You are on page 1of 20

MOHD ANWAR BIN AHMAD

‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH DAN PENYANYANG Segala puji bagi Allah Tuhan sekelian Alam, selawat dan Salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad S.W.T Bersyukur saya kehadrat Allah S.W.T kerana dengan izinNya dapat saya menyempurnakan tugasan yang diberikan walaupunkan berada dalam kesibukan harian. Melalui perbincangan bersama rakan kuliah sepanjang menyempurnakan tugasan ini dengan kerjasama yang jitu, padu dan ikhlas dapat saya rasakan. Mudah-mudahan ianya mendapat ganjaran daripada Allah S.W.T. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pensyarah Ustaz Khairol Anuar bin Ahmad yang banyak membimbing dan memberikan panduan serta semangat sewaktu saya menyiapkan tugasan ini. Sesungguhnya budimu tidak ternilai harganya. Terima kasih juga kepada teman hidupku Pn Zarina Zakaria serta anak-anakku Mohd Afiq Amsyar, Zulfa Hannan kerana memberi ruang waktu dan tidak jemu memberikan sokongan , dokongan dan semangat untuk saya menyempurnakan tugasan ini. Adalah menjadi harapan saya kerja kursus ini akan menjadi sumber ilham dan rujukkan kepada saya bagi memantapkan diri sebagai guru pendidikan islam yang cemerlang. Sekian.....

PENGHARGAAN

1

HBQE1203
RASM AL-UTHMANI

MOHD ANWAR BIN AHMAD

1.0

PENDAHULUAN

Mukjizat

merupakan sesuatu perkara luar biasa yang berlaku dan ia merupakan

anugerah Allah kepada rasul-rasulNya di dalam membuktikan kebenaran kepada kenabian dan kerasulan mereka dalam menghadapi sebarang cabaran pencabarnya. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari langit oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril a.s. Sejarah penurunannya selama 23 tahun secara beransur-ansur telah memberi kesan yang sangat besar dalam kehidupan seluruh manusia. Di dalamnya terkandung pelbagai ilmu, hikmah dan pengajaran yang tersurat mahupun tersirat. Sebagai umat Islam, kita haruslah berpegang kepada al-Quran dengan membaca, memahami dan mengamalkan serta menyebarluas ajarannya. Bagi mereka yang mencintai dan mendalaminya akan mengambil iktibar serta pengajaran, lalu menjadikannya sebagai panduan dalam meniti kehidupan dunia menuju destinasi akhirat yang kekal abadi. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, antara lain dinamai al-Kitab dan al-Quran (bacaan yang sempurna), walaupun penerima dan masyarakat pertama yang ditemuinya tidak mengenal baca tulis. Ini semua dimaksudkan agar mereka dan generasi berikutnya membacanya. Fungsi utama al-Kitab adalah memberikan petunjuk. Hal ini tidak terlaksana tanpa membaca dan memahaminya.

Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; …(QS: Al-Baqarah [2]: 2)

2

HBQE1203
RASM AL-UTHMANI

MOHD ANWAR BIN AHMAD

2.0

KONSEP RASM UTHMANI Pada mulanya mushaf al-Quran yang ditulis oleh para sahabat tidak dilengkapi

dengan pencantuman tanda baca. Oleh karana para sahabat dan para tabi'in adalah orang-orang yang fasih berbahasa Arab, iaitu bahasa yang menjadi standard penulisan al-Quran dan hal ini tidak menimbulkan masalah. Namun seiring dengan makin bukan Arab, timbul kekhuatiran akan tersebarnya agama Islam di antara bangsa

terjadinya kesalahan pembacaan al-Quran. Kesalahan pembacaan mempunyai risiko terjadinya perubahan makna. Oleh kerana, pada masa pemerintahan Muawiyyah, Abu Aswad Ad Duali berinisiatif untuk mencantumkan tanda baca yang dituliskan dengan pena yang berbeza warnanya dengan tulisan al-Quran. Usaha ini kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Kemudian Al Khalil berinisiatif memperbaharui tanda baca tersebut. Usaha ini terus berlanjutan, tanda baca mengalami proses penyempurnaan menuju bentuk tanda baca seperti yang ada pada masa kini. Huraian di atas memperjelaskan bahawa pengumpulan teks-teks wahyu yang kemudian ditulis dan disusun ke dalam bentuk mushaf, merupakan suatu keharusan sejarah yang sangat penting bagi pemeliharaan kemurnian al-Quran dan kesinambungan penyampaiannya kepada generasi kemudian. Bagi para sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi maupun para tabi'in yang masa hidupnya masih hampir dengan para sahabat, maklumat yang berhubungan dengan penjelasan maksud boleh dengan mudah Namun dapat diperolehi dari sumber yang dipercayai. bagaimanakah halnya generasi yang hidup di zaman setelah zaman para sahabat dan tabi'in? Dan ini dapat

3

HBQE1203
RASM AL-UTHMANI

MOHD ANWAR BIN AHMAD

dinilai betapa keputusan untuk membukukan al-Quran mempunyai nilai yang sangat penting dan amat sesuai dalam sejarah perkembangan Islam. Betapa jauh visi yang dimiliki oleh para sahabat, yakni visi yang diajarkan dan dipelopori oleh Rasulullah S.a.w. Nabi Muhammad S.a.w juga memberi contoh peloporan pada umatnya untuk menghargai ilmu pengetahuan. Kebebasan para tawanan perang ditebus dengan mengajarkan pengetahuan tulis baca kepada umat Islam yang buta huruf. Menurut salah sebuah Hadits, Rasulullah pernah bersabda: "Di akhirat nanti tinta para ulama akan ditimbang dengan darah syuhada". Proses penulisan aI-Quran yang telah bermula sejak zaman Nabi Muhammad s.a.w, didukung oleh kebijaksanaan beliau dalam meningkatkan kemampuan tulis baca bagi umatnya, dialog antara dua sahabat: Umar bin Khathab dan Abu Bakar. Dialog antara dua sahabat itu juga membahas tentang pentingnya catatan wahyu dikumpulkan dan disusun, yang pada akhirnya tersusun dalam bentuk standard penulisan al-Quran pada zaman khalifah Uthman bin Affan. Perjalanan sejarah penyiaran Al-Quran seiring dengan tersebarnya agama Islam ke segala penjuru, melahirkan penambahan tanda bantu yang dicantumkan pada kitab al-Quran tanpa mengganggu salinan teks asli ayat yang telah ditulis. Pencantuman tanda bantu dimaksudkan untuk membantu para pengkaji al-Quran agar teks wahyu. mudah memahami bacaannya, sekaligus juga dimaksudkan untuk menjaga agar tidak berlaku salahfaham atas maksud yang terkandung di dalam

4

HBQE1203
RASM AL-UTHMANI

MOHD ANWAR BIN AHMAD

Perjalanan sejarah penyalinan al-Quran dengan berpegang pada standard Uthmani sebagai pemeliharaan kemurnian al-Quran adalah warisan budaya ilmu pengetahuan dan etika penulisan serta tradisi untuk memelihara yang haq. Perjalanan sejarah ini pun menjadi perjalanan sejarah sistematika aI-Quran. Sistematika yang berupa tertib ayat dan surah, sistem pembahagian ruku' dan juz, beserta segala kelengkapan tanda bantu yang menyertainya.

Secara keseluruhan, penyusunan tersebut membentuk format penyalinan alQuran dengan format al-Quran, dan tercantum dalam mushaf berbentuk kitab yang sangat kita maklumi. Sebagai memelihara yang haq, maka format penyalinan mushaf al-Quran sudah tentu terkandung maksud untuk membantu umat dalam mempelajari dan mengkaji yang tunduk Al-Quran. Memelihara kemurnian Al-Quran, adalah tradisi beribadah kepada inayat Allah seperti dalam Al-Qur'an.

(http://www.freewebs.com/qitri/02prolog.htm)

5

HBQE1203
RASM AL-UTHMANI

MOHD ANWAR BIN AHMAD

3.0
3.1

PERBANDINGAN RASM UTHMANI DAN IMLAEI
SURAH AL HUMAZAH

Surah Al Humazah adalah surah ke-104 dalam al-Quran. Surah ini terdiri daripada 9 ayat dan tergolong pada surah makkiyyah. Perataan al Humazah bererti pengumpat dan diambil dari ayat pertama surat ini. Pokok isi surah ini adalah ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah.

                                                                                                                3.1.1 Surah Al Humazah teks Resm Uthmani      

6

HBQE1203
RASM AL-UTHMANI

‫‪MOHD ANWAR BIN AHMAD‬‬

‫2.1.3‬

‫‪Surah Al Humazah teks Resm Imlaei‬‬

‫ويل لكل همزة اللمزة ‪ ‬الذى جمع‬ ‫مالوعدده ‪ ‬يحسب أن ماله‬ ‫اخلده ‪   ‬كللينبذن في الحطمة‪‬‬ ‫وماأدراك ما الحطمة ‪ ‬نارالله‬ ‫الموقدة‪ ‬التى تطلع على الفءدة‬ ‫‪   ‬انها عليهم موءصدة‪ ‬في عمد‬ ‫ممددة ‪‬‬

‫7‬

‫3021‪HBQE‬‬
‫‪RASM AL-UTHMANI‬‬

MOHD ANWAR BIN AHMAD

3.2

SURAH AL KAAFIRUUN

Surah al Kaafiruun adalah surat ke-109 dalam al- Qur'an. Surat ini terdiri atas 6 ayat dan termasuk surah Makiyyah. Nama al Kaafiruun (orang-orang kafir) diambil dari kata yang muncul pada ayat pertama surah ini. Pokok isi surat ini adalah tidak diijinkannya kompromi dalam bentuk mencampuradukkan ajaran agama. [sunting] Latar Belakang Pada masa penyebaran Islam di Mekkah, kaum Quraisy yang menentang Rasulullah SAW tak henti-hentinya mencari cara untuk menghentikan ancaman Islam terhadap kepercayaan nenek moyang mereka. Pada salah satu upaya tersebut mereka berusaha mengajukan proposal kompromi kepada Rasulullah SAW dimana mereka menawarkan: Jika Rasulullah mau memuja Tuhan mereka, maka mereka pun akan memuja Tuhan sebagaimana konsep Islam. Kemudian surah ini diturunkan untuk mejawab hal itu.

8

HBQE1203
RASM AL-UTHMANI

MOHD ANWAR BIN AHMAD

3.2.1

Surah al Kaafiruun teks Resm Uthmani

9

HBQE1203
RASM AL-UTHMANI

MOHD ANWAR BIN AHMAD

 

                                                  
10
HBQE1203
RASM AL-UTHMANI

MOHD ANWAR BIN AHMAD

3.2.2

Surah Al-kaafiruun teks Resm Imlaei

11

HBQE1203
RASM AL-UTHMANI

MOHD ANWAR BIN AHMAD

 ‫ل أعبد ماتعْبدون‬ ‫قل يا أيها الكافرون‬ َ ُ ُ َ َ ُ ُْ َ ُِ َ َْ َ ُ ‫ ول أنا عا بد ما‬ ‫ول أنتم عابدون ما أعبد‬ ّ ٌِ َ َ َ ُ ُْ َ َ ُ ِ َ ْ ُْ َ ‫ لكم‬  ‫ ول أنتم عابدون ما أعبد‬ ‫عبدتم‬ َُ ُ ُْ َ َ ُ ِ َ ُْ َ ّ ََ  ‫دينكم ولى دين‬ ِ ْ ِ َ َِ ُ ُ ِ

3.3

Hamzah Wasal dan Hamzah Qata’

Hamzah Wasal disebut pada permulaan bacaan dan digugurkan sebutannya ketika dibaca secara sambung dengan huruf sebelumnya. Ia dinamakan demikian kerana

12

HBQE1203
RASM AL-UTHMANI

MOHD ANWAR BIN AHMAD

disambung dengan huruf yang bertanda Sukun pada awal perkataan. Tanda Hamzah Wasal ialah terdapat huruf Sad di atas huruf Alif. Hamzah Qat'ie tetap disebut pada permulaan bacaan, pada ketika bacaan sambung dan pada tulisan. Hamzah ini dinamakan dengan Hamzah Qat'ie ialah kerana ia memutuskan beberapa huruf dari huruf yang lain ketika membacanya. Hamzah Qat'ie terletak pada awal kalimah, pada pertengahan kalimah atau pada akhir kalimah. Ia juga terletak pada kata nama (isim), kata kerja (fe'el) dan sendi nama (harf). Hukumnya ialah ia perlu disebut ketika membacanya. Contoh kalimah yang mempunyai huruf Hamzah Wasal dan Hamzah Qata’ dapat dilihat dalam surah Al Kafirun dan Al Humazah di bawah. Al Humazah Hamzah Wasal Hamzah Qat'ie Al Kafirun Hamzah Wasal Hamzah Qat'ie

 

                      

    .    

    

          
13

     

 

 
HBQE1203
RASM AL-UTHMANI

MOHD ANWAR BIN AHMAD

    
3.4 Alif Zaidah dan Alif Madah Alif Zaidah atau ziadah bermaksud menambah menambah huruf alifpada

kalimah-kalimah tertentu Al Quran. Huruf tersebut ditulis tatapi tidak berfungsi pada semua keadaan bacaan. Namun pada iktikadnya tetap membawa makna ini kerana setiap huruf Al Quran mempunyai makna tersendiri dan mendapat pahala bila membacanya.
Alif Maddah iaitu memanjangkan bunyi huruf yang diikuti oleh huruf mad atau

huruf lain. Mad bermaksud lanjut atau lebih. Dari segi istilah ulama tajwid dan ahli bacaan, mad bermaksud memanjangkan suara dengan lanjutan menurut kedudukan salah satu dari huruf mad. Terdapat dua bahagian mad iaiatu mad asli dan mad far'ie. Terdapat tiga huruf mad iaitu harakat.

‫ ا‬alif, ‫ و‬wau, dan ‫ي‬

ya', dan huruf tersebut haruslah

berbaris mati atau saktah. Kepanjangan bacaan mad diukur dengan menggunakan

14

HBQE1203
RASM AL-UTHMANI

MOHD ANWAR BIN AHMAD

Al Humazah
Alif Zaidah Alif Maddah Alif Zaidah

Al Kafirun
Alif Maddah

 

           

   

   

           

15

HBQE1203
RASM AL-UTHMANI

MOHD ANWAR BIN AHMAD

3.5

Ha Dhamir pada ketika Dhummah dan Kasrah Huruf Ha dhamir yang terdapat dalam al Quran membawa maksud jumlah

bilangan, sama ada membawa maksud seorang, dua orang atau ramai.

Al Humazah Ha Dhamir ( ُ )

Al Kafirun

ُ ‫ه‬

Ha Dhamir (

ِ) ‫ه‬

Ha Dhamir ( ُ )

ُ ‫ه‬

Ha Dhamir (

ِ ‫)ه‬

         

16

HBQE1203
RASM AL-UTHMANI

MOHD ANWAR BIN AHMAD

3.6

Bentuk-bentuk Tanwin dan Nun Sakinah

Pada

ْ ‫ ن‬dan

terdapat bunyi ’n’. Ada 4 keadaan hukum tajwid

mengenai bunyi ’n’ pada dan tersebut iaitu: iqlaab, izhhaar, idghaam dan ikhfaa’. Ada bacaan-bacaan yang diucapkan dengan melahirkan ghunnah iaitu, bunyi dengung atau sengau dalam hidung seperti misalnya ’... nnn ... ’, ’... mmm ... ’, ... ngngng ...’. Jika menemui nun sakinah (

ْ ‫ن‬

dan

‫ )ن‬ghunnah atau dengung (kurang

lebih ’... nnn ...’) harus dilahirkan. Dengung pada keadaan ini disebut Ghunnah Nuun. Ghunnah Nuun dilahirkan selama 2 sampai 3 harakat .

Al Humazah
Tanwin Nun Sakinah Tanwin

Al Kafirun
Nun Sakinah

(

ْ ‫ ن‬dan ‫)ن‬
  

(

ْ ‫ ن‬dan ‫)ن‬

    ٌ    

   

       

      
17
HBQE1203
RASM AL-UTHMANI

MOHD ANWAR BIN AHMAD

        

4.0

PENUTUP

"Inovasi-inovasi penulisan Al-Quran tidak terletak pada perubahan cara tulis (kaligrafi) seperti yang tertulis dalam Mushaf Uthman, tetapi lebih pada penambahan tanda-tanda membaca baca dan untuk untuk menghindari kesalahan

mempermudah pembacaan tajwidnya terutama bagi Muslim yang bukan Arab. !"Selain usaha-usaha yang berkaitan dengan pembacaan al-Quran yang baik dan benar (tartil), juga ada usaha-usaha untuk lebih memahami kandungan ayat-ayat suci al-Quran. Sejarah penulisan al-Quran seiring dengan tersebarnya agama Islam ke seluruh pelusuk dunia, melahirkan penambahan tanda-tanda yang dicantumkan pada kitab alQuran tanpa mengganggu salinan teks asli ayat yang telah mushafkan. Pencantuman tanda-tanda bagi membantu para pengkaji al-Quran agar dapat lebih mudah memahami bacaannya, sekaligus untuk menjaga agar tidak berlaku perselisihan faham di atas pengertian teks-tek wahyu. Perjalanan sejarah penyalinan al-Quran dengan berpegang pada standard Utsmani sebagai pemeliharaan kemurnian al-Quran adalah warisan budaya ilmu pengetahuan, dan etika penulisan serta tradisi untuk memelihara yang haq. Perjalanan sejarah inipun menjadi perjalanan sejarah sistematika aI-Quran. Sistematika yang 18
HBQE1203
RASM AL-UTHMANI

MOHD ANWAR BIN AHMAD

berupa susun atur ayat dan surah, sistem pembagian ruku' dan juz, beserta segala kelengkapan tanda-tandadi dalam al Quran.. Secara keseluruhan, sistematika tersebut membentuk format penyalinan al-Qu'an, dan tercantum dalam mushaf berbentuk kitab yang sangat kita maklumi. Sebagai memelihara yang haq, maka format penyalinan mushaf al-Qur'an sudah tentu mempunyai maksud membantu umat dalam mempelajari dan mengkaji al-Qur'an. Tradisi memelihara yang haq, memelihara kemurnian al-Quran, adalah tradisi beribadah yang tunduk kepada inayat Allah seperti tercantum dalam alQur'an.

RUJUKAN / BIBLIOGRAFI
Panduan Resm Uthmani (2005). Kementerian Keselamatan Dalam Negeri: Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Prof. Dr. Ansary Ahmed, Prof Dr. Mansor & Prof.Dr. John Arul (2007). HBQE 1203 Rasm Al UthmaniSekolah Rendah. Kuala Lumpur:Meteor Doc. Sdn Bhd. Mohd Yusuf Ahmad (2000). Sejarah Sejarah Dan Kaedah Pendidikan Al Quran. Universiti Malaya Kuala Lumpur. http://ccc.1asphost.com/assalamquran/Alquran_History.asp http://www.belajarbahasaarab.com/index.html http://www.freewebs.com/qitri/02prolog.htm http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/09/28/0009.html http://www.islamic-awareness.org/Quran/Text/Scribal/haleem.html http://www.qurancomplex.com/quran/mostalhat.asp? TabID=1&SubItemID=8&l=ind&SecOrder=1&SubSecOrder=6#Wqf http://www.ujanailmu.com.my/pd_sejarah_dan.cfm

19

HBQE1203
RASM AL-UTHMANI

MOHD ANWAR BIN AHMAD

20

HBQE1203
RASM AL-UTHMANI