You are on page 1of 18

CASATSCHOK 34

Guin
Flauta
Clarinete
Saxo Alto
Saxo Tenor
Trompeta
Trombn
Bombardino en Sib
Helicn
Tuba
"Casatschok" 34 Boris Rubaschkin


q=130

Flauta
mf

Clarinete in Bbf
mf


Alto Saxophone
f


mf
Tenor Saxophone

f

mf


Trompeta en Bb

f mf

Trombone
f


Bombardino Bb


f
mf
Helicn in Bb

f mf

Tuba

f mf

2


9

Fl.
Cl. en SiA. Sax.

T. Sax.

Tpt. En B
Tbn.
mf


Euph.Sousa.


Tba.


3


19Fl.


Cl. en SiA. Sax.T. Sax.Tpt. En BTbn.
Euph.Sousa.


Tba.4

A

29


Fl.
pf para fin ms rpido

Cl. en Si


p


f
A. Sax.
p

T. Sax.

p
f


Tpt. En B


f

Tbn.
p


f

Euph.
p


f

Sousa.

pf

Tba.

p


f
1.
5

A Coda

39

Fl.

Cl. en SiA. Sax.

T. Sax.


Tpt. En B


Tbn.
Euph.
Sousa.
Tba.


6

2.

49 LENTO

Fl.

LENTO


Cl. en Si


mf

LENTO

A. Sax.mf

LENTO

T. Sax.

mf


LENTO


Tpt. En B


mf

LENTO


Tbn.


mf

LENTO


Euph.
mf
LENTO
Sousa.

mf LENTO


Tba.

mf

7


Ras-pa-tri

60

Fl.
Cl. en SiA. Sax.

T. Sax.


Tpt. En B
Tbn.


Euph.


Sousa.

Tba.

8

D.S. 2 veces

66 A tpo. y coda CODAFl.


D.S. 2 veces


y coda

A tpo. CODACl. en Si
D.S. 2 veces ff

A tpo.

y coda CODAA. Sax.
D.S. 2 veces ff


y coda CODAT. Sax.

ff
D.S. 2 veces


y coda

A tpo.

CODATpt. En B
D.S. 2 veces ff

CODA


A tpo. y coda
Tbn.

D.S. 2 veces
ff

y coda CODA


Euph.
D.S. 2 veces
y coda

CODA ff


Sousa.
D.S. 2 veces
y coda

CODA ffTba.

ff
Flauta
"Casatschok" 34 Boris Rubaschkin


q=130mf


9
2133
A

p


f para fin ms rpido A Coda
1.


46 LENTO

2.


D.S. 2 veces

Ras-pa-tri

59


A tpo. y coda

67

CODA

Clarinete in Bb "Casatschok" 34 Boris Rubaschkin


q=130f

mf


921
A

33


p

f para fin ms rpido


A Coda

46 LENTO

1. 2.


mf
D.S. 2 veces


59 y coda

A tpo.

Ras-pa-tri67

CODAff
Alto Saxophone "Casatschok" 34 Boris Rubaschkin
q=130
f
mf9


22


A
33


p
f para fin ms rpido A Coda

1.
46 LENTO

2.


mf


D.S. 2 veces

Ras-pa-tri

59

A tpo.

y coda67


CODA


ff
Tenor Saxophone
"Casatschok" 34 Boris Rubaschkin


q=130f

mf21
A

33


p
f para fin ms rpido A Coda46 LENTO

1. 2.


mf D.S. 2 veces
Ras-pa-tri y coda

58

67

CODA


ff

Trompeta en Bb "Casatschok" 34 Boris Rubaschkin


q=130f

mf


921
A

33


p

f para fin ms rpido A Coda46 LENTO

1. 2.


mf
D.S. 2 veces
Ras-pa-tri

59 y coda

A tpo.

67

CODAff
Trombn
"Casatschok" 34 Boris Rubaschkin
q=130
f

9mf

21A
33p

f para fin ms rpido A Coda
45
LENTO

1. 2.


mf D.S. 2 veces
y coda
55
Ras-pa-tri
A tpo.


67 CODAff
"Casatschok" 34
Bombardino Bb
Boris Rubaschkin
q=130

f mf


22

33
A


p
f para fin ms rpido
A Coda
48

LENTO


1. 2.mf

D.S. 2 veces
60

Ras-pa-tri y coda CODA


ff
Helicn in Bb "Casatschok" 34 Boris Rubaschkin
q=130
f mf
9
22


33
A


p
fpara fin ms rpido
47 1. A Coda 2. LENTO

mf D.S. 2 veces
60 Ras-pa-tri y coda


67 CODA


ff
Tuba
"Casatschok" 34 Boris Rubaschkin
q=130
f mf
9
2233
A


p


f para fin ms rpido

48 1.A Coda 2. LENTO


mf D.S. 2 veces
60 Ras-pa-tri y coda


67 CODAff