You are on page 1of 21

.

.

Duit Raya Please! .

.

.

.

Sy aw al Datan .

MEE KARI!!! . PULUT. I WANT ROTI JALA.

.

DIVA Raya .

Saya Susun 10 Jari Mohon Maaf .

.

Geng JOM PI SEMBA RAYA NG .