You are on page 1of 36

CHALMERS..

STUDENTBOSTADER
..
#1 2017 LAMNAR BOPLATS

CAMPUSFIKA
TOFSEN HAR TESTAT NÅGRA
AV CHALMERS CAFEER

THE FACULTY
MERGE
NO REASON TO WORRY,
ACCORDING TO STEFAN
BENGTSSON AND CARL VON
ROSEN JOHANSSON

Pyssel/ Kalendarium / Reportage / Intervjuer / Recept
Tofsen
EXTRA
CHALMERISTER
VISSA

PÅSTÅS

BEHÖVA SEX
ÅR FÖR ATT SLUTFÖRA SIN FEMÅRIGA

UTBILDNING
Vill du också vara med och skapa
CHALMERS Villmissvisande
du ocksårubriker?
vara med och
KÅRTIDNING skapa missledande rubriker?
tofsen.se/rekrytering
TOFSEN tofsen.se/rekrytering
CHEFREDAKTÖRENS SIDA

VÅGA PRATA MED VARANDRA!
Ansvarig utgivare:
Max Reidal
chefred@tofsen.chs.chalmers.se
Tel. 0766-112792
Det har hänt mycket i världen sedan
förra numret av Tofsen; vi har fått nya
medlemmar, kåren har sagt nej till en
båt och USA har fått sin första orangea
president. Det är imponerande hur en
kombination av inkompetens och kor-
ruption leder till att en nation lyckas
plocka fram de två mest hatade kandi-
daterna och ställa dem mot varandra
i ett presidentval. Utgången kan man
Redaktionen
konstatera var en sak som varenda så-
Max Reidal, Lovisa Jäberg , Danny Lam, poperaproducent tidigare bara kunnat
Patrik Bennet, Neda Farhand, Matilda
Persson
drömma om. Detta är tyvärr något som
Medverkande i detta nummer: Ojan,
har spridit sig över allt större delar av
Hanna Olvenmark världen. Populistiska partier från både
höger och vänster växer sig allt starka-
Omslag: Neda Farhand re. Samhället polariseras mer och mer.
Hemsida: Personligen är jag inte jättesugen på att
www.tofsen.se
leva i en anarkistiskt postpatriarkalt

FOTO: LOVISA JÄBERG
Postadress:
Tofsen
ultranationalistiskt semi-kommunis-
Teknologgården 2 tiskt utopi utan tycker att ett demokra-
412 58 Göteborg
tiskt samhälle där man kan vara kon-
Tryck:
Billes Tryckeri AB
servativ, liberal eller socialist utan att
brännmärkas och kallas anarkist eller
Upplaga:
2000 exemplar fascist av den andra sidan låter ganska
Vill du vara med i nästa tidning? bra. Så hur kommer det sig att vi är på prata med varandra, våga debattera och
Skicka ditt bidrag till väg ifrån ett sådant samhälle, ett sam- våga ha vänner med andra åsikter än
chefred@tofsen.chs.chalmers.se innan
den 23/4 Vi förbehåller oss rätten att hälle där man kan vara lagom? dina egna. Våga inse att du kanske kan
korrigera och korta ner för långt material.
Bilder skall vara högupplösta (minst 300
ha fel, eller i alla fall fel utifrån deras
dpi). Jag tror det handlar om att våga prata synpunkt, ni kan båda ha rätt och kan-
Om: med folk. Internet har fört med sig att ske kan både du och dina vänner lära er
Tofsen är Chalmers studentkårs med-
lemstidning. Åsikter och värderingar som
världen har blivit mindre och mindre, något nytt. Detta är nyckeln till demo-
uttrycks i en artikel är artikelförfattarens men likt det som Charlie Chaplin påpe- krati och att förstå världen i allmänhet.
egna och speglar inte nödvändigtvis
inställningen hos redaktionen eller
kar i sitt tal i The Great Dictator så har Våga prata med folk och inse att majori-
Chalmers studentkår. Tidningen ges ut det även drivit oss ifrån varandra. Det teten av dem är fullt resonabla helt van-
fyra gånger per år och finansieras helt av
annonsintäkter. Redaktionen ansvarar är i dagsläget lätt att förklara att alla liga människor som också försöker ha
inte för obeställt material. Insänt material som inte har din egen eller en liknande det bra. Springer du på en fanatiker som
antas vara avsett för publicering om inget
annat anges. Allt material lagras elektro- åsikt är troll eller avskum. Detta har i kallar dig för skällsord så ta det inte
niskt och kan göras tillgängligt på internet
och i databaser om inte förbehåll mot
mina ögon lett till att debatten, speci- personligt, var trevlig och gå vidare!
detta görs av skribenten/fotografen/illus- ellt på internet men även i verkligheten
tratören. Eftertryck utan redaktionens
skriftliga tillstånd är inte tillåtet. börjat försämras och båda sidornas ex-
Chalmers studentkårs
tremister har fått ta mer och mer plats.
samarbetspartners: Det enda detta medför är att driva folk
mer mot extremerna. Då folk i mitten
ser båda sidornas extremer och väljer Max Reidal
den som i deras ögon är minst ond. Chefredaktör 16/17

Så hur löser vi detta? Jo, genom att

TOFSEN
TOFSEN #1
#3•• 2015
2017 3 3
Innehåll


NUMM STA
ER UT
E

InnehAll
17 ma
j
Nummer 1, 2017

5 Calendar 20 Bidrag från sektionstidningarna
6 The student union
7 Korren tipsar Chalmers mest
högtflygande förening 26

8 Lindholmsfestivalen
hoppas på sol i år

10 Joining of departments
at Chalmers

13 Smått & gott

14 TOFSEN TESTAR:
Campusfika

16 Alumnintervjuer
30 Dietisten hjälper
oss med maten
18 CSB lämnar Boplats 34 Puzzles
4 FRAMSIDA: NEDA FARHAND
Kalendarium

What happens until the
next Tofsen?
2017-03-28 7PM
MARSKALKSÄMBETET
Buy your tickets for the spring ball today!

2017-03-31
CHALMERSSPEXET VERA
Last day to apply to Chalmersspexet Vera 17/18.

2017-03-27 and 2017-03-28
FESTU
Get your tickets for Spring Break. The tickets are released at
12 in or outside the student union building.

2017-04-01
FESTU
FestU is arranging Spring Break

2017-04-20
CCC
The construction site for the Cortége opens. Make sure to be
there to see the opening ceremony!

2017-04-24 and 2017-04-24 2017-04-30
FESTU FESTU
Buy your tickets for FestUs Valborgskalas! The tickets are As always FestU is arranging Valborgskalaset which puts an end to
released at 12 in or outside the student union building. You the Cortége and byggveckan. Be sure to get your tickets in time, they
will probaböy see the queue.. usually sell out pretty fast!

2017-04-30 6:15 PM 2017-05-13
CCC MARSKALKSÄMBETET
The Cortége is sent off fro Chalmers to parade through Marskalksämtetet arrangerar vårbal! Klä på dig din finaste stass och
Gothenburg. dansa in våren tillsammans med hundratals andra chalmrsiter.

TOFSEN #1• 2017 5
Kårens Sida
STUDENT UNION ELECTIONS 2017

IF YOU
AGREE TO ANY OF THESE
YOU CAN HAVE THE POWER

ž I want to make an impact
ž I want to change things
ž I want a better union
ž I have many new ideas
ž I want to choose leaders

JOIN US THEY’VE GOT

TO DECIDE IN THESE MATTERS

Membership fee
THE POWER
They can change things. Make a difference that will last
¶ Our facilities
for generations. They rule the union that you are a part of.
¶ How we are run
¶ Who will lead us Every year during spring the student body elects the 35
¶ What we should be doing students who will represent them in the council.
AR
YE
CIL
Want to be part of them? Stand for council! CO
UN

N 2/5
TIO
EL
EC 1/5
CIL
UN
CO

ed
unc
es
clos
YOU RULE
/4

nno
19

tion

lts a
elec

resu
AND MAKE A DIFFERENCE FOR

ncil

ion
ns

Cou
ope

lect
e
ion

ncil
lect

o all 11 000 students N ELECTION
Cou
ELECT
e

TIO
RA
ncil

o Staff PR
E PA
29
/3 201
Cou

N /3
TIO 27
EC
o Businesses EL
24
/3

o Traditions 21
/3
elp
PR-h
n

o The future at Chalmers
io
ess
es
#2
clos

to s
om
ers

Pho
y ro

ure
emb

idat
enc
il m

VAL2
erg

d
unc

Can
m

Photo: CFFC.se
e co

te e

1/3 ELECTION
dida
t th

2017
Mee

Can

RE
TU
IDA
6

READY?
D
ting

AN
#1

C
om

mee
y ro

ncil
enc

/2
13
Cou
g
mer

Go solo or gather your friends,
te e
dida
ns

start a coalition and sign up latest
ope

Can

24th March! More on fumval.se!
ture
dida
Can

6
Korrens sida

Korren tipsar
inför Cortegen
Bästa tipsen
Nu är våren här och det betyder en sak, CORTÉGE! Som den erfarna korrespondent
jag är så har jag självklart byggt cortége och har några tips på saker som första eller
sjundeårsbyggaren kanske inte har tänkt på.

1. För strecklista. Det är ingen tävling om
vem som dricker mest men det är all-
tid bra att hålla koll på hur mycket man
9. Byggburgare är det bästa som har ska-
pats. Speciellt med frittar, bacon och
ägg. Maxa tilläggen. Jordnötssmör på
själv har druckit. burgaren är en hit.

2. Vätskersättning är trevligt. Det är gan-
ska lätt att bli uttorkad när man jobbar
24/7.
10. Ha alltid med tandborste. Man vet ald-
rig vart kvällen slutar, eller med vem.

3. Soffor är nice. Inget cortége är komplett
utan en, två eller tre riktigt goa, lätt be-
gagnade, soffor.
11. Se på när någon annan vinner ekipage-
kampen. Det ser alltid väldigt roligt ut.

4. Filtar är grymt underskattade, ingen
soffa är komplett utan några filtar. 12. Det finns många ekollon att plocka på
byggplatsen, mums!

5. Presenningar är nice, speciellt om det
regnar men ställ inte färgburkar på pre-
senningen, det kan bli mycket att städa.
ELECTION ELECTION VAL2017 ELECTION ELECTION VA

6.
2017 2017 2017
Ge in till bygglåten och låt den bli ett
med din själ.

VAL2017 7. STUDENT UNION CONCIL

KomELECTION
ihåg att bygga i VAL2017
2017
lagom takt. VAL2017
STUDENT UNION CONCIL

ELECTION

8. MÅLA INTE PÅ BYGGROCKENS
LOGGA.

TOFSEN #1 • 2017 7
Intervju

TREDJE GÅNGEN GILLT FÖR

LINDHOLMSFESTIVALEN
För tredje året i rad arrangeras Lindholmsfestivalen och i år är datumet satt
till 13 maj. Ännu är inte alla band fastställda men man siktar på ett liknande
antal som förra året då sju band spelade under festivalen. Det utlovas mat,
goda drinkar och gött häng!
TEXT: LOVISA JÄBERG FOTO: LINDHOLMSFESTIVALEN

I Tofsen #2 förra året hade vi ett större ter ska hitta till Lindholmen vill vi ha hit fler besökare. Förra året kom
reportage om Lindholmsfestivalen och nu - Många kommer hit under nollfinalen det 150 personer och det är en bra ökning
börjar årets festival närma sig med band- och bara “Wow, vad fint det är!” men se- från året innan då det var ca 40 personer
släpp och biljettfösräljning som startar dan glöms det liksom bort och man tän- som kom. Vi vill dock ha hit ännu fler!
22 februari. ker att det är jobbigt att ta sig hit. Men - I år kommer vi även ha ett eftersläpp i
det är faktiskt bara 20 minuter bort. kårhuset på Lindholmen som kommer bli
Vi fick en pratstund med Emma Valters- super!
son, Vice Ordförande, och Joakim Järle- VAD HAR NI FÖRSÖKT FÖRBÄTTRA INFÖR ÅRETS
klint, Musikchef. FESTIVAL?
Joakim berättar att de vill att fler studen- - Vi hoppas på sol det här året! Sedan

8 TOFSEN #1 • 2017

Gött häng och bra
musik!”
13 maj 2017

Festivalen hölls för första gången
VARFÖR SKA MAN KOMMA TILL FESTIVALEN? men sedan kommer vi även ha fysis- 2015 och hålls nu för tredje året.
- Det är gött häng, bra musik och här- ka biljettsläpp under cortégeveck- Arrangeras av en tillsatt kommit-
ligt väder. Kan även tipsa om att det kom- an. En biljett kostar 100:- och det té bestående av studenter från
mer finnas bubbel... är till för alla studenter i Göteborg, H-sektionen.
- Vi vill göra Lindholmen mer lättill- så både folk från GU och Chalmers
gängligt och ena våra två campus. Det är välkomna. Sedan gäller samma
är ändå ett Chalmers även om vi har två regler som för Gasquen så det är
campus. +1 som gäller om man vill ta med
vänner som inte är studenter. tival. Även i år finansieras det av bidrag
NÄR OCH HUR KAN MAN KÖPA BILJETTER? från H-styret och förhoppningsvis även
Emma berättar att man kommer kunna Lindholmsfestivalen finansierades från studentkåren. Framöver hoppas de lyckas
köpa biljtter både online och under bygg- början genom att H-sektionen hade peng- skaffa sponsorer så att festivalen kan bli
veckan. ar över som de behövde göra av med på större och utvecklas ännu mer!
- Biljetter släpps online den 22 februari studentnytta vilket resulterade i en fes-

Psst..! ret kommer
När det här num gen online
in
har biljettför säljn n även
dragit igång. Vi ka rullen
rpat
avslöja att Dunde ela!
komm er at t sp
TOFSEN #1 • 2017
English

The Merge –
Joining of departments at Chalmers University of Technology
TEXT & IMAGES: NEDA FARHAND

Recently it was decided that in the near future, several departments at Chalmers
University of Technology will merge – something that has stirred a number of
speculations and the occasional worry among the staff as well as the students.
Tofsen had the opportunity to meet with the president and CEO of Chalmers
University, Stefan Bengtsson, as well as the president of the Student Union, Carl
Von Rosen Johansson, to discuss the upcoming reform.

Continue reading to take part in the interview about what the new structure will
mean, who will be affected, and other things you may need to know about what
is to come.

10 TOFSEN #3
#1 • 2015
2017
English

What exactly does the reform mean? rather a smaller part of a larger number people are working very hard to make the
of changes that we are doing. We are in- change successful.
Stefan: Well, what is happening now is troducing a “new faculty model” where
that we are going from today’s seven- more resources will be given to our teach- It is important for the students to know
teen departments to twelve departments ers and researchers. This is another part that we are not downgrading or upgra-
at Chalmers. The background is that we of the restructuring. There is also a third ding any subjects or disciplines, just
need to look over our entire organisation part – the director of administration has sorting our staff a bit differently. There is
and form a Chalmers that works bet- the task of looking into the consequen- no short-term effect on the education and
ter together than it does today. We have ces of reducing the cost of localities and programmes, because they are led and
quite dissimilar departments today. The administration by ten percent, since we controlled by a separate structure, and
aim is to have fewer but larger depart- want to release more of our funding to that will not change.
ments, which will increase financial sta- our research and teaching.
bility and make it possible to make stra- Who will be affected by the reform?
tegic decisions closer to the research and Carl: I’ve been looking into this for half
education activities. The reason is not to a year as the student union president, and Stefan: Some of the employees, of cour-
upgrade or downgrade any different sub- from what I can see the departments de- se, will belong to new departments. Today
jects or to stop any activities, but to form cide who is your boss, whereas the faculty we have 17 heads, and there will only be
departments that are more equal in size model decide where you get your money 12 after May 1st. There are, today, 17 di-
and would have more equal conditions for as a teacher. The third restructuring will rectors of administration, which will also
their activities. look into where you get your help from be reduced to 12. There are some parts
as a teacher, so it is really looking at the of the management that will require less
staff at Chalmers so that they are able to people. Some heads of departments will
Why is it considered necessary? have as high of a quality as possible for return to being teachers and research-
their research and education at the best ers, which is their basic employment at
Stefan: Chalmers has been growing qu- possible national standard. Chalmers. This is nothing strange, since
ite a bit over the past 5 to 10 years. We we change heads of departments within
are today more than 3000 employees, some periodicity, it’s in most cases a time
and I would guess that we’ve grown by Stefan: One year ago, we had eighteen de- limited assignment. So, these individuals
some fifty percent or so compared to ten partments, and we had a merger between will be affected quite a bit. We take care
years ago. We have added new activities, two physics departments, the Applied of our former heads of departments
and now that the organisation has got- physics and the Fundamental physics when they go back, there are systems in
ten bigger we need to consolidate it and departments. We also had initiatives to place for how we support them in their
look into whether we are doing things the merge from two departments: Materials returning to teaching and research acti-
right way. I think it’s necessary to take a and Manufacturing technology and Pro- vities.
step back and see if we could reduce the duct and Production Technology. There
complexity, and if we could use our re- was also a request from a couple of divi- Of course there are other roles involved.
sources for education and research in a sions and research groups to move closer There may be some change of workplace,
more efficient way than we are doing to- to Electrical Engineering. It follows the in the duties you have, but no one will be
day, since we want to use as large a part same implementation plan. laid off because of this.
as possible for our research and teaching.
We think it’s necessary to do it now. It So it’s all going as planned? How do you think it will affect the stu-
could’ve waited one or two years, but it dents?
needs to be done sooner or later. Stefan: Yes, basically. Of course, there are
difficult things, and of course there were Stefan: To a very limited extent, since the
How come it was decided to go through departments where the suggestion of a programs will not change. Of course, the
the entire reform at once, rather than merge was not received without worries. courses are given by teachers, who may
beginning with a group of prepared There was quite a bit of worry among the now belong to a department with a new
departments? employees at some departments. A good name. Maybe they will sense the worry
thing about Chalmers is that we have an of some of our staff, but other than that,
Stefan: In a way it may look like this internal culture that is very constructive, no.
is the entire reform at once, but this is and now that the decision has been made

#3••2015
TOFSEN #1 2017 11
English

Carl: I’ve been thinking about this a lot Is there anything you would like to say As for the students, they can turn to the
since we started discussing it, and how it to those who are worried about what Student Union Council if they have any
could affect students – either in a negative the reform will mean and how they will questions. If there are any great worries
or in a positive way, and I find very few be affected? they should tell us and of course we will
areas where it could affect students at all. have a look at them.
Should the quality of education suffer, it’ll Stefan: Regarding the staff, we are cur-
be a perfect opportunity for the students rently in an implementation process, and Carl: There are 3 ways to tackle this: 1)
to actually fill out the course surveys and they should try to take part in the discus- You will not be affected by this as a stu-
report that the quality is decreasing be- sion surrounding it. There is no final plan dent, so don’t worry. 2) If you do feel that


cause that would mean that the education of what everything should look like, so you are affected, contact your local stu-
system at Chalmers could continue doing there is room for influence. dent division board and let them know so
what it has been doing for that they can act, and if
the past ten years, which This is not the start of closing that doesn’t help, 3) You
is quality improvement of go to the Student Uni-
the courses. However, I see down any disciplines, program- on director and say “hey,
one area where it could have this isn’t working”, and
some positive effect, which mes or subjects. This is an we will help you tackle

administrative structuring of the
is the Bachelor’s thesis. the problem. But remem-
Usually the departments ber number one.
suggest topics for these, and
with new colleagues, new way Chalmers works.” We would like to thank
opportunities arise. You will Stefan and Carl for their
be able to find new connec- – Stefan Bengtsson time, and hope that this
tions and new subjects for interview has helped
your thesis. This will not in answering whatever
affect those doing their Bachelor’s thesis questions you may have had about the
now, but rather those doing it in one or reform.
two years. However, only
a few departments will
merge, so not all students
will feel the change.

Stefan: The students
should not worry about
the reform, but rather
see it as a natural res-
tructuring of Chalmers
that will allow for new
opportunities to arise in
the future.

12 TOFSEN #1
#3 • 2017
2015
Smått & Gott

Chalmersska Ingenjörsföreningen 110 år!
TÄVLING MELLAN Chalmersska Ingenjörsföreningen arrangerar ett 110 års jubileumsse-

Chalmers
minarium, Morgondagens ingenjörer och ingenjörsutbildning – pilar
in i framtiden den 2 mars 2017, på föreningens 110-årsdag, kl 14.00
– 18.00 i RunAn Kårhuset samt fortsätter 18.00 - 20.00 med lättare
förtäring i Kårhusrestaurangen. Seminariet tar som utgångspunkt att

& KTH
Ingenjörer har ett särskilt ansvar för framtidsfrågor för att dessa sitter
inne med relevant kunskap och för att de innehar ledande positioner
inom utbildning, näringsliv eller offentlig förvaltning och därmed in-
flytande att påverka. En ytterligare viktig faktor är att ingenjörer är
tränade i en metodik att angripa problem och har en därtill kopplad
mental inställning att allt går att lösa. Givet att nödvändiga resurser
finns. Att lösa problem blir allt viktigare i den globaliserade värld vi
Tänk er en stor tävling mellan chal- lever i och med de stora framtida utmaningarna vi ställs inför. Rune
merister och KTH:are som både Andersson och Chalmers rektor Stefan Bengtsson är huvudinledare.
ger studenterna mervärde och
uppmuntrar miljövänliga vardags- Tyvärr har anmälan till eventet stängt när denna tidning kommer ut.
resor. Hade det inte varit kul? Erik
Sällberg, i12, har realiserat denna
idé.
Erik Sällberg läser fjärde året på Industriell Eko-
nomi. Hans idé om en tävling mellan högskolor i
Göteborg och Stockholm har sitt ursprung i nå-
gonting som heter “Smart i Sverige”. Projektet
handlar om att öka användandet av kollektivtra-
fik i städer genom att låta en app köras igång
i bakgrunden i mobilen. Den loggar ens resor
och håller koll på vilka färdsätt man använder.
Med hjälp av en algoritm räknar appen ut om
man går, cyklar, tar bussen eller åker bil och
baserat på färdsätt så tjänar man olika mycket
poäng. Dessa poäng kan man sedan lösa in för
att få studentnytta i form av rabatter.

Tävlingen pågår just nu i skrivande stund, ända
fram tills 14:e april. För att börja samla poäng
tillsammans med andra chalmerister loggar du
bara in med ditt studentmejl.

Ladda ner appen SMARTSverige på Apple Store
eller Google Play.

TEXT: DANNY LAM

#3•• 2015
TOFSEN #1 2017 13 13
Tofsen testar

För att inte höja sockernivåerna allt för mycket kunde vi tyvärr
inte testa alla ställen runt om på campus den här gången..
Kanske kan vi ta oss igenom resten en annan gång, eller så testar

TOFSEN TESTAR vi något annat!

CAMPUSFIKA
Text & Bilder: Lovisa Jäberg

Mycket socker står på spel när redaktionen testar fika runt om på campus Johanneberg.
För att inte höja sockernivåerna alltför mycket kunde vi tyvärr inte testa alla ställen runt om
på campus den här gången.. Kanske kan vi ta oss igenom resten en annan gång, eller så
testar vi något annat!

Dag 1 Vi jämför våra fynd och kommer fram ner dock inte vänta på att de ska bli
till att bästa fikan nog fanns på Bra klarra utan tar med oss en choklad-
Först ut är Bulten. Här finns bryggkaf- NyFiket, men att Bulten har den i sär- cookie och en kanelbulle, även den
fe i två sorter! Caffe latte, cappuccino klass bästa lokalen. Ingen av de andra nygräddad och fortfarande varm. På
och diverse andra kaffedrycker finns ställena var speciellt fikavänliga. Där Store har de det mesta och fikautbu-
också vilket är trevligt. Utbudet av te tar man nog hellre med sig och sätter det är faktiskt ganska bra. Här gäller
är bra och det känns väldigt mysigt sig någon annanstans. Vår chefredak- dock bara take away men det funkar
med lös-te istället för de tepåsar som tör tycker att Bultens kaffe är lite svagt i kårhuset eftersom många köper med
annars brukar vara standard. Vi en men han har å andra sidan en bäcks- sig för att fylla på med lite energi.
chokladmuffins som tyvärr känns rätt vart sörja i sin termos som han otaliga
tråkig. Vi vet dock att Bulten brukar gånger plockar fram ur ryggsäcken un- Sist ut för dagen är J.A. Pripps där vi
ha scones med creme chese och sylt der dagen. köper kaffe och slår oss ner för att
samt att ”månadens fika” ibland är rik- provsmaka dagens fångst. Vi inspekte-
tigt lyxig! En kopp te och en kaffe får vi Dag 2 rar först deras utbud, vilket känns lite
även med oss innan vi går vidare för lyxigare trots att de även har ”vanlig”
att hinna med de andra ställena. Dag två börjar vi i Linsen, mitt under fika också.
pågående lunchrusch! Vi bestämmer
På kemi blir det en jordgubbssmoothie oss för en chokladboll eftersom muf- Vi summerar dagens upptäckter och
samt en varm choklad med grädde till finsarna är liknande de som fanns på är överens om att dagens mysigaste
vår stora lycka och förvåning. Kemi har Bulten. Linsen har väldigt bra lunch- lokal är J.A Pripps. Linsens chokladboll
många lunchgäster vilket man förstår mat men fikautbudet är sådär. Är är helt okej, något torr, och våra inköp
då de har ett stort utbud av lunchal- du sugen på godis finns dock detta i från Store var väldigt goda.
ternativ till bra priser. Vad sägs om en mängder. Bland de som hänger i EDIT
pirog, en veganmacka eller gårdagens debatteras det ofta om vems kaffe
restaurangmat för att värma själv? Här som är bäst, Linsens eller Bultens,
kan man även hitta det mesta i godis- men man får helt enkelt välja själv.
väg så känner man sig lite hängig en Tofsen ställer sig neutrala i frågan
eftermiddag men har plugg kvar är det men erkänner att vi testat båda stäl-
hit man ska dra! lena en hel del..

På Bra NyFiket i fysikhuset inhandlar vi När vi senare kommer in genom
det sista för den här rundan, nämligen svängdörrarna till kårhuset känner
en kladdkakemuffins med kolafyllning vi direkt doften av lussebullar! Är det
och marshmallows på toppen, en äp- sant? I ugnen på Store ligger mycket
pelmuffins och mer kaffe. riktigt lussebullar på en plåt. Vi hin-

14 TOFSEN #3
#1 • 2015
2017
Tofsen testar

Bulten Linsen
Mysigaste lokalen! Två sorters bryggkaffe och Antagligen bästa lunchen på Chalmers, något
+ de många olika sorterna lös-te är också ett stort + dyrare men det är det ofta värt. Finns en hel del
plus. bra mellanmål och godis.

- Hade varit mysigt om de hade haft öppet lite - Lite tråkigt utbud av fika.
senare än till 17 några dagar.

Bullar: Bullar:

Kemi Store
Att man kan köpa matlådor med riktigt bra Nybakat fika! Här kan man få riktigt var-
+ mat för att värma själv är riktigt bra! Veganska + ma bullar direkt från ugnen. Det mesta du
smörgåsar finns. önskar dig finns faktiskt på Store.

- Ligger mitt i en korridor och det finns inte så - Bara take-away
mycket sittplatser tillängade fikagäster.

Bullar: Bullar:

Bra NyFiket J.A. Pripps
Väldigt goda muffins! Liknande utbud av Man kan gå till J.A. alla tider på dygnet. De har
+ bl.a.smoothies som på Store. + frukost, lunch, middag, fika, öl... Ja, allt man
behöver!

- Finns platser men lokalen är inte så mysig. - Kan vara svårt att få bord.

Bullar: Bullar:

Vill du att Tofsen ska testa något annat på campus? Un-
dersöka något? Hör av dig till redaktionen på tidningen@
tofsen.chs.chalmers.se så ska vi se vad vi kan göra!
TOFSEN #1
#3•• 2015
2017 15 15
Alumni

Alumnintervjuer
TEXT OCH BILD: MATILDA PERSSON

Johan Persson
Vad trodde du att du Har du någon kontakt med Chalmers
skulle jobba som när idag?
du studerade? - Inte mer än att min dotter läser på
- Jag trodde tidigt Chalmers.
att jag skulle jobba
med logistik, mark- Tycker du att din utbildning speglar
nadsföring, ekono- det jobb du har idag?
mi, organisation och - Delvis. De flesta kurser jag läste på
ledarskap, berättar Chalmers har jag inte haft någon som
Johan. Områden som helst användning av, men alla lärde mig
ligger nära de han fak- att tänka logiskt och det har jag alltid haft
tiskt har arbetat med. användning av.


Hur såg din bild av

Skaffa dig
arbetslivet ut som
JOHAN PERSSON student och hur har den förändrats när
du började arbeta?
SEKTION/PROGRAM Maskinteknik (skrattar) - Jag kunde aldrig föreställa en bra
ANTAGNINGSÅR 1983 mig med vilken dårskap världen styrs.
INRIKTNING (MASTER) “Organisation och
Transportteknik”
Jag trodde att beslut fattades på rationella
grunder, vilket det inte alltid gör.
chef”
NUVARANDE JOBB Logistikchef på Ste- Roligast under studietiden? Tips på hur man kan planera sin karri-
na Recycling. Det innebär ett ansvar för Engagemang i MAK (Maskins Asterix är och yrkesliv?
att optimera logistiken i Sverige, Norge, Kommitté) och influensen av icke-teknis- - Jag tror egentligen inte att man kan
Dannmark, Finland och Polen. ka ämnen. planera sin karriär, men det finns några
saker som kan vara bra att ha i bakhuvu-
TIDIGARE JOBB Johan började som trai- Engagemang under studietiden? det.
nee på ICA. Han fortsatte till DHL där han MAK (Maskins Asterix Kommitté). 1. Jobba i ett företag som du brinner för.
hade ett flera ledande befattningar, där- 2. Skaffa dig en bra chef; “Om inte din
efter blev han VD på transportföretaget Tips till chalmers studenter? chef tycker att du är enastående,
GLC och avslutningsvis Stena. - Det är viktigt att inte vara en i mäng- skaffa dig en ny!”.
den och därför skulle jag rekommendera 3. Lär dig att det inte finns något som
att engagera sig eller jobba utanför stu- heter rättvisa, vänj dig!
Vad betydde Chalmers för dig på din dierna, men det går lika bra med en spän- 4. Det viktiga med att jobba är att göra
väg mot arbetslivet? nande resa, utlandsarbete eller utlands- rätt saker, det hjälper inte att springa
- Chalmers har varit en förutsättning studier. Stå ut! fortare om du är på väg åt fel håll.
för att jag skulle få de jobb jag haft, Gör det du tycker är roligt! Du kommer Ge dig tid till reflektion och priorite-
framförallt var det viktigt att ha en ut- aldrig kunna bli bra på något som du inte ringar, det är minst lika viktigt.
bildning. tycker är kul och trivs med.

16 16 TOFSEN
TOFSEN#3
#1
#1•• 2015
2016
2017
Alumni

Marie Werner
- Väldigt mycket, det har Engagemang under studietiden?
varit helt avgörande att över Inga. Marie menar att engagemang nog är
huvud taget ha en högsko- viktigare och en större möjlighet för de som
leutbildning. Tyvärr tap- inte kommer från Göteborg. Marie, som är
par man detaljkunskap med uppvuxen i Göteborg kände inget behov för
åren men det sätt att ta till engagemang och det valet är inget hon ång-
sig och hantera information rar i efterhand.
har hängt sig kvar och varit
mycket viktig. Tips till chalmerister?
- Ha kul medan ni läser! Det är jobbigt
Vad trodde du att du skulle men det är värt det. Det är också viktigt att
jobba som när du studera- tidigt knyta kontakter med näringslivet, ex-
MARIE WERNER
de? empelvis via sommarjobb eller praktikplat-
Redan tidigt visste Marie att hon var intres- ser. Var inte rädda för att våga vidga vyerna
SEKTION/PROGRAM Väg och vatten (nuvaran- serad av teknik och bygg. Hennes pappa läs- och visa att “här är jag”.
de Samhällsbyggnadsteknik) te Civilingenjör Väg och Vatten och familjen
ANTAGNINGSÅR 1987 har i många år varit trogna åskådare av Cor- Har du någon kontakt med Chalmers
INRIKTNING (MASTER) “Hus och Installatio- tegèn. Så redan vid 12-13 års ålder visste idag?
ner”. hon att det var på Chalmers hon ville läsa - Nej egentligen inte. Det är en hel del
och att det var roligt med teknik, att pyssla, exjobbare som söker sig till oss och ibland
NUVARANDE JOBB Distriktschef på Bostads greja och ta reda på hur saker fungerar. Och tar vi även emot studiebesök från Arkitek-
AB Poseidon. Det innebär ett ansvar för på den vägen har det fortsatt. tur eller Samhällsbyggnad.
cirka 2700 lägenheter, 21 anställda och att Poseidon är även engagerade i CMB, som
ta hand om hyresgäster hela vägen från Hur såg din bild av arbetslivet ut som är ett samarbete mellan Chalmers och den
inflyttning till utflyttning, inklusive förvalt- student och hur har den förändrats sedan svenska samhällsbyggnadssektorn.
ning, upprustning och nyproduktion av du började arbeta?
fastigheter. - Eftersom jag arbetade innan jag påbör- Tycker du att din utbildning speglar det
jade mina Chalmersstudier visste jag un- jobb du har idag?
TIDIGARE JOBB Marie har arbetat länge inom gefär hur arbetslivet såg ut. Byggsektorn - Både ja och nej. Idag arbetar jag mycket
den kommunala verksamheten. Hon börja- är en mansdominerad bransch och jag vis- med många mjuka, sociala frågor som jag
de på det tekniska kontoret i Varberg och ste redan innan vikten av att vara tuff och inte fick lära mig om på Chalmers. Kanske
flyttade sedan vidare till Bollebygd. Det samtidigt tillåta sig att ha andra åsikter och hade det varit bra med någon kurs i grupp-
tekniska kontoret ansvarar för kommunens synvinklar. dynamik eller liknande för att få en känsla
allmänna teknisk service, exempelvis kom- för de bitarna med, funderar Marie. Det är
munens fastigheter, skolor, förskolor och Roligast under studietiden? viktigt att inte bara se husen som fysiska
andra verksamhetslokaler. Karriären på - Cortègen! Det var svinkallt, men så kroppar utan att även se till de människor
Poseidon började som projektledare men roligt att vara med om något man sett så som bor i husen.
avancerade snart till distriktschef. Just nu många gånger på håll. Det var något allde-
blickar Marie framåt och ska till våren på- les speciellt; sammanhållningen, förberedel- Vad ska man tänka på som kvinna inom
börja en ny tjänst som VD för Mölndalsbo- serna… berättar Marie drömmande. en mansdominerad bransch?
städer. Även laborationerna är något hon minns. De - Det är viktigt att våga vara sig själv och
stod sent på kvällarna i sektionens källare våga sticka ut. Att inte vara rädd och stå på
och stekte grus för att undersöka dess vat- sig. Det är inte farligt att utmana män! Med
Vad betydde Chalmers för dig på din väg tenhalt och skapa optimala de starka orden, tro på dig själv och våga,
mot arbetslivet? betongrecept. avslutades samtalet med Marie Werner.

TOFSEN #1 • 2017 17
Aktuellt

Chalmers studentbostäder går ur Boplats
TEXT: MAX REIDAL
BILD: OJAN

Som många av er har
hört så kommer Chalmers
Studentbostäder att gå
ur Boplats Göteborg
nu till våren. Vi i Tofsen
har haft en intervju med
Joakim Wallin och Bengt
Jansson, VD respektive
Fastighetschef för
Chalmers Studentbostäder.

Vi har pratat med Joakim Wallin, en kan inte få se hur många sökande vi har övergångsperiod mellan den första april
gammal Alumn från Väg och Vatten, och hur stort behovet faktiskt är. Vi har och första september där du kan få upp
Chalmers Studentbostäders VD samt helt enkelt för lite underlag för att kunna till ett års kötid om du har åtminstone
Bengt Jansson som är Fastighetschef på förstå våran marknad. motsvarande tid på boplats.
Chalmers Studentbostäder. Detta gäller för både GU och Chalmers
Sedan handlar det framförallt om stu- studenter och sedan får man kötid uti-
CHALMERS STUDENTBOSTÄDER KOMMER ATT dentnytta. Det är i dagsläget omständigt från om man är Kårmedlem i någon av
GÅ UR BOPLATS, VAD ÄR BAKGRUNDEN TILL att hyra en studentlägenhet och detta är göteborgs studentkårer.
DETTA BESLUT? något som vi hoppas på ska bli bättre.
Det finns flera anledningar till att vi har Vi kommer även att lägga in ett system HUR KOMMER DET NYA SYSTEMET ATT FUNGE-
valt att gå ur Boplats, det nuvarande me- där vi under perioden 1 juli till 31 augus- RA?
diet för uthyrning av studentlägenheter. ti ger förstaårsstuderande prioritet på I det nya systemet får chalmerister två
Dels så är det administrativt svårt då lägenheter med ett rum, vilket kommer köpoäng per dag man stått i kön. Stu-
det inte riktigt är designat för uthyrning underlätta bostadsjakten för nollan un- denter vid GU får en poäng per dag. Inn-
av studentlägenheter, dels är systemet der mottagningen. Sedan har vi även an man är antagen till Chalmers eller GU
inte designat för så pass kortsiktiga ut- planer på att skapa ett bytestorg där så kan man samla ”förberedande köpo-
hyrningar. I snitt bor folk 2.5 år hos oss man internt inom vårt system kan stäl- äng”. Detta är maximerat till 365 dagar
medan hos en vanlig fastighetsägare är la upp sig för att byta lägenheter med och därefter får man inte fler poäng före
snittet 7-8 år. Detta borde inte orsaka så andra boende. En slutgiltig punkt är att det att man blivit medlem i studentkår.
stora problem som det har gjort och vi vi i dagsläget har svårt att leva upp till Fram till 1 september 2017 finns en
har upprepade gånger bett boplats att vårt uppdrag enligt stiftelsens stadgar, övergångsregel som innebär att man får
omstrukturera så att det blir mer ström- nämligen att företrädesvis ge lägenheter ta med sig en del av sina köpoäng från
linjeformat och effektivt för oss. till Chalmers studentkårs medlemmar. Boplats. Man får flytta med sig maximalt
Detta kommer då leda till att Chalmers 365 poäng.
Sedan är det även en strategisk fråga. Vi studentkårs medlemmar får dubbelt
är ett litet företag/stiftelse, men har ca så mycket kötid per dag så länge de är HUR KOMMER DETTA PÅVERKA BOSTADSSITU-
1 miljard i våran nuvarande projektport- medlemmar i kåren. ATIONEN FÖR STUDENTER INOM DEN SNARA
följ. Vi äger dock inte relationen med FRAMTIDEN?
kunden och kan inte ställa frågor till NÄR STARTAR DET NYA SYSTEMET? Det kommer att bli enklare för förstaårs-
dessa dvs studenterna, utan måste giss. Den 1 April kommer det nya systemet studenter att få lägenheter när de börjar
Vi kan heller inte få ut statistik på grund igång och då kommer man kunna sig- då vi planerar att undanta ca 100 rum
av datalagringslagen vilket betyder att vi na upp sig. Vi kommer sedan att ha en enbart för chalmerister som antas till sitt

18 TOFSEN #1
#3 • 2017
2015
Aktuellt

första studieår på Chalmers. Sedan har CHALMERS STUDENTBOSTÄDER
vi aktivt arbetat för att minimera riskerna
och vi har skapat oss en så bra överblick Den första April kommer Chalmers Studentbostäder
som möjligt och vi har haft ett nära sam- att lämna Boplats och flytta till ett eget kösystem.
arbete med Chalmers Studentkår, dels I kösystemet kommer man att kunna ha 1 års kötid
i form av kårledningen och dels i form när man påbörjar sina studier. Sedan får man kötid
av Fullmäktige. I slutändan kommer det utifrån vilken av göteborgs studentkårer man tillhör.
förhoppningsvis att gynna alla. Chalmerister får två dagar för varje dag man är kår-
medlem och resten får en dag per dag. Förstaårsstu-
Vill du läsa mer om detta, följ qr-koden denter kommer att få förtur under sensommaren för
nedan. att förenkla möjligheten att få en lägenhet när man är
en ny student.

TOFSEN #1
#3••2015
2017 19
Sektionsliv

ARKITEKTUR IT DATA
Tidigare var det Rosa
Pantern som skyddade
arkitekterna men sedan
1993 är det den fläck-
iga och långsvansade
djungeldjuret Mars-
upilami. Djuret lever
i den varmaste av alla
djunglar, kanske är det Detta är inte ett unik skyddshelgon
därför det aldrig är kallt för datasektionen på Chalmers utan
på A-sektionen. även E-sektionen på LTH har valt
Smurfarna skapades först Hacke Hackspett som sitt skydds-
som bakgrundskaraktärer helgon. Hacke har varit med i 194
i en annan serie, men blev (!) tecknade filmer och haft en helt
AFFÄRSUTVECKLING OCH snabbt så populära att de egen tidning. Glöm dock inte att
ENTREPENÖRSKAP fick en egen serie och sena- den liknande figuren som är med i
Pippi är den rikaste av re blev de även animerade. Kalle Ankas julafton INTE är Hacke
alla helgon, en perfekt Smurfarna brukar få namn Hackspett!
förebild för alla stu- utifrån vad de är bra på,
denter som vill bada i och enligt IT-studenterna
pengar. Förutom detta är själva är IT-Smurfen bäst
Pippi superstarkast och på att vara bäst.
kan försvara de utståen-
de limegröna studenterna
från alla yttre faror.
TEKNISK DESIGN
INDUSTRIELL EKONOMI Lilla My må inte vara stor till växten
men hon är aldrig rädd och det är en
tjej man kan lita på. Det är kanske på
grund av hennes orädda beteende som
sektionen varje år utser en person att
vaka över Lilla My, istället för att
helgonet vakar över sektionen gäller
alltså här det omvända.

Detta måste vara det lyckligaste hel-
gonet då han har fått den så kallade
Bondhelgen upprättad helt i sin ära.
Helgen är fullständigt planerad i sann
Bondanda, allt för att fånga skurken!
Med insamling till bautastenen i över
10 år, som stod klar 2015, och galliska
spel som är en tradition sedan decen-
HÖGSKOLEINGENJÖR nier måste detta vara den sektion som
Droopy är en människolik- satsar mest på sitt sektionshelgonste-
nande hund med hängande an- ma. Asterix är extremt smart och enligt
sikte, han rör sig långsamt och sektionen själva betyder detta att han
pratar i monoton röst. Men låt ursprungligen är maskinteknolog. Han
dig inte luras av hans yttre för blir även sjukt starkt av trolldrycken
han är ofta slug nog att över- MASKIN som görs av Miraculix, som för övrigt
lista sina fiender! är far-far-far-far-far-far-far-far till
Johan Albrecht Pripps.

20 20 TOFSEN #3
#1 • 2015
2017
Sektionsliv

KEMI
Kemisektionen var långsamma i
FYSIK starten och valde inte in Kvast- ELEKTRO
hilda och hennes assistent Kvas-
Allmänt är han känd ten förrän 1975. Kvasthilda pas-
som Fantomen, men för sar dock bra in i den förorenade
de svarta studenterna på miljön som finns på kemi, att hon
Chalmers finns det inget dessutom är resistent mot diverse
annat namn än Dragos. kemikalier är bara ett plus!
Dragos bekämpar brotts-
lingar i Bengali och anses
vara odödlig, en perfekt
figur att vaka över studen-
terna på fysik. Elektrosektionen var först med att väl-
ja sektionshelgon på 50-talet och sedan
dess har studenterna högaktat vördat
Quarl. Vid speciella tillfällen och för
att få tur matar studenterna märket på
Quarl, ovanför Olgas trappor, med öl.
KEMITEKNIK MED FYSIK Har de ingen öl med sig ska de slå pan-
OCH BIOTEKNIK nan mot Quarl. Ser du elektrostudenter
springa runt och göra konstiga grejer
gör de det förmodligen för att hedra
Quarl.

SAMMHÄLLSBYGGNAD
Detta måste jag säga är en rolig kombina-
tion av helgon! Darth Vader var en lovan- 1982 valde dåvarande väg och vat-
de jedi innan han bytte sida och utveckla- tensektionen, nuvarande samhälls-
des till ond sithlord. Yoda däremot ledde byggnadsteknik, Snobben till sitt
striden mot sithar. Kanske symboliserar sektionshelgon, och sedan dess
dessa figurer de två grenarna inom sektio- har han vakat över alla vattniga
nen? Annan intressant kuriosa är att de inte studenter på Chalmers.
valdes in förrän 2013, vilket gör dem de
yngsta helgonen på Chalmers!

SJÖ AUTOMATION OCH
MEKATRONIK
Karl-Alfred är själv
sjöman, röker stän- Det är ett stort frågetecken kring
digt majspipa och har varför sektionen har valt just Lucky
ankare tatuerade på Luke till sitt helgon, men 2002 var
armarna. Det är väl sektionen faktiskt påväg att byta hel-
givet att han skulle bli gon till roboten Bender. Av någon
TEXT: MATILDA PERSSON

sjösektionens skydds- konstig anledning stannade de dock
helgon? Sagt och kvar vid Luke, trots att Bender kan
gjort, in valdes han. tyckas vara betydligt lämpligare för
sektionens syfte.

TOFSEN #1
#3•• 2015
2017 21 21
Sektionstidningar

Bidrag från sektionstidningar
Med kommentarer av Patrik Bennet, PRokrastinatör

Som bekant är Tofsen långt från ensam spelare på Chalmers
mediearena. Många sektioner har genom åren uppbringat
föreningar för att tillgodose dess behov av intern nördhu-
mor och lokala aktualiteter som är av ringa intresse, liksom
ibland inte bör synas alltför offentligt, för utomstående. I
nästintill total medial frihet har månget förbluffande vuxit
till sig, liksom i den okända burken längst in i kylskåpet.

Dessa många sjöar av kreativitet i studieöknen vill vi bygga
broar mellan, eller snarare VA-ledningar kan hända. Tanken
är att Tofsen skall agera lite som ett reningsverk av äldre mo-
dell. Slammet är såklart det som lyckas fångas upp här i tid-
ningen. Mycket guld gömmer sig i dessa bäckar. Därför har
vi efterfrågat bidrag i form av existerande artiklar från tid-
ningarna vid samtliga sektioner, vilket förhoppningsvis ger
en djupare inblick i vad för spännande som döljer sig i Chal-
mers många färgrika korridorer. Dessa artiklar är eventuellt
lite grövre en resten av Tofsen. Känsliga Läsare varnas.

De bidrag som tyvärr inte fick plats här dyker upp under
veckornas lopp via Tofsens hem- och facebooksida!

22 TOFSEN #1
#3 • 2017
2015
I Slaktens Korridorer

Nämen se; här kommer ett svinbra bidrag från Kempressen. Läs, beundra och bedåras. Få visste om att dessa
rockare med förkärlek till BTB och pH 7 har dragit fram ett minst sagt bökigt djurförsök ur Kemisektionens djup...

I slaktens korridorer
Intervju av Hjärtat, Kemisektionens mest älskade (och enda) gris. Vi
i KP märkte rätt tidigt i vår intervju att Hjärtat var en sugga av få ord
så vi har gjort vårt yttersta för att fånga även Hjärtats kroppsspråk i
denna intervju.

Hur har du det?
[det är svårt att få ögonkontakt med Hjärtat, hennes blick är ofta riktat
mot marken, på många sätt ger hon intrycket av att vara en gris som
har förlorat mycket. Vi sätter hos på huk och hon svarar tillslut]
H: Det är svårt, oerhört svårt, grymt svårt skulle man kanske till och
med kunna säga.

Hur är du som mamma?
[trynet skjuter i vädret och hennes svarta små grisögon glittrar av
stolthet]
H: Väldigt trygg skulle jag påstå, jag skulle säga ”trygg famn” men
mina ben sitter lite för tätt för det. Hursomhelst så vet man var man
har mig, delvis för att jag inte kan röra mig så fort och delvis för att
jag är en bra mor. Mina två äldsta har ju flyttat ut nu också, det är
skönt för det började allt bli trångt i hagen! Lite allmänna fakta om Hjärtat som vi fick från bonden:

Hur är Hjärtat som person(gris)?
Vad har du för livsråd till våra läsare? Bonden beskriver Hjärtat som en väldigt kaxig och bestämd dam. Det
[man kan nästan se hur kugghjulen snurrar i hennes grishjärna, hon finns en klippa i kullen och han beskriver entusiastiskt hur Hjärtat
fortsätter tveksamt:] brukar bestiga den och stolt spana ut över sin hage som en ”apache-
H: Jag har ingen särskild utbildning eller mycket kontakt med om- hövding”.
världen överhuvudtaget.. men jag såg faktiskt ett avsnitt av Steven
Universe där de sa något som lät väldigt vettigt: ”If every porkchop Hur är Hjärtats familjerelationer?
were perfect, we wouldn’t have hotdogs”. Jag är inte helt hundra på Som hjärtat nämnde tidigare så har hennes två äldsta kultingar
innebörden men det låter vettigt! (numera 150 kilos grisar) från förra året flyttat ut till en annan hage.
Två andra kultingar från samma kull bor fortfarande hemma. Bonden
beskriver det som att Hjärtats tuffa attityd är ett släktdrag som lever
Hur kändes det att bli övergiven av HÄKS? vidare hos hennes (stora) småttingar.
[Hjärtat kroppsspråk ändras genast, frustrationen är tydlig. Hennes
grisklövar stampar otåligt i leran, en av oss sträcker in handen genom Övrigt att nämna?
elstängslet för att ge en lugnande kli bakom örat, gesten verkar ge Hjärtat bor granne med tre getter, vilka får lämna sin hage och gå på
Hjärtat mod att tala ut] en promenad med bonden varje dag. Det är okänt hur Hjärtat känner
H: Ibland känner man bara att eNöff is eNöff du vet? Jag förtjänar så om detta rasprivilegium då hon knappast får lämna sin hage. Bonden
mycket bättre än att bli övergiven på detta sätt! Speciellt såhär i julet- uttrycker däremot en önskan att få med sig några glada chalmerister på
id, alla vet att julen är en svår tid för oss grisar med snack om en getpromenad någon dag!
julskinka hit och julskinka dit! HÄKS är riktiga svin om du frågar
mig! Sist men inte minst så fick Kempressen den unika chansen att gå in
i hagen till dessa grisar för att sprida ut sågspån åt dem. Hjärtat och
5 snabba med Hjärtat (KP tolkar) hennes två barn var väldigt taggade på detta och knuffades och
Bacon eller Fejkon grymtade på de som vågade sig in i hagen. Efter att de som vågade sig
Svinkoppor eller Galna kosjukan in i hagen tagit sig ut så avslöjar bonden hur farliga grisar egentligen
Miss Piggy eller Kermit kan vara (”De kan bita riktigt ordentligt- då är det ingenting som
Julskinka eller Prinskorv
klarar sig undan”). Kempressen svettas och en stund senare när en till
Hage eller Grisstia
KP eller HÄKS hink sågspån ska hällas ut så finns det inga frivilliga.

TOFSEN #1 • 2017
11 K empressen 23 23
Kaffetest

24 TOFSEN #1 • 2017
Kaffetest

TOFSEN #1 • 2017 25
English

Chalmers mest
högtflygande
förening
TEXT: MAX REIDAL

En regnig tisdagskväll i november bjöds Tofsen in till en intervju
med Chalmers mest högtflygande förening. Chalmers Ballong
Corps. Denna anrika förening har nu fyllt 40 år.. Vi i tofsen har in-
tervjuat delar av föreningen inklusive Peter och Per, två av förening-
ens grundare.

26 TOFSEN #1 • 2017
English

FOTO: CHALMERS BALLONGCORPS
TOFSEN #1 • 2017 27
Reportage

4 SNABBA

I bild från vänster till höger

Namn och program?
Vad har ni för roll i corpset?
Har ni pilotcertifikat?

Rakel Norberg AT 13
Ordförande
Får snart flyga själv

Marcus Ekeroos D09
Sitter i styrelsen. Ordförande i
Svenska Ballongfederationen
Har pilotcertifikat

Per Helmerson E68
Medlem nummer 3
Har pilotcertifiat

Christophe Bengtsson Maskin/H14
Flyg- och festutskottet
Har ej pilotcert

Peter Elestedt E75
Corpsens medlem nr 1 (Dock ej
corpsens första)
Pilotcertifikat -79

FOTO: MAX REIDAL

ÄR NI EN FÖRENING ELLER EN KOMMITTÉE? ut för att grunda föreningen. Tack vare corpsen.
Rakel: vi är en kårförening, vi har inga att vi kände halva kårledningen gick detta
riktiga skyldigheter gentemot kåren. ganska så enkelt. Efter att ha pratat med Under våra år har vi flugit med en del
När grundades ni? Pripps så fick vi även sponsring för en kändisar.
40 år sedan den 7 december 1976 ballong. I avtalet ingick även gratis Øhl. En av de mer minnesvärda flygningarna
gjorde vi med Max Von Sydow under en
SÅ HUR KOM DET SIG ATT NI GRUNDADES? Peter: Som kårförening behövde vi en in- livesändning i Godmorgon Sverige. Nå-
Peter: Det hela började med att min far spektor, efter en del letande fick vi tipset gon i produktionsgruppen av program-
flög ballong uppe i Stockholm och jag om en professor vid namn Lars Kristians- met tyckte att det var en bra idé att av-
tyckte det lät coolt. Jag började undersö- son. Som relativt ny på Chalmers hade sluta sändningen med att Max flög i väg
ka hur man kunde göra för att flyga bal- man en viss respekt för professorer. Jag i en ballong. Så de kontaktade de oss då
long och kom efter ett tag i kontakt med letade upp honom och kom in på ett rum en av våra medlemmar Lars kände några
en ballongflygare i Göteborg. Han sade fyllt med papper. I rummet sitter en karl i produktionsteamet.
dock att det enda sättet att flyga ballong i jeans med långt hår iförd endast jeans.
var att äga en. Så jag fick idén att starta Han hade precis flyttat ner och fick ett På något sätt gick det ganska bra. Vi skul-
en Ballongförening på Chalmers. Efter kontor med två rum och dusch. Han levde le flyga mot Säve och det var en massa
att ha blivit utskrattad av min fästmö så där och var en legend bland oss teknolo- jobb och telefonsamtal kors och tvärs. Vi
var utmaningen tagen, föreningen skulle ger då han alltid kom in med en sopsäck stod och såg på medan de spelade in di-
startas. Jag pratade med min kompis Per overhead-bilder på sina föreläsningar. rektsändningen och bakom mig satt Max
(Helmerson) och berättade för Bengt Ste- Han var även flygrädd då han en gång Von Sydow. När det var dags att flyga iväg
ner (ytterligare en av grundarna) om det- hade fått flyga med i Viggen då han ut- reste han sig upp bockade och hälsade på
ta och båda var också intresserade. Bengt vecklade dessa. Vi fick upp honom i en oss. Vi klev ner i ballongen och flög iväg
Stener hade den unika erfarenheten av att ballong efter många om och men. Han över staden, folk vinkade och det sluta-
ha sett en ballong tidigare och vi tre satte var inte glad. Han jobbade dock hårt för de med att vi landade på Säve flygplats.

28 TOFSEN #1 • 2017
Reportage

Corpsens första ballong invigs 1977 FOTO: CHALMERS BALLONGCORPS

Detta var sveriges första direktsända bal- och göra en läkarundersökning. När det- höjd, men vi hatar dem. De gör det svårt
longflygning. Vi gjorde några år senare ta är avklarat får man börja övningsflyga och farligt att landa. På sommaren flyger
den första radio livesändningen i från en och gå i flygskola, sedan måste man även vi därför tidiga mornar samt kvällar i sol-
AL ballong. läsa teori. Lite som körkort, fast roligare. nedgången. På våren är det lurigt. Vi flög
Det tar ungefär ett år, men det beror på en gång i Mjölby och var det två ballong-
HUR HAR NI DRIVIT FÖRENINGEN UNDER ALLA instruktörer, väder och annat. er som skulle landa parallellt. Jag landade,
DESSA ÅR? men den andre hamnade i molnen då det
Det har varit många medlemmar som har VAD ÄR DET BÄSTA MED FÖRENINGEN? blev övertryck och varma vindar drev upp
hängt med från början till slut. Vi har i Alla: Att flyga ballong. honom i luften.
försett i stort sett hela sverige med bal- Rakel: Jag tycker att det är kul att så
longflygare och piloter då i stort sett alla många är engagerade och sedan flygandet. VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT FLYGA BALLONG?
ballongklubbar har någon pilot från Chal- Rakel: Det goa med att flyga är att det är
mers. VAD FÖR SAKER HAR FOLK FÅTT OM BAKFOTEN så lugnt. Man flyger lågt och tyst. Man
OM ER? ser djurliv. Sedan är det kul med många
HUR MÅNGA BALLONGER HAR NI HAFT? Folk tror att vi är pyrot… bara för att vi ballonger samtidigt. Vi var uppe i Dals-
Vi har under åren haft många ballong- också har eld. land och flög med ca 10-12 ballonger sam-
er: hela 16 stycken! Tre med reklam från Marcus: Folk tror att man måste ha kun- tidigt. Vilket var häftigt.
Pripps och varav en i form av en burk. skap för att gå med. Christophe gick med i Peter: Det värsta och bästa är samma flyg-
Sedan hade vi en från Falcon, en från april och nu vet han vad som ska göras. Vi ning. En dag innan svenska skidspelen i
Guldmagasinet samt två från Volvo och lär upp folk. Vissa tror att man inte måste Falun var vi ute och flög. Vi kom ut över
tre från Chalmers. Nu har vi en från Jung- ha utbildning för att vara pilot, men det är skogen och landade på ett kalhygge. Vi
heinrich i form av en gaffeltruck. mycket bakomliggande. satt fast i snön och fick släpa ut allt genom
snön. När vi kom till Pripps Terminalen i
HUR FUNGERAR DET MED ATT FLYGA BALLONG- Sedan kommer det ju till faktumet att man Falun där vi bodde var bastun igång och
ER, HUR GÖR MAN FÖR ATT FÅ FLYGA DEM? inte kan flyga när som helst. På somma- maten stod på bordet. Det var fantastiskt.
För att få flyga en ballong som pilot mås- ren, till exempel, går det ej att flyga mitt
te man ha ett ballongförarcertifikat från på dagen. Det blir för mycket termikvin- Fortsättning följer i nästa nummer då
transportstyrelsen. För att få detta certi- dar som stiger uppåt. Segelflyg gillar den- vi pratar om några av korpsens
fikat måste man först ta ett radiocertifikat na typ av vindar eftersom de ger planen anekdoter.

TOFSEN #1 • 2017 29
Recept

Billiga recept för fattiga
studenter
Tofsen tog kontakt med dietisten Hanna Olvenmark som ligger bakom sidan undertian.com och face-
booksidan ”Portionen under tian” för att se om hon hade några bra tips att dela med sig av till oss
chalmersiter. Hanna läste själv sin master på Chalmers School of Entrepreneurship och här ger hon oss sina
bästa tips för att få pengarna att räcka lite längre och samtidigt vara snäll både mot kroppen och miljön.

Planera Matlådan
Detta låter sååå tråkigt, men det är det inte! Genom att Yes, detta är en given klassiker, men det är för att den är
planera lite vad du ska äta så kommer du att 1) spara så bra. Du kan spara flera hundralappar i veckan på att
pengar genom att du handlar smartare, 2) spara tid då ta med lådan och det är ju rätt najs! Här kommer mina
du kommer att springa till affären mindre ofta (för att du bästa matlådetips:
redan planerat). Avsätt någon timma på t.ex. söndagen,
skriv inköpslista för 2-3 rätter du vill äta i veckan, dra och
handla och laga sedan. Fyll frys och kyl och du har hela Glasburk till soppa
veckan done! Soppa är grymt enkelt att laga mycket av och
Försök även på förhand planera din dag. Hur länge ska därmed perfekt som matlåda, dock inte så safe
du stanna i skolan? Hela dagen? Ta med dig matlådor när den ska fraktas till skolan. Använd därför en
och mellanmål i så fall så att du slipper köpa om du blir glasburk och du är ready to go. Hur säkert som
hungrig. helst.

Ät mer vegetariskt Ta fram matlådan kvällen innan och ställ
så att du ser den
Vill du bli en ninja på billigt (och bra!) käk är vego the Det är lätt hänt att glömma lådan om den ligger i
way to go. Då snackar vi framförallt baljväxter för det är frysen. Ställ den så att du ser den när du öppnar
väldigt billigt och riktigt bra för både kroppen och miljön. kylen eller sätt en lapp på ytterdörren ”MATLÅ-
Man kan köpa färdigkokta kikärtor, linser, bönor m.m. DA!”.
billigt, men det blir allra billigast att koka själv. Det är
superenkelt och kostar bara cirka 2-3 kronor per por- Se till att ha tillräckligt med matlådor
tion. Det finns sjukt mycket goda recept med baljväxter En matlådeninja behöver ha ett gäng matlådor
att testa! för att inte behöva stå där utan. Se till att ha ca.
5-6 stycken hemma så att du kan producera
på-löpande-band-principen.
Köp mindre skit
Märk dina matlådor
”Utrymmesmat” som snacks, godis, läsk m.m. ger ingen Ibland är det trevligt att veta vad som är i. Extra
direkt näring och är egentligen inget man behöver. Det plus är att skriva datum på när man gjorde dem :)
kan såklart vara mysigt, gott och så vidare. det ska man
inte förringa vikten av, MEN det kan dra i väg i plånbo-
ken. Bästa tipset: Ha lite frukt/nötter/hemmagjorda bars
eller liknande i väskan som du kan ta fram om du känner TEXT: HANNA OLVENMARK OCH LOVISA JÄBERG
BILD: HANNA OLVENMARK
att du behöver en extra energikick.

30 TOFSEN #1 • 2017
Recept

Grönkål- och
pasta
VegETARISK
9 kr/portion

valnöts ca 30 min

Ingredients:
(4 portioner)
Gör såhär:
Börja med att rosta valnötterna i en stekpanna tills de får lite färg.
250 g färsk grönkål (10 kr) Lägg nötterna och vald mjölk i en mixer och mixa till en sås.
2 vitlöksklyftor (1 kr) Strimla grönkålen (ta bort den hårda stjälken i mitten) och finhacka
100 g valnötter (15 kr) vitlöken.
2 dl valfri mjölk (ca 2 kr, beroende på mjölk) Fräs vitlök och grönkål mjuka i oljan, på medelvärme, i ett par mi-
1 dl riven stark ost, ex Prästost ( 5 kr) (vill nuter.
man lyxa är det jättegott med parmesan) Koka upp vatten till pastan, och koka pastan enligt anvisningar.
Olja Slå på nötsåsen över vitlök och grönkål och låt småputtra på svag vär-
Pasta för 4 portioner (5 kr) me. Späd ev med lite vatten om den blir väldigt tjock.
Salt, svartpeppar Rör ned osten i såsen. Krydda med salt och peppar.
Servera med den nykokta pastan.

30

TOFSEN #1 • 2017 31
Recept

Fruktig
kokosmjölksgryta
Vegansk
10 kr/portion
ca 40 min
Ingredienser:
(8 portioner)

2 burkar kokosmjölk a 400 ml ( 24 kr)
2 gula lökar (2 kr)
Gör såhär:
2 msk currry Börja med att koka riset enligt anvisningarna på paketet.
2 vitlöksklyftor (1 kr) Hacka lök och vitlök fint. Fräs mjuka i en kastrull tillsammans med curryn.
10 dl kokade kikärtor (10 kr) Tillsätt kokosmjölken, de krossade tomaterna och smula ned grönsaksbul-
1/2 dl jordnötssmör (4 kr) jongtärningen. Vispa i jordnötssmöret, så att det blandar sig väl i såsen.
1 paket krossade tomater (5 kr) Låt puttra i ca 10 minuter.
3 ekologiska bananer (7 kr) Tillsätt kikärtorna, den frusna mangon och bananer skivade i slantar (vill du
1 pkt frusen mango (15 kr) ha frukt vid sidan av så hoppar du såklart över detta). Låt bli varma i ett par
1 grönsaksbuljongtärning (1 kr) minuter. Smaka av med salt och peppar.
ris för 8 portioner (10 kr) Servera grytan med det nykokta riset, gärna tillsammans med färsk korian-
salt, peppar der, soja och eventuellt lite mer frukt om du vill.
olja att steka i

Kika in på Hannas sida
undertian.com för fler recept.
Spanan även in hennes 300-kronors-
veckor med recept för hela veckan!

32 32 TOFSEN #1
#3 • 2017
2015
TOFSEN #1
#3••2015
2017 33 33
Pyssel

Send your solution to the Sudoku to:
tavling@tofsen.chs.chalmers.se to have a chance to
win 2 PU cinema tickets!

34 TOFSEN #1 • 2017
GULDTUMMEN
Teknikexperiment

Vet du en person eller en organisation
som har gjort något bra för Göteborgs
studenter?
I så fall ska du nominera dem till Göteborgs studenters stora
pris: Guldtummen! Skicka din nominering och motivering till
guldtummen@spionen.se senast den 17 april. Priset delas ut på
Valborg av Spionen, Göteborgs studentradio K103 och Chalmers
kårtidning Tofsen.

TOFSEN #1 • 2017 35
Do you want to join us?
Thomas Concrete Group is on an exciting journey

The company is growing and our brand becomes stronger. We are
The Concrete Specialists and we strive to be the best in our industry.

At Thomas Concrete Group we care for one another and support each
other. It is our company culture that makes us different.

Team Thomas®

Thomas Concrete Group AB | Tel 0104 50 50 00
info@thomasconcrete.group I thomasconcrete.group