PROCEDURĂ SPECIALA Ediţia : 1

AUTORITATEA NATIONALA PRIVIND Revizia : 1
SANITARĂ VETERINARĂ ŞI VERIFICAREA Data : 30.09.2008
ACTIVITATII Ex. nr. 0
PENTRU SIGURANŢA PRIVIND ECARISAREA
ALIMENTELOR TERITORIULUI

Cod PS 007. 3 Pag. 1 din 4

PROCEDURĂ SPECIALA PRIVIND VERIFICAREA ACTIVITATII PRIVIND
ECARISAREA TERITORIULUI

INDICATORUL REVIZIILOR ŞI APROBĂRILOR

Nr. Ediţia Data Capitolul, Nume, Prenume, Semnătură
Crt. Revizia aplicării subcapitol Elaborat Verificat Aprobat
Pagina
(modificat,
adăugat)
1 1 01.10.2008 Punct 6 Grup de lucru, conform
NS 48698 / 23.09.2008

NOTĂ: Acest document este proprietatea ANSVSA

5. 6. destinaţia. . SCOP Ecarisarea teritoriului. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI Conform definitiilor din actele normative in vigoare. 2.verificarea existenţei contractului de prestări servicii cu o unitate autorizată pentru neutralizare şi /sau incinerarea subproduselor rezultate in urma procesului tehnologic sau retrageri de materie prima sau produse pe flux. cantitatea. . prevenirea infestarii mediului inconjurator si a raspandirii bolilor infectocontagioase la animale si om 3.controlul evidenţelor privind tipul.09. circuri sau animale si pasari salbatice . DESCRIEREA PROCEDURII Inspectorul va analiza urmatoarele aspecte I. DOMENIU DE APLICARE Activitatea Serviciului de Inspectie din cadrul DSVSA judetene/municipiul Bucuresti. exploatatii profesionale precum si cele din gradini ZOO. PROCEDURĂ SPECIALA Ediţia : 1 AUTORITATEA NATIONALA PRIVIND Revizia : 1 SANITARĂ VETERINARĂ ŞI VERIFICAREA Data : 30.daca exista containere speciale pentru produsele retrase pe flux marcate cu dunga . transportul precum şi documentele însoţitoare ale subproduselor destinate neutralizarii si/sau incinerarii. 0 PENTRU SIGURANŢA PRIVIND ECARISAREA ALIMENTELOR TERITORIULUI Cod PS 007.2008 ACTIVITATII Ex. 3 Pag. Controlul in unitatile generatoare de SNCU . produs finit si deseuri . . 2 din 4 1.corelare cantitatilor de materie prima prelucrata. in vederea neutralizarii.corelarea in cazul abatoarelor a numarului de animale sacrificate. cantitatea de deseuri de abator livrata. nr. specia. BAZA LEGISLATIVA Vezi ANEXA 001 legislatie aferenta proceduri generale si operationale. OBIECT Procedura privind verificarea modului de eliminare a produselor nedestinate consumului uman rezultate pe fluxul unitatilor de industrie alimentara sau prin retragere din reteaua comerciala. inregistrate/ aprobate/autorizate sanitar veterinar sau cadavrelor de animale de la nivelul GP.corelarea numarului de bovine sacrificate cu cantitate de deseuri de abator si confiscate MRS rezultate . 4.

. Controlul la primarii .daca MRS –ul se depoziteaza si se transporta in conditii corespunzatoare . .2008 ACTIVITATII Ex. . Controlul la exploatatii profesionale ( porc si pasare) . 3 din 4 galbena si prevazute cu sistem de inchidere .verificarea existenţei contractului de prestări servicii cu o unitate autorizată pentru neutralizare şi /sau incinerarea . pocese verbale de verificare AMC.daca exista containere speciale marcate cu dunga verde pentru MRS si prevazute cu sistem de inchidere . 0 PENTRU SIGURANŢA PRIVIND ECARISAREA ALIMENTELOR TERITORIULUI Cod PS 007. 3 Pag. .frecventa controalelor oficiale . . .verificarea documentelor care atesta parametrii tehnologici ( grafice temperatura si presiune) 6.09.daca sunt completate corespunzator documentele specifice privind gestionarea si miscarea cadavrelor sau subproduselor III.daca exista dosar cu confirmarile receptiei de catre unitatea de neutralizare şi /sau incinerarea II.in cazul existentei incineratorului propriu se vor verifica documentel ( registru de intrari.daca exista procedura de gestionare a cadavrelor. modul de colectare al acestora si depozitare pana la preluarea acestora de catre unitatile de neutralizare si / sau incinerare. distructor) a SNCU . PROCEDURĂ SPECIALA Ediţia : 1 AUTORITATEA NATIONALA PRIVIND Revizia : 1 SANITARĂ VETERINARĂ ŞI VERIFICAREA Data : 30. care sa gestioneze situatia ecarisarii teritoriului .registru cu solicitarile din teritoriu pentru ridicarea cadavrelor sau subproduselor conform contractelor incheiate cu beneficiarii. . destinat depozitării temporare a deseurilor si confiscatelor până la dirijarea spre unitatea de neutralizare şi /sau incinerarea.daca exista nominalizata o persoana instruita.facilitati pentru transportul catre unitatea de neutralizare proprie (incinerator. procese verbale de recoltare si predare a cenusii rezultate) .verificarea existenţei contractului de prestări servicii cu o unitate autorizată pentru neutralizare şi /sau incinerarea .La unitatile de neutralizare se va verifica . procese verbale de incinerare.daca exista amenajat pa raza teritoriului administrativ put sec in zonele greu accesibile sau izolate. nr.daca unitatea are incinerator propriu si daca respecta normele privin functionarea acestuia .daca exista spaţiu frigorific special.dosarul de autorizare.daca medicul veterinar zonal verifica periodic activitatea de ecarisare a teritoriului de catre primarie.ce tipuri de deseuri se prelucreaza in unitate.daca sunt completate corespunzator documentele specifice privind gestionarea si miscarea cadavrelor sau subproduselor .

epurarea apelor reziduale .verificarea documentelor de insotire a transporturilor.verificarea fluxului tehnologic.vestiare functionale pe sexe .verificarea mijloacelor de transport (autorizatie.09. . . .daca personalul are echipament de protectie adecvat si complet ( pe culori. PROCEDURĂ SPECIALA Ediţia : 1 AUTORITATEA NATIONALA PRIVIND Revizia : 1 SANITARĂ VETERINARĂ ŞI VERIFICAREA Data : 30. nr. 3 Pag. . 0 PENTRU SIGURANŢA PRIVIND ECARISAREA ALIMENTELOR TERITORIULUI Cod PS 007. .timpul scurs de la anuntarea existentei unui / unor cadavre intr-o unitate teritoriala si ridicarea efectiva a acestora. proceduri de igienizare). zona insalubra) . dezinfectie (verificarea dezinfectiei. . .daca in unitate se controleaza accesul cainilor sau pisicilor . . . 7. .verificarea confirmarilor pentru MRS si pentru deseuri. fara discontinuitati si asigura prin pante drenarea apelor pluviale.modul de stocare a deseurilor inainte de procesare.verificarea programului de autocontrol .Statia de spalare. pe categorii. 4 din 4 . . Clostridium) si modul de aplicare al masurilor cand buletinele de analiza sunt neconforme . daca sacii sunt inscriptionati MRS.imprejmuirea unitatii. . 8.modul de neutralizare ( incinerare directa sau procesare in faina de carne si incinerare).verificarea evidentelor recoltarilor de probe (Salmonella.verificarea modului de monitorizare a tuturor parametrilor de procesarea si incinerare si modul de inregistrare al temperaturii si presiunii pe flux . zona salubra.protocolul si programarea activitatilor DDD si verificarea eficentei acesteia .daca sunt stabilite trasee pentru circulatia mijloacelor de transport .2008 ACTIVITATII Ex.delimitarea zonelor septice si aseptice. proceduri) . . RESPONSABILITATI Conform fiselor de post.verificarea modului cum se recolteaza cenusa. .daca platforme si aleile sunt betonate (asfaltate).dezinfectorul rutier . ANEXE . INREGISTRARI Nota de Inspectie 9.verificarea cantitatii de cenusa rezultata in corelatie cu cantitatea de material incinerat.schita de amplasare a AMC-urilor si verificarea periodica a calibrarilor acestora .daca exista un sistem de colectare a apelor pluviale si daca acestea sunt deversate in statia de epurare. cum se transporta si cum/unde se ingroapa.monitorizarea punctelor critice de control.

nr.2008 ACTIVITATII Ex. 0 PENTRU SIGURANŢA PRIVIND ECARISAREA ALIMENTELOR TERITORIULUI Cod PS 007. 5 din 4 Opis legislatie – Anexa PG cod A 001 .09. PROCEDURĂ SPECIALA Ediţia : 1 AUTORITATEA NATIONALA PRIVIND Revizia : 1 SANITARĂ VETERINARĂ ŞI VERIFICAREA Data : 30. 3 Pag.