсад

Одоо байгаа нь
Хууль зүйн яамны улсын шалгалтын газар
Хязгааргүй
Хуримласан иргэний харьяалалтай болоход
бүртгүүлэгчийг ярилцлагын шалгалтаас чөлөөлөх

Өөрчлөгдсөн нь
орон даяарх 14 иргэний бүртгэл мэдээллийн газар
болон 3 томилолтын газар
Жилд 2 удаа байхаар хязгаарласан
Хуримласан иргэний харьяалалтай болоход
бүртгүүлэгчийн ярилцлагын шалгалтыг
хэрэгжүүлэх

* Зөвхөн 2009 онд иргэний харьяалалтай болох бичгийн шалгалтанд тэнцэгчийг хууль зүйн яамны улсын шалгалтын
газарт ярилцлагын шалгалт авна *
2. Иргэний харьяалалтай болоход бичгийн шалгалт болон ярилцлагын шалгалтанд бэлтгэх
Хууль зүйн яамны иргэний бүртгэл мэдээлэл, гадаад иргэдийн бодлогын хэлтэст(www.immigration.go.kr болон Хай
Корей(www.hikorea.go.kr) аар дамжуулан иргэншлийн бичгийн шалгалтын тест, ярилцлагын шалгалтын асуултын
загварыг нийтэд мэдэгдэх
3. Иргэний бүртгэлтэйг нотлох гэрчилгээг орон нутгийн байгууллаг дүүрэг, сум, тосгоныг хамруулсан)аас олгох
2010 оны сүүлийн хагас жилээс эхлэн дүүрэг, сум, тосгоны албан газар гэх мэт орон нутгийн байгууллагуудад иргэний
бүртгэл нотлох гэрчилгээг олгох

광고

MNTV 다국어뉴스 방영

Өөр байх нь

2010. 03 No.47

Төлөвлөгөө
기획

3 сарын 21 ны өдөр, Дэлхийн арьс өнгөөр ялгаварлан
гадуурхах явдалтай тэмцэх өдрийг угтан
- Ялгаварлан гадуурхсан хэл хэрэглэлтийг одоо зогсооё

3월 21일, 세계인종차별 해소의 날을 맞아 - 차별언어 사용은 이제 그만!

Одоо “Олон соёлт” гэдэг үг бидэнд хангалттай дасал
болсон. Гэвч Солонгосын нийгэмд гадаад иргэнийг
ялгаварлах, олон соёлт гэр бүлийг гадуурхан харьцах
явдал нөгөө л хэвээр элбэг оршсоор байна. Ийм
байдал хэл яриагаар дамжин илрэх төдийгүй “үг” ээр
гадуурхах нь бодит юм.
2009 онд нэгэн интернет дэлгүүрийн зар арьс өнгөөр
ялгаварлах маргаанд автаж байсан. “Энэ чинь ямар ягаан
өнгө юмуу, арьсны өнгө л байна ш дээ” хэмээсэн энэ зарын
үгэнд учир шалтгаан нь байлаа. Ийнхүү дасал болон
хэрэглэгддэг үг болхоор огтхон ч анзаардаггүй хүмүүс
байх бөгөөд “арьсны өнгө” гэдэг үг арьс өнгөөр ялгаварлах
шинжийг агуулсныг мэддэггүй хүмүүс ч их байдаг.
Азаар “арьсны өнгө” нь гадаад иргэдэд үл зөвшөөрөгдөх,
ялгаварласан ухамсарыг суулгана гэсэн сануулга авч
“чангаазны өнгө”өөр солигдсон. Мөн “Кореан” “Азиан”ы
хоорондох хүүхдийг нэрлэсэн “Кушиан” ч гэсэн яг
адил юм. Холбогдогч талууд ялгаварлан гадуурхах үг
хэмээгээд хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй гэдэг үүднээс олон
соёлт хэмээх үгээр сольсон боловч энэ нь ч гэсэн солонгос

хүн, солонгос хүн бус гэдэг утгаар ялгаж байгаан бишүү
гэсэн шүүмжлэлд өртөөд байна.
2007 оны 8 сард НҮБ-ын арьс өнгөөр ялгаварлан
гадуурхах явдалтай тэмцэх хорооноос “Эрлийз” гэдэг
үгийг гадуурхсан утгатай гэж үзээд Солонгос олон
үндэстэнтэй нийгэм болохыг хүлээн зөвшөөрч “нэг
үндэстэн” хэмээх имижийг даван туулахыг зөвлөжээ.
Хамгийн сүүлд улсын хэл зохиолын хүрээлэнгээс
“Ийм үгэнд тийм утга?: ялгаварлал болон туйлширсан
бодлыг төрүүлдэг үгс”ийг нийтэлжээ . Бидний огтхон
ч анзааралгүй хэрэглэдэг үгс тухайн үеийн байдлаа
дагаад бусдыг ялгаварлан гадуурхах утгаар ойлгогддог
учраас аль болох “ижил утгатай өөр үг”ийг хэрэглэж
байхыг зөвлөж байна.
Туйлширсан бодлыг төрүүлдэг ялгаварласан үгс
Арьсны өнгө, Кушиан, эрлийз, цэвэр цус, холимог,
цагаан арьстан, харь арьстан,том хамарт,
цэнхэр нүд
- Улсын хэл зохиолын хүрээлэн 2009, “Ийм үгэнд
тийм утга?” хавсралт 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful