You are on page 1of 1

1.4.2.

Li ch ca M

Vit Nam, mt quc gia c v tr a chnh tr c bit trong khu vc, vi dn


s hn 90 triu dn, nn kinh t tng trng kh, th ch chnh tr n nh s lun
c sc hp dn i vi M. V vy, M lun mun thc y quan h vi Vit Nam
trong sut 20 nm qua. S pht trin mnh m trong quan h Vit Nam v M
trong thi gian qua cho thy nhng li ch song trng ngy cng ln gia hai nc
trong vic thc y mi quan h ny, nht l khi nhng li ch gi y khng
ch gii hn trong nhng lnh vc truyn thng nh kinh t, vn ha, gio dc
m cn m rng sang lnh vc khc.

Li ch ca M trong quan h vi Vit Nam v vn SHTT gn lin vi li


ch kinh t ca M, c bit li ch i vi cc doanh nghi p M tm vi m v
i vi ring nc M tm v m. Mt trong nhng li ch thit thc trong quan
h Vit Nam v M v vn SHTT l M c th bo v nn kinh t ca mnh
ni chung v cc doanh nghip ln ca M ang u t ti Vit Nam nhm gim
thiu vic s dng sn phm ca M m khng chu tr tin bn quyn ca mt s
t chc v c nhn trong nc, trn c s m ra nhiu trin vng cho doanh
nghip M thm nhp th trng Vit Nam da bn mt mi trng cnh tranh
bnh ng. Hai nc xy dng quan h v vn SHTT thng qua cc Hip nh
song phng cng s to ra nim tin vng chc vo nn kinh t ca M thu ht
cc nh u t Vit Nam vo th trng M cng nh cng c c s php l nhm
thc y quan h kinh t thng mi gia Vit Nam v M cng nh to mi
trng kinh doanh lnh mnh cho doanh nghip ca c hai nc.