You are on page 1of 3

1 Federacja-

Pastwo zoone z czci autonomicznych, ktre maj wsplny rzd, wsplna


waluta, obrona, polityka zagraniczna, osobne- prawo.

2 Zgromadzenia wystpujce w soborze ziemskim


- bojarzy, duchowiestwo, dworiastwo, mieszczanie, pniej- chopi z dbr
carskich i strzelcy.

3 Kto moe ogosi wojn w USA-


Kongres

4 Wymagania na prezydenta USA


urodzona w USA, min. 35 lat, zamieszkuje na terenie USA min. 14 lat, ma
wiszko gosw elektorskich

5 Koniec elekcyjnoci w PL
1791, konstytucja 3 maja

6 Reforma Lloyda
1918: demokratyczny system wyborw, brak cenzusu majtkowego wobec
mczyzn- min. 21 lat, kobiety- min. 30; wybory byy nierwne- pluralne.

7 Kiedy i kto powoa stany generalne


1302, Filip IV Pikny

8 Uprawnienia stany generalne


-uchwalanie podatkw
-zgoda na prowadzenie wojny
-prawo wyboru krla
-prawo wypowiadania wojny

9 Czy prezydent USA ma inicjatyw ustawodawcz


Nie

10 Ustawy wprowadzone w I poowie 1791


-Konstytucja 3 maja
-Prawo o miastach
-Ustawa o sejmikach

11 Jak we Francji nazywa si urzdnik zajmujcy si administracj w


XVII wieku?
Generalny Kontroler Finansw

12 Kto sta na czele cerkwi prawosawnej po reformach Piotra Wielkiego


Oberprokurator- stojcy na czele witobliwego Synodu Rzdzcych

13 Dokument tworzcy USA


Artykuu konfederacji i wieczystej unii- 1777, wchodz w ycie 1781

14 Data deklaracji niepodlegoci


4 lipca 1776

15 2 prawa fundamentalne monarchii francuskiej


-Monarchia jest dziedziczna
-Zadaniem krla jest utrzymanie pokoju zewntrznego

16 W ktrym roku zniesiono pluralizm wyborczy w Anglii i co to byo


Pozwala zagosowa jednej osobie w kilku okrgach wyborczych, zniesiony w
1948

17 Powstanie parlamentu w Anglii


1265

18 Dokument nietykalnoci osobistej w Anglii


Habeas Corpus Act- 1679

19 Przedstawiciele miast w sejmie I RP


Plenipotenci

20 Kto przynalea do Stray Praw


Krl, prymas, 5 ministrw (2 kanclerzy, marszaek, hetman, podskarbi), 2
sekretarzy, marszaek Sejmu i penoletni nastpca tronu

21 Jakie izby wchodziy w skad senatu rzdzcego


Przewodniczcy kolegiw ministerialnych

22 Jakie izby w Anglii -


Izba Lordw, Izba Gmin

23 Impeachment w Anglii
Izba Gmin- prawo do oskarenia ministrw, Izba Lordw- sdzia ministrw- dot.
odpowiedzialnoci konstytucyjnej ministrw.

24 Rada porzdku publicznego (obowizki)

25 Kto powoywa prezydenta w 3 republice francuskiej-


Zgromadzenie Narodowe

26 Jak si nazyway poprawki wprowadzane we Francji-


Remonstracje (?)

27 Data powstania KEN-


14 padziernika 1773
28 Wadza nieograniczona cara-
samodzierawie

29 Ktry car przezwyciyl dominacj bojarow-


Iwan Grony

30 Tytu cara po reformach Piotra I


Imperator Wszechrosji; Piotr I od 1721- cesarz.

31 Komisje dobrego porzdku


Nadzr nad finansami miast, kontrola dziaalnoci cechw rzemielniczych,
podnoszenie miast krlewskich z upadku