You are on page 1of 194

2016/2017

:

* Ctrl+F

BIL KOD SENARAI PROGRAM


1 SA00 SASTERA
2 SA02 KOMUNIKASI #
3 SA03 SAINS KEMASYARAKATAN
4 SA05 SENI MUZIK (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) #
5 SA06 SENI HALUS (LAKONAN & PENGARAHAN) #
6 SA07 SASTERA (SENI HALUS) #
7 SA09 KERJA SOSIAL #
8 SA11 SENI HALUS (GRAFIK KOMUNIKASI) #
9 SA54 SENI HALUS (REKABENTUK TEKNOLOGI MEDIA BARU) #
10 SA55 SENI HALUS (REKABENTUK PRODUK) #
11 SB00 SASTERA (BAHASA INGGERIS DAN KESUSASTERAAN)
12 SB01 SASTERA (TERJEMAHAN DENGAN INTERPRETASI)
13 SB02 BAHASA INGGERIS UNTUK PROFESIONAL
14 SC00 SAINS KOMPUTER
15 SD00 DOKTOR PERGIGIAN #
16 SE00 EKONOMI #
17 SE02 PERAKAUNAN #
18 SF00 FARMASI #
19 SG00 SAINS GUNAAN (FIZIK GUNAAN)
20 SG01 SAINS GUNAAN (GEOFIZIK)
21 SG02 SAINS GUNAAN (BIOLOGI GUNAAN)
22 SG03 SAINS GUNAAN (KIMIA ANALISIS)
23 SG04 SAINS GUNAAN (KIMIA INDUSTRI)
24 SG05 SAINS GUNAAN (PEMODELAN MATEMATIK)
25 SG06 SAINS GUNAAN (STATISTIK GUNAAN)
26 SG21 SAINS GUNAAN (MATEMATIK DAN EKONOMI)
27 SG25 SAINS GUNAAN (PENYELIDIKAN OPERASI)
28 SG28 SAINS GUNAAN (FIZIK PERUBATAN)
29 SG29 SAINS GUNAAN (FIZIK KEJURUTERAAN)
30 SH03 SENIBINA #
31 SH04 PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH
32 SH05 UKUR BANGUNAN
33 SH06 UKUR BAHAN #
34 SH08 PENGURUSAN BINAAN
35 SH10 REKABENTUK DALAMAN #
36 SH13 TEKNOLOGI BANGUNAN
37 SK01 KEJURUTERAAN AWAM
38 SK03 KEJURUTERAAN KIMIA
39 SK04 KEJURUTERAAN MEKANIK
40 SK06 KEJURUTERAAN SUMBER MINERAL
41 SK12 KEJURUTERAAN BAHAN
42 SK13 KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN PENGURUSAN
43 SK15 KEJURUTERAAN AEROANGKASA

www.quansheng.org
2016/2017

44 SK23 KEJURUTERAAN ELEKTRIK


45 SK24 KEJURUTERAAN MEKATRONIK
46 SK32 KEJURUTERAAN POLIMER
47 SK86 KEJURUTERAAN ELEKTRONIK
48 SM00 DOKTOR PERUBATAN #
49 SM03 BIOPERUBATAN
50 SM04 SINARAN PERUBATAN
51 SM05 DIETETIK #
52 SM06 PEMAKANAN
53 SM07 AUDIOLOGI #
54 SM10 KESIHATAN PERSEKITARAN & PEKERJAAN
55 SM11 SAINS FORENSIK
56 SM12 KEJURURAWATAN #
57 SM17 PATOLOGI PERTUTURAN #
58 SM18 SAINS SENAMAN DAN SUKAN
59 SP00 PENGURUSAN
60 SS02 SAINS (BIOLOGI)
61 SS08 SAINS (MATEMATIK)
62 SS15 SAINS (FIZIK)
63 SS28 SAINS (KIMIA)
64 ST01 SASTERA DENGAN PENDIDIKAN #
65 ST10 PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS) #
66 ST39 PENDIDIKAN (TESOL) #
67 SY01 TEKNOLOGI (MAKANAN)
68 SY03 TEKNOLOGI (BIOSUMBER, KERTAS DAN PENGLITUP)
69 SY06 TEKNOLOGI (PERSEKITARAN)
70 SY07 TEKNOLOGI (BIOPROSES)
* #

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) (Kesusasteraan)
Bachelor of Arts with Honours (Major in Literature)
USM SA00
3 (7 )


((University Courses)

Teras Pengantar
Kursus Universiti
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

Teras Sepunya (Modul Lestari)


HPA 101-Kemahiran Belajar
HPA 102-Kemahiran Komunikasi

www.quansheng.org
2016/2017

HPA 103- Statistik Asas


HPA 104- Etika dan Masyarakat Lestari
HPW102- Pemikiran Kritis

Teras (Pengantar) (pilih 4 sahaja)


HMA 101- Pengantar Bahasa Malaysia
HSA 101 - Pengantar Sejarah
HGA101 - Pengantar Geografi
HKA101 - Pengantar Kesusasteraan
HEA 101- Introduction to English Language Studies
HIA 101 - Pengantar Pengajian Islam
HFA 101- Pengantar Falsafah

Teras Pengkhususan/ Major

Peringkat 200 (22 jam kredit)


HKN 210 Kesusasteraan Tradisional Nusantara
HKB 206 Kesusasteraan Popular dan Industri Buku
HKB 207 Manusia dan Alam Dalam Karya Pilihan Kesusasteraan Asia
HKN 209 Tradisi dan Modeniti dalam Fiksyen Nusantara
HKT 204 Kritikan Sastera, Media dan Budaya
HKN 203 Puisi Nusantara
HKP 214 Penulisan Kreatif dan Penyuntingan I

Peringkat 300
11 jam kredit:
HKB 313 Kesusasteraan Kanak-kanak dan Remaja
Pilih 8 jam kredit daripada berikut:
Sama ada
HKT 322 Teori dan Kaedah dalam Kesusasteraan Bandingan
HKB 319 Fiksyen Sains dan Media Baru
Atau
HKP 319 Penulisan Kreatif dan Penyuntingan II
Atau
HPL 309 LatihanIlmiah

Peringkat 400
12 jam kredit:
HKB 422 Karya Pilihan dalam Kesusasteraan Afrika dan Amerika Latin
HKN 420 - Isu-isu Pensejarahan Kesusasteraan Nusantara
HKN 421 Karya Agung Melayu

Kursus Elektif

Kursus Elektif (12 jam kredit)


8 jam kredit:
HKB 318 Kesusasteraan, Filem dan Media Baru
HKB 312E Selected Texts in European and American Literature

www.quansheng.org
2016/2017

Pilih satu kursus (4 jam kredit) berikut:


HKL 317 Latihan Industri
Atau
HKL 318 Kajian Luar

Kursus Minor (20 jam kredit)

Pelajar boleh memilih untuk minor dalam Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan atau
luar Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan.

Nota: Pelajar perlu memastikan bidang Minor yang dipilih bukanlah dari bidang yang sama
dengan bidang Major pelajar. Sebagai contoh, pelajar yang major dalam Pengajian Bahasa
Malaysia tidak dibenarkan minor dalam Pengajian Bahasa Malaysia.
Pilih kursus daripada Pakej Minor yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian lain.

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Komunikasi

Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian)
Bachelor of Communication (Hons.)
USM SA02
4 8

(Journalism) (Persuasive Communication)
(Film and Broadcasting):
1 Kewartawanan
2 Komunikasi Pemujukan
3 Filem dan Penyiaran
*

()www.quansheng.org
2016/2017

University/Opsyen Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

Kursus Elektif
YWP310/3 - Kewartawanan Penyiasatan
YWP308/3 - Kewartawanan Penyiaran
YWP309/3 - Kewartawanan Ekonomi
YWP311/3 - Pemberitaan Antarabangsa
YWP404/3 - Media Komuniti
YWP405/3 - Kewartawanan Media Baru
YFP307/3 - Arahan Dan Lakonan Skrin
YFP407/3 - Apresisi dan Kritikal Skrin
YBP226/3 - Penulisan Promosi
YBP325E/3 - Penerbitan Komunikasi Kreatif
YBP327/3 - Pengurusan Media
YBP307E/3 - Publisiti, Media dan Kaedah
YKT105/2 - Penulisan Media Bahasa Melayu

Kursus Teras
YKT101/3 - Pengantar Komunikasi Manusia
YKT102/3 - Pengantar Komunikasi Massa
YKT104/3 - Pengantar Pengajian Komunikasi
YKT106/2 - Penulisan Media Bahasa Inggeris
YKT107/2 - Asas Penerbitan Desktop
YKT108/2 - Komuniksai Visual
YKT110/2 - Penulisan Berita I
YKT216/3 - Komunikasi Dan Masyarakat
YKT217/2 - Penerbitan Video Digital
YKT218/3 - Teori Komunikasi I
YKT220/3 - Teori Komunikasi II
YKT221/3 - Undang-Undang dan Etika Media
YKT222/3 - Kajian Budaya

www.quansheng.org
2016/2017

YKT306/3 - Kaedah Penyelidikan Komunikasi


YKT305/3 - Kajian Bebas
YKT400/6 - Latihan Amali
YBP201/3 - Komunikasi Untuk Pembangunan Lestari
YWP307/3 - Ekonomi Politik Media
YWP315/3 - Media dan Gender
YWP402/3 - Komunikasi Antarabangsa

i) Teras (Kewartawanan)
YWP201E/3 Kewartawanan Foto
YWP202/3 Penulisan Berita II
YWP223/3 Penulisan Rencana
YWP313E/3 Penerbitan Akhbar I
YWP314/3 Pengurusan Dan Penerbitan Majalah
YWP407/3 Seminar Kewartawanan
YWP408E/3 Penerbitan Akhbar II
YWP409E/3 Pengurusan Akhbar

ii) Teras (Komunikasi Pemujukan)


YBP203/3 Teori Pemujukan
YBP221E/3 Perancangan dan Penilaian Kempen Komuniksai
YBP223/3 Periklanan
YBP224/3 Perhubungan Awam
YBP300/3 Komunikasi Pemasaran Bersepadu
YBP326/3 Komunikasi Korporat
YBP404/3 Seminar Komunikasi Pemujukan
YBP408E/3 Projek Tahun Akhir Komunikasi Pemujukan

iii) Teras (Filem dan Penyiaran)


YFP201E/3 Penerbitan Radio
YFP202/3 Penulisan Skrin
YFP300/3 Suntingan Video Dan Kesan Khas
YFP405E/3 Projek Penerbitan Filem & Penyiaran
YFP406/3 Seminar Filem dan Penyiaran

Pengkhususan Televisyen
YFP223E/3 Television Production I
YFP321/3 Kajian Televisyen
YFP323/3 Penerbitan Televisyen II

Pengkhususan Filem
YFP207/3 Sinematografi
YFP322/3 Penerbitan Filem
YFP324/3 Kajian Sinema

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
()
Ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian) (Antropologi
dan Sosiologi)
Bachelor of Social Science (Hons.) (Anthropology and Sociology )
USM SA03
8

Teori
Tingkah Laku Manusia dan Masyarakat
Teknik Penyelidikan dan Analisis Sosial
Teori Lanjutan Tingkah Laku Manusia dan Masyarakat


:
social science
USM
(A)Kursus Universiti
LKM400 BAHASA MALAYSIA IV
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

www.quansheng.org
2016/2017

(B)Kursus Teras Asas


SKW101 Pengantar Perancangan dan Pengurusan Pembangunan
SKW105 Pengantar Sains Politik
SKW109 Pengantar Isu-isu Ekonomi
SKW110 Pengantar Antropologi dan Sosiologi
SKW123 Statistik Untuk Sains Sosial
SKW124 Penyelidikan Sosial : Kaedah Kuantitatif dan Kualitatif
SKW321 Falsafah Sains Sosial

(C)Kursus Teras Major


Wajib
SAW204 Kaedah Penyelidikan Kuantitatif
SAW205 Kaedah Penyelidikan Kualitatif
SAW206 Teori Antropologi dan Sosiologi
SAW301 Teori Antropologi dan Sosiologi Lanjutan
SAW401 Seminar Antropologi dan Sosiologi 1
SAW402 Seminar Antropologi dan Sosiologi 2

Pilihan Jumlah sekurang-kurangnya 32 unit


SAU200 Sosiologi Keluarga
SAU217 Hubungan Industri
SAU219E Ekonomi, Keusahawanan dan Budaya
SAU220E Gender, Ideologi dan Kuasa
SAU222 Ketaksamaan Sosial
SAU300E Pekerjaan dan Kehidupan
SAU321 Antropologi Pelancongan
SAU322 Antropologi Perubatan
SAU323 Antropologi dan Alam Sekitar
SAU324 Agama dan Hubungan Sosial
SAU325 Hubungan Etnik dan Rasisme
SAU326 Masyarakat Maklumat
SAU327 Sosiologi Politik
SAU328E Kriminologi
SAU404 Etnografi
SAU407 Sosiologi Kehidupan Seharian
SAU411E Isu-isu Kritikal dan Kontemporari dalam Keadilan Jenayah
SAU498 Latihan Ilmiah
*Pelajar boleh menggantikan 2 kursus pilihan dengan kursus Latihan Ilmiah

(D)Kursus Elektif
Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan dalam pusat pengajian ini
tetapi tidak termasuk kursus dalam bidang pengkhususan (major) dan pakej minor
yang telah dipilih. Jumlah unit yang perlu dikumpul untuk Kursus Elektif ialah 12 unit.

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
()
Ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian) (ekonomi)
Bachelor of Social Science (Hons.)-Economy
USM SA03
(8 )


MikroekonomiMakroekonomi
Statistik GunaanEkonometrik
Ekonomi Matematik:
social science
USM


KursusUniversiti
LKM400 BAHASA MALAYSIA IV
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
LSP300-BAHASA INGGERIS AKADEMIK
LSP401-BAHASA INGGERIS AM
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN (

www.quansheng.org
2016/2017

BAHASA ASING ()

KursusTeras / Asas
SEW101 - Mikroekonomi
SEW103 - Makroekonomi
SEW202 - Mikroekonomi Pertengahan
SEW204 - Makroekonomi Pertengahan

Kursus Perlu (9 unit)


SEP304 - Ekonometrik asas
SEW104 - Ekonomi Matematik
SEW207- Statistik Gunaan

Kursus Elektif Program (42 unit)


Pilih 2 kursus daripada berikut
SEU227 - Ekonomi Pembangunan
SEU230 - Ekonomi Buruh
SEU231 - Ekonomi Islam

Pilih 5 kursus daripada berikut


SEU224 - Ekonomi Pemasaran Pertanian dan Koperasi
SEU332 - Ekonomi Perlakuan
SEU333 - Organisasi Industri
SEU334 - Wang, Perbankan dan Pasaran Kewangan
SEU335E - Ekonomi Sektor Awam I
SEU336E - Ekonomi Persekitaran dan Sumber Asli
SEU339E - Perancangan Ekonomi dan Analisis Projek
SEW303 - Sejarah Ekonomi

Pilih 3 kursus daripada berikut


SEU411E - Perdagangan Antarabangsa
SEU421E - Kewangan Antarabangsa
SEU413E - Ekonomi Monetari
SEU422E - Ekonomi Gunaan
SEU416E - Ekonomi Sektor Awam II
SEU449 Latihan Ilmiah

Kursus Elektif (4 unit)


Kursus opsyen dari Pusat Pengajian Lain.

Kursus Minor

www.quansheng.org
2016/2017

Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan di Pusat Pengajian Sains
Kemasyarakatan atau Pusat Pengajian lain untuk melengkapkan Keperluan kursus
minor.

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
()
Ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian)-(Perancangan
dan Pengurusan Pembangunan)
Bachelor of Social Science (Hons.) (Development Planning and
Management )
USM SA03
8
Teori dan Isu Pembangunan
Dasar Ekonomi dan Pembangunan
MalaysiaEkonomi Untuk Pembangunan
Perancangan dan Pengurusan Projek


:
social science
USM(A)Kursus Universiti
LKM400 BAHASA MALAYSIA IV
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

(B)Kursus Teras Asas

SKW101 Pengantar Perancangan dan Pengurusan Pembangunan


SKW105 Pengantar Sains Politik
SKW109 Pengantar Isu-isu Ekonomi

www.quansheng.org
2016/2017

SKW110 Pengantar Antropologi dan Sosiologi


SKW123 Statistik Untuk Sains Sosial
SKW124 Penyelidikan Sosial : Kaedah Kuantitatif dan Kualitatif
SKW321 Falsafah Sains Sosial

(C)Kursus Teras Major

Wajib:
SBW205 Teori dan Isu Pembangunan
SBW206 Dasar Ekonomi dan Pembangunan Malaysia
SBW207 Ekonomi Untuk Perancangan Pembangunan
SBW208 Kaedah Penyelidikan Pembangunan
SBW209 Pengurusan Pembangunan
SBW300 Perancangan dan Pengurusan Projek

Pilihan (Sekurang-kurangnya 32 unit)


Pilih mana-mana kursus daripada berikut untuk melengkapkan keperluan 32
unit:
SBU200 Analisis Pelaburan Projek
SBU201 Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah
SBU210 Pembangunan Bandar
SBU211E Isu-Isu Perbandaran
SBU220 Masyarakat dan Teknologi
SBU230 Demografi dan Perancangan Tenaga
SBU233E Pendidikan, Latihan dan Sumber Manusia
SBU305 Kependudukan, Pembangunan dan Sumber Asli
SBU306 Perancangan Pembangunan Aset Islam
SBU307 Gender dan Pembangunan
SBU310 Kemiskinan dan Pembangunan
SBU313 Kerajaan Tempatan dan Undang-Undang Perbandaran
SBU326E Perindustrian dan Pembangunan Antarabangsa
SBU340 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam
SBU345 Institusi Pembangunan Berteraskan Islam
SBU346 Pengurusan Sistem Kesihatan
SBU347 Pembangunan dan Pentadbiran Tanah
SBU411E Alam Sekitar dan Pembangunan
SBU498 Latihan Ilmiah
*Pelajar boleh menggantikan 2 kursus pilihan dengan kursus Latihan Ilmiah

(D)Kursus Elektif
Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan dalam pusat pengajian ini
tetapi tidak termasuk kursus dalam bidang pengkhususan (major) dan pakej minor
yang telah dipilih. Jumlah unit yang perlu dikumpul untuk Kursus Elektif ialah 12 unit.

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
()
Ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian) (Sains Politik)
Bachelor of Social Science (Hons.) (Political Science)
USM SA03
8:
social science
USM


(Political
commentator)

(A)Kursus Universiti
LKM400 BAHASA MALAYSIA IV
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

(B)Kursus Teras Asas


SKW101 Pengantar Perancangan dan Pengurusan Pembangunan
SKW105 Pengantar Sains Politik
SKW109 Pengantar Isu-isu Ekonomi
SKW110 Pengantar Antropologi dan Sosiologi
SKW123 Statistik Untuk Sains Sosial
SKW124 Penyelidikan Sosial : Kaedah Kuantitatif dan Kualitatif

www.quansheng.org
2016/2017

SKW321 Falsafah Sains Sosial


(C)Kursus Teras Major
SPW201 Pentadbiran Awam
SPW202 Perhubungan Antarabangsa
SPW203 Teori dan Kaedah Sains Politik
SPW205 Falsafah Politik
SPW209 Politik Perbandingan

Pilihan: (Jumlah sekurang-kurangnya 33 unit)


SPU205 Kerajaan dan Politik Malaysia
SPU208E Asas-Asas Dasar Awam
SPU314E Politik Antarabangsa dan Kerjasama Serantau
SPU322 Teori dan Praktik Penyelesaian Konflik
SPU323E Pengurusan Sektor Awam
SPU324 Transformasi Konflik dan Pembinaan Perdamaian
SPU325 Politik Asia Tenggara
SPU326E Kerajaan Demokratik
SPU327 Strategi Dan Kemahiran Penyelesaian Konflik
SPU329E Ideologi-Ideologi Dunia Ketiga
SPU404 Seminar Politik Malaysia
SPU406 Seminar Pentadbiran Awam
SPU498 Latihan Ilmiah
*Pelajar boleh menggantikan 2 kursus pilihan dengan Latihan Ilmiah

(D)Kursus Elektif
Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan dalam pusat pengajian ini
tetapi tidak termasuk kursus dalam bidang pengkhususan (major) dan pakej minor
yang telah dipilih. Jumlah unit yang perlu dikumpul untuk Kursus Elektif ialah 12
unit.

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Seni
()
() Ijazah Sarjana Muda Seni Muzik (Kepujian)
() Bachelor of Music (Hons.)
USM SA05
4 (8 )
,
,, ,

,(Penghantar Seni
Muzik)
(Asas-asas Pedagogi Muzik)
(Asas Kibod),
,
,

,,

:

(University Courses)
(Kursus Asas/ Kersus Teras)
,E
(Minor)

:
/

a)University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()

www.quansheng.org
2016/2017

BAHASA ASING ()

b)KURSUS ASAS
VZM 101/2 Asas Teori Muzik [unit tidak dikira untuk pengijazahan]
VZM 101/4 Pengantar Seni Muzik
VZM 102/3 Asas-Asas Pedagogi Muzik
VTT 162/3 Pengantar Drama & Teater
VZM 105/2 Asas Keahlian Muzik
VZM 148E/2 Asas Kibod

c) KURSUS TERAS

Peringkat 100: Kursus Perlu


VZM 156/2 Teori Muzik 1
VZM 162/3 Muzik Dunia
VZM 182E/2 Ensembel Muzik Kontemporari 1
VZM 186/2 Ensembel Muzik Tradisional 1
VZM 197E/2 Kibod
VZM 152/2 Kemahiran Aural

Peringkat 200
VZM 229/2 - Muzik Gunaan 2
VZM 206/2 Teori Muzik 2
VZM 218/3 Sejarah Muzik Barat
VZM 227E/3 Pedagogy & Repertoire Instrumental 1
VZM 236/2 Ensembel Muzik Tradisional 2
VZM 263/3 Muzik Malaysia
VZM 277E/3 Pedagogy & Repertoire Instrumental 2
VZM 278/3 Sejarah Muzik Barat 2
VZM 289/2 - Muzik Gunaan 2

Peringkat 300: Kursus Perlu


VZM 315/4 Teori Dalam Etnomuzikologi
VZM 390/8 Latihan Industri

Peringkat 400:
VZM 400/8 - Projek Muzik

Kursus Elektif
VZM 238E/2 Pimpinan dan Bacaan Skor
VZM 256/2 - Teori Muzik 3
VZM 286/2 Emsembel Muzik Tradisional 3
VZM 336/2 Ensembel Muzik Tradisional 4

www.quansheng.org
2016/2017

VZM 422E/2 Music Literature 1


VZM 442/3 Pedagogi Teori Muzik
VZM 482E/3 Music Literature 2

e) Kursus Minor- 20 unit

www.quansheng.org
2016/2017

University Sains Malaysia


Pusat Pengajian Seni

Ijazah Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) Lakonan dan Pengarahan
Bachelor of Fine Art (Hons.) Drama and Theatre
USM SA06
4 8
(Acting)
(Pengantar Drama & Teater ) ( Pengurusan
Produksi ) , (Directing)
(Fundamentals of Acting)


(Penganalisaan Naskah Skrip )

Pengarahan,


(University Courses)
Kursus Asas/ Kersus Teras
E

,

University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

Kursus Asas
VTA 102E/3 Fundamentals of Acting
VTT 161/3 Penghantar Dram and Teater
VTW 161E/3 Academic Exercise
VTT 181/3 Kajian Teater Asia

www.quansheng.org
2016/2017

Kursus Teras
Peringkat 100
VTP 112E/3 Intermediate Directing
VTM 143/3 Pengurusan Produksi
VTR 161/3 Penganalisaan Naskah Skrip
Peringkat 200
VTA 202E/3 Intermediate Acting
VTP 212E/3 Intermediate Directing
VTR 261/3 Penulisan Skrip
VTW 261E/3 Metodologi Penyelidikan
VTT 271/3 Kajian Teater Moden Malaysia
VTT 291/3 Kajian Teater Barat
VTS 223E/3 Fundamentals of Scenography
Peringkat 300
VTA 302E/3 Advanced Acting
VTP 312E/3 Advanced Directing
VTS 323E/3 Intermediate Scenography
VTC 352/8 Latihan Industri
Peringkat 400
VTV 461/3 Kritikan Seni Persembahan
VTV 473/8 Projek Akhir Seni
VTS 423E/3 Advanced Scenography

Kursus Elektif
VTC 153/2 Praktikum Teater Tradisional Melayu Utara
VTD 223E/2 Traditional and Contemporary Dance
VTC 253/2 Praktikum Makyung
VTE 353E/2 Terapi Seni
VTC 452/2 Praktikum Wayang Kulit
VTC 453/2 Teater Komuniti

www.quansheng.org
2016/2017

University Sains Malaysia


Pusat Pengajian Seni
()
Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Seni Halus
Bachelor of Art (Hons.) Fine Art
USM SA07
4 (8 )


(Pengantar Seni Halus)

(Lukisan Asas)
(Sculpture) 3D(University Courses)
Kursus Asas/ Kursus Teras
E
(Minor)


(A) Kursus Universiti
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

b) Kursus Asas/Teras

Peringkat 100
Kursus Perlu

www.quansheng.org
2016/2017

VHA 100/2 Pengenalan Kepada Seni Halus


VHL 100/3 Lukisan Asas
VHD 101/2 Asas Kajian Studio 2 Dimensi
VHT 102/2 Apresiasi Seni
VHD 111E/2 Asas Kajian Studio 3 Dimensi
VHV 111/3 Kaedah dan Teori Sejarah Seni Visual
VHL 112/3 Lukisan Ruang dan Analitikal

Kursus Pilihan
Pilih dua kursus
VHF 101/4 Pengenalan Kepada Mediafoto
VHA 103/4 Pengenalan Kepada Arca
VHP 101/4 Pengenalan Kepada Cetakan
VHC 101/4 Catan Asas

Peringkat 200
Kursus Perlu
VHS 202/3 Seni Lukis Moden Malaysia
VHL 202/3 Lukisan Eksperimental
VHK 224/3 Aspek-Aspek Kesenian Tradisional Asia Tenggara

Kursus Pilihan
Pilih dua kursus
VHF 201/4 Mediafoto Pertengahan
VHA 201/4 Pembuatan dan Pembentukan Arca Acuan
VHP 201/4 Cetakan Timbul dan Intaglio
VHC 201/4 Konfigurasi Bentuk Dalam Catan

Peringkat 300
Kursus Perlu
VHT 333E/3 Aspek-Aspek Kesenian Barat Moden
VHI 301/8 Latihan Industri

Kursus Pilihan
Pilih dua kursus
VHF 301/4 Mediafoto Lanjutan
VHA 301/4 Seni Instalasi
VHP 301/4 Serigrafi dan Litografi
VHC 301/4 Catan Digital

Peringkat 400
Kursus Perlu
VHR 405/8 Projek Akhir Seni Visual
VHM 401E/3 Seminar Studio Seni Halus

Kursus Pilihan
Pilih satu kursus

www.quansheng.org
2016/2017

VHF 401/4 Mediafoto Alternatif


VHA 401/4 Arca Digital
VHP 401/4 Cetakan Alternatif
VHC 401/4 Integrasi dan Proses Media

c) KURSUS ELEKTIF
VHB 101/3 Kajian Seni Bahan
VHS 203E/3 Seni Moden Asia
VHL 202/3 Lukisan Eksperimental
VHK 301/3 Keusahawanan dan Pengurusal Seni Visual

d) KURSUS MINOR (20 unit)

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan

Ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian) Kerja Sosial
Bachelor of Social Science (Hons.) Social Work
USM SA09
(8 )

Kursus Universiti
LKM400 BAHASA MALAYSIA IV
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

www.quansheng.org
2016/2017

Kursus Sains Kemasyarakatan


SKW 110 Pengantar Antropologi dan Sosiologi
SKW 105 Pengantar Sains Politik
STU231 Asas-asas Psikologi
SKW321 Falsafah Sains Sosial
SKW123 Statistik untuk Sains Sosial

Kursus Teras
SSW110 Pengantar Kerja Sosial
SSW111 Falsafah, Nilai dan Etika Kerja Sosial
SSW112 Kemahiran Asas Kerja Sosial (Makmal)
SSW113 Tingkah laku Manusia dan Persekitaran Sosial
SSW200 Kaedah Kerja Kes dengan Individu dan Keluarga
SSW211 Teori-teori dalam Praktis Kerja Sosial
SSW221 Kaedah Kerja Kumpulan
SSW223 Undang-Undang Untuk Pekerja Sosial
SSW224 Praktikum 1
SSW310 Praktis Kerja Sosial di Sekolah
SSW312 Kaedah Kerja Komuniti
SSW313 Praktikum II
SSW322E Dasar dan Perancangan Sosial
SSW352 Penyelidikan Kerja Sosial
SSW410 Kerja Sosial Antarabangsa dan Silang Budaya
SSW411 Organisasi dan Pentadbiran Khidmat Manusia
SSW412 Praktikum III
SSW413E Seminar Kerja Sosial

Kursus Elektif (pilih 7 kursus)


SSE373 Kerja Sosial Perubatan
SSE374 Kerja Sosial dengan Kanak-Kanak, Remaja dan Keluarga
SSE375 Pembangunan dan Pengelolaan Komuniti
SSE384 Kerohanian dan Kerja Sosial
SSE394 Seksualiti Manusia dan Intervensi Kerja Sosial
SSE395 Kerja Sosial dengan Komuniti Terpinggir
SSE461 Kesihatan Komuniti
SSE463 Terapi Keluarga
SSE464 Praktis Kerja Sosial dengan Warga Tua
STU244 Psikologi Tak Normal (silang senarai)
SAU324 Agama dan Hubungan Sosial (silang senarai)
SAU309 Hubungan Etnik dan Rasisme (silang senarai)

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Seni
()
Ijazah Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) Grafik Komunikasi
Bachelor of Fine Art (Hons.) Communications Graphic
USM SA11
4 8

(komunikasi visual),teori rekabentuk,
(drawing),(computer graphics)(reka bentuk
grafik)

2D (Asas Studio 2
Dimensi) 2D 3D
(Fundamentals in 3 Dimensional Studio)
3D
(Komunikasi Visual)

2D 3D(University Courses)
Kursus Asas/ Kersus Teras
E

University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

www.quansheng.org
2016/2017

Kursus Asas
VRA 101/4 Elemen dan Prinsip Reka Bentuk
VRA 102E/2 Theory and Practise of Visual Communication
VRA 103/2 Praktis Studio Visual 1
VRA 104E/3 Introduction to Computer Graphic
VRA 105/2 SejarahSeni dan Reka Bentuk

Kursus Teras
Peringkat 100
VRA 106/3 Asas Naratif dan Penjanaan Imej
VRA 107E/3 Heritage Design
VRA 108/2 Praktis Studio Visual 2
VRA 109/3 Media Interaktif
VGT 101/4 Pengiklanan Grafik
VGT 102E/3 Text Literacy and Publishing
VGT 103/3 Tipografi
VGT 104/3 Identiti Korporat dan Penjenamaan

Peringkat 200
VGT 201/3 Reka Bentuk Pembungkusan
VGT 202/3 Ilustrasi Grafik
VGT 203/3 Kumpulan Pakar Khusus Reka Bentuk Grafik
VGT 204/3 Penulisan Reka Bentuk
VGT 205/2 Penataan Seni
VGT 220/10 Latihan Industri

Peringkat 300
VRT 301/4 Metodologi Penyelidikan Reka Bentuk
VGT 301/2 Latihan Profesional Reka Bentuk

Peringkat 400
VGT 411/4 Projek Reka Bentuk 1
VGT 412/4 Projek Reka Bentuk 2

Kursus Elektif
VMT 105/3 Produksi Video Digital
VPE 115/3 Teknik Persembahan Visual
VMT 304/3 Imej dan Bunyi
VRE 301E/4 Creative Entrepreneurship

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Seni
()
Ijazah Sarjana Muda Sen iHalus (Kepujian) Reka bentuk Teknologi
Media Baru
Bachelor of Fine Art (Hons.) New Media Design and Technology
USM SA54
4 8
(Media
Interaktif) ( Media Instalasi )( Lukisan
Animasi ) (Sejarah Seni dan Reka Bentuk )
Introduction
Computer Graphic( Photoshop
Illustrator) (Theory
and Practise of Visual Communication)
( Programming for
Interactive Application ) Flash
ActionScript Adobe Flash 2D
3D(University Courses)
KursusAsas/ KersusTeras
E

,


2D
3D
3DCGI

www.quansheng.org
2016/2017

a) University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

b) Kursus Asas
VRA 101/4 Elemen dan Prinsip Reka Bentuk
VRA 102E/2 Theory and Practise of Visual Communication
VRA 104E/3 Pengenalan Komputer Grafik
VRA 103/2 Praktis Studio Visual 1
VRA 105/2 Sejarah Seni dan Reka Bentuk

c) Kursus Teras
Peringkat 100
VRA 106/3 Asas Naratif dan Penjanaan Imej
VRA107E/3 Reka Bentuk Warisan
VRA108/2 Praktis Studio Visual 2
VRA 109/3 Media Interaktif 1
VMT 101E/3 Programming for Interactive Application

Kursus Pilihan
Pilih Dua Kursus
VMT 105/3 Produksi Video Digital
VMT 108/3 Lukisan Animasi
VMT 109/3 Teknik Animasi
VMT 110E/3 Cinematography and Editing

Peringkat 200
VMT 213/3 Teori dan Praktis dalam Media Baru
VMT 214/3 Media Interaktif 2
VMT 220/10 Latihan Industri

Kursus Pilihan
Pilih Dua Kursus
VMT 205/3 Pemodelan Grafik Komputer 3D
VMT 215/3 Animasi Digital 2D
VMT 216/3 Komposisi Video
VMT217/3 Teknik Kesan-Kesan Visual

www.quansheng.org
2016/2017

Peringkat 300
VRT 301/4 Metodologi Penyelidikan Reka Bentuk
VGT 301/2 Latihan Profesional Reka Bentuk
VMT 304/3 Imej dan Bunyi

Kursus Pilihan
Pilih Satu Kursus
VMT 302/3 Animasi 3D
VMT 303/3 Video Eksperimental

Peringkat 400
VMT 411/4 Projek Reka Bentuk 1
VMT 412/4 Projek Reka Bentuk 2

d) Kursus Elektif
VGT 103/3 Tipografi
VME 201/3 Media Instalasi
VGT 201/3 Reka Bentuk Pembungkusan
VRE301E/4 Creative Entrepreneurship

e) Kursus Minor (20 unit)

www.quansheng.org
2016/2017

University Sains Malaysia


Pusat Pengajian Seni
()
Ijazah Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) Rekabentuk Produk
Bachelor of Fine Art (Hons.) Product Design
USM SA55
4 (8 )
(Reka Bentuk Produk),
(Lukisan Teknikal) (Asas Reka Bentuk
Prototaip) (Teknik
Persembahan Visual)
(Lukisan
Teknikal) ()
(Asas Reka Bentuk
Prototaip)(University Courses)
Kursus Asas/ Kersus Teras
E
R&O
CAD/CAM
University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

www.quansheng.org
2016/2017

Kursus Asas
VRA 101/4 Elemen dan Prinsip Rekabentuk
VRA 102/E/2 Theory and Practice of Visual Communication
VRA 103/2 Praktis Studio Visual 1
VRA 104E/3 Pengenalan Komputer Grafik
VRA 105/2 Sejarah Seni dan Rekabentuk
VPE 115/3 Teknik Persembahan Visual

Kursus Perlu
Peringkat 100
VRA 107E/3 Rekabentuk Warisan
VRA 108/2 Praktis Studio Visual 2
VRA 109/3 Media Interaktif 1
VPT 111/2 Teknik Pembuatan Model
VPT 112/2 Permodelan Berkomputer 1
VPT 113/2 Lukisan Teknikal 1

Peringkat 200
VPT 211/2 Bahan dan Proses
VPT 212E/2 Permodelan Berkomputer 2
VPT 213E/2 Lukisan Teknikal 2
VPT 214/2 Ergonomik dalam Rekabentuk
VPT 215/3 Rekabentuk Produk 1
VPT 216/3 Rekabentuk Perabot 1
VPT 220/10 Latihan Industri

Peringkat 300
VRT 301/4 Metodologi Penyelidikan Rekabentuk
VPT 304/3 Pengurusan Rekabentuk Perindustrian
VPT 305/3 Rekabentuk Produk 2
VPT 306/3 Rekabentuk Perabot

Peringkat 400
VPT 411/4 Projek Rekabentuk 1
VPT 412/4 Projek Rekabentuk 2

Kursus Elektif
VRA 106/3 Asas Naratif dan Penjanaan Imej
VMT 105/3 Produksi Video Digital
VMT 110E/3 Cinematography and Editing
VRE 301E/4 Creative Entrepreneurship

Kursus Minor (20 unit)

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Bahasa Inggeris dan
Kesusasteraan
Bachelor of Arts with Honours (English Language And Literature Studies)
USM SB00
3 (7 )(University Courses)

University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

Core Courses
HXE101 - Basic Reading and Writing Skills
HXE111 - Communication and Presentation Skills
HXE112 - Reading and Writing about Literature
HXE113 - Study Skills

www.quansheng.org
2016/2017

Foundation Courses
HXE114 - Modern Literary Theory
HXE107 - Theories of Receptive and Productive Skills
HXE110 - Modern English and American Literature
HXE212 - Language and Literature
HET211 - An Introduction to Linguistics

Major Courses
HEK215 - Contemporary English Grammar
HEK216 - Written Business Communication
HXE224 - Critical Theory and Practice
HEK226 - Effective Public Speaking
HET227 - Morphology and Syntax
HXE228 - English Poetry
HXE229 - Language Learning Theories
HXE316 - The English Novel
HXE317 - Literature and Film
HET319 - Semantics
HET325 - Sociolinguistics
HET327 - English Language Studies Project
HXE420 - Literature in the Renaissance Period
HET429 - Corpus-based Language Studies

Elective Courses
HXE305 - Malaysian Literature in English
HXE318 - New Englishes
HXE321 - Contemporary Drama
HET315 - Language and Power
HXE308 - English for Specific Purposes

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) (Terjemahan dan Interpretasi)
Bachelor of Arts with Honours (Translation and Interpretation)
USM SB01
3 (7 )

10,000


()

:
(translator)
(editor)
(language coordinator)
(interpreter)
(synchronous interpreter)

Kursus Universiti
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

www.quansheng.org
2016/2017

Teras (Modul Lestari)/ Core course


Kemahiran Belajar
Kemahiran Komunikasi
Statistik Asas
Etika dan Masyarakat Lestari
Pemikiran Kritis

Teras Pengkhususan/ Major


Asas Pengajian Penterjemahan
Mendengar dan Bertutur
Bahasa dan Berbahasa
Teori dan Kaedah Terjemahan 1
Teori dan Kaedah Terjemahan 2
Gaya dan Tatabahasa Perbandingan
Bahasa, Undang-undang dan Penterjemahan
Makna dan Penterjemahan
Persediaan Interpretasi
Projek Terjemahan 1
Ideologi, Sosiobudaya dan Penterjemahan
Teori dan Praktik Interpretasi
Projek Terjemahan 2
Penyuntingan dan Penilaian Terjemahan
Strategi Interpretasi

Kursus Elektif
Peristilahan
Perkamusan
Media dan Penterjemahan
Computer-aided Translation

Kursus Minor

Pelajar boleh memilih untuk berminor dalam Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan atau
luar Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan.
Nota: Pelajar perlu memastikan bidang Minor yang dipilih bukanlah dari bidang yang sama
dengan bidang Major pelajar. Sebagai contoh, pelajar yang bermajor dalam Pengajian Bahasa
Malaysia tidak dibenarkan berminor dalam Pengajian Bahasa Malaysia.
Pilih kursus daripada Pakej Minor yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian lain.

www.quansheng.org
2016/2017

University Sains Malaysia


Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan

Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Bahasa Inggeris untuk
Profesional
Bachelor of Arts (Hons.) English for Professionals
USM SB02
6

( (University Courses)
)Consultants
Teacher
Editor
Journalist
Advertising and Marketing
Banking
Broadcasting


University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

www.quansheng.org
2016/2017

WUS101 TERAS KEUSAHAWAN


ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

Core Courses

LET 101 Introduction To World Languages And Multilinguistism


LET 102 The History And Structure Of English
LET 103 Introduction To Linguistics And Linguistics Meaning
LET 104 The Study Of English Grammar
LET 105 The Study Of English Literature
LET 106 Professional Reading
LET 107 Writing For Professional Communication
LEM 200 Industrial Training Orientation Programme
LEM 211 English Discourse
LEM 212 Phonetic And Lexis Of English
LEM 213 Intermediate Study
LEM 214 English In Society
LEM 215 Psychology Of Language
LEM 300 Industrial Training*
LEM 310 English Discourse In The Professions
LEM 311 English For Administration
LEM 312 English For Public Relations And Marketing
LEM 313 English For Scientific, Technical And Web-Based Writing
LEM 314 English For The Media
LEM 315 English For Law
LEM 316 Oral Communication For Social And Occupational Purposes
Elective Courses

LHP 451 Effective Reading


LHP 452 Business Writing
LHP 453 Creative Writing
LHP 454 Academic Writing
LHP 455 English Pronunciation Skills
LHP 456 Spoken English
LHP 457 Public Speaking and Speech Writing
LHP 458 English for Translation
LHP 459 English for Interpretation
LAA/LAC/LAE/LAG/LAJ/LAK/LAP/LAS/LAT ( Foreign Language Courses)
levelsArabic, Chinese,
Spanish,German, Japanese, Korean, French, Thai, Tamil)

www.quansheng.org
2016/2017

University Sains Malaysia


Pusat Pengajian Sains Komputer

Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
Bachelor of Computer Science (Hons.)
USM SC00
4 (8 )
C++, JAVA, Perl
(Computer System)
(Specialisation)


Information Systems Engineering


Multimedia Computing


Distributed Systems & Security

(Algorithms)

Network Computing

(client-server)

Software Engineering
(software)

Intelligent Systems

www.quansheng.org
2016/2017

University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

Core Courses
CPT111 - Principles of Programming
CPT112 - Discrete Structures
CPT113 - Programming Methodology & Data Structures
CPT114 - Logic & Applications
CPT115 - Mathematical Method for Computer Science
CST131 - Computer Organisations
CAT200 - Integrated Software Development Workshop
CMT221 - Database Organisations & Design
CMT222 - System Analysis & Design
CPT211 - Programming Language Concepts & Paradigms
CPT212 - Design & Analysis of Algorithms
CST231 - Data Communications & Networks
CST232 - Operating Systems
CAT300 - Group Innovation Project
CAT301 - Research Methods & Special Topic Study
CAT302/CAT303 - Industrial Training / Undergraduate Research Training
CAT400/CAT401 - Undergraduate Major Project / Undergraduate Research Project
CAT402 - Professional & Technopreneurship Development

Specialisation Courses
(i) Information Systems Engineering
CMT223 - Information Systems Theory & Management
CMT321 - Management & Engineering of Databases
CMT322 - Web Engineering & Technologies
CPT343 - Software Project Management, Process & Evolution
CMT421 - E-Business Strategy, Architecture & Design
CMT423 - Decision Support Systems & Business Intelligence
CMT422 - Multimedia Information Systems & Management
CPT444 - Intelligence Health Informatics
CMT324 - Computer Graphics & Visual Computing
CPT341 - Software Design & Architecture
CPT342 - Knowledge Management & Engineering

www.quansheng.org
2016/2017

(ii) Multimedia Computing


CMT224 - Multimedia Systems
CMT322 - Web Engineering & Technologies
CMT324 - Computer Graphics & Visual Computing
CPT344 - Computer Vision & Image Processing
CMT422 - Multimedia Information Systems & Management
CMT424 - Animation & Virtual Reality
CMT421 - E-Business Strategy, Architecture & Design
CMT423 - Decision Support Systems & Business Intelligence
CPT343 - Software Project Management, Process & Evolution
CPT346 - Natural Language Processing
CST332 - Internet Protocols, Architecture & Routing

(iii) Distributed Systems & Security


CST233 - Information Security & Assurance
CST331 - Principles of Parallel & Distributed Programming
CST334 - Network Monitoring & Security
CST333 - Distributed & Grid Computing
CST431 - Systems Security & Protection
CST433 - Advance Computer Architecture
CST432 - Microprocessors & Embedded Systems
CST434 - Wireless Network & Mobile Computing
CMT321 - Management & Engineering of Databases
CMT322 - Web Engineering & Technologies
CST332 - Internet Protocols, Architecture & Routing

(iv) Network Computing


CST234 - Network Programming
CST332 - Internet Protocols, Architecture & Routing
CST334 - Network Monitoring & Security
CST333 - Distributed & Grid Computing
CST432 - Microprocessors & Embedded Systems
CST434 - Wireless Networks & Mobile Computing
CST431 - Systems Security & Protection
CST433 - Advance Computer Architecture
CMT321 - Management & Engineering of Databases
CMT322 - Web Engineering & Technologies
CST331 - Principles of Parallel & Distributed Programming

(v) Software Engineering


CPT243 - Software Requirements Analysis & Modelling
CPT341 - Software Design & Architecture
CMT322 - Web Engineering & Technologies
CPT343 - Software Project Management, Process & Evolution
CPT441 - Software Quality Assurance & Testing
CPT443 - Automata Theory & Formal Languages
CPT444 - Intelligent Health Informatics

www.quansheng.org
2016/2017

CMT421 - E-Business Strategy, Architecture & Design


CMT321 - Management & Engineering of Databases
CMT324 - Computer Graphics & Visual Computing
CPT342 - Knowledge Management & Engineering

(vi) Intelligent Systems


CPT244 - Artificial Intelligence
CPT342 - Knowledge Management & Engineering
CPT344 - Computer Vision & Image Processing
CPT346 - Natural Language Processing
CMT422 - Multimedia Information Systems & Management
CMT423 - Decision Support Systems & Business Intelligence
CPT444 - Intelligence Health Informatics
CPT443 - Automata Theory & Formal Languages
CMT321 - Management & Engineering of Databases
CMT322 - Web Engineering & Technologies
CMT324 - Computer Graphics & Visual Computing

Elective Courses
Inter-Disciplinary Courses
Choose courses from others school.
Intra-Disciplinary Courses
Choose extra courses from specialisation area

Minor Courses
Choose courses from a Minor Package offer by others school

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Sains Pergigian

Ijazah Sarjana Muda Doktor Pergigian
Bachelor of Doctor of Dental Surgery
USM SD00

5

2
6

Elective

Community and Family Case Studies


Programme

(KursusUniversiti)

BAHASA INGGERIS AKADEMIK


BAHASA INGGERIS SAINTIFIK DAN PERUBATAN
BAHASA MALAYSIA IV
TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
HUBUNGAN ETNIK

www.quansheng.org
2016/2017

-(KursusTeras/Asas)

Course Code For Year 1


1. GNT101 (CRANIOFACIAL BIOLOGY I)
2. GNT102 (HUMAN BIOLOGY 1)
3. GNT103 (CELL, TISSUE AND BASIC PHARMACOLOGY)
4. GNT104 (ORAL BIOLOGY)
5. GNT105 (PROFESSIONAL DEVELOPMENT)
6. GNT106 (CRANIOFACIAL BIOLOGY II)
Course Code For Year 2
1. GNT201 (PAEDIATRIC DENTISTRY I)
2. GNT202 (HUMAN BIOLOGY II)
3. GNT203 (DENTAL PUBLIC HEALTH I)
4. GNT204 (COMMUNITY & FAMILY CASE STUDY I)
5. GNT205 (RESTORATIVE)
6. GNT206 (ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY)
7. GNT207 (DENTAL MATERIALS)
8. GNT208 (ORAL & MAXILLOFACIAL RADIOLOGY)
9. GNT209 (CLINICAL PHARMACOLOGY)
Course Code For Year 3
1. GNT301 (PAEDIATRIC DENTISTRY II)
2. GNT302 (MEDICAL POSTING)
3. GNT303 (DENTAL PUBLIC HEALTH II)
4. GNT304 (COMMUNITY & FAMILY CASE STUDY II)
5. GNT305 (CONSERVATIVE DENTISTRY I)
6. GNT306 (PROSTHODONTICS I)
7. GNT307 (PERIODONTICS I)
8. GNT308 (ORAL MAXILLOFACIAL SURGERY & RADIOLOGY I)
Course Code For Year 4
1. GNT401 (PAEDIATRIC DENTISTRY III)
2. GNT402 (ORTHODONTICS I)
3. GNT403 (DENTAL PUBLIC HEALTH III)
4. GNT405 (CONSERVATIVE DENTISTRY II)
5. GNT406 (PROSTHODONTICS II)
6. GNT407 (PERIODONTICS II)
7. GNT408 (ORAL MAXILLOFACIAL SURGERY AND ORAL RADIOLOGY IL)
8. GNT409 (ORAL MEDICINE AND ORAL PATHOLOGY I)
9. GNE410 (ELECTIVE RESEARCH PROJECT)
Course Code For Year 5
1. GNT501 (PAEDIATRIC DENTISTRY IV)
2. GNT502 (ORTHODONTICS II)
3. GNT503 (GENERAL DENTAL PRACTICE)
4. GNT504 (COMMUNITY & FAMILY CASE STUDY III)
5. GNT505 (CONSERVATIVE DENTISTRY III)
6. GNT506 (PROSTHODONTICS III)
7. GNT507 (PERIODONTICS III)
8. GNT508 (ORAL MAXILLOFACIAL SURGERY AND ORAL RADIOLOGY III)
9. GNT509 (ORAL MEDICINE AND ORAL PATHOLOGY (OM/OP) II)

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan

Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian)
Bachelor of Economy (Hons.)
USM SE00
4 8


(Mikroekonomi)
(Makroekonomi)
(Statistik Gunaan) (Ekonometrik)
(Ekonomi Matematik)
Sejarah Ekonomi( )
2011/2012


(A) Kursus Universiti


LKM400 BAHASA MALAYSIA IV
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

(B) Kursus Teras/Asas


SEW101 Mikroekonomi
SEW103 Makroekonomi
SEW202 Mikroekonomi Pertengahan
SEW204 Makroekonomi Pertengahan

www.quansheng.org
2016/2017

SEW105 Matematik untuk Analisis Ekonomi


SEW207 Statistik Gunaan
SEW303 Sejarah Ekonomi
SEW299 Latihan Industri
SEW499 Projek Penyelidikan
SEW206- Kaedah-kaedah Penyelidikan
SEP403E-Seminar Isu Ekonomi Kontemporari

Kursus Perlu
SEP206 Ekonomi Malaysia
SEP304 Ekonometrik asas

(C) Kursus Elektif


Pilih 3 kursus daripada berikut
SEU224 Ekonomi Pemasaran Pertanian dan Koperasi
SEU227 Ekonomi Pembangunan
SEU230 Ekonomi Buruh
SEU231 Ekonomi Islam

Pilih 6 kursus daripada berikut


SEU332 Ekonomi Perlakuan
SEU333 Organisasi Industri
SEU334 Wang, Perbankan dan Pasaran Kewangan
SEU335E Ekonomi Sektor Awam I
SEU336E Ekonomi Persekitaran dan Sumber Asli
SEU337 Ekonomi Tenaga
SEU338E Ekonomi Pelancongan
SEU339E Perancangan Ekonomi dan Analisis Projek

Pilih 5 kursus daripada berikut


SEU411E Perdagangan Antarabangsa
SEU421E Kewangan Antarabangsa
SEU413E Ekonomi Monetari
SEU422E Ekonomi Gunaan
SEU416E Ekonomi Sektor Awam II
SEU418E Ekonomi Wilayah

(D) Kursus Elektif


Kursus Elektif bagi Rancangan Sarjana Muda Ekonomi ialah kursus-kursus di
luar Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan yang ditawarkan sebagai opsyen.
Jumlah unit kursus elektif ialah 4 unit.

(E) Kursus Minor


Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan di Pusat Pengajian Sains
Kemasyarakatan atau Pusat Pengajian lain untuk melengkapkan Keperluan kursus
minor. Jumlah unit yang perlu dikumpul untuk Kursus Minor ialah 20 unit.

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Pengurusan

Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
Bachelor of Accounting (Hons.)
USM SE02
4 8(Business Mathematics)(Accounting &
Information Technology)(Business Communication)
(Business Law)
(Company Law and
Secretarial Practices) (Financial Accounting &
Reporting)(Taxation)Corporate Finance
(Auditing) (Marketing)
(Business StatisticsAdvanced
AuditingAdvanced Financial Reporting

University/Option Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

Major Courses
ACW 162/3 Financial Accounting
ACW 163/3 Financial Accounting and Reporting I

www.quansheng.org
2016/2017

ACW 170/3 Management Accounting I


ACW 250/3 Auditing
ACW 264/3 Financial Accounting and Reporting II
ACW 265/3 Financial Accounting and Reporting III
ACW 271/3 Management Accounting II
ACW 281/3 Accounting Information System
ACW 290/3 Taxation
ACW 291/3 Advanced Taxation
ACW 352/3 Advanced Auditing
ACW 366/3 Advanced Financial Reporting
ACW 367/3 Issues and Theories of Accounting
ACW 420/3 Public Sector Accounting
ACW 472/3 Management Accounting and Control
ACW 482/3 Analysis and Development of Accounting Information Systems

Core Courses
ATW 101/3 Introduction to Management
ATW 103/3 Business Law
ATW 107/3 Microeconomics
ATW 108/3 Macroeconomics
ACW 110/3 Business Mathematics
ATW 112E/2 Business Communication I
ATW 113E/2 Business Communication II
ATW 123/3 Business Statistics
ACW 180/3 Information Technology and Accounting
ACW 204/3 Company Law and Secretarial Practices
ATW 241/3 Principles of Marketing
ATW 251/3 Organisational Behaviour
ATW 261/3 Principles of Finance
AFW 360/3 Corporate Finance
ATW 393E/4 Strategic Management
ATW 394/3 Business Ethics
ATW 395/3 International Business
ACW 410/3 Integrated Case Study

Elective Courses
**ATW 223/3 Operations Management
AFW 369E/4 Securities Investment and Portfolio Management
*ACE 390/3 Taxation Issues
*#ACE 450/3 Management Audit
ACE 461/3 Accounting Project
ACE 464/3 Islamic Accounting
ACE 465/3 Social and Environmental Accounting
#AFW 368/4 Financial Derivatives

* MIA
# ICAEW

www.quansheng.org
2016/2017

** CIMA

Industrial Training
ACW 310/9 Industrial Training

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Sains Farmasi

Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
Bachelor of Pharmacy (Hons.)
USM SF00
4 (8 )
6 (Physiology)
,
(Pharmacology) ,

(Pharmaceutical Chemistry),
,
(Pharmaceutical Technology)
,
(Clinical Pharmacology)
,

(Social and Administrative Pharmacy)


,

(Core Courses) (Elective),Hospital Pulau Pinang, Hospital Seberang
Jaya

:(3 )

,,


,

,
,

www.quansheng.org
2016/2017

,
,,
,,
,
,
,,
,
,,


,


,


,
,
,,


,
,,
,
,
,
,

www.quansheng.org
2016/2017


University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

Year 1 Core Paper ()


FAR 113 Organic Chemistry
FAR 114 Pharmaceutical Chemistry
FAR 121 Microbiology for pharmacy
FAR 122 Dosage Form 1
FAR 131 Basic Physiology
FAR 141 Peripheral Nervous System and Therapy
FAR 142 Basic Pharmacology and Biochemistry
FAR 153 Communication Skill in Pharmacy Practice
FAR 191 Research Methodology and Statistic in Pharmacy
FAR 192 Social and Public Health Pharmacy

Year 2 Core Paper ()


FAR 212 Principles of Medicinal Chemistry
FAR 221 Physical Pharmacy I
FAR 222 Dosage Form 2
FAR 223 Physical Pharmacy II
FAR 241 Antimicrobial Therapy
FAR 242 Endocrine System and Metabolism
FAR 244 Basic Pharmacognosy and Phytochemistry
FAR 246 Biopharmaceuticals I
FAR 247 Biopharmaceuticals II
FAR 251 Pharmacoinformatics
FAR291 Pharmaceutical Management and Marketing

Year 3 Core Paper ()


FAR 313 Pharmaceutical Analysis
FAR 323 Biopharmacuetics and Pharmacokinetics
FAR 341 Respiratory , Renal and Blood Systems and Therapy
FAR 342 Cardiovascular System and Therapy
FAR 343 Gastrointestinal System and Therapy
FAR 344 Central Nervous System and Therapy
FAR 346 Applied Pharmacognosy
FAR 347 Oncology Pharmacy
FAR 352 Clinical Pharmacy Practice

www.quansheng.org
2016/2017

FAR 353 Applied Pharmacokinetic


FAR 381 Forensic Pharmacy and Ethic
FAR 391 Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics in Developing
Countries

Year 4 Core Paper ()


FAR 411 Advanced Pharmaceutical Analysis
FAR 422 Advanced Drug Delivery
FAR 423 Pharmaceutical Processing
FAR 424 Industrial Pharmacy
FAR 425 Industrial Training
FAR 453 Applied Therapeutics I
FAR 454 Applied Therapeutics II
FAR 457 Medication Counselling Practice
FAR 458 Nuclear Pharmacy
FAR 459 Pharmacogenomics
FAR 460 Traditional and Complementary Medicine
FAR 461 Hospital Pharmacy
FAR 462 Community Pharmacy

Elective Courses
Year 2 Elective Paper ()
FEL 273 Veterinary Pharmacy
FEL 274 Health Promotion Pharmacy

Year 3 Elective Paper ()


FEL 373 Drug Modelling
FEL 374 Drug and Society
FEL 375 Malay Traditional Medicine

Year 3 Elective Paper ()


FEL 472 Research Exercise
FEL 473 Geriatrics Pharmacy
FEL 475 Toxicology
FEL 476 Current Topic in Human Physiology
FEL 477 Personal Care
FEL 478 Patient Bed Side Physiology

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Sains Fizik

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Fizik Gunaan
Bachelor of Applied Science (Hons.) Applied Physics
USM SG00
4 8
50%

(mechanics) (thermodynamics)
(electronics) (quantum mechanics) (statistical
mechanics) (calculus and linear algebra)
(introduction to
microprocessor) (instrumentation)
(semiconductor physics devices) (low dimensional
semiconductor structures) (physics of
Semiconductor Devices) (elective)
(laser and its uses) (applied spectroscopy)
(astronomy) (electronic and photonic material)


(University Courses) ,
(Core Courses) (Elective)
Factory physics researchers
Electronics and telecommunications
physical researchers
Semiconductor Industrial Physics
researchers

University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

www.quansheng.org
2016/2017

Programme Core Courses (72 units):


ZCA 101/4 Physics I (Mechanics)
ZCA 102/4 Physics II (Electricity and Magnetism)
ZCA 110/4 Mathematical Methods I
ZCA 112/3 Mathematical Methods II
ZCT 103/3 Physics III (Vibrations, Waves and Optics)
ZCT 104/3 Physics IV (Modern Physics)
ZCT 106/3 Electronics I
ZCT 191/2 Physics Practical I
ZCT 192/2 Physics Practical II
ZCT 205/3 Quantum Mechanics
ZCT 206/3 Electronics II
ZCT 210/4 Complex Analysis and Differential Equations
ZCT 215/3 Optics
ZAT 281/4 Introduction to Microprocessors
ZAT 283/3 Instrumentation
ZCT 293/2 Physics Practical III
ZCT 307/3 Solid State Physics I
ZAT 386/4 Physics of Semiconductor Devices
ZAT 394/8 Applied Physics Project and Seminar (two semesters)
ZAT 487/4 Semiconductor Fabrication Processes
ZAT 489/3 Low Dimensional Semiconductor Structures
*The course content of ZCA 110/4 overlaps with Mathematics course MAA 101/4 Calculus
and MAA 111/4 Linear Algebra. Students can only register either ZCA 110/4 or MAA 101/4
and MAA 111/4.

Elective Courses (30 units)


*Students must select 30 units; at least 26 units from the group of courses below and the
remaining units may be selected from other Science or Applied Science programmes, not
from School of Physics.

ZAE 282/3 Materials Science


ZCT 213/4 Thermodynamics
ZAE 484/4 Laser and Its Applications
ZAE 485/4 Applied Spectroscopy
ZAE 488/4 Non-Destructive Testing
ZKT 224/4 Electronic and Photonic Materials I
ZCE 111/4 Computational Approach in Physics Learning
ZCE 313/4 Statistical Mechanics
ZKE 327/3 Solid State Lighting I
ZCE 341/4 Energy Studies
ZKE 427/3 Solid State Lighting II
ZCE 451/3 X-Ray Analysis

Industrial Training ZCE 499/9 Industrial Training

Minor Courses (16 units)


Choose courses from a Minor Package offer by others school.

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Sains Fizik

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Geofizik
Bachelor of Applied Science (Hons.) Geophysics
USM SG01
4 8

mechanicsgeology
geophysics data analysis meteorology
introduction to oceanographyremote sensing
Elective synoptic
meteorologytropical meteorology and forecasting
seismic data processing
engineering geophysics and environment geology
oceanography


(University Courses)
(Core Courses) (Elective)


Meteorological researchers
Geological analysis and researchers


University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA IV
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

Programme Core Courses (72 units):


ZCA 101/4-Physics I (Mechanics)

www.quansheng.org
2016/2017

ZCA 102/4-Physics II (Electricity and Magnetism)


ZCA 110/4- Mathematical Methods I
ZCT 103/3-Physics III (Vibrations, Waves and Optics)
ZCT 104/3-Physics IV (Modern Physics)
ZCT 112/3- Mathematical Methods II
ZGT 161/3-Geology I
ZGT 162/3-Geology II
ZGT 190/2-Geology Practical
ZCT 191/2-Physics Practical I
ZCT 210/4-Complex Analysis and Differential Equations
ZGT 271/3-Geophysical Data Analysis
ZGT 265/3-Meteorology I
ZGT 266/3-Solid Earth Geophysics I
ZGT 267/3-Solid Earth Geophysics II
ZGT 268/3-Exploration Geophysics I
ZGT 269/3-Exploration Geophysics II
ZGT 295/4-Geophysics Practical (two semester)
ZGT 372/3 Introduction to Oceanography
ZGT 374/4-Remote Sensing
ZGT 395/8-Geophysics Project (two semester)

*The course content of ZCA 110/4 overlaps with Mathematics course MAA 101/4 Calculus
and MAA 111/4 Linear Algebra. Students can only register either ZCA 110/4 or MAA 101/4
and MAA 111/4.

Elective Courses (30 units)

* Students must select 30 units; at least 26 units from the group of courses below and the
remaining units may be selected from other Science or Applied Science programmes, not
from School of Physics.

ZCE 111/4-Computational Approach in Physics Learning


ZCE 341/4 Energy Studies
ZGE 364/3-Tropical Meteorology and Forecasting
ZGE 370/3-Meteorology II
ZGE 277/4-Structure of the Universe
ZGE 460/3-Synoptic Meteorology
ZGE 461/3-Advanced Geology
ZGE 471/3-Potential Field Interpretation
ZGE 473/4-Seismic Data Processing
ZGE 475/3-Engineering and Environmental Geophysics
ZGE 477/3-Physics Oceanography
ZGE 479/3-Geological Oceanography

Industrial Training - ZCE 499/9-Industrial Training

Minor Courses
Choose courses from a Minor Package offer by others school

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Sains Kajihayat
()
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi Gunaan
Bachelor of Applied Science (Hons.) Applied Biology
USM SG02
4 8
BiologyApplied biology
EcologyGenetics
Biodiversity
Laboratory practicalConcept

Biostatistics Organic chemistry
Inorganic chemistry
Muka Head
HabitatSampling
testanalyst


a(Biotechnology)
microorganismgenetics
molecular biologychemistry

plant cell culture DNA cloning
chromotography

b
( Entomology and Parasitology )
structure
functionecologybehaviour

vectors

c)(Aquatic Biology)
structures
ecosystemfunctionproduction
aquatic ecosystem
conservationutilization

d)(Agrobiology)
agriculture systems

www.quansheng.org
2016/2017

plant pathology
pest control
entomology economic
botany

e)(Environmental Biology)
ecology
(ecosystem)


(University Courses)
(Core Courses)(Elective)

5
University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()

www.quansheng.org
2016/2017

BAHASA ASING ()

Core Courses
Year 1 Core Paper
KTT 112/4 Inorganic Chemistry 1
KOT 122/4 Organic Chemistry 1
MAA 101/4 Calculus (for First Year Science Students)
BOI 102/3 Ecology
BOI 115/3 Plant and Animals Biodiversity
BOI 116/4 Genetics
BOI 117/2 Biodiversity and Ecology Practical

Year 2 Core Paper


BOI 205/4 Biostatistics
BOI 206/4 Principles of Biochemistry
BOI 207/3 General Microbiology

Year 4 Core Paper


BOI 401/3 Scientific Writing, Seminar and Current Topics in Biology

Agrobiology
Level 300 Core Paper ( 16 Units )
BET 305/4 Insect Biology And Systematics
BGT 301/3 Plant Pathology
BGT 302/2 Basic Practical In Plant Pathology
BBT 305/4 Plant Physiology And Development
BST 306/3 Soil Science And Environment

Level 400 Core Paper ( 20 Units )


BGT 400/3 Agriculture, Forest and Stored Product Pests
BGT 401/8 Agrobiology Project or *BOE 400/2 Special Topics in Biology
* 6 unit Elective Paper
BGT 402/4 Tropical Plant Disease Management
BGT 403/2 Advanced Plant Pathology Laboratory
BGT 404/3 Horticultural Science

Elective Paper ( 14 Units under Minor / 30 Units under Elective )


BOT 205/3 Microscopy and Histological Techniques
BOE 201/3 Biological Instrumentation
BTT 306/3 Techniques in Biotechnology
BMT 310/3 Bacteriology
BMT 308/3 Mycology
BMT 306/3 Virology
BEE 305/3 Pesticide Science
BET 306/3 Insect Ecology
BOA 301/4 Industrial Training
BBT 404/3 Economic Botany

www.quansheng.org
2016/2017

BBT 405/3 Plant Tissue Culture


BBT 402/3 Plant Genetics
BST 402/3 Ecology of Invasive Species
BET 406/3 Integrated Pest Management
BME 401/3 Soil Microbiology

Aquatic Biology
Level 300 Core Paper ( 16 Units )
BAT 306/3 Oceanography
BAT 307/3 Ichthyology
BAT 308/3 Limnology
BAT 304/4 Coastal And Marine Ecosystems
BAT 305/3 Benthic Biology and Ecology

Level 400 Core Paper ( 21 Units )


BAT 401/8 Project in Aquatic Biology or *BOE 400/2 Special Topics in Biology
* 6 unit Elective Paper
BAT 404/4 Aquaculture
BET 404/3 Parasites of Aquatic Animals
BAT 402/3 Fisheries Management
BAT 403/3 Management of Aquatic Systems

Elective Paper ( 14 Units under Minor / 30 Units under Elective )


BOE 201/3 Biological Instrumentation
BOT 205/3 Microscopy And Histological Techniques
BOA 301/4 Industrial Training
BET 304/4 Introductory Parasitology
BST 305/3 Environmental Pollution
BST 306/3 Soil Science And Environment
BST 307/3 Population And Community Ecology
BST 308/3 Tropical Ecosystems And Climate Change
BMT 307/3 Environmental Microbiology
BZT 304/3 Invertebrate Zoology
BZT 305/3 Vertebrate Zoology
BZT 307/3 Animal Physiology
BST 405/3 Conservation Ecology And Natural Resources
BST 402/3 Ecology Of Invasive Species
BST 403/3 Environmental Management
BST 404/3 Wildlife Ecology & Management
BZT 404/3 Animal Conservation Genetic

Environmental Biology
Level 300 Core Paper ( 14 Units )

www.quansheng.org
2016/2017

BET 304/4 Introductory Parasitology


BET 305/4 Insect Biology And Systematics
BET 306/3 Insect Ecology
BET 307/3 Insect Physiology And Biochemistry

Level 400 Core Paper ( 24 Units )


BET 401/8 Research Project in Entomology and Parasitology or *BOE 400/2 Special
Topics in Biology
* 6 unit Elective Paper
BET 402/4 Medical and Urban Entomology
BET 404/3 Parasites of Aquatic Animals
BET 403/3 Medical and Veterinary Protozoology
BET 405/3 Medical and Veterinary Helminthology
BET 406/3 Integrated Pest Management

Elective Paper ( 14 Units under Minor / 30 Units under Elective )


BMT 311/3 Immunology
BOT 205/3 Microscopy And Histological Techniques
BOE 201/3 Biological Instrumentation
BST 307/3 Population And Community Ecology
BST 403/3 Environmental Management
BZT 304/3 Invertebrate Zoology
BZT 305/3 Vertebrate Zoology
BZT 306/3 Animal Behaviour
BZT 307/3 Animal Physiology
BZT 402/3 Biology Of Vertebrate Pest Animals
BEE 305/3 Pesticide Science
BOA 301/4 Industrial Training
BGT 400/3 Agriculture, Forest and Store Product Pests

Biotechnology
Level 300 Core Paper ( 15 Units )
BTT 306/3 Techniques In Biotechnology
BTT 305/3 Protein Biochemistry
BMT 305/3 Microbial Physiology
BMT 309/3 Microbial Genetics
BMT 311/3 Immunology

Level 400 Core Paper ( 23 Units )


BTT401/8 Biotechnology Research Project or *BOE 400/2 Special Topics in Biology
* 6 unit Elective Paper
BTT 402/3 Fermentation Technology
BTT 404/3 Genetic Engineering
BTT 403/3 Biochemical Engineering
BBT 403/3 Plant Molecular Biology
BBT 405/3 Plant Tissue Culture

www.quansheng.org
2016/2017

Elective Paper ( 14 Units under Minor / 30 Units under Elective )


BOE 201/3 Biological Instrumentation
BOT 205/3 Microscopy and Histological Techniques
BOA 301/4 Industrial Training
IMG 111/3 Microbiology 1
BBT 402/3 Plant Genetics
BMT 308/3 Mycology
BMT 310/3 Bacteriology
BMT 307/3 Environmental Microbiology
BET 304/4 Introductory Parasitology
BET 305/4 Insect Biology And Systematics
BGT 301/3 Plant Pathology
BGT 302/2 Basic Practical in Plant Pathology
BMT 402/3 Medical Microbiology
BMT 403/3 Industrial Microbiology
BME 401/3 Soil Microbiology
BME 402/3 Microbial Genomics
BTE 401/2 Animal Cell Culture Technology
BZT 404/3 Animal Conservation Genetic
BZT 403/3 Plant-Animal Interaction
BBT 305/4 Plant Physiology And Development
BBT 306/4 Plant Biosystematics And Taxonomy
BST 305/3 Environmental Pollution
BAT 307/3 Ichthyology
BAT 404/4 Aquaculture

Environmental Biology
Level 200 Core Paper ( 18 Units )
BST 305/3 Environmental Pollution
BST 306/3 Soil Science And Environment
BAT 306/3 Oceanography
BAT 308/3 Limnology
BST 307/3 Population And Community Ecology
BST 308/3 Tropical Ecosystems And Climate Change

Level 300 Core Paper ( 20 Units )


BST 401/8 Environmental Biology Research Project or *BOE 400/2 Special Topics in
Biology
* 6 unit Elective Paper
BST 402/3 Ecology Of Invasive Species
BST 405/3 Conservation Ecology And Natural Resources
BST 403/3 Environmental Management
BST 404/3 Wildlife Ecology & Management

Elective Paper ( 14 Units under Minor / 30 Units under Elective )


BOE 201/3 Biological Instrumentation

www.quansheng.org
2016/2017

BOT 205/3 Microscopy And Histological Techniques


BOA 301/4 Industrial Training
BAT 304/4 Coastal And Marine Ecosystem
BAT 305/3 Benthic Biology And Ecology
BET 305/4 Insect Biology And Systematics
BET 306/3 Insect Ecology
BMT 307/3 Environmental Microbiology
BBT 308/3 Tropical Plant Ecology
BBT 306/4 Plant Biosystematics And Taxonomy
BBT 307/3 Ethnobotany
BAT 307/3 Ichthyology
BAT 404/4 Aquaculture
BAT 402/3 Fisheries Management
BAT 403/3 Management Of Aquatic Systems
BET 406/3 Integrated Pest Management
BBT 404/3 Economic Botany
BZT 403/3 Plant-Animal Interaction
BZT 404/3 Animal Conservation Genetic

Minor Courses
Choose courses from a Minor Package offer by others school

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Sains Kimia
()
Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Kimia Analisis
Bachelor of Applied Science (Hons.) Analytical Chemistry
USM SG03
4 8

(Qualitative
Analysis)(Quantitative Analysis)

(Physical Chemistry)(Organic Chemistry)
(inorganic chemistry)(Analytical Chemistry)
(Spectroscopy)
(Nuclear Magnetic Resonance)
(Electrochemical Instruments)University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()

www.quansheng.org
2016/2017

BAHASA ASING ()

Core Courses
MAA 101/4 Calculus for Science Students 1
MAA 102/4 Calculus for Science Students 2
ZCT 103/3 Physics III (Vibration, Waves and Optics)
ZCT 104/3 Physics IV ( Modern Physics)
KUT 101/2 General Chemistry Practical I
KUT 102/2 General Chemistry Practical II
KTT 112/4 Inorganic Chemistry I
KOT 122/4 Organic Chemistry I
KUT 206/2 Organic Chemistry Practical
KTT 212/3 Inorganic Chemistry II
KOT 222/3 Organic Chemistry II
KFT 233/4 Physical Chemistry I
KAT 245/4 Analytical Chemistry I
KFT 332/3 Physical Chemistry II
KAT 340/2 Analytical Chemistry Practical II
KAT 345/4 Spectroscopic Methods
KAT 344/4 Separation Methods
KAT 346/4 Electroanalytical Method
KFT 431/3 Physical Chemistry III
KAT 442/4 Environmental Pollution Chemistry
KUE 409/6 Chemistry Project or 6 other units from Industrial or Pure Chemistry

(A) Elective course (30 units)


Compulsory Course (16 units)
MAT 181/4 Programming for Scientific Applications
KUT 304/2 Physical Chemistry Practical
KUE 306/2 Research Methodology in Chemistry
KAE 348/2 Analytical Chemistry Practical III
KIT 354/3 Polymer Chemistry
KAE 448/3 Bioanalysis

Selection course (14 units)


KIE 361/4 Industrial Training

Additional 10 (if taking KIE 361/4) or 14 units taken from Industrial Chemistry
and other courses from School of Physics, Mathematical Sciences, Biological
Sciences, Industrial Technology and Centre for Global Archaeological Research

(B) Minor and Elective Programme (30 units)


Elective Components (compulsory)
MAT 181/4 Programming for Scientific Applications
KUT 304/2 Physical Chemistry Practical

www.quansheng.org
2016/2017

KUE 306/2 Research Methodology in Chemistry

Elective Components (selection of 2 or more units)


KIT 257/3 Material Chemistry
KIT 354/3 Polymer Chemistry
KAE 348/2 Analytical Chemistry Practical III
KIE 361/4 Industrial Training
KAE 448/3 Bioanalysis

Minor Components (20 units)
* (A) Elective course (B) Minor and Elective Programme
A/B)

Industrial Training (Optional)


KIE 361/4 Industrial Training

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Sains Kimia
()
Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Kimia Industri
Bachelor of Applied Science (Hons.) Industrial Chemistry
USM SG04
4 8

(Percentage Yield)
(Physical
Chemistry) (Organic Chemistry) (Inorganic
Chemistry) (Material Chemistry) (Analytical
Chemistry)
Chemical Engineering Thermodynamics)(Polymer)


//

University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

Core Courses
MAA 101/4 Calculus for Science Students 1
MAA 102/4 Calculus for Science Students 2

www.quansheng.org
2016/2017

ZCA 101/4 Physics I (Mechanics)


ZCT 104/3 Physics IV ( Modern Physics)
KUT 101/2 General Chemistry Practical I
KUT 102/2 General Chemistry Practical II
KTT 112/4 Inorganic Chemistry I
KOT 122/4 Organic Chemistry I
KTT 212/3 Inorganic Chemistry II
KOT 222/3 Organic Chemistry II
KFT 231/4 Physical Chemistry I
KAT 245/4 Analytical Chemistry I
KIT 257/3 Materials Chemistry
KIT 258/4 Unit Operations
KUT 305/2 Analytical Chemistry Practical I
KFT 332/3 Physical Chemistry II
KAT 349/3 Analytical Chemistry II
KIT 358/3 Polymer Chemistry
KIT 355/2 Unit Operation Practical
KIT 357/3 Industrial Practice
KIT456/3 Chemical Processing
KUE 409/6 Chemistry Project or 6 other units from Analytical or Pure Chemistry

(A) Elective course (30 units)


Compulsory Course (12 units)
KUT 203/2 Inorganic Chemistry Practical
MAT 223/4 Differential Equations I
KUE 306/2 Research Methodology in Chemistry
KIE 361/2 Industrial Training

Selection course (2 or more units)


KUT 206/2 Organic Chemistry Practical
KUT 304/2 Physical Chemistry Practical

Selection course (16 or more units)


KIE 361/4 Industrial Training
KUT 407/2 Inorganic and Analytical Chemistry Practical
KAE 448/3 Bioanalysis
KIE 456/3 Food and Palm Oil Chemistry
KIE 458/3 Selected Topics in Industrial Chemistry

Additional units can be taken from Pure Chemistry and Analytical Chemistry and
other courses from School of Physics, Mathematical Sciences and Biological
Sciences

(B) Minor and Elective Programme (30 units)


Elective Components (compulsory)

www.quansheng.org
2016/2017

KUE 306/2 Research Methodology in Chemistry

Elective Components (selection of 4 or more units)


KUT 203/2 Inorganic Chemistry Practical
KUT 206/2 Organic Chemistry Practical
MAT 223/4 Differential Equation I
KUT 304/2 Physical Chemistry Practical
KIE 361/4 Industrial Training
KIE 456/3 Food and Palm Oil Chemistry
KIE 458/3 Selected Topics in Industrial Chemistry

Minor Components (20 units)
* (A) Elective course (B) Minor and Elective Programme
(A/B)

www.quansheng.org
2016/2017

University Sains Malaysia


Pusat Pengajian Sains Matematik
()
Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Pemodelan Matematik (Kepujian)
Bachelor of Applied Science with honours (Mathematical Modeling)
USM SG05
4 8
(Introduction to Modelling)
(Fluid Mechanics) (Mathematical Modelling)
(Engineering Computation)

(calculus)
(advanced calculus)(vector calculus), (linear
algebra), (differential equations), (computational
methods) (mathematical modelling)C++
(C++ programming language) (probability theory)(University Courses)
(Core Courses) (Elective)

(A) University Courses (Kursus Universiti)


LKM400 BAHASA MALAYSIA IV
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

www.quansheng.org
2016/2017

(B) Core Courses (Kursus Teras)


Compulsory
MAT 100/3 Mathematical Foundations
MAT 101/4 Calculus
MAT 111/4 Linear Algebra
MAT 161/4 Elementary Statistics
MAT 181/4 Programming for Scientific Applications
MAT 201/4 Advance Calculus
MAT 202/4 Introduction to Analysis
MAT 203/4 Vector Calculus
MSS 212/4 Further Linear Algebra
MAT 223/4 Differential Equations I
MAT 263/4 Probability Theory
MAT 323/4 Differential Equations II
MSG 328/4 Introduction to Modelling
MSG 381/3 Modelling Laboratory I
MAT 382/4 Introductory Numerical Methods
MSG 382/3 Modelling Laboratory II
MSG 384/4 Introduction to Geometric Modelling
MSG 489/4 Numerical Methods for Differential Equations
MSG 491/6 Project

Compulsory Elective
Choose 3 from 4 listed courses
MSG 422/4 Fluid Mechanics
MSG 427/4 Environmental Modelling
MSG 485/4 Finite Element Methods
MSG 488/4 Mathematical Algorithms for Computer Graphics

(C) Elective Courses (Kursus Elektif) and Minor Courses (Kursus Minor)
Students can choose to take elective courses or minor courses. Elective courses include all
courses provided by the School of Mathematical Sciences, including the Programming for
Scientific Applications as an elective. Minor courses include all minor programmes provided
by the university.

(D) Skill / Optional Courses


In order to fulfil this requirement, students of the School of Mathematical Sciences are allowed to
take any course outside the Schools of Mathematical Sciences, Chemical Sciences, Biological
Sciences and Physics. Students are encouraged to take English language, foreign languages,
thinking techniques, history and philosophy of science courses.

www.quansheng.org
2016/2017

University Sains Malaysia


Pusat Pengajian Sains Matematik

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Statistik Gunaan (Kepujian)
Bachelor of Applied Science with Honours (Applied Statistics)
USM SG06

(design and analysis of experiments)
(quality control), (time series analysis)
(sample survey and sampling techniques)

(
) (analysis, algebra, geometry) (probability theory)
(elementary statistics(Statistical laboratory
(operations research)(regression analysis)
(multivariate statistical analysis) (sampling
(nonparametric statistics (calculus) (advanced
calculus)C++(C++ programming language)
SPSS Minitab

(University Courses)
(Core Courses) (Elective)

(A) University Courses (Kursus Universiti)


LKM400 BAHASA MALAYSIA IV
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH

www.quansheng.org
2016/2017

KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

(B) Core Courses (Kursus Teras)


Compulsory
MAT 100/3 Mathematical Foundations
MAT 101/4 Calculus
MAT 111/4 Linear Algebra
MAT 161/4 Elementary Statistics
MSG 162/4 Applied Statistical Methods
MAT 181/4 Programming for Scientific Applications
MAT 201/4 Advanced Calculus
MAT 223/4 Differential Equations I
MAT 263/4 Probability Theory
MAT 264/4 Non-Parametric Statistics
MSG 265/4 Design and Analysis of Experiments
MSG 287/3 Statistical Laboratory
MAT 363/4 Statistical Inference
MSG 368/4 Sample Survey and Sampling Technique
MSG 460/3 Survival Analysis
MSG 466/4 Multivariate Analysis
MSG 467/4 Time Series Analysis
MSG 469/4 Regression Analysis
MSG 491/6 Project

Compulsory Elective
Choose 3 from 4 listed courses
MAT 251/4 Introduction to Operations Research
MSG 355/4 Inventory Control
MSG 362/4 Quality Control
MSG 453/4 Queuing System and Simulation

www.quansheng.org
2016/2017

University Sains Malaysia


Pusat Pengajian Sains Matematik
()
Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Matematik dan Ekonomi (Kepujian)
Bachelor of Applied Science with Honours (Mathematics and Economy)
USM SG21
4 8
(
) (analysis, algebra, geometry)(probability theory)
(mathematical statistics) (operations research)
(sampling)(calculus)(Introduction to Economic
Issues) (Microeconomics) (Macroeconomics)


(University Courses)
(Core Courses) (Elective)(A) University Courses (Kursus Universiti)


LKM400 BAHASA MALAYSIA IV
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN

www.quansheng.org
2016/2017

ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

(B) Core Courses (Kursus Teras)


Compulsory Mathematics Courses (51 units)
MAT 100/3: Mathematical Foundations
MAT 101/4: Calculus
MAT 111/4: Linear Algebra
MAT 161/4: Elementary Statistics
MSG 162/4: Applied Statistical Methods
MAT 201/4: Advanced Calculus
MAT 223/4: Differential Equations I
MAT 251/4: Introduction to Operations Research
MAT 263/4: Probability Theory
MSG 287/3: Statistical Laboratory
MAT 363/4: Statistical Inference
MSG 386/3: Operations Research Laboratory
MSG 491/6: Project

Compulsory Core Economics Courses (24 units)


SKW 109/3: Introduction to Economic Issues
SEW 101/3: Microeconomics
SEW 103/3: Macroeconomics
SEW 202/3: Intermediate Microeconomics
SEW 204/3: Intermediate Macroeconomics
SEW 303/3: Economics History
SEP 206/3: Malaysian Economics
SEP 304/3: Basic Econometrics

Compulsory Elective Courses (32 units)


aChoose at least 2 from 4 of the following courses:
SEU 224/3: Agricultural Marketing and Cooperative Economics
SEU 227/3: Development Economics
SEU 230/3: Labour Economics
SEU 231/3: Islamic Economics

bChoose at least 2 from 5 of the following courses:


SEU 332/3: Behavioral Economics
SEU 334/3: Money, Banking and Financial Market
SEU 335E/3: Public Sector Economics I
SEU 336E/3: Environment Economics and Natural Resource
SEU 339E/3: Economic Planning and Project Analysis

www.quansheng.org
2016/2017

cChoose at least 2 from 5 of the following courses:


SEU 411E/3: International Trade
SEU 413E/3: Monetary Economics
SEU 416E/3: Public Sector Economics II
SEU 421E/3: International Finance
SEU 422E/3 : Applied Economics

dChoose at least 2 from the following courses:


MSG 455/4: Game Theory
MSG 456/4: Mathematical Programming
MSG 467/4: Time Series Analysis

(C) SKILL / OPTIONAL COURSES


In order to fulfill this requirement, students of the School of Mathematical Sciences are
allowed to take any course outside the Schools of Mathematical Sciences, Chemical
Sciences, Biological Sciences and Physics. Students are encouraged to take English
language [LHP code], foreign languages, thinking techniques, history and philosophy of
science courses.

www.quansheng.org
2016/2017

University Sains Malaysia


Pusat Pengajian Sains Matematik

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Penyelidikan Operasi (Kepujian
Bachelor of Applied Science with honors (Operation Research)
USM SG25
4 8
(Linear and Integer Programming)
(Queuing System and Simulation) (Network
Flows) (Inventory Control) (Mathematical
Programming)

() (analysis,
algebra, geometry) (probability theory)
(statistical laboratory) (elementary statistics)
(mathematical statistics)(operations research)
(sampling)(nonparametric statistics)
(calculus)(advanced calculus)C++C++
programming language


(University Courses)
(Core Courses) (Elective)


(A) University Courses (Kursus Universiti)
LKM400 BAHASA MALAYSIA IV
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

www.quansheng.org
2016/2017

(B) Core Courses (Kursus Teras)


Compulsory (75 units)
MAT 100/3 Mathematical Foundations
MAT 101/4 Calculus
MAT 111/4 Linear Algebra
MAT 161/4 Elementary Statistics
MSG 162/4 Applied Statistical Methods
MAT 181/4 Programming for Scientific Applications
MAT 201/4 Advanced Calculus
MAT 223/4 Differential Equations I
MAT 251/4 Introduction to Operations Research
MAT 263/4 Probability Theory
MSG 287/3 Statistical Laboratory
MSG 352/4 Linear and Integer Programming
MSG 354/4 Network Flows
MSG 355/4 Inventory Control
MAT 363/4 Statistical Inference
MSG 386/3 Operations Research Laboratory
MSG 453/4 Queueing System and Simulation
MSG 456/4 Mathematical Programming
MSG 491/6 Project

Compulsory Elective (Choose 3 from 4 listed courses)


MSG 265/4 : Design and Analysis of Experiments
MSG 455/4 : Game Theory
MSG 467/4 : Time Series Analysis
MSG 469/4 : Regression Analysis

(C)Minor Courses
Students are allowed to take a Minor in any of the area of Minors offered by the
University. Examples of Minor packages include Management, Computer Sciences,
English Language and Journalism. Please refer to the Minor Program Guide Book for a
complete list and further details.

(D) Skill / Optional Courses


In order to fulfil this requirement, students of the School of Mathematical Sciences are allowed to
take any course outside the Schools of Mathematical Sciences, Chemical Sciences, Biological
Sciences and Physics. Students are encouraged to take English language [LHP code], foreign
languages, thinking techniques, history and philosophy of science courses.

www.quansheng.org
2016/2017

University Sains Malaysia


Pusat Pengajian Sains Fizik

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Fizik Perubatan
Bachelor of Applied Science (Hons.) Medical Physics
USM SG28
3 6

mechanics
human anatomy and physiology
physics of diagnostic radiology radiation
biophysicsphysics of Radiotherapy and
nuclear medicine Elective
medical instrumentationsphysics of the
medical imaging laser and its applications
atomic and nuclear physics


(University Courses)
(Core Courses) (Elective)


Hospital physical researchers
Medical equipment physical officer
Physical researchers
Medical equipment salesman

University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA IV
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

www.quansheng.org
2016/2017

Programme Core Courses (70 units):


ZCA 101/4 Physics I (Mechanics)
ZCA 102/4 Physics II (Electricity and Magnetism)
ZCA 110/4 Mathematical Methods I
ZCT 103/3 Physics III (Vibrations, Waves and Optics)
ZCT 104/3 Physics IV (Modern Physics)
ZCT 106/3 Electronics I
ZCT 191/2 Physics Practical I
ZCT 192/2 Physics Practical II
ZCT 205/3 Quantum Mechanics
ZCT 210/4 Complex Analysis and Differential Equations
ZCT 214/3 Thermodynamics
ZCT 215/3 Optics
ZMT 231/4 Human Anatomy and Physiology
ZCT 293/2 Physics Practical III
ZCT 307/3 Solid State Physics I
ZCT 314/3 Statistics Mechanics
ZMT 334/4 Physics of Diagnostic Radiology
ZMT 335/4 Physics of Radiotherapy and Nuclear Medicine
ZMT 397/8 Medical Physics Project (two semester)
ZCE 431/4 Radiation Biophysics

*The course content of ZCA 110/4 overlaps with Mathematics courses MAA 101/4.
Calculus and MAA 111/4 Linear Algebra. Students can only register either ZCA 110/4 or
MAA 101/4 and MAA 111/4 .

Elective Courses
* Students must select 30 units; at least 26 units from the group of courses below and the
remaining units may be selected from other Science or Applied Science programmes, not
from School of Physics.

ZCE 111/4 Computational Approach in Physics Learning


ZCE 112/3 Mathematic Method II
ZCE 305/3 Atomic and Nuclear Physics
ZME336/4 Medical Instrumentation
ZCE341/4 Energy Studies
ZAT386/4 Semiconductor Physics Devices
ZME432/4 Medical Lasers
ZME438/4 Physics of Medical Imaging
ZCE 451/3 X-Ray Analysis
ZAE484/4 Laser and Its Application
ZAE488/4 Non-Destructive Testing
ZCE499/9 Industrial Testing

Industrial Training
ZCE 499/9 Industrial Training

www.quansheng.org
2016/2017

Minor Courses
Choose courses from a Minor Package offer by others school

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Sains Fizik

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Fizik Kejuruteraan
Bachelor of Applied Science (Hons.) Engineering Physics
USM SG29
48
LED

mechanics thermodynamics
electronicsquantum mechanics
statistical mechanics
calculus and linear algebra
opticsengineering design
electronic and photonic material the engineer in
societyElective
laser and its applicationselectronic
and photonic devices and systems
photonic display and storage technology
optic fiber technology and communication


(University Courses)
(Core Courses) (Elective)
Plant engineering physics researchers
Electronics and
telecommunications Engineering Physics researchers
Electronic products industry
engineering physics researchers

University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA IV
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()

www.quansheng.org
2016/2017

BAHASA ASING ()

Programme Core Courses (72 units):


ZCA 101/4-Physics I (Mechanics)
ZCA 102/4-Physics II (Electricity and Magnetism)
ZCT 103/3 Physics III (Vibrations, Waves and Optics)
ZCT 104/3-Physics IV (Modern Physics)
ZCT 106/3-Electronics I
ZCA 110/4- Mathematical Methods I
ZCT 112/3 Mathematical Methods II
ZCT 191/2-Physics Practical I
ZCT 192/2-Physics Practical II
ZCT 205/3-Quantum Mechanics
ZCT 206/3-Electronics II
ZCT 210/4-Complex Analysis and Differential Equations
ZCT 215/3-Optics
ZKT 223/3-Engineering Design
ZKT 222/4-Electronics and photonic Materials I
ZCT 293/2-Physics Practical III
ZKT 296/2-Photonics Laboratory
ZKT 297/3-Practical Training
ZCT 304/3-Electricity and Magnetism
ZCT 307/3-Solid State Physics I
ZKT 321/3-The Engineer in Society
ZKT 396/8-Engineering Physics Projects 2 semesters

*The course content of ZCA 110/4 overlaps with Mathematics course MAA 101/4 Calculus
and MAA 111/4 Linear Algebra. Students can only register either ZCA 110/4 or MAA 101/4
and MAA 111/4.

Elective Courses
* Students must select 30 units; at least 26 units from the group of courses below and the
remaining units may be selected from other Science or Applied Science programmes, not
from School of Physics.

ZAE 484/4 Laser and Its Applications


ZAE 488/4 Non-destructive Testing
ZCE 111/4 Computational Physics in Physics Learning
ZCT 214/3 Thermodynamics
ZCT 219/4 Mathematical Methods III
ZCT 314/3 Statistical Mechanics
ZKE 322/3 Electronic and Photonic Materials II
ZKE 323/3 Electronic and Photonic Devices and Systems
ZKE 326/4 Signal and Image Processing
ZKE 327/3 Solid State Lighting I
ZKE 427/3 Solid State Lightning II

Industrial Training

www.quansheng.org
2016/2017

ZCE 499/9 -Industrial Training

Minor Courses
Choose courses from a Minor Package offer by others school

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan Dan Perancangan

Ijazah Sarjana Muda Sains Perumahan, Bangunan Dan Perancangan
(Kepujian) Seni Bina
Bachelor of Science HBP (Hons.) Architecture
USM SH03
6


2-D 3-D
12
LAM Part I
Bachelor of Architecture LAM Part II


:
Bachelor of Architecture

(A) University Courses


LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

www.quansheng.org
2016/2017

(B) Core Courses


RUS 104/7 - Integrated Studio I
RUS 106/7 - Design Studio
RAG 121/3 - Environmental Science I
RAG 132/3 - Introduction to Built Environment & Human Settlement
RAG 161/3 - Building Construction I
REG 163/3 - Theory of Structures I
RAS 203/7 - Architectural Studio 1
RAS 204/7 - Architectural Studio 2
RAK 232/3 - Principles of Architecture Design
RAG 265/3 - Building Construction 2
RUL 274/6 - Compulsory Practical Training
RAS 305/7 - Architectural Studio 3
RAS 306/7 - Architectural Studio 4
RAK 344/3 - History and Theory in Architecture 1
RAK 346/3 - History and Theory in Architecture 2

(C) Elective Courses


RMK 153/3 - Principles of Construction Economics*
RAG 232/3 - Architectural Working Drawing & Documentation*
RAG 234/3 - Computer Aided Design for Architecture*
RMK 252/3 - Principles of Project Management*
REG 261/3 - Building Services*
REG 266/3 - Theory of Structures II*
RAG 322/3 - Environmental Science 2*
RAG 333/3 - Advanced Computer Aided Architecture Design*
RAK 345/3 - Housing Studies*
RMK 354/3 - Construction Law *
REG 360/3 - Industrialized Building System IBS*
RAL 371/3 - Measured Drawing*
* Recommended courses

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan Dan Perancangan

Ijazah Sarjana Muda Sains Perumahan, Bangunan dan Perancangan
(Kepujian) Perancangan Bandar dan Wilayah
Bachelor of Science HBP (Hons.) Urban and Regional Planning
USM SH04
3 6


:


12

(A) University Courses


LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

www.quansheng.org
2016/2017

(B) Core Courses


RUS 104 - Integrated Studio I
RUS 106 - Design Studio
RAG 121 - Environmental Science I
RPG 131 - Applied Quantitative Methods
RAG 132 - Introduction to Built Environment & Human Settlement
RPS 201 - Urban and Regional Planning Studio 1
RPS 202 - Urban and Regional Planning Studio 2
RPK 231 - Principles of Planning
RPK 233 - Methods of Planning Analysis
RPG 235 - Geographic Information System and Computer Aided Design for Planning
RUL 274 - Compulsory Practical Training
RPS 303 - Urban and Regional Planning Studio 3
RPS 304 - Urban and Regional Planning Studio 4
RPK 343 - Social Aspects in Planning
RPK 351 - Urban and Regional Economics

(C) Elective Courses


RMK 153 - Principles of Construction Economics*
RAG 161 - Building Construction I*
REG 163 - Theory of Structures I
RPK 222 - Conservation*
REG 232 - Land Surveying*
RMK 252 - Principles of Project Management*
REG 265 - Infrastructure Technology*
RPK 321 - Landscape Planning*
RPK 323 - Tourism Planning and Development*
RPK 332 - Urban Design*
RPK 334 - Traffic Planning*
RMK 336 - Valuation
RMK 357 - Land Administration*
RAK 345 - Housing Studies
* Recommended courses

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan Dan Perancangan

Ijazah Sarjana Muda Sains Perumahan, Bangunan Dan Perancangan
(Kepujian) Ukur Bangunan
Bachelor of Science HBPHons.Building Surveying
USM SH05
(6 )
:
2009/2010


12

(A) University Courses


LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

www.quansheng.org
2016/2017

(B) Core Courses


RUS 104 - Integrated Studio I
RUS 105 - Integrated Studio 2
RAG 121 - Environmental Science I
RPG 131 - Applied Quantitative Methods
RAG 132 - Introduction to Built Environment & Human Settlement
RMK 153 - Principles of Construction Economics
RAG 161 - Building Construction I
REG 163 - Theory of Structures I
RBS 203 - Building Surveying Studio 1
RBS 204 - Building Surveying Studio 2
RBK 231 - Principle of Building Surveying
RUL 274 - Compulsory Practical Training
RBS 305 - Building Surveying Studio 3
RBS 306 - Building Surveying Studio 4
RBK 351 - Professional Practice for Building Surveyor

(C) Elective Courses


RPK 222 - Conservation*
REG 232 - Land Surveying*
RQG 236 - Measurement 1*
RQG 237 - Measurement 2*
RMK 252 - Principles of Project Management*
REG 261 - Building Services*
REG 265 - Infrastructure Technology*
REG 266 - Theory of Structures II
RAG 322 - Environmental Science 2
RMK 336 - Valuation*
RBG 351 - Building Maintenance*
RMK 354 - Construction Law
REG 361 - Methods of Construction*
REG 363 - Site Investigation
REG 370 - Building Forensic and Maintenance
RBL 371 - Building Surveying Studies*
* Recommended courses

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan Dan Perancangan

Ijazah Sarjana Muda Sains Perumahan, Bangunan dan Perancangan
(Kepujian) Ukur Bahan
Bachelor of Science HBP (Hons.) Quantity Surveying
USM SH06
3 (6 )
(Construction techniques and technology)(A) University Courses


LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

(B) Core Courses


RUS 104 - Integrated Studio I
RUS 105 - Integrated Studio 2
RAG 121 - Environmental Science I
RAG 161 - Building Construction I

www.quansheng.org
2016/2017

REG 163 Theory of Structures 1


RQS 201 - Quantity Surveying Studio I
RQS 202 - Quantity Surveying Studio 2
RQG 236 - Measurement 1
RQG 237 - Measurement 2
RQK 255 - Professional Practice for Quantity Surveyors
RQG 259 - Cost and Value Management 1
RUL 274 - Compulsory Practical Training
RQS 303 - Quantity Surveying Studio 3
RQS 304 - Quantity Surveying Studio 4
RQL 370 - Quantity Surveying Studies

(C) Elective Courses


RPG 131 - Applied Quantitative Methods*
RAG 132 - Introduction to Built Environment & Human Settlement*
RMK 153 - Principles of Construction Economics*
REG 232 - Land Surveying*
RMK 252 - Principles of Project Management*
RMK 254 - Legal Studies*
REG 261 - Building Services*
RAG 265 - Building Construction 2*
REG 265 - Infrastructure Technology *
RMK 353 - Property Management*
RMK 354 - Construction Law *
RQG 359 - Cost and Value Management 2*
REG 361 - Methods of Construction
REG 370 - Building Forensic and Maintenance
* Recommended courses

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan Dan Perancangan

Ijazah Sarjana Muda Sains Perumahan, Bangunan dan Perancangan
(Kepujian) Pengurusan Binaan
Bachelor of Science HBP (Hons.) Construction Management
USM SH08
3 (6 )
(Construction Law)
(Management planning)
:(A) (Kursus Universiti)
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

(B) (Kursus Teras/Asas)


RUS 104 - Integrated Studio I
RUS 105 - Integrated Studio 2
RAG 121 - Environmental Science I
RPG 131 - Applied Quantitative Methods

www.quansheng.org
2016/2017

RAG 132 - Introduction to Build Environment & Human Settlement


RMK 153 - Principles of Construction Economics
RAG 161 - Building Construction I
RAG 163 - Theory of Structures I
RMS 201 - Management Studio I
RMS 202 - Management Studio 2
RMK 231 - Building and Civil Engineering Quantities
RMK 252 - Principles of Project Management
RUL 274 - Compulsory Practical Training
RMS 303 - Management Studio 3
RMS 304 - Management Studio 4

(C) (Kursus Elektif)


REG 232 - Land Surveying*
RMK 232 - Pricing And Estimating*
RMK 254 - Legal Studies*
REG 261 - Building Services
RAG 265 - Building Construction 2
RMK 336 - Valuation*
RMK 353 - Property Management
RMK 354 - Construction Law*
RMK 357 - Land Administration*
REG 360 - Industrialised Building System (IBS)
REG 361 - Methods of Construction*
RMK 362 - Construction and Finance Management 1*
RMK 363 - Construction Economics*
RMK 364 - Construction and Finance Management 2*
*Recommended courses

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan Dan Perancangan

Ijazah Sarjana Muda Sains Perumahan, Bangunan Dan Perancangan
(Kepujian) Rekabentuk Dalaman
Bachelor of Science HBP (Hons.) Interior Design
USM SH10
6


Design
history and cultureInterior Design Lighting
Furniture Design Product markets or
management

(A) University Courses


LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

www.quansheng.org
2016/2017

(B) Core Courses (72 units)


RUS 104 - Integrated Studio I
RUS 106 - Design Studio
RAG 161 - Building Construction I
RDS 201 - Interior Design Studio 1
RDS 202 - Interior Design Studio 2
RAG 234 - Computer Aided Design for Architecture
RDG 235 - Ergonomics
REG 261 - Building Services
RDG 262 - Interior Design Lighting
RUL 274 - Compulsory Practical Training
RDS 301 - Interior Design Studio 3
RDS 302 - Interior Design Studio 4
RDG 334 - Theory and History of Design
RDG 336 - Professional Practice for Interior Design
RDG 366 - Furniture Design

(C) Elective Courses (36 units)


RAG 121 - Environmental Science I*
RPG 131 - Applied Quantitative Methods*
RAG 132 - Introduction to Built Environment & Human Settlement*
RMK 153 - Principles of Construction Economics*
REG 163 - Theory of Structures 1
RDB 217 - Exhibition and Display*
RAK 232 - Principles of Architectural Design
RMK 252 - Principles of Project Management*
RDG 313 - Design Workshop*
RDB 314 - Design Management
RDG 323 - Design Presentation Techniques*
RAG 333 - Advanced Computer Aided Architecture Design*
RAK 345 Housing Studies
* Recommended courses

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan Dan Perancangan

Ijazah Sarjana Muda Sains Perumahan, Bangunan dan Perancangan
(Kepujian) Teknologi Bangunan
Bachelor of Science HBP (Hons.) Building Technology
USM SH13
3 (6 )

(A) University Courses


LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

www.quansheng.org
2016/2017

(B) Core Courses


RUS 104 - Integrated Studio I
RUS 105 - Integrated Studio 2
RAG 161 - Building Construction I
REG 163 - Theory to Structures I
RES 201 - Building Technology Studio 1
RES 202 - Building Technology Studio 2
REG 232 - Land Surveying
REG 261 - Building Services
REG 266 - Theory of Structures II
RUL 274 - Compulsory Practical Training
RES 303 - Building Technology Studio 3
RES 304 - Building Technology Studio 4
REG 361 - Methods of Construction
RMK 252 - Principles of Project Management
REL 370 - Building Technology Studies

(C) Elective Courses


RAG 121 - Environmental Science I*
RAG 132 - Introduction to Built Environment & Human Settlement*
RMK231/3-Building & Civil Engineering Quantities*
RQG 236 - Measurement 1*
RQG 237 - Measurement 2*
REG 265 - Infrastructure Technology*
REG 370 - Building Forensic and Maintenance*
REG 363 - Site Investigation*
REG360 - Industrialised Building System*
REG 368 - Road and Transportation*
REG 369 - Steel Structures
RMK 354 - Construction Law
RMK 364 - Construction and Finance Management 2
RMK 153 - Principles of Construction Economics*
REG 371 - Design of Structure*
RMK 350 - Administrative Law*

* Recommended courses

www.quansheng.org
2016/2017


Universiti Sains Malaysia(USM)(Kampus Kejuruteraan)
Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (Kepujian)
Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering)
USM SK01
8
,Design,
Construction and Maintenance of Engineering Facilities
(Building Design and Construction),
(Road, Highway and Bridge Design and Construction)
(Transport planning and Traffic system design)
(Structural
Analysis)(Force)

(Water Supply and Waste Water Management)
(Waste Water Quality), (Sludge Removal), (Sewer
Design) (Geotechnical
Analysis and Design) (Site
Investigation and Analysis)(University Courses)
(Core Courses) (Elective)
(Water Resource Engineering), (Environmental
Engineering),(Highway and Traffic Engineering),
(Geotechnical Engineering) (Structural
Engineering)

, ,


,,

www.quansheng.org
2016/2017

University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH (4 UNITS/2 Semester)
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

Programme Core Courses


Engineering Calculus
Geology for Civil Engineers
Civil Engineering Materials
Statics and Dynamics
Programming for Civil Engineering
Civil Engineering Drawing
Soil Mechanics
Advanced Engineering Calculus
Strength of Materials
Geomatic Engineering
Engineering Mathematics for Civil Engineers
Theory of Structures
Fluid Mechanics for Civil Engineers
Structures and Strength of Materials Laboratory
Introduction to Environmental Engineering
Highway and Transportation Engineering
Civil Engineering Practice
Structural Analysis
Hydraulics
Water Supply and Water Treatment Engineering
Concrete , Structures and Fluid Mechanics Laboratory
Geotechnical Analysis
Reinforced Concrete Structure Design I
Wastewater Engineering
Hydraulics, Geotechnical & Environmental Engineering Laboratory
Highway Engineering
Engineers in Society
Traffic Engineering
Reinforced Concrete Structural Design II
Geotechnical Design

www.quansheng.org
2016/2017

Engineering Hydrology
Geotechnical, Highway & Traffic Engineering Laboratory
Steel Building Design
Construction Management
Building and Construction Technology
Integrated Design Project
Pre-Stressed Concrete Design
Industrial Training
Final Year Project

Elective Programme
Air and Noise Pollution Control
Hydraulic Structure
Timber Engineering
Sustainable Geotechnical Methods
Sustainable Transport
Geographical Information System
Solid Waste Management
Urban Water Management
Sustainable Concrete Materials and Practises
Rock Engineering and Tunneling Technology
Highway Design and Road Safety Audit
Disaster Management
Industrial waste Management
River Conservation and Rehabilitation
Advanced Structural Analysis
Soil Stabilization and Ground Improvement
Transport Planning Process and TIA
Project Management

www.quansheng.org
2016/2017


Universiti Sains Malaysia(USM)(Kampus Kejuruteraan)
Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia (Kepujian)
Bachelor of Engineering with Honours (Chemical Engineering)
USM SK03
8

(Material)(Energy)
`(Industrial or Natural Process)
(Palm Oil)(Chemical Process)
(Bio-fuel)
,(Fluid Flow)
(Thermodynamics) (Thermodynamic
Properties of Fluids), (Mass and Energy
Balances of Fluid Flow), (Process Heat Transfer)
(Environmental Engineering and
Management),(Wastewater Treatment),
(Solid Waste and Hazardous Waste Management)
(Plant Design and Economics)
(Cost Estimation), (Plant Layout)
(Plant Operability and Reliability)(University Courses)
(Core Courses)
(Elective)

University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

www.quansheng.org
2016/2017

Programme Core Courses


Engineering Mechanics
Engineering Practice
Engineering Calculus
Engineering Materials
Introduction to Project Management
Organic Chemistry
Chemical Engineering Drawing
Electrical Technology
Advanced Engineering Calculus
Physical and Analytical Chemistry
Mass Balance
Fluid Flow for Chemical Engineering
Energy Balance
Mass Transfer
Computer Programming and Applications
Biotechnology for Engineers
Process Heat Transfer
Chemical Engineering Thermodynamics
Engineers in Society
Mathematical Methods for Chemical Engineering
Chemical Engineering Laboratory I
Separation Process
Industrial Training
Chemical Reaction Engineering
Process Dynamic and Control
Environmental Engineering and Management
Transport Phenomena
Reactor Design and Analysis
Plant Safety
Chemical Engineering Laboratory II
Process Design and Analysis
Chemical Engineering Laboratory III
Industrial Effluent Engineering
Plant Design and Economics
Final Year Project

Elective Programme
Renewable and Alternatives Energy
Downstream Processing for Biochemical and Pharmaceutical Products
Petroleum and Gas Processing Engineering
Waste Water Engineering
Advanced Control System for Industrial Process
Advanced Process Safety Engineering

www.quansheng.org
2016/2017


Universiti Sains Malaysia(USM)(Kampus Kejuruteraan)
Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanik

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanik (Kepujian)
Bachelor of Engineering with Honours (Mechanical Engineering)
USM SK04
8
(Applied Mechanics)
(Thermofluids) (System and
Manufacturing Technology, Measurement and Control)(Design
and Laboratory)
(Applied Mechanics)

(Force)(Noise and Vibration)
(Thermofluids)(Heat Transfer)
(Internal Combustion Engine) (Refrigeration and
Air-Conditioning System)
(System and Manufacturing Technology,
Measurement and Control) (Manufacturing
Process)(Measurement and Instrumentation)
(Metrology and Quality Control)
(Design and Laboratory),
(University Courses)
(Core Courses) (Elective) .
University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()
Programme Core Courses
Engineering Drawing
Engineering Practices

www.quansheng.org
2016/2017

Electrical Technology
Engineering Materials
Engineering Calculus
Numerical Computing
Fluid Mechanic
Statics
Conceptual Design and CAD
Advanced Engineering Calculus
Engineering Probability & Statistics
Strength of Materials
Measurement System & Instrumentation
Manufacturing Technology 1
Engineering Laboratory1
Thermodynamics
Computation Engineering
Metrology and Quality Control
Fluid Dynamics
Dynamics and Mechanism
Machine Components Design
Mechatronics
Engineering Laboratory 2
Solid Mechanics
Manufacturing Technology 2
Applied Thermodynamics
Mathematical Modeling in Engineering
Automatic Control
Machine Design
Industrial Engineering
Engineering Laboratory 3
Noise and Vibrations
Heat Transfer
System Design
Final Year Project 1
Engineering In Society
Final Year Project 2

Elective Programme
Robotics And Automation
Refrigeration and Air Conditioning
Computational Fluid Dynamics
Industrial Machine Vision
Applied Finite Element Analysis
Energy Conversion System
Internal Combustion Engine
Optical and Surface Metrology
Numerical Methods for Engineers

www.quansheng.org
2016/2017


Universiti Sains Malaysia(USM)(Kampus Kejuruteraan)
Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan & Sumber Mineral

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Sumber Mineral (Kepujian)
Bachelor of Engineering with Honours (Minerals Resources Engineering)
USM SK06
4 8

(Mining, Processing and Management of Mineral Resources and
Environment) ,
(Mineralogy) (Petrology & Ore Microscopy)
(Crystallography), (Crystal
Morphology), (Identification and Textural
Interpretation of Ore Minerals)(Mining
Methods),(Metallurgy),(Mineral Economics)


(University Courses)
(Core Courses) (Elective)

University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

Programme Core Courses


Engineering Calculus
Engineering Mechanics
Engineering Materials
Engineering Geology
Engineering Drawing

www.quansheng.org
2016/2017

Advanced Engineering Calculus


Electrical Technology
Strength of Materials
Physical Chemistry of Engineering Materials
Engineering Practice
Fluid Mechanics
Mineral Deposits
Mineralogy
Engineers in Society
Computer Methods for Engineer
Mining Engineering Laboratory
Comminution & Sizing
Introduction to Mining Engineering
Petrology & Ore Microscopy
Geomatic Engineering
Eng. Static
Mining Methods and Law
Hydrometallurgy
Physical Mineral Processing
Analytical Chemistry
Materials Transport Engineering
Geochemical Exploration
Pyrometallurgy
Mineral Economics
Mineral Processing Engineering Laboratory
Geomechanics
Mine and Plant Design
Environmental Engineering
Final Year Research Project
Blasting Technology
Final Year Research Project

Elective Pogramme
Mineral Chemistry Laboratory
Engineering Materials Characterization
Process Control
Engineering Geophysics
Industrial Minerals
Occupational Safety and Health
Petroleum Engineering
Environmental Chemistry for Engineering Practice

www.quansheng.org
2016/2017


Universiti Sains Malaysia(USM)(Kampus Kejuruteraan)
Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan & Sumber Mineral

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Bahan (Kepujian)
Bachelor of Engineering with Honours (Materials Engineering)
USM SK12
4 8

(Metals), (Ceramics)
(Composite Materials)(Semiconductor)(Properties),
(Design), (Production) (Quality Control)
,
(Crystallography & Bonding In Solids)
(Crystal Symmetry), (Atomic Models),
(Raw Materials and Structural Ceramics),
(Clay)(Kaolin)(Physical,
Chemical and Mineralogical Characteristics)(Heat)
(Drying and Firing Process)
(Metallurgy), (Advanced Materials and Composites)
(Semiconductor Materials), (Quality
Control and Management)


(University Courses)
(Core Courses)
(Elective)


University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()
Programme Core Courses
Engineering Calculus

www.quansheng.org
2016/2017

Engineering Mechanics
Engineering Materials
Engineering Drawing
Engineering Materials Introduction Laboratory
Physical Chemistry for Eng. Materials
Strength of Materials
Advanced Engineering Calculus
Electrical Technology
Engineering Practical
Engineering Management
Crystallography & Bonding in Solids
Computer Methods for Engineers
Materials Thermodynamics
Engineering In Society
Materials Characterization Lab.
Raw Materials and Structural Ceramics
Semiconductor Materials
Engineering Polymer
Physical Metallurgy
Microscopy Laboratory
Eng. Materials Characterization
Whiteware & Glasses
Mechanical Metallurgy
Failure Analysis & Non Destructive Testing
Eng. Statistic
Corrosion & Degradation
Materials Processing Laboratory
Fluid Power & Turbo Machinery
Advanced Materials & Composites
Pyrometallurgy
Applied Metallurgy
Materials Selection & Design
Technical Ceramics
Quality Control & Management
Final Year Research Project

Elective Programme
Transport Processes
Semiconductor Fabrication Technology
Fluid Mechanics
Nanomaterials
Process Control
Semiconductor Devices & Opto Electronics
Occupational Safety & Health
Technology & Application of Engineering Polymer
Fluid Power & Turbo Machinery
Design & Development of Ceramic Products

www.quansheng.org
2016/2017


Universiti Sains Malaysia (USM) (Kampus Kejuruteraan)
Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanik

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan dan Pengurusan(Kepujian)
Bachelor of Engineering with Honours(Manufacturing with Management

Engineering)
USM SK13
48
(Product Design and
Development) (Resource Planning and
Manufacturing Management)
(Manufacturing Technology and Manufacturing System)
,
(Manufacturing Process) (Research and
Development)(Production Management)
(Engineering Economic),

(Production Chain)(Cost)
(Quality)(Delivery Deadlines)(University Courses)
(Core Courses) (Elective)University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

Programme Core Courses


Engineering Calculus

www.quansheng.org
2016/2017

Electrical Technology
Engineering Material
Engineering Drawing
Engineering Practices
Advanced Engineering Calculus
Statics
Fluid Mechanics
Numerical Computing
Engineering Economy
Conceptual Design & CAD
Engineering Probability & Statistics
Strength of Materials
Thermodynamics
Measurement & System Instrumentation
Manufacturing Technology 1
Engineering Laboratory I
Dynamic & Mechanism
Advanced Manufacturing Technology
Metrology & Quality Control
Engineers in Society
Product Design & Development
Mechatronics
Advanced Manufacturing Processes
Manufacturing System
Engineering Management 1
Design for Manufacturing
Automatic Controls
Industrial Engineering
Product Management
Tooling Design
Manufacturing Laboratory I
Robotics & Automation
Computer Integrated Manufacturing
Manufacturing Laboratory II
Final Year Project
Manufacturing System Design
Final Year Project II

Elective Programme
Industrial Machine Vision
Ergonomics and Industrial Safety
Project Management
Optical and Surface Metrology
Artificial Intelligent in Manufacturing
Micro and Nano Engineering
Advanced Semiconductor Manufacturing Technology

www.quansheng.org
2016/2017


Universiti Sains Malaysia(USM)(Kampus Kejuruteraan)
Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Aeroangkasa (Kepujian)
Bachelor of Engineering with Honours (Aerospace Engineering)
USM SK15
4 8
(Aeronautic)(Aircraft
system design)

,(Aerodynamic)
(Velocity)(Pressure)
(Motion) (Aerospace
Structural Design), (Propulsion System)
(Flight Stability & Control)
(Aerospace Policy and Management)


(University Courses)
(Core Courses) (Elective)
University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

Programme Core Courses


Engineering Calculus
Engineering Materials

www.quansheng.org
2016/2017

Computer Programming
Engineering Drawing
Engineering Practice
Advanced Engineering Calculus
Conceptual Design & CAD
Electrical Technology
Statics
Fluid Mechanics
Engineering Lab
Manufacturing Technology
Strength of Material
Mechatronic
Thermodynamic
Engineering Probability and Statistics
Aircraft Subsystem Elements
Machine Components Design

Elective Programme

Aerocomposite Engineering
Applied Finite Element Analysis
High Speed Aerodynamics
Project Management
Spacecraft Design
Metrology & Engineering Quality
Dynamics & Mechanism
Control System Theory
Aerodynamics
Orbital Mechanics
Spacecraft Subsystem Elements
Aerospace Structure
Flight Performance
Aircraft Aerodynamic
Propulsion System
Structural Dynamic
Flight Stability & Control
Aerospace Laboratory
Engineers in Society
Aircraft Design
Aerospace Structural Design
Final Year Project
Aerospace Policy and Management

www.quansheng.org
2016/2017


Universiti Sains Malaysia(USM)(Kampus Kejuruteraan)
Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kepujian)
Bachelor of Engineering with Honours (Electrical Engineering)
USM SK23
4 8
(Power Generation)
(Power System)(Electrical Machine)
(Power Generation,
Transmission, Distribution and Consumption)
(Principle Operation of Generator),
(Components of Transmission Line) (Power Distribution
System)(Electrical Power Technology)
(Power System Management)
(Transformer)(DC Generator)

(Analysis, Design and Application of Electrical
Machine)


(University Courses),
(Core Courses)(Elective)

University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

www.quansheng.org
2016/2017

Programme Core Courses:


Circuit Theory 1
Engineering Mechanics
Engineering Materials
Engineering Calculus
Computer Programming for Engineers
Basic Circuit Laboratory
Digital Electronics 1
Electronic Devices
Advanced Engineering Calculus
Engineering Practices
Digital Electronics Laboratory
Circuit Theory II
Analogue Electronics I
Complex Analysis
Signals and Systems
Electromagnetic Theory
Analogue Electronics Laboratory
Microprocessors I
Electrical Machines
Electrical Power Technology
Power Electronics
Probability & Engineering Statistics
High Voltage Engineering
Communications
Control Systems
Electrical Laboratory
Power system analysis
Engineers in Society
Instrumentation and Measurement Systems
Industrial Training
Undergraduate Project
Quality Techniques
Electrical machines & drives
Electrical Engineering Design

Elective Courses
Electrical Power Distribution Systems
Advanced Power Electronic
Economy and management of power system

www.quansheng.org
2016/2017


Universiti Sains Malaysia(USM)(Kampus Kejuruteraan)
Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik (Kepujian)
Bachelor of Engineering with Honours (Mechatronics Engineering)
USM SK24
4 8
(Design and Control
of Robot) (Mechatronic System and
Mechatronic Design)(Manufacturing System)
(Design and Control of Robot)
(Drives)(Transducer) (Sensor)
(Mechatronic System and
Mechatronic Design)

(Manufacturing System) (Manufacturing
Process)(Production System)


(University Courses)
(Core Courses) (Elective)

University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

www.quansheng.org
2016/2017

Programme Core Courses:


Circuit Theory 1
Engineering Calculus
Computer Programming for Engineers
Engineering Drawing
Engineering Practice
Basic Circuit Laboratory
Digital Electronics 1
Electronic Devices
Statics
Advanced Engineering Calculus
Analogue Electronics I
Signals and Systems
Principles and Mechanics of Materials
Thermofluids
Mechatronic Laboratory I
Microprocessors I
Electrical Machines
Mechatronic System
Dynamics and Mechanism
Control Systems
Mechatronic Design I
Probability & Engineering Statistics
Power Electronics
Robotic
Electromagnetic Theory
Manufacturing Management and Technology
Digital Control System
Instrumentation and Measurement System
Mechatronics Laboratory II
Engineers in Society
Machine Vision
Industrial Training
Mechatronic System Design
Instrumentations and Control Laboratory
Quality Techniques
Undergraduate Project

Elective Courses
Communication
Testing Design Theory
Principles of Intelligent Systems
Computer Systems And Multimedia
Software Engineeering
Digital Signal Processing
Control Systems Design
Reliability Engineering

www.quansheng.org
2016/2017


Universiti Sains Malaysia(USM)(Kampus Kejuruteraan)
Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan & Sumber Mineral

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Polimer (Kepujian)
Bachelor of Engineering with Honours (Polymer Engineering)
USM SK32
8
(Polymeric Materials)
(Plastic) (Latex) (Synthesis)
(Processing)(Design)(Production)
(Quality Control)(Properties)
,(Polymer Synthesis)
(Polymer Structure)
(Physicaland Chemical Properties), (Synthetic
Process)
(Processing and Products), (Advanced Polymer
Composites)(Semiconductor Materials),
(Product Design and Failure Analysis)
(Quality Control and Management)
, ,


(University Courses)
(Core Courses) (Elective)

University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

www.quansheng.org
2016/2017

Programme Core Courses


Engineering Drawing
Engineering Practice
Engineering Calculus
Engineering Mechanics
Electrical Technology
Engineering Materials
Polymer Organic Chemistry
Physical Chemistry of Engineering Materials
Strength of Materials
Advanced Engineering Calculus
Polymeric Materials
Polymer Synthesis
Polymer Structure
Engineering in Society
Computer Methods for Engineers
Elastomeric Materials
Transport Phenomena in Polymers
Latex Processing
Semiconductor Materials
Polymer Engineering Laboratory
Plastic Materials
Properties of Polymer Materials Engineering
Rubber : Processing & Products
Plastic Processing
Rubber Laboratory
Polymer Rheology
Latex Laboratory
Advanced Polymer Composites
Polymer Degradation and The Environment
Quality Control & Management
Product Design & Failure Analysis
Fiber Processing
Plastic Laboratory
Rubber Engineering
Final Year Project
Mould & Die Design

Elective Programme
Engineering Management (Compulsory)
Materials Characterization
Resin ManufacturingComposite Structures
Fabrication Technology of Semiconductor
Occupational Safety and Health
Software for Design
Specialty Engineering Polymers

www.quansheng.org
2016/2017


Universiti Sains Malaysia(USM)(Kampus Kejuruteraan)
Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Kepujian)
Bachelor of Engineering with Honours (Electronic Engineering)
USM SK86
4 8
(Microelectronics)
(Computers)(Communications)
(Control and Automation) (Microelectronics),
(Analysis and Design of Electronic Circuit)
(Digital
System Design)(Semiconductors)
(Electronic Devices)
(Computers)(Computer Organisation)
(Computer Networking)
(Microprocessor Systems)(Digital Signal
Processing)(Software Engineering)
(Communications) , (Theory of
Communication Systems)(Antenna and Propagation)
(Radar),(Satellite Communications)
(Control and Automation),
(Design of Control Systems) (Robotics
and Automation),
,


(University Courses)
(Core Courses) (Elective)

University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK

www.quansheng.org
2016/2017

HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA


WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

Programme Core Courses:


Circuit Theory 1
Computer Programming for Engineers
Engineering Materials
Engineering Mechanics
Engineering Calculus
Basic Circuit Laboratory
Digital Electronics 1
Electronic Devices
Engineering practices
Advanced Engineering Calculus
Circuit Theory II
Signals and Systems
Electromagnetic Theory
Digital Electronics Laboratory
Analogue Electronics I
Complex Analysis
Microprocessors I
Analogue Electronics II
Analogue Electronics Laboratory
Electrical Machines
Probability and Engineering Statistics
Microprocessors II
Communications
Control Systems
Digital Electronics II
Introduction to Integrated Circuit Design
Digital Control Systems
Engineers in Society
Computer System & Multimedia
Digital Signal Processing
Electronic Engineering Design
Undergraduate Project
Quality Techniques

Elective Courses
Microwave & RF Engineering
VLSI Systems
Robotics & Automation

www.quansheng.org
2016/2017

Digital Communications
Industrial Training (10weeks)
Software Engineering
Antennas and Propagation
Computer Networks
Integrated Analogue Ciruit Design
Control System Design
Modern Communication Systems
IC Measurement &Testing

www.quansheng.org
2016/2017


Universiti Sains Malaysia (Kampus Kesihatan)
Pusat Pengajian Sains Perubatan

Doktor Perubatan (MD)
Doctor of Medicine (MD)
USM SM00

5
5 3
(Phase I)
(Phase II)
(Phase III)

(Phase I)


(Phase II)


PBL (Problem-based learning)

(Phase III)


presentation- (KursusUniversiti)
BAHASA INGGERIS AKADEMIK
BAHASA INGGERIS SAINTIFIK DAN PERUBATAN

www.quansheng.org
2016/2017

BAHASA MALAYSIA IV
TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
HUBUNGAN ETNIK

Year 1 :
GMT101 (Cell and Tissue)
GMT102 (Molecular Biology and Pharmacology)
GMT103 (First Aid and Medical Ethics)
GMT104 (Microbiology, Immunology and Pathology)
GMT105 (Respiratory System)
GMT106 (Haemopoietic and Lymphoid System)
GMT107 (Cardiovascular System)

GMT108 (Gastrointestinal System)


GMT109 (Genitourinary System)

Year 2 :
GMT201 (Nervous System and Psychology)
GMT202 (Endocrine System)
GMT203 (Reproductive System)
GMT204 (Musculoskeletel System)
GMT205 (Infectious Disease)
GMT206 (Community Medicine, Research Methodology and Statistics)

Year 3 :
GMT301 (Clinical Foundation I)
GMT302 (Clinical Foundation II)
GMT303 (Paediatrics I)
GMT304 (Surgery I)
GMT305 (Internal Medicine I)
GMT306 (Obstetrics and Gynaecology I)
GMT307 (Community & Family Case Study [Patient Care])

Year 4 :
GMT407 (Community & Family Case Study [Community Residency])
GMT408 (Orthopaedics I)
GMT409 (Psychiatry I)
GMT410 (Family Medicine)
GMT411 (Ophthalmology)
GMT412 (Otorhinolaryngology)
GMT413 (Clinical Elective)
GMT414 (Preventive Medicine)
GMT415 (Clinical Neurosciences)
GMT416 (Introduction to Traditional & Integrative Medicine)

Year 5 :
GMT503 (Paediatrics II)

www.quansheng.org
2016/2017

GMT504 (Surgery II)


GMT505 (Internal Medicine II)
GMT506 (Obstetrics and Gynaecology II)
GMT508 (Orthopaedics II)
GMT509 (Psychiatry II)
GMT517 (Emergency Medicine)
GMT518 (Anaesthesiology and Intensive Care)

www.quansheng.org
2016/2017


Universiti Sains Malaysia (Kampus Kesihatan)
Pusat Pengajian Sains Kesihatan

Bioperubatan
Biomedicine
USM SM03

4 (8 )
(pathology)-
(immunology)-
(haematology)-

(biochemistry)-

(microbiology)-

(pharmacology)-

(anatomy and physiology)-

statistic

www.quansheng.org
2016/2017

Course Units
Core Courses 109
Elective Courses 16
University Courses 15
1. BAHASA INGGERIS AKADEMIK
2. BAHASA INGGERIS SAINTIFIK DAN
PERUBATAN
3. BAHASA MALAYSIA IV
4. TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
5. HUBUNGAN ETNIK

140


No. Course Title of Core Course Unit
Code

1 GTU101/3 Structure and Function of Humans I 3

2 GTU103/3 Fundamentals of Health Informatics 3

3 GTU104/3 Structure and Function of Humans II 3

4 GTU106/3 Biochemistry and Basic Genetics 3

5 GTB105/3 Human Biochemistry 3

6 GTB106/3 Laboratory Science 3

7 GTB109/3 Cell Biology Techniques 3

8 GTB204/3 Molecular Biology Techniques 3

9 GTB212/3 Basic Microbiology 3

10 GTB218/3 Immunology II 3

11 GTB219/3 Pharmacology I 3

12 GTB221/3 Basic Haematology 3

13 GTB222/4 Pathology 4

14 GTB224/3 Immunology I 3

15 GTB225/3 Epidemiology 3

16 GTU301/3 Ethics and Law for the Health Professionals 3

www.quansheng.org
2016/2017

17 GTU302/3 Biostatistics 3

18 GTU304/3 Research Methodology 3

19 GTB307/3 Medical Parasitology 3

20 GTB310/3 Clinical Biochemistry 3

21 GTB316/3 Transfusion Science and Blood Banking 3

22 GTB317/3 Clinical and Laboratory Haematology 3

23 GTB318/3 Pharmacology II 3

24 GTB319/3 Toxicology 3

25 GTB320/3 Medical Virology and Mycology 3

26 GTB321/3 Clinical Diagnostic Laboratory Management 3

27 GTB322/3 Medical Bacteriology 3

28 GTB408/9 Biomedical Practicum 9

29 GTB411/8 Research Project 8

30 GTB412/10 Industrial Training 10

Total Credit Unit of Core Courses 109

www.quansheng.org
2016/2017


Universiti Sains Malaysia (Kampus Kesihatan)
Pusat Pengajian Sains Kesihatan

Sinaran Perubatan
Medical Radiation
USM SM04

4 (8 )
5
X-ray,MRICourse Units
Core Courses 111
Elective Courses 14
University Courses 15
1. BAHASA INGGERIS AKADEMIK
2. BAHASA INGGERIS SAINTIFIK DAN
PERUBATAN
3. BAHASA MALAYSIA IV
4. TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
5. HUBUNGAN ETNIK

140

www.quansheng.org
2016/2017

No. Course Title of Core Course Unit


Code

1 GTU101/3 Structure and Function of Humans I 3

2 GTU103/3 Fundamental of Health Informatics 3

3 GTU104/3 Structure and Function of Humans II 3

4 GTU105/3 Psychology and Behavioral Sciences 3

5 GTU106/3 Biochemistry and Basic Genetics 3

6 GTX104/4 Introduction to Medical Radiation 4

7 GTX105/4 Medical Radiation Physics I 4

8 GTX106/3 Mathematics of Radiation Science I 3

9 GTX213/3 Basic Science of Nuclear Medicine 3

10 GTX214/3 Basic Science of Diagnostic Radiology 3

11 GTX215/4 Medical Radiation Physics II 4

12 GTX216/3 Radiographic Anatomy 3

13 GTX217/3 Mathematics of Radiation Science II 3

14 GTU301/3 Ethics and Law for the Health Professionals 3

15 GTU302/3 Biostatistics 3

16 GTU304/3 Research Methodology 3

17 GTX307/3 Radiation Protection and Safety II 3

18 GTX321/4 Imaging Techniques I 4

19 GTX322/3 Radiation Protection and Safety I 3

20 GTX323/3 Introduction to Radiation Dosimetry 3

21 GTX324/4 Diagnostic Radiology Imaging 4

22 GTX325/4 Nuclear Medicine Imaging 4

23 GTX326/4 Principles of Radiotherapy 4

24 GTX327/3 Brachytherapy 3

www.quansheng.org
2016/2017

25 GTX407/3 Quality Assurance in Medical Radiation II 3

26 GTX408/3 Dose Calculations and Treatment Planning in 3


Radiotherapy

27 GTX410/4 Imaging Techniques II 4

28 GTX411/4 Radiotherapy Techniques 4

29 GTX412/3 Nuclear Medicine Imaging Techniques 3

30 GTX414/3 Quality Assurance in Medical Radiation I 3

31 GTX415/8 Research Project 8

32 GTX416/4 Professional Training 4

Total Unit of Core Courses 111

www.quansheng.org
2016/2017


Universiti Sains Malaysia (Kampus Kesihatan)
Pusat Pengajian Sains Kesihatan

Ijazah Sarjana Muda Sains KesihatanDietetik
Bachelor of health science (dietetic)
USM SM05

4 8
Course Units
Core Courses 113
Elective Courses 12
University Courses 15
1. BAHASA INGGERIS AKADEMIK
2. BAHASA INGGERIS SAINTIFIK DAN

www.quansheng.org
2016/2017

PERUBATAN
3. BAHASA MALAYSIA IV
4. TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
5. HUBUNGAN ETNIK

140


No. Course Title of Core Course Unit
Code

1 GTU101/3 Structure and Function of Humans I 3

2 GTU103/3 Fundamental of Health Informatics 3

3 GTU104/3 Structure and Function of Humans II 3

4 GTU105/3 Psychology and Behavioural Sciences 3

5 GTU202/3 Health and Society 3

6 GTU302/3 Biostatistic 3

7 GTU301/3 Ethics and Law for the Health Professionals 3

8 GTU304/3 Research Methodology 3

9 GTN102/4 Food Science 4

10 GTN202/3 Principles of Food Preparation 3

11 GTN208/3 Nutritional Biochemistry 3

12 GTN213/4 Principles of Nutrition 4

13 GTN214/4 Nutrition in a Life Cycle 4

14 GTN215/3 Nutrition for Health and Fitness 3

15 GTN216/4 Food Analysis 4

16 GTN217/4 Assessment of Nutritional Status 4

17 GTN309/3 Nutrition and Diseases 3

18 GTN311/3 Food Service Management 3

19 GTN315/4 Community Nutrition and Dietetics Services Practicum 4

20 GTN316/3 Food and Nutritional Toxicology 3

www.quansheng.org
2016/2017

21 GTN317/4 Food Microbiology 4

22 GTN407/3 Nutrition and Dietetics Seminar 3

23 GTN408/4 Food Service and Industry Practicum 4

24 GTD212/3 Dietetics Skills and Communication 3

25 GTD311/3 Principles of Medical Nutrition Therapy I 3

26 GTD321/3 Therapeutic Diet Preparation 3

27 GTD323/3 Principles of Medical Nutrition Therapy II 3

28 GTD324/3 Outpatient Dietetics Practicum I 3

29 GTD325/3 Dietetics Practicum in the Ward I 3

30 GTD326/3 Dietetics Practicum in Special Unit I 3

31 GTD406/3 Outpatient Dietetics Practicum II 3

32 GTD407/3 Dietetics Practicum in the Ward II 3

33 GTD408/3 Dietetics Practicum in Special Unit II 3

34 GTD410/6 Research Projects in Dietetics 6

Total Unit 113

www.quansheng.org
2016/2017


Universiti Sains Malaysia (Kampus Kesihatan)
Pusat Pengajian Sains Kesihatan

Ijazah Sarjana Muda Pemakanan
Bachelor Degree in Health Science (Nutrition)
USM SM06

4 (8 )

industrial
training


Course Units
Core Courses 107
Elective Courses 18
University Courses 15
1. BAHASA INGGERIS AKADEMIK
2. BAHASA INGGERIS SAINTIFIK DAN
PERUBATAN
3. BAHASA MALAYSIA IV
4. TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
5. HUBUNGAN ETNIK

www.quansheng.org
2016/2017

140


No. Course Title of Core Course Unit
Code

1 GTU101/3 Structure and Function of Humans I 3

2 GTU103/3 Fundamental of Health Informatics 3

3 GTU104/3 Structure and Function of Humans II 3

4 GTU105/3 Psychology and Behavioural Science 3

5 GTU202/3 Health and Society 3

6 GTU301/3 Ethics and Law for the Health Professionals 3

7 GTU302/3 Biostatistics 3

8 GTU304/3 Research Methodology 3

9 GTB225/3 Epidemiology 3

10 GTN102/4 Food Science 4

11 GTN202/3 Principle of Food Preparation 3

12 GTN208/3 Nutrition Biochemistry 3

13 GTN213/4 Principle of Nutrition 4

14 GTN214/4 Nutrition in a Life Cycle 4

15 GTN215/3 Nutrition for Health and Fitness 3

16 GTN216/4 Food Analysis 4

17 GTN217/4 Assessment of Nutritional Status 4

18 GTN309/3 Nutrition and Diseases 3

19 GTN311/3 Food Service Management 3

20 GTN315/4 Community Nutrition and Dietetics Services Practicum 4

21 GTN316/3 Food and Nutrition Toxicology 3

22 GTN317/4 Food Microbiology 4

www.quansheng.org
2016/2017

23 GTN318/3 Nutrition Anthropology 3

24 GTN405/3 Current Issues in Nutrition 3

25 GTN407/3 Nutrition and Dietetic Seminars 3

26 GTN408/4 Food Services and Industry Practicum 4

27 GTN409/12 Research Project in Nutrition 12

28 GTD212/3 Dietetic Skills and Communication 3

29 GTD311/3 Principles of Medical Nutrition Therapy I 3

30 GTD323/3 Principles in Medical Nutrition Therapy II 3

Total Unit for Core Courses 107

www.quansheng.org
2016/2017


Universiti Sains Malaysia (Kampus Kesihatan)
Pusat Pengajian Sains Kesihatan

Audiologi
Audiology
USM SM07

4 (8 )

350


clinical skill,


Course Units
Core Courses 122
Elective Courses 10
University Courses 15
(A) BAHASA INGGERIS AKADEMIK
(B) BAHASA INGGERIS SAINTIFIK DAN
PERUBATAN
(C) BAHASA MALAYSIA IV
(D) TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
(E) HUBUNGAN ETNIK

www.quansheng.org
2016/2017

147


No. Course Code Title of Core Courses in the Audiology Programme Unit

1 GTU101/3 Structure and Function of Human I 3

2 GTP100/3 Basic Linguistics 3

3 GTP107/3 Language Development 3

4 GTA105/2 Acoustics for Hearing and Speech 2

5 GTA106/2 Anatomy and Physiology for Hearing and Speech I 2

6 GTU104/3 Structure and Function of Human II 3

7 GTP104/3 Developmental Psychology for Speech and Hearing 3

8 GTP108/2 Clinical Bases for Audiology and Speech Pathology 2

9 GTA107/2 Psychoacoustics 2

10 GTA108/2 Basic Audiology Techniques 2

11 GTA109/2 Anatomy and Physiology for Hearing and Speech II 2

12 GTP202/3 Introduction to Speech and Language Disorders 3

13 GTP209/2 Phonetics and Phonology 2

14 GTP211/3 Pediatric for Hearing and Speech 3

15 GTP212/2 Abnormal Psychology 2

16 GTA201/2 Audiological Instrumentation 2

17 GTA203/3 Advanced Audiology Techniques 3

18 GTA205/2 Neurology for Hearing and Speech 2

19 GTA208/4 Pediatric Audiology 4

20 GTA209/3 Audiology Clinic I 3

21 GTA210/3 Otology 3

22 GTA211/2 Hearing Screening 2

23 GTA212/3 Basic Hearing Amplification Technology 3

www.quansheng.org
2016/2017

24 GTA213/3 Electrophysiological Tests 3

25 GTP311/3 Counseling for Communication Disorders 3

26 GTA305/3 Advanced Hearing Amplification Technology 3

27 GTA307/3 Audiology Clinic II 3

28 GTA308/2 Evaluation of Balance System 2

29 GTU302/3 Biostatistics 3

30 GTU304/3 Research Methodology 3

31 GTP316/3 Learning Disabilities 3

32 GTA309/4 Audiology Clinic III 4

33 GTA310/2 Basic Medical Management for Audiologist and Speech 2


Pathologist

34 GTA311/4 Audiological Rehabilitation 4

35 GTA401/6 Research Project 6

36 GTA406/2 Noise and Hearing 2

37 GTA407/5 Audiology Clinic IV 5

38 GTA408/6 Audiology Clinical Placement 6

39 GTA409/2 Audiology Seminar 2

40 GTA410/2 Ethics and Professionalism in Audiology 2

41 GTA411/5 Audiology Clinic V 5

42 GTA412/2 Practice Management for Audiologist and Speech 2


Pathologist

Total Unit of Core Courses 122

www.quansheng.org
2016/2017


Universiti Sains Malaysia (Kampus Kesihatan)
Pusat Pengajian Sains Kesihatan

Kesihatan Persekitaran dan Perkerjaan (KPP)
Environmental and Occupational Health
USM SM10

4 (8 )Course Units
Core Courses 106
Elective Courses 19
University Courses 15
1. BAHASA INGGERIS AKADEMIK
2. BAHASA INGGERIS SAINTIFIK DAN
PERUBATAN
3. BAHASA MALAYSIA IV

www.quansheng.org
2016/2017

4. TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA


5. HUBUNGAN ETNIK

140


No. Course Code Title of Core Courses in the Environmental and Unit
Occupational Health Programme

1 GTK101/3 Introduction to Environmental and Occupational Health 3

2 GTK104/3 Environmental Health 3

3 GTU101/3 Structure and Function of Humans I 3

4 GTU103/3 Fundamentals of Health Informatics 3

5 GTU104/3 Structure and Function of Humans II 3

6 GTU105/3 Psychology and Behavioral Science 3

7 GTU106/3 Biochemistry and Basic Genetics 3

8 GTB106/3 Laboratory Science 3

9 GTF101/3 Basic Chemistry 3

10 GTK201/3 Occupational Safety 3

11 GTK202/3 Pollution and Health 3

12 GTK203/3 Occupational Health 3

13 GTK204/4 Environmental and Occupational Law 4

14 GTU202/3 Health and Society 3

15 GTB225/3 Epidemiology 3

16 GTK301/4 Environmental and Occupational Toxicology 4

17 GTK302/3 Environmental and Occupational Health from Engineering 3


Perspectives

18 GTK303/3 Domestic Laboratory and Industrial Waste Management 3

19 GTK305/3 Environmental and Occupational Health Related Diseases 3

20 GTK307/3 Occupational Rehabilitation 3

www.quansheng.org
2016/2017

21 GTK310/4 Measurement and Monitoring of Contaminants 4

22 GTK311/4 Environmental and Occupational Emergency 4

23 GTU301/3 Ethics and Law for the Health Professionals 3

24 GTU302/3 Biostatistic 3

25 GTU304/3 Research Methodology 3

26 GTK402/8 Research Project 8

27 GTK404/3 Environmental Management 3

28 GTK406/12 Environmental and Occupational Health Practicum 12

29 GTK408/4 Occupational Safety and Health Management 4

Total Unit of Core Courses 106

www.quansheng.org
2016/2017


Universiti Sains Malaysia (Kampus Kesihatan)
Pusat Pengajian Sains Kesihatan

Sains Forensik
Forensic Science
USM SM11

4 8


Course Units
Core Courses 124
Elective Courses 6
University Courses 15
1. BAHASA INGGERIS AKADEMIK
2. BAHASA INGGERIS SAINTIFIK DAN
PERUBATAN
3. BAHASA MALAYSIA IV
4. TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
5. HUBUNGAN ETNIK

www.quansheng.org
2016/2017

130


No Course Title of Core Courses in the Forensic Science Programme Unit
Code

1 GTU101 Structure and Function of Humans I 3

2 GTU104 Structure and Function of Humans II 3

3 GTU106 Biochemistry and Basic Genetics 3

4 GTB204 Molecular Biology Techniques 3

5 GTU302 Biostatistics 3

6 GTU304 Research Methodology 3

7 GTU105 Psychology and Behavioural Science 3

8 GTF110 Physical Chemistry 4

9 GTF104 Inorganic Chemistry 3

10 GTF105 General Chemistry Practical I 2

11 GTF111 Analytical Chemistry I 4

12 GTF107 Organic Chemistry I 3

13 GTF108 General Chemistry Practical II 2

14 GTF109 Organic Chemistry Practical 2

15 GTF200 Criminalistic 3

16 GTF213 Introduction to Criminology 3

17 GTF204 Forensic Psychology 3

18 GTF212 Analytical Chemistry II 4

19 GTF206 Organic Chemistry II 3

20 GTF207 Analytical Chemistry Practical 2

21 GTF214 Pollutions and Environment Chemistry 3

22 GTF210 Material Chemistry 3

www.quansheng.org
2016/2017

23 GTF215 Natural Products Chemistry 3

24 GTF315 Biological Evidence 3

25 GTF301 Physical Evidence 3

26 GTF305 Forensic Toxicology and Chemistry of Drugs 4

27 GTF306 Fire Investigation 3

28 GTF309 Forensic DNA Analysis 3

29 GTF311 Forensic Antropology 3

30 GTF312 Organic Chemistry III 3

31 GTF313 Food Chemistry 3

32 GTF314 Forensic Serology 2

33 GTF400 Forensic medicine 3

34 GTF402 Ballistic and Chemistry of Explosives 4

35 GTF411 Research Project 8

36 GTF408 Forensic Documents Examination 2

37 GTF409 Statistics For Forensic Science 2

38 GTF410 Forensic Digital Evidence 2

39 GTF407 Forensic Practicum 8

Total Unit of Core Courses 124

www.quansheng.org
2016/2017


Universiti Sains Malaysia (Kampus Kesihatan)
Pusat Pengajian Sains Kesihatan

Kejuruawatan
Nursing
USM SM12

4 (8 )
7

Course Units
Core Courses 115
Elective Courses 10
University Courses 15
1. BAHASA INGGERIS AKADEMIK
2. BAHASA INGGERIS SAINTIFIK DAN

www.quansheng.org
2016/2017

PERUBATAN
3. BAHASA MALAYSIA IV
4. TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
5. HUBUNGAN ETNIK

130

No. Course Title of Core Course Unit


Code

1 GTU101/3 Structure and Function of Humans I 3

2 GTU104/3 Structure and Function of Humans II 3

3 GTU105/3 Psychology and Behavioural Science 3

4 GTU106/3 Biochemistry and Basic Genetics 3

5 GTJ101/4 Nursing Foundation I 4

6 GTJ109/4 Nursing Foundation II 4

7 GTU202/3 Health and Society 3

8 GTB225/3 Epidemiology 3

9 GTB219/3 Pharmacology I 3

10 GTB212/3 Basic Microbiology 3

11 GTJ205/4 Nursing Foundation III 4

12 GTJ210/3 Primary Health Care, Family and Community 3

13 GTJ213/3 Nursing Foundation Practicum I 3

14 GTJ214/3 Medical-Surgical Nursing I (Cardiovascular and 3


Respiratory)

15 GTJ215/3 Medical-Surgical Nursing II (Gastroenterology and 3


Nephro-Urology)

16 GTJ216/3 Obstetrics and Gynecology Nursing 3

17 GTJ217/2 Principles of Health Management 2

18 GTU301/3 Ethics and Law for the Health Professionals 3

www.quansheng.org
2016/2017

19 GTU302/3 Biostatistics 3

20 GTU304/3 Research Methodology 3

21 GTJ319/3 Nursing Foundation Practicum II 3

22 GTJ320/3 Medical-Surgical Nursing III (Endocrine and 3


Musculoskeletal)

23 GTJ321/3 Medical-Surgical Nursing IV (Neurology, 3


Otorhinolaryngology and Ophthalmology)

24 GTJ322/3 Mental Health and Psychiatric Nursing 3

25 GTJ323/3 Medical-Surgical Nursing V (Dermatology, Immunology, 3


Hematology and Oncology)

26 GTJ324/3 Critical Care Nursing 3

27 GTJ325/3 Neonatal and Pediatric Nursing 3

28 GTJ326/3 Gerontological Nursing 3

29 GTJ327/3 Nursing Education 3

30 GTJ405/5 Medical Nursing Practicum 5

31 GTJ406/4 Surgical Nursing Practicum 4

32 GTJ407/4 Critical Care and Community Nursing Practicum 4

33 GTJ408/4 Maternal, Child and Women Health Nursing Practicum 4

34 GTJ409/3 Nursing Foundation Practicum III 3

35 GTJ410/6 Research Project (one academic session) 6

Total Units 115

www.quansheng.org
2016/2017


Universiti Sains Malaysia (Kampus Kesihatan)
Pusat Pengajian Sains Kesihatan

Patologi Pertuturan
Speech Pathology
USM SM17

4 (8 )


;
400

down syndrome, -
-

8


Course Units
Core Courses 122
Elective Courses 10
University Courses 15
1. BAHASA INGGERIS AKADEMIK
2. BAHASA INGGERIS SAINTIFIK DAN
PERUBATAN

www.quansheng.org
2016/2017

3. BAHASA MALAYSIA IV
4. TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
5. HUBUNGAN ETNIK

147


No. Course Title of Core Course Unit
Code

1 GTU101/3 Structure and Function of Humans I 3

2 GTU104/3 Structure and Function of Humans II 3

3 GTU304/3 Research Methodology 3

4 GTU302/3 Biostatistic 3

5 GTA104/2 Anatomy and Physiology of Hearing and Speech I 2

6 GTA105/2 Acoustic for Hearing and Speech 2

7 GTA109/2 Anatomy and Physiology of Hearing and Speech II 2

8 GTA107/2 Psychoacoustics 2

9 GTA108/2 Basic Audiology Techniques 2

10 GTP104/3 Developmental Psychology for Speech and Hearing 3

11 GTP100/3 Basic Linguistics 3

12 GTP107/3 Language Development 3

13 GTP108/2 Clinical Bases for Audiology and Speech Pathology 2

14 GTP109/3 Applied Linguistics for Speech Pathology 3

15 GTA205/2 Neurology for Hearing and Speech 2

16 GTA210/3 Otology 3

17 GTP202/3 Introduction to Speech and Language Disorders 3

18 GTP203/2 Speech Pathology Clinic I 2

19 GTP207/2 Speech Pathology Clinic II 2

20 GTP209/2 Phonetics and Phonology 2

www.quansheng.org
2016/2017

21 GTP210/2 Clinical Linguistics 2

22 GTP211/3 Pediatric for Hearing and Speech 3

23 GTP212/2 Abnormal Psychology 2

24 GTP213/3 Pediatrics Language Disorders 3

25 GTP214/3 Speech Sound Disorders 3

26 GTP215/3 Hearing Impairment 3

27 GTP216/2 Psycholinguistics 2

28 GTP303/2 Neuropsychology 2

29 GTP304/3 Speech Pathology Clinic III 3

30 GTP306/3 Voice and Resonance Disorders 3

31 GTP311/3 Counseling for Communication Disorders 3

32 GTP312/2 Augmentative and Alternative Communication 2

33 GTP313/3 Acquired Language Disorders 3

34 GTP314/2 Motor Speech Disorders 2

35 GTP315/3 Speech Pathology Clinic IV 3

36 GTP316/3 Learning Disabilities 3

37 GTP317/2 Swallowing Problems 2

38 GTP402/6 Research Project 6

39 GTP403/6 Speech Pathology Clinic V 6

40 GTP406/6 Speech Pathology Clinic VI 6

41 GTP408/2 Fluency Disorders 2

42 GTP409/6 Speech Pathology Clinical Placement 6

43 GTP410/2 Ethics and Professionalism for Speech Pathology 2

Total Unit of Core Courses 122

www.quansheng.org
2016/2017


Universiti Sains Malaysia (Kampus Kesihatan)
Pusat Pengajian Sains Kesihatan

Sains Senaman dan Sukan
Exercise and Sports Science
USM SM18

4 (8 )

(
)
(
)
()
() (
) (
)

()


Course Units
Core Courses 80
Elective Courses 39
University Courses 21
1. BAHASA INGGERIS AKADEMIK
2. BAHASA INGGERIS SAINTIFIK DAN
PERUBATAN
3. BAHASA MALAYSIA IV
4. TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
5. HUBUNGAN ETNIK

www.quansheng.org
2016/2017

140


1 GTU101/3 Structure and Function of Humans I 3

2 GTU103/3 Fundamentals of Health Informatics 3

3 GTU104/3 Structure and Function of Humans II 3

4 GTU105/3 Psychology and Behavioral Science 3

5 GTU106/3 Biochemistry and Basic Genetics 3

6 GTS101/2 Introduction to Exercise and Sports Science 2

7 GTS102/3 Sociology and Philosophy of Sports 3

8 GTS201/3 Exercise Physiology 3

9 GTS205/3 Sports Psychology 3

10 GTS206/3 Sports Training Methodology 3

11 GTS208/3 Kinanthropology, Tests & Measurements for Sports 3


Science

12 GTN207/3 Principles of Nutrition 3

13 GTS308/2 Applied Sports Physiology 2

14 GTS311/3 Sports Nutrition 3

15 GTS312/3 Sports Injuries and Rehabilition 3

16 GTS313/3 Sports Biomechanics and Kinesiology 3

17 GTS314/3 Motor Learning 3

18 GTS315/3 Coaching Science and Performance Analysis 3

19 GTS316/3 Adapted Physical Activity 3

20 GTS317/3 Sports Management 3

21 GTS401/3 Fitness Testing and Exercise Prescription 3

22 GTS409/10 Research Project 10

23 GTS410/3 Contemporary Issues in Sports Science Practices 3

Total Unit of Core Courses 80

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Pengurusan

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian)
Bachelor of Management (Hons.)
USM SP00
4 8

a) (Finance)

b) (Operations Management)

c) (Marketing)

d) (Organizational Behaviour)

e) (International Business)

f) (Islamic Finance)
-
-

www.quansheng.org
2016/2017

-
-
-

University/Opsyen Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

Core Courses
ATW 103/3 Business Law
ATW 104/4 Introduction to Management
ATW 112E/2 Business Communication I
ATW 113E/2 Business Communication II
ATW 107/3 Microeconomics
ATW 108/3 Macroeconomics
ATW 111/3 Financial Accounting
ATW 124/3 Introduction to Managerial Psychology
ATW 125/4 Business Statistics
ATW 202/3 Business Research Method
ATW 211/3 Management Accounting
ATW 223/3 Operations Management
ATW 241/3 Principles of Marketing
ATW 251/3 Organizational Behaviour
ATW 262/4 Principles of Finance
ATW 306/8 Industrial Training
ATW 393E/4 Strategic Management
ATW 394/3 Business Ethics
ATW 395/3 International Business
ATW 401/3 Entrepreneurship

Major Courses
1) Finance
a) Major courses
AFW 360/3 Corporate Finance
AFW 362/3 Management of Financial Institutions and Markets
AFW 364/3 Analysis of Financial Statements
AFW 365E/3 International Finance
AFW 368/4 Financial Derivatives
AFW 369E/4 Security Investment & Portfolio Management
b) Elective courses
AFP 311/4 Monetary Economics
AFP 312/4 Entrepreneurship Finance and Venture Capital

www.quansheng.org
2016/2017

AFP 313/4 Personal Finance


AFP 367/4 Islamic Finance
ATU 397/4 Management Studies

2) Marketing
a) Major courses
AMW 342/4 Services Marketing
AMW 345/4 Marketing Research
AMW 346/4 Integrated Marketing Communication
AMW 347E/4 Strategic Marketing
AMW 354/4 Consumer Behaviour
b) Elective courses
AMP 346E/4 International Marketing
AMP 348/4 Retailing
ATU 397/4 Management Studies
AMP 352/4 Internet Marketing
AMP 353/4 Brand Marketing

3) Operational Management
a) Major courses
APW 301/3 Management Science
APW 302E/3 Management Information System
APW 373/4 Productivity and Quality Control
APW 379/4 Project Management and Facilities Location
APW 380/3 Materials Management
APW 382/3 Global Supply Chain Management
b) Elective courses
AOW 358/4 Human Resource Management
AOW 356/E International Managament
APP 378/4 Technology Management and Innovation
APP 381/4 Service Operations Management
APP 396E/4 Electronic Commerce
ATU 397/4 Management Studies

4) Organizational Behaviour
a) Major courses
AOW 354/3 Organizational Theory
AOW 355/3 Industrial Relations
AOW 356E/3 International Management
AOW 358/4 Human Resource Management
AOW 359/4 Organizational Development
AOW 360/3 Management Psychology
b) Elective courses
AFP 367/4 Islamic Finance
AIP 359/4 International Busniess Strategy **
APP 378/4 Technology Management and Innovation
APP 396E/4 Electronic Commerce

www.quansheng.org
2016/2017

ATU397/4 Management Studies

5) International Business
a) Major courses
AIW301/3 International Corporate Finance
AIW304/4 Internationalisation of New Venture
AIW303/3 International Trade Law
AIW311/4 Cultural Environment of International Business
AIW351/3 International Human Resource Management
AOW356E/3 International Management

b) Elective courses
AIP359/4 International Business Strategy
ATU397/4 Management Studies
AMP346/E International Marketing(Compulsory)
AMP352/4 Internet Marketing
APP381/4 Service Operation Marketing
APW373/4 Productivity and Quality Control

6) Islamic Finance
a) Major courses
ASW380/3 Fiqh Mualamat
ASW382/3 Islamic Financial Management
ASW384/3 Islamic Financial Institution
ASW386/3 Islamic Banking
ASW388/4 Islamic Capital Market
ASW390/4 Islamic Accounting and Auditing
b) Elective courses
ASP392/4 Management from Islamic Perspective
ASP394/4 Islamic Economics
ASP396/4 Takaful and Risk Management
ASP398/4 Management of Non-Bank Islamic Fund

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Sains Kajihayat
()
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi
Bachelor of Science (Hons.) Biology
USM SS02
4 8
(biology)(applied biology)
(ecology) (genetics)
(biodiversity)(laboratory practical)

(biostatistics)(organic chemistry)
(inorganic chemistry)(Muka
Head)(habitat)
(sampling)(test)
(analyst)


a)Microbiology
(microorganism) (growth)
(metabolism)(genetics)
(bacteria)(fungi)(yeast)(virus)
(cultivation)
(isolation)(sterilization)

b)Plant Biology
(plant function)(plant tissue
culture) (pathology) (taxonomy)
(environment) (biotechnology)
(plant genetics)(plant molecular biology)

c)Animal Biology
(physiology)(behaviour)
(vertebrate animal)(invertebrateanimal)
(cultivation)

(ichthyology)(entomology)


(University Courses)
(Core Courses)(Elective)

3 (Microbiology)(PlantBiology)

www.quansheng.org
2016/2017

(Animal Biology)


VeterinaryMarineScience
Biology
BiologyForensic Science


elective courseIchthyology
entomology-field trip

sampling


Basic Zoology Practical Advanced
Zoology Practical Breating
systemAnatomy

industry
training

assignment
field trip

www.quansheng.org
2016/2017Scientific name
:


,


University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

Core Courses
Year 1 Core Paper
KTT 112/4 Inorganic Chemistry 1
KOT 122/4 Organic Chemistry 1
MAA 101/4 Calculus (for First Year Science Students)
BOI 102/3 Ecology
BOI 115/3 Plant and Animals Biodiversity
BOI 116/4 Genetics
BOI 117/2 Biodiversity and Ecology Practical

Year 2 Core Paper


BOI 205/4 Biostatistics
BOI 206/4 Principles of Biochemistry
BOI 207/3 General Microbiology

www.quansheng.org
2016/2017

Year 4 Core Paper


BOI 401/3 Scientific Writing, Seminar and Current Topics in Biology

(a)Microbiology
Level 300 Core Paper ( 21 Units )
BMT 308/3 Mycology
BMT 309/3 Microbial Genetics
BMT 310/3 Bacteriology
BMT 311/3 Immunology
BMT 305/3 Microbial Physiology
BMT 307/3 Environmental Microbiology
BMT 306/3 Virology

Level 400 Core Paper ( 14 Units )


BMT 402/3 Medical Microbiology
BMT 403/3 Industrial Microbiology
BMT 401/8 Microbiology Project or * BOE 400/2 Special Topics in Biology
* 6 Unit Elective Paper.

Elective Paper ( 15 Units )


BTT 306/3 Techniques in Biotechnology
BOE 201/3 Biological Instrumentation
BOT 205/3 Microscopy and Histological Techniques
IMG 111/3 Food Microbiology I
IMG 222/3 Food Microbiology II
BOA 301/4 Industrial Training
BET 304/4 Introductory Parasitology
BTT 305/3 Protein Biochemistry
BGT 301/3 Plant Pathology
BGT 302/2 Basic Practical in Plant Pathology
BTT 402/3 Fermentation Technology
BET 403/3 Medical and Veterinary Protozoology
BET 405/3 Medical and Veterinary Helminthology
BME 401/3 Soil Microbiology
BME 402/3 Microbial Genomics
BTT 404/3 Genetic Engineering

(b)Animal Biology
Level 200 Core Paper (3 Units)
BOT 205/3 Microscopy and Histological Techniques

Level 300 Core Paper (19 Units)


BZT 304/3 Invertebrate Zoology
BZT 305/3 Vertebrate Zoology
BZT 308/2 Animal Taxonomy Practical

www.quansheng.org
2016/2017

BZT 306/3 Animal Behavior


BZT 307/3 Animal Physiology
BZT 309/2 Animal Physiology and Behavior Practical

Level 400 Core Paper ( 17 Units )


BZT 401/8 Project in Animal Biology or *BOE 400/2 Special Topics in Biology
* 6 unit Elective Paper.
BZT 402/3 Biology of Vertebrate Pest Animals
BZT 403/3 Plant - Animal Interaction
BZT 404/3 Animal Conservation Genetic

Elective Paper ( 14 Units under Minor / 30 Units under Elective )


BOE 201/3 Biological Instrumentation
BOA 301/4 Industrial Training
BET 304/4 Introductory Parasitology
BET 305/4 Insect Biology And Systematics
BST 307/3 Population And Community Ecology
BAT 307/3 Ichthyology
BAT 305/3 Benthic Biology and Ecology
BST 308/3 Tropical Ecosystems And Climate Change
BOE 400/2 Special Topics in Biology
BST 402/3 Ecology Of Invasive Species
BST 404/3 Wildlife Ecology & Management
BST 405/3 Conservation Ecology And Natural Resources
BET 406/3 Integrated Pest Management

(c)Plant Biology
Level 300 Core Paper ( 18 Units )
BBT 308/3 Tropical Plant Ecology
BBT 309/4 Plant Structure and Evolution
BBT 305/4 Plant Physiology and Development
BBT 306/4 Plant Biosystematics and Taxonomy
BBT 307/3 Enthnobotany

Level 400 Core Paper ( 20 Units )


BBT 401/8 Project in Plant Biology or *BOE 400/2 Special Topics in Biology
* 6 unit Elective Paper.
BBT 402/3 Plant Genetics
BBT 404/3 Economy Botany
BBT 403/3 Plant Molecular Biology
BBT 405/3 Plant Tissue Culture

Elective Paper ( 14 Units under Minor / 30 Units under Elective )


BOE 201/3 Biological Instrumentation
BOT 205/3 Microscopy and Histological Techniques
BOA 301/4 Industrial Training
BGT 301/3 Plant Pathology
BST 306/3 Soil Science And Environment

www.quansheng.org
2016/2017

BST 308/3 Tropical Ecosystems And Climate Change


BMT 308/3 Mycology
BST 307/3 Population and Community Ecology
BOE 400/2 Special Topics in Biology
BST 405/3 Conservation Ecology And Natural Resources
BST 402/3 Ecology Of Invasive Species
BST 302/2 Basic Practical in Plant Pathology
BGT 404/3 Horticultural
BZT 403/3 Plant-Animal Interaction

Minor Courses
Choose courses from a Minor Package offer by others school

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Sains Matematik
() (
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik
Bachelor of Science (Hons.) Mathematics
USM SS08
4 8
(Differential Equations) (Real
Analysis) (Coding Theory) (Discrete
Mathematics)(Engineering Computation)(Fluid
Mechanics)

(calculus)
(advanced calculus)(vector calculus), (linear
algebra), (differential equations), C++ (C++
programming language)(mathematical software laboratory)
(probability theory)(statistical inference)
(complex analysis)

(University Courses)
(Core Courses) (Elective)


(A) University Courses (Kursus Universiti)
LKM400 BAHASA MALAYSIA IV
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

www.quansheng.org
2016/2017

(B) Core Courses (Kursus Teras)


Compulsory Core (57 units)
MAT 100/3 Mathematical Foundations
MAT 101/4 Calculus
MAT 111/4 Linear Algebra
MAT 161/4 Elementary Statistics
MAT 181/4 Programming for Scientific Applications
MAT 201/4 Advanced Calculus
MAT 202/4 Introduction to Analysis
MAT 203/4 Vector Calculus
MAT 223/4 Differential Equations I
MAT 263/4 Probability Theory
MAT 323/4 Differential Equations II
MAT 382/4 Introductory Numerical Methods
MSS 212/4 Further Linear Algebra
MSS 311/4 Modern Algebra
MSS 381/2 Mathematical Software Laboratory

Choose 2 from 6 listed courses :


MSS 401/4 Complex Analysis
MSS 402/4 Real Analysis
MSS 416/4 Rings and Field
MSS 417/4 Coding Theory
MSS 418/4 Discrete Mathematics
MSS 419/4 Geometry

Choose 6 units from:


BOM 111/4 Biodiversity
BOI 112/4 Ecology
CPT 112/4 Discrete Structures
CPT 114/4 Logic & Applications
KFT 231/4 Physical Chemistry I
KOT 122/4 Organic Chemistry I
KTT 112/4 Inorganic Chemistry I
KUT 101/2 General Chemistry Practical I
KUT 102/2 General Chemistry Practical II
ZCA 101/4 Physics I (Mechanics)
ZCA 102/4 Physics II (Electricity and Magnetism)

www.quansheng.org
2016/2017

(C) Elective Courses


MAT 363/4 Statistical Inference
MSG 422/4 Fluid Mechanics
MSG 489/4 Numerical Methods for Differential Equations
MSS 401/4 Complex Analysis
MSS 402/4 Real Analysis
MSS 414/4 Topics in Pure Mathematics
MSS 415/4 Introductory Functional Analysis and Topology
MSS 416/4 Rings and Field
MSS 417/4 Coding Theory
MSS 418/4 Discrete Mathematics
MSS 419/4 Geometry
MSS 482/4 Graphing Technology in Mathematics and Sciences
MSS 492/4 Minor Project

(D) Skill / Optional Courses


In order to fulfill this requirement, students of the School of Mathematical Sciences are allowed to
take any course outside the Schools of Mathematical Sciences, Chemical Sciences, Biological
Sciences and Physics. Students are encouraged to take English language, foreign languages,
thinking techniques, history and philosophy of science courses.

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Sains Fizik

Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik
Bachelor of Science (Hons.) Physics
USM SS15
4 8

(mechanics) (thermodynamics)
(electronics) (quantum mechanics)
(electricity and magnetism) (solid state physics)
(optics) (statistical mechanics)
(calculus and linear algebra)
(Elective) (atomic and nuclear physics) X
(X-ray analysis) (astronomy)
(semiconductor physics devices)


(University Courses)
(Core Courses) (Elective)


Physical researchers
Factory physics researchers
Teacher

University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA IV
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

www.quansheng.org
2016/2017

Core Courses (72 units):


ZCA 101/4-Physics I (Mechanics)
ZCA 102/4-Physics II (Electricity and Magnetism)
ZCT 103/3-Physics III (Vibrations, Waves and Optics)
ZCT 104/3-Physics IV (Modern Physics)
ZCT 106/3-Electronics I
*ZCA110/4- Mathematical Methods I
ZCT 112/3 Mathematical Methods II
ZCT 191/2-Physics Practical I
ZCT 192/2-Physics Practical II
ZCT 205/3-Quantum Mechanics
ZCT 206/3-Electronics II
ZCT 210/4-Complex Analysis and Different Equations
ZCT 214/3-Thermodynamics
ZCT 215/3-Optics
ZCT 219/4-Mathematical Methods III
ZCT 293/2-Physics Practical III
ZCT 294/2-Physics Practical IV
ZCT 304/3-Electricity and Magnetism
ZCT 307/3-Solid State Physics I
ZCT 314/3 Statistical Mechanics
ZCT 317/3-Solid State Physics II
ZCT 390/8-Pure Physics Projects

*The course content of ZCA 110/4 overlaps with Mathematics courses MAA 101/4
Calculus and MAA 111/4 Linear Algebra. Students can only register either ZCA
110/4 or MAA 101/4 and MAA 111/4.

Elective Courses
*Students must select 30 units; at least 26 units from the group of courses below and
the remaining units may be selected from other Science or Applied Science
programmes, not from School of Physics.

ZCE 111/4 Computational Approach in Physics Learning


ZCE 208/3-Classical Mechanics
ZCE 275/4-Introduction to Astronomy
ZAE 282/3-Materials Science
ZCE 305/3-Atomic and Nuclear Physics
ZKE 327/3-Solid State Lightning I
ZCE 341/4-Energy Studies
ZAT 386/4 Semiconductor Physics Devices
ZKE 427/3 Solid State Lighting II
ZCE 431/4 Radiation Biophysics
ZCE 451/3 X-Ray Analysis
ZAE 484/4 Laser and Its Applications
ZAE 488/4 Non-Destructive Testing

www.quansheng.org
2016/2017

Industrial Training
ZCE 499 /9 Industrial Training

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Sains Kimia
()
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Tulen
Bachelor of Science (Hons.) Pure Chemistry
USM SS28
4 8

(physical chemistry)(organic chemistry)(inorganic
chemistry)(analytical chemistry)

(laboratory work)


University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

Core Courses (70 units)


Selection course (3 or more units)
ZCT 103/3 Physics III (Vibrations, Waves and Optics)
BOM 114/4 Fundamental Genetics

www.quansheng.org
2016/2017

i. Compulsory courses
MAA 101/4 Calculus For Science Student 1
MAA102/4 Calculus For Science Student 2
KUT101/2 General Chemistry Practical I
KUT102/2 General Chemistry Practical II
KTT 112/4 Inorganic chemistry I
KOT 122/4 Organic chemistry I
KUT203/2 Inorganic Chemistry Practical
KUT206/2 Organic Chemistry Practical
KFT 233/4 Physical chemistry I
KTT212/3 Inorganic Chemistry II
KOT222/3 Organic Chemistry II
KAT 245/4 Analytical chemistry I
KUT304/2 Physical Chemistry Practical
KUT305/2 Analytical Chemistry Practical I
KTT313/3 Inorganic Chemistry III
KFT 332/3 Physical chemistry II
KAT349/3 Analytical Chemistry II
KUT407/2 Inorganic and Analytical Chemistry Practical
KUT408/2 Physical and Organic Chemistry Practical
KOT423/3 Organic Chemistry III
KFT431/3 Physical Chemistry III

(F) Elective course (32 units)


Compulsory Course (2 units)
KUE 306/2 Research Methodology in Chemistry

Selection course (3 or more units)


ZCT 104/3 Physics IV (Modern Physics)
BOM 111/4 Biodiversity
BOM 112/4 Basic Ecology

Selection course (9 or more units)


KOE 322/3 Natural Products Chemistry
KTE 411/3 Selected Topics in Inorganic Chemistry
KTE 423/3 Selected Topics in Organic Chemistry
KTE 432/3 Selected Topics in Physical Chemistry

Selection course (18 or more units)


KIE 361/4 Industrial Training

Additional units can be taken from Industrial Chemistry and Analytical


Chemistry and other courses from School of Physics, Mathematical Sciences,
Biological Sciences, Industrial Technology and Centre for Global
Archaeological Research

www.quansheng.org
2016/2017

(B) Minor and Elective Programme (32 units)


Elective Components (selection of 5 units)
KOE322/3 Natural Product Chemistry
KUE 306/2 Research Methodology in Chemistry (Compulsory)
KTE411/3 Selected Topics in Inorganic Chemistry
KOE423/3 Selected Topics in Organic Chemistry
KFE432/3 Selected Topics in Physical Chemistry

Elective Components (selection of 7 or more units)


KIE 361/4 Industrial Training
ZCT104/3 Physics IV (Modern Physics)
BOM111/4 Biodiversity
BOM112/4 Basic Ecology

Minor Components (20 units)www.quansheng.org
2016/2017

University Sains Malaysia


Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan

Ijazah Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan (Kepujian)
Bachelor of Art with Education (Hons.)
USM ST01
4 8
(Pelajar dan Keperluan
Pembelajaran) (Perkembangan Intrapersonal
dan Interpersonal Remaja) (Guru, Sekolah dan
Masyarakat) (Instructional Technology Practices)
(Basic Educational Measurement and Evaluation)
(Kemahiran Berkomunikasi dan Interpersonal Guru)
(Teaching Methods) [* (Teaching
Methods)
(Biology Teaching Methods)] 10
(Latihan Mengajar)

(A) Kursus Universiti
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

(B) Kursus Teras Pendidikan


Kursus Teras
PGA 101/3 Pelajar dan Keperluan Pembelajaran
PGA 103/3 Guru, Sekolah dan Masyarakat

www.quansheng.org
2016/2017

PGT 201E/3 Instructional Technology Practices

Kursus Teras Kaedah Mengajar


PGT 219/3 Pengantar Kaedah Mengajar Ilmu Kemanusiaan

Kaedah I Pilih 2 kursus (1 kursus major dan 1 kursus minor)


PPG 214/3 Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia I
PPG 215/3 English Language Teaching Methods I
PGT 223/3 Kaedah Mengajar Geografi I
PGT 224/3 Kaedah Mengajar Sejarah I
PGT 225/3 Kaedah Mengajar Kesusasteraan Melayu I

Kaedah II Pilih 1 kursus berasaskan bidang major


PPG 314/3 Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia II
PPG 315/3 English Language Teaching Methods II
PPG 316/3 Kaedah Mengajar Geografi II
PPG 317/3 Kaedah Mengajar Sejarah II
PPG 318/3 Kaedah Mengajar Kesusasteraan Melayu II

Kursus Teras Wajib


PGT 490/10 Latihan Mengajar

(C) Kursus Elektif


Elektif Wajib
PGA 102/3 Perkembangan Intrapersonal dan Interpersonal
PGT202E/3 Basic Educational Measurement and Evaluation
PGT 203/3 Kemahiran Berkomunikasi dan Interpersonal Untuk Guru

Elektif Pilihan (Choose 2 of the following)


PGT 437E/3 General School Administration
PGT 436E/3 Information and Communication Technology in Education
PGT 433/3 Pengurusan dan Pentadbiran Kokurikulum Sekolah
PGT 434/3 Pengurusan Disiplin Sekolah

(D) Kursus Minor


Kursus Minor ialah bungkusan kursus daripada satu bidang pengkhususan atau bungkusan
kursus yang dikhaskan dan ditawarkan kepada para pelajar daripada Rancangan Pengajian yang
lain. Pelajar-pelajar digalakkan mengambil minor dalam bidang-bidang berikut: Bahasa Malaysia,
Bahasa Inggeris, Geografi, Kesusasteraan, dan Sejarah.

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
()
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Khas
Bachelor of Education (Hons.) Special Education
USM ST10
4 8
Pelajar dan Keperluan
PembelajaranPerkembangan
Intrapersonal dan Interpersonal Remaja
Information and Communication Technology in Education
Teori-teori Pembelajaran KognitifPengantar
Pendidikan KhasKemahiran Membaca,
Menulis, dan Mengira dalam Pendidikan Khas
Pengurusan Masalah Emosi dan Tingkah laku Kanak-kanak Keperluan
KhasKaunseling Keluarga Kanak-kanak Khas

(A) University Courses


LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

www.quansheng.org
2016/2017

(B) Komponen Teras Pusat Pengajian


PGA 101/3 Pelajar dan Keperluan Pembelajaran
PGT 202E/3 Basic Educational Measurement and Evaluation
PGT 303/3 Pengantar Penyelidikan & Kajian Tindakan
PGR 436E/3 Information and Communication Technology in Education

Choose one of the following:


PGT 219/3 Pengantar Kaedah Mengajar Ilmu Kemanusiaan
PPG 210E/3 General Science Teaching Methods I

Kursus Wajib
PPK 101/3 Pengantar Pendidikan Khas
PPK 102/3 Perkembangan dan Pembelajaran Insan
PPK 201/3 Pengesanan, Diagnosis dan Penilaian Kanak-kanak
PPK 221/4 Kemahiran Membaca, Menulis dan Mengira dalam Pendidikan Khas
PPK 222/4 Kemahiran Vokasional dalam Pendidikan Khas
PPK 223/4 Kemahiran Hidup dalam Pendidikan Khas
PPK 290/2 Internship 1
PPK 331E/4 Technology and Innovation for Special Education
PPK 332/4 Pendidikan Khas Peringkat Awal Kanak-kanak
PPK334/4 Pengurusan Masalah Emosi dan Tingkah laku Kanak-kanak
Keperluan Khas
PPK 335/3 Masalah Bahasa dan Komunikasi
PPK 490/10 Praktikum Pendidikan Khas

Kursus Tumpuan Pengkhususan


Kursus Wajib
PPK 211/4 Masalah Pembelajaran
PPK 311/3 Pendekatan Pengajaran Pelajar Bermasalah Pembelajaran

Choose one of the following based on the bidang tumpuan:


PPK 212/4 Masalah Pendengaran
DAN
PPK 312/3 Pendekatan Pengajaran Pelajar Bermasalah Pembelajaran
OR
PPK 313/3 Pendekatan Pengajaran Pelajar Bermasalah Penglihatan
DAN
PPK 213/4 Masalah Penglihatan

(C) Courses Chosen


Compulsory Elective (For level 100-200)
PGA 102/3 Perkembangan Intrapersonal & Interpersonal Remaja
PGA 203/3 Kemahiran Komunikasi dan Interpersonal untuk Guru

www.quansheng.org
2016/2017

Choose two courses from Elektif Pilihan


PPK 436/4 Seminar Isu-Isu Pendidikan
PPK 433/3 Pelajar Pintar Cerdas dan Berbakat
PPK 435/4 Kaunseling Keluarga Kanak-kanak Khas

(D) Minor Courses


Kursus Minor ialah bungkusan kursus daripada satu bidang pengkhususan atau bungkusan
kursus yang dikhaskan dan ditawarkan kepada para pelajar daripada Rancangan Pengajian yang
lain. Pelajar-pelajar yang mengambil Pendidikan Khas digalakkan mengambil minor dalam
bidang Sains (Biologi, Kimia, Fizik, Matematik) dan bidang Sastera (Bahasa Inggeris, Bahasa
Malaysia, Geografi, Kesusasteraan, Sejarah)

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
()
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) TESOL
Bachelor of Education (Hons.) TESOL
USM ST39
4 8

Teaching English to Speaker of Other Languages -TESOL
Teaching English as a Second Language -TESL
Pelajar dan Keperluan Pembelajaran
Perkembangan Intrapersonal dan Interpersonal
RemajaBasic Educational Measurement and
EvaluationInformation and Communication
Technology in Education
Effective Reading Skills for TESOLEffective
Writing Skills for TESOLEnglish Language Teaching
MethodsAn Introduction to Linguistics
Childrens Literature Language Learning
Theories 10
Multimedia Interaktif

(A) University Courses


LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()

www.quansheng.org
2016/2017

BAHASA ASING ()

(B) Kursus Teras Pendidikan


Kursus Teras
PGA 101/3 Pelajar dan Keperluan Pembelajaran
PGA 103/3 Guru, Sekolah dan Masyarakat
PGT 202E/3 Basic Educational Measurement and Evaluation
PGT 303/3 Pengantar Penyelidikan & Kajian Tindakan

Kursus Teras Pengkhususan Kursus Wajib PPIP


PET 101/3 Effective Reading Skills for TESOL
PET 102/3 Oral Skills for TESOL
PET 103/3 Effective Writing for TESOL
PET 225/4 TESOL Curriculum Development
PPG 215/3 English Language Teaching Methods I
PPG 315/3English Language Teaching Methods II

Kursus Wajib daripada PPIK


HEA 101/4 Introduction to English Language Studies
HXE 112/3 Reading and Writing about Literature
HET 211/3 An Introduction to Linguistics
HXE 212/3 Language and Literature
HEK 215/3 Contemporary English Grammar
HET 217/3 Childrens Literature
HXE 229/3 Language Learning Theories
HET 227/3 Morphology and Syntax
HET 319/3 Semantics
HXE 305/3 Malaysian Literature in English
HXE 318/3 New English

Kursus Teras Wajib: Latihan Mengajar


PGT 490/10 Latihan Mengajar

Kursus Elektif
Compulsory Elective
PGA 102/3 Perkembangan Intrapersonal & Interpersonal Remaja
PGA 203/3 Kemahiran Komunikasi dan Interpersonal Untuk Guru
PET301/3 C Teaching of English through Literature
Choose one of the following:
PGT 342/2 Kemahiran Kepemimpinan Guru
PGT 437E/3 General School Administration
PGT 436E/3 Information and Communication Technology in Education
Choose one of the following:
PET 224/4 Communicating in Speech & Writing in TESOL

www.quansheng.org
2016/2017

PET 226/4 Pedagogical Grammar for TESOL


PET 423/4 Learner Autonomy in TESOL
PET 424/4 Project Work in TESOL

Bidang Multimedia Interaktif


QMT 112/3 Aplikasi Perisian Komputer
QMT 212/3 Reka bentuk Instruksi
QMT 213E/ Digital Audio and Video
QMT 222/4 Grafik 2D, 3D dan Animasi
QMT 323E/4 Design and Development of Web Based Instruction
QMT 324E/3 Multimedia Authoring

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Teknologi Industri

Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Teknologi Makanan
Bachelor of Technology (Hons.) Food Technology
USM SY01
4 8


(Physical and Chemical Properties of Food)
(Composition Analysis) (Processing and Preservation)
(Packaging) (Evaluation and Quality
Control) (Product Development)
(Legislation)(Industrial Waste Treatment)
(Factory Sanitary Management)

//
/
/;

University/Opsyen Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

Programme Core Courses:


IEK 101/3 Chemical Process Calculations
IUK 108/4 Statistics with Computer Applications
IUK 191/4 Mathematics I
IMK 103/2 Introduction to Food Science and Technology
IMK 105/2 Biochemistry

www.quansheng.org
2016/2017

KOT 122/4 Organic Chemistry I


IMG 103/3 Food Chemistry
IMG 111/3 Food Microbiology I
IMK 106/2 Introduction to Food Engineering
ZCA 101/4 Physics I (Mechanics)
IMG 203/3 Chemical Food Analysis
IMG 222/3 Food Microbiology II
IMG 224/4 Processing Technology of Plant Based-Food Products
IMK 225/3 Unit Operation in Food Processing
IMG 204/3 Instrumental Food Analysis
IMG 223/4 Processing Technology of Animal Based-Food Products
IMG 322/2 Food Sensory Evaluation
IMK 316/3 Food Quality Management and Food Regulations
IMK 319/2 Nutrition
IMA 321/6 Food Technology Industrial Training*
IMA 411/8 Food Technology Research Project**
IMK 404/3 Food Product Development
IMK 407/3 Food Safety

Elective Courses
IMK 213/3 Management of Halal Food
KAT 141/3 Analytical Chemistry I
IBK 104/3 Fundamentals of Bioprocess Technology
IMK 209/2 Physical Properties of Food
IMK 221/3 Food Ingredients
KFT 131/3 Physical Chemistry I
IMK 226/2 Post Harvest Technology of Fruits and Vegetables
IUK 208/3 Experimental Design with Computer Applications
IMK 320/3 Functional Foods
IBK 316/3 Food Bioprocess Technology
IMG 405/3 Food Packaging
IMK 421/2 Primary Products Technology
IMK 410/3 Food Borne Pathogens
IBG 214/4 Enzyme Technology
IUK 303/3 Industrial Waste Management
IUK 304/3 Industrial Quality Management

* Students must register this course online from home during internship.
** Course is offered over 2 semesters (unit counted per semester is 4)

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Teknologi Industri

Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Teknologi Biosumber
Bachelor of Technology (Hons.) Bioresource, Paper and Coatings
USM SY03
3 7

a) (Bioresource Technology)
Wood and Non-woodb) (Paper Technology)
c) (Coatings Technology)


Polymer,

/
a)

b) //
c) /
d) /

University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

www.quansheng.org
2016/2017

Programme Core Courses:


IWK 100/2 Bioresource as Industrial Raw Materials
IWK 102/4 Basic Bioresource Science and Technology
IUK 108/4 Statistics with Computer Applications
IWK 101/4 Basic Coatings Technology
IWK 103/4 Pulp Production and Paper Recycling
IUK 105/4 Bioresource Based Products
IWK 201/4 Raw Materials and Coatings Chemistry
IWK 203/4 Stock Preparation and Paper Making
IWA 281/2 Coatings Technology Laboratory I
IWA 282/2 Bioresource Technology Laboratory I
IUK 191/4 Mathematics I
IEK 101/3 Chemical Process Calculations
IWK 205/3 Additives and Paper Properties
IWA 283/2 Paper Technology Laboratory I
IWK 301/3 Coatings Process and Equipment
IWA 382/2 Bioresource Technology Laboratory II
IWA 383/2 Paper Technology Laboratory II
IUA 313/8 Bioresource, Paper and Coatings Technology Research Project**
IWA 404/6 Bioresource,Paper and Coatings Technology Industrial Training*

Elective Courses
KOT 122/4 Organic Chemistry I
KAT 141/3 Analytical Chemistry I
IBK 212/2 Renewable Biomass
IWK 204/3 Bioresource, Paper and Coatings Product Development
IUK 208/3 Experimental Design with Computer Application
IUK 291/4 Mathematics II
IUK 304/3 Industrial Quality Management
IEK 108/3 Process Fluid Mechanics
IWK 304/3 Furniture Manufacturing
IWK 307/2 Advanced Paper Technology Instrumental Analysis for Pulp and Paper
IWK 305/2 Advanced Technology of Coatings
IWK 306/2 Fibre and Lignocellulosic Composite
IUK 303/3 Industrial Waste Management

* Students must register this course online from home during internship.
** Course is offered over 2 semesters (unit counted per semester is 4)

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Teknologi Industri

Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Teknologi Persekitaran
Bachelor of Technology (Hons.) Environment Technology
USM SY06
3 7

(Chemical Engineering Unit
Operations) (Water & Industrial Wastewater
Treatment) (Solid &
Scheduled Waste Management) (Environmental
Management System)(Environmental Safety)
(Law & Regulations, and Air & Noise Pollution)

2014www.quansheng.org
2016/2017

University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

Programme Core Courses


IEG 101/3 Introduction to Environmental Science
IEK 101/3 Chemical Process Calculations
IUK 108/4 Statistics with Computer Applications
IUK 191/4 Mathematics I
IEG 104/3 Introduction to Environmental Technology
IEK 115/3 Environmental, Safety and Health Regulations
IEK 108/3 Process Fluid Mechanics
IEK 212/3 Process Heat Transfer

www.quansheng.org
2016/2017

IEA 216/3 Computer Applications in Industry


IEK 218/3 Treatment and Management of Solid Wastes
IEA 201/2 Unit Operations Laboratory
IEK 205/3 Air Pollution Control Technology
IEK 213/3 Mass Transfer and Separation Processes
IEK 219/3 Treatment and Management of Scheduled Wastes
IEA 304/6 Environmental Technology Industrial Training*
IEA 300/3 Environmental Technology Laboratory
IEA 313/8 Environmental Technology Research Project **
IEK 307/3 Noise and Vibration Control Technology
IEK 308/3 Industrial Wastewater Treatment Plant Design
IEK 411/3 Equipment Design for Water Treatment

Elective Courses
BOM 112/4 Basic Ecology
IEK 409/3 Chemodynamics
IEA202/2 Environmental Bioindicators
IUK 107/4 Chemistry for Technologist
HGT 221/3 Geographical Information Technology
IBG 111/3 Industrial Microbiology
IEA 112/4 Society and Environment Project
IUK 291/4 Mathematics II
IEK 217/3 Environmental Management
IUK 208/3 Experimental Design with Computer Applications
IEG 301/3 Environmental Forensics
IEK 315/3 Indoor Environment
IEK 414/3 Environmental Audit
HGF 429/3 Hydrology of Catchment Area

* Students must register this course online from home during internship.
** Course is offered over 2 semesters (unit counted per semester is 4)

www.quansheng.org
2016/2017

Universiti Sains Malaysia


Pusat Pengajian Teknologi Industri

Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Teknologi Bioproses
Bachelor of Technology (Hons.) Bioprocess Technology
USM SY07
4 8
(Biotechnology)
(Preparation Stage vis--vis The Raw Materials)
(Substrates and Media) (Biocatalyst)
(Downstream Processing) (Volume Production)
(Purification and Final Product Processing)


Biotechnology


,

/
a)
b) //
c) /
d) /

University Courses
LKM400 BAHASA MALAYSIA
SHE101 HUBUNGAN ETNIK
HTU223 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
WUS101 TERAS KEUSAHAWAN
ENGLISH
KOKURIKULUM ()
KURSUS KEMAHIRAN ()
BAHASA ASING ()

www.quansheng.org
2016/2017

Programme Core Courses


IEK 101/3 Chemical Process Calculations
IUK 108/4 Statistics with Computer Applications
IBG 102/3 Biology for Technologists
IBK 104/3 Fundamentals of Bioprocess Technology
IBG 111/3 Industrial Microbiology
IBG 112/3 Bioanalysis I
IEK 108/3 Process Fluid Mechanics
IBG 205/3 DNA and Metabolite Technology
IBG 211/3 Bioanalysis II
IEK 212/3 Process Heat Transfer
IUK 208/3 Experimental Design with Computer Applications
IBG 213/4 Bioreactor Operation
BOI 103/3 Cellular Biochemistry
IBG 214/4 Enzyme Technology
IBK 312/3 Issues in Bioprocess Technology
IBK 313/2 Bioprocess Instrumentation and Control
IBK 314/3 Downstream Process Technology
IBK 307/3 Bioprocess Optimization and Simulation
IBA 304/6 Bioprocess Technology Industrial Training*
IBK 402/4 Bioproduct Development
IBA 404/8 Bioprocess Technology Research Project**
IBK 411/3 Quality Assurance and Safety of Bioprocess Products

Elective Courses
IUK 191/4 Mathematic I
IBA 206/3 Practical in Cell and Tissue Culture
IMK 213/3 Management of Halal Food
IEA 216/3 Computer Applications in Industry
IEK 213/3 Mass Transfer and Separation Processes
IBK 212/2 Renewable Biomass
IBG 215/3 Fundamentals of Stem Cell Technology
IEA 112/4 Society and Environment Project
IBK 316/3 Food Bioprocess Technology
IUK 303/3 Industrial Waste Management
IUK 304/3 Industrial Quality Management
IBK 405/3 Practical in Downstream Processing
IBK 417/3 Practical in Bioreactor System

www.quansheng.org
2016/2017

IBK 412/3 Environmental Bioprocess Technology


KAT 245/4 Analytical Chemistry I

* Students must register this course online from home during internship.
** Course is offered over 2 semesters (unit counted per semester is 4)

www.quansheng.org