You are on page 1of 9

Managementul intreprinderilor transporturilor Niculescu Andrei Daniel

Universitatea Politehnica din Bucuresti
Facultatea de Transporturi
Master Logistica Transporturilor

Infiintarea unei societati comerciale

Student: Niculescu Andrei Daniel

1

fixandu-le puterile. revine asociatului sau asociatilor care detin majoritatea absoluta a capitalului social. subsidiar si nelimitat de pasivul social al societatii  la baza societatii sta ȋncrederea si interesul pe care acestia ȋl reprezinta unul pentru celalalt  fiecare partener este personal raspunzator pentru toate datoriile create de societate 2 . este suficienta pentru constituirea unei societati comerciale. Tipuri de firme Notiunea de firma este folosita in teoria si practica economica cu doua acceptiuni:pe de o parte. indiferent de forma de proprietate si de organizare. Societatea comerciala este o persoana juridica – subiect de drept autonom . Totusi. Cea mai raspandita definitie este acceea de nume sub care noutatile economico-sociale de diferite profile isi exercita activitatea si prin care fac cunoscute denumirea unitatii . in Romania pot fi organizate urmaroarele tipuri de firme: a). Caracteristici:  formate dintr-un singur fel de asociati  aportul asociatilor la formarea capitalului social este constituit din parti sociale  partile sociale ale partenerilor nu sunt transmisibile  membrii societatii raspund solidar. se cere afectarea unei sume modice ȋntr-un cont propriu. prin procesul verbal ȋncheiat de catre asociati sau prin expertiza ordonta de instanta judecatoreasca.N. asociatul unic. pe de alta parte.avand scop lucrativ si fiind formata din cel putin doua persone care se ȋnvoiesc sa puna ceva ȋn comun pentru a desfasura acte si fapte de comert si a ȋmparti foloasele rezultate ( art. Societati comerciale ȋn nume colectiv (S.societatea comerciala dobandeste personalitate juridica doar daca a fost legal constituita. 31/1990 – legea societatilor comerciale. cu privire la infiintarea si functionarea societatiilor comerciale). durata serviciului si eventual remuneratia. Astfel. desemneaza un agent economic care produce bunuri si servicii destinate pietei. Managementul intreprinderilor transporturilor Niculescu Andrei Daniel Infiintarea unei societati comerciale in Romania 1. adica ȋndeplineste formalitatile impuse de lege. dintre ei sau din afara. iar. Conducerea societatii si alegerea administratorilor: dreptul de alegere a unuia sau mai multor administratori. prin articolul 210 care prevede ca manifestarea de vointa a unei singure persoane. Infiintarea si functionarea acestor tipuri de ȋntreprinderi este reglementata prin Legea nr. precum si aducerea la capitalul efectiv a unor bunuri mobile sau imobile. Forma juridica a firmei este importanta si la alegerea acesteia trebuie avute ȋn vedere o serie de elemente:  natura activitatii ce urmeaza a fi desfasurata  anvergura firmei  numarul viitorilor parteneri de afaceri  gradul de implicare si de raspundere al partenerilor  volumul de capital necesar si disponibil  specificul fiecarei forme juridice Potrivit legislatiei in vigoare ( legea 31/1990. reprezinta un nume sub care apare o persoana fizica sau juridica ce exercita o activitate economica si sub care trebuie sa se inscrie in registrul de comert. ȋn practica.C) Capitalul social: ȋntregul patrimoniu al asociatilor este folosit ca gaj in vederea garantarii obligatiilor sociale fata de terti.1491 al Codului Civil). natura activitatii. lege care instituie o singura exceptie de la definitia de mai sus.

cunostinte. cu posibilitatea realegerii. Administrarea: administratorul trebuie sa depuna o garantie care nu poate fi mai mica decat valoarea a 10% din actiuni sau dublul remuneratiei lunare. al caror capital este alcatuit din bani si bunuri. dar nu au capital. idei etc. 3 . sunt buni profesionisti ȋn anumite domenii. si conducerea si gestiunea patrimoniului  omanditarii. Societatile pe actiuni (SA) Capitalul social: poate fi varsat integral . el trebuie sa fie neaparat ȋn numar impar. c). Societatile ȋn comandita pe actiuni (SCA) Capitalul social: regulile sunt identice cu cele pentru societatile ȋn comandita simpla Administratorii: administrarea societatii este ȋncredintata unuia sau mai multor asociati comanditati. care raspund solidar si nelimitat. care au dreptul la dividend proportional cu actiunile pe care le poseda si raspund numai ȋn limita sumei cu care au contribuit la formarea firmei Administratorul unei societati comerciale ȋn comandita simpla nu poate fi decat un comanditat. sa se asocieze cu persoane care dispun de capital. Caracteristici:  existenta a doua categorii de asociati (comanditati si comanditari)  capitalul social e ȋmpartit ȋn actiuni  obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor  comanditarii sunt obligati numai la plata actiunilor lor Avantaje  administrarea societatii o asigura asociatii (cei comanditati) iar hotararile lor se iau si se aplica pe loc. Daca numarul cenzorilor este mai mare. Un dezavantaj important al acestei forme de organizare este imposibilitatea comanditarilor de a participa la conducerea societatii.. Managementul intreprinderilor transporturilor Niculescu Andrei Daniel Avantajele acestui tip de societate sunt aceleasi ca ȋn cazul ȋntreprinderilor individuale iar cateva dintre dezavantaje pot fi:  un membru al societatii. pe o perioada de trei ani. Semnaturile administratorilor se depun la Registrul Comertului. asigurand totodata. dar societatea poate fi ȋnfiintata prin varsarea a numai 20% din capitalul subscris.C. Cel putin unul dintre ei trebuie sa fie expert contabil sau contabil autorizat. Societati ȋn comandita simpla (S. nu au pricepere ȋn nici un domeniu. dar nu au idei. mai ales daca ȋntre acestia nu exista ȋncredere deplina b).S) Aceasta forma de organizare ofera posibilitatea celor care au idei. Cenzorii si contabilii: societatile pe actiuni trebuie obligatoriu sa aiba un numar de cel putin trei cenzori si trei supleanti. partile lor sociale fiind transmisibile doar cu acordul tuturor asociatilor. Asociatii se impart ȋn doua categorii:  comanditatii. Cenzorii sunt alesi la ȋnceput de catre adunarea constitutiva. obtinandu-se astfel o crestere a operativitatii  mare libertate de actiune a organelor de conducere reprezentate de comanditati Dezavantajele acestui timp de societate sunt similare cu cele ale societatii ȋn comandita simpla. d). al caror capital este constituit din aptitudini. fara a avea personal vreo vina. poate fi obligat la plata unor datorii potentiale pe care le-a contractat un partener ȋn numele societatii fara sa-l consulte  necesita o consultare reciproca continua ȋntre parteneri.

acesta este singurul ȋn masura sa reprezinte societatea sau sa delege terte persone fizice sau juridice pentru administrare sau reprezentare. Capitalul poate fi constituit din bunuri imoblie sau mobile. cu conditia sa fie eficiente  pot alege cadrele manageriale si schimba conducerea necorespunzatoare  se pot mari pe seama economiilor de capital  ofera garantii mai mari pentru creditori Dezavantaje  exista posibilitati mai mari de neȋntelegeri si dezacorduri ȋn actul decizional  pot aparea contradictii ȋntre actionari si manageri  datorita dimensiunilor mari se adapteaza mai greu la cerintele pietei e). Limita minima a capitalului social este fixata prin lege la suma de 200 lei iar capitalul social este divizat ȋn parti sociale netransmisibile. necesare activitatii (care reprezinta pana la 60% din valoarea capitalului fixat) si din o suma limitata de bani (40% din valoarea capitalului social). 2. Societatea cu raspundere limitata (SRL) Este o forma intermediara ȋntre societatea de persoane si cea de capital. Managementul intreprinderilor transporturilor Niculescu Andrei Daniel Caracteristici:  cele mai representative forme de societati comerciale  capitalul social al societatii este format din actiuni  actionarii pot fi persoane fizice sau juridice  numarul actionarilor nu poate fi mai mic de cinci  personalitatea actionarilor nu are importanta  actionarii raspund ȋn limita capitalului subscris exprimat ȋn actiuni  capitalul social are ȋn Romania un plafon de minim 25 milioane lei  conducerea generala este asigurata de adunarea generala a actionarilor sau a reprezentantilor acestora  fiecare actionar are drept de vot. urmand ca asociatii ramasi sa efectueze formalitatile de publicitate ale actului additional la Monitorul Oficial si ȋnregistrarea lui ca mentiune la Registrul Comertului. Conducerea societatii: administratorul este ales de catre majoritatea absoluta a angajatilor. ȋn limita partilor sociale detinute. care stabilesc si extinderea ȋndatoririlor si drepturilor acestuia si durata mandatului. marimea acestuia fiind proportionala cu numarul de actiuni detinute Avantaje  actiunile sunt transmisibile si negociabile  raspunderea actionarilor este proportionala cu valoarea actiunilor detinute  pot exista nelimitat ȋn timp. Daca societatea are un singur asociat. Cesiunea partilor sociale: poate fi facuta prin cesiune de drept civil. Pentru cesionarea lor se ȋntocmeste un ȋnscris autentic contract de cesiune. Etapele infiintarii unei societati comerciale Actele necesare pentru a infiinta o societate comerciala sunt urmatoarele: 4 . Asociatii raspund pentru pasivul social numai ȋn limita aportului lor la capital. numarul voturilor fiecaruia fiind proportional cu numarul si puterea actiunilor detinute  conducerea curenta este asigurata de consiliul de administratie ales sau numit de adunarea generala  actionarii primesc anual un dividend.

Copia actului de identitate trebuie sa contina obligatoriu Codul Numeric Personal (CNP).ro/ . pot fi nominative sau la purtator. cat si de 3 copii dupa acestea. In cazul persoanelor juridice nerezidente. Societatea va fi condusa de adunarea generala a asociatilor. Societatea in comandita simpla (SCS) . parola: guest. comanditarii. iar pentru fiecare grup de 5 coduri se plateste o taxa suplimentara de 10% din taxa de baza. Capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate. se poate constitui si cu un singur asociat. in ordinea preferintelor. Alegerea formei juridice a societatii Legea 31/1990 prevede urmatoarele forme ale persoanei juridice: Societate cu raspundere limitata (SRL) – e cea mai des intalnita forma de organizare a activitatii comerciale in Romania. Rezervarea numelui societatii Rezervarea numelui firmei se va face la Registrul Comertului (cost aproximativ: 50 ron). se aleg cel putin 3 denumiri. au de regula calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat de datoriile societatii. Societatea in comandita pe actiuni (SCA . calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de persoanele care o reprezinta. numiti comanditati.1 lei. In situatia in care asociatii sau fondatorii unei societati comerciale sunt persoane juridice se depune copia actului de inregistrare a acestora (certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare. 5 . in general. e divizat in parti sociale egale care trebuie sa aiba o valoare minima de 10 lei fiecare. Societatea in nume colectiv (SNC . Taxa de baza acopera 5 coduri. iar administrarea societatii si reprezentarea ei in relatiile cu tertele persoane se va face de catre administratori. Societati pe actiuni (SA) . Verificarea disponibilitatii numelui de firma o puteti face pe website-ul oficial al Registrului Comertului: http://recom. singura conditie fiind ca acesta sa nu mai fie asociat intr-o alta societate. dupa modul de transmitere. Actiunile au o valoare egala care nu poate fi mai mica de 0. Asociatii nu au calitatea de comercianti si nu raspund de datoriile societatii decat in limita aporturilor.persoanele fizice care desfasoara activitati independente. Declaratia pe proprie raspundere trebuie data de: .onrc. Stabilirea obiectului de activitate Alegerea obiectului de activitate se face conform clasificarii din noul Cod CAEN – 2008.are caracteristic faptul ca o parte dintre asociati.Asociatii comanditati raspund nelimitat si solidar iar cei comanditari raspund in limita aportului lor. iar o alta parte. Pentru infiintarea societatii.Caracteristica principala a acestei forme juridice este aceea ca asociatii acestei forme de societate au. act constitutiv etc). raspund doar pana la concurenta aporturilor subscrise de fiecare. aceste acte vor fi depuse in copii traduse si legalizate. Managementul intreprinderilor transporturilor Niculescu Andrei Daniel Actul de identitate in original ale viitorului asociat (daca este vorba de un asociat unic) sau ale tuturor asociatilor care infiinteaza firma.user: guest.in Romania. Administrarea societatii este incredintata unuia sau mai multor asociati comanditati. aveti nevoie si de cazierele fiscale ale viitorilor asociati. puterile lor fiind nelimitate. Declaratie pe proprie raspundere pentru inregistrare Declaratia pe proprie raspundere (model) este documentul din care rezulta ca fiecare declarant indeplineste conditiile legale pentru detinerea si exercitarea calitatii pe care o are in societatea comerciala. care. Capitalul social este de minimum 200 RON. Cazierele fiscale se elibereaza de Directia Generala a Finantelor publice (obtinerea cazierului fiscal dureaza 5 zile lucratoare). O societate pe actiuni este o intreprindere care presupune un minimum de 2 actionari. numarul societatilor pe actiuni este in crestere. Se poate stabili un singur obiect principal de activitate si un numar nelimitat de obiecte secundare de activitate. Cuantumul taxei de inregistrare a firmei tale este corelat cu numarul de coduri care compun obiectul de activitate.

Daca sediul social al societatii se gaseste intr-un imobil cu destinatia locuinta (bloc). Cuantumul taxei de inregistrare a firmei dumnevoastra este corelat cu numarul de coduri care compun obiectul de activitate.persoana fizica . Clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN. aprobata prin H. conform Legii 181/1997)). iar pentru fiecare grup de 5 coduri se plateste o taxa suplimentara de 10% din taxa de baza. c.numele Administratorului si perioada pentru care va detine aceasta functie.forma autentificata de notarul public.G. .administratori.N.cenzori. Managementul intreprinderilor transporturilor Niculescu Andrei Daniel .Pentru redactarea obiectului de activitate utimizeaza. . Taxa de baza acopera 5 coduri.atestata de avocat. Exista mai multe variante de act constitutiv.obiecte secundare de activitate ( daca exista ) . este nevoie de avizul favorabil al asociatiei proprietarilor.R.declaratie tip. . 51/1995. . pe baza rezervarii denumirii de la O.) contract de societate pentru societatea in nume colectiv.) . este nevoie de acordul scris al coproprietarilor. in mod obligatoriu: . acesta intra sub incidenta Legii locuintelor nr. cat si in plan vertical. 114/1996 si trebuie efectuata schimbarea destinatiei: din locuinta in sediu social. Obiectul de activitate se exprima prin grupe de 3 cifre pentru domeniu si prin clase de patru cifre pentru activitati.reprezentantul permanent . uzufruct) sau luat in leasing imobiliar (contract de leasing imobiliar). In cazul in care nu exista o asociatie de proprietari.desemnat prin contractul de administrare a unei societati comerciale. semnata in fata judecatorului delegat sau in fata directorului oficiului registrului comertului. 6 . Declaratia pe proprie raspundere poate avea una din urmatoarele forme: . in comandita simpla. Este necesara si o copie de pe actul de proprietate al persoanei fizice sau juridice care doreste sa-si puna la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al firmei. 656/1997.) contract de societate si statut incheiate sub forma unui inscris unic.R. in maximum 15 zile de la data semnarii. denumit act constitutiv (anexat). Indicarea domeniului si activitatii principale se va face printr-o grupa de trei cifre si o clasa de patru cifre apartinand grupei respective. un spatiu asupra caruia axista un contract de comodat (contract de comodat. nr. Pentru redactarea acestuia este indicat sa apelati la persoane specializate in domeniu.inclusa in actul constitutiv sau modificator authentic Stabilirea sediului social Sediul social se stabileste prin incheierea unui contract de comodat sau de inchiriere.obiect principal de activitate .N.denumire firma ( inclusiv numarul rezervarii de la O. atat in plan orizontal. Actul Constitutiv trebuie sa contina. pentru societatea cu raspundere limitata cu asociat unic.fondatori.) statut. Potrivit legii. un spatiu inchiriat (contract de inchiriere sau subinchiriere inregistrat la organele fiscale locale. Actul Constitutiv In vederea efectuarii de acte de comert si pentru constituirea unei societati cu raspundere limitata se incheie un act constitutiv. . Daca sediul are mai multi proprietari. .C. contract incheiat intre proprietarul imobilului si viitoarea firma. Sediul poate fi proprietate personala (contract de vanzare-cumparare sau certificat de mostenitor). b.numele asociatilor si aportul la capitalul social al fiecaruia . este nevoie de avizul favorabil al titularilor contractelor de inchiriere sau al proprietarilor din locuintele cu care se invecineaza sediul .C. de uz. Actul constitutiv poate avea una dintre urmatoarele forme: a. in conditiile Legii nr.

etc). Capitalul minim pentru SRL: 200ron. din care sa rezulte ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati.Declaratia pe proprie raspundere din punct de vedere sanitaro-veterinar. acesta se depune la Registrul Comertului de pe langa tribunalul in a carui raza se va afla sediul societatii.R. 7 . Managementul intreprinderilor transporturilor Niculescu Andrei Daniel d. Declaratii pe proprie raspundere pentru avize Pentru fiecare din cele cinci avize obligatorii trebuie completate dosare pentru obtinerea acestora in functie de activitate.. Declaratie pe proprie raspundere. extras de cont. Firmei este sau nu platitoare de TVA. Depunerea capitalului social la banca Capitalul social se depune la banca intr-un cont special de “capital social” pentru care bancile de regula au formulare speciale. conducatorii sucursalei sunt obligati sa depuna semnaturile lor la oficiul registrului comertului. . care va certifica semnatura.Declaratia pe proprie raspundere privind respectarea legislatiei de protectia mediului. Actul Constitutiv al societatii si Declaratiile pe propria raspundere trebuie sa aiba data certa data de catre un avocat. Pentru depunerea specimenului de semnatura se completeaza un formular tip.macrointreprindere (16% impozit). Pentru fiecare aviz se completeaza o astfel de Declaratie pe proprie raspundere dupa cum urmeaza: . . indicandu-se denumirea acesteia.) contract de societate si statut pentru societatea pe actiuni. Depunerea actelor si inregistrarea la Registrul Comertului Cand dosarul este complet. acest cont are un statut special (la acesta nefiind percepute comisioane lunare sau oferite dobanzi). care vor fi anexate la dosar: Cerere. pentru efectuarea inmatricularii societatii. administratorii. . in comandita pe actiuni si cu raspundere limitata. Pentru dovedirea specimenului de semnatura. iar in cazul unei firme de consultanta. . Asociatii si Adminstratorul vor da “Declaratii pe propria raspundere”.Declaratia pe proprie raspundere referitoare la conditiile igenico-sanitare. comerciantul persoana fizica. Dovada depunerii aportului in numerar trebuie sa mentioneze numele asociatului si sintagma aport la capitalul social al societatii comerciale. persoana respectiva va semna in prezenta judecatorului delegat sau a conducatorului oficiului ori a inlocuitorului acestuia. Aici sunt completate formularele tip O. In absenta semnatarului se poate prezenta un specimen legalizat de notarul public. Banca va va furniza documentele necesare pasilor ulteriori (de exemplu: chitanta pentru banii depusi. Alegerea tipului de societate.Declaratia pe proprie raspundere privind prevenirea si stingerea incendiilor. Anexa.Declaratia pe proprie raspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii. Specimenul de semnatura Potrivit legii. reprezentantii unei societati comerciale.C. De regula. pentru simplificarea procedurilor se pot completa Declaratii pe proprie raspundere.N. Redactarea actului constitutiv se poate realiza de catre Biroulul unic (Oficiul de asistenta pentru societatile comerciale) de pe langa Camera de Comert in raza careia va veti desfasura activitatea.Vector Fiscal. pentru a fixa baza de impozitare : intreprindereile mici - microintreprindere (3% impozit) sau intreprindere mare . lichidatorii. de catre un avocat sau de un notar sau de catre intreprinzatorul insusi.

Eliberarea actelor Registrul Comertului va elibera urmatoarele acte. chitantier. Firmele specializate iti vor solicita copii de pe actele societatii. .Incheirea de inregistrare sau Hotararea tribunalului judecatoresc de pe langa Oficiul National al Registrului Comertului . Managementul intreprinderilor transporturilor Niculescu Andrei Daniel Judecatorul delegat de Tribunalul teritorial verifica legalitatea actelor depuse si dispune autorizarea inmatricularii societatii. . in functie de firma. etc.Deschiderea contului bancar. 8 .Confectionarea stampilei societatii.Certificatului de inregistrare a firmei . trebuie prezentate bancii documentele de la RECOM. prezentand chitanta originala. Pentru a incepe activitatea comerciala propriu-zisa la Registrul Comertului. . Etape necesare dupa obtinerea documentelor de la RECOM .Avize si autorizatii functionare . care vor atesta infiintarea firmei tale: .Realizarea documentelor cu regim special: facturier. . o delegatie pentru reprezentantul firmei si o copie de pe actul de identitate al acestuia.toate avizele sau actele de autorizare vor fi solicitate autoritatilor publice in functie de obiectul de activitate al societatii.C.Certificatul constatator sau certificatele constatatoare care tin loc de autorizatii (in cazul in care nu se desfasoara o activitate care sa aiba un impact semnificativ asupra mediului). Trebuie sa te informezi inainte de a da comanda. Dupa inregistrarea firmei. o delegatie pentru reprezentantul firmei si o copie de pe actul de identitate al acestuia. Firmele specializate iti vor solicita actele societatii in original.R.N. se obtin autorizatiile si avizele necesare functionarii legale a societatii. pentru deschiderea efectiva a unui cont al societatii (deblocarea capitalului social). deoarece timpul de executie a lucrarii variaza de la cateva zile la cateva saptamani. se transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei incheierea judecatorului delegat.Declaratia de inregistrare fiscala se depune la Administratia Financiara competenta in termen de 30 de zile de la data infiintarii societatii. a fost atasata copie de pe chitanta emisa de banca la care a fost depus capitalul social. in termen de aproximativ 4 de zile. La dosarul ce a fost depus la O.

Managementul intreprinderilor transporturilor Niculescu Andrei Daniel Bibliografie: 1. 31/1990 actualizata in 2017 9 . Prof.ing. dr. Legea societatilor nr. Ioan Tănăsuică. 2. Managementul logisticii și ingineriei transporturilor.