You are on page 1of 2

Lista IFRS 4) Durata de viata utila a uzinei 20ani, Masinile si utilajul a fost

Presupunem c n cursul anului 2015 au avut urmtoarele tranzac ii: procurate la 31 mai anul N+1 si au o durata de viata utila 5 ani.
IFRS 1 Adoptarea pentru prima dat a Standardelor Internaionale de S-a majorat capitalul social prin aport n numerar, fiind emise 20 000 Amortizarea se calculeaza lunar prin metoda liniara.
Raportare Financiar aciuni la prede emisie 1,2 u.m. , valoarea nominal 1 u.m. 5) La 30.09 anul N+1 nu s-a inregistrat deprecierea uzinei si utilajului.
IFRS 2 Plata pe baz de aciuni 20.000*1,2=24.000; De descris cum operatiunea data va influenta si va di prezentate in SF
IFRS 3 Combinri de ntreprinderi 20.000*1=20.000; pentru perioada care se finalizeaza la 30 septembrie anul N+1.
IFRS 4 Contracte de asigurare 24.000-20.000=4.000. 1) Dt 122 Ct 521 -10.000 ( procurarea terenului)
IFRS 5 Active imobilizate deinute pentru vnzare i activit i S-au distribuit dividende n valoare de 800 u.m. 2) Dt 714 Ct 544 500 (pregatirea terenului)
ntrerupte S-au reevaluat imobilizrile corporale: cost de intrare 8 000 u.m., 3) Dt 121 - 9.800
IFRS 6 Explorarea i evaluarea resurselor minerale amortizare acumulat 3 000 u.m., valoarea just 12 000 u.m. Ct 211 6.000 (materiale)
IFRS 7 Instrumente financiare: informaii de furnizat 8.000-3.000=5.000 Ct 531 - 1.600 (1.800/9)*8luni=1.600 (salariu)
IFRS 8 Segmente operaionale 12.000-5.000=7.000 = CASTIG Ct 821 1.000 (CIP)
IFRS 9: Instrumente financiare Ct 544 400
S-a schimbat politica de contabilitate referitor la evaluarea la ie ire a
IFRS 10: Situaii financiare consolidate Ct 544 800 (12.000*10%)/12luni*8luni (dobanda)
stocurilor, ceea ce a dus la diminuarea capitalurilor proprii de la
IFRS 11:Angajamente commune 4) Dt 123 Ct 521 6.000 (masini si utilaje)
deschiderea anului cu 1 000 u.m.
IFRS 13: Evaluarea la valoarea just 5) La 31.05 N+1
IFRS 15: Veniturile entitatii Rezultatul financiar net al anului 2015 a fost profit de 6 000 u.m. Dt 123 Ct 121 9.800 (mii $)
(IAS 11: Contracte de construcii+ IAS 18: Venituri) 6) Amortizarea uzinei:
IAS 1: Prezentarea situaiilor financiare Element Capit Prime Difere Rezul Total (9.800.000 /20ani):12luni*4 luni= 163.333,3$
IAS 2: Stocuri e al din ne din tat 7) Amortizarea utilajului: 0
IAS 7: Situaia fluxurilor de trezorerie emisie reevalu repor 8) Prezentarea Informatiilor:
IAS 8: Politici contabile, modificri ale estimrilor contabile i erori are tat In Situatia Pozitiei Financiare Valoarea contabila(CI-Am)
IAS 10: Evenimente ulterioare perioadei de raportare Soldurile 40.000 4.000 6.000 50.000 pentru teren, cladiri, utilaj
IAS 12: Impozitul pe profit la 31 (40mii In Situatia Rezultatului Global Am, cheltuielile dobanzii, alte
IAS 16: Imobilizri corporale cheltuieli.
decembri +4mii
IAS 17: Contracte de leasing In Modificarile Cap. Propriu - nimic
IAS 19: Beneficiile angajailor e 2014 +6mii)
Efectul -1.000 -1.000 In situatia Fluxului de trezorerie - nimic
IAS 20: Contabilitatea subveniilor guvernamentale i prezentarea
informaiilor legate de asistena guvernamental schimbr
IAS 21: Efectele variaiei cursurilor de schimb valutar ilor de
REEVALUAREA
IAS 23: Costurile ndatorrii politicico
IAS 24: Prezentarea informaiilor privind prile afiliate ntabile EX 3: O intreprindere detine o cladire a carei cost initial este de 160.000
IAS 26: Contabilizarea i raportarea planurilor de pensii Soldurile 40.000 0 4.000 5.000 49.000 lei, durata de viata utila 10 ani, amortizere cumulate pentru 2 ani 32.000lei.
IAS 27: Situaii financiare consolidate i individuale
ajustate Metoda de amortizare utila este cea liniara. Societatea aplica modelul
IAS 28: Investiii n entitile asociate
Total 7.000 6.000 13.000 reevaluarii permis de IAS 16. Dupa primii doi ani de functionare, valoarea
IAS 29: Raportarea financiar n economiile hiperinfla ioniste
rezultate justa (VJ) determinate de un evaluator independent este de 168.000lei A
IAS 31: Interese n asocierile n participaie
doua reevaluare a cladirii se efectueaza dupa trei ani de la ultima evaluare,
IAS 32: Instrumente financiare: prezentare global
noua VJ fiind de55.000lei. A treia reevaluare se efectuaeza dupa un an de la
IAS 33: Rezultatul pe aciune Dividend -800 -800
ultima reevaluare, VJ determinate de un evaluator fiind de 80.000lei.
IAS 34: Raportarea financiar interimar e Inregistrati reevaluarea cladirii la fiecare dinmomentele din problema.
IAS 36: Deprecierea activelor Creteri 20.000 4.000 24.000
IAS 37: Provizioane, datorii contingente i active contingente
de 1 reevaluare:
IAS 38: Imobilizri necorporale
capital CI = 160.000
IAS 39: Instrumente financiare: recunoatere i evaluare
Soldurile 60.000 4.000 11.000 5.200 85.200 Am =32.000
IAS 40: Investiii imobiliare
la 31 VC = 128.000 (160.000-32.000)
IAS 41: Agricultur
decembri VJ= 168.000
IAS 1: PREZENTAREA SITUAIILOR FINANCIARE e 2015 Surlplus din reevaluare: 40.000 lei (168.000-128.000)
SITUAIA POZITIEI FINANCIARE 85.200=49.000+13.000-800+24.000 Anulam Amortizarea:
Active Datorii pe termen lung
Dt 124 - 32.000
Active Imobilizate Imprumuturi pe termen lung Dt 123 8.000
Imobilizari corporale Impozit amanat FLUXURILE DE TREZORERIE Ct 343 40.000
Investitii imobiliare Provizioane pe termen lung O societate comerciala prezinte la inceputul exercitiului financiar N, 2 reevaluare:
urmatoarea structura a trezoreriei: Anulam amortizarea: 168.000/8 ani =21.000*3 ani = 63.000 lei
Imobilizari necorporale - Total datorii pe termen lung
a) Conturi la banci in lei: 7.000 lei; Am = 63.000 lei
Active financiare Datorii curente b) Conturi la banci in valuta: 3.500 lei (1.000Euro*3.5lei/Euro)
Total active imobilizate Datorii comerciale VC = 105.000 (168.000-63.000)
In cursul anului N, trezoreria a fost afectata de urmatoarele traznactii: VJ = 55.000
Active curente Imprumuturi pe termen scurt 1) 01.04, incasari provenite de la client in suma de 1.000lei; Pierdere de valoare: 50.000 lei (55.000-105.000)
Stocuri Taxe curente 2) 07.05, incasari provenite de la client in valoare de 200Euro
Creante comerciale Total datorii curente (cursul zilei: 3.4lei/Euro); Dt 343 40.000
Alte active curente Total datorii 3) 11.06, plati privind achizitia unui echipament industrial in Dt 721 10.000
suma de 500Euro (cursul zilei: 3.2lei/Euro); Dt 124 63.000
Numerar si echivalent in Total capitaluri proprii si
4) 12.09, contractarea unui credit banar pe termen lung in Ct 123 113.000
numerar datorii valoare de 1.000Euro (cursul zilei: 3.3lei/Euro);
Total active curente La finele exercitiului N, cursul de schimb a fost: 3.6lei/Euro. 3 reevaluare :
Total active Fluxul din act, de exploatare: 1.000+200*3.4lei/EU= 1.680lei. CI = 55.000
Capitaluri proprii si datorii Fluxul din act. de investitii: 500*3,2lei/EU=1.600lei (are valoare negativa) Am = 11.000 (55.000/5ani*1an)
Capitaluri proprii atribuibile Fluxul din act. financiara:1.000*3,3lei/EU=3.300lei. VC= 44.000
actionarilor Flux net: 3.380 (1.680-1.600+3.300)/3.520(1.720-1800+3.600)(3.6lei/EU) VJ= 80.000
Numerar la inceput: 7.000+3.500=10.500lei
Capital Social
Numerar la sfarsit: : 7.000+3.600=10.600lei Ecart din reevaluare = 80.000 -44.000 = 36.000 lei.
-din care subscris si varsat 10.500+3.380=13.880
-ajustari la inflatie 10.600+3.520=14.520 Dt 124 11.000
Rezultatul reportat Rezulta: Dt 123 25.000
Rez reportat din aplicarea 13.880-14.120=-240 = diferenta de curs valutar Ct 621 10.000 (de la a 2a reevaluare)
prima data Ct 343 26.000
Alte elemente de natura IAS 38/16 IMOBILIZARI NE/ si CORPORALE
EX 1:O entitate achizitioneaza un utilaj in urmatoarele conditii de EX 5.
capitalurilor
decontare o plata imediata de 90.000lei (anul N), urmata de o plata peste un Sa se determine valorile si sa se efectueze nregistrrile in contabilitate
proprii an, de 104.000lei (anul N+1) si una peste 2 ani (N+2) de 101.400 lei. Se avnd in vedere cele doua metode aferente reevalurii propuse de IAS 16
Interese minoritare stie ca entitatea ar fi putut obtine un credit la o rata a dobinzii de 10%. Imobilizri corporale. ntreprinderea Alfa deine un echipament al crui
Total capitaluri proprii De descries cum operatiunea data va influenta SF. cost iniial este de 120000 lei. Durata utila de via este de 6 ani, iar
1) 90.000+104.000 : (1.1)^1+101.400 : metoda de amortizare aplicata este metoda liniara. Dup doi ani este
(1,1)^2=90.000+94.545+96090=268.347 costul utilajului reevaluat echipamentul, valoarea justa determinata fiind de 160000 lei.
2) 90.000+104.000 +101.400 =295.400lei Rspuns:
SITUAIA DE PROFIT SI PIERDERE (SITUATIA 295.400-268.347=27.053lei I metod METODA VALORII CONTABILE:
REZULTATULUI GLOBAL) Dt 123 - 268.347 Deducerea amortizrii:
Metoda clasificrii dup natura cheltuielilor Dt 171 - 27.053 Dt 123 Ct 121 120 00
Venituri X Ct 521 - 295.400 Dt 821 Ct 124 120 000/6 = 20 000
Anul I: ( 268.347-90.000)*10%=17.834,7lei Dt714 Ct 171 Valoarea contabil dup 2 ani: 120 000-40 000 = 80 000 lei
Alte venituri X
Anul II: ( 268.347-90.000-104.000+ 17.834,7)*10%=9.218,1lei Dt714 Ct Valoarea just 160 000
Variaia stocurilor de produse finite i produse n curs de execuie X 171
Materii prime i consumabile utilizate X Ecartul din reevaluare 160 000- 80 000 = 80 000 lei
Cheltuieli cu beneficiile angajailor X EX 2: La 01 oct. anul N entitatea a inceput constructia unei fabric. Au fost Dt 124 Ct 123 40 000
Cheltuieli cu amortizarea X suportate urmatoarele costuri (mii dolari $): Dt 123 Ct 343 80 000
Alte cheltuieli X Procurarea unui teren 10.000 II metod METODA COSTULUI DE INTRARE
Total cheltuieli (X) Demntarea baracilor situate pe teren 500 Reevaluarea concomitent a costului de intrare i amortizrii acumulate
Profit Material consumate pentru costructie 6.000 Calculm raportul dintre valoarea reevaluat si valoare contabil 160
Metoda clasificrii dup destinaia cheltuielilor sau metoda costului Cheltuieli privind retribuirea muncii - 1.8000 000/80 000 =2
vnzrilor CIP 1.200 Calculm reevaluarea costului de intrare 120 000x2 = 240 000- 120 000
Venituri X Cota parte a cheltuielilor administrative 600 = 120 000
Calculm revaluarea amortizrii 40 000x2 = 80 000 40 000= 40 000
Costul vnzrilor (X) Serviciile arhitecorului si consultantilor aferente constructiei 400
Dt 123 120 000
Profitul brut X Cheltuilei pentru deplasarea muncitorilor la uzina noua 300 Ct 124 40 000
Alte venituri X Cheltuieli legate de deschiderea oficiala a uzinei 200 Ct 343 80 000
Costuri de distribuie (X) Dobanzile pentru creditele primate, utilizate partial la constructia uzinei
Cheltuieli administrative (X) 1.200
Alte cheltuieli (X) Masini si utilaje procurate pentru utilizarea la uzina noua -6.000 IAS 36: DEPRECIEREA ACTIVELOR
Profit Explicati:
1) Pentru constructia uzinei a fost nevoie de 8 luni. Uzina a fost pusa in Cnd entitatea va ncepe capitalizarea costurilor ndatorrii?
exploatare la 30 iunie anul N+1. Cheltuieli salariale prezentate sunt Argumentai.
SITUAIA MODIFICRILOR CAPITALULUI PROPRIU
pentru 9 luni. Pe data de 25 septembrie N, entitatea M a obinut un mprumut pe un
De ntocmit situaia modificrilor capitalului propriu la 31 decembrie 2015.
2) Costurile indirect sunt prezentate pentru 8 luni si au cuprins termen mediu n mrime de 2000000 lei la o rata anual a dobnzii de 8 %
SA X prezint urmtoarea situaie a capitalurilor proprii la 1.01.2015
cheltuieli supranormative in valoare de 200.000$ pentru inlaturarea pltit la finele fiecrei luni. mprumutul a fost obinut special pentru
Capital social 40 000 u.m.
daunelor provocare de o scurgere de gaz. finanarea construciei unei cldiri ce va reprezenta noul sediu al entit ii.
Rezultat reportat - 6 000 u.m.
Rezerve din reevaluare 4 000 u.m. 3) Entitatea a primit credit in suma de 12.000.000$. la 01. oct anul N
cu rata dobanzii de 10% annual.
La nceputul lunii decembrie s-au realizat pl i pentru proiectarea cldirii i La nceputul lunii decembrie s-au realizat pli pentru proiectarea de calcul a amortizarii liniara, valoarea de lichidare 2.000lei. La finele
s-au demarat operaiile necesare obinerii autoriza iei de construcie. Pn cldirii i s-au demarat operaiile necesare obinerii autoriza iei de anului 2015 in rezultatul testului de depreciere au fost depistate semne de
la finele exerciiului N entitatea nu a nceput construc ia fizic a cldirii. construcie. Pn la finele exerciiului N entitatea nu a nceput depreciere. Valoarea recuperabila a utilajului la data respective este 18.000
construcia fizic a cldirii. lei. La 01.10.2016, managementul entitatii, avand intentie ferma de vanzare
EX. 4 a utilajului, initiaza indeplinirea planului de vanzare a utilajului si lanseaza
Stabilii dac activul este depreciat i n caz afirmativ, calculai i Suport cheltuielile pentru activul respectiv? active programul de cautare a cumparatoilor. Valoarea justa constituie
nregistrai pierderea din depreciere, reie ind din urmtoarea Da. Plile pentru proiectarea cldirii la nceputul lunii decembrie. 14.500 lei, iar costurile aferente vanzarii sunt estimate cu 500 lei. Vanzarea
informaie: Suport costurile n datorrii? se presupune in decurs de 4 luni. La finele anului 2016 valoarea justa
Valoarea de intrare 410 000 u.m.; Amortizarea cumulat 290 000 u.m.; Da. ncepnd cu 25 septembrie. minus costurile de vanzare constituie 13.000 lei. Ce inregistrari contabile
Durata de via rmas 6 ani; Valoarea rezidual 23 400 u.m.; Valoarea ntreprinde activitile necesare pentru pregtirea activului pentru va efectua entitatea?
fluxurilor viitoare de numerar din exploatarea continu a utilajului utilizarea sa prestabilit sau pentru vnzare? 1) (32.000-2000)/5=6.000
48 800 u.m.; Rata de actualizare 5 %; Valoarea just a bunului 280 000 Da. Demararea operaiilor necesare obinerii autoriza iei de construc ie la 2) Dt 123 32.000
u.m.; Cheltuieli ocazionate de vnzare 20 000 u.m. nceputul lunii decembrie. Dt 534 6400 (TVA)
Capitalizarea costurilor n datorrii ncepe la? Ct 521 25.600
VC= 410.000-290.000 = 120.000 u.m 01 decembrie 3) Dt 821 Ct 124 6.000
VJ = 280.000 u.m (sau 280.000-20.000 = 260.000u.m) VC = 32.000-6.000=26.000
280.000>120.000=> 280.000-120.000=160.000 surplusdin reevaluare EX 1: V rec = 18.000
Activul nu este depreciat La 18.08.2015 a plecat in deplasare la Luon (franta) directorul general al 26.000-18.000=8.000
entitatii cu scopul de a obstine un imprumut de la o entitate nerezident. Dt 721 Ct 123 8.000
Costurile suportate cu calatoria, inclusive cheltuielile de deplasare si de 4) 01.10.2016
EX 5.: O firma detine un utilaj, la urmatoarele conditii: la 31. 12. reprezetnanti au constituit 18.000 de lei.La 27.08 2015 a fost primit Dt 821 Ct 124 3.000 (18.000-2.000)/4/12*9luni
200N, valoarea de intrare 200.000 lei, amortizarea cumulate 60.000 imprumutul in suma de 40 000 euro oentru achizitionarea de marerii pentru 5) Dt 721 Ct 123 1000 (14.500-500) -13.000
lei, durata de viata ramasa 10 ani, valoarea de utilizare determinate activitatea de baza a entitatii, rata anuala a dobanzii 5%, cursul de schimb 6) Dt 124 Ct 123 -9000(8000+1000)
130.000 lei, valoarea justa 142.000 lei, cheltuielile ocazionale de valutar 16,03 lei/euro . termenul de rambursare 27.02.2016 ani. 7) Dt 217.3 Ct 123 -14.000 (14.500-500)
vanzare 6.000 lei. La 31. 12. 200N+1, valoarea recuperabila este Dobanda imprumutului este simpla si se achita la momentul rambursarii. La 31.12.2016
estimate la: a)118.000 lei, b) 132.000 lei. Sa se determina deprecierea Sa se calculeze costurile imprumuturilor in condomritate cu IAS 23. 8) Dt 721 Ct 217.3 1000
activului in timp sis a se prezinte inregistrarile contabile. sau
Anul 200N: 40.000*16,03 lei/euro= 641.200lei 9) Dt 217.3 14.000
1) 142.000 6.000 = 136.000 1) Dt 713 Ct 226 18.000 lei Dt 721 1000
130.000<136.000 2)Dt 243 Ct 521 0 - 641.200lei Ct 123 15.000
VC = 200.000-60.000=140.000 3) Dt 714 Ct 512 8.015lei ( 641.200*5%)/12*4 luni
136.000<140.000
136.000-140.000= - 4.000=>Depreciere Dt 721 Ct 123 4.000lei sau Dt EX 2: EX.2: Se prezinta urmatoarea informative despre un automobil:
721 Ct 129 4.000lei La 02.01 2015 entitatea a primit cred la suma de 1.000.000 de lei cu a fost procurat la 01.10.2015 la valoarea de 150.000 lei
dobanda de 12% annual pentru contruire unei cladiri care va fi utilizata in se presupune vanzarea acestui peste 6 luni. Conducerea entitatii nu a lansat
Anul 200N+1 calitate de birouri. Perioada estimate de constructive 3 ani. Toata suma programul de cautare a cumparatorilor, dar are intentia de a initia
2) VC = 136.000 13.600 (136.000/10ani) = 122.400 creditului a fost primita la inceputul constructiei, fondurile neutilizate in elaborarea planului de vanzare in decursul urmatoarelor 2 luni
a) Vrec 118.000<122.400=>Depreciere 4.400 constructia in suma de 300.000 de lei au fost investee pentru o perioasa de valoarea justa la data procurarii constituie 130.000 lei, iar costurile de
b) Vrec 132.000>122.400=>Nu este depreciere 3 luni in titlurile de valoare cu o dobanda de 15% pe an. Care va fi suma vanzare sunt estimate cu 500 lei
eligibila capitalizarii?
la finele anului 2015, valoarea jsuta minus costurile vanzarii constituie
Dt 721 Ct 123 4400 lei
155.000lei
(132.000 122.400=9.600) Dt 121 108.750 (120.000-11.250)
La data procurarii automobilul a fost clasificat ca active detiunt
140.000/10ani = 14.000 Dt 242 - 11.250(300.000*15%)/12*3luni)
vanzare la momentul procurarii nu coincide criteriire de catalogare
140.000-14.000=126.000 Ct 511 120.000 (1000.000*12%)
ca active detinut pn vanzare ei entitatea nu a procedat correct si nu
126.000>122.400=>3.600
face nici o inregistrare contabila.
Dt 123 Ct 621 3.600 SUBVENTIILE
sau Dt 129 Ct 621 3.600 Ex1: Organismele de administrare publica locala, fiind cointeresate in
IFRS 15: VENITURILE ENTITATII
dezvoltarea locurilor de munca in regiunile urmabe, a oferit fara plata unei
Exerciiu 1.
EX 10: Entitea A dispune de aerodrome cu cateva, constructii etc. La intreprinderi cu capital strain o incapere in arenda pe o perioada de 2 ani cu
Un operator de televiziune prin cablu, pentru a fi atractiv, ofer
10.10. anul N un avion a avut accent, in rezultatul caruia cererea conditia crearii unui numar anumit de locuri de munca si pastrarea celor
gratuit clienilor si n pachetul anual de servicii de televiziune prin
pentru serviciile s-a micsorat. Valoarea de recuperare a aerodromului existente. Incaperea apartine primariei locale. Valoarea anuala a platii de
cablu un tuner. Preul pachetului, cu tunerul inclus n calitate de
a constituit 1.700. 000 lei. Alta entitate a propus aceste entitatii sa-I arenda, dupa datele recentei licitatii constituie 36.000 lei, astfel valoarea
stimulare, este de 875 lei pe lun cu plata la sfr itul fiecrei luni.
vanda licenta pentru servicii cu 195.000. La 15.12 anulN entitatea a justa a platii de arenda (asistenta guvernammentale nemonetara) este egal
Compania vinde, de asemenea, tunere separat pentru 2400 lei per
fost declarata nevinovata de accident, pricina acestuia fiind conditiile cu 72.000 lei (36.000*2=72.000)
bucat. In plus, compania ofer clienilor posibilitatea de a se conecta
meteorologice rele. Dt 234 Ct 535 72.000 sau
la serviciile lor cu tuner propriu, preul pentru acest abonament fiind
Se prezinta urmatoarea component a activelor: Dt 234 72.000
de 800 lei lunar.
Activele 01.10.anulN Ct 535 36.000
Prezentai tranzacia dat n situaiile financiare de la 31.12.N
Ct 424 36.000
Fond commercial 400.000 Dt Cheltuieli cu arenda Ct 521 3000 (36.000/12)
01.07.N
DT 535 Ct 612 3000
Valoarea licentei 200.000 I. 1)Calculam pretul tranzactiei: 875lei/lunar*12luni=10.500lei
pentru activitate 2) REpartizam pretul tranzactiei asupra obligatiei: 2400+(800*12)=12.000
Ex2:Fondul SOROS acorda unei entitati la 01 martie 200N un grant in
3) Reducerea: 1500lei
Pista de decolare 500.000 suma de 1.000.000lei in cadrul nui program cu o durata de 6 luni care
4) Calculam ponderea: (2400/12000)*10500=2100
prevede elaborarea pentru catedra de contabilitate a ASEM de material
Avioane 1.200.000 (9600/12000)*10.500=9400 (9600=12*800)
instructive si metodice pentru intelegerea IFRS. Suma cheltuielilor efectiv
5) recunoastem venitul: Dt Activ contractual Ct 611 2100
suportate constituie 1.100.000 lei. Materialele au fost finisate la 30 iunie
Constructii 300.000 II. 1) Dt Activ contractual Ct611 = 2100
200N.
2) Dt creante din vanzari - 875
Total 2.600.000 Ct Activ contractual 175 (2100/12)
Dt 234 Ct 535 1.000.000
Ct 611 700
. Cum va fi repartizata pierderea din depreciere intre activele Dt 234 Ct 242 1.000.000
La 31.12.N
aerodromului? Dt 711, 721 Ct 531, 533, 211 1.100.000
Situatia privind Pozitia Financiara:
. Informatia prezentata va permite managementului entitatii sa storneze Dt 535 Ct 612 1.000.000/Dt 535 Ct chelt(721,711) - 1.000.000
Activ contracutual: (2100- (175*6)) = 1050
pierderea din depreciere. Situatia Rezultatului Global:
1) Aducem Fomdul Comercial la 0 Care sunt nregistrrile contabile ce se vor efectua n exerciiile N i
Venituri: 6300 (2100+(700*6))
2) Repartizam celelalte proportional. N+1 (metoda veniturilor amnate)? Ce informaii se vor prezenta n
2.600.000-1.700.000 = 900.000 Depreciere situaiile financiare?
EX 2: O entitate produce echipamente specializate pentru client. Proiectul
Fond commercial(Goodwill) = 0 Pe data de 01.07.N, societii X i se aprob o subvenie n valoare de
cu durata planificat de un an, a nceput la 1 iulie anul N i se termin la 30
Licenta = 195.000 80000 lei, pentru un utilaj achiziionat pe data de 30.06.N. Utilajul, al
iunie N+1. Preul echipament finalizat -240 000 lei, costul estimat 200
900.000 400.000 = 500.000 crui cost de achiziie este de 200000 lei, se amortizeaz linear pe o
000 de lei.La data ncheierii contractului, clientul a fcut o plat n avans n
200.000 195.000 = 5.000 durat de 5 ani. Pe data de 15.07.N, societatea X ncaseaz subvenia.
valoare de 20000 de lei. Pe parcursul fabricrii echipamentului clientul
500.000 5.000 = 495.000 Rspuns: Dt 231 Ct 424 80 000
achit entitii cte 10 000 de lei lunar, la sfr itul fiecrei luni (n total pe
500.000/200.000 = 0.25=> 495.000*0.25=123.750 Dt 123 Ct 121 200 000
an este de 120 000 de lei). Aceste pl i se ramburseaz numai n cazul n
1.200.000/200.000=0.6=> 495.000*0.6 = 297.000 Dt 242 Ct 231 80 000
care entitatea nu i ndepline te obliga iile care i revin n temeiul
300.000/200.000=0.15=> 495.000*0.15=74.250 Dt 821 Ct 124 ((200 000/5)/12x6) = 20 000
contractului.Restul preului n sum de 100 000 de lei (240000 de lei
123.750+297.000+74.250=495.000 Dt 424 Ct 535(( 80 000/5)/12x6) =8 000
-avansul de 20 000 lei -plile regulate 120 000 lei), se plte te la finalul
Dt 721 Ct 123 900.000 Depreciere Dt 535 Ct 612 1333
proiectului, atunci cnd clientul prime te echipamentul n posesia sa.
500.000 - 123.750=376.250 Dt 424 Ct 535 6 667 lei
Evaluarea experilor, efectuat la data de 31 decembrie N, a artat c
1.200.000-297.000=903.000 echipamentul este gata pentru 50%.
300.000-74.250=225.750 La 31.12. N La 31.12. N+1
Prezentai tranzacia dat n situaiile financiare de la 31.12.N.
376.250+903.000+225.750=1.505.000 Situaia privind poziia financiar:
1) primirea avansului
Mijloace fixe - 180 000 (200 000- 20 000) 140 000 (200 000- 60 000)
Dt 242 Ct 523 20.000
IAS 23: COSTUL INDATORARII Subvenii 72 0000 (80 000 - 8000) 56 000 (80 000-24 000)
2) Dt 242 Ct 523 10.000
3) La 31.12.N Situatia privind Pozitia FInanciara
Cnd entitatea va ncepe capitalizarea costurilor ndatorrii? Situaia privind rezultatul global
Avansuri primate 80.000
Argumentai. Cheltuieli cu amortizarea 20 000 40 000
Situatia Rezultatului Global 0
Pe data de 25 septembrie N, entitatea M a obinut un mprumut pe un Venituri din subvenii - 8 000 16 000
4) La 30.06
termen mediu n mrime de 2000000 lei la o rata anual a dobnzii de 8 Dt 221 Ct 611 -
% pltit la finele fiecrei luni. mprumutul a fost ob inut special pentru IFRS 5: ACTIVE IMOBILIZATE DEINUTE PENTRU VNZARE
finanarea construciei unei cldiri ce va reprezenta noul sediu al I ACTIVITI NTRERUPTE
entitii. EX.1: La 01 ianuarie 2015 entitatea a procurat un utilaj tehnologic la
valoarea 32.000 lei, TVA 20%. Durata de functionare utila 5ani, metoda