Szerző: MaraNoel

KÖSZÖNET ÉDESANYÁMNAK
Felnőtt fejjel fogtam fel, mit mondtál, mit gyerekként, nekem megmutattál. Felkészítettél egy kisleányt, a jövőre, mi legyen majd , később belőle. Most tudom, mi az, amit akartál, emberré, s anyává válni, tanítottál! Türelmes voltál, nem kiabáltál vélem, ha valamit, mégis elvétettem! Kiálltál mellettem, jóban-rosszban, ahogy egy anya teszi, a gondban! Elláttál tanácsokkal, jóval, bőven, s tudtad, megfogadom én, azt éppen! Most az én fejem is őszül, beláttam, sokkmindent, másképp csinálnék-e világban! Köszönet érte, öreg édesanyámnak, hogy még mindig, gondját viseli lányának! Segít, ha kérem, elég csak néznem, hiszen tudja, már csak ő van nékem. Ezért mondok, mindig hálát érte, hogy, a világra hozott,köszönet érte! Isten éltesse, még sokáig, hogy megfogadjam, jó tanácsait. Míg mellettem van, én is tudom, hogy az élet, hit és bizalom!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful