You are on page 1of 1

DEPARTAMENTOS DE CAQUET, GUAVIARE, META Y PUTUMAYO

7530'0"W 750'0"W 7430'0"W 740'0"W 7330'0"W 730'0"W


720.000 m.N 850.000 880.000 910.000 940.000 970.000 1.000.000 1.030.000 1.060.000 1.090.000 1.120.000 1.150.000 720.000 m.N
2023 831 831 831 832 823 931 923 923 823

1.170.000 m.E
835.000 m.E
823 931 823 934
1932 El 831 831 934 823
El E d n ! Alto Rie cit o
El T ig re
o 923 831 831 831
823
823 834
931 823 923 832 831
1932 Lim n 821
M o r ro c oy

am
200 0 823
10
!
1932 1931 823

Neg ro
823
2023 831
BOGOT

00
00 !
1923
Capital de pas

R
831 823 823 823
00
o
!
831

Gu
823 931

20
R o 1923 831 831 831

20 00
10 831
Ca

o
1923 1923 831 Pue n te 923 823 823
Ser ra n a 1932 1931 823 931

Ca
!
Alto Li ba n o

00

Ort e

n te
Pilo n es 831 Gu am o 831 831 823 823

Ro
1932 823

Cuc hill a Mo rro


20

g un
1932 ! 923
931
Capital de departamento
!
1932 !

VALLEDUPAR
831

20'0"N

20'0"N
832 823
o

ue
500 831 831 831
1923 1932 832
ro 831 823

gu a z
1923 823
Q .P lu m e

T un
Q. Villa H e r m 831 932

Q.P
La Aguililla

av

Q . L u z Chiq u ita
823 823 823
os 831

u a yas
1923 El Do c e 923
831 923 823 823
Municipio

Br
831 823

i a o Ma
1923 831 !

a
823 823 823
CALARC

a
o
!
831 931 823
831 931 Pue n te 831

1500

to
R 931 823
CALAMAR

n t e ill a
1932 1932 Pue r to

c r is

oG
Gu am o
Corregimiento

l
2031 923 831
R
Remolino 831 823

h
1932 831 823 834
Ber ro 831 Ro

Cuc

c ay
831 931 823
Pto. Nuevo
!

GUAVIARE
1932 831 831 931 831 831 823
1923 831
! 831 831 823 834 834

Mo

de
823 1031
1931 Lusitania 823
Inspeccin de polica

R
923
Ra

Un
834 1031

ran
1923 923
z

META
831 831 831

o
831 951
mo 1923
Lu
931 834 931 823 L a O sa

ill
R

Q.
931 Campo Hermoso 834 823

a
831

CAQU
to
831
La o
823

C . G
0 0 1923 2031 831 834
PUERTO RICO ci
831 831

La
823
R. 15 Mir av a lle
Q.
923 831 1031
Casero

META
ld a
823 823 831

It
El Cacao

Ca
1931

R ie
1932 811
!
923 931 823

il l a
ra
Ra
823 ! 823 823
El Ar b ol ito

scad
951 931 831 ! 823

a E s me
832

a
mo
00
Sitio

Ro
az
!
u 10 El J a rd n F t i m a

700.000

700.000
931 834
eg

s
La0 Cris ta lin a !

a
923 831 934
50
!
1932 1923 931

ET
!
1932 823
Q .E

Ro O r t
1932 1924 932 831 923 931 823
831
lG 923 San ta

Q. L
1931 932 ! 831
Ao Nu e v o a rr San to Do m in g o 931 923 823
Tres Esquinas
!

R
a f Hel en a 831 831 923

1500
923 1034

ro
!
923 831

oGu
1924 1932 La Re p re s a ! 931 934
n El Caimn Caim a n ci to 831 931 823 1034

Ped
831 823

ro
1932 1923 ! 831 ! 831 823 823
831 831 923 923 831
an

C er
831 823 831
La Esmeralda E s m e r a ld 823 831 831 823

a
oS al 923

1000
832
1923
.La a 831

ya
1031
R
1924 1031
m

Qu eb r ad a C
El
1932 Q 823 931 831 831
1932 831 834 1034

s
1924 1031

ru
Q.
823
Ya
1923 832 831 931 831 831 831

de l Pa
831 831 1034
La Esperanza El Para 1923 1924 932 923 932 931
931
Coc o n u c o N 1 931 823 823 934 931 1034

Ca o
1923 1931 La Pra d e ra 932 823 831 934

rad
! 823 923
923 R o
932 831 831 831 823 934 932

C a o
831 831

ana
!
1923 1923 831 Me s ita s 1034
932 La s Bris a s 823
Tu

eb
831 834
! !
i 923 La n i a 934
831 931 831 831
Centro poblado

a
z ul
831 834

La
931

Qu
931

S e rr
1923 1931 831 931

m
La s 832 932 823 Tunia 831 923 oM 831

o A
1932 934

El T
923 1923 Q. 923 831 831
ac

Tu
923 923
ay 831

n
! 1923 832 923 831 931
! Her m os a s

ti s e
Norcasia La Unin R h Bela v 931 831 934 831 831

ig r
! i

C
831 931
ca 932 823 831 ! 831 831 1031 1031 834
Cabecera Municipal, Corregimiento,

ra
La s Nie ve s 934 831

e
1932 923 ! 834 934 934
831

o
1932 923 931 834 931 831 831 !
831 931
Inspeccin de polica

rm
1923 823
(Santana Las Hermosas) Santa Rosa e 823 934 934
al
!
823 823 823 1031 1031
an a da R o Ne m a l 831 931 Cam p o H er mo s o Cam p o H er mo s o 831
P
1034 831
Gr
831 831
Q.
932 931 931 823 923
1931 931 N me ro Un o N me ro Do s 831 834
! 934 Yag u a r
923 832 Puerto Manrique
!
931 831 823 La T u ni a 934

Q.
!
e l lo
1931 La Ga llin e ta 923 823
1923 931 923
nc 831 823 823
Candilejas
934
Aeropuerto

l
1932 823
EL DONCELLO R
Do
!
831

C a o Gu
931 1031 831 931
1923 831 931 834
1923 1923 l 1031 un
R o C h iq ui Q .E N
923

o
831 1031

brad on
911 831 831 931 831 1034
ia o M

T
931 831 823
1932 R 831
U Puerto 823 831 834 a cay

Q.
832

to
1932 1034 834 1031
831

R o I
o
San Antonio 932 831 923 1031

El
1923 . Betania

aya b o
834

RO C A
Ach a p o 923 1031

Q
831 823 934

nzo
1924

Q. E l Qu e
831 831

An
Qu
i bo
1932 931 823 823
de Atenas

E
!
831

eb

lR
La

ay
1924 831

Q.
923
M a ra ca

d n

or e

til l
ra
1931 831
1932 1932 Q. 931 Ch 832 823 934

ac
Maguare 831 831

ob o
823
Ne 823
R

1931 831 831 i pa 931 L 832

cu e r
it o
gr a 1031

a
1923 831 931
oO

!
823
670.000

670.000
932 El Co n s u elo 831 931 823
L

n
1932 931 823 934 834
El
La E st re lla Ronegro 831
1923 Villa ric a

Sa
r te g

Alto

n
1932 831

d
San 931 931 831 832 1031
831

l L im
El Sa la d o 1924 831 Bals o ra 1031

o
! 831 932 1031

o
834
R 923 931

o
!
1932 1932 Pab lo 831
u a za

1923
Ca
h il la

! 923 o 923 831

Q.
831 834 1031 834 1134

Ca
Q , E l Salad o
!
923

C a
1931 831 931 823 931
932
EL PAUJIL e

Di
931823 831 832
Cuc

An
i s e is
!
1923 Pue r to 831
1932 Ro C o 932

o El
c

a r
1931 931

Q .E
923

ay
!
Np o le s 831 831
Carretera principal
500

a
1931 831 831 1031 1133
Ve necia
ng

R o Y
!
831 831 931 932 Los 823 1031

B ra
831 823
o

as

Ca
932 831
1923 1924 831 La Espejos 1031 834 834

500
San ta T er e sa

zu e
931 931 ! !
923 931 Ar
1931 Gu ad u a lito Puerto 823 1031 1034
!
Sib er ia
Pue r to A ra n go 831 831
Carretera secundaria

e n o sa
lo
1924 Con g a s 831 931 1034
!
1923 Hungra Baja
831 823
923
!
831 923
923 Santuario 931 1034
831 931 Ag
130'0"N

130'0"N
Q.
1931 Trein t a 923 831 831 1031
Q. E l
ed r o

Va frrea

bo
LA MONTAITA 831 823
Ca R

ua
931 923 1031

l Lo
831 831 831 1031
931 831 931 831
831

o
932 831 823
R . Sa n P

Az
831 934 E
!
932 931
na Q. j
831

ul

A
823 831 SABANAS DE YAR

o
831 i La s Beg o n ia s 931 923 931 831

Lo
!

aj
923 923 831
M

Le o n id a s 931 931 823 1031 1034 1034 1133


831

s
! 831 1034
831 1034 834 PARQUE NACIONAL NATURAL
Q. La

831

R o Pene ya

lo
La r a 931
831

bo
831 823
831 El Porvenir ! SERRANA DE CHIRIBIQUETE

s
832 Versalles 831 931 831
831 951 Palm a 923 834 !
! 831 923 831
831 831 931 823
823 Arrib a 831
831
Agu a Ro ja 831 931 R O G 831
831 831 931 ! UA YA

Se
931 834
831 Gal icia 923 n a

rr
831 931 831
za

831

a
Drenaje que se dispersa
Q:

S
831 ! 831 de
931 831 923 823
Drenaje doble
a

C hi
La

R o O r t eg u

R
823 931 834 1133 r i b iq
Laguna
To

El Triunfo u e te

o
Risaralda 831

es
923 931 931 Ciudad Yar 1133
la Banco de arena
m

!
831 1134

C
r a
831

io n
ne Cartagena
El Br illa n te
ine

Can d ile ja s

am
931 Palm a 1133
a 831 831
Pa
832
! 1131
831 M El Ru b 823 823
Q . L a N ia
823

lu s
jo

uy a
831 1031

Q. La Cri st al in
!
831 Azu l 931

l
831
Q. La
931 1133
831 Bolivia 1034
Drenaje sencillo
!
1134
931 CARTAGENA

sI
640.000

640.000
!

La

R o Tu n ia o M a c ay
La s Aca c ia s 831 931

C a o
932 831
! 831 831
831 831 Pan e la s 831 831 DEL CHAIR ! 931 1133
831 o 1134
923 831
Cen tr o 831 Q. L a R 1031 1131 Pantano, cinaga, embalse, laguna

Gua
831 831 1133
923 831
Q. 823 931 Lo s L ob o s

G
831 923 931 931

N u lp a
923 831 823 1134 1133

ua
!
923 !
1031
L La Ha ci en d a b 1134

R o
831

du

ya
931 923

s i n
931 831 831 831 Cerro Cam pana !

a
500

l os
a
MILN 831 La Argentina 831 932 834

o
Es
S un s i y a
931 951 1131

a
1134

R o
823 831 931 !

Ilu
pe
La Unin ! 831 1134
La
923 831
!
La T o ld a
! 1134 1133
831

ran za
831 831
La Guadulosa Q. Can d ile ja s 834
!
931 923 1133 1133
Peneya !
923 823
Laguna 831 931 igr e ra 834
RO OR T E G U AZ A

Palestina a T831 1134 1133


Q .L
931 831 823 1134
951
La Chair
!
951 La T ig re ra 1133 1131
831 831 831 1031
831 823
n
823 1134
Laguna 951923
!
1133
rb

C a o M
831 831 831 923 1031
831
831
C a 831
831 Los Patos 931 1134 1133
931 El La Esmeralda 823 Agu a lin d a 823
1133 1133 C a o Curva de nivel
Q
923
Q. 831 831 1031 2000
Mateguadua r
!
823 823 823
Q. L as

831 823
Ya o
Lu s ita n ia 931 ! !

Ne
ue

931 823

Ca

a cu j e
931
R

951
R o
El Sile n c io
San Isidro as
ra d

g ro
831 .L
o

823

o Lo s
931 823 Do s Ro s
p
Q. La R e

al

Q
831 823
Laguna a 831 951
Pe

923 831
a L a C u le b

923 831 832


!
831 E sm 931 Laguna
G av

823 M

R O
923 923 923 923
o n it a

ne

Guecochara 831 er a 951 823


o
831 831 1131
La Rastra 831 l d a Playa Verde 823 834
Ca
ya

as
io

951 831 1031

R o
na

l ob o
831 951

AP
923
t
i

923
aB

931

R o Tele y a
831 Bue n o s Ai re s
Q.

823

AP
Cu
831 823
a l et a
831 931 Cam ic a ya
gua P e a 823
Q.

823

s
!
831 RIS
gu

932
A

ra

ab

em
Blan c a 831
s 951 1133 !
La s Bris a s

O
931
A lt a 823
!
Q.
Q. S
823 931 923
A

831 s C 1134

an
832 823
Q.

831 931 823


GU
931

I
831

am
831 823 i ca 951

I
831 923 823 823 1133

Ne g
ra 831
831
831 831 823
823
823 931 834
AV
1133
Lmite internacional terrestre

ya
823 831 823 1134
823
ua
Q. A g831 Getucha 831 823 823 1134
831
931
823
823 823
923 823
CA IA 1134
1133

i r ibiq u e te
(San Antonio)
951 923 831 823 823
QU RE 1133
610.000

610.000
832 931 931 823 823 500 1133
831 931 1031

500
832
ET

R
Maticur 823 923 Cay a li

o
!
823
931 923 832
Lmite de departamento
n ey a

923 931 823 !

Ca

d e Ch
823 931 823
Q. Mat icu r 923 831
923 823

m
951 923

R
831 823 823 823
Pe

823

uy
923

o
951 !
o 823 823

Ya
923

n a
. L a N utr i a

a
931 831 931 923 -A 1133

y
923 823 Santa F
!

o A j a j

a
831
y
R

831

rra
823
Q

831 o Rem o lin o San Francisco 923 823


ad
931 931
931 del Cagun 823

Se
823

ay

R
823
Lmite internacional martimo
!
923
10'0"N

10'0"N
823
m Bajo Or te gu a z a 823
ue

a
832 923 823
Danubio
Queb r a da E l Q 831 923 831
823
823
n im as
a
823 931
(Campo Alegre) Puerto Tejada 823
ad
823
831 Maticuru 923 823
br
823 931 1134
831
931 832
832 823 (Granario) 823 823

Que
831 831 832 831Los Mangos
ad
Q u ebr a M
923 823
823 1133
832 923 823 823
832 823
Q. L a H er Ceiln 931 823 1133
Pea Roja 923 1134
an

923 823
ic

R O
831 1134
931 923 h 931
ti

932 832 823 923 Q. E l G ue


gu

923 1133 1133


823 931 r az o Los Cristales
a

923
aj

CA
931 823