You are on page 1of 52
eater OS CUR urs St) DES UC Ung Flt aceny STANISEAW SEWASTIANOWICZ HISTORYCZNY POJEDYEK DWOCH CGANTOW post okolo 15 min nowyeh aut 2a Hejestrowanyeh w 2016 roku w Euro- iol — KONTAKT pie niecale 610 ws. stanowily pojazdy Fe napedem alternatywnym. Do te gr py zalicea sig samochody na beterie, wo- dé, bybrydy, plug-in exy z gazem. To ca sle niewielki odsetek, chot 2 roku na rok jest coraz wiekszy. W lieebie spreedanyeh aut 2 napedem alternatywnym praodija Francia, Niemey, Wik. Brytania, Holandia | Norwegia. Polska znalduje sie w kofco we ez list krajéw europeiskich. W dt siejszym wydaniu mamy historyezny poje cdynek. Oto napraeciw siebie stag dwva gi _ganty: Bentley Bentayga Kontra Tesla mo: del X. Jeden napedzany 12:- AUTO SWIAT TV ZAPRASZA Filmy na smartfony a Weatnianiz pierwszeg9 pokazunawego Seatabizy ‘Gl se Bais Buliski SDE ard MX Fx erin targa ct dachom, jet Por Burchard Woorym pla Uiywane bezryyta Adan War: ‘pokazuje AvensieaiAcconda C2 sae nas renee _& & AUTO TYGODNIA Na rynku od 2019 roku Golflt ateige382 Mo 552101 Golf Mt ate 180b57 ee 50180 KM Dig: 020 nm UZ BLO Cu Sy ne rene cue RUT Pea) ‘migdzy autami z Klasyeznym ‘aclektrycznym napedem Golf VI ane 2000:2 ac 60-27104 Digi: 485m Sond AUTO TYGODNIA Natomiast Tourana i Sharana c2eka za to fz, Preewidriana do Golfa VIII ,wldadka lokeryrona” ma wystenouené we kills vn rantach. Pierwsy topo prost sot hybry «daz: napedzanym paskiem rozrusenikiem: alternatorem (albo — jak kto woll- dyna: starterem), 48-woltowa instalada pokla VOLKSWAGEN Placiw USA Woot fey sian Dela VW apc 12m dolar (1 mid eure) wlSccelom aut 2 iromymi estan pod mask, Ta kv tazastai praemaczona na nagrawe lub o¢- upon pojazdw o kolo 80. ont, etl jak mer kasi vzad ni gos signa npramy, mde s— okaza, 2 honieczny bie chap wsystkch wadlnych samoche dw. awewezaskaner Volkswagen bie i ‘storia najwighszego luksuso- wa odmiana Summit to m.in,chro- We wnetraw réwnied wprowadzo- sia wydat ponad 4 ld dlr wreo SUvaJeepa cagnie si mowane detale umiszczone nano deiame modyfiage, Pew juz 25 lac Weymczasiena_nadwodtwneze w eos wy. s2q~hr auadyce po za ‘yk poly ig cxerygenera-_koficrone ska apie. Na+ mies za ern jet coy Gf tego mela ety wige pod ‘omit nmol SRT yess nlimeiny Jogo cbt. Uae jogo wyiares pda nia smn, musulanie wysyt- gual sy peaee bare) in cent zdecydonal signa vprowar vownnyn prc aderzalien, eat dation wersch Tal deem eitayeh oman se haw Sir menu rrseerzono ee rmdliwasiteensye ————————— wperwsey edie oasgach | >AUTAEKOLOGICZNE owlouneopnystola. tocomtenseonapopomee’ skElesni in conta Wigksza sprzedaz za ten rok to dobre rozwigzanie, sy w taden spossb nie popsuly charakteru tego modelu. Najtat. szq wersje V63.0 CRD Laredo wy ceniono na 236 600 2 10 obama > KIALOTOS RACE 2017 Przed nami juz 12. sezon Mistranstva Polski Mien nails) rongryranamarkowa seria wyScigawa histori sporty samochodowego w Post. Weymoku rezpocznie sig pod konige sig ty raza rz Paznai kvitiazmagaianina tore Oscherse- _Zapisy do uziah w Mistrzstwach Polski benw Nemczech Natymobiakiezawod- ia Pent 2017 trai odo ute nieyywaizyjaeywramachzawodn Kia (Fomor oszeniowy mana znaleéna Las Race be si ig pirwszyraz, stone wawkilrsracop, wzakadce Ola Oprée tego zawodnicyzagoszezqnaWe-_zavodnin’) ‘zach (Hungarerng), Slowac(Stovaia ring) w Czechach (Mast) we Woszect (Wonca) Na teenie Polski mci abet KALENDARZ MISTRZOSTW POLSKIKIA PICANTO ts 25-2004207———Oebraten ADMD Eater 2 roos207 again aoe Sins vwua6207 Pec swe FA ‘nda isie0r207 Serkan ETC Sd ceaaoy207 ost ArT frat s009-0402007 Mass oration Open Waawodach ia Lote Race Cee aterm Ki Piso, key star awod ey, maj sik ‘macy 100 KM. Wstozunka do aut aslo roku m= imalna masa wa? 5rowegwzasa caer RCC e res yuan EOD a amu ss Ru TESTY “= -_ HO EWE IEU PURPA IE rubs dG To jeszcze mate auto czy juz SUV? Nowy Ignis bada granice miedzy tymi segmentami. Znapedem 4x4 wydaje sie w sam raz na zime. Podobnie jak jego rywal- ka, czteronapedowa Panda. Co okaze sig lepsze? Ke c a Cy te ea OT ee ee al ata sqidealne domiasta, Owszem, ale talety wersji 4yd docenicie Twlaszeza weorach le kuchennym. Kat olan jest deigh temu w obu samochod wygodny, pleey ma sie wyprosto ica, de shugiznajduia sie w za ce natychiast ogarnia jazda samochodem ‘wracania, co czyni je niezwykle zwinny Panda dodaje te swiem widocenose dig ki dudemu praeszkleniu. A szerokos¢ nad: oz, wynoszaca zaledvwie 1,67 m, spra ‘nawet na casnych miejscach par maiina w peli otworzyé draw Za to Ignis oferue swoim pasazerom wig ‘ej preestrzeni,Z preod dorosisiedza bi sko siebie, ale nie stukaja sie ramionam, ea tak de dla wysokich os6b, Preesuwana wad nie kanapa (ares regula 15 cm: od wer: sli Premium) powigksza preestret ladun: to praydatne zwlaszera w od F2 ma 0 56 | mnie} dnionapedows, Wnetrze Ignisa sprawia wrazenie 0 10 at nowoczesniejszego ni Dvelnvka Pandy “akin wy ‘aigermosszzedzana smasie bri, le rina pai. pata “oyna es ptrahaeobroin, sebyecat. Siku ry eps ale brake gow fercie SET SS CEs cen) Iczniki w styl lotic bocekach i stupkach znalazly sie standardowo kur ‘ynowe poduszki powitrane ch rea gyn nie ~ Panda moi Zkolei systemu nave praewidziano na liscie opi Pod maskami obu aut pracujg nowocees ne slik, Jednostka TwinAie uremia £2 > REKLAMAFIATA PANDY FOLDERZ SALONU Panda pierws generac nie byl spre ‘daa na polski rynhu, gy za duo kosztowaa (cena wysza od Une). Auto _aproektoval Giorgeto Gugarow 960 ‘Swiadamie ecydowa ina paste, ge metryeane kszay Fit rekamowal sj produkt astm Wspanial ud”. Sto- an chuyet sped bya wysoka. Do pero w 2003 pj si nastepea, Kiry 2. zat istatrezmoderizorany. Trotz eines Jabregehates von 250.000 OM sieht Her Kine otwerdgket, met als 700 kg Automitin ce Ferma su nehmen, {x pewna zwloka bierze sie do robory. Ma Fata za malo udany: 1 sie 2 charakterystyeznym kaselnigciem \J stowe 6,7 /100 km wanajemy eksperyment bowiem tylko dvvaeylindey i 0,9 1 pojem: W Ignisie pracuje 4-cylindrowa jednost pregeneregeanees TT | peegpe emo Setsgemece igen ins panies) | ABMICKAHY | jens yeaa pce vwsokie krgenie, ogranicank blokyje ob- | mniesi€ Wight | ko uklad Kerowniczy jest iepreyzy Kim rave po cota abawa zdownszin | 2OVlIMEFOW | ese wraca do wyscowe) poey (oo tien? Ze wesed oa sede slant Sobni ak Balen. ata, bowie Su FIAT PANDA 4x4 ‘oli Peet terrors) loka) wspiera teronowa jade ba mm rn Bogan poomnots 25 jest wysoki Polonia ——_Zmieszza sg yee: ‘T5-antymetowy pruritic [4 iconeeoparca (propor 60:40) powstaje rig malo mica ma hlana eedniot. lps kata (2041 otra signa Blom (og. kat pai kanapy) ‘uk potrafl obiésamochody, kre sie do- brze prowadz, co udowodnily Swit Sx4 Gy mréz odpuse, nasze auta 4x4 mu: seq ci rn rier re Skea Citign, WW xuplem i Toyota Aygo, czli najlepszymi w klasie, W bezposrednim pordwnaniu Pan: dale brakuje obszeriejzyeh foteli oraz no- woezesniejszych systeméw asystujacych. Ignis dzighi podwéjne) kamerze takie ma, jeinak w codziennym uiytkowaniu dener ‘wuje migkkimisiedzskami i wysokim pro sem zaladunku. ‘SUZUKI IGNIS veymiany wim eo acento Wirasi esi tu wygodnio) © TEST SPALANIA ‘Mate ata pod naskani ktdrych praca riewike sink, powinny by oszczine tak penne by bya gy ial naped najedn (4x4 tory dodathoweopo- ry) Nasa test sania po raz kale udo- ‘wo, 2edownszingowe matory (naa Baiennosé, doladowane)cho zalade- rama byéeklogiczne w zeczywisto- Sci tains, Sink 0.9 Twink spa reahie rai 40 pro wicepalval tit 20 30 40 a0 6 seep (oni) Sse to EO) z Nadwozie ‘| A 4 a Preset 2 Prasrmese 2 a] Poemocoemia = Pe Wider aj om Fasepayephionny 20 | 20 Fanoma sug al noe istics 20] dG Nepedizawieszenie 38 8 © Preis a Por lass sf aoe Shy ign 5s) ee eee = OP of» 8 WiatKiownecy spose Siena rain sy oa 4 Shateneitiamscin AO] 22 Koszty ‘inapo deste Ura ae yee pene lano pepe Urerpecna gt, na Basses A) Wiguisie Tanaped 4x4 ‘traeba doplacié 700071, wPantzie 040002 wiece) LSA pala I oo FAUNE DO ZABA- WY. ALEDROGIE lenis gh npeo- wid, yea Ua nawocas- nem wypsazenia sido tego seg ‘mens Swede. edraceie o- vada Fito, 20 powinien zmaden- ‘owat Pane, Oba aut ina praia wile, alee wage tuna nsokieceny bd uowane ny a przeziych ‘ayichnaprande pata a WYNIKI TESTU Prsepacene osoimn| ton omy ostomy 0 zou Basycoeit Mesa rxytalafoma Rectal may (zy) Sree wae (eit ae) tiara spas Zag DANE PRODUCENTA ‘Sin meridian, Ustwons ke Isles Popes saws ox) {tema a Mit monetary mei) Pedals a) ‘Sherman Ned Hanke (py) Peseta) Matar me pon etna 2 arises stove ae Post sbraa gaa) ‘Syl awl (00 kn) Otter (a) WYPOSAZENIE asa ‘ig enlbemearyone ‘Sjmostopaalsteeatynes heowani ‘Sua pcg apdaci ys aaron ‘ak te sy nner plgen Xiang manna son nganc sen ad COB ASE epnsenams aa ho edgar teony Terror aay epona er LED (nj ragve LED ‘Sista sang (0) soar xin paearia ane wana Naa ene ‘en eznpot wens Xonral aiy ewenesena ‘ag noel soysrne ey Enron iad tre ahr nteanalile GWARANCUA/CENY Can podstenen tw Uatawanea (jot rao mocaicne Searing Freda Cane sepoen Ou. Ova. Se i. ite ea aoe Eich lara tat ao vom ) Th tle Be ee iis (GNIS PANDA vets sae isto Roce Bog Se igus cr e 3 = = a u Beam, fom Bahia son BENE fuse Baw IGNIS Gal a Fe pac lamer] Shans Ge iryess® NN ene Spe yrsest4, sega sss fojeed sus ws Tesch Sasa ‘kT st § N sss Sis 5 38 sk ss 8s sn NS ‘aoa sh NS s ii 5 N(Sx wey Gos) aa bieod x . ‘ts tot (250gasl)is IGNIs PANDA 80000 ‘00021 Apne ‘apo SlaaloDys hm Zien pion robe i lbh kbbmk oxy mba rosea neon {hg anon pgstnyv dnsy eae3 : eoen w“p ‘toteoma pnts ES ad TEST LUCODYSTANSOWNY costatnim numerze 2 ubieglego ro ke, w materiale Nase auta sq byt cigtkie!”, zastanawialiimy sie, zy samochody 2 generacji na genera: je musea by€ coraz wieksze (a zatem cid sve bardeie| paliwozeme), exy napravide aid miesckaniec miata potrzebuje SUV W rekomendacjach podpowiadalismy, ie by preed wyborem autarealnie ocenié sw Je potrzeby, bo wozente powietrza W kal: keuletmim roaliczeniu koszxéw samochodu smote okazae sie bardzo drogie ~ SUV-y to ne tyIko wieksze spalanie, lec tale drod sze opony i ubezpieczenie, a do tego po: trzebuja po prostu wigce) mieca. Cry Ka VOLVO V40 ec wash 16 sone ba mm rn tne 2g 69 syczny nowoczesny kompake nie jest ‘autem odpoviiednim na potrzeby ro iny 2+2? Postanowilsmy to spraw. dlaié na praykadzie naszego dlugo- ‘ystansowego Volvo V40 D3. MIEJSKI ULUBIENIEC Auto trafilo do nas w polowe pazdzier nik zeselego roku, obeenie na icniku jest 13,5 ys. km ~ niewielki dystans, ale po aswala na recaowa ocene pojaady, tym bar Alej te swojetrzy grosze mote dorzucié addy z dziennikarzy redakeji, bo Volvo Tounth ad eS puna bug uth poltadneh Sina saa ane 1 sn dab ronan po selon bien, ‘zz sini tomas ian eels ‘ dca ie | sere ‘by sg kamera coani), aan ‘| Meee veymiang wn bison pbiandes bnon ay eN cxgsto zmienia,vasciciela”. Nie byl spe jalnym zaskoczeniem to, iw micjkich ‘warunkach V40 zbiralo wylacanie po _aytyve opine ~kompaktowe rozmia ry maja znaczenie, gy szuka sig mig) sca do zaparkowania a 2xywny, sey ko nagrzewajgey wnetrze diesel (ktéry nie jest oczywistym wyborem do miasta) {i wzorovia ergonomia micjsca kierowey sprawiaty, ze wszyscy testujaey 2godnym \wrgez chérem deklarowali, ie jes to ide: y samochéd do codzienne)eksploatac Swoje znaczenie w kwestiitakie) oceny ‘ial te2 delikatnie dzialajacy ,automat’, ‘edn sprawdza sig doskonale w kork ale daje ted rade, gdy erzeba szybko ruseye spod Swiatel Po prostu wsiadasz i od raza wszystko Jest ra, Jak bye powinno, TBOKSEM GEOSNO, ALE... Tye 2e do wspomnianych wezesniel 2a- ddan pewnie nadalby sie samochéd o Kase mniejszy. Postanowiliimy wig sprawdzi, «xy Volvo V40 wystarcry takie wedy, 54 Dbedaiemy ceili wybrat sie nim na waka- je. A poniewaé test preypadt na okres i omy, decyzia byla ocaywisa: jedziemy Ce ere! eel oe more ncnneermtn ae na marty do Austril Samochéd zosta vy posazony w boks, az yi usiadia dw6jka diec, Kufer 0 pojemnoi 335 | dost szyb- ko sig zapelnil.Dzigki boksowi udalo sig Jednak wszystko pomieseie Pee obcigzenie nie obo na V40 dade. go wraenia i auto prowaduilo si bez nie spodzianck. Bagaénik dachowy ma niest ty minasy ~cho¢ rasa w due) miere pro ‘wadzla po memueckich autostradach, 26 wegled na hal jada powybe| 140 kin/h bla pozbavsiona sensu. Warosio te? 2uiy cle paliwa ~bez .paceki” na dachu jada a tostrada dawalasrednie spalanie 6,5 1/100 km, po zamontowaniy bok (predkos ma 140 km/h) warosto ono 22 do 7,71 Co ciekawe, w testowanym kika miesie ‘ey wemu topowym Volvo V90 mielismy za strzeéenia do dzialania algorytmu nawiga- «gi, w V40takich probleméw nie byo. Prey ~wyezajenia wymaga obstuga pokretlem I prayeskami (brak dotykowego ekranu) ale urzadzenie bylo bardzo pomocne ‘w majdowaniu za granica np. restauragi «xy stagi benzynowych. Dlugoystansonic: arr wydechowe surg sportowe ‘sepia, le VA0 D3 automaton” to ypowy maratoneay™ DDANE TECHNICZNE Si: perio Unawems ke Noemlsymsa Hn) Mais aun (Nic) ‘Skxiabiege and Hanes ey) Open ewan Dll em) Rast (om) Ne wleaiaourt (kg) Pop gn () anata oar ost" Prosezmie 04004 Pett aka Shane smc Eig, Tey ig WYPOSAZEMIE Wersja Tofino Mint cee Cen sdeutail dojd ‘ave dan Races, ie stl als el {fhesnm wae S96 Mody Swede LED ome sn, 2, sow na ‘Sg Perm er i. (GWARANCJAICENY Conages sear) we Goran eucanca Goran Prepay Com teonanegs eens tele pepe prado ioe (soereo ‘eomrso.con0 ma mason ‘oeaasrve0 ar Inala ase as 210k 48U00im ‘40110080 ioegha ‘0k mst Zost0e reavanst (asons! = @ rein eds tn NASZA ear Pot Burchard V40: AUTO UNIWERSALNE each sire ask 1 Volo V40 made by potnoprawnymsamochodem rodznnym ~naczas ‘lop jeter aaa bok dachowy za problem, Jakpomiescié wszythie zz. Cry napa waro ‘ypowat uy samochéd try rez lta bio general wiksze kszy vytkonaria, tyke poo “by dvarazy w roku zapelic hagainik po reg? a CENA IIS: ELEKTRYK | Kosztuja mase pieniedzy, a ich moc zamienia fotel kierowcy w katapulte: 2,5-tonowy sa Tesla Model X a > P100D/611 KM, 2516 ig, 0-100 km/h w3,6s, cena 940276 21 ‘uta to gwinndy wil 0 nk. Bowiem niezalenic tabu i pobudza wyobraéni, Mimo tej ‘tu, reprezentanci skrajnose, tego, €0 go, czy darzy sie te pojazdy sympatia, oba den jest napedzany pradem, a drugi wys0- obecne move w dan Masi Pod zapsu si lym zloskami na katach ooktanow benzyna, oba samochody czas gy w Las Vegas odin budail histori motryzai. 2 beztosie pode) do rzezywistot Jektrycmy samochéd now marki_ Tela to pierwszestedmioosobowe auto Poawalajapoceué sig wszechladaym, Future, hry trafido produkt do- _elekeryeme. Podloge ma wypeniong aki Bentaygaest ak wil, jak iegdy ame ‘ 2019 lub 2020 r, Tesla Model X__mltoramt st sybka i orate, co rykalde GUY 2 forla kero pate ney Bentayga stanely do porbwnaniapodkresajgchociaaby skraydlte dz. signa inch ues uch 26. Tes ‘wnaszym tei. Gay tudiyjesigich para- A Bentley? To wielki SUV napedzany ‘ nie moda w éaden sposdb zaszufladkowae. 3 1G, metaiosag posrnno si usigké Abo sta- _ 608-konnym sinkiem W12 btu, tamie Co ow ogéle jest? Van? SUV? Cruiser? Ma- obama) ae ONTRA PALAGZ mochéd elektryczny i luksusowy spalinowy kolos z szesciolitrowym WI2 pod maska ¥Z 6.0 turho/608 KM 7473 ky, 0-100 km/h w 4,2 s, cna 18144621 she nisko poprowadzono, linia nawia- rye 2 tytu do coupé, ale posrodku ma ‘garb. Pod blacha: praestrzett dla 7 os6b iogromna ekstrawaganeia. 2 produ sleds sie pod szybg zachodzaca na dach, micsca jest spor, le weale nie wigeejnié w Ben- Hey. Widocenosé dookoln okaruje sig ed nak Kiepska, Manewrowanie na ciasnyeh parkingach mote staé sie udreka, Prayzwy ‘zajenia wymaga ted ogromny, boa. 17-cx Towy kran dosykowy: Sterue sig mulatora, Efektowne -Faleon Wings” nie ji jest skomplikowane pe yo lic ich cic rina aq vo bowie trycany,leez takde sterowanie: fotelami sztywne skorupy, W Bentley ww dwéch regdach, ,skrzydlarymi gylnymipowsk,pasaierowie siedza na dw Sei : E s HHI} iif] NAWET PONAD s00°C eens) Saha cet Dual See eas eed penne Eksploatacja Co szkodzi turbosprezarce? Wedtug statystyk firm zaopatrujacych serwisy motoryzacyjne w czesci w polskich warsztatach rocznie naprawia sie blisko éwieré miliona turbosprezarek! To porazajqca liczba, zwtaszcza Ze nie sq to weale czesci eksploatacyjne iw przypadku prawidtowego uzytkowania powinny wystarczyé na cate zycie silnika strukcja " la pracy turbo VJ Tasada ttiatania ‘turhosprezarek nie zmienita ale ich CORAZ TRUDNIEJSZE NAPRAWY ow suc | osu zeswarowawem Ce ead Seed rire oat pla wnt os Winrar ear obra sia 200s. bx /mi, aw dodatu cg aes narazona na (alae wysokichtempertur, Wa Wich warunkach dobre smarowarie 1 pasta! Dl do uta doladowaniom ssi by stably termicznie, porny natlnini xy. Prycay probe snén ze smarowaniem mai byé na prawde wile bardzo czstawednym sink wystepule jadnoezesni kik sposréd nich © Prrcigai best migdyprcelade nph W leu xasem zbieaa sie po- ~zstaloi pla sada, ru, oki me ‘alu wspolpracuacyeh soba St elomentow sia, grade sw im ‘et woda,Dodathawo oe starz signa shutck wena, Eek: 2 crasen zie nia si ephodt lj, ego wlaivo- {ci snare adporosé na wysoke tem peratury. lj ips joss pawoduo, te kanalikolejowe zarasta bee, anarozgzanych elementach dada sig saa, prec zacier si Ioiyskowaie uri psuia sie uszezlneni,powsaanaier- alu prowadzace doe 0, tka turin ise dark cia ‘ obudowe Problem palega na tyme eo cco ree) “ex inka do rborprezark lnkach turbo doladowaniom lj pracajew ciésych warunkach it ednostkachwolnassgych wigs wezeine sig sue Tai sik maja tet wysze wymagania wobec lj! Nasty, dik at mya wa, producon- ei aut wyanaczaacorez bard opty styezeinterwaly wymian oe ~ taki, kre spranizaja sie yko w optymal- yh warunkach ksploatac sia _ajdlacogo sew iealnym stanie technicany, ray intrwa- tach rgd 25-40 ys. km wzasai nie wystepie jut zaden marines be- ul Mechaiy nie mala watplnossl~trbo- saezrk psu sina icc w chau tach, krych walle praacigaa ohresy migdyprae- shadows lub nawet stasis diner waléw ypu ong life nig ych, wt 1ychal jest wymieniny comp. 5 ts sn! Uwaga! im ari yy sik, ym exe claw in mia © Stosavanieiewlaiinege ea Sta sae sri dotadowarion maa skon- na do uzywaia lj faa lstty ich wade Wi uaykownikw robe ‘emu zara, stsujc ole mineralne ‘amiast syetyenyeh, zalecanych prez producentéw~ to yo poteia probe ry, bo mineral” 3 zac i st bine tericzni ne wwe wys0- eh emperturw turbosprtaee oa Ce (Scare c tesE ESL Aon) Problem ftom DPF? Siem pre © Problemy htadem oerysrraia spa tin trem DPA). To bardzo czestyKopot praypadhunowoczesnych del wypo sadonych w fir czastokstalych(OPF), esl uktad dial niprawiowo, bop aut jot wylgcani na kth re sah ub Kieomca exestoprerywa pro cs em ypalania fila, ggasi sik new por, op Sciankach ind do lj cika acinar pala. Ska sie ona bere? W czasi proces wypalania say strownik sna wymusrapoa- wane zncani wighsych nize da- we pala oto, by temperatura ira rosa. Problem plega na ym, cz stoneawyke dna dostraoc 1,20 le jest rozificzany pliwom Ni ausze wrakch suajach lou preybywa ~crasem ddathowa ori palva tylko mash ubyth wynkajace ze pana leu pz sink. Miszanna alguna pedowego zsinikowym a slab smaru Je wraa tuhosprezarke! Fir ej Fane itry maja tn materia frcyego of produk ton makonyel~sybhu apy sig ich poy, przez co przply oe sin jest uruion.Fityezesto maja tet tow. amr by-pass, dry sprawi, 0 sli jst atany leo go nie ocaszezny traf do uktadu. Dla poe- 2zespow sina lpi trafa do nich jakiklwik oe ni aden ale wprypadhstrbospretarkirbniee siarowanie rudy lee bardzo sxybho koe sigawarig 294 osm wm PORADY 2 SCIAOBCEWSPREZARCE automa nosey tad doltowyzahany buen fit poeta ub poprostufitr ons Kae owes yp ie sink zassiowrarzpo- witzom of co ma vei speak dejo atk obacaa si tak syb- 20 navet ewe dro ink brad powodja povaineuscodzei, milk pozostaloscif- tra moganaobi dutych -spustoszei, Wii tubo: stark msi byéidealie wywaiony - gy mavawet rob yt, t02 wpate- rari, Poiawia sig tw. br fe cie trina wna w wir ie usckoizeniom legala je oayhonanieiuszze- ‘ona. anakofcunawet ‘abudowa!Uwaga na tani fitryuningowe, bo bya rine dlaturospetare, ©SPRTEGRZANIELUBZAWYSOKEEOROTY atta, ieee era cry Praeezese avai trbo- spear tw cxsto wy i= ‘achowo wkoeanege tuning. Wattach po, chi” turbo cz storazpedza sie do nacni y= szych obra, ito prewieal je kontakt ub 2 gary spalinowe mal ompertur wy nit pony - to siemus le skocy: Kaley czyni- bem zapraiigcymturbosprgarejest le zstojona instal azo, Mira ted nae owed waost temperatuy spa lina cz mide praegrzewane Orton eee ieee peace sieruospeark Waownezesnych sinc wyontowaniolra DPF ako mae po odowaé nadie wares obotéw tr bose ie preedczesne uci naga! Nesprawne rho zregly pow uj wrost zadyninia spain, coz kl vara ry DPF 4 © NIEFACHOWY MONTAZ NOWEJ TURBINY Taamacngcxptustrek ste {jcpov pining ar basretakach dpe ida: Ne pracagey mechanic. Prod _amontavaniem nawgtrbospre- ‘ark naltykonieczie wrayer kanal lejonch,odpowia geet ca soa, iy le Tubosprezara nie mean raez cw pracowat na sucho ~ pay brotaeh 29200 ys nin lan seundy stare doz ‘aria mechan, raya wymiany lub napawy turbspreari nly nice ke- rieceie win slkowy wa 2fitren podobnie sz jak fit powarza, ad dolatony mu ba mm rn sibyeidealie cast (nawet nie wiki debink bru cx azo stawione w dlocie np. pokladki Tubal mag sched uri rn). W wu intukjach mont producenc zalcala, by waz _turbospredarta miei et wid dorowazajay dl ~rapemnonaley pry ri sprawl, xy jst on dro ny. Pdezasmontatu trbospre- ‘anki nie wlnouywat stkon, bo nadmiarmasy mi zathaéprae- wodyoleowe. Je papeedia turbsprearka rezsypala sig po- wed anari oj) zat aly oukagudlotawegot wydechu nae jekonieci using! Pee md rt eer 5 © NIEWEASCIWY STYL JAZDY ‘Davie winstruejach aut urea dvaniemunieszzaowyrine st ‘nip gasenem roxgaangosi- tik Choi oto, 2e po zatrammania odo wii zac Sig tutospreariobracal ig rae dusza chal. aedno- | ‘zon spadtow klar cine eu odponiadaa- ‘ego ze smarowanieichlo- ee. Od tamtyh ezaséw _nieny sii same turbospre- “atk stosovanewsiikach lee, wie yzyko wystapienia _wizanych 2m awa jest ‘wile mnigseniz kid, Mine 0 po szybsze je prced gasznim ata lei) tdezkat minute ub dvi rau ym sik, eby tubo zo sig rec shld: W paypadku aut 7 kladamstart-toptosterowniks- Cee eae See ieee ka pownien zapobigatautomaty nem wylgczaniunadmieie oz nejjedast choé w raktyce ne awsze sie ake Podobie shone, jak Drawdwezese gaszni rox ‘szaneo sia, jest ko aystyanie jogo pene macy, anim osagi on optyalng temperature precy, Pour chonieniy jena tbo dotdowaniempiereszeilo- metry epi pokonjwa 2 pystoviowym them na pedal gaz, Ose gazowaie Twkcganiena wysokiobty ‘ut pouuchomioniu skoda rie tylko rurbsprarcet © ROZBIEGANIE DIESLA Tonite rina use, ira “stew rbodoladavanye detch Prlog nana yn, 2 snk asysa do ‘ndtv ~ yk prez uscodzone uszczlnniaturbosprark~ oe _ulladusmarowaia, Ol dil jak ‘odatowa dala pala ~powotuje _valowny,nekontaawany wast b> ‘ot sink, Obrotonerw lanka -sehundy xigga carne pole z we chulec by gestego dy, net cians iczykae stacy nic nie de dese paca maksyaly si obrotam tk cugo at wkoicu wy pal coven moment, ied arty wy mu bo en’, awhamore ska ybuchnie ax, Jody sansa jogo rata ie jst aduszenia go na soi bigu = np. prbaruszenianapiats ray weinetym hamucu Nawet to niez2" wsze sigue, bo czas w wrk | rb rexsypuia si spate, kolo imumasowe skrzniabie- sv. Zaauto sale wy- rik obiegania desta nie zaplaci adn ubeziczenie ‘AC ak unten) str? Nar ani ori cod, wysteye wil sygalwostzeganezych- ur spear oraz gon pracue, sk iy cra Wigs, a urbo,inercookr i prewoséw do prowadrjacjeh sprezone powietrze do indnostknapdane cele oe gro- ‘oan hich objawow to proszene se oatastof! ceed ent 2 mnie) spektakularnie, Coraz ezescte, scaegélnie w silnikach benzynowyeh, 84 stosowane turbosprezarki z korpusami hlediranymi eioer, mnarmio eiparnia sze na bratalne traktowanie od starseych konstrukei Producenci od pewnego cza su wprowadzafa te2 np. zestawy skladala ‘ce sie 2 dwéch lub trzech tubosprezarek, spigtych w jeden uklad, Najtatwiejsze 59 oczywidcie naprawy najprostszyeh turbosprezarek ~ to dlate 20 czasem w optoszeniach o sprzedaiy aut wdywanyeh spraedawey 2achwalaia de oferowany praez nich model ma 2 le turbo, W razie wari da sie je prae wadnie za kilkaset alotych naprawi lub za niewiele wigee) wymienié. W praypad. ku turbospredarek 2 ta. emienna geome trig nic jest juz tak ttwo. Ich producenci twwierdza, 2 sq one nienapraviaine, nie ‘oferuia wige do nich czeéci zamiennyc. 'W praktyce nie jest jedinak tak dle ~eze Sci zapasowe mona zaméwie u niezale nych dostawedw, problemem pozostaje tylko jakosé naprawy. Po regenerac} tur bing ze zmienna geometrg tracba precy ayjnie wyregulowat, a nie da sig tego 20- bie bez adpowiedniego spragc. Bye jaki warsztat nie naprawi turbosprezarki 2e zmienng geometria fopatek! FABRYCZNE WADY TO RZADKOSC W preypadia oryginalnyeh nowyeh tur bospredarek wady fabryczne edarzaja sig sporadycanie —awarie to najczeéciejefekt niewlacive eksploatai lub innych prob- Jeméw zsilnikiem. Niestety, meehanicy bardzo czgsto zbyt malo dociekiwi ~ wy mieniaia zepsute eurbosprgharki bee spa deena co tak naprawde spowodowal ich uszkodzenia, a w takim wypadku wsterka bardzo szybko sie powtarza, NASZYM ZDANIEM Pot Sapa o . WARTO DBAC 0 TURBO ‘Teputa, mya trbsptarka mo barn sj oye sink jego ost Nowecesne Jednosth nade sa tak zbudowane, e uster ajedinego poeesptu powoduie avin inch oreblamd. Wik alo, enone pond sie turin xy gesy dy mydeco ws os symptony,kryh ni wolnoignorvat, In lute avec tym bee eae suosn wm sure Cae Pert 4 Cee aaa oel et ee teat eeu es Karambol ratuj sie éwiad v NASZ) ZDANIEM ee) Wysiasé czy zosta¢ w samochodzie? Czy i jak zasygnalizowac zagrozenie innym uczestnikom ruchu? A przede wszystkim: co robi¢, zeby do takich zdarzen dochodzito jak najrzadziej? stycenia zaledl sig na autostradzierannych i due) dozie strachu, W dniu za- _pozbawione ograniczef odcink! w Niem Al wokolicach wezlaz ekspresowkamkniecia numeru (2 lutego) mielismy in-__ czech). Dodajmy weglednie tagodne kary 8, mogli sie poczu troche tak, jak formacie tylko ojedne)oferzesmiertelne}, za zhytszybka jazde i w praktyce wyglada ww jednym 2 flméw 2 eyklu Oseukac pree- ale czeSé posehodowanych nadal jeszcze to tak, 2e predkosé preelotowa niekesrych K= kxorzy ranklem pod koniee 76 zniszezonych pojazdach, kilkucig2ko motna jecha€ tylko w Bulgar (pomijajac anacenl”. Zt Sica, de wszystko dai pracywala w pala, drotsychisudbowych samechodw oy Jo sie naprawde: w szybko gestniejgce} mgle __ lujewokd! 160-180 w/b, a.ceasem nawet—_ypORIERAN ery lew nape 40 sumac {vig W dbrych warunkach mmosfe dw na jezin w iran Lode (pono WHELEZALEZY ODNAS SAMY CH! ernst prey maiym rac wich kie-—_Nethnsepsm prom). po chil ki sa los potkal, ——————————teweom alec ucts nawet na sich, Bima, 2 pjandow na endniw Kern Greto- Sie rig eepresouych iautosrad rox. Gdy jednak praejaystote powietrea | Se ambiéwe wy (podniowymy. Jak ocean eke rastasie unas tadzo sy, le pall ~2rdnych pzyeymaceya spade co ge bore erci do spraw bezpieczefstwa drogowe- émy o tym jué w ,Auto Swiecie” nie raz najczeSciej i granicane 140 km/h okazuje wanda spawodo- go — klasyczny ,wypadek lustrzany”. Bo — érednio umiemy z nich korzysta¢. Zaje?- sig stanowezo za wysoka wartoscia. Prze- ee I sdyby kierowey jadacy w strong Czgsto-dzanie, blokowanie lewego pasa, siedze- cigtna droga hamowania osobéwki z opo-_~W#Tauy suena {Shon eaminst posing oumiar hate” nie sw ogone”= lit greechow je dlu- nami simoveymi eynost wt wpa abemneta de cofdolea ya, 4 soy nasasiedniejjezd, zachowalwiek-_ ga Do tego mamy jeden 2 naar I+ nawet ponad 150 m (),wige w situadi, 1525 koncentraci, sary zapewne blyby _beralnych imitow predkosiw calej UE, gy widocnes sada poi) 100, ts P32 mnisine Auk hoses w-sumiem ota seybhe, jak uss cx 140 n/c 50m, taka eda tow asda os ww MR us Choris eee re Cee Deeecig Gooetiee Com rc eg Rn CC Gc Ores Grn om eae Prenti at omie! mo, gdyby ktos za kierownica po pros zamlnal oczy. Ziaka predkoscignaley jechae we mle, ieby bylo bezpiecenie? Kodeks drogovry nakaauyje w praypadixu ograniczone) Wi docznose jedynie ,zachowanie szczegs ne) ostroznosei. Cyl gdy bedzteszjechal 2a saybko, w raze koi poliant stwier dal ,niedostosowanie predkose do warun kéw”, ale o dadaych konkretayeh danych licebowyeh w przepisach mowy nie ma. W Niemezech rozwiazano to nastepujaco: sgdy widat na mnie) nid $0 m, ogranicze nie predkoseiz definiii wynosi 50 km/h, nawet na autostradzie Poza anaconie nitseqpredkocia podsta wa jestzachowanie duzejodlepiose od po- praedzajgcego pojazdu. Swiatla preeciw- mgielne? Preedinie - tak, tyine nalepiej ‘wtedy, gdy widocenosé spadnie ponize} 50m. A gdy mimo wszystko dokie do vy padku, warto wiedzie, jak sie zachowat ‘Obok prezentujemy wie infograike oraz porady eksperta Akademii Auto Swat © KARAMBOL: CO ROBIC? Juip kihanastu geiach of wypa- cj faktycnie oputcié auto uwinterecipojaity sig pierwsze i vciekatjoknjdalej od aramblu, min. art 162 kodeksu karnegoar filmy zareesrowaneprezkamerki ani dol. Juztabitesamochody _ 44ustawy Prawo oruchu drogowym. zaintalowane napokladach samo: mogastanowiéswegorodzajubarere Co oczyiste, rowed iw tym wypad= ‘hadw vezestnicacychw arambo- ochronna praedkolenymiautami ky naleyzachowaétzetwos6umy- luna utstadzie Al Analizaych _nadjtdajgcymiod tu. Wate: na~ st, bon, zane sg do ponacego agra porwol praeanalzowaéza- ety unkaéozebwwania najezdhi ola mote zakoficv si tragica- chowaria osc uczesinicacych i oleto motiwe ze wale nani nia tych, rz chee wnypathu yin, to zachowal—uksztafowani terenu = przesoayé_ratowatinnyh,Zebyunativéjak sigwlaeina, ako ~ mimo dobrych bare achronng na praybyciepa- __najzybsz dojardshubom ratunko- checi~yaykowal wlasne yea, mocyacckinaé una pasioielei, wy, male utworyé tw orytarz ‘© Predtasé Namie wiat,jok _PrykladkarambolunaApokarye _ratunkony (ot. powy), samchidwyposazonywrejstator_jenak, iw tymwypackunlety © Tadeusz Brzezish eksprt Aade- jedue ze wzlenie stalapredkoscigzachowat maksymalngkoncentace, mi ut Swit rad Zawsze rym) mim soko pogarszaacyh sie wa- bo samochody,Krym ual sig omi- —_odstepczasony ok. 3 skund od po unk Kirowea wyainiezwania na pocratekarambolu,ziedtialy —_preedzajaych pojazdw. Wai nie- opar wot, gly jogo ato wha na pas awaryny, aioe nich dstatoczn|wiocznaselpouszj wow. mlek i widcanoséspada ie navel na raw obo jez sie pranym pase. Wigz Switla mal do zr, (© exw sity atunkawe Ni icz aware, gy widisznoberiecei- ‘© Laima jendn Gy pojandzeje- mato, Ze kos napewno to zrobi tylko _stwo W zie wypadku wero stratorem dojeidia do grupy zatzy- lap zatelefonmyier 2. Idalna moc, ustaw kat osrangawezy Imanychi (ub) robitychsamocho-_sytacjao taka, gy mazeci dyspo-_wodleglsci 00m ub dl za au dw, wlewe|crgéieranuwidaé _zyorowprokaza,nakérymhilo- tom, ol to mote, id a barirke- mezayzne,Kry~ machajge rekami_metrze dane) tog! (numer) dszlo mi Wibzkamizeleodblaskowa,wy- = daje mak osrzegacze,Postawa do zdarzenia. Jeli macie na pokla- {gc sini powyimuj Kuyt ze onebohatersa,conieberpecena dre CB-radio,pwinnciebezwaka- —_stayjk aut biracych ual w wy- ~ due yeykoptrgcenia raz nad niapoinformowaé inch uresti- pad. Kuczykiestaw pod paedng {ettajac samochody Ekspercza-_Kow ruchuo wypathu. _szyb Wriareumioetnose ceo uae si bezpeczeistwemruchu © Wane plerwszepomocy.Obo- stan poszkodowanyc, spam, rogowegaradza ey wake yur wiqzeknakladsnanas ustawodawca, zy sqrannipryfami Karambol na autostradzie lub ekspreséwce Infpaftaprzedstavia w uproszzera sya = rama mice 26 senna autostaiA {ayPeaowen Typ a td, a expt PANTIE scr rn rxstycw sie aton 4 Kolin sanochay doje do iia wp oa © ssbs anova ao musty wiht na pa a ty ert ~ na lak po paws sti do EIST 0 try ey wyhanowat pred arambolen 1 , pow by lgczyéswiataawaryine i sory. forge rtukowy lau atown yet ae wey. zi ancy e= fen ueresnkon wypadhu @ portant eatoniat usta siz rexiysnochada by pr sos nyc read aroanion Poway poste vwacdvaina le troc kon, M ari naber- picasym nijcemw tak ayant pobocee (p35 ler) ale karat po Pitre aka do- mia ry pj kik iow ttc edlokutsrdy, mite pe baviony barr pay rane hrawet fet ESCUoOU Oroneete 34 uesn wma PORADYAMIKS 2 goin >> WYROK SADU APELACY JNEGO W LUBLINIE Coreen fee dedziesz z pijanym kierowca : — przyczyniasz sie do wypadku Pod onic styeanialuelskiSad ce wyplatyodschodowania argu: ‘Apelacyny oda wyrokwspraviementujacswoja deci ty. vpadt 20021,» yk ktée- marta, shar wsiada do samo- xmary die osoby:kerowca —_chodu pjanym Krawea, pry ljego20-etniapasaorka. Jak _cznia sig do powstania wypad- sie pin okazao oboe w ak- hu. Sprawa rail wee do sau. cle zarzeni bylpod wplynem ale w nis istanci (adore atkahou co miata Kuezowe 2na- gow) zapad wyoknakozyé tzenie dla oicowegowyroku atk zmare:ubeziecycel wsprawie. Matha amare poczl- mia w tj sytuai dplacié rat awa domagala sigodubezpe-_hujace 2.00021 zadoséucynie czycielaspraney 50 00021 ria 10 0002 odsrkadowania. tylem odszkodowania za pogo Towarzystwoubezpeezniowe seni sytuacjmaterian| az _adwolaosi— od wyroku do sadu ny (anata dakadaa sie dodo-_apoacynogo, Ky kl calko- rmowogo budet) oraz 60000 21 wii ofa aszeanepowéki zadoscuaynieniazaponieione _owyplatgodsckodowania. Za- cywdy. TU wyplacit jednk y+ daséuczynienie wyrokiem SA ka 40 0002! zadoscucrynienia _ustalono na kate 100000 Tjednaczesni odméwitocatkow-pornieszono a jednak 040 pro, ‘> OPLATY AUTOSTRADOWE ZA GRANICA Winiety na Stowacji Wo hp ies sya Chap, wig zapewne bed Korzstel fragman plat) utostady Dl migdey Preszo- Loma mea rtaaiarvizae cary pin aon si samo wena Liptonskin Milszem Ni yl ra Slo- © rprejantem tty 2W wine minsa—_wposian uations yay vie ago kik at le shszalon eal cas Antwiogo Malreviza chy apy Ktry ne (rrwone) ikaw. Pjazdy worac ko ‘mu zasalyeniny ine maj wii prayjanych raisin zai tk apr lune poninny et gran wil jana asa, We ori pobirana ott? rege kweste dence rchy samochodow Ini utes cha mus lati kolumi pe sACENTY 2 RZESZOWA _uprzyilejowanych? Czy po wypadku autanaleza-_ jad, a wypraedzaéwoln jako pozaobszarem ry (4 la “Topraia, 4 porta 2016s pout ‘cede kolumny readowej mogaogjechac bez cze~ _zabudowanym. Uwaga:dopieropopraxeadzeosat- UT A tse maja stem tr wine eetrsica- ania npn prj pale? rego ataztoguen ieverabie~wigeng5y- RATA ph Pocatoy es stsonay in naga RRZYSIENZESZCZECIMA ona) mona way si—ponawne doch, bo ipleganatym iw wenaczonych unitach spre Kemrreaearermagee woearwin sceimeycycpnen (UU serkayaci rym ananan! luose ie aro Stan Prane—W rye wit min ra anatorskn selarepurcase) padjeny numeracy rch dogm- nga pod warurkionachawa- sani dokumetjaey zescoreany prio TATA, tego testes (Iona asain sreinoiestosova si ounce Ara Dy ~cieztymby- gy koszyje Ocul Zakonleplatychad- freps6v orc pod, zarzmanv posto wa Wnezspza alumna chal kart, ra avin) crops penne tc E raz do aakéwisynatiw dogonych Zlasacza__poprstusionadialazaszybsryisanochudani PPMMCONEACS stray fue bz (oak win), wack seas. patkainy aay (.) > BO Kom aay priiatracier OPES sao ti aes i onynnizatazizanychzaenneiomber- __ wanym wie, pratyce mya aku a i slapaisvore tym sgt ccona. Kas prerehomachalalonpcepuscapan- PAY MAS i Poniena wszystiepawyeze warukbyspelnio- stale ava Zpindow majacych tats upayneo- Daaae i nmzomitivézneprnsivnenaseéoceewancherysaeminrase shy Micon i Prayezep: Zsa hes yin Ko w ym sazpotama, spo} retownicta mde, ' vpadhuniezachovalsczegieostaioici_poljedostiretomicvachemcznego Sat i ym ane si Zandra Wokowa Grancar,ABM, Aenea Wi, Sy Zee NAST : Peja uprzyidowary oie writ adj- Sha Wir, Bre Cony Rat, ona ‘ADRES i avenues pede 2 dato hn Ce, greg, | —— i zestnqzawadonone min sibyrtunkowe, _podniny praminedowykanywaniazadah2za-——_ityzst stg { “nkyovnabéarchovaralalumia prywikjowa-_rsuratownictua wodneg giskego oa - 042016 cnaSiowaeobowiauateu.eekt- P34 wt idomtararapcatuina sk pe Dee ricane wine za Grog cspresawe\autotady obma wm sure ani ze wzledunaproyezynie nie sig aarl| do wypadhu Wsia- dajgcd samochodu pfanym hie rowea svatala ona na wasne "yay". beni atm powddka (atk amare otryma wigs ‘ko 60 000 at zadoséuczyieia | tadnego fszkadowania. Poy puszezany, Ze sady podezasazpa- ‘rywania podobych spraw zeci) da powoywaly signa pryeznie~ sig do wypathu prez pasaer, ‘try ~ nat jel sane aide sie pod wplywem alloholu~wsiar ajc do autaz pany kirowca, anda signa yo. > SKRZYNIE ZAUTOMATYZOWANE Przektadnia SMG Il w BMW M3 CD Moenoeg cass pre © rams de zalapa UWS nneraci E46. Chcilbym ypalowae -samochédzrecana pretadnia ale auwaiylom, Ze wofoszeniach _zraczi awe raf na MB wypo- ‘sezune wake SM. Pods ices twp automa’ lecz -sokwonyna prekadnia, rode rsto espa. Syszalem edn 1826 trwalscg bya réne~c0 sie mate popsu et prawdopo- dobni bee oszowac? r ‘OTR TARCZYHA EP eagle wypesione rate SMG prawaisjawaglose- sinc sarod anal” er awa po pirwse, pela ta kao ila xe and spore ejay aby woh po drug nie coza crest sie psu SMG ote {oa sraynia manus prod 7 wyposaiona w yaa utd Mages Marl stejacy mi. wy rain pin Wake aco porzb erawea mote je thaw bie manual oat ray kerawnicy hb por 2mi- ria big obo, rblem ples nay nagminie dochodsido tere wizanych pong hydra engi sterowniken, psa se ew akmulstryeieienia.jeden prank ektrycnyeh, Ko plksowyrenent mine onarzat osm pelraczaay 60002 Samochodowy asystent z nawigacja Przenosna nawigacja Garmina ponagli kierowce, edy ten zagapisie podezas stania w korku, Ceny powinny startowaé od ok. [300 zt Dopolsih step rafal nowe mode nawi- ac samachodowel Carmina sei Drv. Na bari zaawansowany system Orivehssist 51 \wypsazonow kamerg, kta pray si do vspomagania|ostzegania kirowcy Weare jesrator niyo shry do nagrywania proe- biegu pod ez tad stale manitoryje preestrzf ze samochodem. Ostrzegaozbyt male odegléc od popredzagceg pojazdu Talarmyje o opuszezeni pasa uch, Cikawa funkiest syst ponalania Mercy: oz poznale suai, ey popreedzaace samocho- dy aaiyy ud ruse, Ponadto kamera jest wy koraystwwane do funk wséwitania obra ry zastepueradyeyia mapa \Waorem Blaupunkt Garmin naklaa wskazéw- i nawigcynenaobrazrejstrowany przez ka- mere skerowana na droge. Nowy Drivessist bez tatwieszyw akua liza. Garmin whudowal w nanigare modu! wt teby wszystkie poprank may pbieraé bezpsrednia do urzaznia, a nie na komputer damowy ak atychezs.Scacowana cena: po ad [00 2 za model 25-calonym ekranem. Konkurent dla Apple’a i Google’a Najwigkszefirmy motoryzacyjne z Ameryki, Azjii Europy szykuja rozwigzanio, ktére ma konkurowaé z produktami Apple’ i Google'a oncery moteryzacyne iechyni wpuszea ice Apple’ Gongle'ad sich at Niet prerada si w palace For spa Toyota rocwiai standard SOL, ki Fy mastanowié alteratywe a Apple CarPlay cra Google Android Auto. W tym cel oba redsebiorstwa ponotalyonsorjum wspie ajc my lana kamu elena 1 samochoéem. Do organza pzystaiy ut taki my, jak Fuji eavy Industrie, Harman (czy Samsung), Mana, Peuget-irén, Su- zk orezPanasaic, Pioneer ikikunnych do- sac elektro la poducentow aut ‘OLma funkjonawaé pobre jak Andoit Aut, Cala i MirorLink Wystarezypadl- ext telefon do rain prewodem USD. Na han pojania sie wybrane apliace aki to ba programy, ecydujekonsrsum. Twérey apes jedak, platform SOL ma bye wart iaprasraqdeweloperi. jut pierwseefkty.Navigacje2godngz SDL 23: prezentowalstowaci Syl. Alki dita wautach Ford wypasazonychw system ‘SYNCS 2 ApLik SS Earn suosn wm sure —— Z DRUGIEJ REKI ost OD Teal . : e “pte : 4 wygladem. Na dystansie 100 1 sprawdzamy jednak, czy trwatos¢ idzie Wine wparze z wysokq cena i prestizem marki . > Najpopularniejszy model Volvo jest jak Gwiazda Polarna - przyciaga klientow zimnym, cho¢ przyjemnym dla oka ote vee % PRZEBIEG TESTU Sea e 62 632 km: wymiana tarcz iMlockéw (1!) ~ ASO: 49521, ETO Let rE Nie najlepiej bi >3e hal ba mm rn 33.165 km: uszkodzenie wiazkielektrycznej - prze- ‘yziona przez Kune, 45 734 km: narzekania 75 443 kin: auto uthneto ‘na skomplikowany dostep ha jednezbattyckich pla, do wskazania poziomu oleju przydatby sig naped 4x4, roche péino ten sprawedzian, preeied \ potowie rego roku Volvo wprowadal na rynek nowg odslong X060. No, mo: ii pono, ale mamy kilka dobryeh powodéw, éeby najpopularniejszym SUV.em Volvo zal sg dopiero teraz. Pree de wszystkim ~atrakeyjne oferty finanso: ‘we, Osoby kupujace schodzacy model za vwsze moga leeyé na nieve promoce (ub) dovdatkowe gadiety w cenie. Poza tym sa- rmochéd corazcapiciejtrafia na rynck wide ny. Ceas wig sprawd, jak wypadala je ‘go trwalos¢ oraz niezawodnos, DIESELZ NAPEDEM NA PRZOD ——— an dy dobieraliimy specyfikacig naszego (Mean smaratosiczyka”, postaralismy sie wejsé a Wwrole typowego Klienta Volvo. Skotczyio UUM sie wiee natepujgco: wersa Summum, na ped na przednia o (1) diesel D4 (2.0/181 KM) polaczony zosmiostopniowym ,auto- matem. Calose zamknela ig w kwo«e bi _g ko 190 000 2, ale do tego doloaylismy Zjeszeze min: pakiet wspomagajacy kie = 3 rowce,lakier metalizowany, ksenony ico # nit parkowania... -osatecznie rachunek prackroceyt 200 000 2, Sporo. Na koniee oszedt jeszcze hak holovinizy, ale s2yb ko wyszlo na jaw, #e ktos podezas monta- ‘eu juz chyba roche zmeczony ~ ae spa sowano plastikowe ostony. Volvo pozycjonuje XC60 w segmencie SUV-6w premium jako stylowa i komfor ‘ova alternatywe dla main, Audi Q5, BMW X3 i Mercedesa GLC. Sewedei dotr2yinu: ja slowea, praynajmniej esl chodsi 0 wy- koflezenie wnetrza~ nawet po zakofcze- ni testa nie stvierdzilismy prove Zad- AEA nego 2uzycia, a wysokogatunkowe dyva- NOOR nik i wykdadziny latwo docayilsmy. Po nm chuwaly naleza sig tet za preestronnosé, bo ay) ett) Ctr iis Pm tes nd Doren ne ere Pee pens ro 93.974 km: nowe tarcee i klocki (pred) - ASO: 1680 zt nue on 96 581 kin: irjujace cliwighi dochodza 2 okolic haka wtrakcie holowania prayczepy. np. w drugim reedzie siedzes wygodnie bylo nawet wysokim pasazerom. A gdy tos cheial, to mogl bez wiekszego prob- lemu rozprostowaé nogticieszyésie mné- stem miejsa, PRZYJEMNY NACODZIEN 181-konny diesel wspétpracuje zofmio- biogow skrzynigastomatyezng,acaly ten tandem dala wrgcz kojgcona nerwy. OK, lawigk slnika od razu adradea, 8e mamy do zynienia 2 c2teroeylindzowy ropnia Kiem, ale kultura jego pray jest napraw. de mato natarezywa dla sau. Japoriska skrzynia Aisin-Wamer to oaza spokoju, 42 réwnowagipotraf ja wytracéjedynie ‘dludsza jada w gestym korku, wymagaje a ciaglego zatrzymywania si i natych mmiastowego ruszania. Nie naledy se ater diwié, 4e XC6O szybko stalo sig jedinym. znasaych ulubionyeh towarzyszy dugich podrozy. Srednie spalanie na poziomie 8,3 100 km (wyliczone 2 calego testu) ‘w polgezentu 2 70«lirowym baklem (stan ddandowe wyposazenie; niektorzy rywale ata za taki Tuksus doplacaé) oznaczato zasieg na poziomie 800 km — to napraw- de niealy wynik. KUNAZROBIEA SWOJE ‘Werysto praebiegalo wige 2godniez pla nem az do przebiegu 33 165 km, kiedy to Jakas spragniona cieplego schronienia ku na postanowita wyprébowaé swoje 2eby na wigace elektryczne) zasilajce) jeden 2 cxsikwe monitorsigeych temperatorg _gaz6w wydechowyeh,Efekt: kontrola awa ri silika. Mimo to dziennik testowy za pednia si races pochlebnymi wpisami, 97 osama beeen Z DRUGIEJ REKI © szczecéeowa nspexcsn w opecnoser nzEczOZNAWCY DEKRY TOZNALEZLIS I ale jedna rzece nie dawala nam spoko: jiu. Lto doslownie, bo w 2godne) ocenie ke rowc6w komforresorovania powinien bye 1 ej klsia a 0 ponigdse ninco wyhery Moe treba bylo zrezygnowaé 2 18-calo- ‘wych kot? Preeciez specjainie zaméwil Smy komfortowe zawieszenie, Zeby nie mieétakich dylematéw! TROCHEZATWARDO RESORUJE ‘Wracajge do tematu ~ X050 jest po pro stu zbyt sztywne, jego zawieszenie pree kazuje zbyt wiele zbednych informacjina temat stanu nawierzchni, a kola glosno farycnginstalara gu LPG AUTAZTYM SILNIKIEM sis b0 9 poszuxwane,bozapewnsa pry ja jad Tt ma 20 lb 150 KM, 140 KM Mule rie to jot wes Muti (105 bez turbo, 15,40 {170 KM), polecamyjdnakT-Jeta~ oc 120 ub 55 KM moor otwir palate sik, ‘eto Muli Tasba wybraé waront 14 T-Je20 KM VW10 MPI (0d 201) © koszt instalagji LPG: od 1800 zt Pe erates Pero er oar peer pence tes ‘Toonenoment ferce Vib ‘nowy tyeindrony sink ma bardzo post bute, jak na splczesnestandary- Do togo producent po problemachz aca chan motrach TS! wri! im do paska. Gaz Swen sie ‘ut sprawda a, nawet iemie- ck konesm oer wlekrych modelach wes fabrycane (do ‘Skody wos instal Landi Rene). Minusem es 0,90 TOYOTA 1.6, 1812.0 Valvematic (od 2006 r) Toot go kazaa nam czekag na matory kre mina by zie LPO Precnonane sik ng «hyraue’ pared wrk i dani gazomikiw obecnie Bardzo cgsto sq prerbiane na LPS (etme jtnosta 20), Si nike nara oe, ne maa tak ‘ problemu zglovican.Starsee Jodo VV iowa lpaty _holeltorem sey, w rye analy api w ony moore Jt nie ma. Kast montauin- yszyeh przbiegachremont tj judas moze bye uruiony (brak matin wyminy fy showania walk axa) Wonalych autach pokoju wha chim na gaz. montowany weunezebaganikariejest stoeginie du (wchodra ble ‘pajamas 33-35 rene mar ny wig 25-281. Sink LO MPL smatake system hyaline) ‘ompensaci uz zaworomyh, ots Pe Sr er tala do motor 2.0 w Avensisie podaéapracoconnydemontaz ickny eee eg nado, gy zea zamontawat wie Ztgopowod Toyota Ave 383, gneragjzshalanawet raydomek.rélone| spine ‘czy, zy Vveronicdo- Irae si spsyal, taba pe saga terval dejonych se mona nam 3q aut, Me pakonly ju 100 tsk, ora take, kena LPG cag rayezey. Instalacja Pe Spalanies Servis: Nasry aio koszt instalacji LPG: od 2800 zt Insalaja LP: Span Naszym afaion AUTAZTYM SILNIKIEM So 201 9 atachac Seat Mi, ‘Skoda Citgo (fot) VW up! wwersjach 60-1 75-konn| AN ajc td w Shoe abi’. generac ‘niet gazemalotonymu dra (Landi Renzo) Za =e) s=20 1:0 mona sptka ake w Vokswa- ne Plo 5, gneracjorazSeaie el AUTAZTYM SILNIKIEM oj i zrowno | gooraji Arisa (61132 KM LEAT RM, ok 2. CMD L/S2 KI) "ma Gwe worse Valveonca:Ll47 KM oraz 20/153 KM, Oia sa dod esto pranrabiane na gaz nasa berzynik ofrowanyw 4, gne- agi RAV Wyn SUV-e jest on tego das palncéery 45 suosa wm sure DRUG VW LA MPI GV (1995-2014) any rst snk WW, try po lacamy do alana gaze, Kon ensaca uw zanoronyoh odby- asi ut hydraulic, ‘anion mechanikiw montuig- ‘yh nstlacje gazoweniema fake zadychprobleméw z low cami W poezatkowooftrowanych 75-konnychmotorach L416 mo te sigadarayé, te zacang one 2- _ywaé zy! duo olen Wiekté- ‘yeh preypadhach2uysu vega Sriinyce red nechanicanym, al 20s harizo dobro Ey REKI koszt instalagji LPG: od 2200 zt take kasatry um aworowego. leh 2yuotosé mate wyaluyé skécenie internat wymiany leu Zaza i take dehy modu zaplonu (problem ur chanieniem sii), ale na szcapcie nies to droga do usu- rigsiausterka, Lepsze sa zmoder rizowane werse 86-konne (wofercie od 2006 ), tre maja rieniele rypouych problemow wim spranézai sina gaze Insalaja LP: Spaanie Sori say adaniem: HONDA 2.0 12.4 (od 2001 r.) © koszt instalacji LPG: od 2500 zt Seer nr Dvuitrowe sii ond, stosona- new static ikunast tach, ilo Ui oi ~ oc owe dominawala seria k (pro- veadzonaw 200 ok; pora wes 20 populama jst et 24), w= arta w 2006 r.rdzingR (6118/20). Nawet sink zpo- cathowegoofesu sa nowacres ne, karst ezmienych faz rong (go stron delete) ib ou iui whi obra. a= nics jnosteopracowano 46 na mm rn _ myo zmnieszeni ria i dal s2e|popravieasagow. hot sn Allyn tcar~ neji Prinsa’ 1 wily gazownkéw tak zach do alo ‘ena instal: race jinak age na dkny dbs kompo nent oraz koiecnodé regula _awordw co oo 30-40 yk, Na szezice nie jst toby hos toma operaca (uy regulacy) ne) ~nawetw ASO (enon sz) koszu oko 4002 Insaarja LPG Spaanie: Sorwis: Naszym anion: AUTAZTYM SILNIKIEM ik 1GVIBB KM yt ofrowany ado 20/4: mile fabrycngwerse asian gazem 5 Fabi2. generac so ‘rewnione Pole mia ont 8 KM. ZS stanza w kt space motor ‘bez wis bezpoodniog, jot 3. ganeracjatego madea AUTAZTYM SILNIKIEM to sariaD (ojmnolé 15,6 ub 171. Sptkaé te moinabenzynony wart 2.0 (KZOA) boryiokomi a 696 zane sinkam seri K= ltrowyni bo pojemnasi 241 cxgst poh sig zinstalajg LP. Skit nowy (a ezesne casy) R2DA bate zany K24Z JBARU 2,0; 2.5 (011989 r) © koszt instalacji LPG: od 2800 zt a ‘Sik Subaru 2estawienu na lal sie warunkowo Bez proble- nu znszq zal gazem (za- ‘ano rodzina Ed zat 1868-2010, jskipnijsy FB ztaicuchen) ~ maja slinegazda zaworo- we, brakklopotéwzeletronia Problem thw koniecznoére ul) zaworéw po atten ga- _utraeba dokonyuat jj co okalo 40. (bez gaz ~ w prkty~ cerazna{00 ys. km ib..wog6- Cetera oper erent 1c). Wwersjach 24 walkamirz- ‘au do regula traabaopusié snk (mala mijsca mi lo wicami a podlunicam), o pod nosikasty~ poze ASO 2 70021 4015002. Na sczeci to low ny problem, wat jednak weal lowaé gow kos. Jstimace ers turbo, treba bari raylty sig do dborukomgo- nent instal LP odadzany w praypadhutuningowych at. KOSZTY (GoForesterat Peay) Deed omnes oo See eTo Due) Crna ees peer n — eee Cen eed Ce Tey Pre —_y— Cred Pee fenenty AUTAZTYMSILNIKIEM Var ‘ Lea a 2009-08 rest ccc wer sk 4:20, 25130 (pojemnaée 20, 2513.0 - ost H6) Forester tt csion SU Motor 20 pred iting mish 125K, od 2005 (ft) = 158M. Sq ee werse turbo Outback Il déwnie jest napezany siikami 2. Zasonie LPO to ocydowanibezpiczninsywariant ni isa tu rownieé. traf. Te benzyniaki dobree ‘nosea gaz, nale2y Jedynie pamietaé o rym, dehy egulowae w hich uz zaworowy w od: powiednich interwalach. Oczywieie, 2da jemy sobie sprawe 2 tego, #e w Hondzie NJ Szkoda, ie teraz, kiedly instalacje LPG staja sig bantziej osztue to zdeeydowanie mnie nid. w pray paadku niektoryeh motoréw Subaru, w kt: ryeh praed wykonaniem take) opera tz ba opus sink. Generali asada jest i dona: gaz w takim ace wymaga sprawdza nia luz zaworowego i -w razie konicezno- Si-siongowani ocak sey i oot | dopracowane, do wynnlena gard aero Bday, | de wymienione prez nas siinikiondyisu- | EOF&Z MM] silnikéw mnadaje sig do jandy na gazie baru dose czesto 9 zasilane LPG I nie ma nimi probleméw, TYLKO DOBRE WARSZTATY Nase sta mle wyezerpuje— rez jasna = wseysthichsamochodsw, ktryeh slik dobrze radza sobie na LPG. Nie znalazio sie tu miesca da jednosteko wiekszej po Jemnose, np. szesco- i ofmiocylindsowych, Sporo z nich (oczywigcie,tych bez wry ‘sku bezposrediniego, bo w ich preypadk zaplacicie wigce) zai tak jut dose drogie instalagje) bardzo dobree nadaje sig do kiego zasilania. Myslimy tutaj np. o star saychsilnikach Audi, BMW oraz Mercede- sa. Nie spos6b takie pominaé motoréw amerykafskch, a ze wagledu na spora pa liwodemos¢ ich wlacicele saukajaoszcae nose, montujge wlagnie instalace LPG. Zanim zalodycie gaz, musicie pamiera, stcby koraystaé ze spravedzonyeh warsta t6w. To od ich pracowikév powinniscie uslysze, cry dany silnik nadaje si do ek ploataci na gazie, a Jeli ne, to 2 jakimi potencjalaymi uszkodzeniasmi sig to wig de, Nawet eli okaze si, te ryzyko jest du 4, warto sprawl, ile kosztuje np. wy ‘wany slink - ostarnio mechanik specali _ZuACy sig W loyoce sted, ze zamiast \wymieniagé w motorze 1.8 uszczelke pod slowiea, lepie za 1,5 ys 2 kupié uzywa. ny slnikz gwarancj rozruchowa. Na ra 2ie takich jednostek na rynku nie brakuje Th 2 koei oznacea, 2 czasem zamiast re montowaé slik usekodzany praee asia nie LPG, lepej go niewielkim kosztem wy rmlenié. Oezywisie, w praypadk mowrow niepolecanych do gazu czgtotrudno occ ni, jak duze jest ryayko, a preede wsyst- kim po jakim praebiegu pojawi sig kose ‘owna awaria, To ostatnie oenacza, 2 tru no oszacowae przebiegi po ktsrych zw i sie inwestycja w LPG. Podezas zbierania materialéw spotkal my sig take ze znacznymi réinicami ww cenach miedzy Warszawa a Radomiem. Jest to spowodowane lokalizacja,radzimy jednak, 4ebyscie nie kierowali sie wylace nie cena, tylko srukal polecanych warsta ‘6, bo tylko to gwarantuje bezproblemo- va eksploatacjg. Dodamy, Ze w obu przy padkach - zaréwno w Warszawie, jak iw Radomiu ~ pytalismy o te same siti i ustalaliimy stosowanieinstalafi IV ge- neracio zblizonych parametrach, a ni ‘ce w cenach wynoslly od 15 do 20 proc. ‘Generalnie jako instalaci2 roku na rok warasta i mniej jest probleméw 2 zasila- niom LPG. Lepsze omponenty, a takie wie- ddza monterow robia swoje. Prostych sin ow jst yednak coraz mnie), NASZYM ra TI eee ras KONIEC PEWNEJ EPOKI Wybrane przez nas sit ostatiepopularne jednosti tre sana ye prose, 2 nie ma problenéw 2zasianiem ch LP. Nest, vearetwymagahdayczgeychspalani emis (_, srawia, ew oraz wikszymstopni kon plituje sie sink benynome. Wty bezpo- ‘edn wymaga o wil dotszych insta 414 osu wm sure YOUN MER (ORE) CN POTEGA POJEMNOSCI 6,9-litrowe V8 Mercedesa 450 SEL jest bardzo mocne ~ to najwiekszy motor ztych, ktore pracowaty wlimuzynie z gwiazda na masce. Nic dziwnego, ze to auto od 40 lat cieszy sie duzq estyma nian pachalkeww lle nie jst biog dyseyping wieiogo 6.5, Ogramny srk V8ledwe mise sig pod mask Meret atalog Mercedesa 6.9 zachgeat pray selego nabywee nastepujacyms slo dy probe} Nailepie)calodsienne. Beds to dir we kes wami: Zachgcarny do ja poznacie Parstwo aupenie nowy samoch ieeywano bardzo wiele, dla tego dzié zamierzamy spravedzié, czy ten pojaed reeezywiseie oferowia cos napraw de superluksusowego, 40 lat tem jud sama moc robila wraie- nie. W idze 286 KM gral yo garstka na rmocniejszych sportowrych aut. A $50 Nm napierajgeych na wal korbowy pewnie vy krgciloby 2 mocowah wigkszos¢ silnikow ‘w popularnych autach, Takieliczby to byh kosmos. A dzis? Ten opasty okt luksust weiad zachwyea.Tyle Ze to mit tego samo- chodu, magia nazwy ,Mercedes 450 SEL 6.9, bandzie| dziala na wyobraénig obec Siadajge za kierowniea w mocnym ro: roku, motna sig umoseié na miekkich i \wygodnych fotelach niceym w praytulnym salonie, Lenivy uklad kierowniczy i baja ice migkkie zaieszenie nie pozwalajg tet pomysleéo niczym innym nto petaym reéeniu "Moe jenak zapewniacalkiem sensowne preyspiescenie, Kiedy weiska sie gaz, cu ‘fe 286 KM powstajew przestr2en o pojem: noSci prawie 7 |. Na papierzeszczegélnie dduie wrazenie zrobily na nas pomiary ea styeznosi, Na rozpedzenie sig od 60 do 100 km/h bulgoezacy Mercedes potrcbuje ko 4,3 s~maloktory éwezesny rywal rob totak szybko, Prostowaniu prawe| stopy to: warzyszy eke szarpnigee automatyczne] skrzyni iegow, ktbra zrzuc 2 tr" na dwojke” lub nawet na ,jedynke”. Klasa S plynie, a gdy zaceynamy gwaltownie-zmic NJ Tutak aprawde nie liczy sie moc, ‘tylko moment obrotowy. 40 latpo Aebiucie 6.9 thie robi juz tak nig kus, reaguje majestarycznym proechy tem, Pol biedy,gdy wystepujgca tylko w mo- de 6.9 hydropneumatyka sprawnie dia Tala —biada tem, kto musi ja napravviag W naszym egzemplaras na seezeéie byta bez zaraut i Mercedes zaskocayt nas gra