You are on page 1of 11

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI

MEDICINA VETERINARA Ion Ionescu de la Brad


Facultatea de Inginerie Economica in Agricultura

Referat
Disciplina CONTABILITATE FINANCIARA
Tema
Monografie Cntabila

Student: Ciuca (Manoliu) Alina Florentina


Anul III, Semestrul I

2016-2017
Operatia 1.

Se infiinteaza societatea comerciala Practic S.R.L.,microintreprindere


avand 2 asociati,ce aduc ca aport un capital social de 39.000lei,fiecare
detinand 50% din partile sociale,format din:
Numerar in contul bancar,aport asociat A 10.000 lei
Calculator,aport asociat A 9.500lei
Utilaj,aport asociat B 19.500lei

1.1 evidentierea capitalului social conform Actului constitutive al societatii:

456 = 1011 39.000


A 19.500
B 19.500

1.2 varsarea capitalului social subscris:

% = 456A 19.500
214 9.500
5121 10.000

Operatia 2.

In luna infiintarii se inregistreaza cheltuieli de constituire in valoare de 5.200


lei,platite din imprumutul acordat in mod egal de catre asociatii firmei,in
valoare de 16.000lei.

2.1 acordarea imprumutului de catre asociati

5311 = % 16.000
456A 8.000
456B 8.000
2.2plata cheltuielilor de constituire

208 = 5311 5.200

Operatia 3.

Societatea achizitioneaza un mijloc de transport in valoare de 34.000


lei,TVA 24%

% = 401 40.460
2133 34.000
4426 6.460

Operatia 4.

Se plateste in numerar chiria catre proprietar pentru spatial inchiriat,in


valoare de 7.500lei.

6588 = 5311 7.500

Operatia 5.

Pentru inceperea activitatii este necesara angajarea a 2 salariati,stabilindu-se


salariul de baza in valoare de 2.500 lei pentru fiecare salariat.La sfarsitul
lunii se inregistreaza in contabilitate cheltuielile cu salariile
personalului,retinerile si impozitele aferente,astfel:

5.1 inregistrarea cheltuielilor cu salariile

641 = 421 5.000

5.2 inregistrarea retinerilor aferente salariilor

421 = % 1.044
4372 500
4312 58.35
4313 35.00
444 60.57

5.3 inregistrarea cheltuielilor unitatii

6451 = 4311.1 cas 1.166


6451 = 4311.2 san 350
6452 = 4371 250
6588 = 446.1 37.5
635 = 446.2 100

Operatia 6.

Se achizitioneaza materii prime in valoare de 149.650lei, TVA 24%.

% = 401 178.083
301 149.650
4426 28.433

Operatia 7.

Se cumpara documente cu regim special pentru consumul current in valoare


de 750,TVA 24%.

% = 401 892
601 750
4426 142

Operatia 8.

Se primesc comenzi pentru produse in valoare de 115.000 lei.Dupa 8 zile se


livreaza produsele fabricate emitandu-se factura fiscala.

8.1 inregistrarea darii in consum a materialelor necesare

601 = 301 79.400


8.2 receptionarea produselor finite la pretul prestabilit

345 = 711 115.000

8.3 inregistrarea vanzarii catre clienti

411 = % 136.850
701 115.000
4426 24.850
8.4 inregistrarea descarcarii de gestiune a produselor finite

711 = 345 115.000

Operatia 9.

Se incaseaza in numerar 21.850 si diferenta prin cont banacar.

% = 411 136.850
5311 21.850
5121 115.000

Operatia 10.

Se platesc salariile si factura cu documentele cu regim special din casa.

% = 5311 4.848
421 3.955
401 899

Operatia 11.
Se platesc datoriile aferente salariilor si 50.000 lei,suma partiala din factura
de materii prime prin contul bancar pentru care banca a retinut un comision
de 1500 lei.

% = 5121 53.098
4311.1 1.166
4311.2 350
4371 250
4372 50
4312 583
4313 350
444 60
446.1 37
446.2 100
401 50.000
6588 150

Operatia 12.

Se cumpara obiecte de inventar in valoare de 2.830 lei,TVA 24% si se dau in


consum in momentul intrarii in unitate.

% = 401 3.367
4426 2.830
4427 537

601 = 301 2.830

Operatia 13.

Datorita cresterii activitatii,se decide incheierea unui nou contract de


munca,noul angajat avand salariul de baza in valoare de 2.500lei.

13.1 inregistrarea cheltuielilor cusalariile

641 = 421 7.500

13.2 inregistrarea retinerilor aferente salariilor


421 = % 1.566
4372 75
4312 875
4313 525
444 90

13.3 inregistrarea cheltuielilor unitatii

6451 = 4311.1 1.749


6451 = 4311.2 2.525
6452 = 4371 375
6588 = 4461 56
635 = 4462 150

Operatia 14.

Se incaseaza dobanda pentru disponibilul din cont in valoare de 160 lei.

5121 = 768 160

Operatia 15.

Se depune suma de 10.000 lei in contul de la banca.

5121 = 5311 10.000

Operatia 16.

Se achizitioneaza o casa de marcat in valoare de 8.400lei,TVA 24% si se


achita furnizorului din disponibilul bancar.

% = 401 9.996
2131 8.400
4426 1.596
401 = 5121 9.996
Operatia 17.

Se factureaza prestarea de servicii pentru transport intern pe ruta Bucuresti -


Cluj Napoca in valoare de 10.472.

411 = % 10.472
704 8.800
4427 1.672

Operatia 18.

Se inregistreaza amortizarea integrala a cheltuielilor de constituire in


valaore de 5.200lei

681 = 2801 5.200


2081 = 208 5.200

Operatia 19.

Se regularizeaza conturile de TVA.

4427 = 4426 23.522


4424 = 4426 13.647

Operatia 20.

Se incid conturile de venituri si cheltuieli in vederea determinarii


rezultatului.

20.1 inchiderea conturilor de cheltuieli

121 = % 113.090
601 82.980
635 250
641 12.500
6451 3.791
6452 625
6588 7.743
681 5.200

20.2 inchiderea conturilor de venituri

% = 121 123.960
701 115.000
704 8.800
768 160

Operatia 21.

Calculul si inregistrarea impozitului pe venit.

21.1 calculul impozitului pe venit


Veniturile trimestriale ale societatii sunt in valoare de 123.960lei.Pentru
calculul impozitului pe venit trebuie sa se aiba in vedere faptul ca s-a
achizitionat o casa de marcat in valoare de 8.400lei si s-a incheiat un
contract de munca cu un nou angajat, asigurand astfel cresterea cu 50% a
fortei de munca.

Venit impozabil = 123.960-8.400= 115.560 lei


Cota de 1,5% = 115.560x 1.5% = 1.733lei
Reducere 20% = 1.733x 20% = 346.60 lei
Impozit pe venit = 1.733 346.60 = 1.386,40 lei

21.2 inregistrarea impozitului pe venit

691 = 441 1.386.40


121 = 691 1.386.40

Operatia 22.

Profitul net in suma de 9483.20 lei se repartizeaza astfel


- rezerve legale : 474.16 lei
- dividende : 609.11 lei
- surse proprii de finantare : 8.400lei

129 = % 9483.20
106 8874.16
457 609.11

456 Decontari cu asociatii privind capitalul


Explicata Debit Credit
(1011) 39.000 39.000 (214)
16.000 (5311)
Rulaje 39.000 55.000
Total sume 39.000 55.000
Sold final 16.000

1012 Cap soc subscris varsat


Explicata Debit
2131 Echipamente tehnice Credit
Explicata 5311 Casa
Debit in lei 39.000 (1012)
Credit
Explicata
Rulaje Debit
- Credit
39.000 208 Alte imobilizari necorporale
(456/B)19.500
16.000
(401)8.400 5.200 (208) Explicata Debit Credit
Total sume - 39.000
Rulaje (411)21.850
27.900 7.500 -(6588) (5311)5.200 5.200 (2801)
Sold final 39.000 4.848 (421,401)
Total sume 27.900 10.000-(5121) Rulaje 5.200 5.200
Sold final
Rulaje 37.850 27.900
27.548 Total sume 5.200 5.200
Total sume 37.850 27.548 Sold final
Sold final 10.301

401 Furnizori
Explicata Debit Credit
(5311)892 40.460 (2133,4426)
(5121)50.000 178.083 (301,4426)
(5121)9.996 892 (601,4426) 6588 Alte cheltuieli de exploatare
3.367 (301,4426)
9.996 (2122,4426) Explicata Debit Credit
Rulaje 60.888 232.799 (5311)7.500 7.743 (121)
(446)37
Total sume 60.888 232.799
(5121)150
Sold final 171.911 (446)56
Rulaje 7.743 7.743
Total sume 7.743 7.743
Sold final 421 Personal - salarii datorate
Explicata Debit Credit
641 Cheltuieli cu salariile personalului
Explicata (4372,4312,4313, 5.000 (641)
4372 ContribDebit Credit
pers. la fondul de somaj
444)1.044.070 7.500 (641)
Explicata (421)5.000
4313 Contrib. Debit
pers. la fd. asig.12.500
san.(121)
Credit (5311)3.955.930
(421)7.500 (4372,4312,4313,
6451 Cheltuieli(5121)50
Explicata
Rulaje privind
12.500
50 (421)
Debit contr. unit. la asig.
Credit
soc.
12.500
6452
Explicata Cheltuieli privind
(5121)350
Debit 75
contrib.unit.pt.
350 (421)
aj. de somaj
(421)
Credit
444)1.566
Rulaje
Total sume
Explicata 50
12.500
Debit 125
12.500
Credit Rulaje 6.566 12.500
(4311.1)166 525
3.791 (421)
(121)
Rulaje
Sold
Total final
sume
4371 Contrib
350
50
unit.
446 Alte impozite,taxe la
si ajutorul de
varsaminte somaj
asimilate
875
125 Total sume 6.556 12.500
(4371)250
(4311.2)350 625 (121)
Explicata
Explicata Debit
(4371)375
Debit Credit
Credit
Sold sume
Total final (4311.1)1.749
75
350 875. Sold final 5.933
Rulaje (5121)250
625 250 (6452) 411 Clienti
Sold final
(4311.2)525
(5121)37
525 37625
(658)
Rulajesume 3.791
(5121)100 375 (6452)
3.791
100625
(635) Explicata Debit Credit
Total 625
Rulaje 250 56625
(658) (701,4427)136.850 136.850 (5311,5121)
Total
Soldsume
final 3.791 3.791
Total sume 250 150625
(635) 411(10.472)
SoldRulaje
final 137 343 Rulaje 147.322 136.850
Sold final 375
Total sume 137 343 Total sume 147.322 136.850
Sold final 206 Sold final 10.472
345 Produse finite
Explicata Debit Credit
(711)115.000 115.000 (711)
701 Venituri din
Rulaje 115.000
vanzarea produselor115.000
finite
Explicata
Total sume Debit
115.000
768 Alte Credit
venituri financiare 115.000
Sold
Explicata
2801 (121)115.000
final Amortizarea cheltuielilor de 115.000
Debit Credit(411)
constituire
Rulaje
Explicata 121 115.000
(121)160
Profit si pierdere 160
Debit 115.000
(5121)
Credit
Total sume
Rulaje
Explicata 115.000
160
(280)5.200
Debit 115.000
160
5.200(681)
Credit
Sold
Total final
Rulaje
sume 5.200
160
(601,635,641,6451, 5.200
160(701,
441 Impozitul pe profit 123.960
Sold
Total final
sume 6452,658,681)
5.200 704,768)
5.200
Explicata 106
DebitRezerve
113.090
Credit
Sold final
Explicata Debit Credit
1.386 (691)
457 Dividende de plata
(691)1.386
Explicata Debit Credit
Rulaje
Rulaje 114.476.720
- 123.960.00
8.874 (129)
1.386
609 (129)
Total
Total sume
Rulaje
sume 114.476.720
- 123.960.000
8.874
1.386
Rulaje - 609
Sold final
Total sume 9.483.280
-
1.386 8.874
Total sume - 609
Sold final 8.874
Sold final 609

681 Che. de expl. privind amortizarile si provizioanele 711 Variatia stocurilor


Explicata Debit Credit Explicata Debit Credit
(2801)5.200 5.200 (121) (345)115.000 115.000 (345)
Rulaje 5.200 5.200 Rulaje 115.000 115.000
Total sume 5.200 5.200 Total sume 115.000 115.000
Sold final Sold final