You are on page 1of 8

Mglisty problem Be a Polished Man

Maseczki na twarzach były tej jesieni i zimy tak popularne, Opowieść o mężczyźnie, którego życie obróciło się do góry nogami,
że niektórzy zaczęli traktować je jako integralną część stroju. gdy poznał Ją, czyli historia o tym jak i dlaczego mężczyźni zaczynają
Nie była to jednak moda, a w wielu wypadkach konieczność. malować sobie paznokcie. Albo dlaczego ich kobiety malują im
Konieczność wynikająca pośrednio z niedbalstwa każdego z nas. paznokcie, a następnie robią sobie z nimi selfie.
2 Czym więc jest smog i czy można mu zaradzić? 5

Bezpłatny miesięcznik
Nr 52 z mArzec 2017

wrażenie, że zysku-jemy w oczach in-
Technologia pędzi do przo-
du, a wraz z nią social media.
To rewolucyjne, ale jakże
niebez-pieczne zjawisko za-
czyna mieć coraz większy
Ofiary XXI wieku nych. Rekompensują brak pewności
siebie w prawdziwym życiu. Nagie
torsy, dekolty do pępka, nienaturalnie
wyprężone ciała w bieliźnie, pośladki.
Nic już nie zostaje tajemnicą. Za –
dosłowne – obnażanie prywatności
wpływ na nasze życie. Loku-
jemy w sieci ponad połowę dostaniesz najcenniejszą nagrodę
naszego czasu. Jednak czy Internetu – lajki. Boję się kierunku,
w jakim zmierzamy. Boję się tego, że
młode kobiety i mężczyźni z taką
robimy to do końca świado-
łatwością wysta-wiają swoje półnagie
mie? Internet stał się
ciała na widok publiczny. Boję się,
w ostatnim czasie swoistym
dyktatorem. Tylko nieliczni że u pewnej grupy odbiorców zyskuje
nie ulegają kanonom, jakie to aprobatę. Aż wreszcie boję się też
tego, że to lajki zaczynają definiować
naszą wartość.
wyznacza: jak żyć, aby mie-
ścić się w ramach najnow-
szych lifestylowych trendów,
Zderzeniezrzeczywistością
jak wyglądać, co jeść, w co
się ubierać… Osoby ślepo Na koniec, ku refleksji, historia
z życia wzięta. Stoję w kolejce do kasy
w supermarkecie. Przy kasie obok stoi
i namiętnie podążające za
młody chłopak. Wpatruje się w swój
tymi„wytycznymi”, humory-
stycznie i ze szczyptą ironii telefon, zawzięcie przesuwa palcem po
nazywam„ofiarami XXI wie- ekranie. Jest „po tamtej stronie”. Nie
ma go z nami. Social media pochłonęły
go do reszty. „Halo, proszę pana! Pana
ku”. A ty jesteś jedną z nich?
kolej.”. Reakcji nie było. Tym sposo-
Źródło: kobietamag.pl

bem minęły go dwie osoby.

W pisując w wyszukiwarkę
czyjeś imię i nazwisko,
mogę z łatwością ustalić
resztę podstawowych danych tej osoby.
Jaką szkołę ukończyła, w jakim mieście
mieszka, a nawet co zjadła na obiad, bo
młode. Wciąż poszukują swojego „ja”,
a wszelkiego rodzaju „inspiracje”
chłoną niczym gąbki. Najprostszym
nie miałaby tyle szczęścia i nie spot-
kała na swojej drodze tumblr girl, za-
wsze ma możliwość skorzystania z in-
Pośród Ofiar XXI wieku

przez ponad 10 minut, a w rezultacie
nie powiedzieć nic. Słowotok, który
z wielką łatwością zakotwicza się w
Ocknąwszy się jego zdumienie było
wręcz zabawne. Groteskowe. Powrócił
do nas. Mógł wreszcie zapłacić za
zakupy.

przecież posiłek po zrobieniu mu zdję- sposobem na dotarcie do najnowszych strukcji, których dziesiątki znajdzie naszych umysłach. Czy życie blogerki,
Zamiastleczyć–zapobiegaj
cia smakuje lepiej. Sieć stała się dla nas trendów jest oczywiście Internet. w internecie. Po zmianie image’u jakie pokazuje w social mediach, jest W XXI wieku życie bez Internetu
alternatywnym świa-tem, jednak pry- W ostatnim czasie jednym z ciemniej- ochotniczka może przystąpić do robie- faktycznie tak idealne i fantastyczne? jest praktycznie niemożliwe. Utrudnie-
watność ma w nim mniejsze znaczenie, szych jego zaułków jest moda na bycie nia selfie – lajki same się nie uzbierają. Czy może jest to tylko utkana z pięk- nia, jakie by to za sobą niosło, spra-
niż w tym realnym. Nikt przecież nie tzw. „tumblr girl”. Jej całokształt został nych zdjęć i postów kurtyna, za którą wiają, że zwyczajnie się z nim nie roz-
widzi naszej twarzy pod kolejnym wylansowany na stronie tumblr.com, kryje się coś, co nigdy przez nią nie stajemy. Darmowe Wi-Fi w miejscach
kąśliwym komentarzem na pudelku, żeby później z przerażającą prędkością przejdzie? publicznych to już nie udogodnienie,
Zawód:DziewczynazInternetu
a zdjęcia z wakacji przynajmniej nie przenieść się na Instagrama i zamro- Blogerka to już nie hobby. Blogerka a norma. Wszystko jest dla ludzi, ale
kurzą się w ramce, tylko wzbudzają czyć umysły poszukujących „siebie” to dziś pełnowymiarowy zawód. Co w ramach zdrowego rozsądku. Sytua-
nutę zazdrości u każdego z pięciuset dziewcząt. Tumblr girl to dziewczyna więcej – blogerka zarabia więcej niż cje powyżej opisane są skrajne, jednak
(Pół)nagaprawdao„lajkach”
znajomych na fejsie. Social media za- śledząca najnowsze trendy: chokery, przeciętny Polak (choć o to nietrudno). „Co zrobić, żeby mieć więcej laj- nie odbiegają od prawdy. Należy mieć
czynają ingerować w większość sfer na- bomber jacket, długie, proste włosy Dziś każda dziewczyna może być spe- ków?” – wpisałam w wyszukiwarkę, do nich dystans, chociażby po to, żeby
szego życia, a co więcej – robią to coraz z przedziałkiem na środku, spodnie cjalistką od mody, makijażu, gotowa- a moim oczom ukazało się ponad 10 samemu nie stać się bohaterem jednej
do-głębniej. I tym sposobem bliżej nam z dziurami, czapka z daszkiem, pro- nia, odchudzania. Wystarczy, że poczu- stron „poradników”. Lajki są jakby In- z nich. Niech social media nie będą dla
do informacji o tym, że znana blogerka stokątne (absolutnie nienaturalne) paz- je internetowy powiew inspiracji i roz- ternetową walutą. Im więcej masz, tym nas jedyną drogą i formą komunikacji
stała się twarzą dez-odorantu, niż do tej, nokcie i co najważniejsze – makijaż. winie swoje żagle. Blogerki testują lepszy jesteś i więcej możesz. Z małą z innymi. Nie dajmy im zawładnąć na-
że nasza przyjaciółka rozstała się właś- Czarna, ostro zakończona kreska na produkty, polecają je, zachwalają, ilością – jesteś szarą myszą Internetu, szym życiem. Zdystan-sujmy się.
nie ze swoim facetem. oku, grube, idealnie wyrysowane brwi uśmiechają się do kamerki, a później kiedy liczba jest już czterocyfrowa – Prawdziwy świat, mimo że trudniejszy,
oraz rozświetlacz: na nosie, policz- biegną po kolejne klapki z futerkiem za aspirującą gwiazdą. Dając „lajka” pod jest o niebo piękniejszy. Doświadczaj-
kach, czole, pod brwiami… Obecnie 300 zł. Nie chcę generalizować, bo zdjęciem, postem, filmikiem, wy- my go. W sieci jesteśmy nieśmiertelni,
tumblr girl mogłyby stworzyć armię znam wyjątki od tej przykrej reguły, rażamy swoją aprobatę. Coś nam się jednak prawdziwe życie mamy tylko
Byćjak#TumblrGirl
Szczególnie podatne na pułapki klonów, do której zaciągałyby się te jednak jest to schemat najczęściej po- podoba, więc to „lajkujemy”. Pod- jedno.
internetu i social mediów są osoby normalne i nudne dziewczyny. Jeżeli ta wielany. Blogerki potrafią mówić wyższają nam samoocenę, bo mamy Ada KUKUROWSKA
2 www.facebook.com/gazeta.fenestra
Tegoroczna zima była dość
uciążliwa. Jednak ani
mróz, ani śnieg nie były
tym, co ludziom najbar-
dziej dawało się we znaki.
mglisty problem
przy bezwietrznej pogodzie pyły, dym wyniku reakcji fotochemicznych po- wać zmniejszenie masy płodu i jego z lokalnych kotłowni węglowych i
Wielu osobom sen z po-
wiek spędzał inny, mglisty i szkodliwe związki chemiczne łączą wstają z nich m.in. aldehydy i ozon. uszkodzenie. Najbardziej szkodliwe domowych pieców grzewczych, w
problem. mglisty nie ze się z mgłą bądź osiadają na wilgot- są zawieszone w powietrzu pyły których pali się tanim niskokalorycz-
nym i gęstym powietrzu, tworząc nie- PM2,5, gdyż są bardzo małe i mogą nym węglem bądź śmieciami. I to
naturalne, widoczne gołym okiem przenikać do układu krwionośnego i stąd pochodzi najwięcej zanieczysz-
względu na to, że jest jedy- Skutki a przyczyny
zjawisko atmosferyczne. Brak swo- Szacuje się, że każdy tydzień płuc. czeń, ponieważ to tu nie stosuje się
nie domniemany, ale ze
względu na swoją specyfi- bodnej cyrkulacji powietrza powodu- mieszkania w zanieczyszczonym Bezpośrednie przyczyny powsta- pomiarów ani filtrów. Na zanieczysz-
je, że taka zanieczyszczona chmura Londynie kosztuje człowieka średnio wania smogu to zanieczyszczenie po- czanie powietrza wpływają też: wy-
gromadzi się nad konkretnym obsza- 4 godziny życia. Smog może dopro- wietrza i niesprzyjające zjawiska at- dobycie i transport surowców, che-
kę – chodzi bowiem o
rem. Dlatego właśnie szczególnie wadzać do powstawania alergii i ast- mosferyczne. Na to drugie nie mamy miczna konwersja paliw, cementow-
smog.
trudno pozbyć się smogu w miejsco- my, nasila objawy i przebieg chorób wpływu, ale w pierwszym spory nie, składowiska surowców i odpa-
wościach, które znajdują się w doli- dróg oddechowych w tym nieżyty udział ma każdy przeciętny człowiek, dów czy też przemysł chemiczny, ra-

T emat smogu nie jest wcale
nowy. Pierwsze doniesienia o
nim pojawiały się już w XIV-
wiecznej Anglii. W przeszłości wystę-
powały przypadki utrzymywania się
przez dłuższy okres dużego smogu, co
nach lub pomiędzy pasmami górski-
mi.
Wyróżnia się dwa główne rodzaje
smogu: londyński i smog typu Los
Angeles. Ten pierwszy występuje w
umiarkowanej strefie klimatycznej,
oskrzeli i płuc, szczególnie u osób o który przyczynia się do tzw. niskiej

Bezpośrednie przyczyny powstawania smogu
to zanieczyszczenie powietrza i niesprzyjające
fineryjny, metalurgiczny i motoryza-
cyjny.
Wzrost urbanizacji i uprze-
mysłowienie wpływają na poziom
zanieczyszczenia powietrza, zaś sam
smog stanowi dowód na istnienie
miało opłakane skutki dla środowiska późną jesienią i zimą, kiedy to docho- skażenia. Według rankingu Europej-
zjawiska atmosferyczne. Na to drugie nie
naturalnego. Najgorszy pod tym dzi do inwersji termicznej – zjawiska mamy wpływu, ale w pierwszym spory udział ma każdy skiej Agencji Ochrony Środowiska,
względem był wielki londyński smog polegającego na wzroście temperatu- na 10 najbardziej skażonych miast w
w 1952 r., który przyczynił się śmierci ry wraz z wysokością danej masy po- Unii Europejskiej, 6 z nich znajduje
przeciętny człowiek, który przyczynia się do tzw. niskiej
ponad 4 tys. osób. Przez następne lata wietrza. Znaczne schłodzenie powiet- emisji – emisji produktów spalania paliw stałych, ciekłych się w Polsce. Są to: Kraków, Nowy
często nie zwracano na to zjawisko rza bliżej gruntu powoduje kondensa- Sącz, Gliwice, Zabrze, Sosnowiec i
większej uwagi. Dziś jednak coraz cję pary wodnej w postaci mgły. Z Katowice. Ma na to wpływ ukształto-
i gazowych do atmosfery ze źródeł znajdujących się
więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, kolei znajdujące się wyżej masy do 40 m nad ziemią. wanie terenu, przemysł górniczy i
że jest to realnym problemem. ciepłego powietrza są barierą dla za- właśnie niska emisja. Masowa wycin-
Słowo „smog” powstało z połącze- nieczyszczeń z dołu. Smog londyński słabej odporności i podatnych na cho- emisji – emisji produktów spalania ka drzew także negatywnie rezonuje
nia angielskich wyrazów „smoke” charakteryzuje się dużym stężeniem roby układu oddechowego. Może do- paliw stałych, ciekłych i gazowych do na poziom zanieczyszczenia, gdyż –
(dym) i „fog” (mgła). Nieprzypadko- siarki, sadzy i pyłów. Natomiast smog prowadzić też do paraliżu układu atmosfery ze źródeł znajdujących się jak wiadomo – drzewa pochłaniają
wo. O smogu mówi się w kontekście typu Los Angeles powstaje w mie- krwionośnego i zwiększa zapadalność do 40 m nad ziemią. W skład tego dwutlenek węgla, a wydalają tlen, sta-
zanieczyszczenia powietrza, jednak siącach letnich w strefach subtropi- na przewlekłą obturacyjną chorobę wchodzi emisja komunikacyjna, nowiąc naturalne płuca ziemi.
sam w sobie nie jest z nim równo- kalnych. W nim poza tlenkami wystę- płuc i nowotwory. Smog wdychany emisja przemysłowa i emisja pyłów
znaczny. Smog powstaje wtedy, gdy puje duże stężenie węglowodorów. W przez kobiety ciężarne może powodo- oraz szkodliwych gazów pochodząca Zmiany

wieszając rzeczy na płocie, a potrzeby
W XX wieku nasi narciarze
klasyczni wywalczyli zaled-
wie 9 medali mistrzostw
świata i tylko jeden medal
Biegowa bida z nędzą fizjologiczne załatwia w lesie.

Związkowe zabawy
Polski Związek Narciarski biegami
igrzysk olimpijskich.
Wszystko zaczęło się zmie- interesuje się jedynie przy okazji me-
niać, gdy wkroczyliśmy dialnej burzy. Taka właśnie wybuchła
po Mistrzostwach Świata w Falun w
2015 roku. Wtedy po raz pierwszy
w nowe stulecie. W 2001
Polki zaistniały jako drużyna: nie tyl-
roku na światowych skocz-
ko Justyna w duecie z Sylwią Jaśko-
niach rozpoczął swoje pa-
nowanie Adam małysz, do wiec wywalczyły brązowy krążek
którego w 2006 roku w sprincie drużynowym, ale świetnie
spisała się także polska sztafeta
4 x 5 km. Dziewczyny dobiegły piąte,
dołączyła Justyna Kowal-
a Kowalczyk jako kapitan pękała
czyk. mistrzowie przez lata
z dumy. Była zadowolona. Obiecy-
gromadzili kolejne cenne
trofea. Dzięki nim między wała nawet, że kiedyś polski team
2001 a 2015 rokiem zdoby- znajdzie się na podium.
liśmy łącznie 23 medale naj- Sprowadzono wtedy dla Polek za-
granicznego trenera Miroslava Petras-
ka. Zarekomendowany przez Wierie-
ważniejszych imprez. Suk-
tielnego szkoleniowiec pracował
cesy Justyny Kowalczyk,
jednak tylko rok; został zwolniony
inaczej niż te Adama
z uwagi na brak wyników. Na domnie-
źródło: skipol.pl

małysza, nie zostały jednak
należycie wykorzystane. maną porażkę złożyło się wiele czyn-
ników – dwie zawodniczki (Kubińska
oraz Maciuszek) zaszły w ciąże, nato-

J ustyna Kowalczyk przez lata
trenowała w warunkach, które
dla zagranicznych rywalek były
wprost niewyobrażalne. Nawet po
zdobyciu olimpijskiego medalu w Tu-
rynie zawodniczka musiała dalej to-
kręcić materiał o naszej mistrzyni, wy-
buchnęli śmiechem – sądzili, że Polka
dla żartu zaprowadziła ich na swój tre-
ning nartorolkowy na zwykłą drogę,
po której jeżdżą samochody. Tak jed-
Jeśli nic się nie zmieni, za kilka lat kariera Moniki legnie w gruzach

oponę, a obok niej przejeżdżają kolej-
ne auta. To, że nigdy nie doszło do wy-
padku, można uznać za swoisty cud.
Gdy Apoloniusz Tajner został pre-
zesem Polskiego Związku Narciar-
Brak trasy, brak finansów, brak po-
rządnego zagranicznego trenera –
brak wszystkiego chciałoby się po-
wiedzieć, doskwiera naszej kadrze A.
W Zakopanem nie ma nawet jednej
miast Ewelinę Marcisz i Sylwię Jaśko-
wiec zaczęły nękać kontuzje. Rok w
sporcie wytrzymałościowym to jednak
zdecydowanie za mało, by oceniać ja-
kiegokolwiek trenera.
Petrasek odszedł, a powracające
czyć bój o przyzwoite warunki pracy. nak wyglądała smutna prawda; w ta- skiego obiecywał, że polskim narcia- profesjonalnej trasy do uprawiania liderki kadry trafiły pod pieczę trene-
Gdy przed kilkoma laty norwescy kich warunkach od dawna trenuje rzom niczego nie zabraknie. Ta obiet- biegów narciarskich! Trenująca tam ra Cempy. Człowieka, który kilka lat
dziennikarze przyjechali do Polski mistrzyni. Kowalczyk ciągnie swoją nica nigdy nie została zrealizowana. od święta Kowalczyk przebiera się wcześniej został wyrzucony z kadry
marzec 2017 
kwasy omega-3 oraz przeciwutle-
niacze, które można znaleźć np. w
brokułach. W przypadku występo-
wania smogu należy często myć
ręce i twarz, ponieważ są one naj-
bardziej wystawione na działanie
szkodliwych substancji. W pomiesz-
czeniach zamkniętych można
używać filtrów powietrza i uszczel-
niać okna oraz drzwi za pomocą
wilgotnego materiału. Jeśli koniecz-
ne jest wychodzenie na dwór, do
ochrony przed smogiem służą prze-
de wszystkim maseczki z pochłania-
czem. Pomocne są też aplikacje mo-
bilne i strona Głównego Inspektora-
tu Ochrony Środowiska, gdzie
można znaleźć aktualne informacje
na temat stanu zanieczyszczenia.

Źródło: Tomasz Gzell/PAP
W ostatnich miesiącach maseczki
na twarzach przestały kojarzyć się z
Dalekim Wschodem, a stały się czę-
stym atrybutem wyjść na „świeże”
powietrze także w Polsce. Choć
wiele zależy od pogody, to zanie-
Warszawa spowita w smogu

Przez wiele lat bagatelizowano pro- kole z Kioto, który w życie wszedł w lin. Podobnie jest z filtrami w fabry- Każdy z nas powinien mieć natomiast czyszczenia związane z produkcją
blem. Co prawda w latach 60. i 70. 2005 r. W 2012 r., po wygaśnięciu kach. W wielu miastach europejskich, na uwadze, że użytkowanie pojazdów, szkodliwych substancji można ogra-
XX w. próbowano ograniczać ruch protokołu, Unia Europejska oraz pań- również w Polsce, poza ograniczenia- a także korzystanie z elektronicznych niczyć nie tylko poprzez nowoczes-
pojazdów spalinowych w centrach stwa spoza jej granic zrzeszone w Eu- mi w ruchu, stawia się na rowery i urządzeń, środków chemicznych i ne technologie ochronne, ale też po-
miast i regulować użycie opału stoso- ropejskim Obszarze Gospodarczym komunikację miejską, w tym autobu- przede wszystkim palenie tanim węg- przez zwiększanie świadomości lu-
wanego do ogrzewania domów, ale zdecydowały się przedłużyć swoje sy z niskoemisyjnym napędem. Poja- lem i śmieciami, przyczynia się do dzi. W naszym klimacie wiosną i la-
bardziej szczegółowo pochylono się zobowiązania wynikające z tego trak- wiają się też propozycje wprowadza- zwiększenia emisji szkodliwych tem smog nie będzie tak uciążliwy,
nad tymi problemami dopiero w 1992 tatu do 2020 r. Kolejnym ważnym nia zakazu poruszania się autami z związków do atmosfery. Dlatego nie- ale nie znaczy to, że problem znik-
r., gdy w Rio de Janeiro podpisano krokiem było podpisanie w Paryżu silnikiem Diesla, który wytwarza nie- zwykle ważne jest rozsądne użytko- nie. Może być jednak mniej uciążli-
„Ramową konwencję ONZ w sprawie pierwszego powszechnego i prawnie bezpieczne mieszanki tlenków azotu. wanie i gospodarowanie swoimi zaso- wy również i zimą, jeśli przestanie-
zmian klimatu”. Dotyczyła ona pod- wiążącego światowego porozumienia Zamiast tego władze miast preferują bami. my kierować się portfelem i lenis-
staw międzynarodowej współpracy w dotyczącego klimatu, które weszło w silniki elektryczne i hybrydowe. Re- twem, a zaczniemy stosować się do
celu ograniczenia emisji gazów cie- życie pod koniec 2016 r. gulacje standardu emisji spalin w po- zaleceń organów międzynarodo-
plarnianych. Wiążące postanowienia Producenci aut ze swojej strony jazdach sprzedawanych na terenie UE wych i własnego zdrowego
Jak się chronić?
odnośnie ograniczeń emisji gazów wprowadzają skomplikowane syste- znajdują się w rygorystycznej normie W zwalczaniu wolnych rodników rozsądku.
pojawiły się pięć lat później w proto- my zmniejszania zanieczyszczeń spa- Euro 6 wprowadzonej w życie 2015 r. pomagają witaminy A, C i E, selen, Wioleta WASYLÓW

z powodu konfliktu z zawodniczka- Kowalczyk, nie przeszkadza ono w nad pół roku PZN nie reagował na 500 km dalej. Nie mamy również ja- z 5 osób; obecnie liczy ponad 70 pra-
mi! Pozostał wtedy przy biegach jako rozwoju kariery. Mistrzyni w jednym pisma, a musiał w odpowiedzi jedynie kichkolwiek lokalnych klubów na cowników! W tym kilka osób z rodzi-
trener kadry juniorek. Gdy tylko na- z felietonów pisała, że polskie dziew- wskazać miejsce, gdzie mógłby po- dobrym poziomie, choć np. jeszcze ny Apoloniusza Tajnera. Kontrowersji
darzyła się okazja i znaleziono odpo- czyny trenują o ponad 300 godzin wstać wspomniany obiekt. w PRL-u takich nie brakowało. Od nie niweluje fakt, że związek dyspo-
wiedni pretekst, zwolniono droższego mniej od równolatek ze Skandynawii! kilku sezonów kluby przestały otrzy- nuje aż 35 samochodami, a nie ma
szkoleniowca, a Cempe szybko za- Tego nie zdoła przebić żaden talent. mywać jakikolwiek sprzęt z PZN. funduszy na porządne wyżywienie
wezwano do powrotu. Dodatkowo Polki nie dostają zbyt Tajner, który kilka sezonów temu młodych biegaczy.
Stajnia Augiasza
wielu szans na rywalizację z zagra- W jednym z ostatnich wywiadów liczył na medal polskiej sztafety
nicznymi koleżankami. Monika nie Edward Budny, trener medalistów 4 x 5 km, ostatnio uznał, że problemy
została, choćby w nagrodę za złoty mistrzostw świata w biegach narciar- polskiego narciarstwa spowodowane
Zabite w zarodku Widzisz i nie grzmisz
W tym roku mistrzynią Polski medal, wysłana na Mistrzostwa Świa- skich Józefa Łuszczka i Jana Staszela, są brakiem śniegu oraz biedą samo- W 2018 roku Justyna Kowalczyk
w sprincie, w którym startowały ta w Lahti, gdzie mogłaby startować znacząco przybliżył kibicom realną rządów. W odpowiedzi na domniema- najprawdopodobniej zakończy swoją
wszystkie kadrowiczki poza Kowal- w sprincie łyżwą. Ukończone tylko 16 sytuację wewnątrz naszego związku ny brak odpowiednich warunków po- biegową karierę. Po niej nie zostanie
czyk i Marcisz, została 16-letnia Mo- lat nie przeszkadzało w tym choćby narciarskiego. Władze całkowicie ig- godowych Edward Budny oznajmił, nam już żadna mistrzyni. Jej sukces,
nika Skinder. Dziewczyna ma talent Greczynkom w jej wieku, które brały norują potrzeby młodych narciarzy. że znalazł miejsce, gdzie po sztucz- wybuch „kowalczykomanii”, zainte-
i potencjał, który zauważyła sama Ju- udział tej imprezie. Biegacze w Szkole Mistrzostwa Spor- nym naśnieżeniu śnieg utrzyma się resowanie sponsorów i setek
styna Kowalczyk. Kolejną utalento- Związek pod dowództwem Apolo- towego karmieni są gorzej niż wię- nawet do kwietnia. Dodatkowo młodych, gotowych do pracy ludzi,
waną zawodniczką jest niewątpliwie niusza Tajnera od lat nie wysyła na- nie zostały wykorzystane. Biegi sta-
Iza Marcisz, trzecia w biegu na 5 km szych młodych zawodników na świa- nęły nad przepaścią. W 2019 roku
klasykiem podczas tej samej imprezy. towe zawody. Kilka lat temu Norwe- znajdą się one w sytuacji podobnej
W 2018 roku Justyna Kowalczyk najprawdo-
Niestety jeśli się nie obudzimy, to za gowie zaproponowali kilku słabszym podobniej zakończy swoją biegową karierę. do tej, w której od lat jest kombina-
trzy czy cztery lata szansa na ich narciarsko krajom możliwość wspól- cja norweska czy narciarstwo alpej-
dobre, seniorskie rezultaty przeminie nego, opłaconego przez Skandyna- skie.
Po niej nie zostanie nam już żadna mistrzyni.
bezpowrotnie. wów treningu. Choć dostaliśmy za- Jej sukces, wybuch„kowalczykomanii”, zainteresowanie W tych dyscyplinach za sukces
Wygrana Moniki Skinder została proszenie do uczestnictwa, Polaków sponsorów i setek młodych, gotowych do pracy ludzi, nie uznaje się wejście raz na ruski rok
zignorowana przez trenera Cempe, tam nie wysłano. Tajner tłumaczył któregoś z naszych sportowców do
który nie tylko nie widzi nic wyjątko- później, że nic o takiej możliwości nie zostały wykorzystane. pierwszej trzydziestki zawodów
wego w tym, że juniorka z łatwością wiedział – jeżeli rzeczywiście tak Pucharu Świata. Ale o czym tutaj
pokonuje jego gotowe do startu w było, pozostaje tylko pogratulować źniowie w niektórych ośrodkach kar- otwarcie mówi on o układzie minis- mówić, skoro alpejczykom zdarza się
mistrzostwach świata kadrowiczki, doboru współpracowników. nych. Na wyżywienie młodych spor- terstwo-związek-Szczyrk. To właśnie nawet startować w pożyczonych kos-
ale również nie zauważa potrzeby in- Od lat problemem jest również towców przeznacza się dziennie led- Szczyrk, gdzie na treningi muszą jeź- tiumach? Tajner trafił na niewątpli-
dywidualnego zajęcia się Skinder. brak tras do uprawiania biegów nar- wie 10 złotych. Wystarcza to na przy- dzić nasi skoczkowie, otrzymuje naj- wie złotą epokę polskiego narciar-
W jednym z wywiadów powiedział, ciarskich. Można by winić o to brak gotowanie posiłków o nawet dwa ty- lepszy sprzęt, a dla SMS zostają stare stwa. Trafił na Adama Małysza i Ju-
że 16-latka najpierw powinna skoń- funduszy, gdyby nie historia sprzed siące kalorii uboższych od tych wy- graty. O porządnym naśnieżeniu trasy stynę Kowalczyk. O ile jednak po
czyć szkołę, a do tego czasu spokojnie kilku lat. Wtedy to sponsor Justyny maganych przy porządnym treningu. w Zakopanem nie ma mowy. Małyszu coś zostało, o tyle po Justy-
pracować w swoim klubie. Owszem, Kowalczyk chciał całkowicie pokryć Co więcej, SMS znajduje się w Za- Związek rozrósł się do niebotycz- nie pozostanie jedynie oczekiwanie
wykształcenie jest bardzo ważne, jed- koszty powstania trasy nartorolkowej, kopanem, a jakiekolwiek trasy do- nych rozmiarów. Gdy pracował na cud.
nak jak pokazała chociażby dr Justyna lecz został… zignorowany. Przez po- stępne są w Jakuszycach, czyli ponad w nim Budny, składał się zaledwie Aleksandra KONIECZNA
 www.facebook.com/gazeta.fenestra
Korytarze humanitarne
to inicjatywa powstała
we Włoszech. Dzięki nim
do europy trafiło już 700
Syryjczyków, którzy po-
Korytarze nadziei
trzebowali pomocy. Naj-
większą zaletą tego po-
mysłu jest zapewnienie
bezpieczeństwa obu
stronom. Wizę otrzymują
jedynie osoby chore,
najsłabsze i prześlado-
wane.

O d wybuchu „kryzysu mi-
gracyjnego” mija półtora
roku. Europa stoi w roz-
kroku między budowaniem murów
a budowaniem mostów. Z jednej
strony chcielibyśmy pomóc uchodź-

Źródło: pl.aleteia.org
com, zapewniając im spokojną
egzystencję na Starym Kontynencie,
a z drugiej strony najchętniej scho-
walibyśmy się do piwnic i przecze-
kali kryzys – uchylając się tym sa-
W ubiegłym roku do Włoch przybyło ponad 180 tys. osób z Bliskiego Wschodu i Afryki

mym od pomocy. ma. Wręcz przeciwnie. Jestem prze- do tego europejskiego świętego pierwsze ponad rok temu poka- są ziemią obiecaną, do której starają
konany, że są też takie osoby, które spokoju. Chcemy się schować do zały, że nie trzeba budować jedy- się dostać na łódkach czy ponto-
zwietrzyły okazję do przedostania piwnic i przeczekać kryzys. Jednak nie murów. Rząd Włoch we nach przez Morze Śródziemne.
się w celach zarobkowych do Euro- może się tak zdarzyć, że gdy za kil- współpracy z rzymską Wspólnotą Ostatecznie rząd Włoch zgodził się
Na własne życzenie
Nie zrobiliśmy nic. Wciąż broni- py. Jednak, jak już mówił w ka lat wyjdziemy ze schronienia, Sant’Egidio, Federacją Kościołów na inicjatywę. Zrozumiał, że projekt
my się przed tym, by wziąć odpo- ubiegłym roku Andrzej Stasiuk pod- zobaczymy świat diametralnie inny. Ewangelickich oraz Kościołem korytarzy humanitarnych jest jedy-
wiedzialność za los ludzi, którzy czas gali Austriackiej Nagrody Pań- Nie powinniśmy udawać, że nic się Waldensów pokazał, że jeśli Euro- nym sposobem na uratowanie ludzi
zmuszeni są do uciekać przed stwowej, winę za taką sytuację po- nie dzieje. Pozwalając na śmierć ty- pa ma cokolwiek budować, to le- w sposób bezpieczny i całkowicie
wojną i terroryzmem. Wolimy na- noszą wyłącznie Europejczycy, któ- siącom na Morzu Śródziemnym czy piej, żeby były to mosty. Tak po- legalny.
wet o nich mówić „migranci”. Gdy- rzy wyposażyli mieszkańców kra- w Aleppo, na własne życzenie two- wstała inicjatywa korytarzy huma- Program zakłada pomoc osobom
byśmy mówili, że są uchodźcami, jów trzeciego świata w telewizory, rzymy cywilizację śmierci, przed nitarnych. najbardziej potrzebującym: prześla-
od razu wskazywalibyśmy na to, że na których mogli oni podziwiać eu- którą przecież staramy się bronić. Początkowo rząd włoski nie był dowanym, chorym i najsłabszym.
są oni zmuszeni do ucieczki, do ropejski dobrobyt. Poznali nieznany przekonany do inicjatywy. Argu- Są one włączane do programu przez
uchodzenia przed czymś. im dotąd świat. Świat bogaty, w mentował to tym, że Włochy i tak pracowników organizacji pra-
Częstym argumentem osób, które którym nie dochodzi do konfliktów od lat są celem dla tysięcy uchodź- cujących na miejscu, często w obo-
Włoska inicjatywa
są przeciwne pomocy uchodźcom, i wojen. Na szczęście nie wszyscy cho- ców. Głównie ze względu na geo- zach dla uchodźców w Syrii czy Li-
jest właśnie mówienie o migran- Dzisiaj wolimy uciekać przed wają głowę w piasek. Świetnym graficzną bliskość. Dla wielu ludzi banie. Cały proces nadzorują odpo-
tach. Nie twierdzę, że ich wcale nie przyszłością. Przyzwyczailiśmy się przykładem są Włochy, które jako uciekających przed wojną Włochy wiednie władze przyjmującego kra-

Za tobą wszędzie, Kapitanie!
Nudzą cię bohaterowie Los sprawia, że wspólnotę dotyka
tragedia, jaką jest samobójstwo
żony głównego bohatera, która od
w lśniących kostiumach?
dłuższego czasu miała problemy na-
Poszukujesz w swoim
życiu definicji wolności? tury psychicznej. Konflikt pojawia
Starasz się wyłamać się w momencie, kiedy gromadka
chce przyjechać na pogrzeb swojej
mamy. Wszystkiemu przeciwny
z otaczającego cię absur-
du? chcesz w końcu wy- jest, od zawsze starający się być
jść przed szereg? Poszu- symbolem walki z kapitalizmem,
Ben, dla którego jest on największą
zmorą współczesnego świata. Mimo
kujesz odpowiedzi na
to przystaje na odbycie podróży,
życiowe dylematy? Jeśli
choć na jedno z tych py- która okazuje się wielką surviva-
lową grą i testem, mającym spraw-
dzić, czy jego podopieczni nie
tań odpowiedziałeś
wpadną w sidła owego „potwora”.
twierdząco, ten film jest
Źródło: gram.pl

właśnie dla ciebie! Cały dynamizm w filmie opiera
się na przemianach naszych bohate-
rów. Każdy z nich ma określone po-
glądy i sposób bycia, które zdają

N ieszablonowy Ben (Viggo
Mortensen), ojciec sześ-
ciorga dzieci, wychowuje
je z dala od cywilizowanego świata.
Pociechy wychowywane są w bar-
dzo oryginalny sposób. Nie potrafią
obsługiwać komputerów, nie wiedzą
nawet co to telefon. Cechuje je nato-
miast umiejętność polowania na je-
Znakomita kreacja Viggo Mortensena i aktorów młodego pokolenia

lenie, czy wspinaczka po górach.
Nie odczuwają potrzeby uczestni-
czenia w dzisiejszych realiach, bo
właśnie tam mają swój własny raj na
ziemi. Szczęśliwa rodzina zderza się
jednak z okropną rzeczywistością.
W brutalny sposób musi opuścić
krainę marzeń.
się całkowicie wywracać w zderze-
niu z cywilizowanym światem.
Wewnętrzna walka dzieci między
wartościami przekazanymi przez
ojca, a aktualną sytuacją, napędzają
marzec 2017 5
ju. Czuwają tym samym nad bez- lenie takiej pomocy Syryjczykom. Program, pod którym rękoma
pieczeństwem obu stron. W kolej-
nym etapie zaproponowanym oso-
bom przyznawane są wizy humani-
Od tamtego czasu temat stoi
w miejscu. „Mamy nadzieję, że na-
stępnym krokiem będzie program
i nogami podpisali się politycy PiS,
czyli „Rodzina Rodzinie” jest jedy-
nie alternatywą. Oczywiście jest to
Be a Polished Man
tarne. Do Włoch trafiają na pokład- pomocy przez korytarze humanitar- sposób udzielania pomocy bardzo
zie samolotów. Do końca lutego ne. Polega on na przyjęciu kilkuset potrzebnej. Boimy się jednak bar-
Pomalowane paznokcie u mężczyzny nie powinny już
700 uchodźców z Syrii zostało uchodźców pilnie potrzebujących dziej zaangażować w pomoc ucho-
dziwić bez względu na to, czy jesteś pro- czy anty-
przetransportowanych do Italii dzię- leczenia, pomocy nadzwyczajnej, dźcom. „Rodzina Rodzinie” jest mniejszościom seksualnym. Od teraz kolorowe paznok-
ki korytarzom humanitarnym. koniecznej do ich przeżycia. Pro- wyłącznie pierwszym krokiem, za cie u mężczyzn są oznaką buntu i dumy. Jak do tego do-
Szczególnie istotnym elementem gram jest więc bezpieczny. Są do którym powinien pójść następny,
całego programu jest integracja niego przygotowane: Caritas Pol- czyli utworzenie korytarzy humani-
szło? z całą pewnością nie tak, jak myślisz!
uchodźców w nowym środowisku. ska, oddziały diecezjalne Caritas, tarnych.
W ciągu kilku dni uchodźcy tra- diecezje. Najważniejsze, że jest przeciwko agresji, ignorować głupie
fiają do domów czy parafii. Doroś- także gotowość podjęcia tematu ko- uśmieszki i pozostać ze świadomoś-
li uczą się języka oraz poznają kul-
turę Włoch, dzieci zaś są posyłane
są do włoskich szkół. Program ko-
rytarzy humanitarnych przez samo-
rządy. Oczywiście potrzebna jest
otwartość władz państwowych i na

Szczególnie istotnym elementem całego
Spotkanie
W kwestii przyjmowania uchodź-
ców często mówi się o strachu.
Lęku przed innością, przed tym co
nieznane. Europa nie opracowała
wspólnego, jednomyślnego stano-
W szystko zaczęło się od
niej. Elliot Costello
poznał Theę w podróży
do Kambodży. Mimo dzielącej ich
bariery językowej nawiązali więź.
Ich spotkanie nie trwało długo, jed-
cią, że na świecie dzieją się dużo
gorsze rzeczy, niż nasze poczucie
zakłopotania.

I prefer a Polished Man
programu jest integracja uchodźców wiska. Podobną sytuację obserwuje- nak pożegnanie zapamięta na całe Mimo znaczącej roli, jaka przy-
my w Polsce. Kraj słynący z goś- życie. Pomalowała mu jeden pazno- padła w tej akcji mężczyznom, kobie-
cinności, którą zresztą się szczyci, kieć na niebiesko. Dopiero po jakimś ty również mogą czuć się zaan-
w nowym środowisku.W ciągu kilku dni
uchodźcy trafiają do domów czy parafii. Dorośli uczą się w chwili prawdziwej próby chowa czasie dowiedział się, że Thea jako gażowane. Wystarczy, że pomalują
się we własnej skorupie. dziecko regularnie doznawała prze- paznokieć swojego mężczyzny na do-
Zasłaniając się kwestiami bezpie- mocy seksualnej. Kolejna wiadomo- wolny kolor. Mogą również udostęp-
języka oraz poznają kulturęWłoch, dzieci zaś są posyłane
są do włoskich szkół. czeństwa, chce uciec od przyszłoś- ść zszokowała go jeszcze bardziej: nić zdjęcie ze swoim Polished Ma-
ci. A jak już mówił we wspomina- aż jedno na pięcioro dzieci doświad- nem w mediach społecznościowych,
nym przemówieniu Stasiuk: praw- cza prześladowań na tle seksualnym. by o akcji dowiedziała się jak naj-
rytarzy humanitarnych odnosi nią czekamy” – pisał na początku dziwa odwaga na tym polega, że
spektakularny sukces. Jego naj- marca kard. Kazimierz Nycz. owszem, boimy się, ale mężnie Polished Man przypomina popularną kilka lat
mocniejszą stroną jest błyskawicz- Partia rządząca pozostaje idziemy naprzód, naprzeciw przy-
na integracja uchodźców z lokalną głucha na apel metropolity war- szłości. Ona przecież i tak nade- temu kampanię Ice Bucket Challange, która
społecznością, do której trafiają. szawskiego. PiS wykorzystuje jdzie, i lepiej spotkać ją twarzą w nie była zwykłym zbieraniem polubień pod fil-
Po kilku miesiącach zapominają wiarę w sposób cyniczny. Tak, twarz, niż żeby miała nas zastać
oni o wojennej traumie oraz wta- żeby pasowała do aktualnych ce- tchórzliwie ukrytych w ciemnej
mami i zdobywaniem popularności.
piają się we włoskie społeczeń- lów politycznych. W kwestii dziurze. Lub we własnej na poły
stwo. uchodźców PiS nie mówi tym sa- prawdziwej, na poły wyimaginowa- O jedno za dużo. Postanowił więc większa liczba znajomych. Przyszłość
mym głosem co hierarchowie. Mi- nej przeszłości. zorganizować akcję, która ma akty- podopiecznych fundacji spoczywa
nister Beata Kempa w jednej z te- Takim spotkaniem twarzą w wizować ludzi z całego świata, do dosłownie w naszych dłoniach. Polis-
lewizji odpowiedziała na słowa twarz jest inicjatywa korytarzy hu- zbierania pieniędzy na rzecz progra- hed Man przypomina popularną kilka
Cyniczni politycy
W Polsce o utworzenie korytarzy kard. Nycza, powtarzając masę manitarnych. Uśmiechnięte syryj- mów prewencyjnych i wychodzenia lat temu kampanię Ice Bucket Chal-
humanitarnych do rządu zwrócili stereotypów, które w kwestii ko- skie dziecko, które znalazło się w dzieci z przemocy, organizowanych lange, która nie była zwykłym zbiera-
się polscy biskupi, którzy w kwiet- rytarzy humanitarnych nijak się Italii dzięki korytarzom, pokazuje, przez New York Center for Children i niem polubień pod filmami i zdoby-
niu 2016 roku postanowili powołać mają do rzeczywistości. Bezpie- że ta twarz, której tak się boimy, World Vision. Tak narodził się Polis- waniem popularności.
do życia tę inicjatywę. Mimo rozpo- czeństwo, którego zachwiania jest twarzą ludzką – pełną wdzięcz- hed Man.
częcia przygotowań, rząd Beaty obawia się minister Kempa, jest ności.
Szydło nie wyraził zgody na udzie- fundamentem inicjatywy włoskiej.
Ice Bucket Challenge
Akcja Ice Bucket Challenge opa-
Hubert OSSOWSKI Pokaż mi swoje dłonie,
nowała świat z zawrotną prędkością.
a powiem ci kim jesteś
szereg nieprzychylnych zdarzeń. Głównym elementem, bez które- podążą za nim choćby na koniec Elliot Costello nie musiał szukać Udział w niej wzięli sportowcy, poli-
Nie trzeba tutaj zewnętrznych czyn- go film nie byłby tak dobry, jest z świata, wciąga widzów, którzy osta- znaku promującego akcję. Wyko- tycy, celebryci i zwykli zjadacze
ników. Twórcy umiejętnie operują pewnością Viggo Mortensen, który tecznie przekonują się do dziwacz- rzystał gest wykonany przez osobę chleba, nominując kolejnych trzech
skrawkiem materiału, który tworzy wcielił się w rolę Bena. W oczach nego hippisa. dotkniętą problemem przemocy se- wybrańców. Pod tą, dosłownie
koncepcję. Historia, mimo powol- wielu osób jawić się może jako wa- Oglądając obraz Matta Rossa, za ksualnej. Pomalowany paznokieć ma mrożącą krew w żyłach rozrywką,
nego biegu, jest wyjątkowo skon- riat, jednak szybko można przeko- każdym razem widziałem w nim być symbolem jednoczenia się i mo- kryje się jednak drugie dno. Pozwól,
densowana i tworzy spójną całość. nać się co do jego osoby. Wszystko zupełnie coś innego. Historia może tywacji do przeciwdziałania. Tylko że wyleję ci kubeł zimnej wody na
Widz ani na chwilę nie poczuje się dzięki temu, że jest wzorcowym, być interpretowana jako metafora dlaczego to mężczyźni mają je sobie głowę. Otóż mało kto wie, że był to
znużony, a każdą kolejną scenę bę- choć nieschematycznym rodzicem. dorastania. Mamy też etap przemian malować, a nie kobiety? Budzi to jedynie symboliczny gest. W rzeczy-
poszczególnych bohaterów. Z dru- kontrowersje? I słusznie. Taki był wistości celem tej akcji było zwróce-
giej strony zobaczymy na ekranie bowiem zamysł przedsięwzięcia. nie uwagi na problem jakim jest
ból rodzica, który musi stawić czoła Ma zmuszać do myślenia i działania, SLA i zbieranie pieniędzy na funda-
Głównym elementem, bez którego film nie
byłby tak dobry, jest z pewnością Viggo Mor- temu, co nieuniknione. Pojawia się a działaniem w tym przypadku jest cje wspierające chorych. Stwardnie-
także wątek buntu czy nieporozu- wpłata datku. To jednak nie jedyny nie boczne zanikowe jest nieule-
mienia, ale również akceptacji (lub powód. Szczególnie istotne jest, że czalną chorobą neurologiczną, która
tensen, który wcielił się w rolę Bena.W oczach
wielu osób jawić się może jako wariat, jednak szybko jej braku) ze strony bliskich. Opo- to właśnie mężczyźni w 90 procen- prowadzi do niszczenia komórek
wieść dowodzi o zgubnym popada- tach przypadków są winni prze- nerwowych odpowiedzialnych za
niu w skrajności. Ta produkcja to stępstw seksualnych na nieletnich, pracę naszych mięśni. Uczestnik Ice
można przekonać się co do jego osoby.
prawdziwa kopalnia problemów, dlatego to Polished Men mają ule- Bucket Challenge w momencie obla-
dzie chłonął jak gąbka. Dosko- Aktor buduje portret bohatera, ba- nad którymi warto się dogłębnie za- czyć błędy przestępców. Choćby nia lodowatą wodą, czuł się przez
nałymi przykładami są wątki dwóch zując na szeregu skrajności, które stanowić. w taki symboliczny sposób. Dodatko- moment jak osoba chora na SLA –
synów głównego bohatera. Grający mimo wszystko doskonale ukazują Twórcy zadają wiele pytań, na wo warto zwrócić uwagę na aspekt totalnie odrętwiały. Przedsięwzięcie
ich George MacKay i Nicholas Ha- złożoność Bena. Wymagający tre- które odpowiedzi tkwią wyłącznie kulturalny, jaki niesie ze sobą malo- przyniosło oczywiście ogromny zysk
milton fenomenalnie odgrywają ner oraz nauczyciel, ale i kochający w głowach widzów. Ja zdążyłem je wanie paznokci przez mężczyzn. Dla i pomoc potrzebującym. Na takie
role bohaterów targanych rozmaity- ojciec – a to tylko jeden z wielu sformułować i pochłonięty jeszcze większości społeczeństwa jest to same efekty czekają organizatorzy
mi rozterkami. Z jednej strony chcą przykładów. Jako głowa rodziny, filmem, z miłą chęcią pokażę środ- czynność zarezerwowana wyłącznie Polished Man, a szczególnie ich
zachować swoją tożsamość, z dru- stara się być przewodnikiem i dość kowy palec systemowi i – tak jak dla kobiet, a podejmowanie takiej podopieczni. Nie wolno nam ich za-
giej wiedzą, że nie mogą już dłużej mocno przeżywa fakt, że nie będzie pocieszna gromadka dzieci – pielęgnacji przez odmienną płeć, bu- wieść, doświadczyli już wystar-
kryć się przed światem poza ich mógł do końca prowadzić swojego podążę za Kapitanem nawet na dru- dzi co najmniej niechęć. Cały amba- czająco dużo rozczarowań. Maluj
własnym domem. Kontrast aż bije wymarzonego życia. Egzystencja gi koniec świata. ras polega na tym, by dumnie pod- więc paznokieć i walcz za nich!
po oczach. u boku swoich pociech, które Michał PERZANOWSKI nosić głos i palec (pomalowany!) Marta KUCZMAŃSKA
6 www.facebook.com/gazeta.fenestra
Niespełna rok temu Lei-
cester city pod wodzą
claudio ranieriego świę-
tował historyczne mist-
Kiedy bajka się kończy...
rzostwo Anglii, swoją
swoich kontrowersyjnych wypowie-
dzi oraz barwnych zachowań.
postawą wprawiając w
osłupienie wszystkich Przykładowo, po zdobyciu przez
sympatyków piłki nożnej drużynę historycznego tytułu prze-
farbował włosy na klubowe barwy,
zaś wcześniej obiecał, że po awan-
na całym świecie. Dziś
sie do rozgrywek Ligi Mistrzów
jednak klub z King Power
Stadium jest zmuszony wydepiluje sobie całe ciało. Po
mistrzowskim sezonie popularny
Loulou nie miał już jednak powo-
bronić się przed spad-
dów do wyrażania szalonej radości.
kiem z Premier League,
zaś doświadczony włoski Giroud tuż po sezonie został sprze-
trener, który przyczynił dany do Arsenalu Londyn, zaś
Montpellier nigdy później nawet nie
zbliżyło się do osiągnięcia podob-
się do ich sensacyjnego
triumfu, został zwolnio- nego sukcesu, okupując miejsca w
ny ze swojej posady. środku stawki.

„Warto przypomnieć zwycięski

N ie jest to pierwsza
drużyna, która po
osiągnięciu historycznego
sukcesu nie potrafi utrzymać się w
czołówce na dłużej. Jak się bowiem
skład...”
Dzięki Tomaszowi Hajto niemal
wszyscy kibice piłki nożnej w Pol-
sce znają na pamięć skład Kaiser-
slautern z wyjazdowego meczu z

Źródło: Getty Images
okazuje, łatwiej jest wejść na szczyt, Bayernem Monachium w sezonie
niż potem się na nim utrzymać. 1997/98. To spotkanie, wygrane
przez ówczesnego beniaminka Bun-
desligi 1:0, znacznie pomogło klu-
bowi w zdobyciu zupełnie niespo-
Na dworze króla śmieciarzy Sezon 2016/17 jest pełen rozczarowań dla piłkarzy Leicester City

Całkiem niedawno, bo w sezonie zdołał wyprzedzić znajdujący się nych gwiazd, za wyjątkiem Oliviera Nicollin. Przydomek „król śmiecia- dziewanego mistrzostwa Niemiec.
2011/12, podobnie sensacyjnego już wtedy w rękach katarskich szej- Giroud, który w tamtym sezonie był rzy” nie przylgnął do niego przez Wówczas ekipa z Kaiserslautern
wyczynu dokonała we Francji ków Paris Saint-Germain, zostając królem strzelców ligi francuskiej. przypadek; zarządza bowiem naj- posiadała kilku ciekawych zawod-
drużyna Montpellier HSC. Klub tym samym mistrzem ligi francu- Jednak najpopularniejszą wtedy większą firmą przetwarzającą odpa- ników. Wystarczy wspomnieć cho-
miał wtedy zaledwie trzynasty skiej. Zespół z Montpellier nie miał postacią w Montpellier HSC nie był dy we Francji. Oprócz tego Nicollin ciażby wicemistrzów Europy z
budżet w Ligue 1, a jednak w tabeli w swoim składzie praktycznie żad- on, lecz... właściciel klubu, Louis stał się znany również za sprawą 1996 roku, Czechów Pavla Kukę i

Gra w kadrze narodowej
kojarzy się z prestiżem,
rozpoznawalnością i po-
tencjałem sportowym.
Obowiązek czy przywilej?
choć nie każdy może do- racji Siatkarskiej. Zgodnie z tym w stanie poświęcić wszystko: czas
projektem, każdy zawodnik, który wolny, swoje siły i swoje zdrowie.
odmówi gry w drużynie narodowej Potem zaczęły się moje problemy
stąpić zaszczytu repre-
zentowania własnych lub udziału w międzynarodowych zdrowotne. Polski Związek Piłki
barw narodowych, obok rozgrywkach, zostanie w konsek- Siatkowej w żadnym stopniu się
wencji uznany za obcokrajowca w mną nie interesował”. Ówczesny fi-
Superlidze – jednej z najmocniej- lar reprezentacji Polski wyznał, iż
tych chętnie przyj-
szych lig siatkarskich na świecie. mimo złamania kciuka otrzymał na-
mujących zaproszenia na
zgrupowania pojawiają Federacja tłumaczy swoje propozy- kaz uczestnictwa w barażach o mist-
cje odnośnie przyszłości rosyjskich rzostwa Europy. Następnie PZPS
siatkarzy tym, iż chce mieć pewno- odebrał mu stypendium sportowe za
się i ci sceptycznie nasta-
ść, że będzie mogła liczyć na odmowę gry z pozostałych wzglę-
wieni.
każdego z nich. „Wszystkie ręce na dów zdrowotnych. Atakujący w at-
pokład”, chciałoby się powiedzieć, mosferze wojny i skandalu zawiesił

W każdej dyscyplinie
sportowej pojawia się
pytanie: czy reprezen-
towanie własnego kraju to duma i
przywilej, czy może bardziej przy-
kry obowiązek? Siatkarze nie stano-
ale czy na pewno?
Jakkolwiek samo uznanie za ob-
cokrajowca jest wystarczającą karą
dla zawodnika, pojawia się jeszcze
dodatkowy czynnik, który sprawi,
że siatkarze poniekąd przymuszeni
swoją reprezentacyjną karierę do
mistrzostw świata w 2014 roku.

Chcę, ale nie mogę
Zupełnie inaczej sprawa wygląda
wią tu wyjątku i także często stają będą do gry w kadrze. Nadanie kra- w przypadku siatkarzy, którzy z ja-
Źródło: Instagram

przed podobnym dylematem. Czy jowemu zawodnikowi statusu obco- kichś powodów zmienili obywatel-
gra w siatkówkę w kadrze narodo- krajowca staje się problematyczne, stwo i czekają na możliwość zagra-
wej się opłaca i daje satysfakcję, czy gdy w zespole ligowym jest już nia w barwach narodowych nowej
wręcz przeciwnie – przynosi same dwóch zawodników zagranicznych reprezentacji. Do gry w nowej ka-
Na możliwość gry w reprezentacji Polski Wilfredo Leon będzie musiał poczekać najwcześ-

straty? – wtedy trener musi dokonać wybo- drze nie dopuszcza się zwykle siat-
niej do 2018 roku

ru ze względu na obowiązujące li- wołań w 2014 roku został zawie- zrezygnował Mariusz Wlazły. Swoją karzy pochodzących z Kuby,
mity ligowe. W historii rosyjskiej szony na sześć miesięcy. decyzję tłumaczył tym, iż nie otrzy- głównie ze względu na restrykcyjne
siatkówki z taką sytuacją spotkał się O tym, że z niewolnika nie da się mał pomocy ze strony PZPS, gdy zasady związane ze zrzeczeniem się
Nie chcę, ale muszę
W ostatnim czasie siatkarski już Maksim Żygalow, który, mimo zrobić zawodnika, przekonał się najbardziej jej potrzebował. Jak tego państwa praw do zawodnika.
świat obiegła informacja dotycząca opcjonalnego charakteru gry w re- Polski Związek Piłki Siatkowej. W tłumaczył w oświadczeniu: „Do Jednym z takich siatkarzy jest
nowego pomysłu Rosyjskiej Fede- prezentacji, za ignorowanie po- 2011 roku z gry w kadrze narodowej 2006 roku dla kadry byłem zawsze Salvador Hidalgo Oliva, zawodnik
marzec 2017 7
Miroslava Kadleca, Szwajcara Ci- niższych lig. Bagnoli wierzył w siłę rozgrywek jako beniaminek. Trene-
riaco Sforzę, ówczesnego wicekróla
strzelców Bundesligi Olafa Mars-
challa i późniejszą gwiazdę repre-
zespołu i pracy kolektywnej; sam
zresztą był zadeklarowanym komu-
nistą. Ta wiara pozwoliła mu na-
rem chorzowian był wtedy Jerzy
Wyrobek, a w składzie ekipy wystę-
powali m.in. Krzysztof Warzycha
Kraina bilami
zentacji Niemiec Michaela Ballac- tchnąć piłkarzy do osiągnięcia czy- (został królem strzelców), aktualny
ka. Szkoleniowcem tej mistrzow-
skiej ekipy był Otto Rehhagel – ten
nu historycznego. Wiodącymi po-
staciami mistrzowskiego Hellasu
szkoleniowiec Ruchu Waldemar
Fornalik oraz Dariusz Gęsior i Mi-
i rotacjami płynąca
sam trener, który sześć lat później byli Pietro Fanna, Giuseppe Galde- rosław Mosór. Chorzowski klub za-
zdobył z reprezentacją Grecji rów- risi oraz Duńczyk Preben Elkjaer – pewnił sobie tytuł w ostatniej kolej-
nie prestiżowy tytuł mistrza Europy. piłkarze średnio znani przeciętnemu ce, pokonując u siebie Górnika
Po zdobyciu tytułu Kaiserslautern zjadaczowi chleba. Jak się później Wałbrzych 4:1. Wynik spotkania
dotarło do ćwierćfinału Ligi Mist- okazało, był to jedyny sukces ekipy zszedł jednak na drugi plan w
rzów, zaś w Bundeslidze dwukrot- z Werony. W późniejszych sezonach związku z wydarzeniami, które
nie zajęło piąte miejsce, jednak na-
stępne lata nie były już tak udane.
Klub dwukrotnie spadł z najwyższej Kibice w Polsce również niejednokrotnie byli
klasy rozgrywkowej. Obecnie Kai-
serslautern zajmuje miejsce w dol-
świadkami sensacyjnych rezultatów. Pod tym
nej połowie tabeli 2. Bundesligi i względem szczególnie wyróżnia się historia
nie wygląda na to, by szybko po-
wrócił do walki o najwyższe cele.
Ruchu Chorzów z sezonu 1988/89. Niebiescy zdobyli swój
czternasty tytuł Mistrza Polski, przystępując do rozgrywek
Komunista za sterami jako beniaminek.

Źródło: Daily Express
Podobnie jak Anglicy, Francuzi i
Niemcy, swoją historię o piłkarskim zaledwie raz zdołali oni zająć miały miejsce po jego zakończeniu.
kopciuszku mieli także Włosi – za miejsce w czołowej piątce ligi, zaś Doszło bowiem do starć między ki-
sprawą drużyny Hellasu Verona. W w pewnym momencie klub popadł bicami a milicją. Był to ostatni jak
sezonie 1984/85 piłkarze z miasta w długi i spadł nawet do trzeciej do tej pory tytuł zdobyty przez
Zwycięzca zeszłorocznych mistrzostw świata – Mark Selby

Romea i Julii w drodze po scudetto ligi. Dziś Hellas gra w Serie B i Ruch. Później co prawda chorzo- mistrzostwa świata liczby punktów rankingowych oraz
pokonali m.in. Juventus z Platinim i walczy o powrót do włoskiej ekstra- wianie trzykrotnie zajmowali miejs- tytułu mistrza świata, składa się
Bońkiem w składzie, Inter z Kar- klasy. ce na ligowym podium, zdążyli jed- przede wszystkim ogromna suma
w snookerze są dla za-
lem-Heinzem Rummenigge oraz nak również dwukrotnie spaść. pieniędzy, która jest największą na-
wodników najważniejszą
Napoli z Diego Maradoną. Parado- Wszystkie te przykłady dobitnie imprezą w ciągu roku. grodą spośród wszystkich przyzna-
ksalnie Hellas nie mógł się pochwa- pokazują, jak ciężko jest po zdoby- wanych w rankingowych turniejach
W cieniu zadymy
lić żadnym aż tak znakomitym Kibice w Polsce również niejed- ciu sensacyjnego mistrzostwa ów snookerowych rozgrywanych w
Gromadzą również naj-
piłkarzem, a sukces zawdzięczano nokrotnie byli świadkami sensacyj- sukces powtórzyć. Od czasu do cza- ciągu roku.
większą publikę. Pierw-
głównie trenerowi Osvaldo Bagno- nych rezultatów. Pod tym względem su zdarza się, że piłkarski kopciu- sze mistrzostwa odbyły Ubiegłorocznym zwycięzcą zos-
lemu. Praca w Weronie była dla nie- szczególnie wyróżnia się historia szek pokaże się na balu wśród wiel- tał Mark Selby, który w ostatnim
go pierwszą posadą w najwyższej Ruchu Chorzów z sezonu 1988/89. kich, jednak swojego księcia z bajki spotkaniu zmierzył się z reprezen-
się w 1927 roku. Wzięło
klasie rozgrywkowej, gdyż wcześ- Niebiescy zdobyli swój czternasty spotykają już wyłącznie nieliczni. tantem Chin Ding Junhui i wygrał
w nich udział tylko 10 za-
niej prowadził jedynie zespoły z tytuł Mistrza Polski, przystępując do wodników, a triumfato- 18:14. Tegoroczne Mistrzostwa
Świata zaczną się już 5 kwietnia.
Adam ADAMCZAK
rem został Joe Davis, któ-
Do 12 kwietnia trwać będą kwalifi-
Jastrzębskiego Węgla, który o sile Sprawa wydaje się być natomiast Jak dotąd zarówno ze strony PZPS, kacje, natomiast turniej główny zo-
ry od tamtej pory zdoby-
polskiego zespołu stanowi już od przesądzona w przypadku Leona jak i związku na Kubie, brak zdecy- wał tytuł mistrza świata stanie rozegrany od 15 kwietnia do
samego początku sezonu PlusLigi. Marshalla, który w reprezentacji dowanych kroków, które przy- 15 razy z rzędu. 1 maja. W roli faworyta na pewno
Na co dzień przyjmujący mógłby Kuby grał do 2002 roku. Wtedy to bliżyłyby lub oddaliły młodego siat- wystąpi zeszłoroczny zwycięzca;
być filarem niemieckiej reprezen- zawodnik uciekł ze zgrupowania re- karza od drużyny Ferdinando de poza nim w gronie kandydatów do
tacji, gdyż posiada zarówno ku-
bańskie, jak i niemieckie obywa-
telstwo (otrzymał je sześć lat temu,
a do Niemiec przeniósł się jeszcze
5 lat wcześniej). Póki co jednak w
niej nie zagra, gdyż Kubańska Fe-
prezentacyjnego do Włoch, gdzie
otrzymał azyl polityczny. Marshall,
który od lat posiada włoskie obywa-
telstwo, dopiero w ubiegłym roku
otrzymał zdecydowaną odmowę na
zmianę obywatelstwa ze strony Ku-
Giorgi. Na razie siatkarz symbolicz-
nie przyodział koszulkę w polskich
barwach narodowych podczas me-
czu kończącego karierę reprezenta-
cyjną Pawła Zagumnego.
W latach 1941–1945 tur-
niej nie był rozgrywa-
ny ze względu na
trwającą wówczas II wojnę świa-
tową, a od 1977 roku mistrzostwa
rozgrywane są w Crucible Theatre
zwycięstwa nie może zabraknąć
najbardziej rozpoznawalnego ak-
tualnie snookerzysty, czyli Ronnie-
go O'Sullivana. Poza dwójką Angli-
ków wśród uczestników walki o ty-
tuł należy wymienić również czte-
deracja Siatkówki blokuje występy bańskiej Federacji Siatkówki. 38- w Sheffield. Od tego czasu mówimy rokrotnego triumfatora, Szkota Joh-
o współczesnej erze snookera. na Higginsa, oraz najlepszego Azja-
Mogę, ale czy powinienem?
Zawodnicy różnych dyscyplin Pierwszy finał rozgrywany był do tę, Chińczyka Ding Junhui. Tanio
Zawodnicy różnych dyscyplin sportowych na sportowych na całym świecie trak- 20 wygranych frejmów, jednak w skóry nie sprzeda także reprezentant
tują występy w kadrze narodowej późniejszych latach zdarzało się, że młodego pokolenia – Judd Trump,
jako powód do dumy. Są one dla zawodnicy walczyli do 94 zwycię- który w dwóch ostatnich turniejach
całym świecie traktują występy w kadrze naro-
dowej jako powód do dumy. nich wyznacznikiem wartości spor- skich partii, co powodowało, że fi- poprzedzających Mistrzostwa Świa-
towej, możliwością pokazania z jak nałowy mecz trwał nawet kilka dni. ta dotarł do finałów. Oczywiście
najlepszej strony siebie, ale i kraju, W obecnych czasach rekord 15 chętnych do wygranej jest zdecydo-
Olivy w barwach Niemiec, mimo letni przyjmujący nie może zatem który reprezentują. Z pewnością zwycięstw wydaje się niemożliwy wanie więcej, co gwarantuje nam
że sam zawodnik nigdy nie repre- obecnie posługiwać się włoskim przymuszanie zawodników do gry do pobicia. Głównym czynnikiem, ogromne emocje i zapewne dużo
zentował rodzimego kraju w żad- paszportem, przez co we włoskiej w krajowych barwach nie jest który to uniemożliwia, jest wyrów- niespodzianek.
nej kategorii wiekowej. Sam zain- lidze traktowany jest jako obcokra- dobrym pomysłem, gdyż nie każdy nana stawka oraz ogromna rzesza Kandydatów wielu, a tytuł tylko
teresowany w niedawnej rozmowie jowiec. jest w stanie udźwignąć ciężar od- snookerzystów, których liczba z jeden. Kto go zdobędzie? Odpowie-
z Polsat Sport otwarcie zaznaczył, Dla polskiej kadry najbardziej in- powiedzialności reprezentanta lub roku na rok jest coraz większa. We dź na to pytanie poznamy pierwsze-
że przyczyną trudnej dla niego sy- teresujące są jednak losy Wilfredo zwyczajnie przeszkadza mu fizycz- współczesnym snookerze rekor- go dnia maja. Nie mogę się docze-
tuacji jest fakt, iż związane ręce Leona, który występy w reprezenta- ne przeciążenie organizmu, związa- dzistą pod względem zdobytych ty- kać, aby zobaczyć najlepszych za-
ma międzynarodowa federacja cji Kuby zakończył w 2012 roku. ne z trudami sezonu ligowego. Jed- tułów mistrza świata jest Stephen wodników w, mam nadzieję, ich
FIVB, która czeka na odpowiedź Kubański siatkarz otrzymał polski no jest pewne: takie działania mogą Hendry, który ma na swoim koncie najlepszym wydaniu. Jedno jest
ze strony Kuby. Ta jednak, widząc paszport trzy lata później i od tej przynieść wręcz odwrotny skutek. Z 7 wygranych finałów tej imprezy. pewne: ten, kto wygra, musi wyka-
swoich obywateli próbujących sił pory czeka na możliwość gry w na- reprezentacji będącej zbiorem ludzi Swój pierwszy sukces świętował w zać się najstabilniejszą formą w
w innych reprezentacjach, zmienia szej reprezentacji. Będzie to możli- gotowych walczyć o sportowe cele 1990 roku jako zaledwie 21-latek, całych zawodach, a przede wszyst-
tę kuriozalną sytuację w dobrze we dopiero wówczas, gdy polski w imię kraju, pozostanie zbiór osób co czyni go najmłodszym zdobywcą kim nerwami ze stali. Jeden nie-
prosperujący interes, ściągający związek otrzyma oficjalną zgodę na niezdolnych do walki z niedorzecz- tego prestiżowego tytułu. Na skontrolowany ruch i tytuł mistrza
ogromne kwoty za transfery za- występy Leona w biało-czerwonych nym systemem. wspomniany prestiż zwycięstwa w świata może przejść koło nosa!...
wodników. barwach od federacji kubańskiej. Joanna SKÓRZYBÓT tych zawodach, oprócz znacznej Paulina ERPEL
8 www.facebook.com/gazeta.fenestra

Polityczne kowalstwo,
czyli jak przekuć przegraną w zwycięstwo
Sprawa reelekcji Donalda Warto podkreślić, że przełom lu- Po drugiej stronie zamieszania
tego i marca to wałkowanie tematu stoi były premier Polski z ramienia
wojny PiS z kandydaturą Tuska. W PO – Donald Tusk. Znów został
Tuska w ostatnich tygo-
polityce był to temat numer jeden. przewodniczącym Rady Europej-
dniach mocno elektryzo-
W mediach brakowało w tym czasie skiej i choć sama reelekcja to zwy-
wała polską opinię pub-
liczną. PiS ze wszystkich przekazów dotyczących innych par- cięstwo, korzyści z wygranej jest
sił starał się zablokować tii politycznych. Partia rządząca jeszcze więcej. Swoim triumfem
zmonopolizowała wszystkie serwi- udało się Tuskowi ośmieszyć PiS na
sy informacyjne. Nie tylko elektorat arenie międzynarodowej, zdeklaso-
kandydaturę byłego pre-
władzy odpowiedział na wezwanie wać tę partię, wyalienować ją. Par-
miera rP i zjednać sobie
sojuszników w politycznej do walki – jednym głosem partia tia Kaczyńskiego została pokonana
misji. Teraz jest po wszyst- rządząca mówiła z wyborcami Ku- nawet w oczach sojuszników z Gru-
kiz’15, Janusza Korwin-Mikkego, py Wyszehradzkiej. Ci stanęli po
czy narodowcami. PiS osiągnęło przeciwnej stronie barykady.
kim, a wybór Tuska stał się
sukces - ponad 41% Polaków było Reelekcja i umocnienie swojej
faktem. Jak to po konflik-
przeciw reelekcji Tuska, co jest wy- pozycji w strukturach władz euro-
cie bywa, przyszedł czas
na podsumowanie zysków nikiem wyższym, niż wynik tej for- pejskich, to także wzmocnienie au-
macji w rankingu poparcia społecz- torytetu i marki politycznej, jaką

Źródło: i.iplsc.com
i strat.
nego. stanowi sam Donald Tusk. To kapi-
Nie należy się oszukiwać. Lider talny sposób na zjednanie sobie po-

O dziwo, okazuje się, że w
tej grze nie ma tylko jed-
nego zwycięzcy. Choć na
pierwszy rzut oka można pomyśleć,
że to Tusk wyszedł z tego boju
triumfalnie, także władze Polski
partii, Jarosław Kaczyński, czy ktoś
chce, czy nie, to wytrawny polityk.
Musiał zdawać sobie sprawę z tego,
że wybór Donalda Tuska jest nie-
mal pewny. Kandydatura Saryusza-
Wolskiego była tylko elementem
Wygrana politycznego sporu Tusk-PiS wcale nie przyniosła korzyści tylko jednej ze stron

wołaniem konsternacji i zamiesza-
nia. Przegrana, która została z całą
pewnością wliczona w rachubę,
daje PiS przyzwolenie do odgrywa-
krację i zmowę europejskich pań-
stw”. To bardzo korzystna pozycja
do zjednywania sobie kolejnych
wyborców. To bardzo korzystna sy-
parcia politycznego przeciwników
PiS – niezależnie z jakiej opcji poli-
tycznej się wywodzą. To także
położenie fundamentów pod spekta-
kularny powrót do Polski oraz start
w wyborach prezydenckich w 2020
skorzystały na politycznej walce na ustalonej gry politycznej. Przetrze- nia roli ofiary. Ofiary, która została tuacja, do ulepienia sobie kolejnego roku.
noże. Widać to w liczbach. bieniem szeregów wroga, wy- „oszukana przez brukselską biuro- wspólnego wroga. Przemysław Terlecki

Polski początek marca na- nej barykady. Cóż z tego, skoro po
dal jest szary i jakiś taki
smutny. rodacy, mając Polak też człowiek, tego typu awanturach tak naprawdę
interesuje nas – tych zaczerwienio-
nych ze złości, krzyczących na sie-
bie słowiańskich osobników –
wciąż w głowach wspo-
mnienie zimy rokrocznie
wprawiającej w zdumienie
czyli co nie ma znaczenia wyłącznie własne podwórko. Czy w
mieszkaniu jest ciepło, czy układa
się w pracy i/lub z drugą połówką.
trum kontynentu i planety Ziemi. Tu Dopóki w życiu gra, nie mamy
polskich drogowców, mi-
poplują trochę na obecny rząd, tu na nawet potrzeby wiedzieć o czym-
jają się na ulicach ubrani w
opozycję, tutaj podłożą komuś świ- kolwiek innym. W tle przygrywają
ciemne płaszcze. Jakiś
czas temu, dokładnie 8 nię, ponarzekają, że jest źle i się nas dżingle telewizyjnych wiadomości.
marca, z tramwajów na nie docenia. Bo Polska to przecież Słyszymy, że zaprawiony w bojach
Mesjasz narodów europejskich… i polski polityk poniża kobiety na
wszystkich innych. Ponoć to prawda. oczach wszystkich krajów Unii Eu-
każdym przystanku wysy-
Jesteśmy narodem ponurym. Marud- ropejskiej, że minister Szyszko już
pywały się zakochane
nym. Smutnym. Można poopowia- niedługo zacznie osobiście grawe-
pary dzierżące w zakoń-
czeniach górnych kończyn dać sąsiadce o tym, jak to się nie ma rowaną siekierką ścinać drzewa w
czasu i tym bardziej pieniędzy, że ra- naszych przydomowych ogródkach,
chunek za wysoki, a nowy facet za że Banksy otwiera hotel w Betlejem
różnorakie kwietne wiąza-
niski, że włosy na głowie wychodzą z widokiem na mur odgradzający
nki. Było życzliwie. Ina-
w przeciwieństwie do całej reszty w Palestynę od Izraela i że odkryto se-
czej.
życiu i że w sumie chciałoby się coś kretną do tej pory wersję Tindera
zrobić, ale nie wiadomo jak. dla ludzi wpływowych i bogatych.

N
Źródło: pixabay.com

iezwykle ciekawa i w pe- Co z tego? Świat się nie wali, a to,
wien sposób tragicznie za- co się na nim dzieje, nie ma znacze-
bawna sprawa: Polakom nia w porównaniu do ważności na-
Ty i ja i zawsze jeszcze coś
naprawdę wydaje się, że są centrum, A mogłoby się wydawać, że to szego małego z niego wycinka.
na które kierują się wszystkie oczy jednak polityka zajmuje rodaków Czas mija, ale przewaga sprawy
Co jest dla nas ważne?

Wszechświata. Stawiają kroki na najbardziej. To o nią kłócimy się pracy i do domu. Od niej nie potra- nieufność w sobie. Można się prze- prywatnej nad publiczną pozostaje
polskiej ziemi umiejscowionej przy codziennym i świątecznym fimy się zdystansować. Polacy mają krzykiwać i warczeć na swoich roz- niezmienna.
gdzieś w niewątpliwie ścisłym cen- stole. O niej gadamy w drodze do gorące głowy i ogromną polityczną mówców z drugiej strony politycz- Małgorzata PELKA

Redaktor naczelny Redakcja Dawid Kroll Piotr Niedzielak Celina Sobków Skład Twitter
/Redaktor działu Polityka Adam Adamczak Dominika Kruszakin Katarzyna Nowacka Mikołaj Stanek
Grzegorz Iwasiuta Piotr Błaszczyk Julia Kryślak Adam Nowaczewski Magdalena Stefan Tomasz Szukała /twitter.com/FenestraGazeta
Zastępca redaktora Dawid Brilowski Marta Kuczmańska Weronika Nowak Joanna Suwiczak
naczelnego/Redaktor Tomasz Ciepielewski Adrianna Kukurowska Krzysztof Oblizajek Sonia Szymańska Opiekun redakcji Druk
działu Kultura Julia Ditkowska Kinga Kwiecień Hubert Ossowski Dawid Szymczak
Małgorzata Pelka Arkadiusz Dobruchowski Michał Leśniczak Dominika Pacyńska PrzemysławTerlecki Red. Lesław Ciesiółka Drukarnia Prasowa
Redaktor działu Sport Paulina Erpel Agnieszka Malczewska Natalia Pawlak WioletaWasylów ul. Malwowa 158, Skórzewo
Rafał Bajer Jakub Goły Filip Malinowski Małgorzata Pelka AleksandraWróblewska
Wydawca: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań. Sekretarz Redakcji Patryk Halczak Mateusz Menkina Michał Perzanowski Rafał Zawieruszyński
Strona internetowa Redakcja zastrzega sobie prawo
Redakcja:Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Umultowska 89a, pokój 144, 61-614 Poznań Anna Maria Kottas Natalia Jankowska Patryk Mikołaj Michał Piszczek Dominik Zieliński www.gazetafenestra.pl do redagowania i skracania
email: fenestra.uam@gmail.com, facebook: www.facebook.com/gazeta.fenestra Korekta Weronika Jóźwiak Maria Mikołajczyk Jakub Ptak Klaudia Zimowska nadesłanych tekstów. Redakcja
Anna Maria Kottas Karolina Karoń Nina Miśkiewicz Livia Rok Agata Zin Facebook nie ponosi odpowiedzialności
Nicole Piotrowska Aleksandra Klasa Marcin Moj Joanna Skórzybót Daria Zwiefka
Weronika Nowak Aleksandra Konieczna Mateusz Musik Mikołaj Słomski www.facebook.com/gazeta.fenestra za treść zamieszczanych reklam.