You are on page 1of 29

Cãlãtorie în timp Capitolul 1 Imagini din Bucuresti

Tramvai cu doi cai - Hotel Palace, intersec ia Bdului Elisabeta cu str. Brezoianu

Bucure ti, Ministerul de externe, 1918

Tramvaie cu cai i c ru e la Pia a Sf. Gheorghe (1925)

Tramvai cu trei cai urcând pe strada tirbei - Vod (1925)

Dou vagoane de tramvai electric pe strada Academiei (1925)

Circula ia vagoanelor electrice, a tr surilor i automobilelor în zona G rii de Nord (1925)

Circula ia vagoanelor electrice pe podul Regele Ferdinand (1925)

Vagon electric pe Podul Ferdinand

Linia de pe tefan cel Mare cur at de z pad cu tramvaiul (1926)

Cap de linie Lemaitre , 1929

Inaugurarea liniei Hipodrom (tramvai electric), 1929

Control bilete (1929)

Dou tramvaie electrice pe bulevardul M r

ti (1930)

Bucure ti, Gara de Nord, 1932

Dou tramvaie electrice pe strada Smârdan

Tramvaiul electric de pe linia 20

Tramvai electric pe strada Academiei

Tramvai electric pe linia 15, Ber ria Trocadero

Dou vagoane Simmering pe oseaua tefan cel Mare

Dou tramvaie la cap tul liniei

Traian - Foi orul de Foc, col cu Pake Protopopescu

Vagon intrat în curtea Ateneului

Vagon cu remorc pe linia 14, în Pia a Kog lniceanu

Iarna, 1954

Circula ia la Arcul de Triumf,1965

Troleibuz articulat în fa a Prim riei Capitalei, 1966

Inaugurarea liniei 30 - Tramvai cu cai i V3A, 4 mai 1971

Sta ie taxi la Universitate,1975