You are on page 1of 1

DAFTAR HADIR TIM UJI KOMPETENSI

BIDANG : IPTL.; SUB BIDANG : PEMRIKSAAN DAN PENGUJIAN

TANGGAL: 08 S/D 09 MARET 2017


PT.ELESKA IATKI

TANDA TANGAN
HARI & TANGGAL
NO NAMA INSTANSI RABU KAMIS
08 MARET 2017 09 MARET 2017

1 SAGIMAN, ST DPD AKLI JATENG

2 DR. DJOKO LARAS FT UNY

3 HARTOYO, MT DPD AKLI JATENG

4 JARMINTO, ST DPD AKLI JATENG