..

VEM BESTAMMER
EGENTLIGEN?
TOFSEN HAR INTERVJUVAT DE
STUDENTER SOM PÅVERKAR
#3 2016 VÅR ALLAS STUDIETID

KOMIK I VARDAGEN
TOFSEN FICK EN PRATSTUND
MED LUCAS SIMONSSON

BEST RECIPES TO
KEEP YOU WARM THIS
AUTUMN

Pyssel/ Kalendarium / Reportage / Intervjuer / Teknikexperiment
Tofsen
EXTRA
CHALMERISTER
VISSA

PÅSTÅS

BEHÖVA SEX
ÅR FÖR ATT SLUTFÖRA SIN FEMÅRIGA

UTBILDNING
CHALMERS Vill du också vara med och skapa
KÅRTIDNINGVillmissvisande
CHALMERS du ocksårubriker?
vara med och
TOFSENskapa
KÅRTIDNING missledande rubriker?
tofsen.se/rekrytering
TOFSEN tofsen.se/rekrytering
CHEFREDAKTÖRENS SIDA

NYTT LÄSÅR,
Ansvarig utgivare:
Max Reidal
NY CHEFREDAKTÖR!
chefred@tofsen.chs.chalmers.se
Tel. 0766-112792
Mitt namn är Max Reidal, jag är
Chalmerist (Hej Max!) och Tofsens nya
Chefredaktör.
Jag har länge funderat på vad jag ska
skriva på denna sida och för några veck-
or sedan slog det mig..

Redaktionen Jag var på väg ner till Kårhuset för
Max Reidal, Lovisa Jäberg , Danny Lam,
Anja Bröyn, Mickaela Södergren, Raha
att köpa lunch under måndagen läs-
Dadgar, Johanna Shüldt, Matilda Persson vecka två och ser att FestU säljer bil-
Medverkande i detta nummer: Per-Olof jetter till Nollfinalen. Det spelas som
Nilsson, Peter Olsson
vanligt lite musik och jag går vidare
Omslag: Simon Holm, CFFC
förbi in i kårhuset. Väl inne i kårhuset
slår det mig. “Lite” musik är en av LoB
Hemsida: ordentligt välriggad högtalaranlägg-
www.tofsen.se ning med åtminstone 6 högtalare samt
Postadress: en DJ från Svea Skivgarde. Det som för
Tofsen
Teknologgården 2 mig är en relativt vanlig lunch skulle
412 58 Göteborg lika gärna kunna vara en scen rakt ur
Tryck: en amerikansk collegefilm.
Billes Tryckeri AB

Upplaga:
2000 exemplar
Nu, en bit in på mitt tredje år på
Chalmers har detta blivit någon slags
Vill du vara med i nästa tidning?
Skicka ditt bidrag till vardag. Man ser inte längre allt det
chefred@tofsen.chs.chalmers.se innan fantastiska för det finns där hela tiden.
den 20/8 Vi förbehåller oss rätten att
korrigera och korta ner för långt material. Man slutar nästan imponeras över hur
Bilder skall vara högupplösta (minst 300 FOTO:LOVISA JÄBERG
dpi).
mycket tid folk lägger av sin egen fri-
Om:
tid för att arrangera fester, rigga ljud, Därför är mitt tips till er, vare sig ni
Tofsen är Chalmers studentkårs med- kaffeprovningar, Cortége, spex, arbets- är Nymble eller Doktorand, stanna upp
lemstidning. Åsikter och värderingar som
uttrycks i en artikel är artikelförfattarens
marknadsmässor, pluggfrukostar, tim- och njut av allt.
egna och speglar inte nödvändigtvis mar i möten, det år som kårledningen Fundera över hur fantastiskt det är
inställningen hos redaktionen eller
Chalmers studentkår. Tidningen ges ut lägger på att jobba för kåren, all tid att så mycket runt om på campus drivs
fyra gånger per år och finansieras helt av som läggs på att skriva artiklar till den- helt, eller med inblandan, av teknolo-
annonsintäkter. Redaktionen ansvarar
inte för obeställt material. Insänt material na eminenta tidning och allt annat som ger. Jag kan även rekommendera att ni
antas vara avsett för publicering om inget
annat anges. Allt material lagras elektro-
kårens medlemmar lägger sin tid på för under er Chalmerstid är med och ar-
niskt och kan göras tillgängligt på internet att göra sina och andras studietider till rangerar något. Det är mycket lärorikt
och i databaser om inte förbehåll mot
detta görs av skribenten/fotografen/illus- kanske de bästa i våra liv. Som chalme- och oftast väldigt kul, vare sig det är
tratören. Eftertryck utan redaktionens rist blir man lätt blind för detta. Man litet eller stort.
skriftliga tillstånd är inte tillåtet.
ser det som en del av vardagen att en
Chalmers studentkårs
samarbetspartners: DJ spelar musik på lunchen ibland, att Max Reidal
man går på Gasquer, mässor och köper Chefredaktör 16/17
lunch för 41 kr utan att tänka på att allt
är arrangerat av andra teknologer.

TOFSEN
TOFSEN #3
#3•• 2015
2016 3 3
Innehåll

NÄS
o NUMM TA

Innehall
ER UTE
14 dec

Nummer 3, 2016

5 Kalendarium

6 Summering av senaste FuM-mötet

7 Korren ger dig det senaste 15
Vem bestämmer egentligen?
8 Vi har ett nytt kårhus på landet!
26 Interview with BEST
10 Träffa Chalmers jämlikkhetskämpar
28 Lucas Simonsson: Chalmers egen
komiker

32 Recipes

12 35 Teknikexperiment

SM i studentsegling! Och mycket mer..!

FRAMSIDAN ÄR FOTAD AV SIMON HOLM, CFFC

4
Kalendarium

Vad händer
framöver?
2016-10-23
CHALMERSSPEXET BOB
Chalmersspexet Bob söker medlemmar till 2017 års uppsättning! Tyck- BILD: TOMMY DAM CFFC

er du om att ha roligt tillsammans med andra? Gillar du att snickra, 2016-11-12 9PM
sy, sjunga, spela instrument eller kanske planera, arrangera kalas eller FESTU
regissera? Isåfall borde du söka spexet på www.bob.chalmersspexet.se/
sok-spexet! Har du frågor kan du skicka ett meddelande på facebook Välkomna på årets läskigast fest, Halloweenkalaset! Det kommer
till Chalmersspexet Bob eller maila till directeur@bob.chalmersspexet. att finnas mängder med skräckinjagande dekorationer såsom skelett,
se så vägleder vi dig. häxor, zombies, kilovis med spindelväv och massvis med utklädda
människor.

2016-10-31 **************************
CHARM
Welcome to the scariest party of the year, Halloweenkalaset! There will
CHARMhost at CHARM 2017! be loads of frightful decorations such as skeletons,
witches, zombies, tons of spiderwebs and countless
Don’t miss your chance to be a part of CHARM together with around dressed up people.
200 other Chalmers students! CHARM is Chalmers Student Union’s
career fair and is open for all Chalmers students. The application opens 2016-11-26 6PM
the 31st of October and is open until the 13th of November. Read more
about different host types and apply on our website: CHALMERSSPEXET VERA
charm.chalmers.se/engagera-dig-english/charmhost
Buskföreställningen samt buskkalaset är den 26:e november! Under
buskföreställningen kommer resterande av spexet att skoja med skådi-
2016-11-04 7PM sarna, vilka är lyckligt omedvetna om vad som kommer ske.
CHALMERSSPEXET VERA
**************************
Premiärföreställning samt spexkalas
During this show will we have English subtitles. The perfect show to
go too for those who haven’t mastered the Swedish language yet!

2016-12-10 9PM
FESTU
Till jul kommer FestU arrangera årets sista FestU-kalas, Julkalaset!
Kalaset går av stapeln den 10 december och det kommer att bli riktig
mysig stämning med både julgran och möjlighet att fotas med tomten.
Inled kalaset med att gå på vårt festliga julbord (separat biljett) och
avsluta sedan natten på festen i kårhuset!

**************************

This Christmas will FestU arrange the last FestU-party of the year, Jul-
kalaset! The party kicks of on the 10th of December and will contain a
cozy Christmas tree and a fotostudio with Santa Claus.
Start the party by attending our Julbord (separate ticket) and continue
partying late into the night at the main party in the Student Union
Building!

TOFSEN #3 • 2016 5
Aktuellt

Summering av FuM
TEXT: MAX REIDAL

Den 14 september Högskolan vill integrera mer Entrepenörskap I Lindholmens Kårhus planerar man att bygga
hölls läsårets första och Etik i utbildningarna. en Express-restaurang likt den på Johanne-
berg. Förhoppningsvis har denna byggnation
FuM, Fullmäktigemöte, påbörjats när du läser denna tidning.
självklart var vi i
Chalmersstudentbostäder lämnar Boplats.
Tofsen där och Kåren anser att samarbetet inte fungerat
liverapporterade. Här som de velat och efter 4 års dialog anser man Man planerar även på att bygga en till STORE
att det är dags att lämna Boplats. Man kom- butik, denna gång på Lindholmen.
kommer summeringar mer att bygga ett eget kösystem och man an-
av de intressantaste ser att det ska vara främst för Chalmerister.

Psst..!
punkterna.
Kårbo, kårens satsning på att bygga ett nytt a
liverapporter
24 vånings hus vid Olgas trappor, har kört Tofsen brukar
ter för
lj oss på twiit
Kårstyrelsen har börjat utreda byggnationen fast igen. Denna gången är det problem att från FuM. Fö r.
uppdateringa
av ett mer permanent kårhus på Lindholmen. Chalmers panncentral ibland släpper ut rök att få snabba
s
Pengar har lagts undan för att påbörja en ut- vilket vid vissa väderlekar i teorin orsakar ett m/tofsench
twitter.co
redningen om byggnation och planering för smoggtäcke runt våning 16-19 vilket inte är
en insamling har påbörjats. bra för hälsan. Man jobbar på en lösning för
att kunna gå vidare med projektet.

Kåren har blivit erbjuden att köpa en båt för
1 Krona. De undrade vad FuM tyckte om er- Kåren har i stort sätt säkrat ett köp av Ste-
bjudandet. FuM vill att kårledningen ska utre- nas fastigheter vid Chalmersplatsen. Dessa
da mera på grund av andra utgifter med båt, fastigheter kommer att byggas om till större
men även att “Det vore Coolt”. lägenheter och Forskarbostäder. Förhopp-
ningsvis sker köpet redan i vår.

6 TOFSEN #3 • 2016
Korrens sida

Korren tipsar Bästa ställena att äta sin medhavda lunch på

Nu är hösten äntligen här och jag hopp- bra ögon och tur händer det att man till Vad som finns bakom denna dörr vet jag
as att alla under sommaren ha laddat upp och med kan se sälar! inte men ryktet säger att det är ett ut-
batterierna och är taggade inför ett nytt märkt ställe att äta en lunch på.
år med studier och i mitt fall grävande På tal om Lindholmen så finns det bal-
journalistik. Då jag inte har fått in några konger på många av husen. Har man tu- I fysikhuset sägs det att det någonstans
frågor eller tips tänkte jag istället prata ren att få access till dessa så har man ett finns ett rum med Icke Euklidiska vinklar.
om mina bästa, udda ställen att äta sin förstklassigt ställe att äta sin Lunch på. Ryktet säger att om man klarar av att se
lunch på runt om på Chalmers. För det en så ologisk sak så kan man i detta rum
finns mängder av udda ställen som är ut- STÄLLEN JAG VET OM MEN INTE VARIT PÅ: passera genom en dörr. Denna dörr påstås
märkta för detta endamål. Jag vet att om man pluggar mycket på leda till Nyckeln och Porten, vad detta nu
Chalmers så kan man bli erbjuden att är vet jag inte, men jag misstänker att det
Jag har själv inte varit på alla dessa plat- kursutvärdera, detta leder dels till att vore ett utmärkt ställe att äta sin lunch
ser och presenterar dem istället i kriteriet, man får pengar i Store där man kan köpa på, i alla fall om man är äventyrlig av sig.
ställen jag har varit, ställen som jag vet nötter! Men ibland får man även mat un-
existerar och rykten. der utvärderingarna! Kanske inte en ut- Detta är de ställena som jag rekommen-
märkt plats att äta maten på men gratis derar, se dock till att ha tillåtelse att vara
STÄLLEN JAG HAR VARIT PÅ: är gott. där ni äter lunch. Inget förstör en lunch
Det finns bakom tågvagnen bänkar och mer, (förutom hundar), än att bli tvingad
bord, dessa är perfekta att avnjuta en Det finns en glaskorridor mellan Ma- att flytta på sig.
lunch med ekollon, om man nu är bekväm skinhusets delar, man ser denna om man //Korren
med att sitta i skuggan. kollar upp vid Bautastenen. Ytterligare
ett utmärkt ställe att avnjuta en lunch på,
Det finns i kårhuset en jättestor foajé med om man har tillåtelse att vara där. Inget
bänkar och prima utsikt över Chalmers- förstör ens lunch så mycket som att bli
platsen. Ytterligare ett perfekt ställe att ivägjagad av Cubsec-vakter. De som är så
äta lunch på. trevliga i vanliga fall.

Ytterligare ett bra ställe att äta en lunch
är halvvägs upp för origovägen. Utmärkt STÄLLEN SOM JAG BARA HÖRT RYKTEN OM:
utsikt, dock en massa tonåringar som ville Dessa vet jag inte huruvida de är sanna
klappa min päls. Någon hade till och med eller inte men om de är sanna så vore det
mage att påstå att bittermandel inte var ett stort genombrott för exotiska platser
säkert att äta för en ekorre! att äta lunch på.

Kajen på Lindholmen är ytterligare ett Det påstås att om man trycker på vissa te-
ställe att avnjuta en lunch. Vågorna och gelstenar i kårhusets källare i en viss ord-
solen gör det underbart. Har man riktigt ning så kan man öppna en hemlig dörr.

Skicka in dina frågor till Korren på korren@tofsen.chs.chalmers.se

TOFSEN #3 • 2016 7
Insändare

FOTO: NOELLE MADSEN

8 TOFSEN #3 • 2015
För snart 3 år sedan bestämde studentkåren att fritids-
området i Härryda skulle rustas upp – ordentligt. Tack
vare studentkåren, högskolan, alumner, många donato-

anläggningen klar.

tudentkåren äger slagen utsikt över sjön
området sedan och naturen. Sportstugan
1937 och har haft och CS-bastun är också
till syfte att vara en helt nyrenoverade med
ilder
plats där studenten kan fräscha kök, nya badrum Alla b ingen:
in v ig n
slappna av, bada, basta och könsneutrala och från
och umgås med vänner individuella duschutrym-
sedan dess. men. Vidare är CS-bastun
nu utrustad med hybrid-
Från början fanns också aggregat och tar fortsatt
en nyckel lättillgänglig för plats som Nordens Bild från invigningen av Kårhus på Landet, 23 september 2016. FOTO: AXEL ANDERSSON, CFFC
alla medlemmar för att (sannolikt världens)
göra det lätt att bara åka största studentägda
ut till Härryda när som vedeldade bastu.
helst. Just nu håller kår-
fullmäktige på att under- Alla chalmerister har
söka hur Härryda kan bli rätt att vistas på områ-
lika lättillgängligt igen! det och boka lokalerna. Fritidsområdet i Härryda
Välkommen till Kårhus
En av de stora föränd- på Landet! 1937 Området förvärvas
ringarna är Storstugan
som kan ta emot 120 1964 Områdets första
sittande gäster med stor- bastu byggs av
teknologfören-
ingen CS, arki-
FOTO: NOELLE MADSEN tekt Christian
Wennersten

1219 liter – antal liter
betong som gick åt för att 1970 Bastun brinner
ner. CS bygger
gjuta betongbaren
omedelbart en ny
3 ton – så mycket väger åt studentkåren.
betongbaren
3500 h – frivilliga 1982 Bastun brinner ner
igen efter 12 år.
arbetstimmar av
Chalmerister
8540 löpmeter -
2013 Kårfullmäktige tar
ett inriktningsbe-
vitpigmenterad panel till slut att låta arki-
väggar och tak
fram förslag och
120 år - Så gammal är den kostnader för upp
norrländska furan som upprustning
använts till taket
495 kvm - Storstugans yta 2014 Finansiering från
donatorer, CS och
Chalmers klart –
fullmäktige fattar
beslut att projek-
tet ska sjösättas i
sin helhet.

2015 Första spadtaget
Läs mer om Härryda
& hur du bokar:
www.chalmersstudentkar.se 2016 Invigning av
området
/fritidsanlaggning-harryda
Högskolan

”Om normen skaver
är du välkommen att
prata med oss”
De gör Chalmers mer jämlikt och jämställt
Alla studenter på Chalmers ska få det stöd de behöver för att kunna
klara skolan – och alla ska behandlas med respekt. Två personer
som jobbar hårt för detta är Annelie Karlsson och Bruno Rudström
på Studentstödet. TEXT: CAROLINA SVENSSON BILD: ANNA-LENA LUNDSTRÖM

På högskolans sida presenterar vi olika personer, funktioner och satsningar för att du som student
ska få insyn i vem som gör vad och i olika saker som sker. Denna gång presenteras Chalmers
studentstödjande arbete med särskilt fokus på jämställdhet, mångfald och funktionsnedsättningar.

10 10 TOFSEN #3 • 2016
2015
Högskolan

Det handlar inte bara om kvalité utan också tor, och ansvarar nu för studenter i behov av ordna workshops för studenter och fören-
om rättvisa, säger Bruno Rudström. särskilt stöd på Chalmers. ingar, och med hjälp av filmer om diskrimi-
Han jobbar med studentkultur och jäm- Det är viktigt att komma ihåg att varje funk- nering och normer som de producerat med
ställdhetsfrågor som berör chalmerister, tionsnedsättning också innebär en funk- skådespelande chalmerister i rollerna.
fokus ligger på diskrimineringsgrunden kön, tionsvariation som gör att det finns saker du Vi vill inte göra så att vissa grupper sticker
men även övriga diskrimineringsgrunder in- är bättre på än andra. ut ännu mer. Vi vill knåda normen! Få fler att
går. En del av hans arbete går ut på att ut- ställa sig frågan ”vad är det som tas för gi-
reda fall av trakasserier och diskriminering. För tillfället rör det sig om ungefär 300 per- vet?” Alltid sträva efter en nyfiken, självkritisk
Både studenter emellan, och mellan lärare soner som får särskilt stöd på Chalmers. inställning, säger Bruno Rudström.
och studenter. Det handlar om runt tio fall Stöd kan innebära saker som förlängd ten-
per år i snitt. tamenstid, hjälp med anteckningar från före- Något de valt att knåda extra hårt är Mot-
Kommer sådant till vår kännedom ska det läsningar eller att få en mentor. tagningen. Den är många studenters första
utredas och åtgärdas. Det är mitt ansvar till- Vi på Funka har fått höra att stödet som ord- möte med Chalmers. Här bildas uppfattning-
sammans med programledning, och ibland nats genom oss gjort att studenter känner ar som kan hålla hela utbildningen. Därför
chefer i verksamheten, att utreda och få att de klarar studierna med samma förut- är det extra viktigt att dessa första, intensi-
stopp på trakasserier. sättningar som sina klasskamrater, och det va veckor präglas av lyhördhet och öppen-
är så det ska vara, säger Annelie Karlsson. het, istället för jargonger som kan göra att
Annelie Karlsson jobbar också med rättvise- nya studenter känner sig exkluderade eller
frågor, men hennes expertis ligger i området Att ordna med stödinsatser eller ta tag i trå- obekväma. Det är under mottagningen en
funktionsnedsättningar. Hon har en bak- kigheter som redan hänt är egentligen bara ny student så att säga ”programmeras”. Där
grund som lärare, specialpedagog och rek- en del av uppdragen som Annelie Karlsson finns historiskt en alkoholglad och sexistisk
och Bruno Rudström delar på. Deras tradition, men där har attityderna också för-
huvudsakliga arbete går ut på att påver- ändrats väldigt mycket åt rätt håll under de
ka strukturer och kulturer på campus så senaste åren, säger Bruno Rudström.
att studiemiljön blir inkluderande för alla,
och kränkande situationerna aldrig upp-

n t o r i h ös t! står. Detta gör de bland annat genom att

Bli m e
är
nter som
h ä ls a r att stude e d student
Annelie v a tt st ötta en m kap
de a mentors
intressera b e h ov genom a@
k il d a fu n k
med särs v sig på
m e n a tt höra a d e ra t.
är välkom raget är
arvo
.se, uppd
chalmers

Kontakta Anneli:
031-772 19 22
072-155 64 51
annelie.karlsson@chalmers.se

Kontakta Bruno:
031-772 24 63
bruno.rudstrom@chalmers.se

TOFSEN #3•
#3 •2015
2016 11 11
Reportage

Förväntningarna har stigit eftersom jag långt i förväg har hört talas om
seglingstävlingen Gothenburg Student Race. Det är en tävling där studenter
från hela Sverige är välkomna att delta och tävla om titeln att bli SM mästare i
studentsegling.
TEXT OCH BILD: DANNY LAM & MATILDA PERSSON

SM I STUDENTSEGLING
Efter en lång vinter skulle det bli kul att äntli- första länsen drog Team Höglander ifrån hittar jag mig även en besättning
gen få komma ner till älven och själv uppleva och under resterande del av racet ökade de och kan utmana Team Höglan-
det kändes som startskottet på sommaren! avståndet till bakomvarande båtar. Efter en der nästa år!
Den 13 maj 2016 var det dags, då arrangera- något odramatisk final och hundratalsmeter
des Gothenburg Student Race för tredje året före de andra lagen gled Team Höglander
i rad. Tillsammans med lätta vindar tittade backandes in över mållinjen för att återigen
solen fram en stund mitt på dagen och det säkra vinsten.
var en perfekt dag för en seglingstävling! Ja du läste rätt, det var inte första gången
som motsvarande lag vann Gothenburg stu-
För tre år sedan startades tävlingen upp av dent race, de vann nämligen både i fjol och
Chalmers Segelsällskap tillsammans med året före det. Trots att laget hade ett bortfall i
Handels Segelsällskap. Idag är det sex stu- besättningen blev de ett starkt lag bestående
denter, från både Chalmers och Handels av Marcus Höglander, Eddie Klements och
som arrangerar tävlingen. Varje år skapas Erik Lindsten. Alla tre har mycket erfarenhet
en projektgrupp som arbetar med allt från inom segling och de känner varandra från
marknadsföring till att planera och hitta gymnasietiden då de studerade på seglings-
sponsorer till tävlingen. Hittills har tävling- gymnasiet i Motala tillsammans. Marcus läser
en bara arrangerats i Göteborg, något som idag Industriell Ekonomi på Chalmers, Eddie
främst beror på att det finns få etablerade läser Maskinteknik på Chalmers och Erik har
segelklubbar på andra högskolor i landet. lånats in från Högskolan i Borås där han lä-
Förhoppningen är såklart att tävlingen ska ser Industriell Ekonomi.
kunna flyttas runt och att fler högskolor i lan-
det ska bli engagerade i evenemanget. När jag pratar med laget efter finalen är de
sprudlande glada och mycket nöjda med
Under dagen var Gothenburg Student Race sina presentationer och berättar att de har
partners Stena, SCA och Volvo Group på plats seglat mot varandra många gånger tidigare
för att möta alla glada seglare och besökare. men aldrig tidigare seglat tillsammans i ett
Det var också en tävling mellan Chalmers och lag. De berättar också att de vägde mycket
Handels om vem som grillade bäst och sål- mer än de andra lagen, och i just lätta vindar
de flest hamburgare. Båda hamburgarna såg kan vikten spela stor roll så därför var de or-
mycket smaskiga ut och med små marginaler dentligt nervösa innan start. Som tur var gick
vann P.Log från Handels över Olivias byssa det ju bra och nervositeten släppte i sam-
från Chalmers denna hamburgartävling. band med starten.

Efter en lång dag med mycket segling och Under kvällen skulle det vara middag och
många hamburgare var det äntligen dags för aftersail på Riverton Hotel, men när jag gick
finalen. Det var inget lag som fick en riktigt hem efter prisutdelningen kände jag mig
bra start, utan alla låg en bra bit bakom start- mycket nöjd och hade äntligen fått de för-
linjen. Vid första rundningen av kryssmärket sta sommarkänslorna. Nu är det inte många
var det dock jämnare och Team Höglander veckor kvar tills även jag kan sjösätta min båt
och Team Sturesson låg sida vid sida. Under och få komma ut för en seglingstur. Kanske

12 12 TOFSEN #3TOFSEN
• 2016 #3 • 2015
Eddie Klements, Marcus Höglander och Erik Lindsten

FAKTARUTA

Kryssa: Sick-sackar sig mot vinden.
Läns: Vinden kommer bakifrån.
Startförfarande: Det tutar på 5 min innan
start, 3 min innan start, 1 min innan start
och på starten, då gäller det att vara först
över startlinjen och gärna vara placerad på
rätt del av startlinjen. Tjuvstart resulterar
i omstart eller att den tjuvstartande båten
måste tillbaka ner på startlinjen.
Banan: Först kryssar man sig upp till en boj
som rundas. När bojen är rundad fortsätter
man länsa tillbaka mot starten där det finns
ytterligare en boj som ska rundas. Kuriosa:
Om man nuddar bojen måste man snurra
ett varv, ungefär som en piruett, som straff.
Målgång: Efter tre varv på banan går man i
mål över samma linje som tidigare fungera-
de som startlinje.

TOFSEN #3• 2015 13 13
Intervju

Morgonrock?
TEXT OCH BILD: DANNY LAM

MITT BLAND den blå Smurfen och alla turko- eningslivet då jag hängt med DrawIT (spelför- att de värmer även ben?
sa tishor med texten “Damn, IT feels good to ening på IT reds anm.) några gånger. Tycker Onepiece är inte lika luftig. Morgonrock är
be gangsta” står en Nollan med morgonrock även det är skoj att programmera, så det ser dessutom lättare att ta på och av. Man kan
på. Hade hen gått vilse? Hann hen inte byta jag fram emot på Chalmers. även vira in sig bättre, som att ha med sig ett
om imorse? Var det ens en Nollan? Min nyfi- litet täcke var man än går. Vem tackar nej till
kenhet tog över och jag bestämde mig för att Varför blev det Chalmers och inte KTH? en liten portabel säng?
närma mig denna person i morgonrock. Hört att mottagningen är bäst. Dessutom är
det nära mig och Chalmers är allmänt coo- Varför kallar folk dig för Kaffe och inte för,
Vem är du? Ålder? Från? lare. låt oss säga, Morgonrocken?
Jag kallas för Kaffe, 19 år och från Göteborg När man väl lärt känna mig så kommer man
Hur många morgonrockar äger du? att förstå varför (han tar en sipp från kaffet).
Ska du börja på Chalmers? Vilken sektion? Just nu har jag 5 st olika morgonrockar, och Jag dricker en eller två eller fem koppar om
Börjar på IT, funderat länge på Z pga solbril- jag funerar att köpa in en sjätte, en match- dagen, eller fler.
lor. Men IT blev mitt val. ande turkos. Måste ju representera IT-sek-
tionen.
Ser du fram emot Chalmerstiden? Läs hela artikeln på hemsidan!
Föreningslivet! Har redan upplevt lite av för- Är inte onepiece smidigare med tanke på tofsen.se

14 TOFSEN #3 • 2015
Påverkan

Vilka bestämmer
egentligen?
(Och hur kan du vara med och påverka?)

Läs om hur våra intervjupersoner
påverkar både din och min studietid

TOFSEN
TOFSEN #3
#3•• 2015
2016 15 15
Intervju

HELA STUDENTKÅRENS STYRELSE
TEXT: LOVISA JÄBERG
Kårledningen
Att sitta i kårledningen ett arvoderat stöd runt utbildningen, lärarna ska finnas Vanja: Precis, hur utbrett ska det vara
heltidsarbete och allt som sker inom stu- till hands och så vidare. De berörda behö- inom kåren, kårkommittéer och förening-
dentkåren går via kårledningen så man ver i god tid få veta när flytten sker så att ar.
kan inte ligga på latsidan direkt. Det är den kan ske smidigtast möjligt. Pontus: Samt mot sektionerna.
fullt ös i kårledningskorridoren från mor-
gon till kväll med långa dagar och sena Vi har ju även ett jätteroligt projekt som Har ni lärt känna varandra bra än?
kvällar. ska invigas; Härryda! Kårhuset på landet. Carl: Vi har haft lite teambuilding innan,
Det invigs i slutet av september är tanken kanske framför allt under överlämning-
När Tofsen pratar med de nypåstigna har (Invigningen har redan skett vid utgiv- en., men jag tror nog att efter teambuil-
de varit igång i ca en månad men man ning reds. anm.). dingen nu till helgen så kommer vi vara
märker att de snabbt kommit in i sina ett supersammansvetsat team!
roller och ansvaret som medföljer deras När vi undrar vilka frågor de individuellt
position. brinner för får vi lite olika svar. Så ni tror att arbetet kommer fungera
Pontus: Någonting jag känner, i alla fall smärtfritt?


Vi frågar om de har några stora planer för min del, är hur man integrerar inter- *Skratt*
inför det kommande året. Navid: Det är väl en del av grupp-
Carl: En viktig fråga i år är att se Det är väl en del av grupp- dynamiken, att det ska vara lite smär-
till att förändringen, angående vil- dynamiken, att det ska vara ta?
ket campus som kommer vara vårt Carl: Smärtfritt borde ju betyda att
huvudsakliga campus, sker på ett bra lite smärta?” något är fel, i grund och botten lik-
sätt så att alla blir nöjda med de loka- som. Det är våra olikheter som till-
ler man får, oavsett om man hamnar sammans är vår styrka. När vi alla har
på Johanneberg eller på Lindholmen. Vi nationella studenter mer. Jag kommer ar- lärt oss varandras styrkor och svagheter
kommer jobba med högskolan för att se beta ganska mycket med det i år och det kan vi täcka upp för och hjälpa varandra.
till att det blir så bra som möjligt på båda känns som att vi är på väg att göra något Det är först då vi kan hjälpa kårens alla
campus. Detta är ett pågående projekt bra. medlemmar på bästa möjliga sätt.
som påbörjades förra året där vi nu fått Sa jag att jag var mediatränad?
lite mer klarhet i vad som faktiskt händer. Finns det några konkreta planer på
Allt är dock fortfarande inte klart så detta området?
blir en stor sak för mig framför allt. Vanja: Vi har en punkt i verksamhetspla-
nen där vi ska jobba med internationali-
Vad är viktigast i det arbetet? sering och inkludering av internationella
Carl: Det viktigaste är framför allt att studenter.
man får de lokaler man behöver men ock- Pontus: Punkten står för att vi ska ta
så att man har tillgång till det stöd man reda på vad som behöver göras och i vil-
behöver i utbildningen. Det finns mycket ken utsträckning

16 16 TOFSEN
TOFSEN#3
#1
#3•• 2015
2016
Intervju

Från vänster ovan: Siimon Holm , Angelica
Gylling, Pontus Savolainen, Navid Haddad,
Vania Khairallah, Trygve Grøndahl, Matilda
Halldén, Carl von Rosen Johansson, Hanna
Nilsson

TOFSEN #1 • 2016 17
Intervju

Vad är det bästa med Chalmers? mana verksamheten och ställa sig frågan Vad tror ni har gjort störst intryck på
*Vi tar ett varv, alla säger varsitt ord* “Vad kan vi göra lite bättre idag jämfört er?
Navid: Bredden med hur vi gjorde igår?” Trygve: Ansvaret man haft som aktiv
Angelika: Jag vill säga självständigt. Navid: Grupperingen mellan aktiva och inom både sektionen och studentkåren.
Carl: Det är väldigt kul att vi ligger i icke aktiva är något jag tycker är viktigt Matilda: Att engagera mig! Att ta första
framkant inom väldigt många områden. att arbeta med. Möjligheten att engagera steget och söka en kommitté eller fören-
Som vaddå? sig ska finnas för alla. ing. Det har verkligen förändrat hela min
Pontus: Utbildningspåverkan Carl: Jag skulle vilja förbättra tillgången studietid.
*Skratt* till lokaler på lindholmen. Hanna: För mig har det framför allt va-
Carl: Men också självständighet. Jämfört Navid: Jag kan tillägga att det finns vissa rit studenterna. Kontaktnätet man får
med andra kårer har vi kommit väldigt sektioner och program där det är väldigt genom skolan. Det är otroligt viktigt att
långt, framför allt i och med byggandet av hög press på studenterna. Det är något hålla kvar de kontakter man skapar under
kårservice. man behöver ta upp och arbeta med. studietiden. Det har varit roligt att få träf-
Trygve: Tilliten till studenter. Vi kom- Angelika: Jag vill att alla ska veta var fa och lära känna så mycket människor!
mer från varsom helst och får allt ansvar man kan vända sig om man mår dåligt. Navid: Mottagningen. Det var ändå för-
på tre veckor. Det är helt sjukt. Det är så Det är många som inte vet vem man ska sta steget in i kåren och hade stor påver-
fantastiskt att man har den tron på stu- prata. Hjälpen finns men man vet inte kan på mig! Man träffar så mycket folk
dentena. vart man ska vända sig för att få den. Det och när man sedan förstår att allt görs
Matilda: Atmosfären som finns. Att det tror jag är något man ska fokusera på. ideellt, det är helt ofattbart och väldigt
är väldigt välkomnande. stort.
Vanja: Jag skulle vilja bygga vidare på det Vad har ni saknat under er tid på Chal- Carl: Mottagningen gav mig en känsla av


Trygve sa innan och tillägga att vi att jag ville ge tillbaka till alla som
har en väldigt stark och bra kontinu- ställde upp för mig under mottag-
itet. På tre veckor ska man sätta sig
Jag tror nog inte vi skulle ningen. När man som jag kom från
in i en jättestor verksamhet! sitta här om vi inte ville för- en annan stad och man bara “Shit,
Angelika: Ja, det hade aldrig gått
om vi inte haft så engagerade före-
bättra något” dom gör så otroligt mycket för att
jag ska känna mig välkommen både
trädare. Vi får hjälp av så många ge- i göteborg och på chalmers”. De läg-
nerationer tillbaka. mers? ger så mycket av sin egen tid på mig som
Pontus: Jag skulle vilja säga alla möjlig- Trygve: Tid. ny student. Det var riktigt häftigt och jag
heter som finns. Vem visste när man bör- *Skratt* hade ingen aning om att det var så stort.
jade på Chalmers att man skulle vara med Angelika: Jag saknar att jag inte visste Alla är där, alla ställer upp!
och driva ett företag, en nattklubb, vara vad kåren gjorde förrän jag började trean. Vanja: Ja, mottagningen var nog det som
chefredaktör för en tidning.. Jag trodde De fanns där hela tiden men jag visste lik- gjorde att jag engagerade mig från första
jag skulle komma hit och utbilda mig.. som inte att det var kåren som stod bak- början. Sedan rullade det på för jag “skul-
*skratt* om så mycket av det jag gjorde dagligen. le bara” göra en sak till.. Man inser hur
Man får chansen att göra så mycket mer! När jag gick och åt lunch till exempel. Jag roligt det är att engagera sig!
Jag tror det är få ställen där man får de trodde att det var enskilda företag och Pontus: Det känns som om mottagning-
möjligheterna. inte en stor studentorganisation som låg en är en start för många där man verkli-
bakom allt. gen får upp ögonen för vad en studentkår
Finns det något som mindre bra? Navid: Jag vill nog forsätta på det, jag har och alla studenter kan göra tillsammans.
Carl: Jag tror nog inte vi skulle sitta här varit aktiv inom den sociala delen tidigare Navid: Bara första dagen när man kom-
om vi inte ville förbättra något. Det känns och jag hade inte särskilt bra koll på vad mer till götaplatsen är helt bara “Va!?”
som att vi alla är här för att vi vill utveck- studentkåren gjorde inom utbildningspå- Det är så sjukt. Så mycket ljud, så mycket
la verksamheten. För mig handlar det om verkan. Det är något jag upptäckt senare. människor. Och alla är så glada!
att faktiskt förvalta det vi redan har och *Musik hörs* Pontus: Verkligen, så mycket energi! Nu
fortsätta ligga i framkant. Det är väldigt Någon: Jag tror Gasquen är igång.. blir man nostalgisk..
lätt att vara nöjd med det man har men *dunkdunk*
det är en helt annan sak att fortsätta ut-

18 18 TOFSEN #3 • 2015
2016
Kommittéliv

FOTO: ANDREAS PEGELOW CFFC

Vad anser ni om chalmers fest- och al- Pontus: Det jag märkt under min tid på Några sista tips till alla nya (och gam-
koholkultur? Chalmers är att det blivit mindre tabu och la) studenter?
Trygve: Den har utvecklats de senare hur folk nu börjar ta upp dessa frågor och Carl: Var inte rädd för att skapa nya kon-
åren och det är åt det bättre hållet. Man diskutera. takter över hela campus.!
tänker mycket på det, känner jag i alla fall. Trygve: Nu blev det väldigt mycket fokus Trygve: Här tänkte jag säga att “Ett år
Sedan är det kanske för att man själv bör- på alkohol men vi har faktiskt en väldigt extra är bara vinst”
jar känna mer ansvar och måste tänka på stark festverksamhet där det är mer fokus *Skratt*
det men det känns som att studenter över på trevligt samlag! (Trygve är från Nor- Carl: Ni är alltid välkomna in i korrido-
lag börjar se mer på hur man dricker och ge, reds. anm) Man sjunger och gücklar ren, kårledningskorridoren alltså.
festar. till exempel, fokus är oftast inte på alko- Våra dörrar står alltid öppna!
Pontus: Det känns som en positiv trend hol. Det finns väldigt bra festverksamhet
i samhället att man börjar reflektera över där alla får vara med. Och med det avslutar vi intervjun med
sitt drickande. Kollar man på undersök- Angelika: Vi blir mer och mer medvetna årets kårledning. Vid den här tiden har
ningar över ungdomars alkoholvanor nu om hur man kan snappa upp om någon de förhoppninsgvis kommit in i arbetet
så dricker man mindre jämfört med tidi- känner att de vill trappa ner på drickan- ordentligt och det är antagligen full fart
gare. Man har en sundare alkoholkultur det. Det är något vi satsar väldigt mycket borta i kårledningskorridoren. Om du vill
och jag tror att det kanske gäller för hela på. Det är jättebra att komma fram till att titta förbi någon dag håller de till bredvid
samhället. man vill göra en förändring men hur man Kårservice i kårhuset.
Hanna: Framför allt är det en trygg miljö gör den där förändringen är en annan sak.
här på campus. Då är det väldigt lätt att
man känner Kommer pipelinen bli färdig under ert
Carl: Jag tror det viktiga är att folk är år?
villiga att reflektera över sin alkoholkon- *Skratt*
sumtion och fler och fler får den möjlig- Pontus: Det är en lite rörig fråga..
heten. Det är ett kulturarbete, det tar tid. Simon: ..men det ligger i pipen.
Kultur är en av de svåraste sakerna att *Skratt*
förändra men bara vi börjar någonstans.

TOFSEN
TOFSEN #3
#3•• 2015
2016 19 19
Intervju

STUDENTREPRESENTANT
för restaurangbolaget
Det finns många olika sätt du kan påverka din studietid och få din röst hörd.
En annan vi har pratat med är Edvard som sitter som teknologrepresentant i
bolagsstyrelsen för Chalmers Studentkårs Restaurang AB.
Chalmers studentkår äger flera bolag vilket gör att man har stor påverkan på
hur saker och ting sköts runt om på campus och omkring studierna

20 20 TOFSEN #3
#2 • 2015
2016
Kommittéliv

Oj, vad spännande! Vad gör en studen- i styrelsen tillsammans med bolagets vd tigt arbete, och man får lön för det jobb
trepresentant? och vice vd diskuterar potentiella pro- man lägger ner. Att en så stor företags-
Som bolagsstyrelse granskar vi arbetet blem och framtidsplaner för företaget. grupp ägs av en studentorganisation är
inom företaget och är juridiskt ansvari- Styrelsen är som sagt ansvariga för att extremt häftigt, det är kul att få vara med
ga för att det sköts på ett korrekt sätt. Vi bolaget sköts korrekt och agerar gran- och styra och se hur ett aktiebolag funkar
får även vara med och styra företaget ur skande, men vi är också ett sätt för led- på riktigt.
ett strategiskt perspektiv. VD:n (Jesper ningen att få andra perspektiv på saker
Lundberg) och vice VD:n (Marcus Da- och ting och tillgång till kunskap som de Händer det något spännande/kul
nielsson) har tillsammans med lednings- kanske inte själva har. framöver?
gruppen en mer operativ roll medan vi Wijkanders öppnade ju innan sommaren
har en styrande roll. Hur mycket känner du att du kan på- och de har en hel del roliga evenemang att
Anledningen till att man har teknologre- verka? gå på! Sedan ska det bland annat startas
presentanter i styrelsen är för att säker- Otroligt mycket faktiskt! Vi är med i sty- upp nya caféer i både I-huset och A-huset.
ställa att alla beslut som tas har en direkt relsen på samma villkor som de vuxna,
eller indirekt positiv inverkan på student- “riktiga”, människorna och både de och Är det något du skulle vilja utveckla
nyttan! Vi representerar alltså studenter- företagets ledning har respekt för våra inom Chalmers studentkår?
nas intressen i bolagets styrelse. åsikter och tankar om verksamheten. Bo- Vi har en ganska tråkig pubkultur så det
lagets ledning tycker det är väldigt vär- skulle vara kul att utveckla. Det finns ju
Varför ville du sitta med som tekno- defullt att få teknologernas perspektiv pubar på sektionerna men det hade varit
logrepresentant? på saker och ting som stöd för sitt arbete kul om det var mindre internt och öppet
Jag har tidigare suttit både i sexIT (sex- eftersom vi faktiskt är den huvudsakliga för resten av Chalmers. Det vore ett bra
mästeriet på IT-sektionen) och i Gasqu- kundgruppen. sätt att kunna träffa folk från andra sek-
eK där jag haft väldigt operativa roller. tioner, även för de som inte är aktiva inom
Därför tyckte jag att det skulle vara kul Hur många studentrepresentanter är olika föreningar och kommittéer.
att vara med och påverka på ett lite mer ni i resturangbolaget?
strategiskt plan. Vi är fyra stycken, från olika sektioner
och årskurser.
Och varför valde du just restaurangbo- CHALMERS STUDENTKÅRS
laget? Hur blir man studentrepresentant? RESTAURANG AB
Det är det av företagen jag haft mest kon- Totalt sitter fyra studenter samtidigt.
takt med och där jag vet hur verksam- Två stycken byts ut varje år och man väljs Chalmers Konferens & Restauranger är två
heten ser ut. Jag har sedan tidigare bra in för att sitta med i två år. Man väljs in Aktiebolag som ägs av kåren.
koll på hur det är att vara både arrangör på bolagsstämman under vårterminen så De serverar ca 1500 luncher per dag.
och gäst vilket gjorde att jag kände att det då kan man hålla ögonen öppna efter att
var här jag kunde tillföra mest. valberedningen annonserar efter nya re-
TEXT OCH BILD: LOVISA JÄBERG
presentanter!
Hur funkar arbetet rent praktiskt? Jag tycker absolut att man ska söka om
Vi har regelbundna styrelsemöten där vi man har chansen! Det är ett väldigt vik-

TOFSEN #3
#3•• 2015
2016 21 21
LIVET SOM
Sektionsorförande
Alla teknologsektioner har ett nära samarbete med studentkåren. Matil-
da sitter som ordförande i sektionsstyrelsen på IT.
22 TOFSEN #3 • 2015
Intervju

Det finns en hel drös med teknologs- Varför ville du sitta med i sektionssty- genom att ta upp en diskussion. På sek-
ektioner runt om på Chalmers, nästan relsen? tionen är det ju vi som har hand om alla
varje program har en egen sektion med Jag sökte egentligen inte posten som styrdokument under ett år så vi kan för-
undantag för några sektioner som består ordförande utan ville från början främst bättra dom så länge sektionsmötet tycker
av flera program. Alla teknologsektioner hjälpa kommittéerna på sektionen och förändringarna är okej. Kårledningen vill
är oberoende ideella organisationer men se till att verksamheten på flyter på bra. också gärna ha sektionens åsikter och vill
har ett nära samarbete med studentkåren. Men jag trivs verkligen jättebra med mitt gärna ha input i olika frågor.
Sektionerna följer studentkårens policy uppdrag!
och deras stadgar måste godkännas av Vad vill ni i styrelsen jobba med under
kårledningen för att gälla. . Hur ser samarbetet med studentkåren ert verksamhetsår?
ut? En stor del för oss är flytten till Lindhol-
För att upprätthålla ett bra samarbe- Kårledningsutskotten är en stor del av men som vi troligtvis kommer vara en del
te mellan studentkåren och sektionerna kontakten med kårledningen men vi har av. Vi vill även göra det mer synligt för
hålls utskott för de olika arbetsområdena även en kårledningskontakt som vi kan sektionen vad styrelsen faktiskt gör och
där man diskuterar olika frågor och pro- vända oss till och de brukar komma på vad vi jobbar med.
blem och tipsar varandra om sådant som våra sektionsmöten. Det är också lätt att
funkat bra eller mindre bra på de olika knalla ner till kårledningen och fråga om Vad är roligast med styrelsearbetet?
sektionerna. saker när man vill, de är väldigt trevliga Jag tycker faktiskt är utbytet med olika
och hjälpsamma. sektioner! Man får insikt i dels hur kåren
Matilda Horppu läser sin master i Inte- samt hur andra sektioner fungerar. Det är
raction Design and Technologies ute på Hur självständiga är ni som sektion? väldigt intressant att det kan fungera på
Lindholmen och gick i somras på som Varje sektion är ideell och självständig så olika sätt!
sektionsordförande för IT-sektionen där men vi måste följa studentkårens policy.
hon tillsammans med sex andra tar hand De måste godkänna stadgar men går inte Vad fattas på campus?
om styrelsearbetet på sektionen. in och detaljstyr hur vi sköter sektionen. Jag hänger mest ute på Lindholmen nu
och här finns ju en del att utveckla. Ett
Din uppgift som sektionsordförande? Tycker du att ni får tillräckligt mycket riktigt kårhus hade suttit fint med något
Mina uppgifter som orförande är rätt stöd från kåren? liknande J.A Pripps och ett STORE. Jag
blandade. Jag leder styrelsens arbete och Ja, det tycker jag! vet dock att flera av de sakerna är på gång
ser till att vi på banan. Jag är även sektio- så det känns bra!
nens kontakt mot kåren och är med på till Finns det amarbeten mellan sektioner-
exempel kårledningsutskott. Där diskute- na? Vad har ni hört angående flytten till
rar man olika frågor och utbyter en massa Till viss del.. Utskotten där vi utbyter Lindholmen?
bra tips från andra sektionsrordföranden tips och tricks har vi ju. Mycket ser väl- Flytten är sagd att ske 2019 men det är
om hur saker funkar på deras sektioner. digt olika ut på sektionerna. Men det är ännu lite oklart. Just nu känns det som
nog det samarbetet som finns. att ingen vet riktigt allt eller var man kan
Styret finns till för att alla studietekno- hitta information men förhoppningsgvis
loger får den bästa möjliga studietiden, Hur mycket känner ni att ni kan påver- klarnar det snart!
se till att studierna håller en bra kvalité, ka?
samt att studiemiljön och det sociala livet Som sektionsordförande sitter man med
på sektionen är bra. Vi har även hand om på FuM med yttranderätt så där kan man SEKTIONSSTYRELSER
sektionens ekonomi! påverka ganska stora beslut. Man får inte
rösta men kan påverka ganska mycket De allra flesta sektionerna tar mer än
TEXT OCH BILD: LOVISA JÄBERG gärna in tips på vad du skulle vilja förändra
och förbättra på din sektion. Har du en
bra idé eller ett problem du tampas med?
Tveka inte att höra av dig till din sektions-
styrelse! Om inte annat kan de hjälpa dig
att vända dig till rätt person

TOFSEN #3 • 2016 23 23
Intervju

HUR TROR DU VÄRLDEN
SER UT ÅR 2200?
Ingen vet hur världen kommer att se ut år 2200, men en sak är säker och det
är att den kommer vara annorlunda. Torbjörn Nilsson, adjungerad professor i
mikro- och nanoteknologi på Chalmers, är författare till ”Vikten av vatten” -en
romantisk äventyrskomedi om framtiden där stora klimatförändringar och
resursbrister råder. TEXT: DANNY LAM & MATILDA PERSSON BILD: DANNY LAM

Torbjörn Nilsson menar att hans bok långt bort. Casper är mycket nyfiken mig tre år att skriva klart boken och
är en replik mot alla apokalypiska på vad som hänt med Kunigunda ytterligare ett år att hitta ett bokför-
böcker. Hans söner spelar mycket och när han träffar historieprofes- lag. Tillslut gick jag till ett förlag där
apokalyptiska spel och de är säkra sorn Pascal påbörjar de tillsammans man bara kunde köpa tjänsten, vilket
på att världen kommer att gå under en lång resa genom Europa för att ta innebär att de inte läser boken utan
inom en snar framtid. Hans bok är sig till Skottland. bara trycker boken för mig.
snarare en mer hoppfull variant och
det står inte så mycket om hur det Torbjörn har baserat boken på fakta Torbjörn menar att en av de viktigas-
egentligen gick till att världen blev och vill ge läsarna en detaljrik upp- te ingredienserna när man vill skriva
som den blev. De som lever i denna levelse och en närvarokänsla på de en bok är att vara påläst på ämnet.
tid är lika ointresserade av historia olika platserna i världen två hundra Han har högar med faktaböcker lig-
som vi är nu. Vissa är till och med år framåt i tiden. Samtidigt vill han gandes hemma, där många läses av
bara intresserade av vad som händer få läsarna att reflektera över klimat- en begränsad grupp människor. För
i deras liv just nu. förändringarna, oljeberoendet, vår att sprida teorier om framtiden och
roll på denna planet och vikten av göra fakta mer lättillgänglig för all-
År 2200 är det få personer som re- jordens resurser. mänheten påbörjade Torbjörn arbe-
ser någonstans överhuvudtaget. Det - Jag började skriva “Vikten av vat- tet med den här romanen.
finns inga flygplan och folk vet inte ten” år 2011, och hade innan läst en
ens om att de existerat. Boken utspe- hel del inom detta ämne. Det tog
lar sig efter oljeåldern, det vill säga
att oljan och många andra resurser är
slut och människor tvingas leva som
på 1700-talet. Folk slutar att äta inn-
an de är mätta för att spara på resur-
ser och befolkningstoppen har både
kommit och gått. I Sverige bor det
bara 4,5 miljoner människor och i
världen totalt 5 miljarder.

Casper är, precis som författaren
själv, uppvuxen i Vallda och en av
bokens huvudkaraktärer. En annan
av bokens huvudpersoner, Kunigun-
da är en av de få jordenrunt-resenärer
som finns kvar, och bara 24 år gam-
mal. När hon försvann iväg på en
lång resa lämnade hon koordinater
till Skottland efter sig, en plats som
på den här tiden anses vara mycket

24 TOFSEN #3 • 2016
Reportage

Är du intresserad av
film och fotografi?
Vill du vara med och dokumentera
allt roligt som händer på Chalmers?
Chalmers Film- och Fotocommitté
söker nya aspar!
Inga förkunskaper krävs. Håll
utkik på vår facebooksida
eller skicka ett mejl till
cffc@cffc.se för mer
information! Se
fler
bilder på:
cffc.se

cffc.se

/cffcchalmers

25 25 25
English

Second BEST in Europe

From left to right: Adil, Benîot, Katharina and Mandeep

This Spring, four Materials students came at second rials Chemistry.
place in the EBEC final in Belgrade. Tofsen have Benoît Remonay Cairey, spent one year at
Chalmers as an exchange student studying
interviewed them. TEXT OCH BILD: MAX REIDAL Materials Chemistry.

For those of you who wonder what EBEC is, it one at Chalmers. Each year they have a com- How many BEST trips have you been on?
is wise to first learn what BEST is. petition known as EBEC. EBEC is an engine- Mandeep: I was at a summer course in Ger-
BEST or The Board of European Students of ering contest in which a team of students many. I got to meet lots of people, party and
Technology is a non profit organisation that have to solve a task on time. There are three study, all att the same time.
organises mini exchange programs, coope- rounds in the competition. A local round, a Katharina: I was in Portugal, and like Man-
ration and communication for engineering regional, and finally a final where winners dip said, it was fun meeting lots of people,
students across europe. Their goal is to make from all of Europes “Regions” compete. This networking and experiencing different
engineering students in europe more inter- year a group of students from Chalmers countries and cultures.
nationally minded. They try to achieve this be came second in the European Final. We in
arranging short, usually one week, exchanges Tofsen have interviewed the finalists. What is EBEC?
where people from all over europe meet at Adil Jelani, studying Materials Engineering, EBEC is a big engineering competition with
a university and study a mini course in one second year. three stages; a local one at universities, a re-
subject. During the week there is a lot of cul- Mandeep Chauhan, studying Materials Che- gional one (the one we attended in Copen-
tural exchange and similar activities. mistry, second year. hagen) and finally a final in Belgrade where
Katharina Hogrefe, spent one year in at Chal- the winners from all of europe’s 15 regions
BEST have chapters lots of universities and mers as an exchange student studying Mate- compete

26 TOFSEN #3 • 2016
English

What were your tasks during the compe-
tition?
At Chalmers the task was to enhance human
senses. We came up with a device, to conce-
IAESTE INFORMERAR
ive breathing.
In Copenhagen the task was to develop an
app to help deaf people. We created an app
that enabled them to listen to music through
vibrations. We won this round as well.

How did it go in Belgrade?
In Belgrade it was four days and four tasks
that got bigger and bigger.
The first task was to reuse an old industry
area.
The second task was to come up with a Anti
Ship Piracy Solution.
The third task was about Industry 4.0.

The final was about Augmented Reality.
We came up with a way to help with Wind
Turbine Maintenance. It was an Augmented
model which made it possible to inspect the
turbine without being there in person.

How did it go?
We came in second place.

How does that feel?
It was nice!

Do you have any tips to other aspiring
EBEC competitors?
Katharina: Be original, be creative, it was an
advantage to only speak english in the team.
Benoît: Have a good group spirit.
Mandeep: Team spirit, communicate and
have good presentation skills.
Adil: Enjoy the moment, you will get really
good at presenting things.

How has your time in BEST helped prepa-
re you for your life as alumni?
Mandeep: Soft skills, communication, you
become more confident in your presentation
skills. Companies takes notice things done
outside of your studies.
Katharina: You learn how to think in a wider
way.

And with this we concluded the interview.

TOFSEN #3 • 2016 27
Reportage

Lucas Simonsson
Chalmers alldeles egna

komiker
BILD: MODELHOUSE GÖTEBORG
TEXT: RAHA DADGAR & ANJA BRÖYN
Intervju

Lucas Simonsson är komikern som blivit känd för sina korta, relaterbara
videoklipp på Facebook och Instagram. På dagarna läser Lucas till
Dataingenjör på Chalmers Lindholmen. Vi har pratat med Lucas om hur allt
började, om framtiden och om Chalmerslivet.

ÅRET VAR 2013, Lucas, som då bodde i Tra- tacksamt när det kommer upp saker i me-
nemo började spela in korta sekvenser dia, då är det så lätt, men generellt är det LUCAS SIMONSSON
iappen Vine och skickade dessa internt till ganska svårt att komma på idéer tycker
en kompis. En serie klipp, som handlade jag. Man får gräva lite, det kan ju vara nå- Över 370 000 gilla-markeringar på
om industriarbetaren Jörgen, blev särskilt gon som säger något konstigt. Facebook
lyckade, vilket fick Lucas att vilja ta vida- Över 200 000 följare på Instagram
re sina klipp och utveckla dem på andra Jag har lärt mig att jag presterar som bäst (Uppdatera siffror innan tryck om de
sociala medier. är när jag kommer hem från skolan och ändrats)


har haft myck-
Facebook och
Instagram är
Jag har lärt mig att jag et att göra, fått
det gjort och är
tycker är så roliga som fungerar bäst. Re-
lationsklippen är populära men det bästa
de sociala me- presterar som bäst är på bra humör. klippet jag har gjort är nog det när jag
dier jag vill an-
vända nu då det
när jag kommer hem Det är då jag ska
spela in. Sätter
pratar danska med Siri.

är en äldre mål- från skolan och har haft jag mig ner för I framtiden tror Lucas att han kommer
grupp där än mycket att göra, ” att jag måste jobba som ingenjör men fortfarande hålla
det var på Vine. komma på nå- på med komedin vid sidan av, men i vilken
Det är roligare gontig, då går form han kommer hålla på med komedin
att underhålla äldre, man kan skämta om det inte bra. vet han inte.
andra saker, till exempel relationer.
På sin Facebook-sida uppskattar Lucas att Jag tror att jag kommer byta bana i det jag
Inspiration till humorklippen kommer han har strax under 300 klipp, vilket bara gör. Det kommer nog följa med trender-
främst från Lucas egen vardag eller ny- är hälften av alla klipp han har spelat in. na, när det jag gör inte fungerar längre så
hetsaktuella händelser. Och även fast Lu- Varje humorscen får en testtid på 3 minu- byter jag bana, och då kan jag ju gå mer
cas vid det här laget har rutin på inspel- ter innan Lucas avgör om de får stanna. mot stand-up.
ningen, kan det fortfarande vara svårt att
komma på nya idéer. Jag vill nå upp till ett visst antal gilla-
markeringar och kommentarer på test-
I början har man 1000 idéer men sen när tiden innan jag bestämmer om de får
man har hållit på ett tag blir det svårare. ligga kvar eller inte. Ofta är
Det är väldigt det klipp jag själv inte

Fem snabba:
Chips | Popcorn
Lucas favorit.. Kaffe | Te
...komiker: Jim Carrey Facebook | Instagram
...film: Mina jag och Irene Utekväll | Toffla hela sommaren
...egengjorda klipp: Chalmers-pub | Gasquen
Karaktären Eskil

TOFSEN #3 • 2016 29
30
31
English

Recipes for cold
autumn days
TEXT: RAHA DADGAR OCH ANJA BRÖYN

Vegetarian lasagna
Ingredients:
(4-6 servings)

2 eggplants
2 zucchinis
1 yellow onion
2 garlic cloves
4 dl Crème fraîche
500 g tomatoes, stewed
2 two vegetable bullion
3 dl shredded cheese
150 g feta cheese
Lasagna plates
Pepper, salt, oregano
Butter or oil

How to:
1. Chop the eggplants and zucchinis in small pieces, the
smaller the better. Chop onion and garlic.
2. Fry the chopped eggplants, zucchinis onions and garlic
for 2 to 3 minutes
3. Add Crème fraîche, tomatoes and the vegetable bullion.
BILD: ANJA BRÖYN OCH LOVISA JÄBERG

Let everything simmer in the pan for 10 minutes. Add
salt, pepper and oregano to taste.
4. Cover the bottom of an oven pan with the vegetable
sauce. Add layer of lasagna plates and cover the layer
with sauce. Add cut feta cheese in one layer. Continue
layering till no sauce is left. Make sure the highest layer
is topped with sauce otherwise the top layer will be dry.
Sprinkle shredded cheese on the top layer.
5. Heat the oven to 225 degrees celsius and let the lasagna
cook for about 20 minutes.

32 32 TOFSEN #3 • 2016
2015
Chicken broccoli
Ingredients:
(4 servings)
pasta
250 g pasta
2 heads of broccoli, chopped, about 3-4 cups
170 g boneless skinless chicken breasts, cut into cubes
2,5 dl heavy cream
2,5 dl milk
1,5 dl mozzarella or gouda cheese shredded
2 tablespoons olive oil
4 garlic cloves, minced
salt and pepper

How to:
1. Cook the pasta in salted boiling water for the recommended time
or until al dente. Drain it.
2. Cook broccoli in boiling water for 5 minutes, drain well.
3. In a large skillet heat olive oil and cook the chicken for approxima-
tely 5 minutes on each side or until the firm to touch. Season the
chicken to taste. Once you’ve made sure there is no pink in sight,
remove the chicken from the pan and set aside.
4. In the same pan add minced garlic and cook with the oil and juices
left from the chicken for 30 seconds, then add broccoli, mix and
remove from pan.
5. To make the creamy sauce, in the same pan heat 1 cup of cream
until it boils. Then add the cheese and stir until cheese has melted.
Reduce heat and slowly add the milk until you reach the consis-
tency desired.
6. Add cooked pasta and broccoli to the creamy sauce and stir. Se-
ason to taste.

TOFSEN #3
#3••2015
2016 33 33
Pyssel

Det är dags för pubrunda och de nya studenterna Emil, Emilia, Emma och Ema-
BILD: MICKAELA SÖDERGREN
nuel går för första gången. Tyvärr har de alla lite dålig uppsikt över sina saker PYSSEL: JOHANNA SHÜLDT
under kvällen och samtliga lyckas tappa bort var sin sak. Använd ledtrådarna för
att ta reda på vem som tappade bort vad, samt när och var sakerna upphittades.

Personer: Emil, Emilia, Emma och Emanuel.
Borttappat: Kompis, strumpa, telefon och mystiskt föremål.
Plats: Ficka, i A-dammen, på sektionsmärket och på bautastenen.
Tid: 23:46, 9 min efter sista puben stängt, morgonen efter och 2 dagar efter pubrundan.

Ledtrådar:
1. Den sak som tog sig ett kvällsdopp hittades inte av Emanuel eller Emilia, men den hittades näst först.
2. Personen som hittade sitt saknade föremål 2 dagar efter pubrundan är inte samma person som den vars kompis kommer
misslyckas på nästa tenta.
3. Varken Emil eller Emanuel tappade bort sin telefon, men de var de två första att hitta det de tappat bort.
4. Emma hittade sin sak i fickan.
5. Det som hittades på bautastenen var borta längre än kompisen och det mystiska föremålet.
6. Emilia hittade sin sak innan telefonen blev funnen.

Skicka in ditt svar till tavling@tofsen.chs.chalmers.se

För chansen att vinna 2 PU-biobiljetter.!

34 TOFSEN #3 • 2016
Teknikexperiment

SNURRANDE SNÖREN
TEXT OCH BILD: PER-OLOF NILSSON

Roterande föremål uppvisar många fas- frekvenser ligger ringen nästan vågrätt. En ment maximeras däremot både kinetisk
cinerande fenomen. Teorin är tyvärr ofta trevlig variant är att använda en kedja med och potentiell energi! Detta är möjligt i ett
komplicerad, så behovet är stort för enkla en slinga nedtill, som på bild 2. För stora frek- dynamiskt system p g a externa krafter. Fe-
experiment som kan ge en intuitiv förståelse venser bildar slingan en nästan horisontell nomenet har Du kanske sett med andra ”fy-
för vad som händer. Här tar jag upp ett par cirkel, ett fascinerade fenomen. sikaliska leksaker” som snurrande ägg och
experiment som Du enkelt kan demonstrera tippetopp-snurran på en bordskiva, eller
hemma i köket. Vid beräkningar utnyttjar man ibland princi- rockringen kring midjan.
pen för minimal intern energi. I våra experi-
Ta ett mjukt snöre av ungefär en meters
längd och håll det så att det hänger lodrätt.
Snurra runt snöret sakta och det slänger ut
som en konisk pendel. Ökar Du rotations-
hastigheten ställer snöret in sig i som en våg,
se bild 1. Du får bättre resultat om Du driver
snöret med en liten elektrisk motor från en
hobbyaffär, en elvisp eller något annat som
alstrar en konstant frekvens. Det visar sig att
snöret ställer in sig ett plan och snurrar som
en stel kropp. Vi har fått en s k helicoseir.
Ju högre frekvens, ju fler noder observeras.
Som Du ser är våglängden större upptill, vil-
ket beror på att sträckkraften där är större än
nedtill p g a snörets tyngd. Då blir våghastig-
heten c större och därmed också våglängden
λ större enligt vågekvationen c = λ ν, där ν är
frekvensen.

En utvidgning av experimentet är att hänga
en liten tyngd i form av en kula på snöret
(bild 1), vilket stabiliserar rörelsen bättre. Om
man istället väljer ett utsträckt objekt som
en penna, platta eller något annat inträder
något intressant. Använd t ex en ring med
en radie kring 10 cm. Ringen roterar för låga
frekvenser längs sin lodräta diameter. Vi ök-
ande frekvens börjar ringen att resa sig över
en kritisk frekvens på några få Hz. För stora
Bild 1 Bild 2

TOFSEN #3 • 2016 35
Do you want to join us?
Thomas Concrete Group is on an exciting journey

The company is growing and our brand becomes stronger. We are
The Concrete Specialists and we strive to be the best in our industry.

At Thomas Concrete Group we care for one another and support each
other. It is our company culture that makes us different.

Come and meet Team Thomas at VARM in November!

Team Thomas®

Thomas Concrete Group AB | Tel 0104 50 50 00
info@thomasconcretegroup.com I thomasconcretegroup.com