You are on page 1of 3

Nom i cognoms:

Data:

El gnere i el nombre de ladjectiu qualificatiu

Recorda
Els adjectius expressen qualitats o propietats dels noms que acompanyen
(que poden ser de persona, danimal o de cosa).
Els adjectius concorden en gnere i nombre amb el nom que acompanyen.
Exemple: nena petita (femen singular), ulls grossos (mascul plural).

1. Fixat en les paraules que es destaquen a la descripci segent:

s una nena petita, un beb. T la cara rodona i els ulls grossos i blaus. T uns
cabells rossos i arrissats. Sembla una nina.

Completa amb les paraules del costat:

Les paraules que acompanyen el


______________ i expressen una
______________ sn ______________

2. Escriu tres adjectius per a cada imatge.

3. Escriu dos noms que concordin amb cadascun dels adjectius que tens a
continuaci:

fastigs interessants dolces falsa

Escola Pompeu Fabra - Cicle Mitj - 4t - Catal - El gnere i el nombre de ladjectiu qualificatiu 1
4. Tria els adjectius dentre aquestes paraules:

Escriu una oraci amb cadascun dels adjectius.

5. Completa amb els adjectius corresponents:

singular plural
mascul femen mascul femen
groc
am
lletja
pesats
precioses
rics
tranquilla

6. Torna a escriure els grups de paraules tot canviant-ne el gnere.

la noia simptica
el jardiner treballador
els artistes famosos
les carnisseres xerraires
el marit cansat
les cosines llunyanes

Escola Pompeu Fabra - Cicle Mitj - 4t - Catal - El gnere i el nombre de ladjectiu qualificatiu 2
7. Fes el mateix canviant-ne el nombre:

uns vens solidaris


aquelles senyores grans
la gossa espavilada
aquest home seris
les amigues preocupades
el continent perdut

8. Completa amb ladjectiu corresponent:

restaurada grossos tendres

cmoda alt desrtica

s una zona ____________________ i poc transitada.


Menjava cebes ____________________ amb lamanida.
Seu en una cadira ____________________, per no shi troba b.
Viu a la casa ____________________, la del xamfr.
Treballa amb el noi ____________________, el germ de la Mireia.
T els peus ____________________ i li costa trobar sabates.

Escola Pompeu Fabra - Cicle Mitj - 4t - Catal - El gnere i el nombre de ladjectiu qualificatiu 3