You are on page 1of 2

HORARIO DE REFUERZO ESCOLAR

HORA LUNES MARTES MIERCOLE JUEVES


S
Comunica Matemt Comunica Matemt
AREAS cin ica cin ica

7.00 a 1 1 1
7.50 1

8.00 a 2 2 2 2
8.50

10.00 3 3 3 3
a 10.50

RESPONSABLE: DOCENTE FORTALEZA

HORARIO DE REFUERZO ESCOLAR

HORA LUNES MARTES MIERCOLE JUEVES


S
Comunica Matemt Comunica Matemt
AREAS cin ica cin ica

7.00 a 1 1 1
7.50 1

8.00 a 2 2 2 2
8.50

10.00 3 3 3 3
a 10.50
RESPONSABLE: DOCENTE FORTALEZA