You are on page 1of 1

Repartizarea mijloacelor financiare ale Fondului Naional de Dezvoltare

Regional, pe anul 2017, pentru implementarea proiectelor trectoare i a


proiectelor noi n Regiunea de Dezvoltare Sud
Denumirea proiectelor Domeniul de Cost total al Suma total Necesar pentru Bugetul aprobat
intervenie proiectului din utilizat n finanare pentru anul 2017
FNDR conform perioada (SOLD) (lei)
cererii de 2011-2016 (lei)
finanare (lei)
Dezvoltarea infrastructurii de Drumuri 45 066 000,00 0,00 45 066 000,00 4 682 387,00
afaceri prin conectarea regionale i
localitilor i a drumurilor locale
locale de pe coridorul 20-RD
Sud, R34-Srma-Tomai-
Srteni-Hrtop_la reeaua de
drumuri naionale R3
Construcia drumului Drumuri 23 000 000,00 0,00 23 000 000,00 10 000 000,00
intercomunitar Fetelia- regionale i
Marianca de Jos-tefan Vod locale
i asigurarea conexiunii cu
drumul naional R30 Chiinu-
Cueni-frontier cu Ucraina
Construcia sistemului de Aprovizionare 40 000 000,00 0,00 40 000 000,00 5 000 000,00
canalizare n sectorul Valul lui cu ap i
Traian i modernizarea staiei sanitaie
de epurare din oraul Cueni
Reabilitarea termic a cldirii Eficien 14 744 220,00 0,00 14 744 220,00 5 000 000,00
IMSP Spitalul raional energetic
Cantemir (bloc chirurgical)
Dezvoltarea durabil a Infrastructura 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 1 332 496,19
Parcului Industrial Cahul ca afacerilor
structur de sprijinire a
afacerilor de importan
regional
Reabilitarea i modernizarea Drumuri 36 583 180,00 25 250 683,81 11 332 496,19 10 000 000,00
drumului de importan regionale i
regional str. I. Spirin din locale
oraul Cahul

Total ADR Sud 179 393 400,00 25 250 683,81 154 142 716,19 36 014 883,88