Repartizarea mijloacelor financiare ale Fondului Național de Dezvoltare

Regională, pe anul 2017, pentru implementarea proiectelor trecătoare și a
proiectelor noi în Regiunea de Dezvoltare Sud
Denumirea proiectelor Domeniul de Cost total al Suma totală Necesar pentru Bugetul aprobat
intervenție proiectului din utilizată în finanțare pentru anul 2017
FNDR conform perioada (SOLD) (lei)
cererii de 2011-2016 (lei)
finanțare (lei)
Dezvoltarea infrastructurii de Drumuri 45 066 000,00 0,00 45 066 000,00 4 682 387,00
afaceri prin conectarea regionale și
localităților și a drumurilor locale
locale de pe coridorul 20-RD
Sud, R34-Sîrma-Tomai-
Sărăteni-Hîrtop_la rețeaua de
drumuri naționale R3
Construcția drumului Drumuri 23 000 000,00 0,00 23 000 000,00 10 000 000,00
intercomunitar Feștelița- regionale și
Marianca de Jos-Ștefan Vodă locale
și asigurarea conexiunii cu
drumul național R30 Chișinău-
Căușeni-frontieră cu Ucraina
Construcția sistemului de Aprovizionare 40 000 000,00 0,00 40 000 000,00 5 000 000,00
canalizare în sectorul Valul lui cu apă și
Traian și modernizarea stației sanitație
de epurare din orașul Căușeni
Reabilitarea termică a clădirii Eficiență 14 744 220,00 0,00 14 744 220,00 5 000 000,00
IMSP “Spitalul raional energetică
Cantemir” (bloc chirurgical)
Dezvoltarea durabilă a Infrastructura 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 1 332 496,19
Parcului Industrial Cahul ca afacerilor
structură de sprijinire a
afacerilor de importanță
regională
Reabilitarea și modernizarea Drumuri 36 583 180,00 25 250 683,81 11 332 496,19 10 000 000,00
drumului de importanță regionale și
regională – str. I. Spirin din locale
orașul Cahul

Total ADR Sud 179 393 400,00 25 250 683,81 154 142 716,19 36 014 883,88