You are on page 1of 3

Chnh sch i ngoi Vit Nam v vn Bin ng

Th gii trong th k 21 ang chng kin nhiu din bin phc tp,
kh lng nh xung t khu vc, khng b, dch bnh., tuy nhin ha
bnh v hp tc cng pht trin vn l xu th chnh trong quan h quc t,
c bit i vi cc nc nh, ang pht trin nh Vit Nam. Trc bi cnh
, Vit nam ang ng trc nhiu c hi v thch thc c th hi nhp
su rng vo nn kinh t ton cu, mt thch thc ln ca Vit nam l l vn
Bin ng, vng bin ang c nhng tranh chp, bp ng vi pha
Trung Quc v cc bn lin quan. ng v nh nc ta phi c chnh sch
i ngoi nh th no v vn Bin ng va gia vng c lp, ch
quyn, thng nht, ton vn lnh th m khng lm nh hng n quan h
vi cc nc lin quan v vn bin ng, c bit vi Trung Quc.
Nhm gia gn ha bnh, c lp v pht trin, ng v Nh nc
Vit Nam tip tc kin tr thc hin ng li goi c lp, t ch, rng m,
a dng ho, a phng ho quan h quc t,, trong i vi vn gairi
quyt tranh chp ch quyn Bin ng l

(1) Kin quyt, kin tr gi vng c lp ch quyn v ton vn lnh th T


quc Vit Nam XHCN; (2) Gi vng mi trng ha bnh, n nh
xy dng, pht trin t nc; (3) Gi vng quan h hp tc hu ngh
vi Trung Quc v cc quc gia trong khu vc; (4) X l Bin ng
theo phng chm: Bnh tnh, kim ch, kin quyt, kin tr, linh hot;
kt hp cht ch u tranh chnh tr, ngoi giao, php l, u tranh trn
thc a; gii quyt bt ng trn Bin ng bng bin php ha bnh
trn c s lut php quc t; Cng c LHQ v Lut Bin 1982, Tuyn
b ca cc bn v ng x Bin ng DOC, Lut bin Vit Nam nm
2012 v nhng ni dung tha thun v nhng nguyn tc c bn ch o
gii quyt vn trn bin gia Vit Nam Trung Quc.

Trn c s ng li i ngoi .
- Nhn t gc ton cu:
Vit Nam lun mong mun gia vng quan h hp tc hu ngh
khng ch vi Trung Quc m cc quc gia trong khu vc cng
hp tc pht trin v gia vng mi trng ha bnh khu vc. Moi
tranh chp v ch quyn bin o ca cc nc lin quan cn phi
c gii quyt bng bin php ha bnh trn c s lut php quc t,
c bit l theo cng c LHQ v lut bin 1982 v Tuyn b ca cc
bn v ng x bin ng (DOC). C th thy, rng Vit Nam n
lc gii quyt vn bin ng trn thn ha bnh v tranh th s ng
h ca cng ng quc t, gi quyt cc tranh chp xung t trn mt
trn ngoi giao, khng s dng sc mnh qun s hay lin minh vi
mt nc th 3 gii quyets vn tranh chp bin ng.
- Nhn t gc quc gia.
Chnh sch i ngoi v vn bin ng ca Vit Nam, chnh l
chnh sch i ngoi v gii tranh chp vn bin ng gia Vit
Nam v Trung quc. i vi vn ny, Vit Nam cn phi gii quyt
vi pha Trung Quc bng bin php ha bnh theo phng chm:
Bnh tnh, kim ch, kin quyt, kin tr, linh hot; kt hp cht ch
u tranh chnh tr, ngoi giao, php l, u tranh trn thc a. c
bit l k t khi Trung QUc a gin khoan Hi dng 981 n
thm d tri php ti vng c quyn kinh t v thm lc a ca Vit
Nam thng 5-2014. Trong quan h VN v TQ v bin ng, nu chng
ta khng khn kho gii quyn vn ny s lm nh hng ln n
quan h kinh t, chnh tr Trung Vit, nh hng n li ch quc gia
ca hai bn, c bit l li ch knh t ca Vit Nam v Trung Quc l
lng ring ca Vit Nam v Trung quc l mt trong nhng i tc
thng mi ln ca Vit Nam, nn kinh t ca VN ph thuc ln vo
TQ, c bit xut nhp khu Vit Nam ph thuc kh ln t Trung
Quc khng ch tp trung vo lnh vc cng nghip m ngay c lnh
vc nng nghip. Do , nu Vit Nam khng gii quyt tranh chp
Bin ng vi TQ bng bin php ha bnh gia gn quan h lng
ging gia hai nc, kinh t ca Vit Nam kh c th trnh khi
nhng tc ng tiu cc trc tnh hnh Bin ng ang din bin cc
k phc tp trn vng bin thuc ch quyn ca Vit Nam.
- Nhn gc c nhn
Khi phn tch Chnh sch i ngoi Vit Nam v vn Bin ng. Bn
cnh vic gii quyt vn bin ng ca Vit Nam vi TQ bng bin php
ha bnh, tun th lut php quc t, th Vit Nam cn c c cc bin php
khc gii quyt vn ny v lu v di, trc tin VN cn gim s ph
thuc v kinh t thng mi ca Trung Quc, tranh th s ng h ca cng
ng quc t, c bit l cc nc ln nh M

hng n lc ny ca Vit Nam th hin r tinh thn trch nhim ca mnh i vi


bn b khu vc v quc t, gp phn vo s nghip chung ca nhn dn th
gii v ha bnh, n nh v pht trin.
Vi ng li i ngoi c lp, t ch, Vit Nam lun mong mun l
bn, l i tc tin cy vi tt c cc nc, ch trng nht qun ca ng,
Nh nc ta l: (1) Khng nh ch quyn ca Vit Nam Bin ng v i
vi 2 qun o Hong Sa v Trng Sa, kin quyt khng chp nhn ng
li b phi l do pha TQ a ra; (2) Vic gii quyt cc tranh chp v ch
quyn lnh th v cc vn bt ng khc lin quan n Bin ng thng
qua thng lng ho bnh trn tinh thn bnh ng, hiu bit v tn trng
ln nhau, tn trng lut php quc t, c bit l Cng c ca LHQ v Lut
Bin nm 1982, tn trng ch quyn v quyn ti phn ca cc nc ven
bin i vi vng c quyn kinh t v thm lc a nhng phi gi vng
mi quan h hu ngh vi cc nc, nht l TQ; (3) Trong khi n lc thc
y m phn tm gii php c bn v lu di, cc bn lin quan cn duy
tr s n nh trn c s hin trng, khng c hnh ng v lc lm phc tp
thm tnh hnh, khng s dng v lc hoc e do s dng v lc gii
quyt vn trn; (4) Tng cng tim lc quc phng, tp trung u t
pht trin lc lng Hi qun v Khng qun vng mnh, kh nng kim
sot, bo v bin o.