You are on page 1of 3

EXAMEN DE ABSOLVIRE

“FORMATOR”

SUBIECT NR. 3

1. Formatorul este:
a.conceptor al programelor de formare, pe baza documentelor normative in vigoare, a
standardelor ocupationale si a nevoilor unui anumit sector sau domeniu de activitate;
b.evaluator al competentelor efectiv formate sau dezvoltate la participantii la formare, precum
si al propriei prestatii in vederea autorizarii;
c.persoana care invata pe tot parcursul carierei profesionale, dezvoltandu-si permanent propriile
competente de formator.

2. Care din urmatoarele aspecte reprezinta un obstacol in calea formarii profesionale:
a.atributiile formatorului;
b.sarcinile cursantilor;
c.obiectivele de referinta;
d.mentalitatea persoanelor.

3. Furnizorul de formare profesionala autorizat poate elibera urmatoarele tipuri de certificate:
a.pentru cursuri de calificare si recalificare, certificat de calificare profesionala;
b.pentru cursuri si stagii de initiere, precum si pentru cursuri si stagii de perfectionare sau de
specializare , cerificate de absolvire ;
c.indiferent de forma de curs absolvita se elibereaza certificate de calificare.

4 .Ce materiale considerati ca fiind necesare si suficiente la evaluarea abilitatilor pe care viitorii
cursanti le au, tinand cont de competentele necesare pentru activitatile, rolurile si functiile
specifice:
a. standardul ocupational si declaratie cursantului;
b. standardul ocupational si declaratia angajatorului ;
c. standardul ocupational si programul de pregatire;
d. programul de pregatire si declaratia cursantului.

5.Modul de formare si evaluare a competentelor este:
a.explicat si discutat cu participantii la curs;
b.stabilit de conducerea institutiei ;
c.propus de responsabilul de curs.

6. Evaluarea care se realizeaza prin probe complexe care sa releve competentele formabililor,
manifestate in situatii cat mai apropiate de situatiile reale de activitate este:
a. evaluare initaiala
b. evaluare pe parcurs
c. evaluare finala

1

sa fim intelesi. b. deschis. b. d. c. sa fim cunoscuti. d. notarea accentuata a diferentelor dintre lucrari. Perosnele care se exprima direct. c. folosind un limbaj verbal si nonverbal adecvat. Efectul halou .comportamentului demisionar. 8. 12. 14. sa fim inclusi.onest. c.punctul de vedere al instructorului. b.comportamentului asertiv. Numarul maxim pentru pregatirea teoretica pe grupa de formare profesionala este: a. c. d. c. la evaluarea rezultatelor d.comportamentului pasiv. sa fim acceptati. fixarea evaluarii la un anumit nivel. consta in: a. sa fim remunerati 10. sa provocam o reactie. Obiectivele de referinta trebuie prezentate formabililor: a.capacitatea de invatare demonstrata de cursanti. b. Care este rolul folosirii metodelor de pregatire in grup ? a. 13. sa fim acceptati . permit cresterea eficientei programului de formare.competentele ce trebuie acumulate de cursanti. sa fim indrumati. c.Aplicatiile practice sunt create cu scopul de a : a. la inceputul lectiei. b. care face parte din categoria erorilor de apreciere. care evita situatiile de tip castig – pierzi si creeaza situatii in care este posibil compromisul spre beneficul reciproc. Tipul metodei de evaluare are le baza : a. sa fim laudati. sa fim auziti.comportamentului agresiv. desi rezultatele cursantului se modifica in timp. 2 . recunoaste meritele cursantilor. 11. folosesc mai putine materiale de instruire. 30 de persoane. b. la obtinerea feedback-ului. determina socializarea tuturor cursantilor. evidentia obiectivele programului . extinderea nejustificata a aprecierii pozitive/negative a unei lucrari evaluate. Ce urmarim cand comunicam? a. sa fim respectati. imbunatati comunicarea in timp. pe parcursul lectiei. b.profilul viitoarei profesii a cursantului. 28 de persoane.apartin: a. 9.7. c. 14 persoane c. b. consolida cunostintele dobandite .

angajatorul.de nivel 2 c. de nivel 1 b. caracteristicile spatiului de instruire. reactia cursantilor la metodele adoptate . b. 18. grupa de cursanti. c. formatorul.Cooperarea cu partea adversa in scopul indeplinirii dorintelor acesteia si nesustinerea interesului propriu . de nivel 3 16 Metodele de predare sunt revizuite in functie de : a.apartine urmatorului stil de gestionare a conflictului : a..15. 17. conciliant. Persoana responsabila de executia propriei activitati. concesiv. Cine realizeaza baremul de corectare specific instrumentului de evaluare. c. cooperant. b. a. preferintele formatorului pentru o metoda. 3 . d.iar munca presupune in special activitati simple de rutina corespunde unei activitati: a. c. persoane autorizate. b.