You are on page 1of 20

DOC: Contractele de cosntructii

TEMA 1: Contracte de cosntructii si particularitatile activitatii in contructii


1.1. Contractele de contructii

CONTRACT DE CONSTRUCTIE reprezinta contract incheiat intre beneficiar si


antreprenor pentru contruirea, reparatia, modernizarea si reconstruirea unui activ
sau a unui grup de active care ca proiectare tehnologie si functionare sunt
intetconexate si interdependente.

Contractele apar la act. de construire, prestare de servicii de reparatie si includ


urmatoarele lucrari:
1. contruirea unui singur obiect, in acest caz drept documente necesare
antreprenor la indeplinirea lucrarilor va servi doc. de proiectare si devizele
locale.
2. o grupa de obiecte doc. de proiectare, devizele generale si locale.
3. extindere a productiei, reconstructia si reutilizarea tehnica.
4. mentinerea capacitatii entitatilor in functionare.
5. reparatie capitale: cheltuieli de deviz aferente reparatiilor capitale.

TIPURILE DE CONTRACTE DE CONSTRUCTII:

In functie de modul de stabilire a preturilor deosebim:


- contract de contructie cu pret fix prevede un pret fix al contractului in
ansamblu sau o plata fixa pe unitate de obiect, lucrare acceptate de
beneficiar si antreprenor.
Ex. A fost incheiat un contract de contructie a unei sectii de productie in
valorare de 8.000.000 lei, depozit 20.000 si a deretei paznicului 1000lei.
Suma totala = 8.021.000lei.
- contract de contructie cost plus prevede recuperarea de beneficiar a
costurilor contractuale negociate la care se adauga un oarecare procent de
cost sau un onorariu fix.
Ex. A fost incheiat un contract de constructie a cladirii cu costul de
70.000.000lei cu recompensa de 4%. Valoarea contractului = 72.800.000lei.
- contracte de constructie care combina prevederi din pret fix si cost
plus in functie de modul de segmentare si combinare, un contract de
constructie se poate referi la un singur activ la mai multe active sau la un
activ conex.
SNC dat se aplica atit pentru CC(contracte de constructie) separat sau pentru un
grup de contracte

1.2. Specificul activitatii in constructii si influenta acetora la


contabilizarea costrilor si cheltuielilor
Activitatea de contructie are o serie de particularitati si inf. organizate conturi
sitetice si analitice. Productia finita din construcctie e fixa, iar procesul de
productie e mobil, aceasta mobilitate genereaza o serie de cheltuieli care nu
contribuie direct la crearea MF(mijloace fixe?), lucrari de organizare a
santierului, transportul, reparatia utilajului, crearea conditiilor de cazarea
lucratorilor etc.
Toate acestea se acumuleaza anterior in evidenta si se repartizeaza mai apoi
pe obiecte si perioade distincte. La fiecare noua lucrare se cer a fi analizate
resursele, tehnologia executiei etc, toate acestea inf. sistem centralizat la
nivelul organizat de conructie sau decentralizat care trebuie sa reflecte
miscarea valorilor materiale si utilajelor de contructie.
Durata mare a ciclului de productie e conditioanata de dimensinile mari,
folosirea unor procese, materiale umede care necesita timp pn uscare. Prin
urmare in costructii este posibil existenta unor stocuri mari de productie in
curs de executie.
Diversificarea lucrarilor de constructie: cladiri, construciti speciale, poduri,
tuneluri, linii de transport etc. Prin urmare in constructii nu exista o
tehnologie unica, fiecare obiect cere o proiectare individuala si ca rezultat
costuri speciale.
Stocuri mari de materiale care trebuie pastrate la depozit central si pe linga
obiect. Controlul acestora de gestinonare, maistru de santier etc.
Grad de complexitate a procesului de executare a lucrarilor.
Procesul de cosntructie se desfasoara pentru un numar mare de procese de
lucru care se petrec succesiv si difera intre ele prin natura materialelo,
utilatele folosite specializate lucrarilor.

Potrivit modului de executare deoosebim:


- productie de constructii executate in anterpriza;
- productie de constructii in regie proprie si;
- productie mixta.
Potrivit stadiului de executie deosebita deosebim:
- productie de constructii finisata;
- productie de constructii in curs de executie

TEMA 2: Contabilitatea costurilor si calcularea costului obiectului de


constructie
2.1. Componenta, caracteristica si clasificarea costurilor
Costurile contractuale reprezita valoarea resurselor construite si costul
resurselor pentru executarea unuia sau mai multor contracte de constructii care
urmeaza a fi reuperate de beneficiar.
Costurile contractuale includ:
1. costuri directe
2. costuri indirecte
3. costuri de regie ale constructiei recuperabile de beneficiar

2.2. Contabilitatea costurilor directe aferente CC

Costurile directe contractuale costuri ce tin nemijlocit de execcutarea


lucrarilor in baza contractului de constructii si care pot fi incluse direct in costul
acestuia.
Compomenta costurilor directe:
1. costuri precontractuale aferente contractelor incheiate, inclusiv cost de
delegare reprezentanta, taxe de participare la tenderi pentru obtinerea
contractelor si alte constructii similare.
Acestea se contabilizeaza cu ajutorul conturilor de cheltuieli anticipate: 261,
171
Dt 811 Ct 261
2. costuri directe de materiale inclusiv materiale de cosntructie, combustibil,
energizarea obiectelor, materiale utilizate in procesul executarii contractelor.
Dt 811 Ct 211
3. costuri directe cu personalul: salarii, CAS, PAM, asigurari.
Dt 811 Ct 531
4. costuri directe de exploatarea masinelor si mecanismelor de constructie:
energia electrica, combustibil, piese de schimb, amortizarea masinelor,
costul transprtarii masinelor, mecanismelor, inchiriere, asigurare.
Dt 811 Ct 211, 531, 124, 544 etc.
5. Alte costuri directe aferente contractului care pot include, costuri de
transportare a materialelor pe santier de la depozit la obiect, costul
proiectarii, costuri aferente amortizarii imobilizarilor necorporale, asigurarea
obligatorie a personalului, cost de transportare a mucitorilor la/de la obiect.
Dt 811 Ct 812, 113, 531, 533, 544

PROBLEMA 1:
1) Dt 211 Ct 811 1250 lei
Dt 811 Ct 544 270 lei
2) 9 tone*500=4.500 fara TVA
4.500*20%=900 lei TVA
Dt 211 4500 lei
Ct 521 5400 lei
Dt 534 900lei

Dt 811 Ct 544 840 lei

Dt 211 220 lei


Ct 532 200 lei
Ct 533 20 lei
4.500+840+220=5.560 lei
3) 14 tone* 630=8.820 lei
Dt 211 7.350 lei
Dt 534 1.470 lei
Ct 521 8.820 lei
7350+1200+385=8936 lei
4) Dt 211 Ct 812 1200 lei
5) Dt 211 385 lei
Ct 531 350 lei
Ct 533 (21+14) 35 lei
6) Dt 811 Ct

PROBLEMA 1:
Dt 211 4500 lei
Dt 534 900 lei
Ct 521 5400 lei

Dt 211(CTA) 955 lei


Ct 531 200 lei
Ct 533.1 46 lei
Ct 533.2 9 lei
Ct 544 700 lei
TVA: Dt 534 Ct 544 140 lei
7350+1470=8820
14.08
Dt 211 Ct 521 7350
TVA: Dt 534 Ct 521 1470

Dt 211 1646,25
Ct 812 1200
Ct 531 350
Ct 533.1 80,5
Ct 533.2 15.75

1250+4500+7350 = 13100
2+9+14 = 25 tone
13100/25=524 (CMP)
0,4+9,3+10,5+3,5-0,2= 23,5
23,5+*524=12.314

Dt 811 Ct 211 12.314 lei

CTP=(270+955+1646,25)/(1250+4500+7350)=2871,25/13100=0,2192
Valoarea materialului
12314*0,2192=2698,97
Dt 811 Ct 211- 2698,97
13100*0,2192 = 2871,25
2871,25-2698,97=172,27
Dt 211 C211 CIA
Dt 211 Ct 811 1600
Dt 811 Ct 544 270

Problema 1.1 var 2:


1) 9 tone *840=7560
Dt211 7560
Ct 534 1512
Ct 521 - 9072
2) Dt 211 955
Ct 531 200
Ct 533.1 46
Ct 533.2 9
Ct 544 700

Dt 534 Ct 544 - 140


3) Dt 211 Ct 521 9333,33 (1200.6=1866,67-11200)
Dt 534 Ct 521 1866,67
Dt 211 1646,25
Ct 812 1200
Ct 531 350
Ct 533.1 80,5
Ct 533.2 15,75
k =(1600+7560+9333,33)/(2+9+14)=18493.33/25 = 739,7=>740 CMP
23,5*740=17.390
Dt 811 Ct 211 17.390
CTA = (270+955+1646,25)/(1600+7560+9333,33)=
2871,25/18493,33=0,1553
17.390*0,1553=2700,67
Dt 811 Ct 211 2700,76
CTA pentru maerile ramase in stoc:
2871,50-2700,67=170,583
Dt 216.3 Ct 211/CTA

2.3. Contabilitatea costurilor indirecte contractuale si modul de


repartizare a acestora
Costurile indirecte contractuale costuri aferente mai multor contracte de
constructie si nu pot fi incluse direct in costul acestora.
CIP includ:
1. costuri ce tin de retribuire a muncii (sporuri, premii);
2. costuri privind asigurarea bunurilor si personalului aferente mai multor
contracte;
3. costurile proiectarii, asistentei tehnice;
4. costurile exploatarii masinelor, mecanismelor utilizarii la mai multe contracte.
Dt 121 Ct 531, 533, 542
Toate aceste costuri la sfarsitul perioadei de gestiune se repartizeaza intre contracte
concrete in modul prevazut de politicele contabile luind in considerare capacitatea
normala a activitatii de constructie. Drept baza de repartizare a CIP pot servi:
- numarul efectiv de masino-ore lucrate pe fiecare unitate sau grup de masini
si mecanisme
- costuri directe contractuale
- venituri contractuale
- costuri directe materiale
- alte metode selectate de entitate
Dt 811 Ct 821
Decontarea CIP contractuale ce depasesc suma celor recuperate de beneficiar se
reflecta:
Dt 714 Ct 821

PROBLEMA 1.2.
1) Reflectam acum. CIP:
Dt 821 Ct 211 2.140 lei
2) Dt 821 Ct 211 265 lei
3) Dt 821 1606,5 lei
Ct 531 1260 lei
Ct 533 346,5 lei
4) Dt 821 Ct 124 840 lei
Total 821 4851,5
28+35=63
4851,5/63=77,008
35*77,008 = 29695,28
28*77,008 = 2156,22
Dt 811 Ct 821 2156,22
Dt 811 Ct 821 2695,28
PROBLEMA 1.4
Dt 711 3545
Ct 534 - 300
Ct 521 800
Ct 544 700
Ct 531 1400
Ct 533 385
Ct 211 260
Pentru I an
Dt 261 Ct 171 3545/18*10 = 1969,5 lei
Dt 811 Ct 261 1772,5/10 196,95
Pentru anul II
Dt 261 3545 1969,5=1575,5
Dt 811 Ct 261 196,95

PROBLEMA 1.3.

Utilaje Obiectul I Obiectul II Obiectul III K Formula


contabila
Buldozer 1335 801 1424 3560 Dt 811-I-
3111,19
Macara 1776,19 - 2156,81 3933 Dt 811-II-
1953,85
Betoniera - 1152,85 1223,5 2376 Dt 811 III-
4803,9
Total 3111,19 1953,85 4803,96 9869 Ct 821-9869

2.4. Contabilitatea costurilor in regie


Costurile de regie ale constructiilor costurile aferente gestionarii, organizarii
si devervirii.
Cost de regie se divizeaza in :
1. Costuri recuperabile,
2. Costuri nerecuperabile de beneficiari
Costurile de regie aferente contractelor de constructie
Costuri de regie recuperabile ale constructiei cuprind:
1. costuri generale si administrative
2. costuri pentru deservirea personalului din constructie
3. costruri pentru organizarea lucrarilor la obiectele de contructie
Dt 823 Ct 521, 544 etc.
Toate aceste costuri acumulate in 823 trebuie repartizate doar in cazul in
care antreprenorul executa lucrarile simultan.
....
si poate fi:
- suma costurilor de regie recuperata stabilita in deviz de costur contractuale;
- venituri contractuale sau alta metoda
In acest caz costurile de regie recuperabile incluse in costul obiectului construit se
contabilizeaza prin formula:
Dt 811 Ct 823;
iar costurile de regie nerecuperabile:
Dt 714 Ct 823.

PROBLEMA 1.7.
1) Determinam ponderea costurilor de regie:
420.000/4.200.000 = 0.1=> 10%
2) Determinam valoarea de deviz:
970.000+480.000=1.450.000
3) Determinam valoare costurilor de regie:
1.450.000*10%=145.000
4) Determinam costurile de regie recuperate de beneficiar in martie:
145.000-100.000=45.000
5) Calcularea costurilor de regie nerecuperabile:
52.000-45.000=7.000
Dt 714 Ct 823 7.000
I 160.000 15.000 Dt 15.000
811/I
II 140.000 13.125 Dt 13.125
811/II
III 180.000 16.875 Dt 16.875
811/III
Tot 480.000 45.000 Ct 823 115.000
al

PROBLEMA 1.8.

1) Determinam ponderea costurilor de regie:


360.000/4.000.000 = 0.09=> 9%
2) 133.000+33.500=166.500
3) 1.690.000*9%=152.100
4) 1.170.000+520.000=1.690.000
166.500-152.100=14.400
Dt 714 Ct 823 14.400
5) 166.500-152.100=14.400
6) 33.500-14.400=19.100
I 15200 5303
II 18.300 6384
Dt 811
III 16.450 5739
Ct 823
IV 4.800 1674
Total 54.750 19100

2.5. Contabilitatea cheltuielilor aferente crearii di detinerii


edificiilor temporare.

Apare necesitatea de a crea pe santier unele obiecte temporare cu caracter


necapital: garduri, magazii pentru pastrarea materialelor, incaperi pentru lucratori,
paznic etc.
Toate aceste obiecte se divizeaza in 2 grupe:
1. care participa nemijlocit la desfasurarea procesului tehnologic: scari,
schele, garduri, dispozitive pentru tehnica securitatii etc.
2. care sunt legate de crearea conditiilor pentru executarea lucrarilor.
Aceasta clasificare a cosntructiilor si dispozitivelor speciale e necesara pentru
stabilirea duratei de utilizare si calcularea uzurii acestora. In conformitate cu
Instructiunea privind normele de deviz privind construirea cladirilor si contructiilor
speciale, astffel sunt prevazute in Lista de titluri dispozitive speciale cu destinatie
de productie (sunt incluse in Deviz general), costuri aferente se includ in Devizul
general.
Neprevazute sunt acele a edificii provizorii care au destinatie social-sanitara, ele
nu se includ in Deviz general si se numesc Netitulare.
Costurile aferente construirii acestor obiecte se contabilizeaza la:
Dt 812 Activitati auxiliare=>Dt 812 Ct 124, 531 etc.
Dupa finisarea lucrarilor se determina costul efectiv al constructiilor speciale
provizorii, dupa care se transmit in exploatare printr-un proces-verbal de
transmitere in exploatare.
Dt 213.3 Constructii si dispozitive proviziorii
Ct 812

Potrivit SNC Stocuri pentru contructiile speciale (CS) provizorii prevazute in


Lista de titluri, uzura se calculeaza pe toate durata de utilizare de functionare utila,
iar daca aceasta durata de utilizare depaseste termentul de constructie a obiectlui
de baza pronind de la durata de utilizare de constructie aesteia.
Uzura se calculeaza aplicand metoda liniara. Calcularea uzurii CS prevazute in
Lista de titulri:
Dt 811 Ct 214.2
Calcularea uzurii CS neprevazute in Lista de titluri utiliazte pentru construiera
obiectului:
Dt 121, 712, 713, 811, 821
Ct 214.2

Decontarea uzurii constructiilor provizorii iesite:


Dt 214.2 Ct 213.3

Casarea VC a CS la finisarea obiectului de baza:


Dt 714 Ct 213.3

Reflecatarea cheltuielilor aferente demolarii constructiei CS:


Dt 714 Ct 812

Intregistrarea deseurilor la demolarea CS in limita valorii probabile ramase VRN


Dt 211 Ct 213.2
Reflectarea diferentei dintre materialele obtinute si VRN
Dt 211 Ct 612
si invers
Dt 714 Ct 213.3

Pentru constructia unei cladiri pentru oficiul in regie proprie s-a contruit un
depozit pentru pastrarea utilajelor. Costurile aferente CP 5800 lei, DU-24luni. Peste
18 luni la finisrea contructiei cladirii oficiului obiectul provizoriu a fost demontat
costul demontarii 360 lei. Materiale obtinute 230 lei.
*Calc uzura:
5800/2 ani=2900lei pe an
2900/12=241.67 lei pe luna
1) Reflectam costul proviz.
Dt 213.3 Ct 812 - 5800
2) Uzura lunara
Dt 811 Ct 214 241,67
3) Reflectam uzura cumulata, decontam uzura
241,67*18 luni=4350,06
Dt 214.2 Ct 213.3
4) Reflectam valoarea contabila
5800-4350,06-1449,94=>1450
Dt 714 Ct 213.3 1450 lei
5) Reflectarea costurilor aferente demontarii depozitului
Dt 714 Ct 812 360 lei
6) Materiale obtinute
Dt 211 Ct 612 230 lei

PROBLEMA 1.5.
*Reflectam costul aferent constructiei obiectului
Dt 812 6485
Ct 211 3680
Ct 531 - 2200
Ct 533 506+99=605
VRN 220 lei
VC=6485-220=6265lei
1) Refl. costurilor provizorii
Dt 213.3 Ct 812 - 6485
2) Uzura lunara
6265/24luni=261,04
Dt 811 Ct 214 - 261,04
3) Refl. uzura cumulata
261,04* 22=5742,88 lei
Dt 214.2 Ct 213.3 - 5742,88 lei
4) Refl. Valorii contabile
6485-5742,88-220=522,12
Dt 714 Ct 213.3 522,12 lei
5) Amortizarea pentru luna 22:
6265/22=284,77 lei
6) Dt 714 - 30
Ct 211 190
Ct 213.3 220
213.3
6485
5742,88
522,12
220
6485 6485

PROBLEMA 1.6
1) Reflectarea costulurilor aferente contructiei obiectului:
Dt 812 7275
Ct 211 - 3960
Ct 531 - 2600
Ct 533 - 598+117=715
2) Reflectarea transmiteriiin exploatare:
Dt 213.3 Ct 812 7275
VRN 160 lei
VC = 7275-160=7115lei
7115/18=395,27
Dt 821 Ct 214.2 395,27
3) Reflectam uzura cumulata, decontam uzura
Dt 214.2 Ct 213.2 7115
4) Materiale obtinute
Dt 211 - 185
Ct 213.3 - 160
Ct 612 -25

2.6. Contabilitatea productiei in curs de executie

Productia in curs de executie reprezinta lucrarile de contructie montaj care la o data


anumita nu sunt finisate in modul respectiv si nu pot fi predate beneficiarului.

Determinarea acestui indicator este necesara pentru calcularea costului, valoarea


ed deviz predata beneficiarului precum si pentru calculul veniturilor si rezultatului
financiar din perioada gestionara.

Volumul lucrarilor ce se icnlud in componenta productiei in curs de executie depinde


de conditiile contractuale. Acest indicator este mai mare incazul in care partile
contractuale au stabilit lucrarile la sfarsitul lucrarilor de constructie si este mai mic
in cazul in care decontarile sunt stabilite etape ale constructiei sau pe fiecare
element contruit.

Pentru a determina vilumul lucrarilor de constructii executate se efectueaza


inventarierea, ca rezultat se intocmeste un proces-verbal.

Volumul de lucrari nefinisate prin aplicarea tarifelor recalculate la gradul de fnisare


a lucrarilor

2.7. Contabilitatea costurilor obiectelor contractuale.

Pina la inceperea lucrarilor de constructie se determina costul planificat, adica


valoarea de deviz al proiectului prin intocmirea Devizelor de cheltuieli pentru fiecare
contract in parte.
devizele de cheltuieli sitn un intrumet al metodelor normatve datorita caracterului
lor obligatoriu, se elaboreaza in scopul stabilitii necesatului de resurse aferente
lucrarilor de antreprize si regie.
In cadrul licitatiilor si tenderilor Deviz de cheltuieli ofera o caracterostica cu privire
la competitivitatea sa in raport cu alte#.
Avantajul Devizului de cheltuieli pentru beneficiar consta cadin sectorul
constructiilor nu pot valoarea de deviz pe parcursul executarii lucrarilor si sint
binevenite pentru a garanta interesele executorilor.
In cazul lucrarilor de antrepriza # anterprenor prezinte beneficiarului Deviz de
cheltuieli conform caruia se vor achita costurile constructiei si profitul agentului
economic.
Structura si forma devizului difera in functie de titlul lucrarilor, cheltuielolor
suportate si destinatia acestora.
Insa toate devzele trebuie sa contina o informatie de baza privind:
1. denumirea obiecutlui
2. denumirea lucrarii, cheltuielilor
3. valoarea de deviz
4. liste de resurse
5. totalul si coeficientii determinate procentual fata de totalul resurselor
Devizele se clasifica in :
1. Deveize generale( care reprezinta estimarea valorii cheltuielilor de
constructie pentru proiect in intregime)
2. Devize locale (stabilirea valorii de deviz pe obiecte pe faze constructive si
sunt conditionate de procese complet neomogene.

Devizele de cheltuieli se intocmesc in baza proiectelor arhitecturale si


ingineresti si au menirea de a evalua necesarul si valoarea resurselor pentru
implementarea practica a ideilor.
Intocmirea devizelor pentru lucrarile de constructie, determinarea cheltuielilor
de deviz, calcularea cheltuielilor de regie si determinarea valorii beneficiarilui se
efectueaza in conformitate cu codul practic in constructii si instrumente privind
incomirea Devizului pentr lucrarile de constructie-montaj prim metoda de resurse
utilizand noile norme de deviz pentru lucrarile constructie-montaj si reparatii in
constructii precum si instructiunea cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la
determinarea valorii obiectului.
Structura si clasificarea costului conform Devizului de cheltuieli si calcularea
valorii de devis a obiectului in constructii:
cheltuieli directe:
1. Costuri de materie (suma in lei)
2. Costuri privind retribuirea muncii
3. Cas, pam
4. Costuri privind functionarea masinelor si utilajelor
5. Total (1+2+3+4)
6. Cheltuieli de transport (10% din val.mat)
7. Total (5+6)
8. Cheltuieli de regie (14.5% din 7)
9. Total (7+8)
10.Beneficiul de deviz (6% din 9)
11.Total valoare de deviz(9+10)
12.TVA (20%*11)
13.Total valoare de deviz (11+12)
Caracterul de productie individuala a sectorului contructie inf. modul de
organizare a contabilitatii costurilor si calcularii lor. In cosntructii toate costurile se
acumuleaza pe parcursul constructiei obiectului si doar la finisarea acestuia si
predarea beneficiarului. Se calculeaza costul vanzarilor, costul produselor
finite=costul vanz.
In caz in care potrivit contractului de antrepriza se prevede predarea lucrarilor
inremediare apare necesitatea calcularii costului acestora.
Drept metoda de baza folosita pentru evidenta costurilor e metoda cost pe
comenzi potrivit careia obiectul comenzii e comanda individual deschisa pentru
fiecare obiect de constructii in baza contractului. Aceasta metoda are urmatoarea
caracteristica de baza: colecteaza toate costurile privind lucrarile si el repartizeaza
asupra unei comenzi specifice, acumuleaza si evolueaza toate costurile aferente
fiecarei comenzi.
Costuri directe, indirecte si de regie recuperabile.
Dupa calcularea costului efectiv, acesta se reflecta in contabilitate prin formula:
Dt 711 Ct 811

TEMA 3. Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor contractuale


3.1. Calsificare si contabilitatea cheltuielilor contractuale
Cheltuieli contractuale suma costurilor efective suportate aferent
contractului de constructie in ansamblu sau stadiilor de executie a acestuia
corelate cu veniturile contractuale recunoscute.
Componenta cheltuielilor contractuale:
1. costurile efective sunt suportate pentru lucrarile executate aferent
contractului de constructie predate beneficiarului: Dt 711 Ct 811
2. costurile de regie ale constr. nerecuperabile de beneficiari care includ:
a) cheltuieli de distribuire Dt 713 Ct 544;
b) amortizarea mecanismelor(nu sunt utilizate) in cadrul unor contracte
concrete Dt 713 Ct 124;
c) pierderi din stationare;
d) amenzi, penalitati, despagubiri legate de activitatea antreorenoriala Dt
714 ;
e) cheltuieli efective de regie ale contructiei in caz cand antreprenoru nu
executa lucrari de constructie intro perioafa de gestiune Dt 714 Ct 823.
3. costuri care nu sunt legate de executarea contractului cum ar fi costuri
privind lucrariel de cercetare stiintifica si dezvoltare:
- impozirte si taxe;
- costuri privinf recuperarea prejudicii in urma accidentelor de munca
- plati salariaritilor disponibilitati in legatura cu reorganizarea #, reducerea nr.
de salariati

3.2. Continutul, clasificarea si contabilitatea veniturilor


contractuale

Veniturile contractuale - valoarea initiale, venit din modificarile contractuale,


venit din reclamatii si sub forma de prime de stimulare obtinute in rezultatul
executarii contractului.
1) Venitul initial e convenit la incheierea contractului de constructii intre
antreprenor si beneficiar si depinde de volumul lucrarilor;
2) Venitul din modificarea contractului rectificarea valorii initiale a contractului
asupra careia a convenit antreprenor si beneficiarul, acest venit apare ca
urmare a schimbarii prevederilor la proiect, efectuarii unor contructii
suplimentare sau dezicerea de unele lucrari sau obiecte;
3) Venitul din reclamatii e obtinut de la beneficiari sau de la o persoana terta
pentru rambursarea unor prejudicii cauzate de acesta. Reclamatiile se
inainteaza in cazul erorilor din proiect, din respectarea conditiilor
contractuale.
4) Venitul sub forma de prima de stimulare astfel de venituri apar in cazul
respectarii sau depasirii standartelor stipulate in contract. de ex: prime
pentru finalizarea lucrarilor inainte de terment sau pentru de calitatea inalta
a lucrarolor, petnru reducerea costurilor sau alte rezultate stipulate in
contract.

3.3. Recunoasterea si evaluarea venitului si cheltuielilor


contractuale
Recunoasterea consta in stabilirea perioadei costului venitului si cheltuielilor pot fi
inregistrate in contabilitate si in situatiile financiare.
Venitul si cheltuielile contractuale se recunosc in baza contabilitatii de angajamente.
Prin urmare costurile de constructie se recunosc la respectarea urmatoarelor criterii
generale:
1. sunt nemijlocit legate de crearea activelor sau prestarea serviciilor si pot fi
incluse in costul acestora;
2. sunt confirmate prin documente contabile si suma acestora poate fi evaluata
in mod credibil;
3. exita o ceritudine ca # ca obtine beneficii economice viitoare din utilizarea
obiectului.
Potrivit SNC contractele de contructii daca CS a fost executat intro singura
perioada de gestiune veniturile si cheltuielile se recunosc in aceasta perioada la
finisarea contractului respectiv. In caz in care CS se executa in cursul mai multor
perioade de gestiune, veniturile si cheltuielile ser ecunosc prin aplicarea metodei
stadiului de executie a contractului.
Metoda pretarii integrate: I metoda ce prevede recunoasterea veniturilor si
cheltuielilor prin urmare contabilizarea lor dupa incheierea contractului.
Metoda stadiului de executie: II metoda inc are veniturile, cheltuielile se
recunosc pe stadii de executare a lucrarilor.

Varianta cost la cost in acest caz


procentul de finisare=costuri contractuale efective/costuri totale contractuale

Aceasta varianta se aplica in cazul contractelor cu pret fix, venitul contractual se


va determina ca

venit contracutal = venit contract*grad de finisare a lucrarilor-


venit contractual in perioada precedenta

In cazul contractului cu pret fix:


Volumul lucrarilor executate efective = Venit contractual
-Volumul lucrarilor efectiv executat la data raportarii
iar in cazul contractului cost plus cheltuieli
contract = suma costurilor contractuale efective+recompensa suplimantara
prevazut ain contract

Gradul de finisare a volumului fizic a lucrarilor contractuale = volumul fizic al


lucrarilor finisate la data raportarii/volului total al lucrarilor prevazute in contract
Pentru contracte cu pret fix, venit contractual * % de finisare a lucrarilor

Veniturile si cheltuielile recunoscute trebuie confirmate prin documente primare:


- factura fiscala;
- preces verbal de primire-predare a lucrarilor.

3.4. Contabilitatea decontarilor cu clientii


EX 1.10:In luna februarie s-a incheiat un contract cu pret fix care prevede
constructia unei cladiri in valoare de 2.700.000 lei. Lucrarile au fost executate timp
de 6 luni si confirmate de beneficiar. Plata avans 1.220.000 lei. costurile
contractuale definitive 2.400.000 lei.
1. Primire avans
Dt 242 Ct 523 1.220.000
2. TVA de la avans primit
Dt 225 Ct 534 20333,33
3. Recunoasterea veniturilor
Dt 221 3.240.000
Ct 611 - 2.700.000
Ct 534 450.000
4. Recunoasterea costului vanzarilor
Dt 711 Ct 811 2.400.000
5. Dt 523 Ct 221 1.220.000
6. Dt 242 Ct 221 2.020.000
7. Dt 534 Ct 225 20333,33
8. Reflectare rezultatului financiar
Dt 611 Ct 351 2.700.000
9. Dt 351 Ct 711 2.400.000
10.Dt 731 Ct 534 - 36.000 (venit cheltuieli)
11.Dt 351 Ct 731 36.000
12.Dt 351 Ct 333 264.000

EX 2: In anul 2013 # a incheiat un contract cu preti fix pe o perioada de 3 ani care


prevede construirea unei cai ferate 62.000 lei. Marimea initiala a costului
contractului de deviz 51.000 lei. La 1 iulie 2014 antreprenorul si beneficiarul au
convenit asupra contruirii suplimetare a 15 km de cale ferata fapt ce a dus la
majorarea venitului cu 400.000 lei, iar a costului cu 200.000 lei. Conform politicii
contabile a antreprenorului, venitul si cheltuielile contractuale se determina
lasfarsitul fiecarei perioade aplicand metoda % de executie a contractului. Costurile
contractuale suportate in
2013 20.200.000
2014 19.300.000
2015 11.700.000
Pentru anul 2013
Costul efectiv = 20.200.000
Cost total = 51.200.000
Gradul de finisare = 20.200.000/51.000.000 = 39,61%
Venit contractual = 620.000*39,45 = 24.558.200
Rezultat financiar 24.558.200-20.200.000=4.358.200 lei
1) Recunoasterea venitului
Dt 221 29.469.840
Ct 611 24.558.200
Ct 534 - 4.911.640
2) Dt 711 Ct 811 20.200.000
3) Dt 351 Ct 711 20.200.000
4) Dt 611 Ct 351 - 24.558.200
5) Dt 351 Ct 333 3.835.216
6) Dt 731 Ct 534 522.984
7) Dt 351 Ct 731 - 522.984
Pentru anul 2014
Costul efectiv = 19.300.000+20.200.000 = 39.500.000
Cost total = 51.000.000+200.000=51.200.000
Gradul de finisare = 39.500.000/51.200.000 = 77,15%
Venit contractual = 62.000.000+400.000=62.400.000*77,15%= 48.141.600
Rezultat financiar =48.141.600-24.558.200-19.300.000=4.283.400 lei
Profit net = 4.283.400-12%=3.769.392lei
1) Recunoasterea venitului
Dt 221 57.769.920
Ct 611 48.141.600
Ct 534 9.628.320
2) Dt 711 Ct 811 19.300.000
3) Dt 351 Ct 711 19.300.000
4) Dt 611 Ct 351 - 48.141.600
5) Dt 351 Ct 333
6) Dt 731 Ct 534
7) Dt 351 Ct 731 -
Pentru anul 2015
Costul efectiv = 11.700.00+39.500.000=51.200.000
Cost total = 51.000.000+200.000=51.200.000
Gradul de finisare = 51.200.000 /51.200.000 = 100%
Venit contractual = 62.400.000-48.141.600=14.258.400
Rezultat financiar =14.258.400-11.700.000=2.558.400 lei
Impozite =2.558.400*12%=307.008 lei
Profit net = 4.283.400-307.008=2.251.392lei

PROBLEMA 1.9
Grad de finisare pentru
1 an=216.000/470.000=45,96%
2 an=196.000/470.000=41,70%
Cost efectiv = 470.000*45,96%=216.012

PROBLEMA 1.13
Valoare contractuale 600.000 lei
Cost 540.000 lei
1) Dt 242 Ct 523 144.000 lei (avans)
2) Dt 225 Ct 534 2400 lei (TVA de la avans)
3) Dt 221 Ct 611 600.000 lei
4) Dt 221 Ct 534 120.000 lei (TVA)
5) Dt 523 Ct 221 - 144.000 lei
6) Dt 534 Ct 225 2400 lei (trecere in cont a TVA)
7) Dt 711 Ct 811 540.000 lei (cheltuieli)
8) Dt 242 Ct 221 - 576.000 lei ( plata integrala)
9) Dt 611 Ct 351 600.000 lei
10) Dt 351 Ct 711 540.000 lei
11) Dt 351 Ct 721 7200 lei (impozit)
12) Dt 351 Ct 333 52.800
13) Dt 333 Ct 332 52.800

3.5. Modul de determinare si calculul resultatului financiar


Rezultatul financiar al unui contract de constructie se fetermina ca diferenta dintre
veniturile si cheltuielile aferente acestuia.
In functie de tipul contractului
- rezultuatul financar cu pret fix poate fi estimat cu certitudine daca se
respecta conditiile:
a) venitul contractual total poate fi evaluat in mod credibil;
b) exista o certitudine intemeiata ca beneficiile economice aferente
contractului vor fi primite de catre antreprenor;
c) costurile contractuale pentru finalizarea contractului si a stadiilor de
executare a acestuia la finele perioadei de gestiune pot fi evaluate in mod
credibil;
d) costurile aferente contractului pot fi evaluate cu certitudine astfel incat
costurile efective suportate sa poate fi comparate cu estimarile
precedente.
- rezultatul financiar cu cost plus poare fi estimat in mod credibil daca se
respecta conditiile:
a) exista probabilitatea ca beneficiile economice aferente contractului vor fi
obtinute de antreprenor;
b) costurile contractuale aferente contractului pot fi indentificare si evaluate
cu certitudine.
- rezultatul financiar cu pret mixt poate fi determinat cu certitudine daca se
respecta prevederile primului si al doilea contract.

3.6. Prezentarea informatiei aferente costului si cheltuielilor si


veniturilor contractuale in Situatiile Financiare
Potrivit SNC Contracte de constructii entitatile urmeaza sa prezinte urmatoarele
informatii in situatiile financiare:
- suma venitului contractual recunoscut in perioada de gestiune;
- metodele folosite pentru evaluarea venitului contractual recunoscut in
perioada de gestiune;
- suma creantelor pentru lucrarile contractuale;
- suma datoriiloe fata de beneficiari aparute in urma lucrarilor contractuale.
In cazul contractelor in desfasurare la data raportarii se va prezenta informatiile
privind:
- variantele folosite pentru determinarea stadiului de executie;
- suma cumulative a costurilor suportate;
- suma cumutaliva a veniturilor recunoscute;
- suma cumulative a profitului recunoscut;
- suma avansurilor primite.

PROBLEMA 1.14
I an II an III an
D 821 C D 821 C D 811 C
10.000 27.81 10.000 25.261 6.000
2.750 0 2.750 1.650 15.74
15.060 12.511 8.090 0

27.810 27.81 25.261 25.261 15.740 15.74


0 0
D 823 C D 823 C D 823 C

2.000 2.550 1.800 2.295 1.450 1.848,


550 485 398,75 75

2.550 2.550 2.295 2.295 1.848,7 1.848,


5 75
D 811 C D 811 C D 811 C
112.83 122.72 68.525
0 8 24.500
36.000 29.300 6.737,5
9.900 8057,5 7.669,5
10.920 9.472 15.740
27.810 25.261 1.848,7
2.550 2.295 5

200.01 197.10 125.020


0 3,5 ,75
% I = 200.010/514.000=38,91%

Dt 711 522.144, 25
Ct 811/I 200.010
Ct 811/II 197.103,5
Ct 811/III 125.020,75

Anul I
1) Venit I = 620.000*38,91% = 241.242
2) Rezultatul financiar I = 241.242 200.010 = 41.232
3) Impozit I = 71.232*12 = 4.947,84
4) Profit net I = 41.232-4.947,84=36.284,16
Anul II
1) Venit total = 620.000+30.000 = 650.000
2) Cheltuieli totale 534.000
3) Costul efectiv cumulat = 200.010+197.113,5=397.123,5
4) %=397.123,5/534.000=74,37%
5) Venit cumulat = 650.000*74,37%=483.405 lei
6) Venit = 483.405-241.242 = 242.163 lei
7) Rezultat financiar = 242.163-197.113,5=45.048,5 lei
8) Impozite = 45.049,5*12%=5.405,94
9) Profit net=45.049,5 - 5.405,94=3964,56
Anul III
1) Costul efectiv cumulat = 200.010+197.113,5+125.020,75=522.144,25
2) %=522.144,25/534.000=97,78%
3) Venit cumulat = 650.000*97,78%=635.570 lei
4) Venit = 635.570 -241.242 - 242.163=152.165lei
5) Rezultat financiar = 152.165-125.020,75=27.144,25 lei
6) Impozite = 27.144,25*12%=3.257,34 lei
7) Profit net=27.144,25 - 3.257,34 =23.886,94 lei

9. Recunoastem veniturile:
Dt 221 Ct 611 241.242 (I an)
Dt 221 Ct 611 - 242.163 (II an)
Dt 221 Ct 611 152.230 (III an)

10. Recunoastem cheltuielile:


Dt 351 Ct 711 200.010 (I an)
Dt 351 Ct 711 19.103,5 (II an)
Dt 351 Ct 711 125.020,75 (III an)

11. Impozitul pe profit


Dt 731 Ct 534 4.947,87 (I an)
Dt 731 Ct 534 5.398,14 (II an)
Dt 731 Ct 534 3.265,11 (III an)
12.
Dt 351 Ct 731 4.947,87 (I an)
Dt 351 Ct 731 5.398,14 (II an)
Dt 351 Ct 731 3.265,11 (III an)

13.Profit net:
Dt 351 Ct 333 36.284, 16
Dt 351 Ct 333 32.586,36
Dt 351 Ct 333 - 23.844, 14

PROBLEMA 1.15

1) a) Dt 811 Ct 211 200.000lei


b) Dt 811 Ct 211 127.000lei
2) a)Dt 811 Ct 531 25.000 lei
b)Dt 811 Ct 531 17.000 lei
c) Dt 821 Ct 531 8.000lei
d)Dt 823 Ct 531 6.400 lei
3) a)Dt 811 Ct 533 6.875 lei
b)Dt 811 Ct 533 4.675 lei
c) Dt 821 Ct 533 2.200lei
d)Dt 823 Ct 533 1.760 lei
4) Dt 821 Ct 124 4.800 lei
5) Dt 811 Ct 211 3.000lei
6) Dt 811 Ct 211 12.500 lei
7) Dt 123 Ct 124 5.230 lei
Nota 1:
Dt 811 Ct 823 250 masini schimb
Dt 811 Ct 821 220 masini schimb

Nota 2:
Dt 811 Ct 823 7.100 lei
Dt 811 Ct 823 4.900 lei

Trecerea costurilor de regie la cheltuielile perioadei:


Dt 714 Ct 823 1390 lei

Obiectul 1:
Dt 711 Ct 811 255.197,5 lei
D 811.1 C
200.000
25.000
6.875
16.222,5
7.100
255.197, 255.197,
5 5
Obiectul 2:
Repartizarea pe obiecte a costurilor de regie:
Dt 711 Ct 811 167.850,8
D 811.2 C
127.000
17.000
4.675
14.275,8
4.900
167.850, 167.850,
8 8

Recunoastem venitul:

255.198+15%=293.477,7 lei
TVA = 293.477,7*20%=58.695,54 lei
1) Dt 221 352.173,24
Ct 611 255.198
Ct 534 - 58.695,54
2) Dt 221 152,16
Ct 611 293.460,14
Ct 534 58.692
3) Dt 711 Ct 811 423.048,3
4) Dt 351 Ct 711 - 423.048,3
5) Dt 611 Ct 351 486.505,54
6) Ct 731 Ct 534 97.301,11
7) Dt 351 Ct 731 - 97.301,11
8) Dt 351 Ct 333 55.842,37

PROBLEMA 1.16
N/ Formula Contabila I II
O
1. Dt 811 Ct 211 748.224 818.706
2. a)Dt 811 Ct 531 220.000 270.000
b)Dt 821 Ct 531 23.000 17.000
c)Dt 823 Ct 531 47.000 54.000
3. a)Dt 811 Ct 533 60.500 74.250
b)Dt 821 Ct 533 6.325 4.675
c)Dt 823 Ct 533 12.925 14.850
4. Dt 821 Ct 124 6.800 4.700
5. Dt 823 Ct 214 2.300 1.900
6. Dt 811 Ct 821 28.900 21.100
7. Dt 811 Ct 823 62.225 70.750
8. Dt 711 Ct 811 7.225 5.275

I an II an
D 821 C D 821 C
23.000 28.900 17.000 21.100
6.325 7.225 4.675
6.800 4.700
36.125 36.125
D 823 C D 823 C
47.000 62.225 54.000 70.750
12.925 12.850
2.300 1.900
62.225 62.225 70.750 70.750
D 811.1 C
748.224 111.984
220.000
6.050
28.900
62.225
111.984 111.984
9) Dt 711 Ct 811
36.125-28.900=7.225
26.376-21.100=5.275

%= 111.984/(2.360.000+11.540)=47,22%

1) Recunoastem venitul:
V=(2.714.000+29.000)*47,22%=1.295.244,6
175.395- 7.225=168.170,6
Impozit = 168.170,6*12%=20.180,472
Profit Net=147.990,13

Dt 221 -1.554.293,62
Ct 611 1.295.244,6
Ct 534 25.948,92

Dt 731 Ct 534 20.180, 472


Dt 611 Ct 531 1.295.244,6
Dt 351 Ct 711 1.198.849
Dt 351 Ct 333 147.990,13

2) Gradul de finisare anul II


1) Costul efectiv cumulativ = 1.254.806+1.131.382=2.386.195
2) % = 2.386.195/2.371.540 = 100%
3) Venit anul 2 = 2.743.000-1.295.244,6=1.447.755,4
4) Rezultat financiar = 1.447.755,4-12.541.806-5275=187.674,4
5) Impozit = 187674,4*12%= 22.520,93
6) Profit net = 187.674,4-22.520,93=165.153,4