You are on page 1of 15

Nagrody 2016

Nazwa Referatu/Biura/
Lp. Stanowiska Nazwisko i Imi Nagrody brutto

1. Burmistrz Urbanik Jolanta 0.00


2. Zastpca Burmistrza Zagrski Ryszard 1,500.00
Zastpca Burmistrza( w
3. Kurowski Kamil 2,000.00
okresie wypowiedzenia)
4. Sekretarz Gminy Korzeniowska Barbara 3,500.00
5. Skarbnik Gminy Biernacka Helena 3,500.00
6. Doradca Adrian Boek 700.00
Referat Inwestycji i
Rozwoju
7. Kierownik Mrozek Krzysztof 1,500.00
8. Referent Bielecki Stanisaw 400.00
9. Inspektor Grka Roman 500.00
10. Inspektor Pchopek Sebastian 900.00
11. Pomoc administracyjna widrak-Pyzia Anna 400.00
12. Inspektor Niepewny Adam 300.00
Referat Gospodarki
Komunalnej,
13. Kierownik Bczar Dariusz 300.00
14. Podinspektor Trybus Monika 700.00
15. Inspektor Mroczka Grzegorz 600.00
16. Referent Zborowska Farion Dorota 600.00
17. Referent Gowiak Barbara 300.00
18. Inspektor Stasik Jacek 600.00
19. Pomoc administracyjna Braski Jaromir 300.00
Referat Organizacyjny
20. Kierowca konserwator Chudy Andrzej 300.00
21. Inspektor Kilar Dorota 400.00
22. Inspektor Znj Agata 600.00
23. Inspektor Wodziska Barbara 500.00
Magazynier robotnik
24. Pec Kazimierz 400.00
gospodarczy
Referat ds. Spoecznych i
Zamwie Publicznych
25. Kierownik Kowalczyk Agata 300.00
Gowacka Pietru
26. Inspektor 700.00
Magorzata
27. Inspektor Szmyd Monika 400.00
28. Archiwista Drozd Anita 500.00
29. Pomoc administracyjna Jzefowicz Magdalena 300.00
30. Pomoc administracyjna Kenar Suska Paulina 300.00
31. Goniec Chochoek Anna 300.00
32. Goniec Kluza Zofia 300.00
33. Sprztaczka Wajda-Werner Jolanta 300.00
34. Sprztaczka Wodziska Bernadeta 300.00
Urzd Stanu Cywilnego i
Referat Spraw
35. Kierownik Czekaska Anna 900.00
36. Podinspektor Kusiak Jamrg Ewelina 600.00
Referat Podatkw i
Opat Lokalnych
37. Kierownik Winiowska Sabina 2,000.00
38. Inspektor Dwigaa Dorota 300.00
39. Inspektor Kobak Magorzata 750.00
40. Inspektor Ziomek Barbara 750.00
41. Inspektor Trybus Edyta 250.00
42. Referent Wosiewicz Ewelina 800.00
43. Referent Gronkiewicz Iwona 250.00
Referat Ksigowoci
Budetowej
44. Kierownik Michalska Magorzata 0.00
45. Inspektor Kowalska Jolanta 700.00
46. Inspektor Jerzyk Anna 700.00
47. Inspektor Nowak Wodyka Sylwia 1,000.00
48. Podinspektor Kubacka Weronika 500.00
Biuro Zarzdzania
Kryzysowego
49. Inspektor Kmiecik Dawid 800.00
Biuro Rady Miejskiej
50. Inspektor Schneider Wioletta 500.00
Wieloosobowe
stanowisko ds. Obsugi
Informatycznej i
Promocji
51. Informatyk Wajs Tomasz 300.00
52. Referent Jermak Radosaw 400.00
Stanowisko ds. obsugi prawnej
53. Inspektor Kmiecik Tomasz 600.00
Wieloosobowe
stanowisko ds.
54. Inspektor Gobiowska Barbara 500.00
55. Podinspektor Polaski Mateusz 500.00
37,600.00
Nagrody 2015

Nazwa Referatu/Biura/
Lp. Stanowiska Nazwisko i Imi Nagrody brutto

1. Burmistrz Urbanik Jolanta 0.00


2. Zastpca Burmistrza Kurowski Kamil 7,500.00
3. Sekretarz Gminy Korzeniowska Barbara 10,000.00
4. Skarbnik Gminy Sotys Iwona 0.00
5. Doradca Boek Adrian 6,000.00
Referat Inwestycji i
Rozwoju
6. Kierownik Mrozek Krzysztof 5,500.00
7. Referent Bielecki Stanisaw 2,300.00
8. Inspektor Grka Roman 1,500.00
9. Inspektor Pchopek Sebastian 4,000.00
10. Inspektor Stasik Jacek 2,300.00
Referat Gospodarki
Komunalnej,
11. Kierownik lusarczyk Mariusz 4,700.00
12. Podinspektor Trybus Monika 2,500.00
13. Inspektor Mroczka Grzegorz 2,900.00
14. Referent Zborowska Farion Dorota 700.00
15. Referent Gowiak Barbara 300.00
16. Referent Sajdak Ewelina 800.00
Referat Organizacyjny
17. Kierowca konserwator Chudy Andrzej 2,300.00
18. Pomoc administracyjna widrak- Pyzia Anna 700.00
19. Inspektor Znj Agata 2,400.00
20. Inspektor Wodziska Barbara 4,200.00
Magazynier robotnik
21. Pec Kazimierz 3,000.00
gospodarczy
Referat ds. Spoecznych i
Zamwie Publicznych
22. Kierownik Kowalczyk Agata 4,500.00
Gowacka Pietrus
23. Inspektor 2,800.00
Magorzata
24. Inspektor Szmyd Monika 2,300.00
25. Archiwista Drozd Anita 2,300.00
26. Pomoc administracyjna Sanocka-Ziobro Gabriela 1,100.00
27. Pomoc administracyjna Smole Iwona 400.00
28. Inspektor urek - Majerska Malwina 2,500.00
29. Pomoc administracyjna Jzefowicz Magdalena 700.00
30. Goniec Gardzina Aneta 1,000.00
31. Goniec Chochoek Anna 1,000.00
32. Goniec Kluza Zofia 1,000.00
33. Sprztaczka Wajda Werner Jolanta 1,700.00
34. Sprztaczka Wodziska Bernadeta 1,700.00
Urzd Stanu Cywilnego i
Referat Spraw
Obywatelskich
35. Kierownik Czekaska Anna 3,000.00
36. Podinspektor Kusiak Jamrg Ewelina 2,500.00
37. Inspektor Janocha Maria 2,800.00
38. Pomoc administracyjna Kiebasa Magdalena 400.00
39. Pomoc administracyjna wierczek Magdalena 400.00
Referat Podatkw i
Opat Lokalnych
40. Kierownik Winiowska Sabina 4,500.00
41. Inspektor Dwigaa Dorota 2,100.00
42. Inspektor Kobak Magorzata 2,400.00
43. Inspektor Ziomek Barbara 2,500.00
44. Inspektor Trybus Edyta 800.00
45. Referent Wosiewicz Ewelina 2,300.00
46. Referent Gronkiewicz Iwona 2,300.00
Referat Ksigowoci
Budetowej
47. Kierownik Jamroy Jolanta 4,000.00
48. Inspektor Biernacka Helena 5,000.00
49. Inspektor Kowalska Jolanta 2,600.00
50. Inspektor Jerzyk Anna 2,600.00
51. Inspektor Nowak Wodyka Sylwia 3,000.00
52. Podinspektor Kubacka Weronika 1,900.00
Biuro Zarzdzania
Kryzysowego
53. Inspektor Kmiecik Dawid 2,800.00
Biuro Rady Miejskiej
54. Inspektor Schneider Wioletta 2,300.00
Wieloosobowe
stanowisko ds. Obsugi
Informatycznej i
Promocji
55. Informatyk Wajs Tomasz 2,600.00
56. Podinspektor Wieczorek Grzegorz 1,000.00
57. Inspektor Bargie Bogusaw 1,000.00
Stanowisko ds. obsugi prawnej
58. Inspektor Kmiecik Tomasz 3,300.00
Wieloosobowe
stanowisko ds.
Gospodarki
Przestrzennej
59. Inspektor Gobiowska Barbara 2,500.00
60. Podinspektor Polaski Mateusz 2,300.00

149,500.00

Nagrody 2014

Nazwa Referatu/Biura/
Lp. Stanowiska Nazwisko i Imi Nagrody brutto

1. Burmistrz Sanocki Zbigniew 0.00


2. 2. Rostek Piotr 4,000.00
3. 3. Mariola Stapiska-Chrobak 7,000.00
4. 4. Sotys Iwona 11,000.00
Referat Inwestycji i
Remontw
5. Kierownik Grka Roman 3,000.00
6. Referent Bielecki Stanisaw 1,800.00
7. Podinspektor Makowiak Ryszard 2,500.00
8. Inspektor Pchopek Sebastian 3,000.00
Biuro Funduszy
Pomocowych i zamwie
Publicznych
9. Referent Kiebasa Magdalena 1,300.00
10. Inspektor Mrozek Krzysztof 2,000.00
11. Podinspektor urek - Majerska Malwina 2,000.00
Referat Gospodarki
Komunalnej,
12. Kierownik lusarczyk Mariusz 4,000.00
13. Referent Trybus Monika 2,000.00
14. Podinspektor Mroczka Grzegorz 2,000.00
15. Inspektor Korzeniowska Barbara 3,000.00
16. Inspektor Grzesik Czesawa 1,000.00
17. Referent Sajdak Ewelina 2,500.00
Referat Organizacyjny
18. Kierowca konserwator Chudy Andrzej 1,300.00
19. Informatyk Wajs Tomasz 1,500.00
20. Podinspektor Ciso-Gierula Monika 3,390.00
21. Podinspektor Wieczorek Grzegorz 3,000.00
22. Pomoc administracyjna Sanocka-Ziobro Gabriela 1,000.00
23. Inspektor Trybus Edyta 2,000.00
24. Pomoc administracyjna Sanocka Katarzyna 1,000.00
25. Inspektor Wodziska Barbara 2,500.00
Pomoc
26. administracyjna/konserwa Pec Kazimierz 1,800.00
tor-magazynier
27. Archiwista Drozd Anita 1,500.00
28. Goniec Gardzina Aneta 1,000.00
29. Goniec wietlik Katarzyna 1,000.00
30. Goniec Kluza Zofia 1,000.00
31. Sprztaczka Wajda Werner Jolanta 1,400.00
32. Sprztaczka Wodziska Bernadeta 1,400.00
Urzd Stanu Cywilnego
33. Kierownik Czekaska Anna 1,800.00
Referat Spraw
Obywatelskich i Obrony
Cywilnej
34. Kierownik Szkauba Kazimiera 2,000.00
35. Inspektor Janocha Maria 2,000.00
36. Podinspektor Kmiecik Dawid 2,500.00
Gowacka Pietrus
37. Inspektor 1,800.00
Magorzata
38. Podinspektor Szmyd Monika 1,800.00
Referat Podatkw i
Opat Lokalnych
39. Kierownik Winiowska Sabina 3,300.00
40. Inspektor Dwigaa Dorota 2,000.00
41. Inspektor Kobak Magorzata 2,000.00
42. Inspektor Ziomek Barbara 2,000.00
43. Referent Kusiak-Jamrg Ewelina 2,000.00
44. Inspektor Wiatr Wiesawa 1,000.00
45. Referent Wosiewicz Ewelina 3,500.00
46. Referent Gronkiewicz Iwona 2,000.00
Referat Ksigowoci
Budetowej
47. Kierownik Bik Jolanta 3,500.00
48. Inspektor Biernacka Helena 2,500.00
49. Inspektor Kowalska Jolanta 2,000.00
50. Inspektor Jerzyk Anna 2,500.00
51. Inspektor Laba Danuta 2,300.00
Biuro Rady Miejskiej
52. Podinspektor Schneider Wioletta 0.00
Biuro ds. obsugi
prawnej
53. Radca Prawny Zoa Artur 1,500.00
54.
Podinspektor Kmiecik Tomasz 2,000.00
54.
Podinspektor Kmiecik Tomasz 2,000.00
Biuro ds.gospodarki
przestrzennej
55. Inspektor Gobiowska Barbara 2,000.00
56. Referent Polaski Mateusz 2,000.00
126,890.00

Nagrody 2013

Nazwa Referatu/Biura/
Lp. Stanowiska Nazwisko i Imi Nagrody brutto

1. Burmistrz Sanocki Zbigniew 0.00


2. Zastpca Burmistrza Rostek Piotr 8,000.00
3. Sekretarz Gminy Mariola Stapiska-Chrobak 8,000.00
4. Skarbnik Gminy Sotys Iwona 8,000.00
Referat Inwestycji i
Remontw
5. Kierownik Grka Roman 1,850.00
6. Pomoc administracyjna Bielecki Stanisaw 1,000.00
7. Podinspektor Kafel Jerzy 500.00
8. Podinspektor Makowiak Ryszard 300.00
9. Inspektor Pchopek Sebastian 1,000.00
Biuro Funduszy
Pomocowych i
Zamwie Publicznych
10. Referent Zamorska Magdalena 1,000.00
11. Inspektor Mrozek Krzysztof 2,000.00
12. Podinspektor urek - Majerska Malwina 2,000.00
Referat Gospodarki
Komunalnej i Ochrony
rodowiska
13. Kierownik lusarczyk Mariusz 3,500.00
14. Referent Trybus Monika 2,000.00
15. Podinspektor Mroczka Grzegorz 2,000.00
Referat Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomociami i
Rolnictwa
16. Kierownik Korzeniowska Barbara 1,100.00
17. Inspektor Grzesik Czesawa 1,800.00
18. Referent Sajdak Ewelina 1,500.00
Referat Organizacyjny
19. Kierowca konserwator Chudy Andrzej 1,700.00
20. Inspektor Trybus Edyta 3,200.00
21. Pomoc administracyjna Sanocka Katarzyna 1,000.00
22. Informatyk Wajs Tomasz 1,700.00
23. Podinspektor Ciso-Gierula Monika 3,300.00
24. Inspektor Wodziska Barbara 3,200.00
25. Podinspektor Wieczorek Grzegorz 3,200.00
Pomoc
26. administracyjna/konserwa Pec Kazimierz 2,200.00
tor-magazynier
27 Archiwista Drozd Anita 1,300.00
28. Pomoc administracyjna Wosiewicz Hubert 800.00
29. Goniec Fornal Katarzyna 1,000.00
30. Goniec Kluza Zofia 1,000.00
31. Sprztaczka Wajda Werner Jolanta 800.00
32. Pracownik gospodarczy Wicek Anna 500.00
33. Sprztaczka Wodziska Bernadeta 800.00
Urzd Stanu Cywilnego
34. Kierownik Szkauba Kazimiera 2,300.00
Referat Spraw
obywatelskich i Obrony
Cywilnej
35. Inspektor Janocha Maria 2,000.00
36. Podinspektor Kmiecik Dawid 2,500.00
Gowacka Pietrus
37. Inspektor 1,800.00
Magorzata
38. Podinspektor Szmyd Monika 1,800.00
39. Inspektor Czekaska Anna 2,000.00
Referat Podatkw i
Opat Lokalnych
40. Kierownik Winiowska Sabina 4,300.00
41. Inspektor Dwigaa Dorota 1,500.00
42. Inspektor Kobak Magorzata 1,500.00
43. Inspektor Ziomek Barbara 2,000.00
44. Referent Kusiak-Jamrg Ewelina 2,700.00
45. Inspektor Wiatr Wiesawa 0.00
46. Pomoc administracyjna Bodnar Ewelina 2,000.00
47. Referent Gronkiewicz Iwona 2,200.00
Referat Ksigowoci
Budetowej
48. Kierownik Bik Jolanta 3,000.00
49. Inspektor Biernacka Helena 2,000.00
50. Inspektor Kowalska Jolanta 2,000.00
51. Inspektor Jerzyk Anna 2,000.00
52. Inspektor Laba Danuta 2,000.00
Biuro Rady Miejskiej
53. Podinspektor Schneider Wioletta 2,300.00
Biuro ds. obsugi
prawnej
54. Radca Prawny Zoa Artur 1,500.00
55. Podinspektor Kmiecik Tomasz 500.00
Biuro ds. gospodarki
przestrzennej
56. Inspektor Gobiowska Barbara 2,000.00
57. Referent Polaski Mateusz 2,000.00
119,150.00

Nagrody 2012

Nazwa Referatu/Biura/
Lp. Stanowiska Nazwisko i Imi Nagrody brutto

1. Burmistrz Sanocki Zbigniew 0.00


2. Zastpca Burmistrza Rostek Piotr 6,500.00
3. Sekretarz Gminy Mariola Stapiska-Chrobak 6,500.00
4. Skarbnik Gminy Sotys Iwona 6,500.00
Referat Inwestycji i
Remontw
5. Kierownik Grka Roman 2,850.00
6. Pomoc administracyjna Bielecki Stanisaw 1,350.00
7. Podinspektor Kafel Jerzy 900.00
8. Podinspektor Makowiak Ryszard 950.00
9. Inspektor Pchopek Sebastian 1,700.00
Biuro Funduszy
Pomocowych i
Zamwie Publicznych
10. Podinspektor Stasica Agata 400.00
11. Podinspektor Mrozek Krzysztof 2,300.00
12. Podinspektor urek - Majerska Malwina 1,450.00
Referat Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomociami i
Rolnictwa
13. Kierownik Korzeniowska Barbara 1,600.00
14. Inspektor Grzesik Czesawa 1,400.00
15. Referent Sajdak Ewelina 1,000.00
Referat Gospodarki
Komunalnej i Ochrony
rodowiska
16. Kierownik lusarczyk Mariusz 2,300.00
17. Referent Trybus Monika 1,000.00
18. Podinspektor Mroczka Grzegorz 1,400.00
Referat Organizacyjny
19. Kierowca konserwator Chudy Andrzej 1,400.00
20. Inspektor Trybus Edyta 1,800.00
21. Inspektor Wodziska Barbara 2,800.00
22. Informatyk Wajs Tomasz 1,300.00
23. Podinspektor Ciso-Gierula Monika 2,000.00
24. Podinspektor Wieczorek Grzegorz 3,300.00
Pomoc
25. administracyjna/konserwa Pec Kazimierz 2,000.00
tor-magazynier
26. Archiwista Drozd Anita 1,550.00
27. Goniec Zaremba Rafa 400.00
28. Pomoc administracyjna Gronkiewicz Iwona 1,400.00
29. Pomoc administracyjna Mastaj Mateusz 300.00
30. Goniec Fornal Katarzyna 500.00
31. Goniec Kluza Zofia 500.00
32. Sprztaczka Wajda Werner Jolanta 700.00
33. Sprztaczka Wodziska Bernadeta 700.00
Urzd Stanu Cywilnego
34. Kierownik Szkauba Kazimiera 2,150.00
Referat Spraw
Obywatelskich i Obrony
Cywilnej
35. Podinspektor Kmiecik Dawid 1,500.00
36. Inspektor Janocha Maria 1,450.00
Gowacka Pietrus
37. Inspektor 1,550.00
Magorzata
38. Podinspektor Szmyd Monika 1,450.00
39. Inspektor Czekaska Anna 1,450.00
Referat Podatkw i
Opat Lokalnych
40. Kierownik Wiatr Wiesawa 2,500.00
41. Inspektor Dwigaa Dorota 1,450.00
42. Inspektor Gauszka Barbara 1,900.00
43. Inspektor Kobak Magorzata 600.00
44. Inspektor Ziomek Barbara 1,450.00
45. Pomoc administracyjna Kusiak-Jamrg Ewelina 1,400.00
46. Podinspektor Winiowska Sabina 2,750.00
47. Pomoc administracyjna Bodnar Ewelina 500.00
Referat Ksigowoci
Budetowej
48. Kierownik Bik Jolanta 2,050.00
49. Inspektor Biernacka Helena 1,450.00
50. Inspektor Kowalska Jolanta 1,450.00
51. Inspektor Jerzyk Anna 1,450.00
52. Inspektor Laba Danuta 1,450.00
Biuro Rady Miejskiej
53. Podinspektor Schneider Wioletta 1,600.00
Biuro ds. obsugi
prawnej
54. Radca Prawny Zoa Artur 1,500.00
55. Podinspektor Kmiecik Tomasz 1,500.00
Biuro ds. gospodarki
przestrzennej
56. Inspektor Gobiowska Barbara 2,100.00
57. Pomoc administracyjna Polaski Mateusz 1,400.00
98,800.00

Nagrody 2011

Nazwa Referatu/Biura/
Lp. Stanowiska Nazwisko i Imi Nagrody brutto

1. Burmistrz Sanocki Zbigniew 0.00


2. Zastpca Burmistrza Rostek Piotr 7,300.00
3. Sekretarz Gminy Mariola Stapiska-Chrobak 11,000.00
4. Skarbnik Gminy Sotys Iwona 8,000.00
Referat Inwestycji i
Remontw
5. Kierownik Grka Roman 3,500.00
6. Pomoc administracyjna Bielecki Stanisaw 1,200.00
7. Podinspektor Makowiak Ryszard 2,000.00
8. Inspektor Pchopek Sebastian 3,200.00
Stanowisko ds.
pozyskiwania rodkw
unijnych i rodkw
zewntrznych
9. Podinspektor Stasica Agata 500.00
10. Podinspektor Mrozek Krzysztof 1,200.00
Stanowiski ds. zamwie
publicznych
11. Podinspektor urek - Majerska Malwina 3,500.00
Referat Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomociami i
Rolnictwa
12. Kierownik Korzeniowska Barbara 2,500.00
13. Podinspektor lusarczyk Mariusz 2,500.00
14. Inspektor Grzesik Czesawa 2,000.00
Stanowisko ds.
gospodarki komunalnej i
ochrony rodowiska
15. Podinspektor Chamioo Magdalena 1,000.00
16. Pomoc administracyjna Mroczka Grzegorz 1,000.00
Referat Organizacyjny
17. Kierowca konserwator Chudy Andrzej 1,000.00
18. Inspektor Trybus Edyta 3,700.00
19. Inspektor Wodziska Barbara 3,500.00
20. Pomoc administracyjna Gronkiewicz Iwona 1,000.00
21. Informatyk Wajs Tomasz 2,200.00
22. Podinspektor Ciso-Gierula Monika 800.00
23. Inspektor Pec Kazimierz 1,000.00
24. Archiwista Kozie Anita 2,400.00
25. Podinspektor Wieczorek Grzegorz 3,000.00
26. Goniec Zaremba Rafa 2,000.00
27. Goniec Smyka Piotr 1,000.00
Pomoc
28. Mastaj Mateusz 2,000.00
administracyjna/goniec
29. Sprztaczka Wajda Werner Jolanta 900.00
30. Sprztaczka Wodziska Bernadeta 900.00
31. Urzd Stanu Cywilnego
32. Kierownik Szkauba Kazimiera 2,500.00
Referat Spraw
Obywatelskich i Obrony
Cywilnej
33. Podinspektor Jasowski Stanisaw 500.00
34. Pomoc administracyjna Kusiak-Jamrg Ewelina 500.00
35. Inspektor Janocha Maria 2,000.00
Gowacka Pietrus
36. Inspektor 3,500.00
Magorzata
37. Podinspektor Szmyd Monika 2,500.00
38. Inspektor Czekaska Anna 1,000.00
Referat Podatkw i
Opat Lokalnych
39. Kierownik Wiatr Wiesawa 800.00
40. Inspektor Dwigaa Dorota 2,000.00
41. Inspektor Gauszka Barbara 1,300.00
42. Inspektor Kobak Magorzata 1,000.00
43. Inspektor Ziomek Barbara 2,000.00
44. Podinspektor Winiowska Sabina 2,200.00
Referat Ksigowoci
Budetowej
45. Kierownik Bik Jolanta 3,500.00
46. Inspektor Biernacka Helena 2,300.00
47. Inspektor Kowalska Jolanta 2,000.00
48. Inspektor Jerzyk Anna 2,000.00
49. Inspektor Laba Danuta 2,300.00
Biuro Rady Miejskiej
50. Podinspektor Schneider Wioletta 2,650.00
Biuro ds. obsugi
prawnej
51. Radca Prawny Zoa Artur 3,000.00
52. Podinspektor Kmiecik Tomasz 1,000.00
Stanowisko ds.
gospodarki
przestrzennej
53. Inspektor Gobiowska Barbara 3,500.00
54. Pomoc administracyjna Polaski Mateusz 1,400.00
121,250.00

Nagrody 2010

Nazwa
Referatu/Biura/
Lp. Nazwisko i Imi Nagrody brutto
Stanowiska

1. Burmistrz Sanocki Zbigniew 0.00


2. Zastpca Burmistrza Rostek Piotr 13,200.00
3. Sekretarz Gminy Mariola Stapiska-Chrobak 14,500.00
4. Skarbnik Gminy Sotys Iwona 12,500.00
Referat Inwestycji i
Remontw
5. Kierownik Grka Roman 4,000.00
6. Pomoc administracyjna Bielecki Stanisaw 1,000.00
7. Inspektor Kietyka Krzysztof 3,500.00
8. Podinspektor Makowiak Ryszard 2,500.00
9. Inspektor Pchopek Sebastian 5,500.00
Stanowisko ds.
pozyskiwania rodkw
unijnych
10. Podinspektor elechowski Micha 2,000.00
Stanowisko ds.
zamwie publicznych
11. Podinspektor urek - Majerska Malwina 4,500.00
Referat Geodezji
Gospodarki
Nieruchomociami i
Rolnictwa
12. Kierownik Korzeniowska Barbara 4,000.00
13. Inspektor Grzesik Czesawa 2,000.00
14. Podinspektor lusarczyk Mariusz 2,500.00
Stanowisko ds.
gospodarki komunalnej i
ochrony rodowiska
15. Pomoc administracyjna Mroczka Grzegorz 1,200.00
16. Podinspektor Bocianowska Magorzata 1,500.00
17. Referent Nitka Dorota 1,000.00
Referat Organizacyjny
18. Podinspektor Wieczorek Grzegorz 4,000.00
19. Kierowca Chudy Andrzej 2,000.00
20. Informatyk Wajs Tomasz 2,500.00
21. Inspektor Trybus Edyta 3,500.00
22. Pomoc administracyjna Wiatr Iwona 2,000.00
23. Inspektor Wodziska Barbara 3,500.00
24. Inspektor Pec Kazimierz 3,000.00

25. Archiwista Kozie Anita 2,500.00

26. Goniec Zaremba Rafa 3,500.00


27. Goniec Smyka Piotr 3,500.00
28. Goniec Mastaj Mateusz 3,500.00
29. Sprztaczka Wajda Werner Jolanta 1,000.00
30. Sprztaczka Wodziska Bernadeta 1,000.00

Urzd Stanu Cywilnego


31. Kierownik Szkauba Kazimiera 3,000.00
Referat Spraw
Obywatelskich i Obrony
Cywilnej
32. Inspektor Janocha Maria 2,000.00
33. Podinspektor Jasowski Stanisaw 3,500.00
Gowacka Pietrus
34. Inspektor 3,000.00
Magorzata
35. Podinspektor Szmyd Monika 2,700.00
36. Inspektor Czekaska Anna 2,000.00
Referat Podatkw i
Opat Lokalnych
37. Kierownik Wiatr Wiesawa 5,700.00
38. Inspektor Dwigaa Dorota 3,500.00
39. Inspektor Gauszka Barbara 3,500.00
40. Inspektor Kobak Magorzata 2,800.00
41. Inspektor Ziomek Barbara 3,200.00
42. Podinspektor Winiowska Sabina 4,400.00
Referat Ksigowoci
Budetowej
43. Kierownik Bik Jolanta 4,500.00
44. Inspektor Biernacka Helena 3,000.00
45. Inspektor Kowalska Jolanta 3,000.00
46. Podinspektor Jerzyk Anna 3,000.00
47. Podinspektor Laba Danuta 3,000.00
Biuro Rady Miejskiej
48. Podinspektor Schneider Wioletta 3,000.00

Biuro ds. obsugi


prawnej
49. Radca Prawny Zoa Artur 2,000.00

50.
Podinspektor Kmiecik Tomasz 3,500.00
Stanowisko ds.
gospodarki
przestrzennej
51. Podinspektor Gobiowska Barbara 3,000.00
52. Referent Polaski Mateusz 1,000.00
179,200.00

Related Interests