ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΑΣΕΩΣ

Στις 10/8/84 ευρισκομενοι σε φαν = 32º30’Β και λαν = 017º50’Α μετρησαμε το
κατω χειλος ηλιου Ηρ = 72º44’,5, Αζπ = 180ºΝ, Uo = 40 ft, σφ.εξ = 0.
Ζητειται το Φ/ΠΜΔ.

10/8/84 Μer. Pass = 1205 (1) λω για 017º50’Α = 01-11-00 (2)
λω = 0111 —
------------------------------------------------
GMT = 1054

ZD = λ + 7º,5 : 15º = 17º50’A + 7º,5 : 15º = 1ω

GMT = 1054
ZD = 0100 +
---------------------------
ZT = 1154 (3)

10/8/84 10-00-00 GMT δ = Β 15º27’,3 d = 0,7 ↓
54-00 increments Δ/δ = 0’,6 —
----------------------------------------------------------------
total δ = Β 15º26’,7 (4)

Ηρ ☼ = 72º44’,5
σφ.εξ. = 0
-----------------------------
Η/τ = 72º44’,5
t/c = 9’,3 +
-------------------------------
Hλ = 72º53’,8 (5)

Ζα = 90º – Ηλ = 90º - 72º53’,8 = 17º06’,2 Β (6)

Ζα = 17º06’,2 Β
δ = 15º26’,7 Β +
-------------------------------
Φ/ΠΜΔ = 32º32’,9 Β (7)

(1) Αναγραφουμε από το Almanac το Μer. Pass
(2) Aπο τον πινακα CONVERSION OF ARC TO TIME μετατρεπουμε το μηκος
σε ωρες και αφαιρουμε τις ωρες (για λ = ανατολικο) η προσθετουμε τις ωρες
(για λ = δυτικο), βρισκοντας το GMT.
(3) Βρισκουμε το ZD που το προσθετουμε (αν λ = ανατολικο) η το αφαιρουμε
(αν λ = δυτικο) και βρισκουμε τη ΖΤ).
(4) Βρισκω κατά τα γνωστα την κλιση για την ημερομηνια και την ωρα που μας
ενδιαφερει
(5) Υπολογιζω το Ηλ κατά γνωστα
(6) Βρισκω την Ζα αφαιρωντας το Ηλ από τις 90º, δινοντας την ονομασια
πλατης
(7) Τα Ζα και δ τα προσθετω (αν είναι ομωνυμα) η τα αφαιρω αν είναι
ετερωνυμα) και βρισκουμε ετσι το πλατος της μεσημβρινης διαβασης
Φ/ΠΜΔ που εχει την ονομασια του μεγαλυτερου.