You are on page 1of 11

Grădiniţa cu Program Prelungit Procedura operaţională: Ediţia: 1

nr. 7 COMISIA PRIVIND FORMAREA Nr. de exemplare: 1
CONTINUĂ ȘI DEZVOLATREA Revizia: 1
PROFESIONALĂ Nr. de exemplare: 1
Sighetu Cod: PO – Pagina: 1 din 11
Marmaţiei Exemplar nr.: 1

PROCEDURA:
COMISIA PRIVIND FORMAREA CONTINUĂ ŞI
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A CADRELOR
DIDACTICE, PERSONALULUI AUXILIAR,
PERSONALULUI NEDIDACTIC

COD: PO -

EDIŢIA: 1

REVIZIA: 1

ELABORARE: 20.09.2013

ACTUALIZARE: 20.09.2014

Iodi Rodica Popescu Ioan reprezentant al primarului prof. Orosz Elena prof.2013 1.09.1. .Rusu Zoe – reprezentant Consiliul Local Rîşco Paula – observator – lider sindicat 2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii operaţionale Data de la care Ediţia/ se aplică revizia în Componenta Modalitatea reviziei prevederile cadrul revizuită ediţiei sau a ediţiei reviziei ediţiei 1 2 3 4 septembrie 2. Aprobat 20. a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătura responsabilii/ prenumele operaţiunea 1 2 3 4 5 prof.1 prof. Grigor Daniela prof.: 1 1 Lista responsabililor cu elaborarea.2014 CEAC prof.2 Verificat Oana Comisiei 20. Kovacs Pop Membrii 1.3.2014 educ. Vîrsta Liliana educ. de exemplare: 1 Sighetu Cod: PO – Pagina: 2 din 11 Marmaţiei Exemplar nr.09. de exemplare: 1 CONTINUĂ ȘI DEZVOLATREA Revizia: 1 PROFESIONALĂ Nr.09.2014 Jolopciuc Viorica -reprezentant părinţi Turza Simona prof.09. Roman Anca -reprezentant părinţi Membrii CA 1.Grădiniţa cu Program Prelungit Procedura operaţională: Ediţia: 1 nr. verificarea şi aprobarea ediţiei sau. Iodi Rodica Director Actualizare 20. după caz. Iodi Rodica Director Elaborat 20.c. 7 COMISIA PRIVIND FORMAREA Nr. Ediţia 1 Revizia 1 - a.

Grigor Daniela prof. de exemplare: 1 CONTINUĂ ȘI DEZVOLATREA Revizia: 1 PROFESIONALĂ Nr. de exemplare: 1 Sighetu Cod: PO – Pagina: 3 din 11 Marmaţiei Exemplar nr.c. după caz. Aprobare învăţământ educ.7 îngrijitoare/ arhivare Sighetu muncitor de Bledea Lenuţa Marmaţiei întreţinere Moisuc Cornelia .: 1 3.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau.c. Verificare CEAC 3. 1 Iodi Rodica septembri e/ unităţii de Director 1 e a.c. Informar 1 Consiliul Director/ Iodi Rodica septembri 3 e/Operar Profesoral educatoare/ e a. revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale nr.Grădiniţa cu Program Prelungit Procedura operaţională: Ediţia: 1 nr. e/ Lărgit de la administrat Gestiona Grădiniţa cu or financiar Grigor Daniela re/ Program de Aplicare/ Prelungit patrimoniu/ Pregătire Nr. septembri e/ 1 Comisiei 2 e a. 7 COMISIA PRIVIND FORMAREA Nr. Orosz Elena Kovacs Pop Oana Informar Membrii 3.Exemplar Scopul Compartim Data Semnătur Funcţia Nume şi prenume difuzării ent primirii a 1 2 3 4 5 6 7 Informar Conducerea 3.

Grădiniţa cu Program Prelungit Procedura operaţională: Ediţia: 1 nr. 7 COMISIA PRIVIND FORMAREA Nr.: 1 Kovacs Pop Oana Godja Loredana Boiciuc Cristina Rîşco Paula Vîrsta Liliana Roman Anca Gheorghei Diana Orosz Elena Tămaş Daşa Șofineți Natalia Şofineţi Liliana Munteanu Anuţa Ivaşcu Lenuţa Botizan Maria Moiş Alina Bledea Angela . de exemplare: 1 Sighetu Cod: PO – Pagina: 4 din 11 Marmaţiei Exemplar nr. de exemplare: 1 CONTINUĂ ȘI DEZVOLATREA Revizia: 1 PROFESIONALĂ Nr.

Grădiniţa cu Program Prelungit Procedura operaţională: Ediţia: 1 nr. Exemplarul 1 al prezentei proceduri se păstrează într-un biblioraft specific la directorul unităţii. Responsabilul comisiei privind formarea continuă și dezvoltarea profesională. va pune la dispoziţia auditorului intern toate datele necesare bunei desfăşurări a activităţii comisiei de care răspunde. 4 Domeniul de aplicare Procedura se aplică personalului didactic.Sighetu Marmaţiei.07.: 1 Lihet Ildiko Lesniskhi Giorgel Plopişan Mariana Mihali Livia Moiş Ileana Administrat Administrat 3. aprobat prin OMEdC nr. personalului de conducere din Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. cu modificările şi completările ulterioare 2 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 7 COMISIA PRIVIND FORMAREA Nr. 946/ 04.c. didactic auxiliar si nedidactic. de exemplare: 1 Sighetu Cod: PO – Pagina: 5 din 11 Marmaţiei Exemplar nr. responsabilităţile şi modul de acţiune prin care responsabilul comisiei privind formarea continuă și dezvoltarea profesională urmează a asigura un proces educativ de calitate în cadrul comisiei de care acesta răspunde. patrimoniu patrimoniu 3 Scopul procedurii operaţionale Prezenta procedură stabileşte atribuţiile. numit prin decizie de director.09. cu modificările şi completările ulterioare 3 OMFP nr. cuprinzând standardele de management/ control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial . 1/ 2011. 4925/ 08.7 şi Structură Popa Lupu.2005.2005. de exemplare: 1 CONTINUĂ ȘI DEZVOLATREA Revizia: 1 PROFESIONALĂ Nr. or financiar or financiar septembri Arhivare 1 Şofineţi Lililana 4 de de e a. pentru aprobarea Codului controlului intern. 6 Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale 1 Legea Educaţiei Naţionale nr.

: 1 4 OMFP nr. 1389/ 22. în vederea realizării activităţii cu privire la aspectul procedural unitatea de învăţământ care este organizată şi funcţionează cu minimum 190 de preşcolari .2005 5 Scrisoarea metodică „Educaţia este un orizont. în scris. M. în unitate de învăţământ baza unui act de înfiinţare/ funcţionare. 946/ 04.08. MECTS.. Definiţia şi/ sau. nu o destinaţie”. 2008 6 Managementul programelor de formare a formatorilor. 7 COMISIA PRIVIND FORMAREA Nr. de exemplare: 1 CONTINUĂ ȘI DEZVOLATREA Revizia: 1 PROFESIONALĂ Nr. cont în Trezoreria Statului şi activitate financiar – contabilă comisia de evaluarea şi asigurarea calităţii în 3 CEAC educaţie . ghid metodologic.C. dacă e cazul. a tuturor paşilor procedura ce trebuie urmaţi. stema României. 2009 8 Curriculum pentru învăţământul preşcolar 7 Definiţii şi prescutări ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 7. de exemplare: 1 Sighetu Cod: PO – Pagina: 6 din 11 Marmaţiei Exemplar nr. 7 Ghid de bune practici în aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar.Grădiniţa cu Program Prelungit Procedura operaţională: Ediţia: 1 nr. termenul prezentarea formalizată. actul care defineşte Termenul crt.2006. sigiliu/ ştampilă cu însemnele MECTS şi juridică (UPJ) denumirea exactă a unităţii de învăţământ.I . vol I. Direcţia Generală Management Învăţământ Preuniversitar.E.07. Şerban Iosifescu. 1. are cod 2 cu personalitate fiscal. privind modificarea şi completarea OMFP nr. a metodelor de lucru stabilite şi 1 operaţională (PO) a regulilor de aplicat. Definiţii ale termenilor Nr.

c. Arhivare 8 Ge. Exemplarul 1 al prezentei proceduri se păstrează într-un biblioraft specific la directorul unităţii. Verificare 11 A Aprobare 12 CA Consiliul de Administraţie 13 CEAC Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie 14 CPL Consiliul Profesoral Lărgit 8 Descrierea procedurii operaţionale 8. Aplicare 7 Ah. 7 COMISIA PRIVIND FORMAREA Nr. Termen: septembrie a.: 1 2 Abrevieri Nr. . de exemplare: 1 CONTINUĂ ȘI DEZVOLATREA Revizia: 1 PROFESIONALĂ Nr.1.Grădiniţa cu Program Prelungit Procedura operaţională: Ediţia: 1 nr. Elaborare 10 Vf. Generalităţi: PO de gestionare a activităţii comisiei privind formarea continuă și dezvoltarea profesională cuprinde:  Portofoliul comisiei 2 Resurse necesare:  legislaţia specifică  calculator şi imprimantă  conexiune Internet  Registrul unic de decizii al directorului UPJ 3 Modul de lucru 1 Întocmire şi distribuire PO Directorul unităţii întocmeşte prezenta PO. Gestionare 9 El. 1 PO procedura operaţională 2 ISJMM Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş 3 MEN Ministerul Educaţiei Naționale 4 In. iar responsabilul comisiei o pune în aplicare. după care CEAC o verifică. Informare 5 Op. de exemplare: 1 Sighetu Cod: PO – Pagina: 7 din 11 Marmaţiei Exemplar nr. Operare 6 Ap. Abreverea Termenul abreviat crt.

de exemplare: 1 Sighetu Cod: PO – Pagina: 8 din 11 Marmaţiei Exemplar nr. de exemplare: 1 CONTINUĂ ȘI DEZVOLATREA Revizia: 1 PROFESIONALĂ Nr. an şcolar 2014-2015 o Portofoliul comisiei. 7 COMISIA PRIVIND FORMAREA Nr. o Fişa de monitorizare a activităţii educatoarelor. pe care le va adăuga Portofoliului comisiei:  Materiale suport listate sau pe suport electronic existente în ceea ce privește ofertele de formare continuă și dezvoltarea profesională  Oferta anuală a CCD Maramureş  Tabel nominal cu cadrele înscrise.  Responsabilul întocmeşte: o Planul anual şi planificarea activității. Directorul unităţii emite decizie internă de numire a responsabilului comisiei privind formarea continuă și dezvoltarea profesională. în vederea stabilirii nevoilor pentru organizarea activităţilor la nivelul UPJ.: 1 2 Stabilirea responsabilităţii pentru activitatea comisiei privind formarea continuă și dezvoltarea profesională pe unitatea de învăţământ în consiliul profesoral cu validarea în CA a desemnării responsabilităţii cu activitatea comisiei centrată pe unitate. Termen: a. Educatoarele completează chestionare. Termen: a.c. 5 Elaborarea documentelor protofoliului. Pasul 6 Parcurgerea studiului individual implementat în susţinerea calităţii procesului didactic . adeverinţe CCD Maramureş  Baza de date centralizată privind parcursul dezvoltării personale profesionale a cadrelor didactice din unitate  Rapoartele semestriale cu participările educatoarelor la cursuri de formare. Termen: a..c. Termen: a.c.c. 4 Realizarea programului managerial şi operaţional de activitate a comisiei privind formarea continuă și dezvoltarea profesională. Perfecţionarea profesională a educatoarelor (prin oferta de programe CCD / alte centre). . Responsabilul va întocmi următoarele situaţii.c. 3 Diagnosticarea nevoilor pentru organizarea activităţilor de formare continuă centrate pe unitate. Termen: septembrie a.Grădiniţa cu Program Prelungit Procedura operaţională: Ediţia: 1 nr. Educatoarele din UPJ vor elabora următoarele documente:  Fișa de evidență a cursurilor urmate  adeverinţele / diplomele obţinute în urma finalizării cursurilor de formare  cereri de înscriere la cursuri de formare  dosarul necesar pentru participarea la cursurile de formare.

Grădiniţa cu Program Prelungit Procedura operaţională: Ediţia: 1 nr.c.: 1 Pasul 7 Elaborarea de informări şi rapoarte asupra activităţii CM. crt. înregistrări. Șofineți Liliana. 7 COMISIA PRIVIND FORMAREA Nr. El. In. Pasul 8 Pregătirea pentru arhivare Conducerea UPJ va înainta documentele doveditoare ADM. la finele anului şcolar curent. se va asigura de legarea acestora în vederea arhivării lor. de exemplare: 1 Sighetu Cod: PO – Pagina: 9 din 11 Marmaţiei Exemplar nr. Vf. Termen: a.c. Termen: a. A Comparti- mentul/ Postul 1 Director x x x x x x Consiliul 2 x x Profesoral Lărgit 3 Membrii CA x x 4 Membrii CEAC x 5 Administrator x 10 Anexe. care. Ge. arhivări . de exemplare: 1 CONTINUĂ ȘI DEZVOLATREA Revizia: 1 PROFESIONALĂ Nr. Op. Responsabilul comisiei privind formarea continuă și dezvoltarea profesională va întocmi rapoarte anuale şi semestriale asupra activităţii comisiei. 9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii Acţiunea Nr. Ap. Ah.

de exemplare: 1 CONTINUĂ ȘI DEZVOLATREA Revizia: 1 PROFESIONALĂ Nr.Grădiniţa cu Program Prelungit Procedura operaţională: Ediţia: 1 nr.: 1 Nr Arhivare Număr . 7 COMISIA PRIVIND FORMAREA Nr.u. de exemplare: 1 Sighetu Cod: PO – Pagina: 10 din 11 Marmaţiei Exemplar nr. - prezentei PO . Alte Denumirea Elaborat Aprob de Difuza a Perioad elemen anexei or ă exempla re Loc ne ă te re xă 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Raport asupra Administra 1 respectării Director CA 1 1 ţie a.

Grădiniţa cu Program Prelungit Procedura operaţională: Ediţia: 1 nr. arhivări 8 13 11. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizaţi în 7 5 procedura operaţională 8 7. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea 11 8 activităţii 12 10. Anexe.: 1 11 Cuprins Numărul componentei în Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina cadrul procedurii operaţionale operaţionale Coperta 1 1. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile 6 4 activităţii procedurale 7.2.1. verificarea şi 1 aprobarea ediţiei sau. după caz. de exemplare: 1 Sighetu Cod: PO – Pagina: 11 din 11 Marmaţiei Exemplar nr. Domeniul de aplicare 4 6. Abrevieri 5 10 8. înregistrări. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii 2 2 operaţionale 3. de exemplare: 1 CONTINUĂ ȘI DEZVOLATREA Revizia: 1 PROFESIONALĂ Nr. Scopul procedurii operaţionale 4 5 5. Lista responsabililor cu elaborarea. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează 3 ediţia sau. după caz. revizia din cadrul ediţiei 3 procedurii operaţionale 4 4. Descrierea procedurii operaţionale 6 9. Definiţii ale termenilor 5 9 7. 7 COMISIA PRIVIND FORMAREA Nr. Cuprins 9 . a reviziei în cadrul 2 ediţiei procedurii operaţionale 2.