You are on page 1of 8

Bab 2 Peningkatan Tamadun

2.3.3 Perluasan kuasa Tamadun Tamadun Yunani Huraian Philip II ~Kerajaan Macedonia dan Yunani telah disatukan. ~Menyatukan semua bahagian Yunani menjadi sebuah negara. Alexander The Great ~Meneruskan usaha ayahnya, Philip II. ~Beliau berjaya meluaskan kawasan taklukan Yunani. ~Parsi, Mesir, Turkistan dan Samarkand berjaya dikuasai. ~Menguasai seluruh kawasan Laut Mediterranean. ~Menyebarkan budaya___________(campuran antara kebudayaanYunani dan Parsi serta kebudayaan timur yang lain).

Tamadun Rom

Julius Caesar Seorang panglima dan penakluk yang agung. Rom mencapai taraf empayar semasa pemerintahannya. Berjaya meluaskan kuasanya ke Macedonia, Yunani, Syam, Mesir, Perancis, _________ dan kawasan-kawasan di Jerman.

Bab 2 Peningkatan Tamadun 

Berjaya menyatukan wilayah-wilayah kecil yang ditaklukinya. Memulakan sistem pemerintahan bercorak________ dan menamatkan sistem republik. Menguasai angkatan tentera dan senat. Augustus Caesar mewajibkan sistem pemerintahan warisan. Anak saudara kepada Julius Caesar. Bermulanya zaman perluasan kuasa empayar Rom iaitu pada 27 S.M.. Memperkenalkan sistem pemerintahan _____________ 

  

Membawa keamanan dan keagungan kepada empayar Rom yang secara langsung mencapai zaman kegemilangan yang digelar Zaman Pax Romana. Empayarnya yang luas terdiri daripada pelbagai bangsa dalam tiga buah benua, iaitu Asia, Afrika dan Eropah. Tamadun India Chandragupta Maurya Mengasaskan Empayar __________. Menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di India. Mengubah status raja kepada maharaja. Empayar Maurya meliputi kawasan Teluk Benggala hingga ke Pergunungan Hindi Kush. Asoka Zaman kegemilangan Dinasti Maurya. Menamatkan perang saudara dan berjaya menakluk negeri Kalinga. Melibatkan diri dalam Perang________dalam usaha mengagungkan sebuah empayar. Asoka mengubah asas memperluaskan kuasa

Bab 2 Peningkatan Tamadun

yang bercorak ketenteraan kepada dasar yang lebih lembut iaitu penaklukan menerusi penyebaran agama Buddha.

Tamadun China

Dinasti Chin-Shih Huang Ti Berjaya menyatukan seluruh kerajaan kecil di China. Memerintah secara__________ (tegas dan mutlak). Menghapuskan golongan___________dengan melantik gabenor dan panglima tentera untuk mentadbir. Membina Tembok Besar China untuk mempertahankan empayar China daripada serangan orang gasar/____________ Dinasti Han-Han Wu Ti Memperluas Empayar China melalui angkatan __________. Menakluki Sinkiang, Lembah Tarim, Tutor, Yangtze, Kwangsi dan Kwangtung. Pengaruh China tersebar ke Jepun dan Turkistan.

2.3.4 Peningkatan Ekonomi Tamadun Tamadun Yunani Huraian Aktiviti perdagangan diutamakan kecuali di Sparta. Sebab-sebab perdagangan diutamakan: i.Keadaan muka bumi Yunani yang bergunung-ganang. ii.Tidak sesuai untuk menjalankan pertanian. Perdagangan dengan kawasan luar terutamanya melalui jalan laut mengalami peningkatan.

Bab 2 Peningkatan Tamadun

Tamadun Rom 

Athens dan Corinth mengalami masalah kekurangan makanan akibat daripada kekurangan tanah pertanian. Oleh itu, negara kota di Yunani terpaksa memperoleh bahan makanan dari luar. Athens mendapatkan bekalan makanannya dari kawasan di selatannya clan Laut Hitam. Athens juga berfungsi sebagai tempat pengumpulan barang keperluan dari Timur. Kegiatan perdagangan yang dijalankan di negara kota dikenakan_________. Harga barang meningkat. Kesan daripada itu, ramai rakyat Yunani telah berpindah ke tempat lain seperti Alexandria pada Zaman Graeco-Rom (300 S.M.). Dua jenis aktiviti perdagangan diutamakan iaitu: i.Perdagangan dalaman ii.Perdagangan __________ Contoh pusat perdagangan: i.Anga ii.___________ iii.Karusa Tempat-tempat ini menghasilkan senjata, gading gajah, emas, _____ dan mutiara. Hubungan perdagangan dengan negara luar dapat dilihat melalui hubungan antara kerajaan Maurya dengan Macedonia, Sri Lanka, rantau AsiaTengah dan Asia Tenggara. Contoh pelabuhan-pelabuhan penting di India: i.Tamralipti v. Chaul ii.Ghantashala vi. Kalyan iii.Kadura di bahagian timer vii. Cambay di bahagian barat iv.Broach

Bab 2 Peningkatan Tamadun

Persatuan Perdagangan dan Perusahaan Kesan daripada Latar belakang
perkembangan pesat sektor ekonomi menyebabkan penubuhan persatuanpersatuan ini. Dikenali sebagai sresthin. Tukang kayu Tukang _________ Tukang kulit Mengawal harga Mengawal kualiti ________ Mengawal gaji pekerja Digubal bagi mengawal persatuan. Perlaksanaan und ang-undang diawasi oleh raja. 

Contoh-contoh Persatuan Matlamat 

  

Undang-undang 

Penggunaan mata wang Digunakan sebagai medium jual beli. Pada Zaman Gupta, mata wang emas telah digunakan Syiling emas digunakan pada Zaman Gupta dikenali sebagai __________. Beratnya ialah antara 7.8 hingga 9.3 gram. Terdapat jugs wang perak dan wang yang terdiri daripada cangkerang siput digunakan.

Bab 2 Peningkatan Tamadun

Contoh-contoh Perusahaan di India Perusahaan membuat sutera berpusat di Bengal dan Benares. Perusahaan yang berasaskan emas, mutiara, dan _____________ Sistem cukai Dikenakan terhadap pelbagai jenis hasil perdagangan contohnya hasil pertanian dan hasil buah-buahan. Tujuan cukai yang dikutip adalah untuk menyara anggota tentera, para pentadbir dan raja.

Perdagangan Maritim Perdagangan maritim antara India dengan Alam Melayu telah mula berkembang sejak tahun 100 M. dan lebih maju lagi pada "Zaman Gupta´. Hasil seperti rempah, bedak wangi, gading gajah, dan besi diperoleh dari Alam Melayu. Barang-barang seperti tekstil, tembikar, barang kaca, dan minyak wangi diperoleh dari China. Perdagangan maritim dengan Rom dan Sri Lanka turut berkembang. Peningkatan dalam bidang pertanian (a) Dinasti Han y Tenggala diperkenalkan untuk membuat batas tanaman. y Kolar kuda untuk membolehkan kuda menarik tenggala kayu, kereta kuda, ________ beroda dan penyisir tanah. (b) Dinasti Tang, Song, Yuan, Ming dan Ching

Tamadun China

Bab 2 Peningkatan Tamadun

Perkembangan penciptaan alat kegunaan pertanian. y Sistem tanaman ________ diperkenalkan untuk memelihara kesuburan tanah. (c) Dinasti Shang y Kawasan bukit diteres untuk pertanian. y Pembinaan terusan untuk memperoleh sumber air dalam pertanian terkawal. y Kawalan terhadap ___________.
y

Perkembangan Perusahaan (a) Dinasti Han y Perusahaan ______ dan perusahaan tembikar telah berkembang pada zaman ini. y Hasil perusahaan tersebut didagangkan ke kawasan di luar China seperti Alam Melayu, India, Timur Tengah dan Barat. y Hasil ini pada mulanya dibawa melalui jalan darat iaitu jalan Sutera Darat. y Jalan Sutera Darat: (i) Hubungan perdagangan antara China dengan India dan Barat iaitu ______terjalin pada peringkat awal melalui jalan darat. (ii) Jalan ini bermula di Barat, iaitu dari Rom merentasi kawasan Asia Tengahke India dan seterusnya ke China. (b) Dinasti Tang y Hasil dibawa melalui Jalan Laut selepas Jalan Sutera Darat. y Jalan Laut: (i) Jaringan jalan yang menghubungkan China dengan India dan Barat, iaitu _______ (ii) Jalan ini berkembang sejak mulanya pelayaran jarak jauh pada sekitar abad, ke-5 Masihi. (iii) Kapal yang belayar dari Rom (termasuk kapal dari China dan India) singgah India kemudian melalui Teluk Benggala dan Selat Melaka.

Bab 2 Peningkatan Tamadun

y

y

Bukti perkembangan perusahaannya adalah jumpaan tembikar China di tapal tapak pelabuhan kerajaan awal. Barangan logam turut diperdagangkan.