LAPORAN SEBUTHARGA JAWI.SH (K). NO.

08/2009 SEBUTHARGA KERJA– KERJA MENYELENGGARA KELENGKAPAN LAMPU DI BAHAGIAN DALAM & LUAR MASJID, LAMPU KAWASAN SERTA MEMBEKAL & MEMASANG PA SISTEM & LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI MASJID IMAM ALGHAZALI, BANDAR MANJALARA, KEPONG, 52200 KUALA LUMPUR. 1. TUJUAN Laporan ini disediakan untuk mendapatkan pertimbangan dan keputusan Jawatankuasa Sebutharga JAWI (JSHJAWI) untuk memilih Kontraktor bagi Kerja-Kerja Selenggara Elektrik Di Bahagian Dalam & Luar Masjid Imam Al-Ghazali, Bandar Manjalara, Kepong, 52200 Kuala Lumpur. 2. BUTIRAN SEBUTHARGA 2.1 No. Sebutharga Sebutharga JAWI.SH(K).NO.08/2009 2.2 Tajuk Sebutharga Sebutharga Kerja-Kerja Selenggara Elektrik Di Bahagian Dalam & Luar Masjid Imam Al-Ghazali, Bandar Manjalara, 52200 Kuala Lumpur di bawah kod bidang : a) Kelas II, III & IV, b) Kepala VII c) Sub – Kepala 1 2.3 Anggaran Peruntukan Peruntukan bagi Kerja-Kerja Selenggara Elektrik Di Bahagian Dalam & Luar Masjid Imam Al-Ghazali, Bandar Manjalara, 52200 Kuala Lumpur adalah sebanyak RM 200,000.00 dan anggaran jabatan bagi sebutharga ini adalah RM 142,000.00.

1

2.4

Pelawaan Sebutharga Pelawaan sebutharga melalui Kenyataan Tawaran Sebutharga JAWI-SH.(K).NO.08/2009 pada 1 Jun 2009 dan tarikh tutup penerimaannya pada 18 Jun 2009 pada jam 12.00 tengahari.

2.5

Bil Sebutharga Diterima Lapan (8)

3.

KUASA Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan melalui surat bertarikh 2 April 2009 telah melantik Jawatankuasa Penilaian Teknikal yang terdiri daripada Pegawai – Pegawai berikut : 3.1 3.2 3.3 Pengerusi Ahli Ahli : : : Encik Mohd Shahmizi Bin Shabudin Encik Mohd Tarikh Bin Ramli Encik Muhammed Ali Hanafiah Bin Mohamad

LAPORAN JAWATANKUASA PEMBUKAAN SEBUTHARGA Sebutharga yang diterima dari kontraktor telah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Sebutharga JAWI pada 30 Jun 2009, jam 9.00 pagi bertempat di Bilik Mesyuarat Anggerik, Tingkat 7, Menara Pusat Islam, Jalan Perdana, Kuala Lumpur. Sebanyak 8 Syarikat telah mengambil bahagian dalam sebutharga ini. Julat harga yang ditawarkan adalah antara RM 127,800.00 hingga RM 156,200.00. 5. KELAYAKAN MENYERTAI SEBUTHARGA 5.1 Kelayakan bagi menyertai sebutharga sebagaimana yang dinyatakan dalam kenyataan sebutharga adalah seperti berikut :a.) b.) Taraf Bumiputera Berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontaktor (PKK) dan CIDB dalam kod Bidang; ii. iii. Kelas II, III atau IV Kepala VII Sub – Kepala 1

Lesen tersebut hendaklah masih sah tempoh sekurang – kurangnya 3 bulan dari tarikh iklan sebutharga ditutup.

2

c.)

Membuat lawatan tapak di Masjid Imam Al-Ghazali, Bandar Manjalara, Kepong, 52200 Kuala Lumpur pada waktu dan tarikh yang telah ditetapkan di dalam iklan sebutharga. Tawaran dikemukakan menggunakan borang-borang yang ditetapkan dalam dokumen sebutharga. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi perlulah dihantar ke Unit Perolehan, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan sebelum tarikh tutup tawaran iaitu pada 18 Jun 2009 jam 12.00 tengahari. Borang yang dihantar melebihi tempoh yang telah ditetapkan, tidak lengkap diisi atau tidak jelas maksudnya atau berlaku percanggahan tidak akan dipertimbangkan.

d.) e.)

6.

SYOR PENILAIAN WAJIB / MANDATORI 6.1 Taraf Bumiputera Semua penyebutharga yang mengemukakan tawaran adalah bertaraf bumiputera. 6.2 Kod Bidang Pendaftaran PKK, CIDB & ST. Kesemua penyebutharga yang menyertai sebutharga ini telah mengemukakan kod bidang pendaftaran yang berkaitan. 6.3 Tempoh Sah Laku PKK, CIDB, SSM & ST. Tempoh sahlaku PKK, CIDB, SSM & ST hendaklah sekurang – kurangnya 3 bulan dari tarikh tamat iklan sebutharga. Hal ini adalah untuk memastikan tidak timbul masalah dalam pelaksanaan kerja tersebut nanti sekiranya lesen – lesen tersebut tamat tempoh semasa surat tawaran dikeluarkan atau semasa kerja dilaksanakan. Rujuk lampiran A. Penyebutharga yang tidak mematuhi syarat di atas terdiri daripada penyebutharga berikut : a. b. c. d. 2/8 4/8 6/8 7/8

3

6.4 Lawatan Tapak Semua penyebutharga yang menyertai sebutharga ini telah berjaya melaksanakan Lawatan Tapak seperti yang ditetapkan dalam sebutharga kecuali penyebutharga berikut : a. 6.5 7/8

Harga Siling Harga siling bagi sebutharga ini adalah berjumlah RM 200,000.00. Hanya 7 penyebutharga yang menyertai, meletakkan harga dibawah RM 200,000.00. Penyebutharga yang bernombor 7/8 telah melebihi harga siling. Rujuk lampiran A ( Penilaian Peringkat Pertama : Tawaran-Tawaran Yang Menyertai Sebutharga )

6.6

Cara Mengisi Borang dan Harga Borang perlu diisi dengan lengkap dan harga perlu dicatatkan di mukasurat dua (2) Lampiran Q yang telah disediakan beserta tempoh penyempurnaan kerja yang dicadangkan. Semua syarikat mengisi harga dan tempoh penyempurnaan kerja.

6.7

Anggaran Harga Jabatan Anggaran harga jabatan adalah RM 142,000.00. Urusetia mencadangkan julat harga dalam lingkungan – 10% hingga + 10% daripada anggaran harga jabatan dipertimbangkan (antara RM 127,800.00 hingga RM 156,200.00) . Daripada 8 syarikat yang menyertai sebutharga terdapat 7 syarikat yang menawarkan harga dalam julat anggaran yang ditetapkan iaitu :a. b. c. d. e. f. g. 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 8/8

Manakala penyebutharga berikut berada di luar daripada julat dalam lingkungan -10% hingga +10% daripada anggaran harga jabatan : a. 7/8

4

7.

TAWARAN YANG SESUAI DIPERTIMBANGKAN Berdasarkan status kelayakan dan tapisan kesesuaian di para 5 serta berada di dalam julat yang dibenarkan, hanya 4 penyebutharga yang bersesuaian dipertimbangkan kerana mematuhi semua syor syarat penilaian wajib / mandatori. Rujuk lampiran B ( Penilaian Peringkat Kedua : Tawaran-Tawaran Yang Disokong ). Berikut ialah senarai penyebutharga tersebut :a. b. c. d. 1/8 3/8 5/8 8/8

8.

SYOR PENILAIAN SPESIFIKASI AM / TAMBAHAN Berikut adalah hasil penilaian ke atas dokumen bagi tawaran-tawaran yang telah lulus penilaian Spesifikasi/Syarat Wajib. Tahap ketepatan bagi sesuatu tawaran boleh diklasifikasikan sebagai salah satu seperti dibawah:Tahap I II III Ciri Ketepatan Tawaran yang melebihi had spesifikasi dan kelebihan tersebut boleh memberi faedah atau keuntungan kepada pengguna. Menepati spesifikasi, atau tawaran yang melebihi had spesifikasi tetapi kelebihan itu tidak diperlukan oleh pengguna. Terdapat sedikit penyimpangan (deviation) dan ia tidak menjejaskan kualiti barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan dengan serius. Terdapat penyimpangan yang ketara dan ia boleh menjejaskan kualiti barangan atau perkhidmatan dengan serius. Tidak menepati spesifikasi atau tiada komitmen atau tidak mengemukakan katalog / maklumat untuk semakan.

IV V

8.1 Tahap ketepatan bagi tawaran yang telah diklasifikasikan di atas perlu dipindahkan melalui skim pemarkahan terus seperti jadual di bawah:

Tahap Markah

I 7

II 6

III 4

IV 2

V 0

5

PENILAIAN PERMARKAHAN BAGI PENYEBUTHARGA 1/8
Spesifikasi Am I (7) 1. Mematuhi Syarat Wajib / Mandatori yang ditetapkan dalam Sebutharga. II (6) III (4) Tahap Ketepatan IV (2)

V (0)

Nilai markah

X

2.

Jumlah harga yang ditawarkan hampir kepada harga anggaran (+/-10% menghampiri RM 142,000.00, semakin hampir boleh dipertimbangkan untuk pemarkahan yang lebih tinggi)

X

3.

Pengalaman kerja beserta Salinan Surat Tawaran/Pesanan Tempatan sebagai bukti (jika tiada bukti pengalaman pernyataan boleh dipertimbangkan untuk pemarkahan yang lebih rendah) 4. Modal Berbayar/Modal Dibenarkan/Tunai Di Tangan dan Institut Kewangan dinyatakan dan Salinan Penyata Akaun (modal/tunai di tangan yang lebih besar boleh dipertimbangkan untuk pemarkahan yang lebih tinggi)

X

X

5.

Perkhidmatan Barangan Elektrik yang akan digunakan telah mendapat kelulusan daripada Jabatan Kerja Raya ( EMAL : Electrical Material Approved List ) JUMLAH MARKAH

X

28

2

30/35 PERATUS=85.71%

6

PENILAIAN PERMARKAHAN BAGI PENYEBUTHARGA 3/8
Spesifikasi Am I (7) 1. Mematuhi Syarat Wajib / Mandatori yang ditetapkan dalam Sebutharga. Jumlah harga yang ditawarkan hampir kepada harga anggaran (+/-10% menghampiri RM 145,000.00, semakin hampir boleh dipertimbangkan untuk pemarkahan yang lebih tinggi) Pengalaman kerja beserta Salinan Surat Tawaran/Pesanan Tempatan sebagai bukti (jika tiada bukti pengalaman pernyataan boleh dipertimbangkan untuk pemarkahan yang lebih rendah) Modal Berbayar/Modal Dibenarkan/Tunai Di Tangan dan Institut Kewangan dinyatakan dan Salinan Penyata Akaun sebagai bukti (modal/tunai di tangan yang lebih besar boleh dipertimbangkan untuk pemarkahan yang lebih tinggi) Perkhidmatan Barangan Elektrik yang akan digunakan telah mendapat kelulusan daripada Jabatan Kerja Raya ( EMAL : Electrical Material Approved List ) II (6) III (4) Tahap Ketepatan IV (2)

V (0)

Nilai markah

X

2.

X

3.

X

4.

X

5.

X

28 JUMLAH MARKAH

4

32/35 PERATUS=91.43%

7

PENILAIAN PERMARKAHAN BAGI PENYEBUTHARGA 5/8
Spesifikasi Am I (7) 1. Mematuhi Syarat Wajib / Mandatori yang ditetapkan dalam Sebutharga. Jumlah harga yang ditawarkan hampir kepada harga anggaran (+/-10% menghampiri RM 145,000.00, semakin hampir boleh dipertimbangkan untuk pemarkahan yang lebih tinggi) Pengalaman kerja beserta Salinan Surat Tawaran/Pesanan Tempatan sebagai bukti (jika tiada bukti pengalaman pernyataan boleh dipertimbangkan untuk pemarkahan yang lebih rendah) Modal Berbayar/Modal Dibenarkan/Tunai Di Tangan dan Institut Kewangan dinyatakan dan Salinan Penyata Akaun sebagai bukti (modal/tunai di tangan yang lebih besar boleh dipertimbangkan untuk pemarkahan yang lebih tinggi) Perkhidmatan Barangan Elektrik yang akan digunakan telah mendapat kelulusan daripada Jabatan Kerja Raya ( EMAL : Electrical Material Approved List ) II (6) III (4) Tahap Ketepatan IV (2)

V (0)

Nilai markah

X

2.

X

3.

X

4.

X

5.

X

JUMLAH MARKAH

21

6

2

29/35 PERATUS=82.86%

8

PENILAIAN PERMARKAHAN BAGI PENYEBUTHARGA 8/8
Spesifikasi Am I (7) 1. Mematuhi Syarat Wajib / Mandatori yang ditetapkan dalam Sebutharga. Jumlah harga yang ditawarkan hampir kepada harga anggaran (+/-10% menghampiri RM 145,000.00, semakin hampir boleh dipertimbangkan untuk pemarkahan yang lebih tinggi) Pengalaman kerja beserta Salinan Surat Tawaran/Pesanan Tempatan sebagai bukti (modal/tunai di tangan yang lebih besar boleh dipertimbangkan untuk pemarkahan yang lebih tinggi) Modal Berbayar/Modal Dibenarkan/Tunai Di Tangan dan Institut Kewangan dinyatakan dan Salinan Penyata Akaun (modal/tunai di tangan yang lebih besar boleh dipertimbangkan untuk pemarkahan yang lebih tinggi) Perkhidmatan Barangan Elektrik yang akan digunakan telah mendapat kelulusan daripada Jabatan Kerja Raya ( EMAL : Electrical Material Approved List ) II (6) III (4) Tahap Ketepatan IV (2)

V (0)

Nilai markah

X

2.

X

3.

X

4.

X

5.

X

21 JUMLAH MARKAH

6

2

29/35 PERATUS=82.86%

9

9.

ANALISIS KEPUTUSAN PENILAIAN Berikut adalah ringkasan keputusan penilaian :-

Kod Petender

Keputusan Penilaian Spesifikasi Wajib Spesifikasi Am (Markah) 85.70% 91.43% 82.86% 82.86%

1/8 3/8 5/8 8/8

Lulus Lulus Lulus Lulus

10.

ULASAN DAN SOKONGAN JAWATANKUASA Berpandukan kepada keputusan-keputusan di atas Jawatankuasa Penilaian Teknikal adalah seperti berikut: cadangan

10.1 Tawaran-Tawaran Yang Tidak Disokong. ( Rujuk lampiran C : Tawaran-Tawaran Yang Ditolak ) Kod Penyebutharga Ulasan Tidak menepati Syor Penilaian Wajib / Mandatori seperti : a. Taraf Bumiputera b. Kod Bidang Pendaftaran PKK dan CIDB c. Tempoh Sahlaku PKK, SSM dan CIDB (3 bulan dari tempoh tamat iklan) d. Lawatan Tapak e. Harga Siling f. Cara Mengisi Borang dan Harga

2/8 4/8 6/8 7/8

10

g. Anggaran Harga Jabatan (+/10% daripada Julat harga anggaran jabatan. 2. Tawaran yang tidak menepati Syor Penilaian Wajib / Mandatori tidak layak dipertimbangkan dan spesifikasi-spesifikasi am / tambahannya tidak dinilai seterusnya

10.2

Tawaran-tawaran Yang Disokong Keutamaan 1 Ulasan 1. Mematuhi Syor Syarat Wajib / Mandatori yang ditetapkan. 2. Jumlah harga yang ditawarkan adalah hampir kepada harga anggaran jabatan (RM 141,307.00 – -0.49% daripada harga anggaran jabatan iaitu RM 142,000.00) 3. Pengalaman kerja yang berkaitan (3 tahun terkini) disertakan dengan salinan Surat Tawaran / Pesanan Tempatan sebagai bukti. 4. Syarikat mempunyai modal yang dibenarkan / modal pusingan berjumlah RM 500,000.00. 5. Perkhidmatan Barangan Elektrik yang akan digunakan telah mendapat kelulusan daripada Jabatan kerja Raya. 6. Tempoh Penyempurnaan Kerja ditawarkan : 8 minggu 7. Mendapat 32 daripada 35 markah (91.43%) dalam proses penilaian secara pemarkahan terus.

Bil Kod Petender 1 3/8

2

1/8

2

1. Mematuhi Syor Syarat Wajib / Mandatori yang ditetapkan. 2. Jumlah harga yang ditawarkan adalah hampir

11

kepada harga anggaran jabatan (RM 142,743.00 – +0.52% daripada harga anggaran jabatan iaitu RM 142,000.00) 3. Pengalaman kerja berkaitan (3 tahun terkini) disertakan dengan salinan Surat Tawaran / Pesanan Tempatan sebagai bukti. 4. Syarikat mempunyai modal yang dibenarkan / modal pusingan berjumlah RM 500,000.00. 5. Perkhidmatan Barangan Elektrik yang akan digunakan telah mendapat kelulusan daripada Jabatan kerja Raya. 6. Tempoh Penyempurnaan Kerja ditawarkan : 8 minggu 7. Mendapat 30 daripada 35 markah (85.71%) dalam proses penilaian secara pemarkahan terus. 3 5/8 3 1. Mematuhi Syor Syarat Wajib / Mandatori yang ditetapkan. 2. Jumlah harga yang ditawarkan adalah hampir kepada harga anggaran jabatan (RM 139,857.00 – - 1.51% daripada harga anggaran jabatan iaitu RM 142,000.00) 3. Pengalaman kerja berkaitan (3 tahun terkini) disertakan dengan salinan Surat Tawaran / Pesanan Tempatan sebagai bukti. 4. Syarikat mempunyai modal yang dibenarkan / modal pusingan berjumlah RM 250,000.00. 5. Perkhidmatan Barangan Elektrik yang akan digunakan telah mendapat kelulusan daripada Jabatan kerja Raya. 6.Tempoh Penyempurnaan Kerja ditawarkan : 8 minggu 7. Mendapat 29 daripada 35 markah (82.86%) dalam proses penilaian secara pemarkahan terus.

12

4

8/8

3

1. Mematuhi Syor Syarat Wajib / Mandatori yang ditetapkan. 2. Jumlah harga yang ditawarkan adalah hampir kepada harga anggaran jabatan (RM 147,247.00 – + 3.70% daripada harga anggaran jabatan iaitu RM 142,000.00) 3. Pengalaman kerja berkaitan (3 tahun terkini) disertakan dengan salinan Surat Tawaran / Pesanan Tempatan sebagai bukti. 4. Syarikat mempunyai modal yang dibenarkan / modal pusingan berjumlah RM 100,000.00. 5. Perkhidmatan Barangan Elektrik yang akan digunakan telah mendapat kelulusan daripada Jabatan kerja Raya. 6. Tempoh Penyempurnaan Kerja ditawarkan : 8 minggu 8. Mendapat 29 daripada 35 markah (82.86%) dalam proses penilaian secara pemarkahan terus.

13

11.

PERAKUAN

Penilaian yang telah dilaksanakan ke atas semua penyebutharga secara adil dan saksama berdasarkan syarat dan spesifikasi yang telah ditetapkan di dalam dokumen sebutharga serta kriteria penilaian yang disediakan sebelum proses penilaian dibuat. Jawatankuasa Penilaian Teknikal dengan ini memperakukan tawaran-tawaran yang dinyatakan di para 10.2 TawaranTawaran Yang Disokong di atas untuk pertimbangan Jawatankuasa Sebutharga JAWI.

12.

DITANDATANGANI OLEH AHLI JAWATANKUASA PENILAI

Pengerusi

:......................... Mohd Shahmizi bin Shabudin Penolong Pengarah

Ahli Pertama

:......................... Mohd Tarikh Bin Ramli Pembantu Teknik Elektrik :......................... Muhammed Ali Hanafiah Bin Mohamad Pembantu Teknik Awam : 07 Julai 2009

Ahli Kedua

Tarikh

14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful