www.sheetmusicdigital.

com
1

THE HARLEM RAG.
MARCH & CAKE WALK.

> > > > > 3 > > > > >> >> >> >> 2 >> >>‚ * + > > >
Allegretto



2

Ž

2
4

mf

> > > > > 3 > > > > >> >> 3 >> >> >> >> \ ‚
†*> *
>
f

2
4

Tom Turpin (1873 - 1922)

:: >> >> >> >> >> > > > > > > > > > >
>>>>
> >
:: > >>> >>> > >>> >>> > >> >>
>
>
>

> > > >>
 >> > > > > > > >> >> >> >> >> > > > > > > >> >> >> >> >> > > > > > > > >> > >> > > > > >

8

2

>> >>> >>> >>> >>>
Ž > >>>
> >
>
> > >

>> >> >>
>>
>
>
>
> > > > >

>> >>> >>> >>>
>
> > > >

> > > > > >> >>> > > > > >
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> 2 > > > >> >> >> > > > ::
>
 >>>> >
> > > > > />
>
>>
2>
>
> \‚
/> >
Ž > >>> >>> > >>>
> /> >> > >> > / >> > >> 2 >>> >>> > >\ > * ::
>
>
> >
>>
1.

15

2

>> >> >> >> / >> >> >> >> >> >> >> >> > > > > > >
/
:
*
> > > > * > * > * > > > > * > * > * >> >> >> >> * >> * >>
:


22

2

Ž :: > :
>:

> >> / > > >> ::
> /> >
†

> > >3> >:
> > >3> >:
†

>> >> >> >> >> >> >> >> > > > > > >
/
*
 > * > * > > > > * > * > * >> >> >> >> * >> * >>

31

2

>
>:
Ž > // >> > > :
>

Public Domain

> > > 3 > >‚ 2 >
> > >3> > 2>
†

2.

‚

>> * (
>

f marcato.

>
> / > > >>
/> >

>>> >
* >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> * / >> >> >> >>

‚
> > /> =
> > /> =

> / > > > >> ::
>/> > >

>
>
†

* >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> :: * >>> >>> >>> >>> >>> * + > > >
† mf
\
‚> > =
\\ >
>
> > \ ‚* \ ‚ *
> > > =
>
>
:
>
>
/
> >: >> >> > >
>
†/> >
> >
1.

2.

www.sheetmusicdigital.com
2

> > > >>
 > >> > >> > > > > > >> >> >> >> >> > > > > > > >> >> >> >> >> > > > > > > >> >> >> >> >> > > > > > >

40

2

>> >>> >>> >>> >>> >> >> >>
>>
Ž >>>> >>> >>>> >>> > >>> >>> > >>>
> >
>
>
>
>
> > > > >
>
>
>
>
>
>

‚ >>\
>
>
> > > >>
>
> > > >>
> >
 > >> > >> > > > > > >> >> >> >> >> > > > > > > > > > > / > > > > > 2 > >> > >>> >>> * >† * 3
sfz
\
Ž >>>> >>> >>>> >>> > >>> >>> > >>> >>> /> / >>> >>> > / 2 >>> > >>> 2 >>> >>> >> * >‚* 3
>
>
>
>
>
> > † >

48

2

‚
‚
‚
‚> ‚
>>> / >‚ >> >> >‚ >> >>
>
> > >> >> >> >>
> > > >> > >
>
p
Ž 3 > >> 3> >> > / >> > >> > >> >> > >> >>> > >> > >> 2> >> 2 >>>
>
>
>
‚
 3 > >>>

TRIO.
56

2

>>
>>
>>

\ \ \
>>>
>> > > > > >
>\ >\ >\
>
>
> > >>>


>
>>
>
\
Ž 3 >\ >> 3> >> > / >> > >> > >> >> > >> >>> > >> > >>> > 2>> > 3>> >> >\ >‚
>
>
†
>
\‚ >
3
 > >>

64

2

3

72

2

Ž3

>
>\ >
>
†
mf
>\ >> 3>
>

‚

\
>>>>
>>>>

‚
‚
‚ > >‚
>>> / >‚ >> >> >‚ >> >>
> > > > > > > > > > >> > >>

‚ >\
>>

> /> > > > > >
>
> /> > > > > > > >
† †
† †
† >
>> / >> >> > > >
> > > >> > > >>

\ \ \
>>> > > > > > > >
> >> > > > > >
>
>\ >\ >\
>
>
> > > >>>

Mutopia-2004/04/13-443

> > >> > > >
> > >
> >
†
†
>> >> >>> >> 2 >>>
> > > 2> > >

\ >\ \ \
> > >> >>

www.sheetmusicdigital.com

\ >>
>
3 >
†
Ž 3 >\ >> 3>
>

80

2

> /> > > > > >
>
> /> > > > > > > >
† †
† †
† >
>> / >> >> > > >
> > > >> > > >>

 3 > > > > > >> > >

88

2

> > > >> > > > > >
>*
†

f> >
Ž 3 > > > > > > > ‘ >>
>

>>>> *
>
3

†

95

2

>>

‚
 3 > > >> *  > >
2 >> >>
> >>
3 >
†

>
> >
† >

>
/
>
 3 /> >
†
Ž 3 > / >> >

> > >
> > >
† †
>>
>
> >>

2

109

2

Mutopia-2004/04/13-443

>>>

>
> >
† >

>*
>
†
>> *
†

>>\ *
>
> > > > >†
sfz \ ‚
> > > >‚ * >> *

> > > > > 3>> > >

‚*

>
\> >\ >\ >
> > >†
ff
>\ >\ >\ >> 3 >
>> >

\ \
> > >
>>> > > > > > >
> > >
> >> > > > >
†
>> 2 >> >
>\ >\
>> > >>>
>
>
> >> > > > >
2> >
>
>

> > >
> > >
†
>>
>> >>> >
> >

3

3> > > >> >

‚ * > > > > > 3 > > > >
‘ 3 >>>
/ >>> >>> >>

\
>
>
>
>
>> > > > > > > > > > >
> > > > > >\
>
>
>
>> > > > >
>

> > >
> > >
†
Ž 3 > >> >> > >> >>> >
>
>

102

> > >> > *> >> > >>
> > *>
> >
†
†
>> >> >> 2 >> 3 >>
> > >> > >

>>>

> /> > >
> /> > >
†
† †
>> / >> >>
> >

\
>
> > >
> >
†
>\ > >> 3 >
> >

>
>
†
>>

>
>

8va
> > >> > >
\
>
‚
>
>
*
>
>
>
>
> > *>
> * > > > > * >> *
†
†
†
D.C.
sfz \ ‚
>> >>> > 2 >> 3 >> >> * >
‚* > *
>
>
>
>
†
> >

This music is part of the Mutopia project:
http://www.MutopiaProject.org/
It has been typeset and placed in the public domain by Stan Sanderson.
Unrestricted modification and redistribution is permitted and encouraged—copy this music and share it!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful