You are on page 1of 3

OBIECTUL: Desen artistic si educaţie plastica

CLASA: a V-a
TEMA PLASTICA: Amestecuri cromatice
SUBIECTUL LECTIEI: Amestecul spontan (prin fuzionarea culorilor)
SUBIECTUL APLICATIV: Acvariul cu peşti
SCOPUL LECTIEI: însuşirea modului de a obţine amestecul spontan
TIPUL LECTIEI: Mixta
OBIECTIVE OPERATIONALE:Cognitive
O1- sa definească amestecul cromatic fizic;
O2-sa deosebească cele doua tipuri de amestecuri cromatice fizice;
O3-sa recunoască culorile primare de pe Cercul Cromatic;
O4-sa enumere proprietăţile unei culori primare si a unei culori secundare;
O5-sa insuseasca modalitatea de amestec spontan prin fuzionarea culorilor;
O6-sa recunoască principalele perechi de culori complementare
Afective
O7-sa-si dezvolte gustul estetic;
Psiho-motorii
O8-sa realizeze un exerciţiu de amestec spontan prin fuzionarea culorilor;
METODE DE INVATAMANT:de predare-asimilare
-observatia, explicaţia, conversaţia euristica, demonstraţia, conversaţia catehetica, exerciţiul
De evaluare:
A)de verificare:verificarea orala curenta
B)de apreciere:aprecierea verbala
MIJLOACE DE INVATAMANT:reproduceri din albume de arta si din manual
BIBLIOGRAFIE:
 „Educaţie plastica”, cls.a V-a, de V.Dima, ed.TEORA, 1999
 „Metodica predării desenului la cls.V-X”, de Al.Tohaneanu
 „Pictura-secrete si dezvăluiri”, de N.Laneyrie-Dagen, Ed.RAO, 2004
 „Picturi in acuarela”, clectiv de autori, ed.AQUILA’93, 2000
 Revista „Mari pictori”:Nr.96 „Fovismul”, Nr.1 „Vincent Van Gogh”
Etapele Ob Conţinutul esenţial Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode de
1

Care sunt acestea? -… culori -conversatia complementare. -Cum sunt situate aceste culori -conversatia pe Cercul Cromatic? -… culoare catihetica -Daca sunt opuse. Combinarea pe suport  Recunoaşterea uscat a celor doua modalităţilor de culori amestec pe diferite Propune următoarele întrebări: lucrări -In cazul primului exerciţiu ce s-a întâmplat cu tentele folosite? -Acest tip de combinaţie se 2 .Reactualizarea O4 Culori complementare: -propune imaginea reproducere conţinutului O6  Definiţie de arta „Trei personaje stand pe predat anterior  Principalele iarba”. G-Vi. -… culoare primara. oranj. de André Derain perechi de culori -solicita: complementare -Care sunt culorile pe care le-a  Proprietăţile unei folosit pictorul pentru a-si realiza perechi de culori tabloul? complemen-tare -Ce ştiţi sa spuneţi despre verde? -… verde. -In afara de acesta pereche mai calda. 1906. complementare principale.cum se secundara(binara de numesc? gradul I).Predarea noilor O1 Amestecul cromatic fizic: Propune elevilor realizarea a doua -realizeaza cele doua -exercitiul cunoştinţe O2  Definiţia exerciţii cromatice: exerciţii cromatice O5 amestecului 1. lecţiei . sunt alte doua perechi de culori -… opuse. Combinarea pe suport cromatic umed a doua culori  Modalităţi de primare:A si G amestec 2. invatamant 1. gri catihetica colorat. 3. -conversatia -Dar despre roşu? albastru-violet.Moment -noteaza absentele -se pregătesc pentru organizatoric -face diferite observaţii lecţie 2. catihetica -… A-O. rece.

numeşte amestec spontan prin fuzionare. bloc unde au obţinut -Lectia noastră de astăzi se fuzionarea. profesorului priceperi spontan prin fuzionarea culorilor  Folosirea culorilor calde si reci 5. Încheierea lecţiei -notarea elevilor -evidentiaza si notează elevii care -precizari privind au colaborat la ora continuarea lucrării in -face precizări privind continuarea timpul orei viitoare lucrării 3 . -demonstratia -noteaza modalitatea de combinaţie. -demonstratia -Acest tip de combinaţie se -noteaza pe foaia de numeşte amestec elaborat.Etapa de creaţie O7 „Acvariul cu peşti”: Explica de pe o planşa alicativa Realizează compoziţia -exercitiul si de formare de O8  Valorificarea modalitatea de obţinere a Formulează întrebări deprinderi si amestecului fizic compoziţiei. pe scurt. amestecului fizic euristica O7  Modalitati de cunoştinţele noi: -clasifica modalităţile -selecteaza doua trei planşe in de obţinere a  obţinere diferite stadii de lucru amestecului fizic 6. Fixarea O1 Amestecul fizic al culorilor: -printr-o suita de intrbari -formuleaza definiţia -conversatia cunoştinţelor noi O5  Definiţie reactualizează. 4. -noteaza in caiete titlul lecţiei. -Dar in cazul celui de-al doilea exerciţiu? -… tentele au fuzionat. numeşte „Amestecuri cromatice -… tentele s-au fizice”. obţinându-se -scrie pe tabla titlul lecţiei o noua culoare. combinat.