You are on page 1of 269

Hatkony testnevelsrkat s sportfoglalkozsokat

A TESTNEVELS TANTSNAK DIDAKTIKAI ALAPJAI KZPPONTBAN A TANULS


vezetni nem knny feladat. Az elmleti s a md-
szertani tuds, valamit a reflektv mdon meglt
tapasztalatok felhasznlsa egyarnt hozzjrulnak
ahhoz, hogy testnevelsnk mindenkihez szljon,
ne csupn a leggyesebbekhez, legsportosabbakhoz.

Hogyan tudunk olyan testnevelsrt szervezni s meg-


mellklettel
valstani, mely minden tanul szmra teljesthet ki-
hvsokat tartogat, egyben pozitv tanulsi krnyezetben
Csnyi Tams
valsul meg? Hogyan tudjuk pedaggusknt tmogatni Rvsz Lszl
a felelssgteljes, bels motivcin alapul tanulst?

A pedaggusok a fenti feladatokat akkor kpesek maradktalanul elltni, ha jszer, az aktulis krlm-
A TESTNEVELS
nyekre, tanulcsoportokra s tantvnyokra hatkonyan reagl, differencilt mdszertani megoldsokat,
stratgikat alkalmaznak. TANTSNAK
Knyvnk clja, hogy mindezeket szem eltt tartva, a kapcsold hazai s nemzetkzi szakirodalmi htteret DIDAKTIKAI
ALAPJAI
feldolgozva, a magyar testnevels hagyomnyait is polva sszegezze az oktats elmleti s mdszertani
krdseit a 21. szzad testnevelssel kapcsolatos kihvsainak megfelelen. Ezen tl hatkony, a pedaggiai
gyakorlatban is jl alkalmazhat tancsokat, tleteket nyjtson az olvasnak.

A knyv els rszben az iskolai testnevels helyrl s szereprl, valamint a minsgi testnevels-
KZPPONTBAN A TANULS

CSNYI TAMS, RVSZ LSZL


tants oktatsi keretrendszerrl olvashatunk. A msodik rszben a pedaggus kommunikcijnak,
tanrai tevkenysgrendszernek, az oktats stratgiinak, tovbb a pozitv tanulsi krnyezet megte-
remtsnek s fenntartsnak (a fegyelmezsnek) mdszerei, eljrsai kerlnek eltrbe. A kiadvnyban
megjelen jszer mdszertani tartalmak (pldul feladatkrtyk hasznlata) gyakorlati alkalmazsnak
bemutatsa rdekben a knyv tartalmaz egy DVD oktatfilmet is.

A tanknyvet leend s mr gyakorl testnevel tanroknak, tantknak ajnljuk, de vodapedaggusok s


edzk is merthetnek belle tudst s tleteket.

ISBN 978-615-5518-01-0

A projekt az Eurpai Uni tmogatsval, MAGYAR DIKSPORT SZVETSG


az Eurpai Szocilis Alap
trsnanszrozsval valsul meg.
A TESTNEVELS
TANTSNAK
DIDAKTIKAI ALAPJAI
KZPPONTBAN A TANULS

CsnyiSzerzk:
Tams
Rvsz
CsnyiLszl
Tams
Rvsz Lszl

1. kiads
03
A Magyar Testnevel Tanrok Orszgos Egyeslete (MTTOE) szakmai ajnlsval.

Csnyi Tams Rvsz Lszl:


A testnevels tantsnak didaktikai alapjai Kzppontban a tanuls

1. kiads

Javasolt hivatkozs: Csnyi Tams, Rvsz Lszl (2015): A testnevels tantsnak didaktikai alapjai
Kzppontban atanuls. 1. kiads. Magyar Diksport Szvetsg, Budapest.

A kiadsrt felel: Balogh Gbor elnk

Szakmai lektor: Hesztern dr. Ekler Judit PhD


Tancsad szakrtk : Boronyai Zoltn, Demeter Antal, Kiss Mihly, Simonn Goschi Gabriella, Takcs Zoltn,
Varga Andrs, Vass Zoltn
Formai szerkeszt: Muskovits Istvn
Fotk: Egyed Pter (Lizzy Trade Kft.)
Arculat: Benedict & Helfer Kft.
Illusztrcik: Dynamo Kommunikci Kft.
Trdels s nyomdai munkk: Ptria Nyomda Zrt.

Fejlesztsi igazgat: Pik Zsuzsanna


Szakmai igazgat: dr. Molnr Lszl
gyvezet igazgat: Rdics Balzs

A fotkon szerepl pedaggusok: Bagdy Emke, Kovch Kamilla, Lvai Pter, Megyeri ron, Mezey Gbor,
Scheuring Eszter, Simonn Goschi Gabriella, Solymosi Anna, Stiblr Erika, Sznt Szilrd, Takcs Zoltn, Vask Balzs

A fotkon az albbi iskolk tanuli szerepelnek: tatai Kenderke Reformtus Alapfok Mvszeti Iskola,
budapesti Vrsmarty Mihly Gimnzium, jbudai Grosics Gyula Sport ltalnos Iskola,
budapesti Dzsa Gyrgy ti nek-zenei s Testnevels Tagozatos ltalnos Iskola, budapesti Toldy Ferenc Gimnzium,
jlaki ltalnos Iskola, ELTE Gyertynffy Istvn Gyakorl ltalnos Iskola

ISBN 978-615-5518-01-0

Magyar Diksport Szvetsg


A kiadvny akr rszben, akr egszben trtn sokszorostsa, fnymsolsa, mindennem egyb felhasznlsa,
terjesztse, digitalizlt kzzttele jogszablyokba tkzik, s csak a Magyar Diksport Szvetsg rsos engedlyvel
lehetsges.
Ez a kiadvny a TMOP-3.1.13-12-2013-0001 kdjel kiemelt projekt keretben valsult meg.

Printed in Hungary
2015

MAGYAR DIKSPORT SZVETSG


1146 Budapest, Istvnmezei t 13.
E-mail: mdszok@mdsz.hu
Telefon: +36 1273 3570
www.mdsz.hu

2
AJNLS

A
mindennapos iskolai testnevels egyedlll le- A Magyar Diksport Szvetsg a TMOP 3.1.13-12-2013-
hetsgeket s egyben kihvst jelent a magyar 0001 kdjel kiemelt projektjnek T.E.S.I. programjban
iskolarendszer, a pedaggusok s a dikok sz- kifejlesztett szakmdszertani knyvek s oktatfilmek,
mra egyarnt. Az iskola 12 vfolyamn megvalsul, vagyis a Testnevels Mdszertani Knyvek sorozat abban
mintegy 2000 testnevelsra s sportfoglalkozs rendk- kvn segtsget nyjtani, hogy a mindennapi gyakorlat
vl magas sznvonalon felkszlt szakembereket, s egy- egyre sznesebb, szerethetbb s vltozatosabb vl-
ben motivlt, mozogni, sportolni vgy fiatalokat kvn. hasson az iskols tanulk szmra oly mdon, hogy kz-
ANat 2012 s az arra pl kerettantervek tartalmi elv- ben folyamatosan, motivltan tanuljanak s fejldjenek.
rsai s a testnevelst rint infrastrukturlis kihvsok
egyttesen hatnak a mindennapos testnevels minsg- Jelen kiadvnyra a fenti szakknyvek s DVD-k metszs-
re, gy a tartalmi s mdszertani fejlesztsek azonnali se- pontjaknt tekinthetnk, hiszen minden kiadvny e szak-
gtsget jelenthetnek, s gyors eredmnyeket hozhatnak didaktikai alapm szellemben rdott.
magukkal.
Knyvnket ajnljuk ezrt minden kedves kollgnknak,
A testnevels tantsnak didaktikai alapjai Kzppont- gy klnsen a testnevel tanroknak, tantknak s
ban a tanuls cm kiadvnyunk a testnevels oktats- mindazon pedaggusnak s sportszakembernek, akik a
nak hagyomnyaira ptkezik, de korszer megkzelt- mindennapos testnevels megvalstsban rszt vesz-
seket, s nem egy esetben jelents jtsokat tartalmaz nek.
szakmai elkpzelseket is bemutat, sszegez.

Balogh Gbor dr. Molnr Lszl Rdics Balzs


elnk szakmai igazgat gyvezet igazgat

3
A MAGYAR TESTNEVEL TANROK ORSZGOS
EGYESLETE (MTTOE) SZAKMAI AJNLSA

A
magyar kzoktatsban a testnevels s sport hatkony megtartshoz. Az egyes tmakrkn bell is
mint mveltsgi terlet jelents szerepet tlt foglalkozik mdszertani krdsekkel. Tartalmas, vltoza-
be. Jl rzkelhet, hogy az Emberi Erforr- tos, gazdag s tudomnyos igny elmleti, illetve md-
sok Minisztriuma kzoktatst irnyt tevkenysgnek szertani ismereteket, a gyakorlatban jl alkalmazhat
tartalmi s szervezeti megjtsa az elmlt idszakban gyakorlati javaslatokat tartalmaz.
felgyorsult. A mindennapos testnevels bevezetse risi
eredmnynek szmt, s egyedlll lehetsgeket bizto- Az ignyes kivitel, jl szerkesztett, magas szakmai szn-
st ahhoz, hogy a testnevels tantrgyon keresztl az ok- vonal A testnevels tantsnak didaktikai alapjai K-
tats-nevels folyamatban megalapozza az egszsget, zppontban a tanuls cm knyv, kivl segtsget nyjt
az egszsges letmdra nevelst. a testnevelssel s a sporttal foglalkoz testnevel tan-
roknak, tantknak, edzknek, oktatknak.
Indokoltnak ltszik s mra a helyzet is megrett arra,
hogy a testnevels oktatsban a tartalmi szablyozs s A Magyar Testnevel Tanrok Orszgos Egyesletnek
a kapcsold szakmdszertan a hagyomnyos rtkekre nevben j szvvel ajnljuk, s kvnjuk, hogy minden kol-
ptve megjuljon, a modern trsadalmi ignyekhez iga- lga lelkiismeretes munkjn keresztl, minl tbb gyer-
zodjon. mek ismerje meg a testedzs, az nfeledt jtk rmeit.

A knyv nagy segtsget nyjt a pedaggusok szmra. Szerezzenek minl tbben feledhetetlen lmnyeket a
Clja, hogy kzvetlen segtsget adjon a testnevelsrk testnevelsben e knyv segtsgvel is!

Prof. Dr. Istvnfi Csaba Prof. Dr. Hamar Pl nodi Szabolcs


MTTOE elnk MTTOE alelnk MTTOE alelnk

Takcs Zoltn Varga Andrs


MTTOE alelnk MTTOE alelnk

4
ELSZ

A
testnevels tantsnak didaktikai alapjai Kzp- esetben taln nem szksges klnsebben indokolni,
pontban a tanuls cm tanknyvnkben els- hogy mirt a tanuls, mint a szemlyisgfejleszts s az
sorban az iskolskor fiatalok testnevels- s integrlt testkulturlis tuds megszerzsnek eszkze ll
sportoktatsnak szakdidaktikai alapjait sszegeztk s az oktatsi folyamat kzppontjban.
rendszereztk. A szakdidaktika nem ms, mint egy tan-
trgy vagy mveltsgi terlet (esetnkben a Testnevels A pedaggusok szmra (legyen sz testneveltanrrl,
s sport mveltsgi terlet) specifikus pedaggiai krd- tantrl, vodapedaggusrl vagy sportoktatrl, -edz-
seit s oktatsnak mdszertant tlel oktatselmlet. rl) a tanuls ugyancsak kulcskifejezs. A pedaggusok
Kiadvnyunk azonban nem kizrlag az iskolai testneve- letplyja az lethosszig tart tanuls egyik referencia-
ls tantrgy-pedaggiai krdseire fkuszl. Tartalmai terlete. Mind a plyakezd, mind a tapasztalattal mr
segtik az vodai testnevels, testmozgs s mozgs- rendelkez pedaggusok szakmai kompetenciinak fejl-
fejleszts hatkony megvalstst, tovbb elmleti s dsben alapvet elvrs, hogy a folyamatos nkpzs-
mdszertani alapokat knl a kznevelsi rendszeren k- sel, az elmleti tudsuk s a tapasztalat ltal irnytott
vl es sportoktats szmra is. mdszertani kultrjuk folyamatos tovbbfejlesztsvel
egyre hatkonyabb s eredmnyesebb, egyszval pro-
A tartalom fejlesztsekor tbb kiemelt szempontot vet- fesszionlisabb pedagguss vljanak, amelyhez a ref-
tnk figyelembe. Egyrszt arra trekedtnk, hogy az lta- lektv szemlleti attitd kialakulsa esszencilis felttel.
lunk elrhet, legfontosabb hazai s nemzetkzi szakiro-
dalmi htteret ttekintsk s sszegezzk a 21. szzadi Knyvnket olyan szellemben rtuk, hogy lehetv vljon
testnevels szempontjbl. Jelen kiadsban 78 db magyar a tudomnyos igny elmleti s mdszertani ismeretek
nyelv szakirodalom s 246 db nemzetkzi szakirodalom konkrt, gyakorlati megvalstsa, valamint a pedaggus-
segtsgvel tekintettk t a testnevels tantsnak ok- dik interakcik szintjn trtn rtelmezse. Ez a knyv
tatselmleti alapjait. Clunk, hogy a szaktudomnyos teht a testnevels tantsnak tanulshoz kvn hatha-
eredmnyeket felhasznlva olyan korszer elmleti s ts segtsget nyjtani.
mdszertani tudst ismertessnk, amely megfelel ala-
pot teremt a folyamatos szakmai fejldsre, j metodikai Az els kiads megjells ugyancsak lnyeges informci-
eljrsok, mdszertani megoldsok tudomnyos igny t hordoz magban. Trekvsnk, hogy a jelenlegi kiads-
vizsglatra, illetve a gyakorlati alkalmazsukra. Har- bl terjedelmi okok miatt kimaradt, de a szakdidakti-
madrszt konkrt, a gyakorlati letben a tants-tanuls ka szerves rszt kpez tmaterletek a ksbbiekben
folyamatban azonnal alkalmazhat javaslatokat, ajn- folyamatosan bepljenek. Jelen kiadsban csak felle-
lsokat, tleteket is megfogalmaztunk. tesen rintettk a tantsi-tanulsi folyamat tervezst,
az rtkels krdseit, a tantervelmleti ismereteket, a
Vgs soron clul tztk ki magnak a hazai testnevels- fittsgi llapot fejlesztsnek mdszertant, a biolgiai
oktats elmletnek s mdszertannak ttekintst, a s pszichoszocilis fejldst, a modern oktatstechnikai
magyarorszgi hagyomnyokra ptett kiterjesztst, to- eszkzk alkalmazsi lehetsgeinek mdszereit, illetve
vbbfejlesztst. a klnleges bnsmdot ignyl gyermekek s csopor-
tok oktatsmdszertani krdseit. Remnyeink szerint
Tanknyvnk alcme: Kzppontban a tanuls, amely egy- a kvetkez kiadsokban a fenti terleteket fokozatosan
arnt vonatkozik a dikokra s a pedaggusokra. A dikok integrlni tudjuk kiadvnyunkba.

5
Tanknyvnk felptse kt f egysgre tagozdik. Azels A knyv felptsben tudatosan trekedtnk arra is,
rszben a testnevels funkciit, helyt s szerept jrjuk hogy konkrt gyakorlati szitucik, pldk bemutatsval
krl a 21. szzad iskoljnak hatrendszerben. Emel- tegyk letszerv s rthetbb az ismereteket. Min-
lett kitrnk a minsgi testnevels rtelmezsnek den fejezetet tanulst segt krdsek, feladatok zrnak,
krdseire, a nemzetkzi trekvsekre, tovbb az lta- amellyel az nll tanulst s a tuds ellenrzsnek le-
lunk kidolgozott pedaggiai alapelvekre s f fejlesztsi hetsgt knljuk olvasinknak.
terletekre. A msodik rszben a tanrai kommunikci
alapjait a testnevels-oktats stratgiai irnyainak be- A tanknyvet egy nll DVD-mellklet egszt ki, ahol
mutatsa kveti, majd a pedaggus tanrai tevkenysg- nhny, a knyvben is trgyalt mdszertani megolds
rendszernek sszetevit trgyaljuk. Tovbbi fejezetben testnevelsrai alkalmazst is bemutatjuk.
rtekeznk a pozitv tanulsi krnyezet megteremtsrl,
a hatkony osztlymenedzsment krdskrrl, amit a Remljk, hogy kiadvnyunk hasznos s tartalmas olvas-
hetedik fejezetben a pozitv tanulsi krnyezet fenntart- nivalt jelent minden rdekld jelenlegi s jvbeli koll-
snak mdszerei s a fegyelmezs krdskre zr. gnk szmra!

Dr. Csnyi Tams Phd Dr. Rvsz Lszl PhD

6
KSZNETNYILVNTS

A
knyvet ajnlom felesgemnek, Csnyi-Csecsdi Nikolettnak, aki nem csupn szere-
tetet s folyamatos tmogatst adott a knyv megrshoz, hanem aktvan rszt vett a
szveg gondozsban is.
Kt fiamnak, Ztnynek s Zalnnak, akik mindennap hitet, ert s energit adnak a munkmhoz,
valamint tlendtettek a nehezebb pillanatokon.
Ksznm szleimnek s az egsz csaldomnak a tmogatsukat s megrtsket.
Ksznm minden kzvetlen munkatrsamnak, a Magyar Diksport Szvetsg vezetinek, kol-
lginak, akik aktv s ldozatos munkjukkal segtettk a mdszertani anyagok elkszlst.

Csnyi Tams

K
edvesemnek, Kingnak s kislnyomnak, Kirnak.
Ksznm Kingnak a megrtst, a tmogat htteret s a gondoskodst, mely nagyban
segtette a knyv elksztst. Munkmat a szakmai tancsok mellett szeretettel s t-
relemmel tmogatta.
Ksznm Kirnak a boldog pillanatokat, amelyek kizkkentettek a mindennapi munka fradal-
maibl, s amelyek mindig kikapcsoldst nyjtanak s feltltenek.
Ksznettel tartozom munkatrsaimnak is, akik inspirlan hatottak rm, s hasznos tletekkel,
tancsokkal jrultak hozz a knyv elkszlshez.

Rvsz Lszl

7
TARTALOMJEGYZK
I. RSZ:
A TESTNEVELS HELYE, SZEREPE S HATSRENDSZERE

16 01 1. AZ ISKOLAI TESTNEVELS SZEREPE A 21. SZZAD ISKOLJBAN

32 02 2. A MINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI


RTELMEZSE

II. RSZ:
A MINSGI TESTNEVELS OKTATSNAK
SZAKMDSZERTANI ALAPJAI

58 03 3. A HATKONY KOMMUNIKCI A TESTNEVELSRN

80 04 4. OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN

106 05 5. A PEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

166 06 6. A POZITV TANULSI KRNYEZET MEGTEREMTSE, A HATKONY


OSZTLYMENEDZSMENT

200 07 7. A POZITV TANULSI KRNYEZET FENNTARTSNAK MDSZEREI S


A FEGYELMEZS KRDSKRE

8
Rszletes tartalom
AJNLS 3

ELSZ 5

KSZNETNYILVNTS 7

I. RSZ:
A TESTNEVELS HELYE, SZEREPE S HATSRENDSZERE

1. AZ ISKOLAI TESTNEVELS SZEREPE A 21. SZZAD ISKOLJBAN 01


16
1.1. Bevezet gondolatok 16
1.2. A komplex intzmnyi mozgsprogramok a fizikai aktivits s a 17
testnevels helye az iskola hatsrendszerben
1.2.1. Testmozgs s testedzs alapfogalmak 17
1.2.2. A komplex intzmnyi mozgsprogram meghatrozsa 17
1.3. Az iskolai testnevels alapvet cljai s clterletei 19
1.4. Az iskolai testnevels mint hossz tv eszkz a npegszsggyi 24
mutatk javtsban
1.5. Mutatk a magyar npessg egszsgi llapotra vonatkozan 25
klns tekintettel az iskolskor fiatalokra
1.5.1. ltalnos adatok 25
1.5.2. A fizikai aktivits s az l letmd viselkedses jellemzi 29

2. A MINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI


RTELMEZSE
02
32
2.1. Bevezets 32
2.2. Rvid nemzetkzi kitekints 33
2.3. A minsgi testnevels fogalmt s pedaggiai alapelveit 34
meghatroz elmleti alapok

9
34 2.3.1. A pedaggusokra, a tantsi folyamatra, valamint a
mdszertanra fkuszl elmletek
38 2.3.2. A tartalomra, tantervre, curriculumra fkuszl elmletek
40 2.4. A minsgi testnevels-oktats f fejlesztsi terletei, pedaggiai
alapelvei
41 2.4.1. A tartalmi keret, vagyis a f fejlesztsi terletek rviden
42 2.4.2. Pedaggiai alapelvek

II. RSZ:
A MINSGI TESTNEVELS OKTATSNAK
SZAKMDSZERTANI ALAPJAI

58 03 3. A HATKONY KOMMUNIKCI A TESTNEVELSRN

59 3.1. A kommunikci alapjai, kommunikcielmlet rviden


59 3.1.1. A kommunikci folyamata
62 3.1.2. A kommunikci tpusai, a metakommunikci s a nem
verblis kommunikci sszetevi
63 3.1.3. A kommunikci clja
64 3.2. A tanrai kommunikci hatkonysgnak nvelse
64 3.2.1. A sikeres testnevelsra jellemzi kommunikcis
szempontbl
66 3.2.2. A hatkony zenetklds
72 3.2.3. A hatkony zenetfogads
75 3.3. A kommunikci hatkonysgnak nvelse
77 3.4. A pedaggus-dik interakci
77 3.4.1. Hatkony kommunikci az osztlyban
77 3.4.2. Az elfogad krnyezet biztostsa

80 04 4. OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN

80 4.1. Az oktatsi folyamat s a mdszertan sszefggsei

10
4.2. Az oktats mdszereinek rtelmezse s viszonya az oktatsi 82
stratgikkal
4.3. Az oktatsi stratgik bemutatsa 83
4.4. Direkt, pedagguskzpont oktatsi stratgik 87
4.4.1. A tradicionlis veznyl, parancsol tantsi stlus 87
4.4.2. Interaktv tantsi stlus 88
4.4.3. Az llomsos vagy gyakorl tantsi stlus 89
4.4.4. Az nellenrzs bekapcsolsa a tanulsi folyamatba, az 94
nellenrzses tantsi stlus
4.5. Indirekt, tanulkzpont oktatsi stratgik 96
4.5.1. Trstants, trstutorls (n tantalak tged, utna te tantasz 96
engem)
4.5.2. Kooperatv tanuls 98
4.5.3. A felfedezses, krdseken keresztl vezetett tanuls 102
4.5.4. A tanulk ltal tervezett tanuls 104

5. A PEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE 05


106
5.1. A minsgi tanra jellemzi 107
5.2. A tanrk felptse 108
5.3. A motoros fejlds folyamata s hatsa a mozgsanyag 114
termszetre
5.3.1. A motoros fejlds folyamatnak ttekintse elmleti alapok 115
5.3.2. A mozgsfejlds piramismodellje 116
5.3.3. A motoros fejldst meghatroz tnyezk: az egyni 118
lehetsgek, a krnyezet s a feladatok interakcis hatsa
5.3.4. A fundamentlis mozgskszsgek, csoportostsuk s 119
meghatroz jellegk
5.3.5. A fundamentlis mozgskszsgek kontextualizldsa, a 125
CFMS mozgsfejldsi idszak
5.4. A mozgstanuls rtelmezse, szintjei s mdszertani jelentsge 126
5.4.1. A mozgstanuls meghatrozsa s elmleti modelljei 126

11
127 5.4.2. A mozgstanuls szintjei s a feldolgozand mozgsanyag
kapcsolata
132 5.4.3. A mozgstanuls elfelttelei
133 5.5. A mozgsfeladat kivlasztsnak s adaptlsnak szempontjai
135 5.5.1. A feladaton belli varicik mdszere
138 5.5.2. A meghvsos tants mdszere
139 5.6. A tanulsi feladat kommunikcijnak a feladat megrtsnek
felttelei s sszefggsei
139 5.6.1. A clzott figyelem s a koncentrci megteremtse
141 5.6.2. A feladat ismertetsnek lehetsgei, verblis s nonverblis
mdszerek
145 5.6.3. A tanulsi szempontok, avagy az oktatsi fkuszpontok
kivlasztsnak mdszertana
147 5.6.4. A feladatok cljainak meghatrozsa
148 5.6.5. A megrts ellenrzse
149 5.7. A feladatokhoz illeszked szervezeti keretek kialaktsa
151 5.8. A tanulsi krnyezet s a tanulk megfigyelse
151 5.8.1. A fizikailag biztonsgos tanulsi felttelek nyomon kvetse
152 5.8.2. A feladatvgrehajtsok s a gyakorls kzbeni tevkenysg
megfigyelse
154 5.8.3. A pedaggus helyezkedse s figyelmnek megosztsa a
feladatvgrehajtsok kzben
155 5.8.4. A visszajelzs (feedback) s mdszerei
158 5.9. A gyakorls mdszertana
163 5.10. A mentlis gyakorlsrl rviden

166 06 6. A POZITV TANULSI KRNYEZET MEGTEREMTSE, A HATKONY


OSZTLYMENEDZSMENT

167 6.1. Hazai szakirodalmi alapok rviden


168 6.2. Hatkony osztlymenedzsment elvi alapok
169 6.3. A testnevel pedaggus viselkedsforminak jellemzi

12
6.4. A testnevelsrk szoksrendszernek kialaktsa 171
6.4.1. Az ltzi szoksrend 171
6.4.2. Belps s kilps a tornaterembe, sportplyra az aktv 173
rakezds s a zrtevkenysgek
6.4.3. A tanrai jelenlt s a felmentettek ellenrzse 175
6.4.4. A feladatok elkezdse, meglltsa (start s stop jelzsek) s a 176
figyelem irnytsa
6.4.5. A figyelem fkuszlsa (sszpontostsa) a pedaggus 178
irnyba
6.4.6. Eszkzhasznlat s eszkzprotokoll 179
6.4.7. A pedaggus helyezkedse, alakzatok s alakzatvltsok 182
6.4.8. Prok s csoportok kialaktsa, szervezse 185
6.4.9. Egyb szoksok kialaktsa 193
6.5. A magatartsi szablyrendszer kialaktsa 196
6.5.1. Alapvet ismeretek 196
6.5.2. A magatartsi szablyok s kialaktsuk lehetsgei 197

7. A POZITV TANULSI KRNYEZET FENNTARTSNAK MDSZEREI


S A FEGYELMEZS KRDSKRE
07
200
7.1. A magatartsi problmk, a fegyelmezetlensg okai 201
7.2. A tekintly talakulsnak krdse 205
7.3. A magatarts szablyozst, korrekcijt tmogat mdszertani 205
megkzeltsekrl rviden
7.4. A megfelel magatarts nvelst segt proaktv mdszerek 206
7.4.1. A tantvnyok nevnek ismerete 206
7.4.2. Pozitv interakcik 206
7.4.3. A trgyi jutalomhoz kttt pozitv megersts lehetsgei 209
7.4.4. A testmozgs mint jutalom 209
7.4.5. A kivltsgok mint megerstsi lehetsgek 209
7.4.6. Egyni s osztlyszint jutalmazsi rendszerek 210
7.4.7. Emlkeztets 213
7.4.8. A megklnbztet bnsmd megszntetse 213

13
215 7.5. A szemlyes s szocilis felelssg kialaktsa, fejlesztse
217 7.6. A hatkony magatartsmenedzsment mdszerei A reaktv
fegyelmezsi mdszerek
218 7.6.1. A differencilt megersts mdszerei
218 7.6.2. A kivrsra pt, kisebb problmk megoldsra alkalmas
mdszerek
219 7.6.3. Ngyszemkzti elbeszlgets
220 7.6.4. A pozitv gyakorls mdszere
220 7.6.5. A szbeli figyelmeztets mdszere
221 7.6.6. A killtsok mdszere
224 7.6.7. A magatartsi szerzds mdszere
225 7.6.8. Levl vagy szbeli rtests a szlknek, rsbeli dicsretek
227 7.6.9. rsbeli figyelmeztetsek, az osztlyfnk s az igazgat
bevonsa
230 7.7. Jane Nelsen pozitv fegyelmezsi rendszere

233 MELLKLET

246 IRODALOMJEGYZK

266 SZERZK

14
I. RSZ:

A testnevels helye,
szerepe s hatsrendszere
AZ ISKOLAI TESTNEVELS
01 SZEREPE A 21. SZZAD
ISKOLJBAN

1.1. Bevezet gondolatok

A
magyar iskolai testnevelst kzel szztven ves metodikai, mdszertani eljrsok, oktatsi stratgik
fejldse sorn szmos olyan nemzetkzi hats vagy ppen tantervi modellek egyarnt szmos, a ma-
rte, amely meghatrozta elmleti s mdszer- gyar testnevelsi hagyomnyokra pl, azt figyelembe
tani alapjait. A 19. szzad msodik feltl a 20. szzad vev tovbbfejldsi lehetsget knlnak. Az jszersg,
els felig erteljesen hat nmet, majd a svd s dn tor- a tapasztalati s/vagy tudomnyos szempontbl is igazolt
nairnyzat testgyakorlati tartalmai, ksbb az angolszsz elmleti alapok, tovbb az oktats hatkonysgt, min-
labds sportgak s jtkok trhdtsai mind integrlt sgt kzvetlenl befolysol osztlytermi (tornatermi)
rszei a magyar testnevelsi hagyomnyoknak. A20. sz- folyamatok tapasztalatai egyarnt fontos elemei a tan-
zad kzeptl szaporod, dnten angol, nmet s orosz trgyi, mveltsgterleti szakdidaktika formldsnak.
nyelvterletekrl rkezett szaktudomnyos eredmnyek, A rendszervltst s a hatrok megnyitst kveten a
terik s mdszertani kvetkezmnyeik szerves rszt szemlyes nemzetkzi tapasztalatok lehetsgnek ki-
jelentik a hazai felsoktatsban hasznlt testnevels s szlesedse, tovbb az internet elterjedse, knnyeb-
sport tmj tanknyvek szakirodalmi alapjainak. Plda- ben, gyorsabban s egyben azonnal hozzfrhetv tette
knt emltjk Meinel s Schnabel (1977) [1] mozgstanulsi a vilgban fellelhet risi mennyisg online informci
terijt, Singer s Dick (1974) [2] rendszermegkzelts jelents rszt, gy a testnevelssel kapcsolatos tudom-
oktatsi folyamatmodelljt s Bloom (1956) [3] cltaxo- nyos kutatsok s szakmai innovcik dokumentciit is.
nmijt. Arendszervltsig, a nyugati vilg tudsa s
fleg gyakorlata csak rendkvli szrkn keresztl, kor- A fenti gondolatmenetnk taln mr elrevetti, hogy a
ltozva kerlhetett be a hazai testnevels szakmai kz- szndkunk a magyar testnevelsi hagyomnyokra pt,
tudatba, habr knyvtrnyi kezdemnyezs, innovci, ugyanakkor a nemzetkzi szakirodalmi htteret sszeg-
tantervi elkpzels s kutatsi eredmny szletett. Abi- z olyan integrlt oktatselmleti szakknyv ltrehozsa
zonytkokat tanknyveink bibliogrfii mig rzik. volt, amelynek ajnlsai egyrszt azonnal kiprblhatk
s alkalmazhatk a testnevelsrkon, msrszt tovbb-
Anemzetkzi szaktudomnyos eredmnyek, a szlesk- gondolkodsra, egyni innovatv tletek kitallsra, a
ren alkalmazott testnevels-elmleti megkzeltsek, mdszertani kultra szlestsre adnak lehetsget.

16
Ez a clunk ersen sszefgg azzal a trekvsnkkel, szakdidaktikai eredmnyek szmos, eddig nem ismert
hogy minl naprakszebb, felhasznlbartabb s egy- vagy nem rendszerezett tudst vzolnak fel s mutatnak
ben hasznos szakmai anyagokat ksztsnk a testne- be a gyakorlati felhasznlhatsg szmunkra rendkvl
velssel foglalkoz szakemberek szmra. Knyvnk fontos kritriuma figyelembevtelvel.
irodalomjegyzke, benne az ttekintett tudomnyos s

1.2. Akomplex intzmnyi mozgsprogramok


a fizikai aktivits s a testnevels helye az iskola
hatsrendszerben

A
gyermekek testi, lelki s szellemi egszsgben sget jelenti, hanem minden letvitelszer mozgsos
a rendszeres, mennyisgileg s minsgileg is tevkenysget. A testmozgst az energiafelhasznls
megfelel testmozgs kulcsfontossg. Ennek mrtke (gynevezett metabolikus ekvivalens = MET)
biztostsban egyrszt a csaldoknak, msrszt a kz- alapjn klnbz intenzitsznkba soroljuk, ame-
nevelsi szntereknek (voda s iskola) van meghatroz lyeket a nemzetkzi szakirodalom az l (sedentary), a
funkcija. Az iskola kiemelked szerepet jtszik a feln- knny (light, LPA), a kzepes vagy mrskelt (moderate,

01 AZ ISKOLAI TESTNEVELS SZEREPE A 21. SZZAD ISKOLJBAN


vekv genercik nevelsben s oktatsban, mivel MPA), s a nehz vagy ers (vigorous, VPA) fizikai aktivi-
gyakorlatilag minden gyermek valamilyen formban tsi znknak nevez [5; 6]. Ahtkznapi tevkenysge-
napi kapcsolatba kerl velk. Htkznapokon a dikok ket, illetve a sporttevkenysgeket Ainsworth s mtsai.
(letkortl fggen) az bren tlttt idejk tlagosan mint- (2000) az sszehasonlthatsguk rdekben klnbz
egy 4560%-t az iskolban tltik. Ebben a heti mintegy intenzitsznkba soroltk [7]. Az intenzitsokat meta-
3550 rban rengeteg id knlkozik arra, hogy a tanulk bolikus ekvivalens formjban adtk meg, amely m-
mozgsos rtelemben aktivizlhassk magukat. Aprob- szerek nlkl is lehetv teszi az egyes tevkenysgek
lma akkor kezddik, ha az iskola nem biztost kell le- energiaignynek megtlst.
hetsget a szellemi megterhels mellett a napirendbe
ptett fizikai tevkenysgeknek, s mellkes tevkeny- A testedzs olyan fizikai aktivitsi kategria, amely ter-
sgnek tartja a testnevelsrkat, a sportot s az egyb vezett s strukturlt, ismtld, cltudatos testmozgsok
testmozgsi lehetsgeket. elvgzst tartalmazza, illetve egy vagy tbb fizikai fitts-
gi komponens (egszsgkzpont fittsgi komponensek,
1.2.1. Testmozgs s testedzs kszsgkzpon fittsgi komponensek [8]) szintjnek
alapfogalmak megtartst vagy fejlesztst clozza [9 nyomn]. Rvi-
A fizikai (mozgsos) aktivits, vagyis a testmozgs debben definilva: a fizikai fittsg nvelse cljbl vg-
fogalmnak meghatrozsakor abbl kell kiindulnunk, zett testmozgs [10].
hogy a testmozgs nem ms, mint az izommkds ha-
tsra ltrejv energiafelhasznls. Caspersen, Powell 1.2.2. Akomplex intzmnyi
s Christenson (1985) [4] szles kren citlt defincija mozgsprogram
szerint fizikai aktivitsnak tekinthet minden olyan moz- meghatrozsa
gs, amelyet a vzizomzat hoz ltre, s amit energiafel- Akomplex intzmnyi mozgsprogram olyan, az iskola
hasznls ksr [4, 126. o.]. Ebbl a szempontbl teht mindennapjait that programelemekbl tevdik ssze,
fontos, hogy a mozgs nem csupn a sporttevkeny- amelyek nem csupn a ktelez testnevelsre, illetve a

17
dlutni sportolsra vonatkoznak [11]. Hatst prbl gya-
korolni az albbi napirendi tevkenysgek minl mozgs-
gazdagabb megvalstsra:
ktelez iskolai testnevels;
ktelez s/vagy vlaszthat tanrn kvli tevkeny-
sgek, szabadids- s sportfoglalkozsok;
aktv kzlekedsi szoksok;
rakzi sznetekben s szabad jtkidben meg-
valsul aktivitsi lehetsgek;
ms tantrgyak, mveltsgterletek mozgson ke-
resztli feldolgozsnak lehetsgei;
egyb, alkalomszer, kzssgi mozgsos tevkeny-
sgek (sportnap, sportdlutn, egszsght, kirndu- Az vodai s iskolai nevelsi koncepcik, pedaggiai prog-
ls, sta, htvgi, kzssgi programok). ramok egyik fontos, mindent that, holisztikus tartalmi
eleme a gyermekek testi, lelki s szellemi egszsghez
szksges felttelek biztostsa. Az egszsg mint bio-
pszicho-szocilis egyenslyi llapot megteremtsben,
fenntartsban, illetve fejlesztsben meghatroz a
mozgsgazdag letvitel. Arendszeres mozgs preventv
s fejleszt hatsa az egyn egszsgre ma mr sok-
01 AZ ISKOLAI TESTNEVELS SZEREPE A 21. SZZAD ISKOLJBAN

oldalan igazolt tnyeken alapul. A legfontosabb hat-


sok kztt emltjk a szv- s vrkeringsi rendszerre, a
lgzrendszerre, az energiaegyenslyra, a csontozatra,
az idegrendszerre, valamint kiemelked terletknt
a mentlis egszsgre gyakorolt hatsokat [12]. Lnye-
ges, hogy a fentieken tl a rendszeres, egszsgfejleszt
mozgsos tevkenysgek kifejezetten fontos szerepet
1. kp: Az asztalitenisz az rakzi sznetek kedvelt jtka. jtszanak az optimlis agyi mkdsekben s a tanuls-
ban [13; 14; 15]. Akutatsok igazoltk, hogy a rendszeres,
egszsgfejleszt testmozgs, konkrtan a testnevels-
rk szma [16; 17], tovbb az egszsges fizikai fittsgi
llapot s a kognitv tanulsi teljestmny kztt egyr-
telmen pozitv a kapcsolat [18; 19]. Akutatsokbl az is
kiderlt, hogy a testnevels-raszm emelse soha nem
befolysolja negatv irnyba az osztlytermi (akadmi-
ai) teszteredmnyeket, osztlyzatokat [20]. Legtbbszr
kifejezetten pozitv hatssal van azokra [21]. Ebbl faka-
dan kijelentjk, hogy tves az az elkpzels, miszerint
a mindennapos testnevels vagy nmagban a testneve-
lsrk szmnak emelse rontja ms tantrgyak iskolai
eredmnyessgt s a tanuls rovsra megy. Kvetke-
zskppen a tbbi tantrgy is profitl a megfelelen szer-
2. kp: Az osztlyteremben, ra eltt/alatt vgzett, rvid fizikai akti- vezett s megvalstott rendszeres testnevels jtkony
vitsi formk jelentsen javtjk a figyelmi folyamatokat. hatsaibl.

18
1.3. Az iskolai testnevels alapvet cljai s clterletei

A
z iskolai testnevels nagyon sokfle jelentst aktv pihenst szolgl rekrecis tevkenysgek (pld-
hordoz, amely leginkbb az iskolai emlkeken ul a wellness).
keresztl alakul ki. Egyesek gy gondoljk, hogy
a testnevels olyan tantrgy, amely felfrissti a testet s Az iskolai testnevels kt szempontbl is kulcsfontos-
sznetet jelent az igazi tantrgyak tanulsa kzben. sg a gyermekek fizikai aktivitsnak szintjt illeten.
Vannak, akik kszsgtantrgyknt fogjk fel, s geneti- Egyrszt a minsgi testnevels-oktats jelentsen hoz-
kailag meghatrozottnak vlik, hogy ki lehet eredmnyes zjrulhat a napi mozgsos aktivitsi ajnls teljests-
benne s ki nem. Msok a testnevels versenyszersgt, hez (napi minimum 60 perc kzepes s nagy intenzits
annak versenysport kzpontsgt ragadjk meg. Megint testmozgs [22]), msrszt a kedvez tanulsi tapaszta-
msok unalmas, letszertlen, autokrata testedzsknt latok j irnyba befolysolhatjk a mozgsos viselkedst
gondolnak r. Mg tbben pedig lmnyds, mozgalmas a tanrkon tl s az iskoln kvl is [23]. Amsodik t-
s rdekes kzssgi mozgsos tevkenysgknt aposzt- nyez kiemelend. Az iskolai testnevels igazi cljt ak-
rofljk. kor ri el, ha a tantvnyok kpess vlnak szvesen s
tudatosan alkalmazni a tanrn tanultakat a mindennap-
Atestnevelssel foglalkoz szakemberek (tantk s test- jaikban. Mskppen fogalmazva, ha a testnevelsrkon
nevel tanrok)1 azonban olyan nevelsi hatsrendszer- megszerzett tuds s pozitv attitdbzis kivetl az isko-

01 AZ ISKOLAI TESTNEVELS SZEREPE A 21. SZZAD ISKOLJBAN


knt rtelmezik, amely dnten a pszichomotoros tanu- ln kvli nfejleszt s kzssgfejleszt magatarts- s
ls segtsgvel komplex szemlyisgfejlesztst tesz tevkenysgrendszerre.
lehetv az lethosszig tart, fizikailag aktv letevezets
rdekben. A testnevels tantrgy olyan megfelelen Tantrgyunk termszetesen nem csupn a gyermekek
tervezett, szervezett s irnytott pszichomotoros tev- motorikus szfrjra van hatssal. Amozgssal kapcso-
kenysgrendszer, ahol az adottsgoktl, a kpessg- s latos kognitv tuds s kpessgfejlds, valamint a moz-
kszsgszinttl fggetlenl minden tanul megtallhatja gssal kapcsolatos szocilis, rzelmi s morlis hatsok
rmt, fejldhet s megtallhatja szemlyes motivciit hasonl jelentsg kvetkezmnyei a testnevelsnek,
az egszsgtudatos letvezetshez vezet tanulsi folya- mint maguk a szimpla mozgsos tevkenysgek.
matban.
A NAT 2012 mveltsgterleti bevezetjben megfogal-
Amodern testneveli munka tllp azon a szerepkrn, mazdik, hogy az iskolai testnevels s sport ...megk-
amely a tornatermek falai kztti, erltetett, az egyni lnbztetett rszt kpezi a tanulk testi, motoros, lelki,
szksgleteket s fejldsi jellemzket figyelmen kvl rtelmi, rzelmi s szocilis fejldst szolgl teljes kr
hagy testedzst, kondicionlis kpessgfejlesztst vagy iskolai egszsgfejlesztsnek, az intzmnyi komplex moz-
ppen a kontroll nlkli, bedobom a labdt tpus, c- gsprogramnak, valamint a szemlyisgfejlesztsnek s a
lok s tanulsi folyamatot nlklz jtkos aktivitsokat tehetsggondozsnak. [24]
tartja kzponti feladatnak. Afelkszlt testnevel peda-
ggusnak a testnevels hagyomnyos tananyagtartalmn A NAT 2012, illetve annak mdostott alapelvei s cljai
kvl olyan terleteken is felkszltnek kell mutatkoznia, hrom stratgiai cl mentn jelentik meg az iskolai Test-
mint a szemlyisgfejleszts eszkzei s a mozgsos te- nevels s sport mveltsgi terlet oktat-nevel hats-
vkenysgek kapcsolata, az egszsges tpllkozs s rendszert [25].
a testtmegszablyozs krdskre, a stresszkontroll, a 1. a tanulk lethosszig tart, egszsgtudatos, fizikailag
mozgs- s a pszichikus funkcik relcii vagy ppen az aktv letvezetsre szocializlsa. Az letkornak, rdekl-

Atestnevel kifejezs alatt minden esetben a testnevels tantrgyat oktat, kpestssel rendelkez pedaggust rtjk, tantt s testnevel tanrt egyarnt.
19
1
dsnek s fizikai llapotnak megfelel rendszeres fizikai a mr emltett komplex szemlyisgfejlesztst lehetv
aktivits lethossziglan ignyt teremt az ntevkeny test- tev hatsrendszert, amely szervesen sszekapcsoldik
edzsre, nll sportolsra s motoros nkifejezsre. az oktats legltalnosabb cljaival.
2. a motoros mveltsg eszkzeivel trtn szemlyi-
sgfejleszts. Az iskolai oktats-nevels folyamatban az oktats legl-
3. a tehetsggondozs, a sportban tehetsgesek felkaro- talnosabb cljait Benjamin S. Bloom (19131999) hrom
lsa a tanul ers s gyenge oldalt egyarnt tmogat- f terletre (domnre) klntette el. Ahrom f clter-
va, segtve. letet Bloomi taxonminak vagy msknt az oktatsi c-
lok taxonmijnak nevezzk [30; 31] (1. bra). Bloom, a
Az intzmnyes testnevels s sport legyen sz vo- tanulsi clok hierarchizlsval s strukturlsval azt
dai vagy iskolai szntrrl ptolhatatlan lehetsget szerette volna elrni, hogy a pedaggusok holisztikusan,
knl a felnvekv genercik szmra az lethosszig az egsz szemlyisget figyelembe vve tervezzk meg
tart, fizikailag aktv, egszsgtudatos letvezetshez az iskolban zajl tantsi-tanulsi folyamatot. Bloom cl-
szksges kszsgek, kpessgek, ismeretek, attit- taxonmijnak lnyege ennek megfelelen az a hierar-
dk s szoksok kialaktsban. Az egszsgtudatos, chikus rendszer, amely segtsgvel egyre komplexebb
fizikailag aktv letvezets egyik alapvet felttele a tanulsi helyzetek tervezhetk az oktatsi folyamatban.
testkulturlis mveltsg, amelyet egyedl a testnevels Ahierarchia magasabb szintjn magasabb rend mve-
hatsrendszere kpes egszsgorientlt, korszer, in- letekre van szksg, amelyek az alacsonyabb szintekre
tegrlt testkulturlis tuds [26] kzvettsvel kialaktani. plve valsulnak meg.
A testkultra s a testkulturlis mveltsg meghatro-
01 AZ ISKOLAI TESTNEVELS SZEREPE A 21. SZZAD ISKOLJBAN

zsval, tartalmi sszetevivel kapcsolatban szmos ko-


rbbi testnevelselmleti szakknyv, tanulmny rhet el
a szakirodalomban [26; 27; 28; 29], amelyek szksgte-
lenn teszik a fogalom magyarzatt, rszletesebb rtel-
mezst.
Kognitv
domn domn
Az iskolai testnevels rtkeinek, s hatsrendszer-
nek sokfle aspektust lehet kiemelni. A testnevels az
egyetlen tantrgy, amely komplex formban, holisztikus
testi-lelki, szocilis s szellemi fejlesztst tesz lehetv. Pszicho-
Az egyetlen tantrgy, amely specilisan a pszichomotoros motoros
kpessgek/kszsgek fejlesztsvel is foglalkozik, s domn
amelynek gyjtpontjban az egszsg s az egszsg-
nevels ll. A testnevelsrkon kivl lehetsg knl-
kozik tbbek kztt a kooperatv viselkedsformk, a
sportszersg, az egszsges versenyszellem, az egsz- 1. bra: Bloom tanulsi clterletei
sgtudatos magatartsformk, szoksok kialaktsra,
formlsra. A tradicionlis felfogs iskola vilgban a kognitv, in-
tellektulis teljestmny jelenti az igazi mrct, amelynek
Knyvnkben az iskolai testnevels legalapvetbb cl- eredmnyekppen az affektv s a pszichomotoros tanu-
jnak az egszsgtudatos, jvorientltan gondolkod, ls csak msodlagos fontossg terletekknt jelentkez-
fizikailag aktv letvezets/letvitel, testkulturlisan nek. Az iskolai testnevels egyik rendkvl fontos jellem-
szleskren mvelt tanulk nevelst tekintjk. Ehhez zje, hogy szemben a legtbb mveltsgi terlettel az
a clhoz knyszeren s tudatosan ki kell hasznlnunk emltett hrom domn egyszerre s komplex formban

20
jelentkezik a tanulsi folyamatban. Ez a jellemz teszi az Az affektv (rzelmi s szocilis) tanuls terlete
iskolai testnevelsrkat igazn hatkony szemlyisg- A testnevelsrk affektv tanulsi cljaihoz sorolhatjuk
fejleszt hatsrendszerr. a dikok rzseit, rzelmi reakciit, attitdjeit, erklcsi,
morlis rtkrendjt, motivcis rendszerket s nem
Apszichomotoros tanuls terlete utolssorban a szocilis viselkeds tanulsnak kompo-
Az iskolai testnevels az egyetlen olyan tantrgy, amely nenseit. Atestnevelsrk kzssgi tevkenysgek, ahol
tervezett s rendszeres pszichomotoros tanulst tesz le- folyamatos kommunikci s kooperci zajlik dik-dik
hetv. Apszichomotoros tanuls tmakrbe sorolhat- s pedaggus-dik viszonylatban. Ebben a felelssgtel-
juk a klnbz termszetes (msknt: fundamentlis, jes egyttmkdsi hlzatban formldik a testmozgs-
vagy alap-) mozgsokat, a sportgi s egyb nem sport- sal, testedzssel, sporttal s egszsggel kapcsolatos
gi jelleg mozgsformkat, a mozgsos jtktevkeny- remlheten pozitv attitdbzis, amely esszencilis
sgek tanulst, a fizikai fittsg, a motoros kpessgek felttele a hossz tvon fizikailag aktv letvezetsnek. Az
fejldst. Atestnevels tantervnek mozgsmveltsgi iskolai testnevels egyik kiemelked feladata, hogy olyan
tartalmai egszben ehhez a tanulsi terlethez tartoz- rzsekkel, rzelmekkel, szemlyes s szocilis felels-
nak. sggel ruhzza fel tanulit a testmozgssal kapcsolatban,
amelyre tmaszkodva a rendszeres testmozgs a felntt-
Akognitv tanuls terlete kori let ltelemv vlik.
Az iskolai testnevels nem ltezhet kognitv tanuls nl-
kl. Az ismeretek elsajttsa, elhvsa, rendszerezse, a
gondolkods folyamata, a problmk felismerse s meg-

01 AZ ISKOLAI TESTNEVELS SZEREPE A 21. SZZAD ISKOLJBAN


oldsa mind-mind a kognitv kpessgek s kszsgek
kialakulst s fejldst segtik. Testnevelsrn szinte
minden feladatban tetten rhet a tanulk kognitv tanul-
snak lehetsge. Egy-egy feladat megrtse s mozgs-
s alaktsa, a mozgsokhoz, sportgakhoz kapcsold
fogalmak, kifejezsek, szablyok, taktikai elemek elsaj-
ttsa, az egszsgtudatos letvezetshez szksges is-
meretrendszer olyan pldk, amelyek vitathatatlanul jelen
vannak a testnevels oktatsban. Emellett a mozgsta- 4. kp: Atanrai dik-dik kommunikci vltozatos lehetsgeket
nuls s a mozgsszablyozs folyamata a kognitv struk- teremt az affektv tanulshoz.
trk mkdsvel prhuzamosan zajlik, ami ugyancsak
a kognitv funkcik prhuzamos mkdst felttelezi. sszefoglalva elmondhatjuk, hogy a testnevelsnek
messze nem csupn a motoros kpessgfejleszts vagy
a sportgak megtantsa a clja. Az a mdszertani gya-
korlat, amely nem tesz mst, csak aktvan tartja (Mind-
egy, hogy mit csinl, csak mozogjon!) vagy rendszeresen
s szabadon hagyja jtszani a tanulkat, ugyancsak nem
lehet sikeres, s nem szolglja az egyn, illetve a trsada-
lom fejldst, rdekeit. Az iskolai testnevelsnek mint
minden tantrgynak optimlisan tervezett tanulsi fo-
lyamat s -tevkenysgrendszer eredmnyekppen kell
ltrehoznia azt a permanens viselkedsvltozst, amely
3. kp: Atudatosts mint a kognitv clokat tmogat pedaggusi biztostja az egszsgtudatos, jvorientlt letvezets-
tevkenysg a tanra kzben. hez szksges szemlyes s trsas kszsgeket, kpes-

21
sgeket, attitdket, ismeretrendszert s autonmit.
Erre garancia lehet az a kzel ktezer tanra a mindenna-
pos testnevelsben, amely mintegy 90 000 perc kontakt-
idt biztost a kzs clok elrse rdekben.

Az iskolai testnevels teht a kvetkez, kiemelt terlete-


ken kpes (nevel) hatsokat elrni.
Arendszeres, egszsgfejleszt testmozgs lehet-
sgnek biztostsa, amely az elhzsjrvny s a kar-
diovaszkulris megbetegedsek visszaszortsnak
egyik kulcstnyezje.

5. kp: Alabda elkapsnak kezdeti tapasztalatai ktves kor-


01 AZ ISKOLAI TESTNEVELS SZEREPE A 21. SZZAD ISKOLJBAN

ban. Az elkaps a labds sportok egyik alapvet kszsge.

Az nhatkonysg rzetnek kialakulsa, amely fon-


tos szerepet jtszik a motivci kiplsben, a clok
elrse, a problmk megoldsa, az nkp, az nrt-
kels s az nbizalom fejldsben.
Atestmozgssal, testedzssel s sporttal kapcsolatos
pozitv lmnyek s tapasztalatok meglse a test-
2. bra: Az elhzott szlk gyermekei sokkal nagyobb valsznsg- nevelsrkon hozzsegt a felnttkori fizikailag aktv
gel lesznek elhzottak, mint az egszsges testsszettelek [32]. letvezets kialakulshoz [33].

Az egszsges, megfelel szint fizikai fittsgi lla-


pot elrse, megtartsa s fejlesztse.
Amozgskszsgbzis bvlse, j mozgsok tanu-
lsa, amely megteremti a biztonsgos s lmnyds
rszvtel lehetsgt a klnbz fizikai aktivitsi for-
mkban s sportgakban.

6. kp: Arendszeresen tlt sikerek s pozitv lmnyek meghat-


rozk a felnttkori mozgsos viselkedsre nzve.

22
A relis egyni clok kitzsnek, valamint a clel-
rs folyamatnak megtapasztalsra klnsen a
fizikai aktivitsi szint, valamint a fittsgi llapot fejlesz-
tsnek terletn az iskolai testnevels kivl tanu-
lsi lehetsget knl.
Stressz- s szorongscskkens, amely a figyelmi
folyamatok javulsn keresztl hozzjrul a hatko-
nyabb osztlytermi tanulshoz s a lelki egszsghez.
Afittsgi llapot javulsa, amely direkt mdon befoly-
solja a szerotonin s az endorfin ellltst, amelyek
kedvezen befolysoljk a kedlyllapotot, ltalnos
hangulatot [34].
A tanul felelssgteljes viselkeds formldsa
nmagval s trsaival szemben, amely tmogatja az
nfegyelem, az nkontroll s a moralits kialakulst.

4. bra: Avezeti s kooperatv kszsgek formldshoz a test-


nevels ptolhatatlan hatsokkal jrul hozz.

01 AZ ISKOLAI TESTNEVELS SZEREPE A 21. SZZAD ISKOLJBAN


Az ersebb trsas kapcsolatok kialakulsa, az osz-
tlykzssg formldsa ugyancsak pozitv kvet-
kezmnye a hatkony iskolai testnevelsnek.

3. bra: Az nfegyelem s nkontroll kialakulsa fontos clja a test-


nevelsnek.

Ms tantrgyakban nyjtott tanulsi eredmnyessg


nvelse, azltal, hogy a mozgs kedvezbb agyi m-
kdst tesz lehetv.
Akreativits, mozgsos nkifejezs, a zene s a test
meglse mozgsos feladatokon keresztl.
A vezeti s kooperatv kszsgek tanulsa rend-
szeresen elfordul az iskolai testnevelsben alkal-
mazott, egyttmkdsre, kzs gondolkodsra s
problmamegoldsra pt csoport-, illetve csapat- 5. bra: Akooperatv feladatok kivlan segtik a trsas kapcsola-
feladatok, jtkok sorn. tok alakulst.

23
1.4. Az iskolai testnevels mint hossz tv eszkz
a npegszsggyi mutatk javtsban

A
z elmlt vtizedekben rendkvl gyorsan alakult Az iskolai testnevels egszsggyi hatsai kzvetlenl
t a fejlett trsadalmak letmdja. A20. szzad mrhet formban a tanrk sorozatban megvalstott
utols vtizedeiben kezdd digitlis forradalom, testmozgs mennyisgn s minsgn (aktivitsi forma
a szmtgpek, mobiltelefonok s az internet elterjed- s intenzits) keresztl rheti el npegszsggyi hat-
se, a mindennaposs vlt gpjrmhasznlat, a tmeg- sait. Elmletileg ugyanis minden felnvekv gyermek r-
kzlekeds fejldse s a nvekv letsznvonal mind- szesl valamilyen formban az iskolai testnevelsben. Ez
mind az okok kztt emlthetk. A technolgiai fejlds az egyetlen olyan rendszer, amely a teljes iskols popul-
eredmnyekppen a digitlis vilg olcs s egyben vonz cira kpes egszsgfejleszt hatst gyakorolni azltal,
alternatvjv vlt a szabadid aktv eltltsnek. Az l hogy clzott motoros fejlesztst tesz lehetv.
letmd kialakulsa s trhdtsa (televzi, szmtgp,
okostelefon, internet, jtkkonzol-hasznlat) s a min- A testnevelsrn elrhet mozgsmennyisg jelents
dennapok fizikai aktivitsi lehetsgeinek mrskldse mrtkben jrul hozz a napi ajnlott fizikai aktivitsi
(urbanizci, aut, busz, lift, mozglpcs, ) kt olyan szinthez. Az egszsggyi vilgszervezet (WHO) a tu-
kulcstnyez, amely jelents cskkenst eredmnyezett domnyos kutatsi eredmnyeket szleskren figye-
az ltalnos fizikai aktivits szintjben, s ezen keresztl lembe vve klnbz letkori szakaszokra vonatkoz-
01 AZ ISKOLAI TESTNEVELS SZEREPE A 21. SZZAD ISKOLJBAN

az ltalnos fittsgi llapotban. Tomkinson s Olds (2007) an llaptott meg nemzetkzi ajnlsokat. Ez a szint a
[35] 5 kontinens, 27 orszg (kztk Magyarorszg [36]), WHO (2010) szerint 517 ves kor kztt minimum napi
mintegy 25,5 milli, 619 ves fiatal aerob fittsgi ered- 60 perc kzepes s nagy intenzits testmozgs, amely
mnyeit felhasznlva kimutatta, hogy 1958 s 2003 kztt tartalmazza a csont-, zleti s izomrendszert fejlesz-
vente tlagosan 0,36%-ot romlott az aerob fittsgi lla- t, a szv- s keringsi rendszert fejleszt, valamint
pot. Alegmarknsabb romls az 1990-es vekben kvet- a neuromuszkulris rzkelst (pldul koordinci,
kezett be, 0,54%/v. mozgsszablyozs) fejleszt hatsokat [22]. Ajnlsuk
szerint a napi aktivitsnak nagyrszt aerob jellegnek
Afentieken tl mg egy olyan terlet van, amely meg- kell lennie. Amagas intenzits aktivitsnak pedig heti
hatroz a fiatalok ltalnos fizikai llapotnak roml- hrom alkalommal tartalmaznia kell erfejleszt s a
sban, mgpedig a helytelen tpllkozs. A globaliz- csontfejldst elsegt gyakorlatokat. Agyermekek s
cis folyamatok hatsra a gyorsttermek elterjedse, fiatalok fizikai aktivitsnak rsze lehet a jtk, a sport, a
a rossz minsg lelmiszerek mindennapos fogyasz- kzlekeds, a hzimunka, a rekreci, a testnevels vagy
tsa, a zldsg s gymlcsfogyaszts visszaszorulsa egyb csaldi, iskolai s kzssgi rendezs aktivitsi
mr kisgyermekkortl veszlyezteti a felnvekv gene- formk [22]. Akomplex intzmnyi mozgsprogramok-
rcik egszsgi llapott. Olyannyira, hogy a tlslyra nak azt az elsdleges clt kell kitznik, hogy lehetsg
s az elhzsra (obezitas) ma mr vilgjrvnyknt te- szerint az intzmnyben tlttt idben teljesljn az
kinthetnk, ami a 21. szzad els felnek legelterjedtebb ajnls minden tanul szmra.
nem fertz megbetegedse lesz. Az obezitas az egyik
legslyosabb rizikfaktor, amely a szv- s keringsi Atestnevelsrk jelents mrtkben hozz tudnak jrul-
rendszer betegsgeit, illetve a kettes tpus cukorbe- ni a napi 60 perces clhoz [38], br a tanrk teljes hosz-
tegsg kialakulst eredmnyezheti, s amelynek meg- sznak csak kzel a fele trtnik aktv, MVPAintenzits
elzsben a rendszeres, adekvt fizikai aktivitsnak mozgssal. Anemzetkzi testnevelsi szakirodalom egy-
kulcsszerepe van [37]. sgesnek mutatkozik abban a krdsben, hogy a minsgi

24
testnevelsrk legalbb 50%-ban aktvak [39; 40]. Ez azt mdszertani fejlesztsek kvetkezmnyeknt azonban az
jelenti, hogy a tanrk minimum felnek (45 percben gon- rintett pedaggusok osztlyainl jelents aktivitsszint-
dolkodva minimum 22,5 perc) kzepes vagy nagy intenzi- emelkedst figyeltek meg [44; 45]. Egy 2 ves testnevel-
ts mozgsokkal kell eltelnie. Els rnzsre felmerl- si kutatsban pldul azt tapasztaltk, hogy a pedaggu-
het a krds: mirt csak tven szzalk a minimumrtk? sok tovbbkpzse s a folyamatos szakmai tmogats
Ha vgiggondoljuk egy testnevelsrnk pontos menett, hatsra 14%-kal ntt a testnevelsrai MVPAaktivitsok
ltalnos rendjt, a szervezsi, fegyelmezsi idket, a szintje. Anvekeds htterben a hatkonyabb tanuls-
pihenket, az instrukcikkal, magyarzattal tlttt idt, szervezs (kisebb csoportok szervezse, tbb eszkz-
a kognitv ismeretszerzsre fordtott idkereteket, akkor hasznlat), rvidebb s tmrebb instrukcik, utastsok,
ltjuk, hogy korntsem olyan alacsony ez az rtk. St! tovbb lmnydsabb, aktvabb tananyagfeldolgozsi
A lpsszmllkkal (pedomter) s mozgsszenzorok- formk lltak [46]. Annak rdekben teht, hogy a testne-
kal folytatott testnevelsi kutatsok Eurpban s a ten- velsnk mg hatkonyabb tudjon vlni, elsdlegesnek
gerentlon egyarnt, rendre ennl jval alacsonyabb r- tekintjk a pedaggusok szakmai-mdszertani fejld-
tkeket mrtek [41; 42; 43]. Atantervi beavatkozsok s a st, a reflektv pedaggiai gyakorlat kiplst.

1.5. Mutatk a magyar npessg egszsgi llapotra


vonatkozan klns tekintettel az iskolskor
fiatalokra

01 AZ ISKOLAI TESTNEVELS SZEREPE A 21. SZZAD ISKOLJBAN


1.5.1. ltalnos adatok
Amagyar iskolskor fiatalok ltalnos egszsgi llapo-
tval kapcsolatban ellentmondsos publikcik olvasha-
tk. A20. szzad forduljn lebonyoltott HUNGAROSTUDY
2002 eredmnyei szerint A magyar fiatalok egszsgi
llapota mind a mortalitsi, mind a morbiditsi statisztikk
szerint kiegyenslyozottnak, jnak mondhat. [47, 117. o.].
A 2009/2010. vi HBSC-kutatsbl ugyanakkor az derl
ki, hogy nemzetkzi sszehasonltsban a vizsglt 15 ves
tanulk a harmadik legrosszabb egszsgi llapotnak
minstettk nmagukat ukrn s skt kortrsaik utn (6.
bra) [48].

25
Az adatok szerint a 15 ves lnyok 34%-a, a fik 23%-a
Fik Lnyok
nyilatkozta, hogy megfelel vagy rossz az egszsge (a
0 50 100 tovbbi vlaszlehetsgek a kitn, illetve a j voltak).
Ukrajna
22
46 Az letkori vltozs tendencijban roml az 5. oszt-
Skcia
22
34 lyos gyermekek mg 13,713,7%-ban (lnyok s fik), a
34
Magyarorszg
22 7.osztlyosok mr 21,5% (lnyok) s 18,8%-ban (fik), mg
35
Wales
21 a 11. osztlyosok 35,3% s 23,9% adtak kedveztlen vla-
Belgium (Flandria) 32
21 szokat (7. bra).
Egyeslt llamok 33
19
Oroszorszg 29
19
31
Megjegyezzk, hogy a fenti eredmnyek szubjektv nr-
Lengyelorszg
17
31
tkelsen alapultak. Jelentsgk azonban kiemelked,
Lettorszg
16
rmnyorszg 28 mivel az egszsgi llapot nrtkelse az ltalnos kz-
16
Belgium (Vallnia) 28 rzettel val elgedettsg mutatjaknt is rtelmezhet,
15
Grnland
23 gy prognosztikai jelentsggel br a ksbbi egszsgi l-
20
Kanada 24 lapot alakulsa szempontjbl [47, 117. o.]. Kknyei (2003)
17
Romnia
13
27 arra is rmutat, hogy a gyakori szomatikus s pszichs
Izland
18
21 panaszok kapcsolatot mutatnak az iskolrl adott kedvezt-
23
Anglia
15 len vlaszokkal, az iskolatrsak ltali kirekesztettsggel, a
22
Trkorszg
15 problms szl-gyerek kapcsolattal [49, 94. o.], ily mdon
24
Hollandia
13 pedig sszetett problmahalmazzal llunk szemben.
23
01 AZ ISKOLAI TESTNEVELS SZEREPE A 21. SZZAD ISKOLJBAN

Luxemburg
14
Dnia 22
15 A szubjektv egszsgi llapotot termszetesen mind a
Horvtorszg 23
14
24
mentlis, mind a szomatikus sszetevk egyttesen ha-
Litvnia
12
18
trozzk meg. Aszomatikus egszsggyi tnyezk kzl
Norvgia
16
18 els helyen rtekeznk a testtmegproblmkrl, vagyis
sztorszg
16
21 a tlsly s elhzs krdsrl.
rorszg
12
Ausztria 21
11
Nmetorszg 19 Az elhzs (obezitas) rendkvl fontos npegszsggyi
12
Svdorszg 21 problma, amit az is megerst, hogy a WHO 1998-ban n-
10
Szlovnia 19 ll betegsgg nyilvntotta. Az obezitas a vilgon jelen-
8
Finnorszg 15 leg az egyik legelterjedtebb, megelzhet betegsg, ami
13
Portuglia
10
17 szmos tovbbi betegsg kialakulsban jtszik szere-
Franciaorszg
10
17 pet. Az elhzs egyik nagyon fontos kvetkezmnye, hogy
Szlovkia
11
15 jelentsen cskkenti a vrhat lettartamot. Az elhzott,
Olaszorszg
7
17
dohnyz szemlyeknek pldul tbb mint 13 vvel rvi-
13
Csehorszg
9 dl az lettartamuk a nem dohnyz, norml testtmeg-
14
Spanyolorszg
7 indexek lettartamhoz viszonytva [50]. A rendszeres
12
Svjc
8 testmozgs szksgessgt mg inkbb altmasztja,
Grgorszg
8
7 hogy a rendszeresen testedzst vgz tlslyos egy-
Macednia 7
3 neknek nincs magasabb egszsggyi kockzata, mint a
sovny, de inaktv egyneknek [51].

6. bra: 15 ves tanulk szubjektv egszsgi llapota a 2010. vi 2009-ben Magyarorszgon a felntt lakossg mintegy
HBSC-kutatsban [48] 61,8%-a (a frfiak 63%-a, a nk 61%-a) volt tlslyos

26
Fik Lnyok

50
Megfelel/rossz llapot

40
tanulk arnya (%)

34,9 35,3
30

20
21,5 22
22,00 23
23,99
18,8
10 13,77 13,7
13 13 7

0
5. vfolyam 7. vfolyam 9. vfolyam 11. vfolyam

7. bra: Az egszsgi llapotukat megfelelnek vagy rossznak minst tanulk arnya nem s vfolyam szerint a HBSC-kutats 2010. vi
mintjban [48]

vagy elhzott. Az tlagos BMI rtk 27,8 kg/m2 volt, ami mekek s serdlk esetben is hasonlan elkesert a
az letkor elrehaladtval nvekedett. 65 v fltt a nk helyzet. Habr eurpai sszehasonltsban az eurpai
83%-nak volt 25 kg/m2 fltti testtmegindexe [52]. rgi kzpmeznyben llunk (16. hely a vizsglt 33
A korbbi reprezentatv kutatshoz kpest (1988 s orszg kzl) [55], a HBSC-kutatsok jl mutatjk, hogy

01 AZ ISKOLAI TESTNEVELS SZEREPE A 21. SZZAD ISKOLJBAN


2009 kztt) az elhzott frfiak szma megduplzdott. folyamatos nvekeds tapasztalhat a tlsly elfor-
Eurpai sszehasonltsban haznk a 8. legmagasabb dulsi gyakorisgban mind a fik, mind a lnyok ese-
arnnyal br a vizsglt 53 orszg kztt [53]. Az OECD tben. A8. szm brn jl ltszik, hogy 20012002 s
statisztikai adatai mg rosszabb kpet festenek, hiszen 20092010 kztt 12-rl 15%-ra ntt azon serdlk ar-
a nk 30,4%-a, a frfiak 26,3%-a obez (elhzott), s ezzel nya, akik tlslyosnak tltk nmagukat.
az EU27 orszgok kzl az utolsk vagyunk [54]. Agyer-

2001-02 2005-06 2009-10


15 vesek %-a

21
20
18 18 18
1717 17 17 17 17 17
15 16 16 16
15 15 15 15 15 15 15
15 14 1414 14 14 14 14 14 14
14 14 13 13 13 14
13 12 13 12 13 12 12
12 1212 12 1212 12 12 12 12
11 1111 11 11 11 11 11
11 1111 11
10 10 10 10
9 9 10 9 9 9
9
8 8 8
6 67 7 7
6
5 4

0
tto g

ce g
cia nia

zto g

zo g

rtu rg

r vjc

g
Sz zg

s Bel ia

N nors g
24

et zg
ro g
g

or a
Ma Au g
Sp aro ria

G zlov ia
go ia

No nia
ia

d
ia
nia

Ki ium
Le sz

eh ni
Sv lys

Fin rsz

Lu sz

an
k
nd

S l
r n

Ho rvg
Po bu

Ma rsz

sz
s rsz

an rsz
Ol orsz
sz

sz
ng EU

gy szt
D
an v

Cs om

d
rs
rs

rs

rs

Izl
g

S
lov
lla

or

or
or

r
m
r
Fr Lit

ko
o

lo

xe
Ho

t
d

yo
ye

as
m

rv
lt

T
Le
ye
Eg

8. bra: Az nmagukat tlslyosnak tl 15 ves tanulk arnynak vltozsa 20012002, 20052006 s 20092010 kztt
[56; 57; 58 nyomn]

27
Az 1960-as, 70-es vektl kezdden a 2000-es vek k- zai iskola-egszsggyi munkajelentsbl is rzkelhet
zepig az elhzott gyermekek s serdlk arnya szmos [63]. A9. szm brn lthat, hogy az obezitas gyako-
orszgban megduplzdott [59; 60]. Az elmlt vekben risga a 2010/2011-es tanvben rte el cscst, mintegy
ugyanakkor szerte a vilgon lassulni, st nhny esetben 12%-ot. Az elmlt kt tanvben rdemi vltozst nem lt-
(pldul az USA-ban) megllni ltszik az elhzott gyerme- hatunk.
kek arnynak nvekedse [61; 62], amely tendencia a ha-

2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2011-2012 2012-2013

140

120

100
EZRELK

80

60

40

20

0
2. OSZTLYOSOK 4. OSZTLYOSOK 6. OSZTLYOSOK 8. OSZTLYOSOK 10. OSZTLYOSOK 12. OSZTLYOSOK
01 AZ ISKOLAI TESTNEVELS SZEREPE A 21. SZZAD ISKOLJBAN

9. bra: Az obez (elhzott) tanulk arnynak vltozsa a 2000-2001-es s a 2012-2013-as tanv kztt [63]

A tlsllyal s elhzssal kapcsolatos egszsggyi ki- Magyarorszgon a felnttek fizikai inaktivitsval sz-
adsok rendkvl jelentsek. Az USAegszsggyi rend- szefgg megbetegedsek egszsggyi kiadsaival
szerben pldul 2006-ban egy elhzott szemly elltsa kapcsolatban cs Pongrc s mtsai. (2011) publikltak
tlagosan vente mintegy 1429 dollrral kerlt tbbe, adatokat [70]. Egyik megllaptsuk szerint 2009-ben
mint egy norml testtmeg llampolgr [64]. a fizikai inaktivitssal sszefggsben lv betegs-
gek kiadsaira a magyar llam 283,5 millird forintot
Az obezitas mellett szmtalan olyan rizikfaktort emlthe- klttt. Becslseik szerint a fizikailag inaktv letmdot
tnk, amelyek hossz tvon klnbz megbetegedsek- folytat egynek arnynak tz szzalkpontos csk-
hez vezetnek, s amelyekkel szemben a rendszeres fizikai kentsvel a tppnzes napokra klttt sszegek 1,8
aktivits bizonytottan kedvez hatst fejt ki (1. tblzat) millird forinttal lennnek alacsonyabbak. sszegz-
[65 nyomn]. skben kiemelik, hogy a fizikai inaktivits cskkent-
svel a npessg egszsgi llapota bizonythatan javul,
A rendszeres testmozgs a testi egszsg mellett ked- ami nveli a termelkenysget s cskkenti az egszsgi
vezen befolysolja a mentlis egszsget [66], javtja a llapottal sszefgg szocilis kiadsok mrtkt, ezltal
pszicholgiai jlltet [67], s cskkenti a depresszi kiala- serkenti a gazdasgi nvekedst, ami pozitvan hat az or-
kulsnak valsznsgt [68] is. Tovbbi rszletesebb szg versenykpessgre. [70, 706. o.]
magyar nyelv szakirodalmi ttekints az iskolskor
fiatalokkal kapcsolatban egy korbban megjelent tanul-
mnyunkban olvashat [69].

28
A RENDSZERES TESTMOZGSSAL KAPCSOLATOS EGSZSGGYI HATSOK

Szv s keringsi rendszer betegsgei Cskkent rizik

Tlsly s elhzs Cskkent rizik

Kettes tpus diabtesz Cskkent rizik

Vastagblrk Cskkent rizik

Mellrk Cskkent rizik

Izom- s csontrendszerbeli egszsg Javuls

Idskori eless kockzata Cskkent rizik

Pszicholgiai jllt Javuls

Depresszi Cskkent rizik

01 AZ ISKOLAI TESTNEVELS SZEREPE A 21. SZZAD ISKOLJBAN


1. tblzat: Arendszeres testmozgssal kapcsolatos egszsggyi hatsok sszefoglalsa [65 nyomn]

A fizikai aktivits s az l tevkenysgrendszer napi pedig 1316 ves kor kz esik az aktivitsi szint legna-
mennyisge kt olyan tnyez, amely egymstl fgget- gyobb visszaesse [76]. Az utbbi tanulmny kszti gy
lenl is befolysolja az egszsgi llapotot. vlik, a biolgiai rsi mechanizmusok jelentsek lehet-
nek a vltozsban, ugyanakkor ms faktorok is kzrejt-
1.5.2. Afizikai aktivits s az l szanak, mivel a mozgsos viselkeds multidimenzionlis
letmd viselkedses jellemzi jelleg. Afaktorok kztt az lettani, llektani, fejldsi,
A fizikai aktivits szintjvel kapcsolatban az els lnye- krnyezeti, szocilis s demogrfiai tnyezk meghat-
ges tudnival, hogy a fik sszessgben lnyegesen rozk [77]. A szakirodalmi ttekintskben hivatkozott
aktvabbak minden letkorban, mint a lnyok [71; 72]. hosszmetszeti (kvetses) kutatsok eredmnyeit, vagyis
(Eztermszetesen nem azt jelenti, hogy ne lennnek na- hogy az egyes kutatsok ves szinten a fizikai aktivitsi
gyon aktv lnyok vagy nagyon inaktv fik.) Aszocilisan szint milyen mrtk cskkenst tapasztaltk, a 10. bra
htrnyos helyzet tanulk kedveztlenebb mozgsos tartalmazza.
viselkedssel jellemezhetk [73; 74], amelyhez a csaldi
httr mellett az infrastrukturlis felttelek is jelentsen Acskkens mrtke ugyanakkor ennl jelentsebb is le-
hozzjrulhatnak [75]. Afizikai aktivits szintje a puber- het. Nader s mtsai. (2008) pldul mozgsszenzoros m-
tsvek alatt kezd igazn drasztikusan cskkenni fleg a rsekkel vi 11,9%-os cskkenst mrtek a fiknl, mg
lnyok esetben. 1019 ves kor kztt a fizikai aktivits 13,1%-ot a lnyoknl [79]. 10 v alatt ez tlagosan 120%
szintjnek tlagos cskkense vi 7%, ami 10 ves vi- krli cskkens, ami szignifiknsan tbb mint a Dumith
szonylatban (1019 ves korig) krlbell 60-70% mrt- s mtsai.-fle becslsek [76]. Magyarorszgon ilyen jelle-
k lehet. Alnyok esetben a fiknl jval korbban, 912 g objektv kutatsokon alapul adatok sajnos nem llnak
ves kor kztt cscsosodik a cskkens; a fik esetben rendelkezsnkre. Az egyetlen viszonytsi pontot a mr

29
Dovey, 1998
Aaron, 2002
Garcia, 1998
Nader, 1999
Nader, 2008
McMurray, 2003
Andersen, 2005
Knowles, 2009
Raudsepp, 2008
Nigg, 2001
Pate, 2009
Brodersen, 2007
Belanger, 2009
Kimm, 2000
Gordon-Larsen, 2002
DiLorenzo, 1998
Telama, 2000
Sagatun, 2009
Van Mechelen, 2000
Raustorp, 2007
Kanh, 2008
Nelson, 2006
Must, 2007
Duncan, 2007
Morgan, 2008
Janz, 2000

-15 -10 -5 0 5 10
01 AZ ISKOLAI TESTNEVELS SZEREPE A 21. SZZAD ISKOLJBAN

10. bra: 1019 ves tanulk ves fizikai aktivitsi szintjnek vltozsa (tlagosan, szzalkos rtkben kifejezve) az els mrs kiin-
dulrtkeihez kpest [76 nyomn] (Adiagramon ltni, hogy csupn egyetlen kutats mutatott ki nvekedst s csak a fik esetben [78].)

hivatkozott HBSC-kutatsok jelentik. Halmai Rka s N- kon a dikoknak kzel 60%-a naponta legalbb 2 rn t nz
meth gnes (2011) f megllaptsai a legutbbi vizsglat- tvt, mg a htvgn ez tzbl nyolc tanulra jellemz. Ebben
tal kapcsolatban az albbiak: a korosztlyban a napi tvnzs ajnlott maximuma 2 ra
(AAP, 2001). Afik s lnyok szoksai kztt nincs szmotte-
Kutatsunkban vizsgltuk a fiatalok fizikai aktivitsnak jel- v klnbsg s az egyes korcsoportok kztt sem lthatunk
lemzit, valamint a fizikailag passzv szabadid-eltlts egy markns tendencit, hasonlan korbbi kutatsi eredm-
aspektust, a kpernyhasznlatot. Anemzetkzi ajnlso- nyeinkhez (Nmeth, 2007c). E magas arnyok 39 eurpai s
kat figyelembe vve (Strong s mtsai, 2005) a magyar fiata- szak-amerikai orszg iskolsainak arnyaihoz kpest nem
loknak csak igen kis hnyada (kevesebb mint 20%-a) mozog magasak: minden vizsglt korcsoportban az tlagos rtkek
eleget, azaz naponta legalbb egy rt minimum kzepes alatt vannak (Ianotti s mtsai, 2008b).
intenzitssal. Nemzetkzi sszehasonltsban ez az rtk
kzepesnek mondhat (IANOTTI s mtsai, 2008a). Hrom Eredmnyeink azt mutatjk, hogy a serdlkorak nagyon
tanulbl kett vgez intenzv testedzst hetente legalbb jelents hnyada Eurpa-szerte gy haznkban is a k-
ktszer, mg a heti legalbb kt ra erteljes mozgs a di- vnatosnl jval kevesebb idt fordt megfelel fizikai ak-
koknak kevesebb, mint felt jellemzi. [] tivitsra, ugyanakkor a passzv szabadids tevkenysgek
arnytalanul nagy rszt tltik ki napjaiknak. Bven van
A fizikailag passzv szabadids tevkenysgekre jval tbb teht tennival, hogy a slypontok thelyezdjenek, s
idt ldoznak a fiatalok, mint a mozgsra. A tv- (vide, egszsgesebb letmd vljk jellemzv az iskolskorak
DVD) nzs legtbbjk napirendjben lland: htkznapo- krben. [80, 31. o.]

30
cs Pongrc, Borsos Anita s Rtsgi Erzsbet 2011-ben ket publiklt [89]. Tanulmnya szerint a megkrdezett
kzltek gyorsjelentst, amely serdlkre vonatkoz gyerekek 45%-t csfoltk vagy inzultltk valamilyen
megllaptsai szerint a dikok 24,4%-a nem sportol mdon sporttevkenysg kzben, 22%-uk szmolt be
testnevelsrn kvl [81]. rdekes mdon az okok k- arrl, hogy a sportsrlsk ellenre erltettk a to-
ztt a gyermekek 60%-ban a csaldtagjaikat, illetve vbbi jtkot, mrkzsen vagy edzsen val rszvtelt.
22,7%-ban a tanraikat emltik meg. Ez a kt adat min- Sportols kzbeni agresszi (ts, rgs, kiabls) a
denkppen komoly, stratgiai mondanivalt hordoz ma- gyerekek 18%-t rte. Nem vletlen rja Cary , hogy
gban. a szervezett sportot tlagosan a dikok 70%-a hagyja
ott, fordul el tle. Asportot otthagy fiatalok szleinek
Aziskolai testnevelssel kapcsolatos hazai attitdkuta- 44%-a gondolta gy, hogy a gyermeke azrt szaktotta
tsok ltalban tantrgyunk kedveltsgt, illetve az azt meg a szervezett mozgsos tevkenysget, mert vgz-
meghatroz okokat vizsgljk. Alegfontosabb hazai at- se kzben boldogtalannak rezte magt.
titdvizsglatok [82; 83; 84; 85; 86; 87; 88] megerstik,
hogy a testnevels tantrggyal kapcsolatos pozitv bel- Az idzett tudomnyos eredmnyek igazoljk, hogy a
ltds tlagosan tbb, mint a tanulk felnl tallhat mozgsos magatarts, aktivits nem automatikusan s
meg. Ugyanakkor a tanulink testmozgshoz kapcsol- sztnsen alakul ki a gyermek termszetes mozgsos-
d pozitv rzelmi belltdsa 90% fltti mg a kzp- sga kvetkeztben, hanem tudatos s folyamatos nevel-
iskols vek vgn is [85]. munka eredmnyeknt. Csakis ezltal vlhat szoksrend-
szerr, s letnk szerves rszv. [90, 89. o.]
Arendszeres testmozgstl, pontosabban a szervezett

01 AZ ISKOLAI TESTNEVELS SZEREPE A 21. SZZAD ISKOLJBAN


sporttevkenysgtl val elforduls lehetsges okozi- Aminsgelv iskolai testnevelsnek ebben a nevelsi
rl Cary (2004) elgondolkodtat statisztikai eredmnye- folyamatban van ptolhatatlan s meghatroz szerepe.

A TANULST SEGT KRDSEK, FELADATOK

Soroljon fel rveket az iskolai testnevels fontossgnak altmasztsa rdekben!


Mi jellemz az iskolskorak egszsgi llapotra s egszsgmagatartsra?
Melyek Bloom taxonmijnak terletei (domnek)? Pldkon keresztl mutassa be, hogy milyen mdon
jelenhetnek meg a testnevelsrkon!
Kategorizlja Bloom taxonmija szerint a testnevelsrk legfontosabb szemlyisgfejleszt hatsait!
sszegezze az iskolai testnevels NAT (2012) szerinti stratgiai cljt!
Mely betegsgekkel szemben van preventv hatsa a rendszeres testmozgsnak, sportolsnak?
Milyen elemei vannak a komplex iskolai mozgsprogramoknak s milyen szerepet jtszanak a fizikailag
aktv letvezetsre nevelsben?
Milyen mdon gyakorolhat a minsgi iskolai testnevels kedvez hatst a npegszsggyi mutatkra?
Mi az a HBSC kutats s melyek a legfbb eredmnyei a magyar iskolskor fiatalokra vonatkozan?
Gyjtsn sajt tapasztalatai alapjn gyakorlati pldkat arra vonatkozan, hogy milyen hatsok s milyen
mdon formlhatjk az iskolsok attitdjeit pozitv irnyba a testnevelsrkon!

31
AMINSGI TESTNEVELS
02 TARTALMI S MDSZERTANI
RTELMEZSE

2.1. Bevezets

A
z iskolai testnevels kitztt cljaihoz vezet nyes tanulsi folyamatt s komplex szemlyisgfejlesz-
t szmos olyan tnyeztl fgg, amelyek az tsket, mintegy keretet biztostva a minsgi testnevels
iskola infrastrukturlis helyzetvel, elhelyez- oktatsnak.
kedsvel, a pedaggusok felkszltsgvel, a tanulk
szociokonmiai sttuszval llnak kapcsolatban. Atest- Aminsg, minsgbiztosts eredete az skorig nylik
nevelsnek azonban tbb olyan tartalmi eleme is van, vissza, amikor is az skori ember arra trekedett, hogy
mely ezektl a tnyezktl fggetlenl is thatja az okta- minl jobb eszkzket, szerszmokat hozzon ltre. Ami-
tst. Atants sorn az iskolai munkban nem szokatlan a nsggy ettl kezdve hossz letutat jrt be. Jelents
minsg s a minsgbiztosts ignye, gy a testnevels elrelpst ezen a terleten a hadiipar hozott a 20. sz-
tantst sem kerlheti el a minsgi munka megtls- zadban, amikor is szabvnyostottk a fegyvereket [91].
nek krdse. Aminsgi tants azonban tlmutat a pe-
daggusok felkszltsgn, tantshoz val hozzllsn, Csap Ben (2000) az oktatshoz kapcsold min-
tapasztalati rendszern, valamint az iskola lehetsgein. sg problmjt interdiszciplinrisan kzelti meg
A hatkony s eredmnyes tantshoz clszer eseten- s megjegyzi, hogy a minsgbiztosts, -ellenrzs,
knt visszanylni azokhoz az elmleti alapokhoz, melyek -fejleszts, -irnyts, -kontroll, -menedzsment, -gy,
biztos tmpontokat adhatnak a tovbbi elemzsekhez, a egymshoz val viszonya korntsem egyrtelm [92].
minsg indiktorainak sszegyjtshez s a szakdi- Ugyancsak Csap Ben (1999) a minsg mai rtelme-
daktikai mdszerek rendszerezshez. Ebben a fejezet- zseit rendszerbe foglalja s ngy kategriba sorolja
ben bemutatsra kerlnek a testnevels mdszertana [93]. Alegegyszerbb megkzelts szerint a minsg a
szempontjbl fontos elmleti alapok, melyek hatko- mennyisg ellenttprja. A msodik megkzelts sze-
nyan tmogatjk a minsgi testnevels megvalstst. rint egy adott szinthez, nvhoz kapcsolhat; a harma-
Az elmleti alapokra plve alaktottuk ki azokat a szak- dik aspektus szerint a kidolgozottsgot, letisztultsgot
pedaggiai alapelveket, s tanterv alapjn kialaktott f jelenti, mg a negyedik kategria az ipari minsgbizto-
fejlesztsi feladatokat, amelyek a hatkony mdszertani stst foglalja magba, ami az adott termk nem hibs
kultrval kiegszlve biztosthatjk a tanulk eredm- voltt takarja.

32
A minsg krdse termszetesen fontos az oktats- tanulk fejlettsgt, elkpzettsgt figyelembe vev ter-
ban, gy a testnevelsben is, azonban a minsgi oktats vezsi folyamat alapozza meg a tants menett, mely a
krdsvel eddig kevesen foglalkoztak a testnevelshez megvalsts, ravezets sorn a pillanatnyi szituciktl
kapcsoldan. Ebbl fakadan nagyon kevs adatunk, ta- fggen dinamikusan vltozhat.
pasztalatunk van rla.
Napjaink egyik elfogadott felfogsa szerint az az iskola
ACsap Ben (1999) ltal rendszerbe foglaltak mindegyi- eredmnyes, amelyik az oktatsba trtn bemeneti m-
ke kapcsolhat a minsgi iskolai testnevelshez [92]. Az rskor azonos kiindulpontbl magasabb oktatsi kime-
raszm-nvekeds, azaz a mennyisg s a megfelel netet tud elrni, azaz adottsgait, erforrsait figyelembe
tantervi tartalom nmagban nem garancia a minsgre. vve r el magas teljestmnyt. Az iskolk eredmnyes-
A minsg a megfelel, a tanulsi folyamatot leginkbb sgnek mrsekor figyelembe kell venni, hogy milyen
tmogat s eredmnyes mdszerek alkalmazsval r- htter tanulkat oktatnak (szociokonmiai sttusz), to-
het el. vbb minden olyan tnyezt, amelyre az iskolnak nincs
ugyan kzvetlen befolysa, de hatssal lehet a tanulk
A kidolgozottsgot, letisztultsgot az tgondolt, tapasz- teljestmnyre [94; 95]. sszessgben ez azt jelenti,
talaton alapul tervezsi folyamat, a megvalsts s a hogy akkor beszlhetnk minsgrl az oktats tern, ha
megvalsts eredmnyessgnek ellenrzse biztost- az oktats egyszerre teljesti a hatkonysg, az eredm-
hatja. Akerettantervhez s helyi tantervhez igazod, de a nyessg s a mltnyossg feltteleit [96; 97].

02 AMINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI RTELMEZSE


2.2. Rvid nemzetkzi kitekints

A
minsgi oktatssal tbb nemzetkzi szervezet tokrl. Az oktats minsgi s a minsgrtkelsi slyt
is foglalkozik. Az UNESCO 1978-as konferenci- jelzi, hogy az Eurpai Parlament s a Tancs 2001-ben
jn fogadtk el s 1980-ban vezettk be az ISCED szletett ajnlsa tlthat gazati minsgrtkelsi
(International Standard Classification of Education) rend- rendszerek mkdtetst tmogatja az EU-tagorszgok
szert annak rdekben, hogy a vilg valamennyi orszg- oktatsi rendszereiben [98].
nak oktatsi rendszerrl sszehasonltsokat lehessen
kszteni, ezzel segtve az oktats fejldst. Az OECD A minsgi oktats rszt kpezi a minsgi iskolai
a 90-es vek els felben indul nemzetkzi indiktor- testnevels krdse is. Elsk kztt a NASPE (National
fejleszt projektje, az INES (Indicators of the Education Association for Sport and Physical Education2) 1986-
Systems) az oktatsi rendszer egsze szmra alakt tl kezdte kidolgozni a minsgi testnevelst krvo-
ki, gyjt ssze s tesz kzz indiktorokat, a nemzetkzi nalaz jellemzk meghatrozst. Mra a minsgi
sszehasonlthatsg rdekben az OECD-orszgok kz- testnevels megvalstshoz szksges ajnlsai s
remkdsvel. Aprojekt alapvet clja, hogy kialaktson kzzelfoghat irnymutatsai kztt megjelennek a
egy olyan indiktor-, illetve eszkzrendszert, amelynek tartalmi-tantervi (Content Standards) [99], a pedag-
rvn az egyes orszgok oktatsgynek adatai nemzet- guskpzsi sszetevk (Beginning Teacher Standards)
kzi kontextusban rtelmezhetv, mrhetv, sszevet- [100] s a tanulk szmra meghatrozott tanulsi k-
hetv vlnak. Ezzel az oktatsban jelen lv vltozsok vetelmnyek (Physically Educated/Literated Learners
nemzetkzi kontextusban is nyomon kvethetek, amely- Standards) [101] is.
nek segtsgvel az orszgos szint oktatspolitikai dn-
tshozk pontosabb kpet kaphatnak az adott folyama-

NASPE = Nemzeti Sport s Testnevels Trsasg (USA)


33
2
Tbb eurpai szervezet, kztk az EUPEA (European Testnevelsi Trsasg (EUPEA) 2002-ben [106] hozta ltre
Physical Education Association)3 is foglalkozik a minsgi sajt etikai kdext, pedaggiai-mdszertani normarend-
testnevels krdsvel. 1991-ben fogadtk el elszr azt szert a testnevelsben. Ezek a dokumentumok vilgosan
a ht pontbl ll deklarcit, mely szerint nincs oktats s egyrtelmen foglalnak llst a hatkony, gyermeket
testnevels nlkl (No education without Physical Edu- tmogat pedaggiai s mdszertani eljrsok mellett,
cation), majd ez tovbbi hat ponttal egszlt ki 2011-ben amellyel prhuzamosan megkrdjelezik, s helyenknt
[102]. Aminsgi testnevelssel kapcsolatos llsfogla- elutastjk az ellenttes hatsokat kivlt mdszereket.
lsuk szerint minden llam egyedi kulturlis sajtossg-
gal rendelkezik, azonban a tanulknak joguk van olyan Az amerikai vltozat t nagy terleten lltja szembe a he-
testnevelsben rszt venni, amely fejleszti a mozgsm- lyes s helytelen eljrsokat:
veltsgket, tudsukat a testnevelshez kapcsoldan, (1) tanulsi krnyezet, (2) tantsi/oktatsi stratgik, (3)
fejleszt hats, egszsgkzpont, valamint kialaktja az tanterv, tananyag, (4) rtkels s (5) szakmaisg.
lethosszig tart fizikai aktivits irnti ignyt s rszvtelt
a sportban. Az eurpai gyjtemny pedig hrom nagy terletre ssz-
pontost:
Az Amerikai Testnevelsi Trsasg (NASPE) elszr (1) vezrelvek, (2) j gyakorlatok a testnevelsben, (3)
1992-ben, majd 2009-ben [103; 104; 105] mg az Eurpai stressz, kigs s durva bnsmd.
02 AMINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI RTELMEZSE

2.3. Aminsgi testnevels fogalmt s pedaggiai


alapelveit meghatroz elmleti alapok

A
minsgi testnevels fogalmi rendszere szles 2.3.1. Apedaggusokra, a tantsi
kr nemzetkzi szakirodalmi megalapozotts- folyamatra, valamint a
got mutat. Aklnbz tantervi filozfik, oktat- mdszertanra fkuszl
si modellek (curriculum-elkpzelsek) klnbzkppen elmletek
ragadjk meg, hogy mitl is vlhat a testnevels oktatsa
minsgiv. Anemzetkzi szakirodalom tbb aspektusbl Rink koncepcija
kzelti meg a minsgi testnevelst s ms-ms terle- Judith Rink (2010) a Testnevels oktatsa a tanulsrt
teket helyez a kzppontba. Egysges, jl ltalnosthat cm knyvben a tantsi folyamatot komplex tevkeny-
modell ez alapjn nincs, azonban a tartalmi elemek jl sgnek nevezi, melyben a testnevelk (tantk s tanrok
strukturlhatk. Astruktrban a tantervek, a tervezs, egyarnt) testnevelshez, sporthoz val ktdst emeli
a tanrokkal kapcsolatos elvrsok s a gyakorlat, vala- ki [107]. Az elsdleges cl a tanulk eredmnyes tanu-
mint a mdszertan jelennek meg leginkbb. Aminsgi lsi folyamatban val rszvtele, a clorientlt tanuls.
testnevels keretrendszernek elksztsekor tjko- Ennek alapja a curriculumban (tantervben) is megjelen,
zdtunk a tmakrben megjelent hazai s nemzetkzi tiszta, vilgos, tanulkzpont clok meghatrozsa. Az
szakirodalomban is. Akvetkezkben azok a koncepcik oktatshoz kapcsold clok a pszichomotoros, a kognitv
kerlnek bemutatsra, melyek tartalmi, mdszertani s s az affektv terleteket egyarnt lefedik. Rendszerben
szakmai szempontok alapjn megalapozzk a minsgi a pedaggus szerepe a tanulsi tapasztalatok tervezse
testnevels mdszertani szemlleti kereteit, azaz a pe- sorn ngy kritriumon keresztl valsul meg.
daggiai alapelveket.
Az els kritrium, hogy a tants-tanuls, fejleszt ha-
tssal legyen a motoros teljestmnyre s a motoros

34
EUPEA= Eurpai Testnevelsi Trsasg
3
kpessgekre. Ez a kritrium segti, hogy kialakuljon a tanr- s tantkpzs sorn a testnevels tantrgyat ok-
tanulkban az egszsgtudatos letvitel, s gondosko- tatk tantshoz kapcsold kompetencii nem alakulnak
dik a tanul fizikai aktivitsrl. Agondolat arra az el- ki teljesen, azok a plyavitel sorn jelentsen fejldnek,
mletre pl, miszerint azok a felnttek, akik fizikailag fejldhetnek mg.
aktvak, fiatalkorukban rendszeres, szervezett sport-
tevkenysgben vettek rszt. ANASPE kezd pedaggusokra vonatkoz standardjai
A msodik kritrium szerint maximlis aktivitsi le- A NASPE hat standardon (NASPE, Beginning Teaching
hetsgeket, gyakorlsi idt kell biztostani minden Standards; 2008) keresztl ismerteti a tanrokkal kap-
gyereknek a tuds- s kpessgszintjnek megfele- csolatos elvrsokat [100].
len. Kutatsok igazoljk, hogy kzvetlen kapcsolat
tallhat a tanulsi lehetsg biztostsa s a tanu- Tudomnyosan megalapozott elm-
1. standard
ls idtartama kztt, azaz minl tbb id ll a tanu- leti tuds. A testnevel ismeri s a
l rendelkezsre, annl tbb idt fog aktvan tlteni. testnevels tantsa sorn alkalmazza
Ezatestnevels esetben a gyakorlsra fordtott id a tantrgyspecifikus, tudomnyosan
formjban jelenik meg, ugyanis a gyakorlsra ford- megalapozott elmleti ismereteit.
tott id a legkritikusabb eleme a motoros tanulsnak
s a fittsg nvelsnek. Kpessg/kszsgalap kompeten-
2. standard
A harmadik kritrium szerint a tanul szmra cia. A testnevel fizikai megjelens-

02 AMINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI RTELMEZSE


olyan az elkpzettsgnek s tudsszintjnek ben, ismereteiben s kpessgeiben is
megfelel tanulsi folyamatot szksges biztosta- kpes demonstrlni az egszsgkz-
ni, melyben a perszonalizci s az individualizci pont fizikai aktivitst, a mozgsos te-
is megvalsul. Ez abban az esetben lehetsges, ha a vkenysgrendszert.
tanul tbbsgben (80%-os arnyban) sikeresen tud-
ja vgrehajtani a feladatot. Arra azonban gyelni kell, Tervezs s vgrehajts. A testneve-
3. standard
hogy a tanulnak kihvst is jelentsenek a feladatok, l a tervezs s a megvalsts sorn
hiszen ez fogja sztnzni a tanulsra. Ebbl kvetke- sszehangolja a helyi s nemzeti szint
zik, hogy a sikertelensget is meg kell tapasztalnia a tantervi, illetve egyb elvrsokat a ta-
tanulnak, ez nmagban termszetesen nem rossz. nulk fejlesztse rdekben.
Akkor vlik kevss hatkonny az oktats, ha a tanu-
lsi folyamat sorn nagyobb rszben rzi sikertelen- Tantsi kompetencia. Atestnevel ha-
4. standard
nek magt a tanul, mint sikeresnek. tkony kommunikcit, pedaggiai kom-
Anegyedik kritrium szerint, amikor csak lehet komp- petencikat s eredmnyes oktatsi
lexen, a motoros, kognitv s affektv terleteket is in- stratgikat alkalmaz a tanulk teljest-
tegrltan fejlessze a tanr. mnynek nvelshez s a tanulshoz.

Az elmlet alapjt a mr hivatkozott NASPE kezd pe- Ahatkony tanuls elsegtse. Atest-
5. standard
daggusokkal kapcsolatos kvetelmnyei jelentik. A pe- nevel pedaggus folyamatosan rt-
daggusokkal szembeni elvrsok rendszere egy olyan keli munkjt, reflexikat kszt, hogy
jvorientlt modellen keresztl jelenik meg, amely rend- elsegtse a tanulsi folyamatot.
szerben standardok (minimumrtk, -kvetelmny) for-
mjban kerltek megfogalmazsra. Akezd pedaggus Szakrtelem, szaktuds. A testnevel
6. standard
konkrt irnymutatst kap szakmai fejldshez, amely pedaggus bizonytja alkalmassgt a
sorn a kompetens, professzionlis tanrr vls tjt is plyra s szakkpzett, gyakorlott ta-
bemutatjk szmra. Erre azrt is szksg van, mivel a nrr vlik.

35
Darst s mtsai. koncepcija d) Az inkluzv szemllet felfogsukban komplex, szles
Paul Darst s mtsai. (2012) szintn a minsgi testnevels- kr inklzit jelent. Az elmletben megjelenik, hogy
program meghatroz elemeknt a fizikai fittsgi szint trekednnk kell az inklzira, azaz minden tanul ak-
nvelst s az iskoln kvli testmozgshoz kapcsold tv tanrai bevonsra, illetve a multikulturlis tantsi
motivci kialaktst jellik meg [108]. Aminsgi test- krnyezet kialaktsra. A figyelmet sajtos mdon
nevelst ht komponenssel rjk le. azon tanulkra irnytja, akiknek a legnagyobb szk-
sgk van a pedaggus tmogatsra. A minsgi
a) A szempontok kztt megjelenik a tanul- s fej- iskolai testnevels programja mindenkihez szl. Azok
lettsgkzpont megkzelts, mely a fejlettsgi a tanulk, akik j kpessgek, jobb veleszletett
szintekhez igazodik s az letkori sajtossgokon tl kpessgekkel rendelkeznek, s kedvezbb szocio-
figyelembe veszi a tanul szksgleteit, valamint r- kulturlis krnyezetbl szrmaznak, szmos lehet-
dekldst is. Az elmlet szerint a tanulk akkor tud- sget tallnak a tanulsra, klnrkra tudnak jrni,
nak a legeredmnyesebben tanulni, ha fizikai s emo- sportklubba tudnak igazolni s rszt tudnak venni az
cionlis fejldsket ssze tudjk kapcsolni az adott iskolaidn tli programokban. Aszocilisan htrnyos
feladatokkal, tevkenysgekkel. A minsgi testne- helyzet, gyengbb kpessg s a fogyatkkal l ta-
velst clz programjuk a tanuli sikerekre fkuszl nulknak kevesebb a lehetsgk, radsul gyakran
annak rdekben, hogy a tanul motivcija hossz nem rhet el szmukra a segtsg. A testnevels-
tvon fenntarthat legyen. Ennek megvalstshoz foglalkozs gyakran az egyetlen mozgsos alkalom,
02 AMINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI RTELMEZSE

ismernnk kell a tanulk szksgleteit, ignyeit, vala- ahol ezeknek a tanulknak alkalmuk van fejleszteni
mint rendszeresen alkalmazand a pozitv megers- kpessgeiket, kialaktani kompetenciikat, ahol pozi-
ts a tanulsi szitucikban. tv tanulsi krnyezetben lehetnek s figyelnek rjuk.
b) A minsgi testnevels kzponti elemeknt jelentik Atantsi folyamatot gy kell megszervezni, hogy dn-
meg a fizikai aktivitst s a mozgskszsgek fej- ten pozitv tapasztalatai legyenek a tanulknak s a
lesztst. Kiemelik a testnevels kzponti szerept veleszletetten nem tehetsges tanulk is rendszere-
az iskolai mozgsprogramokban, amely a mveltsg- sen t tudjk lni a sikert.
terletek kzl egyedliknt kpes megvalstani a e) A tanulsi folyamat hangslyosabb szerepet kap,
minsgi testmozgst s a motoros kpessgek fej- az eredmnyorientltsg kevss jelenik meg. Vle-
lesztst. A pedaggusi munka sorn trekedni kell mnyk szerint a tanulknak elszr rtenik kell a
a tanri kompetencik magas szintjnek elrsre, helyes technikai vgrehajts szempontjait; a mozgst
valamint a tanrnak rendelkeznie kell a motoros ta- meg kell tanulniuk kivitelezni, s csak ezutn clszer
ntshoz szksges kpessgekkel, s kpesnek kell a teljestmnyre, a mozgskivitelezs eredmnyess-
lennie a mozgstantsra. gre fkuszlni. Ez azt jelenti a gyakorlatban pldul,
c) A pedaggus menedzsment jelleg kszsgeihez hogy a tanulnak arra kell figyelni, hogyan kell helye-
tartozik a biztonsgos tanulsi krnyezet kialak- sen elkapni a labdt s nem arra, hnyszor kapta el jl
tsa. Ebben a krnyezetben a tanul aktv rszese s hnyszor hibzott.
lehet az rai lgkr alaktsnak. A pedaggusnak f) Az lethosszig tart, szemlyes egszsgszem-
meg kell tudnia tlni, hogy hogyan rzik magukat a llet kialaktsa rdekben az iskolai testneve-
tanulk az osztlyban, valamint egytt kell mkdnie ls sorn tantott mozgsformk tbbsge azon
az oktats klnbz szereplivel (pedaggiai asz- sportgakhoz, mozgsos tevkenysgekhez kap-
szisztensek, osztlyfnkk, kollgk, szlk). Ha az csoldjanak, melyeket felnttknt is zni fognak a
osztly jl menedzselt, s a tanulk fegyelmezetten tanulk. Aminsgi testnevelsi program felkszti
vesznek rszt az rn, az a tanulsi folyamat ered- a tanulkat a fizikai aktivitsban val rszvtelre
mnyessgnek, a program hitelessgnek egyik s arra, hogy felntt korukban is aktvak legye-
bizonytka. nek. Ha pldul az iskolai testnevelsi program a

36
csapatsportgak s kizrlag a klasszikus alap- Graham megkzeltse
sportgak tantsra korltozdik, akkor egy sor Aminsgi testnevels megvalstshoz George Graham
lethosszig zhet sportgat, fizikai aktivitsformt (2008) ht alapvet tnyezt emel ki [109].
nem ismernek meg a tanulk. Ez egyrtelmen ne- Az egyik eleme a minsgi testnevelsprogramnak a (1)
gatvan rinti a ksbbi mozgsos viselkedsket. testnevelsre fordtott idkeret, amelyre heti minimum
Asporttevkenysgben val rszvteli hajlandsg 150 percet javasol 6. osztlyig, a fels tagozat vgn s a
gyorsan hanyatlik az letkor elrehaladtval (a fel- kzpiskolban pedig 225 percet. Ez az idmennyisg fel-
nttek kevesebb, mint 5%-a z csapatsportgat 30 ttlenl szksges ahhoz, hogy az alapvet motoros k-
v felett, a gyalogls a leginkbb megjelen fizikai pessgek s kszsgek fejldjenek, s megfelel idkeret
aktivits felnttkorban). Ms sportgak, pldul a lljon rendelkezsre a testkulturlis mveltsg megszer-
stretching-gyakorlatok, kerkprozs, kondicion- zshez, a ksbbi, sporttevkenysgekben val sikeres
ls, kocogs, szs, aerobik, trzs igazn np- s rmteli rszvtel rdekben.
szerek felnttkorban is. A minsgi testnevels A sikeressg tovbbi eleme az (2) optimlis osztlylt-
programja a jvbe tekint, s olyan mozgsform- szm. Ajnlsa szerint a testnevelsrn a tanulk lt-
kat is ajnl a fiataloknak, melyeket lvezni fognak s szma ne haladja meg az osztlytermi rkon jellemz
szvesen vesznek bennk rszt felntt korukban is. tanuli ltszmot.
g) Afelelssgvllals s a kooperci a tanulsi folya- A (3) tanterv legyen szekvencilis, egymsra pl s
matban. Ezen keresztl jelenik meg a felelssgteljes fejlettsgkzpont. Apedaggus kvesse a gondosan ter-

02 AMINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI RTELMEZSE


magatarts kialaktsa, az egyni s a kzssgi r- vezett tantervet s fokozatosan ptse be az j elemeket
dekek, rtkek figyelembevtele. Ezen clok a koope- a korbbi tartalmakra ptve a tantsi folyamatba, ha a
rci tantsval valsulhatnak meg. A koopercin tanul mr felkszlt erre.
keresztl lehet a tanulkat rzkenyteni az egyni sa- Aminsgi testnevels programjban a pedaggusoknak
jtossgok, a klnbzsgek elfogadsra s a mul- meg kell tallniuk a megfelel mdszereket arra, hogy
tikulturlis egyttls szablyainak megtanulsra. (4) minden tanul aktvan fejldjn. Ennek megfelelen
A kooperatv viselkedsformkat elnyben rszesti a javasolt fizikai aktivitsi szintnek a testnevelsrn a
a verseng viselkedsformkkal szemben. Atanulk- mrskelt (MPA) s a nehz (VPA) tartomnyokban kell
nak egyet kell rteni a szablykvetssel s lveznik megvalsulnia, ahol (5) minimum az ra 50%-t kell a ta-
kell a csapatmunkt. Atestnevels kivl lehetsge- nulnak eltltenie.
ket knl a helyes viselkeds megtanulsnak, mivel a (6) Vltozatos tanulsi lehetsgek szksgesek ahhoz,
viselkeds msok szmra is azonnal megfigyelhet. hogy a tanulk megfelelen tudjanak gyakorolni, tanul-
Atestnevels sorn megjelen szitucik alkalmat ad- ni nap mint nap. A program figyelembe veszi a tanuli
nak a konfliktusok bartsgos megoldsra. Atanu- sajtossgokat is s azt, hogy a fik s a lnyok milyen
lknak meg kell tanulniuk a kultrk kztti hasonl- sportgakban gyesebbek s hol teljestenek kevsb
sgokat s klnbsgeket. Aversenyek, mint pldul jl. Szmos lehetsget kell biztostani a tanulsra s a
az olimpiai jtkok gyakran sszehozzk a klnb- kpessgek fejlesztsre akr egynileg, prban, kiscso-
z kultrkat, nemzeteket, lehetsget biztostanak portban vagy nagyobb csoportos formban.
a tanulknak, hogy lssk a klnbz szoksokat, Agazdag gyakorlsi lehetsgek biztostsa mellett a pe-
hagyomnyokat, valamint tisztelettel s mltsggal daggusnak gy kell terveznie az rt, hogy a (7) sikeres-
versenyezzenek egymssal. Akoeduklt tevkenys- sg arnya magas legyen. Atanulsi sikereket nem csak
gek segtenek a tanulknak lebontani a nemi sztereo- azoknak a dikoknak kell minden testnevelsrn meg-
tpikat s eltleteket. Amikor a nemi klnbsgek lnik, akik gyesek, tehetsgesek s sportolnak. Asiker
megjelennek a testnevelsben, kitn alkalom addik lehetsgnek minden tanul szmra elrhetnek kell
annak megvilgtsra, hogy az egyni klnbsgek lennie, hiszen ez teremti meg a legalapvetbb tanulsi
nemtl fggetlenek. motivcit.

37
sszefoglalva azt mondhatjuk, hogy a minsgi testneve- a klnbz kpessgek, kszsgek fejlesztse. Vl-
ls amellett, hogy elsegti a sikeres tanulsi folyamatot, tozatos krlmnyek kztt, sokoldalan tanulhatnak
pozitv rzelmi krnyezetben valsul meg, anlkl hogy s gyakorolhatnak. Atechnikai s taktikai elemek ta-
a pedaggustl vagy a trsaktl gtlst, akadlyozst, ntsa sorn a pedaggusoknak arra kell trekednik,
megalzst reznnek a tanulk. Apedaggusok szakmai hogy ez a kt terlet magas szinten kapcsoldjon egy-
felkszltsge dnt httrtnyez a tartalmi s a peda- mshoz, s a tanulk fedezzk fel ezek klnbzs-
ggiai szempontok miatt is. Ahogy az osztlytantk, gy geit a klnbz sporttevkenysgek, sportmozgsok
a testnevel tanrok is emlkezetes pillanatokat tudnak sorn. A tantvnyok vezeti s menedzsment ksz-
szerezni a tanulknak, aminek a relis elvrsok s kve- sgei fejlesztsnek kzppontjban azok az letve-
telmnyek jelentik a legfontosabb alaptnyezit. zetsi kszsgekhez kapcsold ismeretek tartoznak,
melyek biztostjk az egszsgtudatos letvitelket, a
2.3.2. Atartalomra, tantervre, megfelel szint tudsukat a fizikai aktivitssal kap-
curriculumra fkuszl csolatban, s amelyen keresztl magas szint kompe-
elmletek tencival rendelkeznek ksbbi egszsgtudatos let-
Az elmletek egy rsze a curriculum s a tantervi tartalom vezetskhz. Amodellben megjelenik a reflektivits
oldalrl kzeltik meg a minsgi testnevels sszetev- s az nrtkels fontossga is. Atanulk magabiz-
it. Az angol testnevelsi trsasg, az AfPE (Association for toss s kompetenss vlnak az rtkels terletn,
Physical Education) 2012-ben kiadott ajnlsaiban az 516 melyet tbb sportgra, mozgsanyagra szles kr-
02 AMINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI RTELMEZSE

ves korosztlyra vonatkozan hatrozza meg a mins- ben is kpesek kiterjeszteni. Pozitv hozzllst s
gi testnevels megvalstshoz szksges sszetevket attitdt mutatnak a tanulssal, a testnevelssel s a
[110]. F elve, hogy az iskolai testnevels hozzjrul az sporttal kapcsolatban, lelkesen vesznek rszt az rn.
egszsges s aktv letmdhoz, fejleszti az emocionlis b) A tants sznvonala, minsge, a pedaggusokkal
jlltet, illetve a kulcskompetencikat, valamint cskken- szembeni kvetelmnyeket fogalmazza meg. Ezek
ti az inaktv letvitel kialakulsnak lehetsgt, ezzel kztt jelennek meg a pedaggusok s a tanulk el-
segti az eredmnyes felntt vls folyamatt. Azaz a vrsai a tantrggyal kapcsolatban, valamint a trgyi
testnevels-tants kzppontjba a tanulk iskolskora tuds. Fontosnak tartjk, hogy a pedaggusok magas
utni idszakot, az egszsges letvitel megalapozst szint, ugyanakkor relis, teljesthet elvrsokat fo-
emeli. Az AfPE ajnlsait figyelembe vve kszlt el az j galmazzanak meg a tanulk szmra. Lelkesedjenek
angol nemzeti tanterv, amelyet 2014-ben vezettek be az a tantrgyrt, vljon a szenvedlykk, s ezt kzve-
iskolkban [111]. ttsk a tanulk fel. Lehetsg szerint vonjanak be az
Az AfPE ngy f irny meghatrozsval nyjt segtsget oktats folyamatba szakterletkn magas felk-
az iskolknak a minsgi testnevels megvalstshoz. szltsggel rendelkez edzket, mint kls segts-
Ezek a) a testnevelsben elrt eredmnyek; b) a tants get. Apedaggusok hasznljanak a tanulkat a tanrai
sznvonala, minsge; c) a tanterv; d) valamint a vezets- aktv rszvtelre sztnz, innovatv tantsi stratgi-
s osztlymenedzsment (tanulsszervezs). kat s mdszereket.
Amennyiben az ra tartalma vagy a megrts, a ta-
a) A testnevelsben elrt eredmny elssorban a ta- nuls sztnzse ezt ignyli, az rn jelenjenek meg
nulkra vonatkozik. Ebben megjelenik a tanulk a tanulsi folyamat eredmnyessgt tmogat in-
fggetlensge, a szabad gyakorls lehetsgnek formcis s kommunikcis technolgik (IKT) is.
biztostsa, a kezdemnyezs lehetsge, illetve a Ezen eszkzk hasznlata idegennek tnhet a test-
konstruktv egyttmkds a pedaggusokkal s a nevelsben, azonban figyelembe vve az iskols
trsakkal. Atanulk a testnevels sorn j ismerete- tanulk ignyeit s elvrsait az IKT-eszkzk alkal-
ket s tudst szereznek, melyek mlyen beplnek a mazsra vonatkozan nagyban kpesek tmogat-
szemlyisgkbe, s ezltal komplexen valsul meg ni az ra eredmnyessgt. Atanulsi folyamatban a

38
vizulis informciknak fontos szerepk van. Ma mr munkt. Atestnevels eredmnyes megvalstshoz
az okostelefonok s mobil kommunikcis eszkzk szksg van az innovci s a fejlesztsi lehetsgek
(pldul tablet) azonnali segtsget nyjtanak abban, meghatrozsra, valamint a megvalsts tervez-
hogy akr az adott rn levidezzuk a tanult, s meg- sre. Az nrtkels ezen keresztl kapcsoldik a
mutassuk neki sajt feladatvgrehajtst. Ezzel pon- minsgi testnevelshez, melynek rsze a vezeti k-
tos kpet kaphat a tevkenysgrl. pessgek nrtkelse, felmrse, illetve a fejlds
Apedaggusnak biztostania kell, hogy a tanulk ak- irnyainak megtervezse s a j gyakorlatok megis-
tvak legyenek a teljes ra alatt s fejldni tudjanak. merse is.
Akevsb- vagy nem versenyorientlt tanulk is lehe- A vezeti kpessgekhez tartozik a tanulkhoz s a
tsget kell kapjanak az adott tevkenysghez (sport- kollgkhoz kapcsold bizalom s az egyttmk-
jtkhoz, versenyszmhoz) kapcsolhat feladatokba ds kialaktsa. Akollgkkal, a testnevelsben rde-
trtn bekapcsoldsra (pldul edzi szerep, jtk- kelt szakemberekkel val j kapcsolat lehetv teszi
vezets, megfigyels). a tapasztalatok megosztst a minsgi testnevels
c) A tantervhez tartozik a trzsanyag tervezse s megvalstsa sorn. A hlzati munka (network)
magvalstsa mellett a tanrn kvli tevkenys- megalapozza a hatkony kapcsolatok kialaktst ms
gek (extracurriculum) tervezse is. A tantrgyhoz iskolkkal, sportegyesletekkel, sportszervezetekkel
kapcsold tartalom megvlasztsa a tanulsi fo- annak rdekben, hogy elsegtse s tmogassa az
lyamat hatkony megvalsulsa rdekben, sz- iskolai testnevels fejldst.

02 AMINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI RTELMEZSE


leskren veszi figyelembe a tanul szksgleteit.
Az AfPE modell az extracurriculum tervezse s a
tanuls kiterjesztse ltal valstja meg, hogy a ta-
nulk szmra szles krben elrhetek legyenek
a kompetitv jelleg feladatok, valamint a verseny-
zsre val felkszls. Ehhez iskoln belli, iskoln
kvli, krzeti, megyei s nemzeti versenyeket is
szerveznek. A testnevelsrk az extracurriculum
keretben kiegszlnek egy rval, melyben a ver-
senysport, a tnc s az szs kap helyet csapatos
s egyni formkban. Az egyttmkds keret-
ben, az iskolk ms iskolkkal s sporttal foglalkoz
szervezetekkel (pldul sportegyesletek) karltve
alaktanak ki kapcsolatot annak rdekben, hogy a
sportgak s mozgsformk krt ki tudjk szles-
teni, illetve, hogy a sportgi edzket be tudjk vonni
az iskolai testnevels megvalstsba. (A jelenlegi
szablyozsban a 3 + 2 testnevelsra lehetsget
biztost haznkban is arra, hogy a +2 rban vala-
milyen konkrt sportgat gyakoroljanak a tanulk.)
Aprogram ezltal lehetv teszi, hogy magas szint
sportteljestmnyt rjenek el a tehetsges tanulk.
d) A tanulsszervezs, osztlymenedzsment foglalja
magban, az nrtkelst, a vezeti kpessgeket,
kvalitsokat s a hlzati (a testnevelsben rdekelt
szervezetekkel, intzmnyekkel val egyttmkdst)

39
2.4. Aminsgi testnevels-oktats f fejlesztsi
terletei, pedaggiai alapelvei

A
jl szervezett, tartalmi s mdszertani szem- (NAT, kerettanterv), a Magyar Kpestsi Keretrend-
pontbl megalapozott, minsgelv iskolai szer (MKKR) szintjei, valamint az lethosszig tar-
testnevels szmos jl meghatrozhat, uni- t tanulshoz kapcsold kulcskompetencik (LLL-
verzlis jellemzvel br. Ezen jellemzk egyttes s kulcskompetencik). Megjelennek benne a kurrens
lland jelenlte biztostja, hogy az iskolai testnevels szakirodalmi elmletek, amelyek a tovbbhalads, fejl-
tantsi-tanulsi folyamata eredmnyeknt minden ds irnyait jellhetik ki. Aszles kr elemzsek bizto-
tanul esetben ltrejhet az egszsgtudatos aktv stjk a szakirodalmi megalapozottsgot ahhoz, hogy a
letvitelhez szksges testkulturlis mveltsg, alkal- minsgi testnevels mdszertani rtelemben (pedag-
mazhat tuds. A minsgi testnevels pedaggiai s giai alapelvek), valamint tantervtartalmi rtelemben (f
tartalmi keretei segtsget nyjtanak a testnevelsben fejlesztsi terletek) egyarnt komplex s minden tanu-
dolgoz szakemberek szmra ezen sszetett cl el- l szmra adekvt fejlesztst knljon. Ameglv, nagy
rsben. A minsgi testnevels szemlleti keret- hagyomnyokkal s eredmnyekkel br hazai testneve-
rendszert tbb elem alkotja, amelyek felptsekor ls tantrgypedaggiai tovbbfejlesztsvel lehetsg
02 AMINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI RTELMEZSE

tbb, kls befolysol tnyezt is figyelembe kell ven- nylik a pedaggiai alapelvekhez trtn kapcsoldsi
nnk (11. bra). pontok erstsre, valamint a f fejlesztsi terletek
figyelembevtelvel a kompetenciaalap oktats ltal
A minsgi testnevels keretrendszerben a tananya- megvalstott, egszsgtudatos, jvorientlt letveze-
got alapjaiban meghatrozzk a tartalmi szablyzk ts kialaktsra.

MINSGI TESTNEVELS OKTATSI


NAT, kerettantervek KERETRENDSZERE

MKKR 14. szintek Mdszertani keret Tartalmi keret


(alapelvek) (fejlesztsi terletek)

LLL-kulcskompetencik

Testnevelsra

11. bra: Aminsgi testnevels oktatsi keretrendszere

40
2.4.1. Atartalmi keret, vagyis a f (4.) fejlett nismerettel, kapcsolatteremtsre s
fejlesztsi terletek rviden egyttmkdsre ksz attitdkkel rendelkeznek;
A testnevelsben felismerve a benne rejl komplex (5.) nmagukkal s a krnyezetkkel szemben fele-
fejlesztsi lehetsgeket a tanulk szemlyisgfej- lssgteljes magatartst tanstanak;
lesztse ma mr lland feladatknt jelenik meg, vala- (6.) a problmkat kritikusan elemzik, s konstruktv
mint a tantsi folyamatban fontos szerepet kap a kom- megoldsokat tallnak.
petencia-szemllet is. Atestnevelsrkon egyedlll
lehetsg knlkozik a pszichomotoros, a kognitv, az Az emltett hat fejlesztsi terlet alkotja a minsgi test-
rzelmi s a szocilis funkcik sszehangolt, szablyo- nevels tartalmi kerett, melyhez kapcsoldnak az alap-
zott mkdsre, valamint fejlesztsre. A minsgi elvek. Aminsgi testnevels nevelsi clrendszere a hat
testnevels-oktats sorn nem pusztn a szervezet f fejlesztsi terlet lland tanrai megjelentst fel-
funkcionlis jellemzinek fejlesztse, edzse, illetve a ttelezi. Ezen fejlesztsi terletek egyttesen alapozzk
fittsgi llapot javtsa a feladat, hanem olyan konst- meg, ksztik el az egszsgtudatos jvorientlt letve-
ruktv n- s kzssgfejleszt magatarts- s tev- zets sszetevit.
kenysgrepertorral rendelkez fiatalok nevelse,
akik: Komplex szemlyisgfejlesztsrl abban az esetben lehet
beszlni, amennyiben a vzolt hat fejlesztsi terlet mind-
(1.) szles kr mozgsmveltsggel rendelkeznek; egyikvel kapcsolatban behat ismereteket, kszsgeket

02 AMINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI RTELMEZSE


(2.) rendszeres fizikai aktivitst fejtenek ki fittsgk s attitdket sajttanak el a dikok. A hat fejlesztsi
rdekben; terlet rszletes s gyakorlatorientlt bemutatst egy
(3.) ismerik s alkalmazzk az egszsgtudatos ma- msik kiadvnyunk, az Egszsg- s szemlyisgfejlesztsi
gatartshoz szksges elveket, eljrsokat; kziknyv a testnevelsben [112] tartalmazza.

MINSGI TESTNEVELS OKTATSI KERETRENDSZERE

MDSZERTANI KERET TARTALMI KERET


(ALAPELVEK) (FEJLESZTSI TERLETEK)

Fejlettsgkzpont Szles kr mozgsmveltsg


Fejlds- s tanulskzpont Rendszeres fizikai aktivits
Inkluzv s multikulturlis Egszsgtudatos magatarts
Pozitv tanulsi krnyezetben zajl Fejlett nismeret s egyttmkdsre
Egszsg- s szemlyisgkzpont ksz attitd
Reflektv oktatsi krnyezetben zajl Felelssgteljes magatarts
Problmamegold s konstruktv
magatarts

12. bra: Aminsgi testnevels oktatsi keretrendszernek sszetevi

41
Az egszsgtudatos jvorientlt letvezetshez szks- nlis rtelemben egyarnt jelentsek lehetnek [113].
ges ismeretek, kszsgek s attitdk magas szint el- A testnevels szempontjbl elsdlegesen a biolgiai-
sajttsban a testnevelsnek s a testnevel tanrnak, motoros fejlettsget kell figyelembe vennnk, termsze-
tantnak dnt mrtk szerep jut, hiszen a tantervi tan- tesen nem feledve a szemlyisg tovbbi sszetevit. Pe-
anyag az szemlyn s munkjn keresztl plhet be a daggiai aspektusbl nzve minl inkbb alkalmazkodik
dikok tudshljba. egy testnevelsi program az egyes letszakaszokban lv
tanulcsoportok, illetve az egyes tanulk szksgleteihez
2.4.2. Pedaggiai alapelvek s rdekldshez, annl hatkonyabb s motivltabb ta-
Aminsgi testnevelssel foglalkoz szakirodalom elem- nuls valsul meg [114]. Amennyiben a pedaggus sze-
zse utn hatroztuk meg azokat az alapelveket, melyek mlyes trekvsei (ravezets s tananyagfeldolgozs)
a hazai s nemzetkzi szakirodalomban gykereznek s nem tallkoznak a dikok letkori szksgleteivel s mo-
a hazai testnevels-oktatsban is meghatroz szem- tivciival, knnyen eredmnytelenn vlik az oktatsi
pontok. Ahat alapelv olyan pedaggiai szemlleti keretet folyamat.
krvonalaz, amely segtsgvel a hatkonysgot, az ered-
mnyessget s a mltnyossgot kpvisel testnevels-
mdszertan felpthet.

Aminsgi testnevels:
02 AMINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI RTELMEZSE

(1.) fejlettsgkzpont, azaz a tanulk fejlettsgi


szintjhez igazod szemllet;
(2.) fejlds- s tanulskzpont, azaz a tanul indivi-
dulis jellemzit figyelembe vve az nmaghoz
mrt fejldst hangslyozza;
(3.) eslyegyenlsgre trekszik, inkluzv s multikul-
turlis szemllet, amelyben minden tanul rszt 7. kp: Aklnbz mret, formj s anyag labdk kzl jl kell
vehet; megvlasztani az letkori sajtossgokhoz illeszkedt.
(4.) pozitv tanulsi krnyezetben zajlik;
(5.) egszsg- s szemlyisgfejleszts szemllet;
KIEMELT SZEMPONTOK
(6.) reflektv oktatsi krnyezetben zajlik.
1.1. Atanulk klnbz temben fejldnek
A motoros kszsgek s kpessgek fejldsben a
1. AMINSGI TESTNEVELS krnyezetnek s a biolgiai rsi-nvekedsi jellem-
FEJLETTSGKZPONT, AZAZ A TANULK zknek egyarnt szerepe van. Akrnyezet s az egyn
FEJLETTSGI SZINTJHEZ IGAZOD bels funkciinak dinamikus egyttmkdse, folya-
SZEMLLET. matos egymsra hatsa kvetkeztben a gyermekek
Afejlettsgi szinthez igazod, differencilsra trekv pe- s serdlk fejldsi lehetsgei, azok teme egynileg
daggiai gondolkods szerint a tantsi-tanulsi folyamat jellemz mintzat [115]. Amotoros fejlds univerzlis
tartalma s oktatsmdszertana a tanulk egyni saj- rtelemben nagyon hasonl mdon zajlik, ugyanakkor
tossgainak ismeretben valsul meg. Az egysgessg a naptri letkor nem mutatja nmagban a motoros
s differencils elve alapjn felismeri s elfogadja a kpessgek s kszsgek fejlettsgi szintjt. A cse-
gyermekek kztti termszetszer klnbsgeket, de csemk ugyanazon reflexekkel szletnek, lnyegben
ugyanazzal a tantervi tartalommal kvnja az oktatst ugyanolyan mozgsfejldsi mrfldkveken mennek
megvalstani. Az azonos letkor tanulk kztti fejlett- keresztl. Megtanulnak kszni, mszni, jrni, futni, ug-
sgbeli eltrsek motoros, kognitv, szocilis s emocio- rani. Kt ugyanabban az letkorban lv gyermek ltal-

42
nos motoros fejlettsge, mozgskoordincija azonban rtelemben csak nagyon korltozottan rvnyes. A mo-
rendkvli mdon eltrhet [116]. Amg az egyik gyermek toros fejldsben mutatkoz klnbsgek nem csak
pldul 15 hnapos korra mr magabiztosan s stabi- gyermek s gyermek kztt lehetnek transzparensek.
lan jr, addig egy msik ppen csak a felllssal prbl- Az egyn klnbz mozgskszsgei kztt is jelents
kozik. Az iskolba rkez dikok kzl lesznek, akik ma- koordincis s kivitelezsbeli klnbsg tapasztalhat.
gabiztosan el tudjk kapni a labdt, s lesznek, akik mg Lehetsges, hogy pldul egy gyermek fut- s ugr-
csak ismerkednek a labdval. jabb szempont a nemek mozgsai rendkvl koordinltak, ugyanakkor a labdval
kztti fejldsi hasonlsgok s klnbsgek krdse vagy egyb eszkzzel, sokkal kevsb bnik gyesen.
is. Alnyok s a fik kztt a puberts korig biolgiai Ennek megfelelen a fut s ugrmozgs az letkornl
rtelemben nincs lnyeges klnbsg [117]. Aserd- fejlettebb szinten ll, mg a labdval vgzett mozgsok
lssel egytt jr biolgiai s pszichs vltozsok azon- elmaradnak az letkorhoz kpest. A kpessgfejldst
ban mr markns eltrss alakulnak. sszefoglalva, az tekintve az antropometriai adottsgok, az idegrendszeri
egyni biolgiai, csaldi s szociokulturlis klnbsgek fejlds, illetve a serdlssel egytt jr hormonlis vl-
a motoros fejldsre (gy az alap-mozgskszsgek ko- tozsok akr 4 vnyi klnbsget is mutathatnak [118].
ordinltsgra is) jelents hatssal vannak. E kt humnbiolgiai tnyez pedig alapjaiban megha-
troz a motoros teljestmnyben. A testnevels moz-
gsanyagnak tantsakor teht nem vrhat el minden
diktl ugyanaz a minsg s mennyisg ugyanabban

02 AMINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI RTELMEZSE


az idpontban, illetve ugyanannyi tanulsra fordtott id
utn. Atestnevel pedaggusnak tisztban kell lennie a
gyermekek egyni fejlettsgi llapotval klnsen a
motoros- s kognitv fejlettsgvel, illetve fizikai s pszi-
chs terhelhetsgvel. A tananyag feldolgozsa akkor
jelenthet minden dik szmra optimlis fejleszt hatst,
ha mdszertanilag figyelembe vesszk az egyni sajtos-
sgokat.

1.3. Agyermek nem kis felntt


Agyermekek biolgiai s mentlis rtelemben is jelents
klnbsgeket mutatnak a felnttekhez kpest. Abiol-
giai fejlds sorn a szervezet folyamatos s dinamikus
vltozsban van. Az abszolt testmretek, a relatv test-
arnyok, az lettani mkdsek, a pszichikus funkcik
egyarnt jelentsen eltrnek a felnttektl. Ahelyzetet
nehezti, hogy nemcsak a felnttekkel val sszehason-
ltsban, hanem a klnbz letszakaszokban (gyer-
mekkori fejldsi szakaszok, serdlkor) lv gyermekek
8-9. kp: A fik s lnyok testi fejlettsgbeli klnbsgei kztt egymshoz kpest is jelentsen eltrnek kognitv [119] s
ugyanabban az osztlyban 3-4 v is lehetsges. pszichoszocilis rtelemben egyarnt [120]. Ennek meg-
felelen a testnevelsben alkalmazott mozgsanyagnak
1.2. Aklnbz motoros kpessgek egymstl eltrn s mdszertani rendszernek a klnbz letszakaszban
temben fejldnek lv dikok tulajdonsgaihoz kell illeszkednie, nem pedig
Anaptri letkor csupn az tlagos gyermeki fejlettsg- a felnttek jtkait, edzsmdszereit kell lekicsinytve
gel kapcsolatban adhat tmpontokat, amely individulis alkalmaznia.

43
1.4. A gyermekek mozgskszsgei aktv jtk hatsra A fejldskzpontsg fontos eleme a minsgi test-
termszetesen fejldnek nevelsi program megvalstsnak. Az egyni eltr
Gyermekkorban a szenzomotoros mkdsek az aktv, fejldsi temek miatt nem lehet egysges egsz, ho-
szabad jtk s a rendszeres gyakorls hatsra ter- mogn csoportnak tekinteni az osztlyt. Atants sorn
mszetesen fejldnek. A gyermeki szabad jtklehet- figyelembe kell venni, hogy a tanul teljestmnyt s
sg azonban az elmlt vtizedekben jelents mrtkben motivcis rendszert meghatrozza, hogy kompetens-
cskkent [121]. Atrsadalmi-gazdasgi krnyezet jelen- nek rzi-e magt a feladatmegolds sorn [122]. Akom-
tsen megvltozott, a technikai fejlds hatsra a fizi- petenciarzet hinya, illetve az inkompetencia rzse
kailag passzv letvitel vlt uralkodv. Az aktv, szabad gyakran helytelen nrtkelshez, rossz teljestmny-
jtkid cskkensvel a gyermekek fizikai aktivitsa hez s motivlatlansghoz vezet. Emiatt a didaktikai
cskkent, ezzel egytt ltalnossgban a mozgsgyes- szempontokat figyelembe vve gy szksges felpteni
sgk s fittsgi llapotuk is romlott [35]. Az vodai s az rt, hogy minden vlasztott feladat a tanul kpes-
iskolai clzott s tervezett mozgsfejlesztsnek/testne- sgeihez mrten differenciltan legyen kihvs a sz-
velsnek ezrt fokozott felelssge van. Klnsen igaz mra, a feladat teljestsvel megvalsuljon a tanuls,
ez a tlslyos/elhzott gyermekek esetben, ahol a rend- fejlds.
szeres mozgs ltalban nincs, vagy csekly mrtkben
van jelen az letkben.
KIEMELT SZEMPONTOK
02 AMINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI RTELMEZSE

2.1. Akompetenciarzet kialaktsa


2. AMINSGI TESTNEVELS A TANUL Ahogy a rendszeres, nknt vllalt, felnttkori testmoz-
NMAGHOZ MRT FEJLDST gshoz, sportolshoz, gy a testnevelsrai lelkes rsz-
HANGSLYOZZA, TANULS- S vtelhez is kell nbizalom, kompetenciarzet s bels
FEJLDSKZPONT
motivci szksges. Amegfelel kompetenciarzettel
Az oktatsi-nevelsi folyamatban az adott vfolyamon ta- rendelkez tanulk sokkal nagyobb valsznsggel tl-
nul, egy osztlyba jr dikok fejldsnek teme a ha- tik aktvan szabadidejket, s motivltabbak a tanrai
sonlsgok ellenre nem egyszerre megy vgbe. Atest- rszvtelre is [123]. Amozgssal kapcsolatos nbizalom
nevels tantsban s az rtkelsnl is gyakran s kompetenciarzet akkor alakul ki, ha a tanul gyakran
elfordul, hogy a fejldsben az osztly vagy az adott v- s rendszeresen tapasztalja meg azt az rzst, amely a
folyam tlagos fejldst vesszk alapul, s az rtkels meg tudtam csinlni, kpes vagyok r, sikerlt, ezt
is ehhez kapcsoldik. Elfordul az is, hogy a fejlds mr- n is tudom kifejezsekkel rhat krl. Akompetencia-
tke a legjobb tanulk teljestmnyhez kerl viszonyts- rzet teht az egyn nrtkelsn, illetve a szemlyre
ra. Aminsgi testnevels megvalstsa sorn a tanul szabott, relis visszajelzseken alapul, amit a korbbi
nmaghoz mrt fejldse az irnyad s nem az abszo- sajt tapasztalatok, illetve a trsakkal trtn sszeha-
lt rtelemben vett teljestmnye. Ez a szemllet nem- sonlts befolysol. Atestnevelsrkon, trsas kzeg-
csak a gyengbb teljestmny tanulk esetben igaz, ben zajl mozgsos feladatok kzben a dikok azonnali,
hanem a jobb kpessg tanulk esetben is. Agyengbb lthat visszajelzst kapnak sajt- s trsaik cselekv-
teljestmny tanulk esetben gyakran nem relis elv- seirl, tanulsrl, teljestmnyrl. Ez sztns trsas
rs, hogy teljestmnyk megkzeltse a jobb kpessg sszehasonltshoz vezet (Ki az ersebb, gyorsabb, ma-
tanulkt, illetve azt is figyelembe kell venni a jobb telje- gasabb, okosabb? klnsen 512 v kztt figyelhet
stmny tanulk esetben, hogy a jobb eredmnyen jav- meg), amely sorn ltalban az osztly testnevelsben
tani sokkal nehezebb, mint a rosszabb eredmnyen. Ez leggyesebb mozgs tanuli adjk a viszonytsi pon-
igaz a mozgstanulsban mutatott fejldsre, illetve a tot. ppen ezrt hangslyos szemlleti krds, hogy
mozgsteljestmnyek eredmnyessgre (pldul fitt- a testnevelst oktat pedaggusok az egyni fejlds
sgi eredmnyek) egyarnt. lehetsgeire, az egyni clok elrsre, a tudatosan

44
vllalt erfesztsre, s az azzal kapcsolatos szemlyes pessg- s kszsgfejldsk is eltr temben halad.
felelssgre irnytsk a figyelmet. Akompetenciarzet Ahogyan az egyes motoros kpessgek (fittsgi kom-
a tanulsi folyamat minden szintjn biztosthat, teht ponensek) edzhetsge is egynileg klnbz [125],
mindenki esetben kialakthat akkor, ha a feladatok gy a motoros tanulsban mutatott elrehalads is le-
nagyfok sikeressggel s teljesthet kihvsokkal tr- het lassabb s gyorsabb. A feladatok kivlasztsakor
sulnak. s egymsra ptsekor fokozottan gyelnnk kell arra,
hogy minden tanul szmra megfelel tanulsi idt s
2.2. Atanul nmaghoz mrt fejldsnek hangslyozsa gyakorlsi lehetsget biztostsunk a magasabb szintre
A gyermek nmaghoz viszonytott fejldse, a rend- lps eltt. Atanuls s fejlds folyamatos figyelemmel
szeres gyakorls hatsra megvalsult egyni tanulsi ksrse segti, hogy minden tanul szmra adekvt fel-
teljestmny vlik hangslyoss, amelyet csupn kieg- adatot s tanulsi idt (ismtls- s szriaszmokat) biz-
szt az tlagos fejldsmenethez trtn viszonyts. tostsunk.
Amrhet motoros teljestmnyek abszolt rtkei az
elretart fejlettsgi szinttel, a testmretekkel mutat-
nak ers sszefggst. Abiolgiai rtelemben fejlettebb 3. AMINSGI TESTNEVELS
gyermek vgtagjai ltalban hosszabbak, izomzata s ESLYEGYENLSGRE TREKSZIK, INKLUZV
csontozata fejlettebb, idegrendszere rettebb, mozgs- S MULTIKULTURLIS SZEMLLET,
fejldse elretartbb [124]. Ennek megfelelen a moz-
AMELYBEN MINDEN TANUL RSZT VEHET

02 AMINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI RTELMEZSE


gsteljestmnyek energetikai s biomechanikai httere A minsgi testnevels programja igazodik az aktulis
kedvezbb [125]. ppen ezrt ezek a tanulk ltalban tartalmi szablyzkhoz, gy az rvnyben lv Nemzeti
ersebbek, gyorsabbak s koordinltabbak a fejlds- alaptantervhez [24; 25]. Az alaptanterv rgzti az iskola
ben lemarad trsaikhoz kpest. Ebbl kvetkezen az oktat-nevel munkjnak legfbb vonsait, melyben
abszolt fizikai teljestkpessg helyett az nmaghoz megjelenik, hogy a klnbz tanulsszervezsi megol-
mrt tanulsi teljestmnyen, tanulsi eredmnyess- dsok tmogassk az egyttmkdsre nevelst, illetve
gen van a hangsly, annak motoros, kognitv, emocio- az iskola biztostsa a tanulsi eslyek egyenlsgt az
nlis szocilis sszetevivel. Az alapkszsgek, illetve intzmnyben s az iskolk kztti egyttmkdsben.
a sport(g)- s tncspecifikus mozgskszsgek tanu- Aminsgi testnevels akkor tudja teljes kren elltni
lsa hossz gyakorlsi folyamat eredmnye. Atanulsi feladatt, ha a kznevelsben rsztvev sszes tanul-
folyamat sorn a helyes vgrehajtsok mozgsminti- rt felelssget tud vllalni, differencilt, a tanulk elt-
nak kialakulsa sokkal fontosabb, mint maga a mozgs- r kpessgeihez s szksgleteihez igazod [126].
bl ered abszolt teljestmny (cm-ben, mp-ben,).
A tanulknak elszr a hogyant kell megreznik, A Nemzeti alaptanterv rendelkezik az egysgessgrl,
csak ezt kveten indokolt az abszolt teljestmnyre a differencilsrl, valamint az ehhez kapcsold md-
is fkuszlni [108]. Az eredmny mindig rszeredmny, szertani alapelvekrl is. Elrja, hogy a tants folyamata
vagyis minden eredmny csupn a fejldsi folyamat a tanulhoz alkalmazkod differencilt feladatokban, fel-
egyik llomsa, amit az rtkelsben is kifejezhetv adatmegoldsban s a kapcsold rtkelsben is jelen-
kell tennnk a diagnosztikus rtkels, a folyamatr- jen meg. Egszljn ki mindez olyan tanulsszervezsi
tkels s ritkbban a szummatv rtkels klnbz megoldsokkal, melyek sorn a kiemelt figyelmet ignyl
eszkzeivel. tanulk a klnleges bnsmdot ignyl tanulk (SNI,
BTMN, tehetsges tanulk) s a htrnyos, illetve halmo-
2.3. Az eltr tanulsi s fejldsi sebessgek figyelem- zottan htrnyos helyzet tanulk sajtos, ugyanakkor
bevtele eslyegyenlsgre trekv, htrnykompenzl krnye-
Atanulsi folyamat sorn a tantvnyaink klnbz se- zetben tanulhassanak a kpessgeikhez leginkbb adap-
bessggel fogjk a tananyagot elsajttani, illetve a k- tlt mdszerek s eszkzk segtsgvel.

45
KIEMELT SZEMPONTOK magatartszavarokkal kzd tanulk tanulkzpont
fejlesztse. Ennek alapjt a tanulsi s a teljestmny-
3.1. Aminsgi testnevels biztostja az eslyegyenlsget motivci serkentse, magas szinten tartsa kpezi.
s inkluzv szemllet A kiemelt figyelmet ignyl tanulk eredmnyes tan-
Aminsgi testnevels az aktulis alaptantervbe s ke- tst elsegti a kiemelt figyelmet nem ignyl trsa-
rettantervbe foglalt alapelveknek, nevelsi cloknak ikkal trtn inkluzv oktats. Az egyttnevels sorn
megfelelen a mveltsgterlet tartalmnak oktatsn rvnyesl a rehabilitcis szemllet, a srls-, illetve
keresztl valstja meg az inkluzv, bevon szemllet ta- fogyatkossgspecifikus mdszerek alkalmazsa, mely
ntst, melynek korbban mr voltak komoly elzmnyei. alkalmazkodst jelent a sajtos nevelsi igny tpus-
Ilyen pldul a Salamancai Nyilatkozat [127], a 2006-os hoz, az elmaradsok slyossghoz, az egyni fejldsi
ENSZ egyezmny [128], valamint az UNESCO kapcsold sajtossgokhoz.
hatrozatai. A Sportminiszterek V. Vilgkonferencijn
(2013. mjus, Berlin) hatrozatba foglaltk, hogy a testne- Atestnevelst tant pedaggusnak nagyfok pedaggiai
velst inkluzvv kell tenni [129]. nyitottsggal, emptival, tolerancival s hitelessggel,
valamint az egyttnevelshez szksges kompetencik-
Az inklzi szemlletben az NCPEID (National Consortium kal kell rendelkeznie a teljes inklzi megvalstshoz.
for Physical Education for Individuals with Disabilities) Az oktats-nevels cljaibl kiindulva egyni fejldst
[130] megalkotta az adaptlt testnevelshez kapcsold biztost, differencilt mdszereket alkalmaz, s figye-
02 AMINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI RTELMEZSE

sztenderdeket [131]. Figyelembe vve a klnleges b- lembe veszi az oktatsi tartalmak mdstsnak szk-
nsmdot ignyl, valamint a htrnyos helyzet tanulk sgessgt. Tevkenysgben nem pusztn elfogads,
arnyt a kznevelsi rendszerben szinte elkerlhetetlen, hanem befogads, bevons rvnyesl, azaz a tantervi
hogy a testnevelst tant pedaggus ne tallkozzon olyan tartalom megvalstsa, a szervezeti keretek, a tanu-
tanulval, akinek specilis szksgletei lehetnek. lsszervezs, a felttelek valamennyi tanul haladst
biztostjk [132; 133].

10. kp: Inkluzv szemllet jtk a testnevelsrn 11. kp: Akooperatv feladatok, jtkok az inkluzv s multikulturlis
nevelst egyarnt nagymrtkben segtik.
Az inkluzv szemllet testnevels az inklzi filozfi-
jbl indul ki, amely szerint minden tanul tud s akar 3.2. Aminsgi testnevels multikulturlis szemllet
tanulni. Kzponti elemei kztt szerepel az tlagos fej- A trsadalmi s oktatsi krnyezet soksznen viszo-
ldstl, illetve az tlagos kpessgektl eltr tanu- nyul az inkluzv s multikulturlis szemllet oktatshoz,
lk tantsa sorn jelentkez tbbletfeladat eredmnyes ugyanakkor a minsgi testnevels sorn a klnbz
teljestse. Aminsgi testnevels sorn megvalsul a trsadalmi, szociokonmiai s szociokulturlis sttusz
htrnyos helyzet, a klnbz tanulsi, fejldsi s tanulk tantsa sorn a hogyan krds kerl megv-

46
laszolsra. A testnevelsrn rszt vev tanulk kztt Azon tl, hogy a fenti sszetevk egy komplex mdszerta-
megjelennek az adottsgbeli, trsadalmi, szocilis, nemi, ni rendszerbe illeszthetk, mindkt komponenst knysze-
gazdasgi, kulturlis, esetleg vallsi klnbzsgek is, ren thatja a pedaggus szemlyisge, szakmai-szem-
melyek inkbb soksznv, mintsem nehzz teszik a lleti attitdje, pedaggiai s mdszertani felkszltsge,
testnevelsrt. A minsgi testnevels kompenzlja a hitvallsa.
tanulk kztti termszetszer klnbsgeket, esetle-
ges htrnyokat, s elsegti a tanulst annak rdekben,
KIEMELT SZEMPONTOK
hogy az oktatsi-nevelsi folyamat vgre minden tanul
elrje a tervezhet, tle elvrhat, egyni legmagasabb 4.1. Mozgsos tevkenysgek uraljk a tanrt
tanulsi teljestmnyt. Az eltr httrtnyezkre a mi- A testnevelsrk egyik lnyeges jellemzje, hogy a
nsgi testnevels lehetsgknt tekint, melyre alapozva mozgsos cselekvsekhez kapcsoltan zajlik a tanulsi
soksznv, multikulturliss tehet az oktats. folyamat, vagyis az ra fizikai aktivitssal telik. Lnyeges
szempont azonban, hogy milyen minsg s mennyis-
g az a gyakorlsi lehetsg, amelyet a pedaggusok a
4. AMINSGI TESTNEVELS POZITV TANULSI tanulshoz biztostanak. Nemzetkzi szntren ltalno-
KRNYEZETBEN ZAJLIK san elterjedt minsgi kvetelmny, hogy a tanrknak
Apozitv tanulsi krnyezet olyan lgkrt jelent, amelyben idtartamuk legalbb felben aktv mozgsos tevkeny-
kedvez rzelmi s szocilis hatsrendszer mellett val- sgekkel (legalbb kzepes intenzitssal) kell eltelnie

02 AMINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI RTELMEZSE


sul meg a tanuls lehetsge minden gyermek szmra. [109; 134]. A fennmarad idben megjelen passzv te-
Atantsi folyamatban a tanulsi krnyezet minsge s a vkenysgeket elklnthetjk olyanokra, amelyek az
tanulsi eslyegyenlsg kt kulcsfogalom, amelyet a ha- ra termszetes velejri (pldul pihenid, tudatosts,
tkony testnevel pedaggus kitntetett figyelemmel k- magyarzat, megbeszls, vizulis szemlltets, alak-
sr. Atanulsi krnyezetnek alapveten kt nagy sszete- zatkialaktsok), s olyanokra, amelyek negatvan befo-
vjt klnbztetjk meg. lysoljk az ra hatkonysgt (pldul fegyelmezssel
tlttt id, flsleges osztlyszervezsek s alakzatki-
Az els a vezeti (menedzsment tpus) sszetev, amely alaktsok, a rosszul vlasztott foglalkoztatsi formbl,
mindazokat a pedaggusi tevkenysgeket takarja, ame- eszkzhinybl add vrakozsi id). Aminsgi testne-
lyek nincsenek kzvetlen kapcsolatban a tananyag feldol- velsrkon az utbbiak nem, vagy minimlisan jelennek
gozsval, hanem annak szervezeti kereteit, a tanuls fel- meg, ami a pedaggus hatkony tanulsszervezsi tev-
tteleit teremtik meg. Ide tartoznak a hatkony tanulshoz kenysgnek ksznhet.
felttlenl szksges szoksok, szablyok s rutinok, to-
vbb a rendezett s fkuszlt gyakorls fenntartsnak, 4.2. Amaximlis rszvtel lehetsgnek biztostsa min-
a fegyelmezsnek a mdszerei4. den tanul szmra
Ahatkony tanulsszervezs esszencilis felttele, hogy
Amsik sszetev kzvetlenl a pedaggus tantsi tev- minden dik maximlis tanulsi eslyhez jusson a tan-
kenysgre vonatkozik. Ide tartoznak a mozgstants, a rn. Atanulsi esly a gyakorlatban azt jelenti, hogy a
tartalom feldolgozsa, gyakorls, a visszajelzs, illetve a tanulcsoport klnbz tagjai milyen valsznsggel
kommunikci klnbz eljrsai5. Aminsgi testneve- tudnak rszt venni egy feladatban. Ha pldul egy jtk-
ls-oktats sorn a kt komponens elemei csakis egytte- ban az gyes, sportol dikok dominlnak, s ezzel elve-
sen kpesek hatkonyan mkdni, ez a szimbizis biztost- szik a lehetsget a kevsb gyesektl tipikus tanulsi
ja a maximlis tanuls s rszvtel lehetsgt, a motivlt eslyegyenltlensgrl beszlnk. A vgleg kiess jt-
tanulst/gyakorlst, az rzelmi s fizikai biztonsgot. kok ugyancsak eslyegyenltlensget szlnek, mivel pont
azok szmra cskkentik a tanuls s a fejlds lehet-
sgt, akiknek a legnagyobb szksge lenne r, azaz a
Mindezzel rszletesen foglalkozunk knyvnk 6.4. s 7. fejezeteiben.
4
47
Minderrl rszletesen az 5. fejezetben lesz sz.
5
legkevsb gyes tanulknak. Avgleg kiess jtkokhoz telmetlennek tartja a tovbbi gyakorlst gyengnek vlt
hasonlan a nagy ltszm, kevs eszkzzel zajl jtkok, kpessgei miatt. Ezzel szemben a sikerorientlt tanulsi
feladatok is jelentsen rontjk a tanulsi eslyegyenls- krnyezet folyamatosan megersti a gyakorls, fejldst
get [135]. Aminsgi testnevels-oktats teht a kiess, elsegt hatst, s tsegti a tanulkat a nehezebb pil-
illetve a kevs eszkzzel s nagy ltszm mellett zajl lanatokon [139].
jtkok helyett a kisltszm, optimlis mret terleten
s eszkzmennyisggel szervezett jtkokat, feladatokat 4.4. Avltozatos s lmnyszer tanulsi lehetsgek er-
helyezi eltrbe. Az ily mdon szervezett jtkok, felada- stik a dikok fejlds/tanuls irnti ignyt
tok esetben cskken a passzivits, valamint az abbl Atestnevelsrk sorn a dikok rengeteg testi s lelki
fakad fegyelmezetlensg s feladatelhagys valszn- rzssel s lmnnyel tallkoznak. Egy-egy j mozgs
sge. Ezzel prhuzamosan nvekszik a rszvteli hajlan- kiprblsa, j gyakorlatok, jtkok, sportgak, mozgs-
dsg, s minden tanul szmra sokszoros gyakorlsi formk s eszkzk megismerse, a testi mkdsek-
lehetsg teremtdik meg [136; 137]. Mindezek nvelik a kel kapcsolatos tapasztalatok, az rm, a boldogsg, a
tanulsi eredmnyessget. szomorsg, a kudarc, az esetleges fjdalom s flelem
tlse, az egyttmozgs, a kzssgi lmnyek s mg
sorolhatnnk mind termszetes velejri a testnevels-
nek.
02 AMINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI RTELMEZSE

12. kp: Atbb, prhuzamos terleten, kisebb ltszmmal zajl kis-


jtk tbbszrs eslyt biztost a tanulsra, aktv rszvtelre.

4.3. Atanulsi motivci fontos eleme a nagyarny sike- 13. kp: Asznes s vltozatos sporteszkzk segtik a motivlt gya-
ressg biztostsa korlst.
A tanulsi folyamat sorn a testnevelsben olyan tanu-
lsi krnyezetet szksges teremteni, amelyben minden Afoglalkozsokon meglt tapasztalatoknak, lmnyek-
gyermek (kpessg s kszsgszinttl fggetlenl) tbb nek tlnyoman s konzekvensen pozitvnak kell lenni-
sikert l t, mint kudarcot. ltalnos problma, hogy a ta- k, ami megalapozza a tovbbi mozgsignyt, tanulsi
nulk egy rsze (ltalban a lemaradk, kevsb gyesek) motivcit s segti a rszvteli hajlandsgot. Akr
folyamatos kudarccal terhelt lgkrben vesz rszt a tan- pozitv, akr negatv lmnyrl beszlnk, a pedaggi-
rkon. A rendszeres kudarclmnyek, negatv tanulsi ai tevkenysg akkor vlik valdi szemlyisgforml
tapasztalatok hatsra knnyedn alakulhat ki egy olyan hatss, ha az lmnyeket a dikok nemcsak tlik,
pszichs elhrt mechanizmus, amelyet a szakirodalom hanem fel is dolgozzk, interiorizljk. Ebben a folya-
tanult tehetetlensg szindrmnak nevez [138]. Atanult matban klnsen fontos szerep jut a pedaggusnak,
tehetetlensg jeleit akkor mutatja a dik, ha pldul gy aki pedaggiai s pszicholgiai eszkzk segtsgvel
rzi, hogy a gyakorls eredmnyessgre nincs rhatsa, szablyozza a folyamatot. Aminsgi testnevels teht
ha nem rzi fejldkpesnek nmagt, ha az els siker- nemcsak lmnyadsra, hanem annak feldolgozsra
telen prblkozs hatsra otthagyja a feladatot, s r- is trekszik.

48
Mitl vlik lmnyszerv a testnevelsra? Az lmny- zs minimalizlja a testi srlseket. Aleess, sszetk-
szersg rtelmezsnk szerint azt jelenti, hogy zs, tess, elcsszs, eless a leggyakoribb balesetek,
minden dik szmra teljesthet kihvsokat, rdekes, amelyek fleg kisebb korban meghatrozk lehetnek a
sokszn s vltozatos tanulsi s gyakorlsi lehets- motivci s rszvteli hajlandsg szempontjbl. Ame-
get teremt a pedaggus rendszeres s felelssgteljes lyik gyermek mr szerzett komolyabb srlst s fjdal-
egyni, pros, csoport- s csapatmunka alkalmazsval. mat testnevelsrn, az sokkal kevsb lesz bevonhat
Olyan tanulsi kzeget jelent, ahol a tanulk rendszeres hasonl feladatba.
kommunikcis s koopercis helyzetbe kerlnek egy-
mssal s a pedaggussal. Ahol a kreativitsuk s gon-
dolataik szablyozottan a felsznre kerlhetnek, ezek
segtsgvel dntseket hozhatnak, s vlasztani tud-
nak a sajt tanulsi folyamatukkal kapcsolatban. Vgs
soron kialaktjk az autonm tanulshoz s a tanultak
lethosszig tart alkalmazshoz szksges kompeten-
ciikat. Aminsgi testnevelsben nem az lland moz-
gshiba-keress s a Mit nem tudsz? a krds, hanem
ppen ellenkezleg a pozitv, megerst interakcik s
visszajelzsek uralkodnak, ahol a hiba a mozgstanuls 14. kp: Atrsas bizalom ersdst segt mozgsfeladat

02 AMINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI RTELMEZSE


termszetes velejrja, melyet mind a pedaggus, mind
a dik elfogad. A testnevelsrnak az els pillanattl Afizikai s rzelmi biztonsg megteremtsnek s fenn-
rdekesnek, soksznnek, vltozatosnak s lmnysze- tartsnak tovbbi alapkvetelmnye, a tanrkhoz kap-
rnek kell lennie. Ha nem ilyen, a dik gyorsan elveszti csold szoksok, alapszablyok, magatartsnormk,
az rdekldst, motivcijt. Amonoton egysk rk, az amelyeket sszefoglalan protokolloknak (szoksrend-
llandsg jelentsen cskkenti a motivcit, a mozgs nek) is nevezhetnk. A protokollok kialaktsa, azok ok-
irnti rdekldst, sszessgben negatvan hat a tanu- tatsa s a dikokkal kzs alkalmazsa maximalizlja
lsi krnyezetre. a tanulsi idt s minimalizlja a zavar tnyezket, gy
a hatkony testnevels alapfelttelei kz tartozik [140;
4.5. Afizikai s rzelmi biztonsg a gyermekek s serd- 141]. Amagatartsi szablyok, a szervezsi protokollok, a
lk alapvet szksglete csoportalaktsi protokollok, az eszkzprotokoll s egyb
Az emberi ltezs taln kt legfontosabb alapszksglete, protokollok (baleset, srls, tz, esetre) alapot adnak
hogy fizikailag s rzelmileg egyarnt biztonsgban rez- a tantsi-tanulsi folyamatnak, s kzs szablyokkal
zk magunkat. Abiztonsgrzet alapvet felttele a test- segtve biztostjk az egyttmkdst pedaggus-dik s
nevelsrkon kialaktand pozitv tanulsi krnyezetnek. dik-dik kztt.
Atestnevelsra veszlyes zem, ahol ms tanrkhoz
kpest fokozott a baleset- s srlsveszly. A torna- A hatkony tanulsszervezs s a pedaggus, nevel
termi szerek, a sporteszkzk (klnsen, ha elavultak tevkenysge meghatroz a pozitv, tmogat tanulsi
vagy hibsak), a sokszor elgtelen mret mozgstr, a krnyezet megteremtsben. Az rzelmi biztonsg alap-
nagy sebessg s nagy erkifejtst ignyl mozgsok, a jt sszessgben a bizalom s elfogads adja, amelynek
specilis, komoly felkszltsget ignyl sporttechnikk, a dik-pedaggus s a dik-dik relcijban is ki kell ala-
a tanulk magas ltszma, esetleges figyelmetlensge kulnia minden letkorban.
mind-mind baleseti kockzatot jelent. Aminsgi testne-
vels sajtossga, hogy a biztonsgos s letkori jellem- 4.6. Afegyelmezs nem kerlhet el
zknek megfelel mret s anyag eszkzk s szerek, lomszer volna, ha nem lenne a tanrkon fegyelme-
valamint a krltekint s elvigyzatos tanulsszerve- zetlensg, s minden dik az elvrsoknak megfelelen

49
viselkedne. Tudjuk, hogy ez irrelis kvnalom, a valsg- jellemzje, hogy kivlan kezeli a magatartsproblm-
ban a testnevels termszetes velejrja a rendbonts kat, s nevelsi feladatnak tekinti a dikok nkontroll-
minden pedaggus tallkozik a problmval. Ebbl k- jnak, szemlyes s trsas felelssgnek formlst.
vetkezen a fizikai s rzelmi biztonsg fenntartsnak Proaktv s reaktv magatartsszablyozsi technikkat
kln alapelvet s figyelmet ignyl eleme a testnevels- alkalmaz, s pozitv fegyelmezsi mdszereket hasznl6.
rkon tanstott tanuli magatarts szablyozsnak Hangslyos elvi s etikai krds, hogy a minsgi testne-
krdse. Afegyelem s fegyelmezetlensg tulajdonkp- vels a mozgsfeladatokat nem hasznlja elmaraszta-
pen a magatartsra (viselkedsre) vonatkoz kt ellen- lsra, bntetsre, fegyelmezsre!
ttes jelensg kifejezdse, ami a ma iskoljnak egyik
leggetbb problmjt jelenti. Atanra hatkony mk-
dsvel kapcsolatban az elzekben mr esett sz a pro- 5. AMINSGI TESTNEVELS EGSZSG-
tokollok, rendszablyok fontossgrl. Amennyiben a di-
S SZEMLYISGFEJLESZTS-KZPONT
kok ezeket a kzs rdekeket vd szablyokat megsrtik, ANemzeti alaptanterv [24; 25] alapelvei s cljai egyr-
fegyelmezetlensgrl beszlnk. A fegyelmezetlensg telm irnyt mutatnak az iskolai testnevels kzponti,
srti a kzssgi rdekeket, mivel elvonja a tanulsrl a egszsgfejleszt funkcijval kapcsolatban. Az iskolai
figyelmet, akadlyozza azt. Apedaggusnak ktelessge testnevels eszkzrendszernek felhasznlsval jelen-
beavatkozni s kezelni az rdeksrt helyzetet. Ms kr- tsen hozzjrul a tanulk testi, motoros, lelki, rtelmi,
ds, hogy mi okozza a tanrai magatartsproblmkat s rzelmi s szocilis fejldshez, emellett elsegti az is-
02 AMINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI RTELMEZSE

az adott szitucira milyen adekvt mdszerrel vlaszo- kolai egszsgfejlesztst s a tehetsggondozst. Am-
lunk. Aleggyakoribb rendbont megnyilvnulsok kztt veltsgterlet oktatsnak clja emellett, hogy a rendsze-
talljuk a beszlgetst, a vitatkozst, a nem figyelst, az res fizikai aktivits minden tanul letben jelents
utastsok figyelmen kvl hagyst, a belebeszlst, a szerepet kapjon, tovbb ennek rvn minden tanult
vihogst, lustasgot s a pedaggus figyelmnek keres- lethosszig tart egszsgtudatos aktv letvezetsre
st [142]. Fentiek azonban tnetek, amelyek htterben szocializljon.
sokszor az iskoln kvli, a pedaggustl viszonylag fg-
getlen okok vagy a tanra tanulsszervezsi gyengesgei Aminsgi testnevels szemlyisg- s egszsgfejlesz-
mint a pedaggus tevkenysgnek kvetkezmnyei ll- t hatsrendszert komplex mdon a tantervi tartalmak
nak. Egy osztly ltalnos magatartsa a pedaggus ta- hatkony mdszertani kultrval trtn feldolgozsa
nulsszervezsnek, tananyagfeldolgozsi eljrsainak adja. Atantervhez illesztett mdon felptett 6 f fejlesz-
s kommunikcijnak lenyomata, kzvetlen kvetkez- tsi terlet garantlja, hogy az integrlt testkulturlis m-
mnye. Ahatkony testnevel j szervez, j kommunik- veltsg megszerzse eredmnyes egszsg- s szem-
tor, folyamatosan lekti a dikok figyelmt, s ezzel mini- lyisgfejlesztsi hatsrendszer segtsgvel valsuljon
malizlja a fegyelmezetlensget. Amennyiben az osztly meg. A6 f fejlesztsi terlet funkcionlisan a testnevels
jelents rsze fegyelmezetlen, s nem csupn egy-kt tantrgyi programot egszben that, tartalmi irnyt-
dik magatartsval van problma, szinte biztosan felme- knt rtelmezend, amelyek a kznevelsi rendszerbl
rl a pedaggus mdszertani felelssge is. Atlzott v- kikerl tanulk egszsgtudatos, jvorientlt letve-
rakozsi id, a teljesthetetlen feladatok, a kihvs nlkli, zetshez szksges nevel-oktat feladatokat szab-
unalmas gyakorls, az agresszivitst fokoz jtkok, az lyozzk. A6 f fejlesztsi terlet rszletes magyarzatt
lland kudarclmnyek, a figyelmen kvl hagyott konf- s gyakorlati felhasznlsnak lehetsgeit rszletesen
liktusok s rendbontsok feladatelhagyshoz s maga- kifejtjk az Egszsg- s szemlyisgfejleszt kziknyv az
tartsi problmkhoz vezetnek. Tovbb rontja a helyzetet, iskolai testnevelshez cm kiadvnyunkban [112]. Tovbbi
ha a tanulsszervezsbl fakad fegyelmezetlensget hasznos bemutatsa trtnik meg Rtsgi Erzsbet (2015)
negatv fegyelmezsi mdszerekkel, azonnali bntetssel tanulmnyban [26].
prblja kezelni. Ahatkony testnevel pedaggus egyik

50 Aklnfle magatartsszablyozsi technikkkal, fegyelmezsi mdszerekkel rszletesen foglalkozunk knyvnk 7. fejezetben.


6
Az egszsgkzpont oktatsi szemllet figyelembe ve- kezmnyei csak vtizedekkel ksbb jelentkeznek, ebbl
szi, hogy az egszsges fittsgi llapothoz, valamint az fakadan az iskolskor dikok ltalban nem foglalkoz-
egszsghez egynileg szablyozott, lvezetes, tlagos nak az egszsgkkel. Termszetesnek, adottnak gon-
szint terhelssel is eljuthatunk, s nincs szksg a folya- doljk az egszsges llapotot, nehezen fogadjk el, hogy
matosan magas terhels, az utnptls versenysport- az egszsgi llapotukban vltozs trtnhet. Emiatt az
ra jellemz edzsingerekre. Aterhels szablyozsakor egszsgmagatartsuk is eltr az idsebb korosztlytl.
nagyfok figyelmet szentel arra, hogy minden tanul Atestnevelsrk sorn ppen ezrt az letkori sajtos-
szmra optimlis legyen az intenzits, a terjedelem s sgokat figyelembe vve, a tevkenysgekbe gyazottan
a pihenidk kijellse. Aterhels megvlasztsban az szksges folyamatosan tudatostanunk az egszsghez
egyni fiziolgis vlaszok folyamatosan kontrollltak kzvetlenl kapcsolhat ismereteket, rzkenytennk a
(pldul: pulzusmrs, futs kzbeni clpulzusok meg- tanulkat az egszsgtudatos magatartsformk fontos-
hatrozsa), amely egyben meghatrozza az egynileg sgra.
optimlis terhels jellemzit is.
5.3. A testnevels tartalmi elemei jtkonyan hatnak a
kognitv s lelki funkcik fejldsre
KIEMELT SZEMPONTOK
Az elmlt vtized kutatsainak ksznheten egyrtelm,
5.1. Az egszsgorientlt iskolai testnevels kedvez ha- hogy az iskolai testnevels s testmozgs hozzjrul ms
tst fejt ki a npegszsggyi mutatkra tantrgyakban mutatott tanulsi eredmnyessghez [13;

02 AMINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI RTELMEZSE


Arendszeres, lethosszig tart fizikai aktivits s sport 14; 15; 16; 17; 18; 19]. Arendszeres testmozgs nveli az
egszsgfejlesztsi szempontbl rendkvl kedvez ha- agyi kapacitst, serkenti az agymkdst, s hozzjrul
tst fejt ki a gyermekek s felnttek egszsgi llapotra, a tanulsi teljestmny nvekedshez. A testnevels-
ppen ezrt az egyik legfontosabb s legkltsghatko- rkon is fejleszthet aerob kapacits pldul pozitvan
nyabb npegszsggyi hattnyez [143], amelynek befolysolja az iskolai teljestmnyt, mg a kedveztlen
hatsairl a korbbiakban mr rtekeztnk. Az iskolai testtmegindex (BMI) ugyanerre negatvan hat [145].
testnevelsrkon zajl mozgsos tevkenysgrendszer Azaz, az egszsges fizikai llapotban lv tanulk job-
a testi egszsg mellett pozitv hatst gyakorol a mentlis ban teljestenek az iskolban. Akutatsok azt is meger-
egszsgtnyezkre is [144]. stik, hogy kzvetlenl a testmozgst kveten javulnak
a kognitv folyamatok [146], amely javuls az ADHD-vel
Aminsgi testnevelst kpvisel pedaggus mindenna- (hiperaktivits-figyelemzavar szindrma) diagnosztizlt
pi tevkenysgeivel, mozgsgazdag, sportos letvitelvel, gyerekek esetben is mrhet [147], ebbl fakadan az
egszsgtudatossgot sugrz viselkedsvel hiteles optimlis terhels testnevelsra utn is jobban teljes-
mintt, mondhatni pldakpet nyjt a felnvekv nemze- tenek a dikok.
dkeknek s az iskolai kzssgnek. Atestnevelsrkon
zajl egszsgfejlesztsi folyamat kulcseleme annak az
egsz iskolt tfog s that (komprehenzv) nevelsi
folyamatnak, amelyben az iskola minden szerepljnek
helye s szerepe van.

5.2. Az egszsg mint az letminsget meghatroz t-


nyez a tevkenysgbe gyazottan jelenik meg
A minsgi testnevels-oktats minden tanul szm-
ra biztostani kvnja az aktv letvezetshez szksges
kedvez attitdket, motorikus felkszltsget s kogni- 13. bra: A mozgs hatsra kedvezbbekk vlnak a kognitv
tv tudst. A mozgsszegny letmd drasztikus kvet- funkcik.

51
Atanulknak lehetleg minden alkalommal meg kell ta- mdon befolysolja az ltalnos hangulatot [34]. Ez a gya-
pasztalniuk a testnevels ltal knlt fejldst, a ma is korlatban azt jelenti, hogy a tanulk jobban rzik magukat
tanultam valamit rzst, a mozgs s a kzssg nyj- mind a htkznapi letben, mind az iskolban.
totta elnyket, pozitvumokat. Aminsgi testnevelssel
szemben tmasztott alapkvetelmny, hogy lehetsg Afittsgi llapot vltozsnak a magatartsszablyozs-
szerint minden meglt tanrai esemny kapcsoldjon ra is jtkony hatsa van. Atesti s lelki egszsg mellett
az elzetes tapasztalatokhoz, clszeren pljn be a tu- a kedvezbb fittsgi llapotnak az nkontrollban, maga-
dsrendszerbe, s keresse a jvbeli alkalmazs lehet- tartsszablyozsban is fontos szerepe van. Akutatsok
sgt. bebizonytottk, hogy azon iskolkban, ahol tbb gyerek
ri el az egszsges fittsgi llapot szintjt, kevesebb az
A kognitv terletek mellett a lelki funkcikra is hatst iskolai incidens s magatartsproblma. Ennek megfele-
gyakorol a testnevels. Atestnevelsra sorn fejldik a len kevesebb az agresszv megnyilvnulsok, illetve a
helyes nrtkels, a teljestmny relis felmrse, vala- figyelmeztetsek, bntetsek szma is, ezltal eredm-
mint az rzelemszablyozs is. nyesebb az oktats [148].

6. AMINSGI TESTNEVELS REFLEKTV


SZEMLLET OKTATSI KRNYEZETBEN
ZAJLIK
02 AMINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI RTELMEZSE

A tantsi folyamatban trvnyszer, hogy a pedaggus


sajt oktatsi-nevelsi tevkenysgnek eredmnyess-
gt ttekinti, visszatekint s folyamatosan monitorozza
tevkenysgt. A reflektv gyakorlattal dolgoz pedag-
gus tevkenysgnek legfontosabb jellemzit Hunya Mrta
(2014) rzkletesen mutatja be. Aj tanr kpes elemezni
a munkjt, tudja, hogy mit, mirt s hogyan csinl. Nem
elgszik meg a puszta rutinnal, azzal, hogy gy szokta, de
azzal sem, hogy korbban mr bevlt. Areflektv pedag-
gus folyamatosan figyeli, rtkeli s mdostja az alkalma-
zott mdszereket, s kzben tudatosan irnytja szakmai fej-
ldst is. A reflexira, azaz megfigyelsre, elemzsre s
rtkelsre val kpessg a pedaggiai professzi alapkve.
Ez a folyamatos rtkel magatarts, professzionlis figye-
15. kp: Az rzelmek megjelense mindennapos a testnevelsben lem j esetben adatokra, osztlytermi kutatsra is pt. [149]

Azzal, hogy a tanul fizikailag aktvabb, fittebb lesz, kze- Areflektv pedaggiai gyakorlat nem csupn a minsgi
lebb kerl azokhoz a trsadalmi s esetleg szubkulturlis oktatmunkhoz szksges szemllet, hanem esszenci-
elvrsokhoz is, amelyek pldaknt, rtkknt jelennek lis felttele a hazai pedaggus elmenetelhez szksges
meg a tanul eltt (pldul idelis testalkat). Atestalkat portfli elksztsnek is [150].
pozitv irny vltozsval pozitv testkp alakul ki, mely
pozitv pszichs folyamatokat valst meg. Apozitv test- A kvetkez tblzat rzkletesen mutatja be, hogy
kp mellett, azaz amikor jl rzi magt a tanul a brben, mi klnbzteti meg a reflektv szemllet pedaggu-
megjelenik a fittsgi llapot javulsval prhuzamosan a sok egyes tevkenysgeit a hagyomnyos szemllet
kedlyllapot javulsa is. Afittsgi llapot javulsa direkt pedaggusokitl (2. tblzat).

52
REFLEKTV SZEMLLET HAGYOMNYOS SZEMLLET
PEDAGGUSOK (LLANDSULT) PEDAGGUSOK

Tervezs Az ratervezst az egyes osztlyoknak s a Ugyanazzal az rai tartalommal dolgozik a


tanuli sszettelnek (kpessg- s kszsg- klnbz vfolyamokon.
szintnek) megfelelen igaztja.

Az rk kztti s Az elrehaladst olyan tnyezktl teszi fg- Az elrehaladst kizrlagosan befolysol-


alatti elrehalads gv, mint a dikok: jk:
fejldsnek arnya s mrtke; az elre meghatrozott tantsi egysgek;
kszsgfejleszts szksgessge; az elre tervezett flves vagy ves tan-
a tananyagtartalommal szembeni rdek- anyagmennyisg;
ldse. elre determinlt haladsi terv.

Mdszertan Klnbz mdszertani megoldsokat alkal- Minden osztlyban ugyanazokat a mdsze-


maz az adott osztly tanulinak jellemzitl, reket hasznlja, s remli, hogy a gyermek
az ra cljtl, a gyerekek kpessgeitl fg- egyszer csak megfelel a tanri elvrsok-
gen. nak.

02 AMINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI RTELMEZSE


Tanterv Atanmenet elksztst csak a tanulk el- Elre kidolgozott, merev tanmenetbl ta-
zetes kpessgszintjnek s szksgleteinek nt a gyerekek kpessgeinek, a pedaggiai
felmrst kveten vgzi el minden egyes programnak vagy a tanulk rdekldsnek
osztlyban. figyelmen kvl hagysval.

Fegyelmezs llandan figyel a menedzsmentproblmk- Megllaptja, hogy a tanulk fegyelmezetle-


ra, s keresi azok okait, hogy megfelelen nl viselkednek, s bntetshez folyamodik,
vltoztatni tudjon a tantsi folyamaton. hogy megvltoztassa az egynek s az osz-
tly magatartst.

rtkels Rendszeresen rtkeli a tanulkat s ignyli Rendszertelenl s ritkn rtkel, amely ar-
a tantsi tevkenysgvel kapcsolatos fej- rl szl, hogy a gyerekek mennyire lveztk
leszt kritikai vlemnyeket mind a tantv- az rt, mennyi ideig voltak rdekldek, s
nyok, mind a kollgk rszrl. Differencilt mennyire viselkedtek jl.
kvetelmnyekkel s elvrsokkal dolgozik, Minden tanul szmra ugyanazokat a kve-
a tanulk egyni sajtossgait figyelembe telmnyszinteket llaptja meg.
vve.

2. tblzat: Areflektv s a hagyomnyos oktatsi felfogs sszehasonltsa a tervezsben s a tartalmi elrehaladsban [151, 64. o. nyomn]

53
02 AMINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI RTELMEZSE

lanul is nagyfok alkalmazkodkpessget kvnnak a


KIEMELT SZEMPONTOK
pedaggusoktl. Asokfle nevelsfilozfiai irnyzaton
6.1. Az oktatsi krnyezet folyamatosan vltozik alapul intzmnyi hitvallsok, sajtossgok, a neve-
Az egyes intzmnyek ms-ms felttelekkel, adotts- l-oktat krnyezet, a tanulsrl alkotott felfogsuk
gokkal rendelkeznek. A fldrajzi fekvs, a klimatikus mind-mind befolysoljk egy intzmny mkdst,
viszonyok, a termszet, illetve a termszetes vizek k- mindennapjait. A testnevels tantrgyi programjnak
zelsge, a kzparkok elrhetsge, a tornatermek sz- tervezse s megvalstsa sorn szksgszeren fi-
ma, a sportudvar mrete, az uszoda lehetsge akarat- gyelembe kell vennnk a fenti szempontokat.

54
Taln azt sem szksges klnsebben indokolni, hogy Az oktatsi folyamat kzbeni minsgrtkels nagy-
a csoportltszm, a csoportsszettel (letkori s fej- ban tudja segteni az oktatsi folyamat eredmnyess-
lettsgbeli heterogenits), az elrhet trgyi s szem- gnek a nvelst is, hiszen mg annak megvalstsa
lyi felttelek, a hasznlhat eszkzk tpusai, mennyi- sorn lehetsges mdostsokat eszkzlni, ha arra
sge mind-mind befolysoljk a testnevelsi program szksg van. Az nreflexi mint ahogy a nevben is
tervezst. Ahogy az egyes mveltsgterletek eset- benne van az nrtkelsen alapul. Fontos eleme,
ben is minden szakembernek vannak testhezllbb, hogy a pedaggus visszatekintsen az oktatsi folya-
kedveltebb terletei, gy a testnevelsen bell is lehet- matban mutatott teljestmnyre, meghatrozza ers-
nek knnyebb s nehezebb oktatsi feladatok (pldul sgeit, de hinyossgait is s az esetlegesen fejlesz-
egyes sportgak, tncok oktatsa). Van, aki szveseb- tend terleteket.
ben oktat tncot, van, akihez a labds feladatok, s
van, akihez a torna jelleg gyakorlatok llnak kzelebb. Az erssgek, gyengesgek, fejlesztend terletek fel-
Nincs kt egyforma gyermek, de nincs kt egyforma trsa, azaz a monitoring utn, ha szksges, megva-
pedaggus sem. Az egyes terleteken teht klnbz lsthat az jratervezs s a tovbbi tantsi folyamat
a pedaggusok tudsszintje. Atervezs szempontjbl megvltoztatsa. Atanulk eltr fejldse elidzheti,
ennek azrt van jelentsge, mert az alacsonyabb tu- hogy a korbban alaposan megtervezett oktatsi folya-
dsszint tbbszri s hosszabb ideig tart tervezsre mat mgsem abban az temben valsul meg, ahogy azt
knyszert. a pedaggus megtervezte. Ez nmagban termszete-

02 AMINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI RTELMEZSE


sen nem problma, a fejldsalap s a tanuli kpes-
A teammunka (pldul 3 tanrt az osztlytant, kt sgeket, a tanuls temt figyelembe vev mdosts
rt a testnevel tanr tant) tovbbi kihvsokat jelent, eredmnyesebb teszi a testnevels tantst.
hiszen ha tbb pedaggus vesz rszt egy oktatsi fo-
lyamatban, akkor knyszeren tervezett sszehangolt- 6.3. Az nkpzs az lethosszig tart tanuls s a szak-
sg, egymsra pltsg szksges. Aminsgi testne- mai fejlds elemi felttele
vels szempontjbl a konstruktv egyttmkdsben, A pedaggus-letplyt tekintve az ismeretszerzs
mhelymunkban megvalsul kzs programterve- legdinamikusabb szakasza a kpzs idszaka. A leg-
zs a kvnatos. tbb ismeretet ekkor szerzi meg egy pedaggus, azon-
ban a gyakorlati tapasztalatainak nagyobb rsze a p-
6.2. Aszakmai nv folyamatos nreflexin s nrtke- lyavitelre esik. E kettssg miatt azt mondhatjuk, hogy
lsen keresztl formldik a kpzs sorn az elmlet, mg a plyavitel sorn a
Az oktatsi folyamat eredmnyessgt meghatrozza gyakorlat kerl tlslyba, azonban a minsgi testne-
a tervezs, a megvalsts, de alkot rsze a vissza- vels megvalstshoz e kt terletnek szinergiban
tekints s a pedaggiai munka rtkelse is. Mivel az kellene lennie. A folyamatos nkpzs s tovbbkp-
oktatsi-nevelsi tevkenysg bipolris (a tanul s a zsek nagyfok nyitottsgot s motivcit ignyelnek
pedaggus klcsnsen hatnak egymsra), gy ha- a pedaggusoktl.
tatlanul felmerl a krds, hogy a testnevelst tant
pedaggus tevkenysge mennyire hatkony, mennyire Atantsi folyamatot az segti legjobban, ha a testneve-
szolglja a tanulk fejldst. lst tant folyamatosan kpzi, tovbbkpzi magt akr
formlis, akr nem-formlis tanuls keretben. Az n-
A pedaggiai folyamatra val visszatekints elkpzel- kpzs segt a tants sorn felmerl problmk meg-
het minden tanra vgn, egy tanegysg vgn, de oldsban, a j gyakorlatok s innovatv tletek meg-
hosszabb oktatsi folyamat vgn is (pldul: a tanv ismersben s a testnevels tantshoz kapcsold
vagy az oktatsi ciklus vgn). Avisszatekints, rtke- szemllet formlsban is.
ls idpontja fgg attl is, hogy mi a clja.

55
A TANULST SEGT KRDSEK, FELADATOK

n szerint mirt hangslyozzk a nagy nemzetkzi szervezetek a minsg jelzt, amikor a testnevels
tmakrrl rnak?
Hogyan neveztk el koncepcinkban a minsgi testnevels-oktats f fejlesztsi terleteit?
Milyen pedaggiai alapelveket jellhetnk meg, amikor minsgi testnevels-oktatsrl beszlnk?
Az n rtelmezse szerint mirt fontos, hogy egyrtelm szemlleti keret hatrolja be a testnevelsrk
tanulsi krnyezett?
Mit jelent s mirt fontos a fejlettsg- s fejldskzpontsg a testnevelsben?
Mit jelent az inklzi s a multikulturlis nevels?
Pldkon keresztl mutassa be, hogy mirt fontos az inkluzv pedaggiai gondolkods! Hozzon pldkat a
sajt iskolai tapasztalataibl!
n szerint miben klnbzik az egszsg- s szemlyisgfejleszts kzpont testnevels s a
versenysportorientlt, edzselv testnevels?
Mit jelent az nreflexi, s hogyan jelenik meg a tantsi folyamatban?
Mit jelent a kompetenciarzet, s fontos-e a testnevelsrk szempontjbl?
02 AMINSGI TESTNEVELS TARTALMI S MDSZERTANI RTELMEZSE

Hasonltsa ssze a pozitv tanulsi krnyezet szempontjait a sajt tapasztalataival! Ismertessen nhny
pozitv s negatv pldt, amely nnel trtnt a testnevelsrn vagy a sportedzsen!

56
II. RSZ:

Aminsgi
testnevels oktatsnak
szakmdszertani alapjai
03 AHATKONY KOMMUNIKCI
A TESTNEVELSRN

J
l ismert a kommunikcielmletben gyakran el- hogy nem minden kommunikcis stlus megfelel min-
hangz kommunikcis trvny, miszerint nem den tanulcsoportban.
kommuniklni lehetetlen [152; 153]. Ennek okn
a testnevels tantsa sorn rdemes klns figyelmet A fent emltettek alapjn ennek a fejezetnek az a clja,
szentelni a kommunikcinak, hiszen a testnevelst tant hogy rviden ttekintse a kommunikci alapjait, segt-
pedaggus nem tud nem kommuniklni. Mr azzal kife- sget nyjtson a kommunikci hatkonysgnak nvel-
jezi rzseit, gondolatait, tanulkhoz val hozzllst, sben, elmozdtsa a konfliktus- s problmamegoldsi
ha nem megfelel figyelemmel ksri a testnevelsrt. stratgik eredmnyes alkalmazst, valamint tmogas-
Termszetesen ezt a tanulk megrzik, megrtik, s ez sa a kiegyenslyozott pedaggus-dik kapcsolat ltrejt-
a tanra hatkonysgra, a tanulsi folyamatra is hats- tt, illetve a pedaggus-dik interakcit.
sal van. Averblis kommunikci mellett a nem verblis
kommunikci szerepe is hangslyos. Azaz nem csak az Afejezet kiegsztseknt javasoljuk elolvasni Benczr Lil-
szmt, hogy mit mond a testnevelst tant pedaggus, la (2015) tanulmnyt, aki szles kr, tudomnyos igny
hanem az is, hogy azt hogyan mondja, illetve milyen gesz- szakirodalmi ttekints mellett szmos, tovbbi gyakorla-
tusok, trkzszablyozs, mimika s egyb nem verblis ti pldn keresztl illusztrlja a hatkony testnevelsrai
kommunikcis jegyek ksrik a szbeli kzlst. kommunikci elemeit, kztk a szuggesztik szerept s
mdszertant [154].
Atestnevelsra sajtossgaibl addan (pldul nagy
tr, kls zaj, sok tanul) szmos olyan szituci rheti
a testnevelt, amelyek az ra hatkonysgt cskkentik.
A tantsi folyamatban termszetszer, hogy a pedag-
gus megtervezi az rt, ravzlatot, feljegyzseket kszt
az eredmnyes ra rdekben, de a dikokkal val inter-
akci s a kommunikci tervezse ltalban httrbe
szorul, sok esetben spontn mdon zajlik.

A tants sorn szmos klnbzsg addik a csoport


sszettele, neme, letkora, fejlettsgi szintje, tanul-
si motivcija alapjn, mely megersti azt az elmletet,

58
3.1. Akommunikci alapjai, kommunikcielmlet
rviden

3.1.1. Akommunikci folyamata res kommunikci korltozdhat. Az zenet eredmnyes


Akommunikci elmletvel foglalkoz szakirodalomban clba jutshoz szksges a figyelem, azaz meg kell gy-
tbb modell alakult ki a kommunikci folyamatval kap- zdnnk arrl, hogy a tanulk figyelnek rnk. Pedaggusi
csolatban (pldul [155; 156; 157]). szerepnkbl addan termszetesnek, elvrhatnak
Az egyik ltalnosan alkalmazott modell szerint (14. bra) gondolhatjuk a figyelmet. A gyakorlat azonban gyakran
a kommunikciban rszt vevk [ad s vev(k)] kztt mst hoz, radsul a kommunikci alapttelei kztt
jn ltre az a kommunikcis csatorna, melyben az in- szerepel, hogy a figyelmet meg kell szerezni, el kell rni
formci (kzlemny) ramlik [155]. Az zenet az ad s fenn kell tartani.
ltal kdolsra kerl, majd a vev rszrl dekdoldik
s ezltal vlik rthetv. Az informci sikeres clba Afigyelem megszerzsnek egyik legegyszerbb mdja,
jutshoz szksges, hogy a kommuniktor (ad) meg- hogy a kzls eltt minden tanulval felvesszk a szem-
hatrozza annak cljt, funkcijt s jelentst, vagyis az kontaktust, illetve megnzzk, hogy a tanulk tekinte-
informcit zenett alaktsa. Az zenet eljutst a vev- te rnk szegezdik-e, vagy esetleg mshol kalandozik.
hz akadlyozhatja a csatornban lv zaj, mely az zenet Emellett alkalmazhatunk figyelmi jelek-et is. Ez lehet
torzulshoz, srlshez vezethet. pldul rvid spsz, taps, ritmus, kzjel, azonban fontos,
Ez a sematikus modell segt tltni a kommunikci sz- hogy egyezmnyes jelknt funkcionljon, azaz mindenki
szetettsgt s elemezni azokat a terleteket, ahol a sike- szmra konkrt tartalommal brjon. Jelen esetben ez azt

A KOMMUNIKCI SEMATIKUS MODELLJE

03 AHATKONY KOMMUNIKCI A TESTNEVELSRN


Kommunikcis csatorna

Visszacsatols
DEKDOLS
INFORMCI

KDOLS

AD Kzlemny VEV
(pl. tanr) (pl. tanul)
(informci)

Kdolva

Kommunikcis zaj
14. bra: Akommunikci Jakobson-fle modellje

59
a funkcit tlti be, hogy a pedaggusnak kzlendje van, jraaktivlst, azaz olyan szitucit teremtnk, mely-
a tanulknak figyelni kell. Ez a gyakorlatban azt jelenti, ben a tanul jra aktvv vlik, s ezt nem tudja kikerlni.
hogy ez a jelzs csak a testnevelsrn rvnyes s meg- Ilyen lehet egy szemlyes visszajelzs, egy pozitvumo-
hatrozott jelentssel, tartalommal br. kon, erssgeken alapul rtkels (amikor kiemeli a
pedaggus, hogy a korbbi feladatokban mit csinlt jl a
Esetenknt tallkozhatunk azzal, hogy a tanulk nem fi- tanul, milyen erssgei vannak, miben j), vagy egy sze-
gyelnek a pedaggus instrukcijra, egymssal beszl- mlyhez ktd krds intzse a tanulhoz, mely lehe-
getnek (pldul: feladatok kztt, vrakozva a feladat- tv teszi az egyni tletek kifejtst is. (Pldul Zsolt!
megoldsra). Gyakran alkalmazott mdszer ilyenkor, Eddig nagyon aktvan vettl rszt az rn, de ltom, hogy
hogy a pedaggus csendben marad s feszlten vr, hogy most kevsb figyelsz. Elmondand a tbbieknek, hogy az
majd szreveszik magukat a tanulk s csendben ma- elz feladatban mi tetszett, s a mostani feladat miknt len-
radnak. Ez a mdszer nem a leghatkonyabb a problma ne izgalmas szmodra?) Ekkor a tanul egyrszt kap egy
megoldsra, mert egyrszt rtkes perceket vesztnk pozitv megerstst s rzi, hogy a pedaggus figyelem-
el az rbl, msrszt ltalban nem amiatt fognak a ta- mel ksri a tanrai tevkenysgt, msrszt elmondhatja
nulk figyelni, mert szreveszik a helyzetet, hanem mert sajt llspontjt, vlemnyt is, mely fokozza a tovbbi
szlnak a trsak, vagy egy id utn szl a pedaggus. feladatokban val rszvteli motivcijt [158].
Afigyelem elmaradsnak oka lehet az is, hogy az adott
rarsz kevss izgalmas, nem kelti fel a tanulk rdek- A figyelem mellett maga az informci kdolsa sorn
ldst, vagy az alkalmazott mdszer, kommunikcis is tbb tnyezre rdemes figyelni. Akdols nem ms,
stratgia, tanulsszervezsi md, feladatok, nem ktik le mint a kzlend (informci) formba ntse, megfogal-
kellen a tanulk figyelmt. Hatkonyan alkalmazhatjuk mazsa. Amegfogalmazs sorn figyelembe kell venni a
ezekben az esetekben a figyelmi jelek mellett a tanulk tanulk nemt, letkort, fejlettsgi szintjt s a tantand
tananyaggal kapcsolatos tudsukat, attitdjket. Fontos,
hogy rtheten, tisztn s lnyegre tren fogalmazzuk
meg a mondanivalnkat. Minden korosztlyban az let-
03 AHATKONY KOMMUNIKCI A TESTNEVELSRN

korhoz s az elkpzettsghez igaztva, az j, ppen be-


vezetsre kerl fogalmakat hangslyozva alkalmazzuk a
szaknyelvet! Az als tagozaton kell odafigyelssel alkal-
mazzuk a szaknyelvet! Mindenkpp figyelembe kell ven-
nnk a tanulk elkpzettsgt, szaknyelvi ismereteit az
adott terleten. A szaknyelv alkalmazsakor rtheten,
lassan fogalmazzunk! Az als tagozatos tanulknl rde-
mes oda figyelni arra is, hogy minl gyakrabban vonjuk
be a mozgsos feladatba a tanulk kpzelett. Ennek r-
dekben alkalmazhatunk a szaknyelv mell kpi brzo-
lsokat is. Pldul a pkjrst illusztrl kpen egy pkot
s egy tanult pkjrsban jelentnk meg. Agimnasztika
veznylse kzben a szaknyelvet kiegszthetjk hason-
latokkal. Pldul: Vgezzetek trzshajltst balra! Lassan
hajltsatok, mint egy vkony ndszl! rzitek, milyen hajlko-
nyak vagytok?

Az 58. vfolyamon az informcitartalomban egyre do-


minnsabban jelennek meg a szakkifejezsek. Ennek a

60
nevelsi szakasznak a vgre a tanulk kpesek elsaj- PLDK A MINDENNAPI GYAKORLATBL
ttani az adott mozgsformkhoz kapcsold szaknyelvet. AZ J TANR ESETE
A912. vfolyamon mr kifejezbb a szaknyelv haszn-
lata, mint az ltalnos nyelvi fordulatok. Kompetensebb
teszik a testnevelt is, ha megfelelen alkalmazza a szak- A 9. vfolyamon egy j testnevel tanr kapja meg
nyelvet. az osztlyt, aki nem ismeri az els rkon a tanulk
elkpzettsgt. Az ra vgi jtk tbb sszetett sza-
Anagyon pontos rszteles informcikzls sok felesle- blyra pl, amit ebben az letkorban mr ismernik
ges informcit hordozhat, emiatt javasolt az optimlis kellene a tanulknak. Atanr elmondja a szablyokat,
mrtk szaknyelv alkalmazsa. Pldul als tagozatos majd megkrdezi a tanulkat, hogy rtettk-e a fel-
tanulk esetben nem lesz eredmnyes az albbi kzls: adatot. Atanulk krusban vlaszoljk, hogy Igeeen!
lljatok fel az alapvonal mg kettes oszlopban, bal oldall- Apedaggus elindtja a jtkot s azt tapasztalja, hogy
lsban, arccal a minitrampolin fel, vllszles terpeszlls- az ismertetett szablyok ellenre a tanulk ssze-
ban, kar mells, rzstos mlytartsban! vissza, nem a szablyoknak megfelelen jtszanak.

Lthat, hogy ebben az egy utastsban szmos ismeret- Mit ronthatott el a tanr?
len fogalom, kifejezs tallhat, melyet a tanulk ebben az Atanulk egyedileg rtelmeztk a feladatot s a visz-
letkorban nem ismernek, vagy ha kln-kln ismernek szakrdezs, hogy rtettk-e ebben az esetben nem
is, nehezen tudjk azokat sszakapcsolni, gy nem is tud- volt elegend. Akrdsbl s a vlaszbl nem derlt
jk a feladatot vgrehajtani. Ez tnhet fegyelmezetlensg- ki, hogy valban ugyanarra gondoltak a tanulk, amire
nek is, azonban nem az. Inkbb arrl van sz, hogy a tl a tanr. Atanulk az ltaluk vlt szablyokra mondtk
sok informci miatt nem tudnak mindent megvalstani az igen-t.
abbl, amit a pedaggus krt. Egyszeren rtelmezhetet-
len szmukra az utasts. Az alsbb vfolyamok esetben Hogyan lehet meggyzdni, hogy megrtettk a tanulk
egy ilyen sszetett kiindul helyzet esetben inkbb mu- a feladatot?

03 AHATKONY KOMMUNIKCI A TESTNEVELSRN


tassuk be mindazt, amit csak hosszas s tbbszr ism- Prbajtk keretben meg tud gyzdni a pedaggus,
telt magyarzattal tudnnk megrtetni a tanulkkal. Ezzel hogy valban megrtettk-e a feladatot a tanulk.
idt sprolhatunk meg, illetve a helyes vgrehajtst is el- Ajtk megkezdsvel a tanulk az ltaluk rtelme-
segtjk, radsul lesz egy vizulis kpk is a tanulknak zett szablyok alapjn fognak jtszani. Ha hibt ta-
az adott testhelyzetrl. pasztalunk, lltsuk meg a jtkot s a konkrt szitu-
ciban pontostsuk a szablyokat!
Az zenet legyen konatv (felhv, felszlt), tudatosan
a cselekvsre hasson s hordozza mindazt az inform-
cit, amit mondani szeretnnk. Ezt rvid, rthet, vilgos A kommunikcis csatorna, illetve a kommunikcit k-
instrukcikkal tudjuk elrni. Gyakori hiba lehet a kdols sr zaj is ronthatja a hatkony tanri kommunikcit.
esetben, hogy a pedaggus rti, amit mondani szeret- Akommunikcis csatorna az a fizikai kzeg, melyen ke-
ne, de nem gyzdik meg arrl, hogy a tanulk is rtik-e. resztl a kzlemny a feladtl a vevhz eljut. Mg egyes
Gyakran vissza is krdeznk, hogy rthet?, de a krds- esetekben az zenet kdolsa s dekdolsa trben s
re adott igenl vlasz esetenknt nem tkrzi a valsgot, idben eltoldik egymstl (pldul knyvolvass), addig
hiszen a tanulk egyrszt nem akarnak ellent mondani a a testnevelsrn trben s idben egyszerre trtnik.
pedaggusnak, msrszt nem biztos, hogy a trsak eltt Azaz a kzlskor minden tanulnak olyan tvolsgban
felvllaljk, hogy nem rtik a feladatot. sszefoglalva: at- kell lennie, amely nem zrja ki, hogy megfelelen hallja
tl, hogy a pedaggus rti, amit mondani szeretne, nem a pedaggust, illetve kzelebb kell jnnie, amikor a tanr
biztos, hogy a tanul is rti [159]. informcit kzl.

61
A kommunikcis zaj a csatornban jelenik meg s za- ket. ppen ezrt fontosak a testnevels oktatsa sorn,
varja a kzlemny clba jutst, illetve annak pontos hiszen az ra menetben a pedaggus nem arra koncent-
megrtst. Optimlis esetben nincsen kommunikci- rl, hogy a metakommunikatv jeleit tudatosan mdostsa.
s zaj, azonban a testnevelsrn ez szinte lehetetlen.
A hasznlt eszkzk hangja (pldul nyikorg tornapad, A kommunikciban rszt vev felek megfigyelsvel
labdavezets), a krnyezet (pldul az utca mellett lv szmos tapasztalatot szerezhetnk a metakommunikci-
sportplyn az autk zaja), a tanulk egyms kztti kom- rl s a jelzsekrl, m magunkra koncentrlva ez sok-
munikcija is ide tartozik. Tovbbi korltoz tnyez a kal nehezebb. Mgis fontos hiszen, mint emltettk sz-
terem akusztikja. Szmos tornaterem van, amelyben a mos zenetet hordoznak testtartsunk, mozdulataink s
hang nem terjed megfelelen, radsul a klnbz tor- viselkedsnk a kommunikci sorn.
naszerek, a trelvlaszt fggny (ha csak belg s nincs
behzva, akkor is), a tartoszlopok korltozzk a hang A16. szm kp megfigyelse sorn szmos metakom-
megfelel terjedst. sszessgben a krnyezet, ami- munikatv jelet lthatunk, amely az unalom s az rdekl-
ben megvalsul a kommunikci, tartalmazhat segt s ds hinyt mutatja.
zavar tnyezket egyarnt.

3.1.2. Akommunikci tpusai, a


metakommunikci s a
nem verblis kommunikci
sszetevi
Akommunikcielmletben a kommunikci tpusait, faj-
tit, csoportjait klnbz mdon kzeltik meg a szerzk.
A kommunikci lehet egyoldal s ktoldal, aszerint,
hogy az ad s a vev szerepe felcserldik-e. Lehet kz-
vetlen s kzvetett, azaz szemlyes tallkozson alapul
03 AHATKONY KOMMUNIKCI A TESTNEVELSRN

(kzvetlen) vagy valamilyen kzvettn keresztli (kzve- 16. kp: Az unalom jelei a testnevelsrn
tett, pldul vide), valamint szimmetrikus, egyenrang
s aszimmetrikus, a kommunikciban rszt vevk k- Taln a legszembetnbb jelzs az sts, de emellett
ztti al- flrendeltsgi viszonyoknak megfelelen [160; ltjuk az egy vagy kt kzzel megtartott fejet, ami szin-
161]. Akommunikcis csatornkat tekintve a kommuni- tn az unatkozs jele. Lthatjuk mg a hanyag, elre vagy
kci lehet verblis s nem verblis, illetve beszlhetnk oldalra dl testtartst, illetve a tekinteteket, amelyek
mg metakommunikcirl. sok esetben nem a kzl fel irnyulnak. Ha ezt tapasz-
taljuk, rdemes a tanulk rzelmi oldalrl megkzelteni
Ametakommunikci elsdlegesen kommunikcin tli a problmamegoldst. Ennek egyik irnya lehet, amikor
kommunikcit jelent, de szoktk gy is jellemezni, mint az elzetes tapasztalatokat, a pozitv rzelmeket hozzuk a
kommunikci a kommunikcirl [160]. Akommunikci felsznre. Pldul rkrdezhetnk, hogy ki prblta, gya-
sorn a kommunikciban rszt vev felek egyms k- korolta mr az adott mozgsformt, ki tudja az adott sza-
ztti kapcsolatrl nyjt informcit. Ide tartozik pldul, blyokat. Azzal, hogy a korbbi tapasztalatokhoz ktjk,
hogy miknt viszonyulnak egymshoz a kommunikci- rzelmileg jobban bevonjuk a tanulkat az rba.
ban rszt vevk, mit gondol az ad a vevrl s fordtva.
Kvlrl nzve a feleket, megllapthat egymshoz val Ezen tipikus jeleket clszer az ra sorn tbbszr figyel-
rzelmi viszonyuk s a kzls tartalmhoz val viszo- ni, mert elruljk a tanulk viszonyt az adott rarszhez.
nyuk is. Mivel a metakommunikatv jelzsek elssorban Ugyancsak rulkod jeleket vehetnk szre, ha megfi-
sztnsek, nehz megmstani, tudatosan befolysolni gyeljk az ra bevezetjt kvet reakcikat. Amikor a pe-

62
daggus elmondja az adott ra tartalmt, minden esetben lis rszhez tartozik a hangnem s a hanghordozs, mg a
metakommunikatv, rzelemalap vlaszok ksrik ezt nem voklis sszetevk a mimika, a gesztusok, az arcki-
tanuli oldalrl. Ezen metakommunikatv jelekben fellel- fejezsek, a tekintet, a testtarts s a trkzszablyozs.
het a tanulk attitdje is, gy a tanr megtudhatja, miknt Beszd kzben a voklis sszetevk a nyelvi megnyilv-
llnak a tanulk az rhoz, s ennek megfelelen mdo- nulshoz kapcsoldnak. Averbalitsban informcit hor-
sthatja a kommunikcis stlust, az oktatsi stratgikat doz az artikulci, a hangszn, a beszd kzbeni sznetek,
s a mdszereket a hatkony raszervezs rdekben. a hanger s a beszdtemp is. A monoton zrt szjjal
trtn beszdre nem figyelnek a tanulk, sokszor nem
Ametakommunikcit sok esetben a nem verblis kom- is rtik, amit a tanr mond, de hasonlan hiba a tl gyors
munikcival azonostjk, azonban ez nem tkrzi hen a beszd, a hadars is.
metakommunikci tartalmt. Igaz, hogy alapveten k-
zel ll a nem verblis kommunikcihoz, azonban annl Fontos mg a megfelel hanger is. Ha tl halkan beszl
tbb. a pedaggus, akkor a tanulk nem fognak figyelni, nem
is halljk az informcit, azonban a tl hangos beszd
Anem verblis kommunikci a nem szbeli, nem sza- amellett, hogy flnyesked hatst kelt szintn zavar
vakkal trtn kzlseinket jelenti. Annak ellenre, hogy krlmny, melyet a tanulk sztnsen el akarnak kerl-
gy tnhet, csak a kzls tartalma szmt (azaz az, amit ni. Ezen sajtossgok miatt a krnyezethez, a tananyag-
kimondunk), a nem verblis kommunikcis jegyek is hoz s a tanulk letkorhoz igazodan clszer a vok-
szmos jelentst hordoznak. Radsul, ha nincsenek lis sszetevket alkalmazni. Ha pldul egy vgrehajts
sszhangban az zenet tartalma s a nem verblis kom- lnyegi elemt szeretnnk hangslyozni, akkor tartsunk
munikcis jegyek, akkor a tanulk azon informcikat rvid sznetet a magyarzat kzben, illetve vltoztassuk
dekdoljk nagyobb arnyban, amelyek a nem verblis a beszd tempjt, mert ezek figyelemfelhv hatsak.
kommunikcihoz tartoznak. Pldul, ha bemutatunk egy
kiindul helyzetet, amely szbeli kzlssel is prosul, ak- A nem voklis sszetevk is segthetik vagy ellenke-
kor fontos ezek sszhangja. Ha a tanulknak azt mond- zleg, gyengthetik az zenet eredmnyes megr-

03 AHATKONY KOMMUNIKCI A TESTNEVELSRN


juk, hogy a karok oldals kzptartsban legyenek, de tst. A mimika, a gesztusok, az arckifejezsek, a te-
mi oldals-rzstos mlytartsban tartjuk a bemutats kintet, a testtarts s a trkzszablyozs informcit
sorn, akkor a tanulk a gyakorlat vgrehajtsa kzben kzl, rzseket fejez ki. Az alapvet rzelmek kifejezsei
oldals-rzstos mlytartsban fogjk tartani. Emiatt is kultrafggetlenek, gy azok minden kultrban ugyanazt
fontos odafigyelni a nem verblis jelekre, hiszen az em- a jelentst hordozzk, gy knnyebb is azonostani ket.
beri kommunikci jelents hnyada nem verblis esz- Ezek nem tanult jellemzk, a fejldssel prhuzamosan
kzkkel trtnik, radsul a nonverblis kommunikci alakulnak ki. Az alapvet rzelmek kz tartozik az rm,
egy rsze az egyn ltal szablyozhat, tanulhat. Fontos bnat, harag, meglepds, flelem, undor, illetve a meg-
mg megemlteni, hogy a nem verblis jelzsek jelents vets. Anem voklis sszetevk testnevelssel kapcsola-
rsze kultrafgg, gy pldul egy karjelzs mst jelent- tos vonatkozsai a ksbbiekben mg elkerlnek.
het ms-ms orszgban. Ismert jelzs a hvelykujj felfel
mutatsa a tbbi ujj klbe szortsa mellett. Ez jelent- 3.1.3. Akommunikci clja
heti egyrszt, hogy rendben van minden, de gy mutatjuk A kommunikci szerves, megkerlhetetlen rsze min-
azt is, hogy 1, ugyanakkor a bvrok kztt ezt azt jelenti, dennapjainknak. Szmos clja lehet annak, hogy mirt
hogy menjenek a felsznre. Lthat teht, hogy a nem ver- kommuniklunk. A testnevels tantsa sorn is bs-
blis kommunikci sszetett dolog. gesen megjelennek clok, a tants eredmnyessge s
hatkonysga azonban mindenkppen az elrend clok
Anem verblis kommunikcinak van voklis s nem vo- legfontosabbika. Megfelel kommunikcival meggyz-
klis rsze, mely lehet tudatos s nem tudatos is. Avok- hetjk a tanulkat az egszsges letmd fontossgrl,

63
arrl, hogy fizikai fittsgk nvelse elemi rdekk vagy
arrl, hogy rendszeresen vegyenek rszt a testnevels-
rn. Mondanivalnkat (zenetnket) meg fogjk rteni
ugyan, de tbbsgk nem fog vltoztatni az letmdjn,
nem fog tenni semmit fittsge nvelse rdekben, s aki Lehet kommuniklni motivls
igyekezett bojkottlni a testnevelsrkat, az tovbbra nlkl, de nem lehet motivlni
sem lesz a leglelkesebb rsztvev. Minden kommunik- kommunikls nlkl!
cinak tartalmaznia kell ugyanis olyan elemeket, amelyek
miatt az zenetben foglaltakat vgre is hajtjk a tanulk.
Nem elg, ha kommunkicink kizrlag kognitv szinten
kvn informcit kzlni, az rzelmekre, rzsekre is
hatnia kell, kpesnek kell lennie a tanuli attitdk form-
lsra. Ezen attitdelemekre fkuszlva tehet hatko- 15. bra: John Thompson kosrlabdaedz vlemnye a kommuni-
nyabb a kommunikci. kcirl [163]

3.2. Atanrai kommunikci hatkonysgnak


nvelse

3.2.1. Asikeres testnevelsra nem flnek hibzni, elrontani a feladatot, mert rzik, tud-
jellemzi kommunikcis jk, hogy a tanr nem bnteti ket emiatt. Akommunik-
szempontbl ci tervezse s tudatossga ebben is megjelenik, hiszen
Atestnevelsra sikert szmos tnyez befolysolja, il- a tanri reakcik elssorban a nem verblis reakcik
letve maga a sikeressg is tbbfle mdon rtelmezhet. nem a hibzsra irnyulnak, hanem a tanulsi folyamat
Akrdst megkzelthetjk a pedaggus s a tanul ol- tmogatsra, a tovbbhalads, fejds irnyainak meg-
dalrl egyarnt. Sikeresnek tekinthet az ra, ha a pe- vilgtsra. Apedaggus ltali visszajelzsekben a bto-
daggus kompetensnek rzete magt az ravezets alatt, rts s az sztnzs jelenik meg motivl mdon. Apo-
elrte a kitztt clokat, a tanulk pozitv lmnyekkel zitv lmnyek, a tmogat krnyezet biztostjk, hogy a
gazdagodva, rmmel hagyjk el a tornatermet, gy, hogy tanulk a testnevelsra alatt nem a klasszikus tanulst
kzben tanultak is. Ebben nagy jelentsge van a pedag- rtik, hanem a fizikailag aktv, mozgsos tevkenysgek-
gus kommunikcijnak is, hiszen ezt akkor tudja elrni, kel trtn tanulst [163].
ha megfelelen alkalmazta a kommunikcis kpessge-
it. Asikeressg alapja, teht a pedaggus-dik kapcsolat
s az rn megvalsul interakcik minsge.

Apozitv tanulsi krnyezet7 kialaktsnak kzppontj-


ban a tanri tevkenysg ll. Afigyelmes, tanulk irny-
ba nyitott kommunikci az egyik legfbb sszetevje a
tanulsi krnyezetnek, melyben a pedaggus biztostja a
pozitv, gondoskod tantsi-tanulsi lehetsgeket. Ata-
ntsi folyamatban a kommunikci is tervezett, tudato-
03 AHATKONY KOMMUNIKCI A TESTNEVELSRN

san irnytott. A pozitv tanulsi krnyezetben a tanulk

64 Apozitv tanulsi krnyezet kialaktsrl knyvnk 6. fejezetben lesz sz.


7
JAVASLATOK A POZITV PLDK A TANULK VLASZTSI LEHET-
TANULSI KRNYEZET SGNEK MEGVALSTSRA
KIALAKTSRA
Aszem-kz koordincit fejleszt gyakorlatok so-
Szltsuk a keresztnevn a tanulkat! rn a tanulk vlasztjk meg, hogy melyik labd-
Ne stigmatizljuk a tanulkat (ne blyegez- val/labdkkal gyakorolnak, vgzik a feladatot.
zk meg ket)! Atnc alapjainak tanulsakor kivlaszthatjk a ta-
nulk a tnc tpust, fajtjt.
A versenyzs, versenyjelleg feladatoknl
Zens-tncos mozgsformk esetben vlaszthat-
ne hangslyozzuk, hogy ki volt a leggyen-
nak a tanulk (aerobic, dance-aerobic, boksz-aero-
gbb (kik voltak a leggyengbbek)!
bic, step-aerobic, zumba).
Ne hasznljunk olyan beceneveket, ame-
Als tagozaton kpekkel illusztrlt feladatkrtyk
lyek a tanulk gyengbb kpessgeire utal-
segtsgvel vlaszthatnak a tanulk, hogy milyen
nak (pldul a csigk, a ktbalkezesek)! utnz feladatot vgezzenek (pldul fkamszs,
Ne fenyegessnk mozgs ltali bntets- pkjrs, rkjrs, snta rka, nyusziugrs).
sel! Csoportos osztlyfoglalkoztats esetn a csoport
Figyeljk a tanulk reakciit az instrukci- dnthet, hogy az adott llomson melyik feladatot
kat kveten! vgzik.
A pozitv lmnyeket erstsk a tanulk- Kpessgfejlesztsnl a tanulk vlaszthatnak
ban! eszkzt, mdszert, ismtlsszmot az adott inter-
vallumon bell. Pldul 5 8-12 vgrehajts.

Atanulk aktv bevonsa a tantsi-tanulsi folyamatba


knnyebben megvalsthat, mint az osztlytermi tan-
rk esetben. Ez termszetszer velejrja a testneve-

03 AHATKONY KOMMUNIKCI A TESTNEVELSRN


lsrnak, amely a tanulk vlasztsi lehetsgnek A tanrk vltozatossga szintn segti a sikeres
biztostsval hatkonyan megvalsthat. Ahazai tan- testnevelsra megvalstst. A testnevelsrba
tervi sajtossgok (Nat, Kerettanterv, Helyi tanterv) fi- clszer minl tbb sportgat, mozgsformt s j-
gyelembevtele mellett megvalsthat a tanulk aktv tkot bevonni a vltozatossg fenntartsa rdekben.
bevonsa az oktatsi anyag kivlasztsba. Az adott te- Az egyni s csapatsportgak, a termszetben zhe-
matikus egysgen bell a tartalom megvlasztsba t s tornatermi sportgak kztti arnyok optimlis
bevonhatjuk a tanulkat (termszetesen a didaktikai tervezse is tmogatja a vltozatossgot. A testneve-
szempontokat figyelembe vve). Az szi-tli idszakban lsrn tantott tartalmak esetben clszer hangs-
pldul a labdajtkok oktatsnak sorrendjt kzsen lyozni azok elnyeit, illetve hatst is. Atants sorn
vlaszthatjuk ki. Vagy alapulhat kzs megegyezsen, rdemes szem eltt tartani, hogy melyek azok a moz-
hogy az adott kpessgfejleszts milyen feladatokkal, gsformk, melyeket szabadidejkben szvesen znek
gyakorlatokkal trtnjen. Avlasztsi lehetsg felajn- a tanulk, illetve melyek azok a sportgak, amelyeket
lsa fejleszti a tanulk dntshozatali kompetenciit, il- felnttkorukban nagy valsznsggel zni fognak.
letve aktv rsztvevi lesznek az rnak. Atanulk ezl- Ezen sportgakra nagyobb hangslyt lehet fektetni
tal motivltabbakk vlnak a tanulsi folyamatban [164]. a tanrai kommunikci sorn. A preferlt sportgak
A vlasztsi lehetsg termszetesen nem azt jelenti, mellett kiemelend mg az is, hogy egyes sportgak-
hogy a tanul dntse szerint rszt vesz-e a tanrn, nak milyen hatsai vannak az egszsgre. Mely sport-
vagy sem, illetve, hogy adott mozgsformt tanulja-e gak tmogatjk leginkbb az egszsges letmdot,
vagy sem. melyek egszsgkzpontak [165].

65
JAVASLATOK A VLTOZATOSSG
FENNTARTSHOZ

Kszljnk az rkra, kerljk a spontn rkat!


Kszljnk alternatv megoldsokkal, ha az ra nem tud a terveknek megfelelen megvalsulni!
Vltoztassuk az ra helysznt, hasznljuk ki az iskola lehetsgeit!

3.2.2. Ahatkony zenetklds A kommunikci verblis rsze legyen lnyegre tr,


Egyszeren fogalmazva a hatkony kommunikci a nem vilgos s knnyen rtelmezhet, befogadhat. Amikor
hatkony kommunikci ellentte, azonban ahhoz, hogy kzlnk valamit, nem elegend, ha pontos az zenet,
a kommunikci hatkony legyen, clszer megrteni fontos, hogy a tanulk hajlandak-e ennek megfelelen
mitl lehet hatkony az zenet kldse, miknt clszer vgrehajtani a feladatokat. Lnyeges, hogy a megfelel
alkalmazni a verbalitst s a nem verblis kommunik- idben, a megfelel mdon kommunikljunk az osztly-
cis sszetevket. Amindennapos kommunikcink eltr, lyal, tanulkkal. Gyakori hiba pldul, hogy a szidst a
el kell, hogy trjen a tanrai kommunikcitl. Hardy s teljes osztly eltt kapja a tanul, esetenknt mg kln
mtsai. (2005) szerint ehhez az kell, hogy ismerje a pedag- ki is emelve a tbbiek kzl. Ebben az esetben minden
gus a kommunikcis stlust, illetve jl rezze magt az tanul figyelme arra a tanulra szegezdik, akit ppen
ra kzben [158]. Lnyeges, hogy tudja, mik az erssgei megbntet a tanr, ami tovbb frusztrlja a tanult a
s miben van szksge fejldsre. bntetsen tl is.

PLDK A MINDENNAPI GYAKORLATBL AZ RA VGI FEGYELMEZS


03 AHATKONY KOMMUNIKCI A TESTNEVELSRN

Egy tanul rai teljestmnyvel nincs megelgedve a aktulis rendbontst emelte ki, hanem a korbbi prob-
pedaggus, mivel egsz rn fegyelmezetlen volt, emi- lmkat is. Valszn, hogy ezzel nem oldotta meg a
att gy dnt, hogy az ra lezrsakor kihvja a tanult a konfliktust a tanr, inkbb csak tovbb mlytette azt.
tbbiek el. Visszatart erejnek gondolja ezt a megol- Atanul biztosan rosszul rezte magt ebben a szitu-
dst, ezrt alkalmazza. Atbbi tanul eltt jl leszidja ciban, elfordulhat az is, hogy megszgyenlt.
a tanult, elmondja neki, hogy llandan gond van a
magatartsval, rendetlen s nem lesz ennek j vge. Milyen alternatv megoldst lehetne alkalmazni?
Jelezzk a tanulnak, hogy az ra vgn maradjon ott,
Mit ronthatott el a tanr? akkor beszljnk vele szemlyesen, ngyszemkzt!
Azzal, hogy a tanult az osztly el hvta, mindenki t Mondjuk el, hogy amit csinlt (a viselkedsforma), az
fogja figyelni, ez mg inkbb frusztrlja t. Atanr nem nem helyes, s emeljk ki, amit az adott rn jl csi-
vlasztotta szt a tanult s a problmt, nem a nem nlt, egyttal sztnzzk t arra, hogy a ksbbiek-
kvnatos viselkedst emelte ki, hanem a tanul sze- ben is azt a viselkedsformt kvesse! Lttassuk vele,
mlyisgre tett megjegyzseket, radsul kivettette hogy j is tud lenni! A cl a problma hossz tv
vlemnyt is vele kapcsolatban, hiszen nem csak az megoldsa.

Elfordul, hogy a bizalom hinya miatt nem hatkony a amikor tl sokat beszl a tanr, esetleg csapong, vagy
kommunikci a tanr s a dik kztt [166]. Problma felesleges informcikat, instrukcikat is kzl.
lehet mg az zenet tvitelvel, kzvettsvel is. Ilyen,

66
JAVASLATOK nem mindegy, hogy ezek a jelzsek milyen zenetet kl-
A HATKONY KOMMUNIKCI denek a tanulk irnyba, ugyanis a nem verblis zene-
FEJLESZTSHEZ [167 NYOMN] tek ltalban nem tudatosak, illetve csak nagy odafigye-
lssel mdosthatk, mivel ezek sztns jelzsek.

Hatrozzuk meg a szablyokat! Az els


Az els benyoms sok esetben a fizikai megjelenshez
alkalmakkor fektessk le a szablyokat,
kapcsoldik. Az els pillanatokban mr rzsek alakul-
magyarzzuk el azokat! Mondjuk el a tanu- nak ki a tanulkban a pedaggussal kapcsolatban. Eznem
lknak, hogy mit vrunk tlk, illetve k mit csak az els tallkozsra igaz, hanem az ra els perceire
vrhatnak tlnk! is. Az rk eltt ltalban kvncsiak a tanulk, hogy mi
Fejezzk ki emptinkat! Empatikusak lesz az rn, emiatt rdekldek.
legynk, ne a szimptira trekedjnk!
Atanulk rokonszenvnek keresse prob- Ismert a rgi kzmonds, mely szerint Nem a ruha teszi
lmkhoz vezethet, az emptia viszont azt az embert. Ha kommunikcis szempontbl nzzk ezt,
jelenti, hogy rzkenyek vagyunk a tanulk lthatjuk, hogy nem gy van. Termszetszer, hogy egy
irnyba, rzelmileg (is) kapcsoldunk hoz- polatlan, rosszul kinz emberrel nem vesszk fel a
zjuk. kapcsolatot, ritkn megynk oda hozz megismerni bels
tulajdonsgait, rtkeit. Gyakorta rossz rzsek fognak
Kongruens kommunikcis stlusokat
el bennnket. Ha rendezetlen ruhzatban rkeznek a ta-
hasznljuk! Azokat a kommunikcis st-
nulk az rra, szintn nem az jut esznkbe, hogy milyen
lusokat hasznljuk, melyek bellrl fakad-
rendes tanul, csak a szlei nem gondoskodnak a megfe-
nak! Ne msoljunk msokat, ne vegynk t
lel ruhzatrl. Sokkal inkbb az jut esznkbe, hogy fe-
kommunikcis stlusokat, mert a diszkre-
gyelmezetlen, nem trdik a szablyokkal.
pancia gyorsan kiderl, ezltal hiteltelenn
vlhatunk. Az els benyoms szerepe sszetett, de nagyon fontos t-

03 AHATKONY KOMMUNIKCI A TESTNEVELSRN


Mindenkihez szljunk! Az ravezets so- nyez. Az adott tanulcsoporttal val els tallkozsunkat
rn ne csak a j kpessg, tehetsges gondoljuk vgig, tervezzk meg! Nagyban meghatrozza
tanulkra figyeljnk! Az ra mindenkihez s alaktja a pedaggus-dik kapcsolatot az els tallko-
szljon! zs. Az els rzsek a tallkozs els 4-5 msodperc-
Pozitvan kommunikljunk! Az rtkeket ben kialakulnak, s az els 4 percben meg is szilrdulnak.
emeljk ki a kommunikciban! Dicsrjnk, Egyes vlemnyek szerint az els rzseket ksbb mr
btortsunk, tmogassuk a tanult, alkal- nem lehet mdostani, emiatt is fontos, hogy pozitv kp
mazzunk pozitv megerstst! alakuljon ki a tanulkban az els pillanattl kezdve.

Legynk kvetkezetesek! Minden esetben


Emiatt klns gondot kell fordtani az poltsgra s az
trekedjnk a kvetkezetessgre! Legyen
ltzkre is. Azokban az iskolkban, ahol ktelez ruh-
sz akr bntetsrl vagy jutalmazsrl.
zat van a testnevelsrn, rontja a morlt s a ktelez
ruhzat viselst, ha a testnevel nem sportruhzatban
Akommunikci nem verblis sszetevi szintn fontos tartja az rt, ha elhasznldott a cipje, melegtje. R-
elemei a kommunikcinak. Apedaggusok sok esetben adsul a nem megfelel ruhzatban oktat pedaggussal
nincsenek tudatban annak, hogy mennyi informcit szemben a dikokban alapvet kompetenciakrdsek is
hordoznak a nem verblis jelzsek. Burke (2005) megfi- megfogalmazdhatnak. Szimpatikus lehet a tanulknak,
gyelsei szerint a tanr-dik kapcsolatban az informcik ha a pedaggus hasonl ruhzatot visel, mint ami a ta-
5070%-a nem verblis volt [168]. Ennek megfelelen nulknak ktelez (pldul ugyanolyan szn melegtt

67
s plt). A nem megfelel megjelenssel azt kzvetti Atesttarts is sokat elrul a pedaggus rzelmeirl. Ha
a tanulknak, hogy nem fontos az elrt ltzet viselse, hiteles szeretne lenni a testnevel, akkor magabiztosan,
illetve, hogy nem fontos a tantrgy, a tantrgyi kvetelm- kiegyenslyozottan, termszetes testtartssal, ugyan-
nyek. akkor rdeklden jelenjen meg a tanulk eltt. Ez igaz a
tanrn, de ppgy igaz a folyosn is. Nem a pldamutat
Egy kutatsban megfigyeltk, hogy a tanulk kompeten- testnevel tanr kpt tkrzi, ha zsebre tett kzzel, gr-
sebbnek rzik a pedaggust, ha sportltzkben van az nyedten, csoszogva kzlekedik a folyosn. Fontos, hogy a
rn, emiatt aktvabban is vesznek rszt benne. Alegke- testnevels rtkeit s az egszsges letvitelt tkrzze
vsb motivl, ha a pedaggus utcai ltzetben tartja az minden pillanatban, de ez ne tkrzzn felsbbrends-
rt! Kompetensebbnek reztk a pedaggust a tanulk get s hierarchikus viszonyokat!
pusztn csak attl, ha sportcip volt rajta. Alegfelkszl-
tebbnek azt a pedaggust tartottk a tanulk, aki sportru- Agesztusok alkalmazsa letkorfgg. ltalban az id-
hzatban s sportcipben vett rszt az rn8. sebbek kevesebb gesztust alkalmaznak, a fiatalok tbbet.
Sok esetben tmogatja az zenetet a gesztus, hiszen vi-
zulis informcit is kzl, azonban tlzott alkalmazsa
JAVASLATOK nevetsgess teheti a tanrt. Estenknt ki is karikrozzk
A TANULKKAL TRTN a pedaggust jellegzetes gesztusai miatt. Akaplz, ha-
ELS TALLKOZSHOZ donsz gesztusok elvonjk a kzlendrl a figyelmet. Ha
szeretnnk a pozitv hatst lvezni gesztusainknak, ak-
Idben rkezznk az rra, ne kssnk el! kor ezek krlbell a mellkas magassgban legyenek,
Atornatermet alaktsuk ki az ra cljainak hogy jl lssk a tanulk. Kt-hrom msodpercig tartsuk
megfelelen, hogy ne legyenek raszerve- meg a gesztust, hogy lthat legyen. Figyeljnk r tovb-
zsi buktatk! b, hogy amit mutatunk, az megfelel kiterjeds s jl
szrevehet legyen. A gesztusok helyes hasznlatval
Legynk nyitottak, nyitott testtartst alkal-
sok verblis kzlend kivlthat s hatkonyan segt-
03 AHATKONY KOMMUNIKCI A TESTNEVELSRN

mazzunk!
hetjk tantvnyainkat a megrtsben. Pldul a billens
Mosolyogjunk a tanulkra!
szimbolizlhat a felkarral s az alkarral. Abillens es-
Legynk dinamikusak, energit sugrzk!
tben fontos a ritmus, ennek rzkeltetsre nyjtsuk ki
rtheten mutatkozzunk be, mindenkivel
egyik keznket mells kzptartsba gy, hogy a tenyr
tartsunk szemkontaktust! felfel nzzen. A felkar szimbolizlja a trzset, az alkar
Talljunk kzs pontot a tanulkkal s mu- az als vgtagot. Hajltsuk be keznket s a gyakorlatnak
tassuk is be azt. Pldul n is ebbe az isko- megfelel sebessggel nyjtsuk ki a keznket, gy a ta-
lba jrtam, n is izgultam az els testneve- nulk vizulisan is nyomon tudjk kvetni a folyamatot s
lsra eltt, n is szerettem a jtkokat az ltjk a mozgs ritmust, sebessgt.
rn.
Bartsgos, partneri hangnemben beszl- Az rintsnek s a trkzszablyozsnak is jelents sze-
jnk! repe van a testnevelsrn. Mg bizonyos esetekben az
Lelkest feladatokkal, jtkokkal kezdjk rints lehet biztat, ms esetben negatv rzelmeket is
az rt! kivlthat. Az rintsek egyes kultrkban kifejezetten til-
tottak, mg ms kultrkban termszetesebbek. Az sza-
Az ra utols rsze nyjson maradand l-
ki npek esetben ismert, hogy tartzkodnak a felesleges
mnyt!
rintsektl, illetve nagyobb trkzt tartanak a kommu-
nikciban.

68 Forrs: Szemlyes kommunikci, dr. Clive Hickson nem publiklt adata, University of Alberta, 2010. 06. 02.
8
nr a tornatermen, sportudvaron. Egy-egy rvid lnyeges
informci megadhat (pldul kredzses feladatoknl
a helysznvlts) ilyen tvolsgban is, de ha konkrt ma-
gyarzatot szeretnnk adni, akkor kzelebb kell mennnk
a tanulkhoz.

A trsadalmilag leginkbb elfogadott tvolsg a trsa-


dalmi zna (1,23,6 m), mely ltalban a hivatalos kom-
munikciban, a munkatrsakkal val kommunikciban
jelenik meg, illetve azoknl, akik nem nagyon ismerik
egymst. Az ra elejn nagyjbl ilyen tvolsgra van a
17. kp: rints a testnevelsrn pedaggus a tanulktl (18. kp). Ilyen tvolsgban jl k-
vethet, hogy a tanulk figyelnek-e (pldul szemkontak-
A mediterrn npeknl, illetve az araboknl sokkal ki- tus tartsa), jl hallhat s rthet a tanri magyarzat,
sebb tvolsg van kt kommunikciban rszt vev k- s ltalban a kommunikcis zaj sem torztja az zenet
ztt, illetve gyakori az rints is. Az rints esetenknt tartalmt, rthetsgt.
elkerlhetetlen a testnevelsrn, hiszen a segtsgads,
az j mozgsos tevkenysgek oktatsnak velejrja,
illetve balesetek, srlsek elkerlse miatt is alkal-
mazni szksges. Az sem mindegy, hogy frfi vagy n a
testnevel, illetve az sem, hogy milyen nem tanulkat
tant. ltalnossgban azt mondhatjuk, hogy serdlkor
eltt nem okoz problmt az rints etikus alkalmazsa.
Serdlkorban azonban mind a fiknl, mind a lnyoknl
vltozsok mennek vgbe, mely nem csak fizikai, de r-

03 AHATKONY KOMMUNIKCI A TESTNEVELSRN


zelmi vltozsokat is hoz. Elfordulhat, hogy egy tanult
korbban nem zavarta a tanr rintse, azonban ebben 18. kp: Optimlis kommunikcis tvolsg 6 oszlop esetben
az letkori szakaszban kifejezetten zavarja. Emiatt mr az
ratervezsnl s az raszervezsnl clszer odafigyel- Aszemlyes zna (46120 cm) gyakran elfordul a test-
ni, hogy mivel helyettesthet, vlthat ki a tanr esetle- nevelsben, sok esetben ilyen tvolsgban van a pedag-
ges rintse. J plda lehet, hogy az azonos nem tanulk gus a diktl. Ez a tvolsg mr olyan, ahol klnsen oda
segtsenek egymsnak, vagy abban az esetben, amikor kell figyelni a kzelsgre (19. kp). Atanul irnyba tett
eszkzt hasznlnak (pldul teniszt) az eszkzt fogja mozdulatok (pldul kzmozdulat) hathatnak pozitvan, de
meg a tanr s ne a tanul kezt. Kivlthatja az rintst negatvan is a tanul viselkedsre, rzseire. Kerljk a
a bemutats is, ekkor nem kell megrinteni a tanult, hi- tanulra val rmutatst s ennek hossz idn keresztli
szen vizulisan dekdolhat az informci. fenntartst! Azzal, hogy rmutatunk a tanulra rossz r-
zsek alakulhatnak ki benne. Anagy kiterjeds karmoz-
Az rintshez hasonl rzelmeket vlt ki a kommunik- dulatok sorn akaratlanul is megrinthetjk a tanulkat,
ciban rsztvevk kztti tvolsg is. Minl messzebb emiatt ez is kerlend. Ebben a tvolsgban a hangerre
van a tanr a diktl, annl kevsb frusztrlja, azonban is rdemes odafigyelni, hiszen elfordulhat, hogy a pe-
a nagy tvolsg akadlyozhatja a hatkony kommuni- daggus megszoksbl is (hozzszokva kommunikcis
kcit. A nyilvnos zna (3,6 mtertl) ritkn jellemz a zajokhoz, a nagyobb tvolsgokhoz) nagyobb hangervel
testnevelsrn az ravezets, instruls kzben. Nem beszl, azonban ilyen kzelsgben ez szintn zavar, f-
hatkony, amikor tbbmteres tvolsgbl tkiabl a ta- lelmet kelt lehet. Alacsonyabb hangervel, bizalmat kel-

69
t lehet a tanr, radsul a figyelmet is fokozza az alacso- nult. Indokolatlanul ne tartzkodjunk ebben a znban,
nyabb hanger. mert zavarhatja a tanulkat!

19. kp: Apedaggushoz legkzelebbi tanulk szemlyes znban 21. kp: Pedaggus az intim znn bell
vannak.

Atanul s a pedaggus kztti testmretbeli klnbs-


gek is rzelmeket vlthatnak ki. Abban az esetben, ami-
kor a tanr magasabb a tanulknl, minl kzelebb ll a
tanulkhoz, annl inkbb fel kell nznik a tanulknak a
szemkontaktushoz (20. kp). Ennek sorn, ltens mdon
frusztrlhatja a tanult ez a fejtarts, azaz nkntelenl
rosszul rzi magt. rdemes teht nem a tanul fel k-
zelteni, inkbb htra lpni vagy leguggolni, hogy a tanul-
03 AHATKONY KOMMUNIKCI A TESTNEVELSRN

nak ne kelljen annyira felfel nznie.

22. kp: Pedaggus az intim znn bell

20. kp: Tl kzeli helyezkeds a tanulkhoz Ahatkony zenetkldst eredmnyesebb teheti a peda-
ggus, ha nhny dologra tudatosan odafigyel az rave-
A 46 cm-nl kisebb tvolsgot nevezzk intim znnak zets kzben. Martens (1987) sszefoglalta azokat az sz-
(21. s 22. kp). Ez a tanul privt szfrja, ezen bell szetevket, amelyek mind a verblis, mind a nem verblis
tartzkodni csak indokolt esetben javasolt! Ilyen pldul, kommunikci hatkonysgt segtik [169; 170].
amikor a pedaggus segtsget nyjt s megfogja a ta-

70
Ne fogalmazzunk
meg burkolt zenetet!
Legyen vilgos (Ne utaljunk olyan
s kvetkezetes az dologra, amiben nem
zenet! (Kerljk a vagyunk biztosak,
flrerthet meg- Klntsk el a ne sugalljunk!)
fogalmazsokat!) tnyeket a vlemnyek-
tl! (A tnyekre alapoz-
zunk ne az rzelmeink,
vlemnynk irnytsk
a mondanivalnkat.)
Legyen egsz
Legyen direkt, s clzott az zenet!
(Adjunk meg Egyszerre egy
tmr az zenet!
minden szksges dologra fkuszljunk!
(Mondjuk azt, amit
informcit!) (Gondoljuk vgig,
gondolunk!)
mi az zenet f
tartalma!)

A kommunikci Legynk
Figyeljk a hatkonysgt tmogatak! (Kerljk
visszajelzseket! az irnit, a szarkazmust
(Az zenetet fogad nem
segt s a pros sszehasonl-
verblis jelzsei szmos in- sszetevk tst! Pldul: Zoli pontos-
formcival szolglnak arrl, abban tudja dobni a
hogy mennyire volt rthet a labdt, mint
mondanivalnk). Tomi.)

03 AHATKONY KOMMUNIKCI A TESTNEVELSRN


Megfelel
Legyen sajt,
terminolgia
A verblis s nem szemlyes az zenet!
alkalmazsval
verblis kommunikci (Hasznljuk n-
beszljnk! (Kerljk
legyen sszhangban! zeneteket!)
Ismtls a nehezen rthet,
(A megfogalmazott zenet s
(Hosszabb zenet esetn idegen szak-
a nem verblis kommunikci
ismteljk meg az zenet kifejezseket!)
ne trjen el, mert
kulcsmomentumait,
gyengti az zenet
gy fkuszlhatjuk
rvnyessgt!)
a figyelmet!)
Azonnal reagljunk!
(Ne halogassuk a vlaszt,
az instrukcikat, mert
ksbb ms kontextusban
mr nem lesz rvnyes,
rtelmezhet!)

16. bra: Akommunikci hatkonysgt segt sszetevk [170 nyomn]

71
3.2.3. Ahatkony zenetfogads rmlet az arcon kifejeznek ilyen rzelmeket. Abban az
Az elz szakasz vgn emltett j tancs, mely szerint esetben, ha a tanul egy pros feladatnl nagyon tilta-
figyelni kell a tanulk visszajelzseire, a testnevels- kozik az adott tanultrs ellen, vlelmezhet, hogy ket-
ra hatkonysgt nagyban tudja segteni. Ahatkony tejk kapcsolatban olyan korbbi esemny volt, ami
zenetfogads szintn a ktirny kommunikci r- miatt tart a msik tanultl. Lthat, hogy ez a pr nem
sze. Mind a pedaggus, mind a dik rszrl fontos, fog hatkonyan s alkot mdon rszt venni az adott
ezrt a kvetkezkben ttekintjk azokat az sszete- rarszben, illetve beleknyszerthetjk a tanult egy
vket, melyek a pedaggus kommunikcijnak rszt olyan szituciba, amelyet kerlni szeretett volna.
alkotjk. Ahatkony tanri kommunikciban elssor-
ban ugyanis nem az szmt, hogy mit mondott a tanr,
hanem az, hogy mit hallottak meg (mit fogadtak be) a
tanulk.

rdemes teht a sajt kommunikcink mellett a tanu-


lk nem verblis jelzseire is odafigyelni. J plda le-
het erre, amikor megkrdezzk az egyik tanult, hogy
hogyan rzi magt. Ha a tanul leszegett fejjel, hom-
lokt rncolva, motyogva mondja, hogy jl van, akkor
knnyen megllapthatjuk, hogy amit mondott s az azt
ksr nem verblis jelek nincsenek sszhangban. Ilyen
esetekben inkbb a nem verblis zenetekre clszer
odafigyelnnk, hiszen azok ltalban rzelemalapak,
bellrl fakadnak s szinte biztos, hogy szintk, mert
csak nagyon ers odafigyelssel lehet leplezni a vals
rzelmeket.
03 AHATKONY KOMMUNIKCI A TESTNEVELSRN

A nem verblis jelzsek a tanulk kztti kapcsolato-


kat s viszonyokat is kifejezik. A prok s csoportok
kialaktsnl is rdemes ezeket a jelzseket figyelni.
Az osztlyon bell esetenknt megjelenhetnek az er-
szak, bntalmazs klnbz formi. Aklasszikus, is-
mert esetek, a testi fenyts, a pszichikai bntalmazs
mellett jellemzen megntt az elmlt idben az gy-
nevezett cyberbullying vagy ms nven elektronikus 23. kp: Aflelem jelei a tanuln
zaklats (terror) az iskolskorak krben. Ebben az
esetben a tanulk valamilyen kzssgi csatornn (f- Ahhoz, hogy eredmnyesen tudjuk kvetni a tanulk
rumokon, emailban, chaten) bntalmazzk egymst. visszajelzseit s szre tudjuk venni az elbbi pld-
Ezeket, mivel elssorban nem a testnevelsrn tr- ban szerepl jeleket, a sajt figyelmi kpessgeinket
tnnek, nehz szablyozni s kontrolllni, azonban a is rdemes fejleszteni. Ebben szerepe van az aktv, t-
bntalmazott tanul esetben szmos olyan nem ver- mogat, tudatos figyelemnek. Ismert, hogy a kommu-
blis jelzs jelenhet meg, mely esetleg kihat az rai nikciban, kisebb arnyban (krlbell 40%-ban) van
rszvtelre is. (Gondoljunk pldul a testi jellemzk- jelen a figyelem [171], mgis jelentsen meghatrozza
kel kapcsolatos bntsokra.) A flelem jelei, az adott az ra menett, hogy ebben az idtartamban mit rz-
szitucibl val htrls, a kzfej klbe szortsa, a kel a tanr.

72
KOMMUNIKCIS GTAK, Vannak olyan tanulk, akiket frusztrl, hogy a pedag-
MELYEK MEGNEHEZTIK A HATKONY gust meg kell szltania, esetleg olyat kell mondania,
ZENETFOGADST [162 NYOMN] ami szemlyes. Ilyen esetekben keressnk olyan szitu-
cit, hogy ms tanulk ne halljk, amit a tanul mond,
A tanr/tanul nem fordt figyelmet a tanulra/ta- hozzuk tudomsra, hogy amit mondott az a pedaggus
nrra; s a dik kztt marad! Keltsnk bizalmat! Tudathatjuk
a tanul folyamatos brlsa, rtkelse; a tanulval, hogy voltunk mr hasonl helyzetben, gy a
a bizalom hinya; tanul knnyebben fog beszlni problmjrl. Fku-
letkori klnbsgek; szljunk a tanul rzseire! Nyitott krdsekkel tmo-
az szlels bizonytalansgai; gassuk t, gy btorthatjuk arra, hogy szintn beszl-
ha a pedaggus arra fkuszl, amit hallani akar; het a problmjrl! Megersthetjk a pedaggus-dik
a kifejezkpessg korltozottsga; kapcsolat kommunikcis sszetevit, ha kzvettjk a
inkonzisztencia a verblis s a nem verblis kom- tanul fel, hogy megrtek vagyunk s figyelmet for-
munikci kztt. dtunk r. Hatsosak tudunk lenni, ha ilyen szitucik-
ban a szemlyes znra jellemz tvolsgot vlasztjuk
(46120 cm), figyeljk a tanult, szemkontaktust tar-
tunk vele, illetve nyitott gesztusokat hasznlunk.
Az aktv hallgats tartalmaz verblis s nem verblis
sszetevket egyarnt. Nem verblis visszajelzs a Atudatos figyelem nem egy statikus dolog, folyamato-
szemkontaktus s a blints is, mely fontos jelzs a ta- san vltozik. Akommunikciban rsztvevk eltr m-
nul szmra, hogy kveti a pedaggus a mondanival- don reaglnak a beszlgets sorn, hiszen a tantsi fo-
jt s rti is azt. Visszajelzs mg (nem verblis) az lyamatban az adott szitucik folyamatosan vltoznak.
arckifejezs, a gesztus s a mimika, melyek tkrzik az Atudatossgnak kt rsze van. Egyrszt rugalmasnak
rzelmi viszonyokat is. Gyakran elfordul, hogy rezze- kell lenni, msrszt figyelni kell a kommunikcis gta-
nstelen arccal ksri a pedaggus a dik kzlseit, k- kat s akadlyokat. Atudatos figyelem sorn clszer

03 AHATKONY KOMMUNIKCI A TESTNEVELSRN


lnsen fegyelmezsi helyzetben. Ez elbizonytalant- rugalmasnak lenni, hiszen nincs egyetlen j stratgia.
hatja a tanulkat, gy jobb, ha idnknt visszajelznk Az eltr szitucik eltr stratgikat kvnnak meg,
szmukra. Anem verblis visszajelzsek mellett ver- ehhez szksges a meglv kommunikcis stratgi-
blisan is vissza tudunk jelezni a tanulnak. Ez ugyan kat tovbbfejleszteni. Akommunikcis akadlyok s
gyakran kimerl az hm, igen s az rtem kifeje- gtak vgigksrik az ra menett. Ilyen lehet pldul a
zsekben, azonban fontos, hogy inkbb olyan visszajel- figyelem hinya, a flrertelmezett instrukcik, a tanu-
zst adjunk, melybl egyrtelmen kiderl, hogy a pe- lk zajongsa vagy pp a nem megfelelen tgondolt
daggus valban figyelt az elhangzottakra. Egy-egy visszajelzsek. Ahatkony zenetfogadshoz nagyfok
elhangzott informcit konkrtan emltsnk meg a v- emptival kell rendelkezni [172; 173], s gondoskod,
laszban, ekkor reztethetjk, hogy valban figyeltnk. segt krnyezetet biztostani a tanulk szmra.
Pldul: Ahogyan emltetted mr, pontosabban tudod
dobni a labdt. Az aktv hallgats s a pozitv visszajel- Az aktv hallgats, a tmogat figyelem s a tudatos
zs rezteti a tanulval, hogy btran fordulhat a peda- figyelem is fejleszthet (17. bra). Apedaggusok tbb-
ggus fel rzseivel, gondolataival, hiszen meghall- sge valamilyen mdon fejleszti verbalitst, verblis
gatja azt. kommunikcijt, azonban a figyelmi kpessgek fej-
lesztse gyakran elmarad. Emiatt elfordulhat, hogy a
A tmogat figyelem alkalmazsval tudjuk reztetni tanulk gy rzik, hogy feleslegesen mondanak brmit,
a tanulval, hogy vele vagyunk. Abeszlgets kzben a pedaggus nem akarja (tudja) megrteni nzpontju-
prbljuk belerezni magunkat a tanul helyzetbe. kat, vlemnyket.

73
Legynk aktv hallgatk!
Aktv hallgatssal meg tudjuk gyzni a tanult
arrl, hogy figyelnk r.
Alkalmazzunk nem verblis jelzseket: szem-
Segtsnk a tanulnak
kontaktus, blints, a tanul fel forduls
kifejezni magt!
Sok tanult zavar, ha a tan-
rval kell beszlnie, emiatt
kevsb tudja kifejezni magt.
Keretezzk t a tanul zenett! Elfordul, hogy a tanulk er-
sen leegyszerstve mondjk
Helyezzk pozitv krnyezetbe a tanult, ha negatv rz- el kzlendjket. Ha pldul
seirl beszl. Ha pldul a tanul jelzi, hogy nem szereti a azt mondja a tanul, hogy nem
ktlmszst, tkeretezhetjk azt. Az elmondottakbl az szereti a testnevelst, trjuk
derl ki szmomra, hogy nem szereted a ktlmszst, mert fel, hogy valban gy van-e,
lehorzsolja a lbad a ktl. A ktlmszst azrt gyakoroljuk, vagy esetleg csak egyes r-
hogy a felstest izmait ersebb tegyk s hogy gyesebbek szeit nem szereti. Dertsk ki,
legyetek. Ha a legkzelebbi rra hossz nadrgot hozol, milyen okai vannak a negatv
akkor biztosan nem fogja a ktl kidrzslni a lbad! rzseknek.
03 AHATKONY KOMMUNIKCI A TESTNEVELSRN

Hagyjuk, hogy a tanulk Kerljk azokat a


az rzseikrl is beszl- szitucikat, melyek
hessenek! alshatjk a hatkony
Fogadjuk el, ha egy-egy tanul
kommunikcit!
nem szeret minden mozgs- Ilyenek pldul:
formt s sportgat! A tanulk megszgyent, felsbbrend
testnevelshez s az azon bell kommunikci,
tantott tartalmakhoz kapcso- fenyegets,
ldan eltr attitddel rendel- tlz utasts, lland veznyls,
keznek. Keltsk fel az rdekl- vallat krdsek hasznlata,
dsket ezek irnt is! a tanul krdsnek elutastsa,
megblyegzs, cmkzs,
gnyolds.

17. bra: Apedaggus figyelmi kpessgeinek fejlesztsi irnyai

74
3.3. Akommunikci hatkonysgnak nvelse

A
hatkony s eredmnyes kommunikci pt- fogalmazshoz kthet. Afogad az zenet tartalmi r-
kve, hogy a pedaggus felismerje, ha a kom- szre fkuszl s nem a teljes zenetre, emiatt a megfo-
munikci srl vagy zavar keletkezik. Elfordul, galmazs rendkvl fontos. Ha van egy tlslyos tanul
hogy a kommunikci eredmnytelensgt a msik fl az osztlyban, aki rendszeresen hinyzik s felmentst
kommunikcis kpessghinynak tulajdontjk a rszt- kr az rrl, esetleg tudjuk, hogy a testslya miatt nem
vevk. szvesen vesz rszt az rn, akkor az albbi zenet mst
fog jelenteni neki, mint ami az eredeti clja volt. Juli!
Aleggyakrabban alkalmazott kommunikcis csatornk Az elmlt hetekben rendszeresen hinyoztl vagy felmen-
vltozsai j irnyokat adnak a kommunikcinak, rad- tst krtl az rrl. Ha llandan hinyzol, mg inkbb el
sul ez nehzkesebb teszi a szemlykzi kommunikcit. fogsz hzni s mg nagyobb lesz az szgumid. Az zenet
Szmos olyan csatorna van (pldul e-mail, chat, kzs- eredeti clja az volt, hogy megsznjn a hinyzs, azon-
sgi oldalak), amely nem ignyli a szemlyes tallkozt, ban a tanulban a kvetkez marad meg: el fogsz hz-
azonban az interperszonlis kommunikcira esetenknt ni, szgumi. Az zenet clja az volt, hogy motivljuk a
mgis kedveztlenl hat [174]. Ilyenek pldul a tanulk tanult az rai aktivitsra, mgsem ezt rtk el, hanem
ltal a szbeli kzlsben is hasznlt, de eredenden az azt, hogy a klalakjra tettnk olyan megjegyzst, amit
rott szvegben alkalmazott rvidtsek. Atanulk a be- nem kellett volna. Radsul egy letre szl rossz emlk
szlt nyelvben is hasznljk pldul a thx kifejezst, ami is maradhat a tanulban mind a pedaggussal, mind a
a thank you, (magyarul ksznm) rvidtse. Apeda- tantrggyal kapcsolatban. (Afenti plda sajnos tanrn
ggusoknak rdemes kvetni a beszlt nyelv vltozsait, hangzott el.)
hiszen ezzel egyrszt megrtik a tanulk ltal alkalmazott
szleng egy rszt, msrszt jelentsen cskkenthet a Apldbl vilgosan ltszik, hogy egy nem megfelelen

03 AHATKONY KOMMUNIKCI A TESTNEVELSRN


genercis klnbsg a tanulk s a pedaggusok kztt. tgondolt megjegyzs akr letreszl nyomot is hagyhat
a tanulban.
Kommunikcis hiba mind az ad, mind a vev rszrl
lehetsges. Akvetkezetessg fontos eleme a hitelessg- A kommunikci hatkonysgnak nvelsre szmos
nek, a kommunikci sikeressgnek. Az ellentmondsos trning nyjt lehetsget, ezek a kpessgek azonban
zenetek gyakran okoznak kommunikcis zavarokat. nllan is fejleszthetk. Sullivan (1993) szerint ennek
Ambivalens rzseket kelt a tanulban, ha a pedaggus egyik hatsos mdja, ha a szemlykzi kapcsolatokat
az egyik nap mond valamit, majd a kvetkez nap teljesen erstjk [175]. Ide tartozik a tanr-dik kapcsolat is.
mst mond ugyanarrl a dologrl. Klnsen problms, A kapcsolatot s ezen keresztl a kommunikcit fej-
ha ez a normkhoz, szablyokhoz vagy ppen az elvr- leszti, ha mindenkinek lehetsget biztostunk arra,
sokhoz kapcsoldik. Gyakran elfordul problma a tanu- hogy elmondhassa vlemnyt. Ha valamit msknt
lk rszrl, hogy nem rkeznek idben az rra. Az ilyen ltunk, konstruktvan lljunk a dologhoz! Pldul ne a
esetekre clszer elre felkszlni s egy szablyt alkot- tanult bntessk, a szemlyisgt minstsk valami-
ni. Termszetesen fontos, hogy ezt a szablyt ismerjk a rt, hanem azt, amit csinl vagy az adott viselkedst!
tanulk s ismerjk a kvetkezmnyeket is, st a legjobb, Korbbi pldnkhoz visszatrve: nem a tanult kell bn-
ha kzsen alkotjuk meg a szablyt9. tetni, hanem a ksst. Az osztlyban mindenkinek befo-
gadnak kell lennie a msik, illetve a msik vlemnye
Kommunikcis zavar addhat a fogad rszrl is, irnt. Ez knnyen elrhet, ha megprbljuk a dolgokat
azonban ennek egy rsze a nem megfelel zenetmeg- a msik fl szemvel nzni. Ebben segtsgnkre lehet-

Minderre rszletesen kitrnk a 6. fejezetben.


75
9
nek a klnfle egyszer szerepjtkok, amelyeket akr
ra kzben is megvalsthatunk. Pldul engedjk, hogy
a tanulk rvid idre pedaggusszerepbe bjjanak (24.
kp).

Sullivan (1993) sszefoglalta azokat a tnyezket, cse-


lekvseket, amelyekre tudatosan odafigyelve nvelhet
a kommunikci hatkonysga [176]. Ez mind a tanrra,
mind a dikra rvnyes (18. bra).

Akommunikci hatkonysgnak nvelshez az alb-


bi egyszer gyakorlatok, feladatok segtsgvel fel lehet
kszlni (19. bra). 24. kp: Atanul bevonsa a tanri (jtkvezeti) szerepbe

Tudatosan figyelek
a kommunikcimra.
Mosolygok, ha oldani Megprblom
Tisztban akarok msknt ltni magamat,
szksges lenni a pontos
a feszltsget. mint ahogy
clokkal. msok ltnak.
Inkbb vrok
egy kicsit, mintsem azonnal
Vgiggondolom,
reaglok valamire.
hogy msok mit
vrnak tlem.
03 AHATKONY KOMMUNIKCI A TESTNEVELSRN

18. bra: Akommunikci hatkonysga nvelsnek eszkzei [176 nyomn]

Trekedjen
a gyakori s minl Kerlje a
hosszabb szemkontak- megflemltst,
Kerlje a
tusra a beszlgets a negatv rzseket
megflemltst,
kzben! kivlt kommunikcit!
a negatv rzseket
kivlt kommunikcit!

Krjen segtsget,
ha szksges!
Ne szaktson
flbe senkit mikzben
beszl!

19. bra: Akommunikcis hatkonysg nvelsnek lehetsges mdjai

76
3.4. Apedaggus-dik interakci

3.4.1. Hatkony kommunikci


az osztlyban
Akommunikci sorn sok esetben a teljessgre trek-
szenek a pedaggusok, azonban ezer sz sem r egyet
sem, ha a tanulk nem rtik, nem tudjk dekdolni az ze-
netet. Akommunikci tbb, mint a verbalits. Akzls
kzben legynk inspiratvak, ha szksges egsztsk ki
kzlendnket nem verblis jelzsekkel, jtsszunk a han-
gunkkal! Amonoton informcikzls rontja a kommuni-
kci hatkonysgt. A fontosabb informcikat kssk
ssze a korbbi fontos informcikkal, illetve a kvetke-
z informcikkal. Segti a tanulkat, ha beptjk a ko-
rbban tanultakat, hiszen gy a tanul ltni fogja tanulsi
folyamatnak eredmnyessgt s annak lpseit. pt-
snk teht a korbbi tanuli tapasztalatokra, tudsra!

Amikor csak tehetjk, egsztsk ki vizulisan informci-


kkal a kzlendnket! Fokozza a tanri magyarzat hat-
konysgt, ha folyamatosan kontrollljuk a tanulk figyel-
mt, illetve az informci sikeres clba rst [176].

03 AHATKONY KOMMUNIKCI A TESTNEVELSRN


AMEGRTS
ELLENRZSRE HASZNLJUK
AZ ALBBIAKAT!

3.4.2. Az elfogad krnyezet


Emelje fel a kezt, aki megrtette, hogy! biztostsa
Nzzen rm, aki nem rti, hogy! Apozitv tanulsi krnyezet alaktsban a kommunik-
Mutasd meg, hogy! cis stlusnak dnt szerepe van. Apedaggus, ha az ra
sorn pozitvan ll a tanulkhoz, nyitott, rdekld, akkor
Melyek a jtk legfbb szablyai?
rzelmileg is biztonsgos krnyezetet tud biztostani a
Hogyan lehet pontot szerezni?
tanulk szmra, mely hatkonny teszi a pedaggus-
Hogyan tudod biztonsgosan vgrehajtani
dik interakcit. Atantsi-tanulsi folyamat lmnysze-
a feladatot?
rbb lesz mind a tanr, mind a tanul szmra, ha pozitv
Krdezzen nyugodtan, aki nem rti, hogy!
krnyezetben valsul meg a tanuls. A tanulk gyakran
vlemnyt formlnak a pedaggusrl. Ennek alapjt a pe-
daggus kommunikcija adja. Az albbiakban sszefog-
laljuk azokat az sszetevket, melyek alkalmazsa segti
a tanulkat, hogy rezzk a pedaggus trdst.

77
Azonostsuk a tanulk
Helyezzk fel kzvettett
magunkat Hatkony rzseinket!
a tanul helybe! szfordulatokat A tanulk rzkelik a tanr rzseit
Gondoljuk vgig, hogyan rzi
hasznljunk! s hangulatt. Pozitv rzseket kz-
magt a tanul egy-egy szituci- Kerljk a prdiklst, a fel- vettsnk a tanulk fel, gy motivlni
ban! Pldul amikor dicsrjk vagy sbbrendsget, a megleckz- tudjuk ket! A tanrhoz val negatv
amikor bntetjk, szidjuk. Kerljk tetst. Pldul: Ugye tudjtok, hozzllsunk negatv rzelmeket vlt
azokat a szitucikat, kifejezse- hogy; n vagyok a tanr, ki. Figyeljk viselkedsnket,
ket, amikkel kapcsolatban rossz te a tanul, azt csinlod, s szksg esetn
rzseink, lmnyeink amit mondok.; Mivel nem kontrollljuk azt!
vannak, hiszen ezek csinlttok meg
valszn a tanult is a feladatot,
frusztrljk!

Pontosan
magyarzzunk!
Kerljk a nyitott, klti krdseket
A kommunikci trtnjen a megfelel idben (Pldul: Hnyszor kell mg elmonda-
s helyen! nom, hogy tegytek vissza a szereket
a helyre?). Hatrozzuk meg
Ha lnyeges informcit szeretnnk kzlni a tanulkkal, vlasszuk
pontosan a clokat, s
meg a megfelel kereteket. Szaktsunk r elegend idt, pldul ne az
amit mondani szeretnnk!
ra vgn kezdjk el mondani; illetve keressnk meg a megfelel
helyet, ami akr az ltz, illetve a tanterem is lehet.
Ne kzljnk fontos, mindenkihez szl informcit pldul
03 AHATKONY KOMMUNIKCI A TESTNEVELSRN

a folyosn a tornaterembe menet, hogy ezzel idt


sproljunk meg.

Nyitottsggal kezeljk
a tanuli krdseket,
vlaszokat!
Emeljk ki Adjunk lehetsget a tanulnak, hogy
a pozitvumokat! krdezzen! Ne tekintsk felesleges-
A tanul fel irnyul visszajelzseink nek a tanuli krdseket! Trelmesen
nagyobb rsze legyen pozitv, meg- vrjuk meg, mg a tanul megfo-
erst, mintsem kritizl, minst! galmazza a krdst! Vlaszoljunk
Fokozza tanul pozitv rzseit, minden feltett krdsre!
ha hangslyozzuk a feladat, Biztostsunk lehetsget a tanulk-
hibajavts mirtjt is. nak, hogy a feltett krdsre vlaszol-
janak! Ne presszionljuk a tanult
a vlasz kzben! Tartsuk
szem eltt, hogy nincs
rossz vlasz!

20. bra: Ahatkony tanrai kommunikci elemei

78
Az elfogad krnyezethez hozztartozik az utastsok Tovbbi lnyeges szempont, hogy kerljk a T/1 szem-
megfelel alkalmazsa, hogy azok ne rossz rzseket, ly, szmonkr kzlseket (Mirt beszlgetnk? vagy
tlzott kontrollt vltsanak ki a tanulkbl. Az alkalma- Mirt nem figyelnk?). Ez a nyelvi stlus azon tl, hogy
zott kifejezsek az informcin tl rzseket is kzvet- rendkvl zavar nyelvtanilag helytelen is.
tenek, emiatt nem mindegy, milyen szavakat hasznlunk.
Az utasts esetn alkalmazzunk pontos, egyrtelm Atanulkkal trtn kommunikci jelents rszt kpezi
utastsokat. Pldul a Tegytek el a padokat! utasts a visszajelzs (visszajelents, visszacsatols, feedback)10.
nem elgg pontos, hiszen nem tudjk a tanulk, hogy ki Aszemlyes visszajelzs segti leginkbb a tanult a ta-
tegye el s hova tegyk a padokat. Ilyen esetekben hat- nulsi folyamatban. Ebben az esetben nem mint a csoport
rozzuk meg, hogy kiknek a feladata az elpakols s hova egyik tagja jelenik meg a kommunikciban, hanem a pe-
tegyk az eszkzket. Arvid, tmr, ler jelleg utas- daggus direkt mdon juttatja el hozz az informcikat.
tsok hatkonyak, nem kell felttlenl mindent hosszan, Ebben a kommunikciban a tanul rzi a tanr figyelmt
rszletgazdagon magyarzni. s trdst, mely nveli a rszvteli motivcijt is.

A TANULST SEGT KRDSEK, FELADATOK

Melyek a kommunikci sematikus modelljnek elemei?


Mi lehet kommunikcis zaj a testnevelsrn?
Mik a kommunikcis alaptrvnyek?
Milyen tpusai vannak a kommunikcinak?
Milyen hatkony figyelmi jeleket tudunk alkalmazni az rn?
Hogyan lehet a tanulkat jra aktivizlni az rn?

03 AHATKONY KOMMUNIKCI A TESTNEVELSRN


Milyen sszetevi vannak a hatkony zenetkldsnek?
Hogyan tudjuk hatkonyabb tenni a kommunikcinkat?
Mire figyeljnk a tanulkkal trtn els tallkozskor?
Milyen znk vannak a kommunikciban s milyen jellemzkkel brnak?
Mik a legjellemzbb kommunikcis gtak?
Hogyan tudjuk fejleszteni a figyelmi kpessgeinket?
Hogyan tudunk meggyzdni arrl, hogy a tanulk megrtettk a feladatot?
Melyek a hatkony tanra kommunikcis elemei?

Avisszajelzs klnfle lehetsgeirl, mdszereirl az 5.8. alfejezeten bell rszletesen foglalkozunk.


79
10
OKTATSI STRATGIK,
04 TANTSI STLUSOK
A TESTNEVELSBEN

A
tantervben meghatrozott fejlesztsi feladatok meg a tanuls. Amdszertan trhza rendkvl szles s
s kzmveltsgi tartalmak tfogjk a minsgi sokszn. Aszmtalan mdszertani fogs kztt akad az
testnevels-oktats tartalmt, ugyanakkor nem adott szituciban hatkony s kevsb hatkony elj-
adnak vlaszt a legfontosabb krdsre, a hogyanra. Az rs is. Amodern pedaggiai kutatsok minden esetben a
oktatsi folyamat sorn a pedaggus legfontosabb fel- hatkony s eredmnyes mdszereket igyekeznek kiv-
adata mely komoly kihvs is egyben hogy a tantervi lasztani, kialaktani s megragadni, amelyek nem csupn
tananyagot tanthat, de fleg tanulhat formban struk- teoretikusan, hanem a gyakorlatban is bizonytottk rv-
turlja, s bontsa le a pedaggus-dik, valamint dik-dik nyessgket.
interakcik szintjre. Amdszertan teht arra adja meg
a vlaszt, hogy hogyan, milyen formban, felptsben, Ebben a fejezetben az oktats stratgii, tantsi stlusai
szervezeti keretek kztt, milyen kommunikci mellett, kzl mutatjuk be a testnevels szempontjbl alkalmaz-
milyen visszajelzsi mechanizmusok segtsgvel valsul hatkat.

4.1. Az oktatsi folyamat s a mdszertan


sszefggsei

A
z oktatsi folyamat tbb szinten rtelmezhet tanr s tanul egyttes tevkenysge sorn nem csupn
fogalom, amelyet az ltalnos didaktikai szak- a tananyag (mveldsi javak) aktv feldolgozsa, hatkony
irodalom is sokrten ragad meg. Nzzk meg, elsajttsa kell, hogy megvalsuljon, hanem a tanul au-
hogyan vlekedik Rthy Endrn (2003) az oktatsi folya- tonm tanulsra val kpessge, kognitv nszablyozsa,
matrl. valamint tanulsi motivciinak magas szinten szervezd
nszablyozsa is. Mindez csak abban az esetben kvetkezik
Az oktatsi folyamat, mint komplex interaktv folyamat ma- be, ha az oktatsi folyamatban a tantsi anyag pedaggiai-
gban foglalja nemcsak a tants s tanuls folyamatt, de lag indokolt differencilt adagolsban s a tanulsi trvny-
a kognitv nszablyozs, illetve a motivcis nszablyozs szersgek figyelembevtelvel, folyamatos visszacsatols,
kiptsnek, kialaktsnak folyamatt is. E folyamatban a motivls biztostsval, a tanulk aktv rszvtelvel kzve-

80
ttdik, s ha egyben figyelembe veszi a tanr az adott osztly, csupn motoros rtelemben), vagy mozgskszsg elsa-
csoport sszettelt, a tanulk egyni sajtossgait, fejlett- jttsnak folyamatt rtjk alatta. Makszin Imre (2002)
sgi szintjt, elzetes ismereteit, tapasztalatait, a tananyag az oktatsi folyamat rendszerszint megkzeltsi mo-
jellegt, s sajt metodikai lehetsgeit. [177, 222. o.] delljt mutatja be Singer (1974) alapjn [178]. Arendszer a
tanulk kezdeti kpessgeinek, tudsnak s ms jellem-
Az oktatsi folyamatot megkzelthetjk tgabb s sz- zinek, valamint az oktatsi s nevelsi clok meghat-
kebb rtelmezsben egyarnt. Tg rtelmezse azt jelen- rozsbl kiindulva az oktatsi stratgia megtervezsn
ti, hogy az oktat-nevel munka s a tanuls egysgben, keresztl, az rtkelsen t halad az oktatsi folyamat
a kznevels teljes idtartamban valsul meg. Szkebb fellvizsglatnak irnyba.
rtelemben vonatkozhat egy-egy letkori szakaszra (pl-
dul als tagozat, fels tagozat, kzpiskola), vonatkozhat Sajt rtelmezsnkben az oktatsi folyamat nagyon ha-
a kerettantervben rgztett vfolyamegysgekre (12. o., sonl elemeket mutat a singeri elkpzelssel, amelyet a
34. o., 56. o., ), egy-egy tanvre, de akr egy-egy tan- 21. brn mutatunk be.
egysgre is. Legszkebb rtelemben egy tananyag (nem

Tantrgyi programtervezs
(jratervezs)

04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN


Tanmenet
(Clok kijellse, tananyag kivlasztsa s
elrendezse, a feljeszts vrt eredmnyeinek s
az ahhoz kapcsold ellenrzsi s rtkelsi
mdszerek kijellse)

A pedaggiai munka komplex Tantsi-tanulsi


rtkelse folyamat
(minsgrtkels) (Az oktats konkrt megvalstsa,
(Milyen hatkonysggal mkdtt a program, folyamata s mdszerei, a tanulsi folyamat
mennyire volt eredmnyes a tervezs ellenrzse, rtkelse)
s a megvalsts?)

21. bra: Az oktats folyamatnak egyszerstett rendszerbrja

81
Ebben a megkzeltsben az oktatsi folyamat tervezse- Ez a krforgs rendkvl sszetett, dinamikus rendszer,
kor automatikusan magt a teljes pedaggiai folyamatot amely vrl vre ismtldik, s amelyet a pedaggus gya-
tervezzk, hiszen a minsgi testnevels-oktats dek- korlatban eltlttt vei, tapasztalata s rutinja egyre pon-
larlt clja nem csupn a tananyag feldolgozsa, hanem tosabb s eredmnyesebb tesz, hiszen a szakmdszer-
a komplex tanulkzpont szemlyisgfejleszts meg- tani kultrja llandan gyarapodik. Aszakmdszertani
valstsa. Az ltalunk vzolt folyamat megragadhat a kultra az a tudomnyos alapokon nyugv, az egynek
pedaggus ves tervezse szintjn, hiszen csakis abbl szakmai nzpontjait tfog pedaggiai tevkenysg-
kiindulva tervezhet meg a pontos tantsi-tanulsi folya- rendszer, amelyen keresztl lehetv vlik a tanuli sze-
mat. Arendszernk elemei fellelik a testnevels tantr- mlyisgfejleszts s az integrlt testkulturlis tuds t-
gyi program tervezst, amely kzvetlenl kapcsoldik a szrmaztatsa.
helyi szint, helyi tanterv megvalstshoz. Tartalmazza
a tanmenet elksztst, benne termszetesen az oktat- Az oktatsi folyamat teht a mdszertani kultrn ke-
si clok kitzsvel, az ves program megvalstst, a resztl nyeri el vgs formjt, a pedaggusok metodikai
tanuls folyamatos ellenrzst s rtkelst, vgl a dntsein keresztl vlik a tanulk szmra kzzelfogha-
teljes folyamat minsgnek komplex elemzst. t tanulsi feladatokk.

4.2. Az oktats mdszereinek rtelmezse s viszonya


az oktatsi stratgikkal
04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN

A
magyar testnevelsi szakirodalom nem egy- Az oktatsi mdszerek, eljrsok egyttesen jelentik
sges abban a krdsben, hogy mit is rtnk az oktats mdszertant, amely a tantsi-tanulsi
oktatsi mdszerek alatt. Ennek htterben folyamatot alkot mdszerek sszessgt jelenti sz-
elssorban az ltalnos didaktikai elkpzelsek sok- munkra.
flesge ll. A mdszer, mdszerek fogalmt Rtsgi
Erzsbet (2004, [178]) s Makszin Imre (2002, [27]) egy- Amdszerek rendkvl sokflk lehetnek, amelyek el-
arnt rtelmezi, azonban mg Makszin oktatsi md- re definilt szablyozselmleti mechanizmusok alap-
szerekrl, addig Rtsgi inkbb metodikai eljrsokrl jn kt alapvet oktatsi stratgiba (direkt s indirekt
beszl. Sajt rtelmezsnkben a mdszer, mdszerek oktatsi stratgia), azon bell pedig klnbz tantsi
kifejezst mindazokra, a pedaggus szablyozsa alatt stlusokba (Mosston s Ashworth, 2008, [179]), stratgi-
(de a pedaggus s a tanulk kzs, alkot munkja kba (Rink, 2010, [107]), illetve tantervelmleti jellem-
folytn) megvalsul tevkenysgekre rtjk, amelyek zk alapjn oktatsi modellekbe (Metzler, 2011, [159])
hozzjrulnak a tantsi-tanulsi folyamat megval- rendezhetk.
stsnak minsgi s mennyisgi feltteleihez. Egy-
egy mdszer arra ad vlaszt, hogy a meghatrozott Atantsi stlusok (Mosston eredeti elnevezse) olyan
tananyagot, oktatsi vagy nevelsi feladatot milyen specilisan tervezett tantsi tevkenysget felttelez-
kommunikci mellett, mely tanulsszervezs segt- nek, amelyben a tanulsi krnyezetet manipullva ms
sgvel, milyen tanulsi krnyezetben, vagyis hogyan s ms fejlesztsi clokat, hangslyokat valsthatunk
dolgozzuk fel. Ennek megfelelen az egyszerbb r- meg. Egy-egy tananyag konkrt feldolgozsnak meg-
telmezhetsg kedvrt a tovbbiakban a mdszer s tervezsekor elsknt az oktats stratgijrl, illetve
eljrs kifejezseket ugyanazon jelentstartalommal a legclszerbb tantsi stlusrl kell dntst hoznunk.
hasznljuk knyvnkben.

82
Megjegyzs pszichomotoros tanulst csatasorba lltsuk a szem-
Atantsi stlus mint kifejezs rtelmezsvel kapcsolat- lyisgfejleszts tmogatsa rdekben. A tants s a
ban megerstjk H. Ekler Judit (2015) tisztz gondolatt, tanuls ebben a szemlyisgfejlesztsi folyamatban el-
aki megfogalmazza, hogy a tantsi stlus fogalmt leg- vlaszthatatlan egysget kpeznek. A tants mdszer-
tbben a tanr egyni, szemlyisgt, cselekvsmdjt, tana, minden esetben reagl arra, hogy mit gondolunk
kommunikcis stlust jellemz sajtossgaival, sze- a dik tanulsnak jellemzirl. Mai felfogsunkban a
mlyes tulajdonsgaival azonostjk [180]. Ez azonban tants mint a pedaggus irnybl rkez pedaggiai
inkbb az egynisg kifejezssel illethet, s nem keve- tevkenysgegyttes elszakadt attl a tantsfelfogs-
rend a Mosston-fle tantsi stlus kifejezssel. tl, amely a dikok passzv befogadsra, a kizrlagos
frontlis jelenltre ptett. Megvltozott a tanuls kognitv,
Atants s oktats fogalmi problmjrl rviden affektv s motoros terleteken lezajl lehetsges me-
Az iskolai testnevelsben megvalsul pszichomotoros chanizmusairl alkotott felfogsunk, aminek magval kell
dominancij tanuls a rendszeres gyakorls eredm- vonnia a tants fogalmnak, rtelmezsnek vltozst
nyekppen valsul meg. Apszichomotoros cselekvsta- is. Knyvnkben ennek megfelelen a tants s a szk
nuls dominancija azonban nem szorthatja a httrbe rtelemben hasznlt oktats kifejezsek kztt nem te-
a kognitv s affektv szemlyisgterletek jelenltt s sznk klnbsget, gy nem okoz zavart, amikor tants-
formldst. St! Testnevel pedaggusknt felada- rl vagy oktatsrl beszlnk a ksbbiekben.
tunk, hogy a szemlyisget komplexen rtelmezve a

04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN


4.3. Az oktatsi stratgik bemutatsa

Szt fogadtl A tant nni szt


a tant nninek? fogadott neked?

1970 2014

22. bra: Atrsadalmi vltozsok hatsa az iskolra

83
A
hatkony testnevelsrk krltekint s rsz- hetsges a testnevelsrk irnytsa. Atestnevelsra
letes tervezsi folyamat eredmnyei. Apedag- felfoghat a tanulssal kapcsolatos dntsek sorozat-
giai tervezs nlklzhetetlen eleme a mins- nak, amely dntseket egszben nem felttlenl a peda-
gi munknak, a tanulsi folyamat eredmnyessgnek. ggusnak kell meghoznia. Felmerl a krds, hogy ha a
Ahossz tv, kzptv s rvid tv tervezs megval- tanrk folyamn minden dntst a pedaggus hoz meg
stsval kapcsolatban jelents szakirodalmi elzmnyek a tanulk tanulsval kapcsolatban, akkor hogyan lesz el-
llnak rendelkezsre [27; 178], ezrt jelen kiadsban erre vrhat az autonm, nszablyozott tanuls kialakulsa?
nem trnk ki rszletesen. Avlasz termszetesen az, hogy csak nagyon korltozot-
tan. Ebbl fakadan rendkvl fontoss vlik a 21. szzad
A tervezs kzvetlen eredmnye a testnevelsrk so- iskolai testnevelse szmra, hogy milyen mdszerekkel
rn, vagyis a tants-tanuls folyamatban rvnyesl. trekszik az autonm, nfejleszt, lethosszig tart tanu-
Atanterv lebontsa s ves elrendezse mellett szksg ls lehetsgeinek megteremtsre.
van az egyes tanrkon alkalmazott mdszertani terve-
zsre is. Atanterv megadja a vlaszt a mit krdsre, de Muska Mosston megtlsnk szerint a 20. szzad legna-
a hogyannal kapcsolatos dntseket minden esetben a gyobb hats elmlett s gyakorlatt alkotta meg az is-
pedaggusnak kell meghoznia. Mg a tananyagot a tanterv kolai testnevelsben, amely ma mr minden nemzetkzi
rszletesen szablyozza, addig a mdszertani vonatkoz- testnevelsi szakirodalom egyik meghatroz tartalmt
sokrl a tanterv csupn szemlleti elveket irnyoz el. kpezi. Mosston 1966-ban publiklta elszr gynevezett
spektrumelmlett, amelyben klnbz tantsi stluso-
Ahagyomnyos testnevels-tants sorn a tanrai dn- kat hatrozott meg a tantssal s tanulssal sszefgg
04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN

tseknek szinte mindegyikt a pedaggus hozza meg. dntshozatali mechanizmusok alapjn [182]. A spekt-
dnt a tananyagrl, annak lebontsrl, a tanulsszer- rumelmlet 11 klnbz tantsi stlust klnt el s ha-
vezs krdseirl, egy mozgskszsg oktatsnak l- troz meg. Minden tantsi stlus mdszertanilag sajtos
pseirl, a visszajelzs, az ellenrzs s rtkels md- mdon rendszerezett, amely okn az egyes stlusokat
szereirl. Ateljes folyamat az kezben sszpontosul, a terminolgiai szempontbl stratgiknak is nevezhetjk,
tanulk pedig vgrehajtjk az elrt gyakorlatmennyis- ahogyan pldul Rink (2010, [107]) is teszi. (Aterminol-
get, megcsinljk a feladatokat. Atanra egyes feladatai giai azonossg kicsit zavar, hiszen a kt alapvet oktat-
esetben a cloktl s a tananyagtl fggen termszete- si stratgiai irnyon bell direkt s indirekt a tantsi
sen ez a klasszikus megkzelts is megllja a helyt s stlusok lnyegben nll stratgikknt is rtelmezhe-
szksges a gyakorlatban, azonban nem csupn gy le- tk, vagyis szinonim jelentst is tulajdonthatunk nekik.)

Atantsi stlusok j utakat nyitottak a testnevels tan-


tsban, mivel univerzlis mdon alkalmazhatk mg a
legjabb tanulselmletekhez (pldul cselekvs peda-
ggija, konstruktv pedaggia, kognitv tanuls teria)
illeszkeden is. Tapasztalt s innovatv pedaggusokknt

84
sok esetben sztnsen alkalmazunk idlegesen indirek- A tantsi stlusok stratgikba rendezsekor szablyo-
tebb tantsi stlusokat, ha azonban tudatosabban hasz- zselmleti szempontbl ktfle irnyt klntnk el.
nlnnk az egyes stlusokat, minden bizonnyal nvekedne Azels a pedagguskzpont (direkt), a msodik a tanu-
az eredmnyessgnk. lkzpont (indirekt) stratgik csoportja. Akt fogalom
jl ismert a hazai szakirodalomban (pldul [27; 178; 183;
Feltehetjk ugyanakkor a krdst, hogy mirt alkalmaz- 184]), a mdszertanuk tfog bemutatsra mindeddig
nnk klnbz tantsi stlusokat a gyakorlatunkban, ha nem nagyon tallni pldt.
mr eddig bevlt s hatkony mdszereket alkalmazunk.
Avlaszt sajt tapasztalatunk mondatja velnk: mert mg Az eredeti, mosstoni spektrum nyomn az egyes test-
felkszltebb, mg hatkonyabb s mg eredmnyesebb nevelsi szakknyvek sokflekppen nevezik meg az
pedaggusok vlhatnak bellnk, s mginkbb segt- egyes stlusokat, s a rendszerezsk is eltr. Az ere-
hetjk az nll, nszablyozott, autonm tanuls kiala- deti spektrumot az egyes tantsi stlusokkal s a hozz
kulst. Atantvnyaink pedig rendkvl hlsak lesznek kapcsold kognitv jellemzkkel egytt a 23. bra mu-
egy-egy j tantsi stlusban trtn tananyagfeldolgozs tatja. Az brn az egyes stlusok megnevezsei lthatk
kihvsai s vltozatossga, tovbb a tanulsi folyamat- klnbz betjelzsekkel jellve a legdirektebbtl a leg-
ban trtn aktv rszvteli lehetsgek miatt. Az egyes indirektebb irnyba. Az AE s az FK betkkel jellt ta-
tantsi stlusokhoz illeszked mdszerek tudatos s ntsi stlusok kztt lthat egy teoretikus hatr, amit fel-
rendszerezett alkalmazsa j kihvsokat jelentett a sajt fedezsi kszbnek neveztek el a szerzk. Afelfedezsi
gyakorlatunk szmra, ugyanakkor segtett jrartelmez- kszbtl balra lv stlusok esetben a pedaggusok
ni, az iskolai testnevels mdszertani megkzeltseit. tbb dntst hoznak, s a tanulk az addig tanultakat al-

04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN


kalmazva, arra ptve hvjk el a tudsukat (reproduktv
Nem ltezik egyfle, mindenre vlaszokat knl testne- tanuls). Aproduktv stlusok esetben a tantvnyoknak
vels-tants, ahogyan a tantsi stlusok kzl sem jobb magasabb szint gondolkodsi mveletek felhasznls-
vagy rosszabb az egyik a msiknl. Minden az alkalma- val kell rszt vennik a feladatokban, amelyek a meglv
zson s a tanulcsoporthoz trtn illesztsen mlik. tudsra ptett j tuds konstrulst s elsajttst te-
Amdszereket vltozatosan, soksznen, de differencilt szik lehetv. Mindkt f stluscsoport esetben beillesz-
szemllettel kell alkalmaznunk annak rdekben, hogy tettk azokat a hvszavakat, amelyek jl mutatjk, hogy
minl eredmnyesebb tanulsi tapasztalatokhoz juttas- mely kognitv mveletek feleltethetk meg a kt f okta-
suk tantvnyainkat. tsi stratginak.

FELFEDEZSI KSZB

Reproduktv Direkt stlusok Produktv Indirekt stlusok

A B C D E F G H I J K
Tanul ltal
Veznyl Gyakorl Klcsns nellenrz Adaptv Vezetett Konvergens Divergens Egyni ntants
kezdem-
felfedezs felfedezs felfedezs
nyezett

Pedaggus dntsei Tanul dntsei

KOGNITV MVELETEK - MEMRIA KOGNITV MVELETEK A MEMRIN TL - FELFEDEZS

utnzs, elhvs, emlkezs, megnevezs, ismtls, meghatrozs, kategorizls, elkpzels, elgondols, tlet, terv, bemutats,
sszefoglals, sszehasonlts, elklnts, sorrendbe ttel, problmamegolds, elvtelezs, alkots, prblkozs, rtkels,
csoportosts, vlemny indokls, kvetkeztets, felpts, rendszerezs, konstruls

23. bra: Mosston s Ashworth (2008) tantsi stlusai

85
Nagyon fontos jra kiemelnnk, hogy a tantsi stlusok Graham, Holt/Hale s Parker (2013) pldul a stlusok he-
egyenrangak, nmagukban egyik sem jobb vagy rosz- lyett tantsi megkzeltseknek nevezi ket, s az albbi
szabb a msiknl. Azt, hogy melyik stlus ppen a meg- hat tpust emeli ki [181].
felel egy tananyag feldolgozshoz vagy a fejlesztsi 1. Interaktv tants; 2. feladattants; 3. trstants; 4.ve-
clok elrshez, tbb tnyez befolysolja. Ezek kzl zetett felfedezs; 5. kooperatv tanuls; s 6. a tanulk l-
kiemeljk magt a tananyagot, az adott gyakorlat bal- tal tervezett tanuls.
esetveszlyes jellegt, az adott osztly magatartsnak
sznvonalt, a felelssgtudatuk szintjt, az elkpzetts- Rink (2010) tantsi stratgiknak nevezi ket, s hat for-
gket s az adott tanrhoz kapcsold motoros, kognitv mt klnbztet meg [107].
s affektv clrendszert. 1. interaktv tants; 2. llomsos tants; 3. trstants;
4. kooperatv tants; 5. ntants; 6. kognitv stratgik,
Ahogy emltettk a tantsi stlusok legfbb klnbsgt amelyek mell hetedikknt beemeli a teamtantst.
az jelenti, hogy milyen mennyisg, nehzsg dnts s
felelssg el lltjuk tantvnyainkat. Egy gyakorlatias Shimon (2010) az eredeti elmlethez leginkbb illeszke-
pldn keresztl rzkeltetve knny beltni, hogy mi- d elnevezsekkel, hrom pedagguskzpont stlust
lyen nagy klnbsg van egy adott tananyag feldolgoz- (1.veznyl; 2. gyakorl; 3. nellenrz stlusok), s h-
sban, ha a tanulk(nak): rom tanulkzpont stlust emel ki (4. klcsns vagy
trstants; 5. vezetett felfedezses stlus; 6. divergens
elre meghatrozott feladatnl ugyanazt s ugyangy stlus) [185].
kell vgrehajtaniuk, kzvetlen pedaggusi felgyelet
04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN

mellett; Knyvnkben az oktatsi stratgikat szablyozselm-


elre meghatrozott feladatnl vlaszthatnak a megl- leti szempontbl a mr hivatkozott szakirodalmi httr
v kt vagy tbb lehetsg kzl nllbb feladat vg- alapjn strukturljuk, kivlasztva s felptve a magyar
rehajtssal; testnevelsi hagyomnyokhoz legjobban illeszked rend-
elre meghatrozott feladathalmazbl maguknak kell szert. A rendszert a 3. szm tblzatban jelentettk
kivlasztani a sajt kpessg- s kszsgszintjkhz meg a legfontosabb jellemzket sszegyjtve.
megfelel feladatot s a vgrehajts mennyisgt;
nllan talljk meg egy elre meghatrozott probl- Arendszer lnyege hogy a tantsi-tanulsi folyamatban
ma egyetlen j megoldst segtsggel vagy anlkl; ki, mikor s milyen mlysg dntseket hoz a tantsi
nllan talljk meg egy elre meghatrozott probl- rn. Apedaggusdominancij tantsi stlusok a direkt
ma tbb j megoldst segtsggel vagy anlkl; oktatsi stratgik krbe tartoznak, mivel a tanulkkal
kooperatvan egyttmkdve kell megtallniuk egy s a tanulssal kapcsolatos dntsek egszt vagy azok
elre meghatrozott problma egyetlen vagy tbb j nagy rszt a pedaggus hozza meg. A tanulkzpon-
megoldst; t tantsi stlusok pedig az indirekt oktatsi stratgik
nmaguknak vagy kooperatvan kell megalkotniuk a mdszertani repertorjt gazdagtjk. Itt a tanulk kerl-
problmt s megtallni arra a megoldsokat is. nek a kzppontba, s dominns szerepet vllalnak (kap-
nak) a sajt tanulsi folyamatukkal kapcsolatos dntsek
A testnevels nemzetkzi tantrgypedaggiai szakiro- meghozatalban. Akt alapvet stratgia jellemzjt s
dalma ugyanakkor az eredeti spektrumra alapozva, ms az egyes tantsi stlusokat a ksbbiekben kifejtjk rsz-
szempontokat is figyelembe vve mutatja be az egyes st- letesen.
lusokat.
Az emltett szakirodalmi httr alapjn lssuk milyen
konkrt mdszertani struktrkba rendezdnek az egyes
tantsi stlusok, mikor s mire alkalmazhatk!

86
STRATGIA
ALAPVET

JELLEMZ
TANULSI
OKTATSI

TANTSI CLOK, F TANULSSZERVEZS,


STLUS JELLEMZK FOGLALKOZTATS

Veznyl, a pedaggus egyttes, knny tlthatsg,


parancsol kvetse, frontlis differencils s az egyni
DIREKT, PEDAGGUSKZPONT

msolsa klnbsgek figyelmen kvl


hagysa
REPRODUKTV

Interaktv mozgstanuls egyttes, sikerorientlt tanuls


differencilt egyni klnbsgek
figyelembevtele
llomsos nll gyakorls csoportos autonm gyakorls
osztott figyelem
nellenrzses nll gyakorls pros, autonm gyakorls
csoportos szemlyes felelssg
Trstants felelssgvllals, pros, jl megvlasztott, egyrtelm
mozgselemzs csoportos szempontok
nehezebb ttekinthetsg
INDIREKT, TANULKZPONT

04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN


Kooperatv nll pros, elzetes felkszls
tanuls csoportmunka, csoportos csoportmunka nyomon
egyni felelssg kvetse
PRODUKTV

Konvergens problmamegold egyni, pros krdsek sszelltsa


felfedezs gondolkods, mozgsanyag megfelel
mozgstanuls kivlasztsa s felptse
Divergens kreativits, egyni, pros lehetsges megoldsok
felfedezs mozgstanuls ismerete
Tanulk ltal alkalmaz egyni, pros, jl elksztett feladatlista
tervezett gyakorls, egyni csoportos
tanuls felelssg

3. tblzat: Az oktatsi stratgik s tantsi stlusok jellemzinek sszefoglalsa

4.4. Direkt, pedagguskzpont oktatsi stratgik

4.4.1. Atradicionlis veznyl, kontrollra ptett tantsi stlus. Totlisan direkt oktats-
parancsol tantsi stlus rl akkor beszlnk, amikor a tanra sszes dntst a
Az iskolai testnevelsben csakgy, mint a sportletben pedaggus hozza meg, a tanulk csupn vgrehajtanak.
a leggyakrabban, s sokszor sajnos kizrlagosan alkal- A pedaggus dntsei kiterjednek a tananyag feldolgo-
mazott megkzelts a direkt utastsokra s kzvetlen zsnak menetre, a feladatok, gyakorlatok tpusra, a

87
bemutatsokra, az eszkzk kivlasztsra, az ismtls- sokban alkalmazott mdszereket is illeszteni az oktatsi
szmra, a pihenidk megvlasztsra, az esetleges cso- folyamatba. Habr a feladatokkal kapcsolatos dntse-
portok kialaktsra, a vlasztott jtkokra, a visszajelzs krt alapveten a pedaggus a felels, dntseit az rn
s rtkels kritriumaira, mdszereire. Ebben a stlus- trtn elzetes mozzanatok, a tantvnyok gyakorlsi
ban a differencilsnak nyoma sincs, mindenki egyszer- sikerei s reakcii befolysoljk. Ebben a stlusban a tan-
re, egy idben ugyanazt csinlja. Az ismtlsszmok s a anyag (tanuland ismeret, kszsg vagy kszsgcsoport)
pihenidk azonosak az egsz osztly szmra. Mindenki ltalban minden tanul szmra ugyanaz (egyttes vagy
ugyanazt, ugyanolyan szempontok alapjn s ugyangy csoportos osztlyfoglalkoztats) azzal a kittellel, hogy
gyakorol. A tantvnyoknak feltett krdsek szma mi- csakis abban az esetben trtnik 100%-ban ugyangy
nimlis, vagy egyltaln nem jelenik meg a testnevels- osztlyszinten, ha az valban minden tanul szmra
rn. sszessgben teht a mit, mirt, mikor, kivel s megfelel (pldul a bemelegts vagy a levezets sorn
hogyan krdsek a pedaggus kizrlagos dntsein gyakran addik ilyen helyzet). Kommunikcis jellemz-
mlnak. Habr nhny esetben, a tanrk egyes rsze- je, hogy legtbbszr a teljes osztlyhoz szl, mgis sok
iben rvid idre indokolhat ennek a stlusnak az alkal- szemlyes visszajelzst tartalmaz. Az interaktv tants
mazsa (pldul egyttes bemelegts kzben), rendsze- sorn azonban trekednnk kell arra, hogy lehetsg
res alkalmazsnak a httrbe kell szorulnia. Akorszer szerint minl tbb gyakorlat minl tbbszr differencilt
tanulsfelfogsok s oktatsmdszertan szempontjbl formban jelenjen meg11, ennek megfelelen a gyakorls
gyakran nehezen rtelmezhet, kevss hatkony tanu- kisebb csoportokban is trtnhet.
lsi krnyezetet teremt a testnevelsrkon.
A pedaggus szmra a gyakorlatok vgrehajtsnak
4.4.2. Interaktv tantsi stlus
04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN

nyomon kvetse, a gyakorlatok egymsra pltsgnek


A minsgi rtelemben hatkony s eredmnyes direkt irnytsa, a knnytsek s a neheztsek, az ismtls-
oktats nmagban hordozza a differencils s adap- szmok s pihenk a megfigyelsei alapjn dlnek el.
tivits szempontjait. Attl fggetlenl, hogy a legtbb Ha a tantvnyok feladatvgrehajtsaival kapcsolatos
dntst a pedaggus hozza, igyekszik ms tantsi stlu- megfigyelsei pontosak, akkor adekvt dntseket tud

88 J lehetsg erre a feladaton belli varicik mdszere, amelyrl az 5.5. alfejezetben lesz sz.
11
hozni a tanulsi folyamat szablyozsval kapcsolatban. PLDA AZ INTERAKTV TANTS
Ez mindenkppen a tantsi stlus elnyei kztt eml- FOLYAMATRA
tend szempont, amely megalapozza valdi hatkony-
sgt. Az interaktivits teht azt jelenti, hogy a pedag- Pontosan kijelljk a tantvnyok szmra, hogy
gus llandan figyelemmel ksri a tanuli reakcikat, mit fognak tanulni (pldul fektetett dobst). Ezt
feladatvgrehajtsokat, a vgrehajtsok sikeressgt, s kveten attl fggen, hogy globlis vagy par-
a szitucitl fggen megfelel vlaszokat kpes adni. cilis oktatst vlasztunk, megtrtnik az adott
Ha azonban a megfigyelsei bizonytalanok, esetleg tve- mozgs (vagy mozgsszakasz) pontos bemutatsa
sek, ha a feladatok adaptcija rosszul vagy nem trtnik (pedaggus ltal) vagy bemutattatsa (dik ltal),
meg, akkor knnyedn elcsszhat az oktats sikeressge, kiemelve a vgrehajts fkuszban ll mozgsta-
amely kzvetlenl kihat a tantvnyok tanulsi folyamat- nulsi szempontot. Megkezddik a gyakorls, amit
ra s motivcijra. Atapasztalt, gyakorlott pedaggusok folyamatos s specifikus visszajelzsek segtenek.
egyre jobb megfigyelkk vlnak, melynek kvetkezm- A gyakorls folyamatosan, egyre nehezed, egy-
nyekppen a dntseik is jobban illeszkednek a vals ta- msra pl gyakorlatokon keresztl zajlik, mi-
nuli ignyekhez. kzben lassan bvlnek a tanulsi szempontok is.
Agyakorlst nagyfok sikeressg kell, hogy jelle-
Gyakran elfordul, hogy a pedaggus feladatadsa, fel- mezze minden tanul szmra, vagyis knyszer-
adatmdostsai mellett (pldul Te gy csinld, te gy en adaptlnunk kell a gyakorlatot az gyesebbek
csinld!) a tanulknak is lehetsge van vlasztani a s kevsb gyesek szmra egyarnt (pldul a
knnyebb vagy nehezebb megoldsok kzl, annak r- feladaton belli varicik mdszervel). Ebbl fa-

04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN


dekben, hogy mindenkinek lehetsge legyen hasonl kadan osztlyszinten a tanulk 3-4 klnbz ne-
sikeressggel, illetve terhels mellett dolgozni. Ez a t- hzsg gyakorlatot vgeznek attl fggen, hogy
rekvs mr a dikok nmegfigyelseire is pt, ami ersti milyen elkpzettsgk van.
a kognitv jelenltet s a szemlyes felelssg nveked-
st. Ahogy a feladatokkal kapcsolatos dntshelyzetek-
ben egyre inkbb a tantvnyainkra tmaszkodunk, gy 4.4.3. Az llomsos vagy gyakorl
csempszhetnk indirekt eljrsokat a tanrba. Ezzel tantsi stlus
prhuzamosan pedig a tanuls egyre individulisabb jel- Adirekt tantsi stlusok sorban a kvetkez helyet az
legv vlik, ami alapvet felttele a hossz tv testne- llomsos tants foglalja el. Hagyomnyosan ez a t-
velsi cljaink megvalstsnak. pus szervezsben a csapatfoglalkoztatsi formknak
vagy a kredzsnek feleltethet meg, ahol a tanulk
A tantsi stlust leggyakrabban akkor alkalmazzuk, ha egyszerre, kisebb csoportokban dolgoznak, s folya-
egy mozgskszsget a pontos, vezet mveletek gya- matosan vltjk az egyes feladatvgzsi helyszneket,
korlsn, egymsra ptsn s tudatostsn keresztl llomsokat. Minden llomsnak sajt feladata van,
kvnjuk megtantani. A mozgstanuls korai szakasz- amely feladatok lehetnek hasonlak, de teljesen kln-
ban, amikor a tantvnyok mg nem kpesek kontrolllni bzek is. A tanulk nll tevkenysgnek lehets-
az adott mozgst, nem ez a legmegfelelbb mozgsokta- gei s a pedaggus rugalmasabb tevkenysgegyttese
tsi megkzelts. Atermszetes mozgsok fejldsekor, miatt az iskolai testnevels kedvelt s npszer tanu-
az gynevezett fundamentlis mozgsfejldsi fzisban lsszervezsi megoldsaknt tartjuk szmon ezt a ta-
a gyerekek a prblkozsokon, nll ksrletezsen, ntsi stlust. A tanulsszervezse viszonylag nll
felfedezsen keresztl tanulnak klnfle mozgsokat a feladatvgrehajtsokat vr el a tanulktl, ezrt az auto-
htkznapokban. Erre a tanulsi jellemzre ptve a felfe- nm gyakorls els igazi lehetsge. Rszben ebbl fa-
dezses tanulson alapul mdszerek segtik a legjobban kadan is sokkal nagyobb teret enged a sajt tempban
tanulsukat12. trtn gyakorlshoz.

Ezekrl a mdszerekrl ksbb mg ejtnk szt.


89
12
C D E F

B A
1,5-2 m

fal
04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN

24. bra: Az llomsos tantsi stlus teremelrendezsnek pldja (6 lloms, klnbz tananyag)

A 24. s 25. bra egy llomsos gyakorls plyarajzt milyen tananyagot kvnunk feldolgozni, milyen sorrend-
mutatja. Az llomsos tants a knyvhz tartoz DVD- ben helyezzk el a gyakorlhelyeket, milyen terhelst k-
mellkletben is megtekinthet. vnunk adni, illetve milyen clok rdekben alaktjuk ki az
llomsokat.
A feladatok kivlasztsa a pedaggus dntse alapjn,
de klnbz szempontok figyelembevtelvel trtnik. Agyakorls kzben minl gyakrabban alkalmazzunk ze-
Ilyen szempontok a rendelkezsre ll tr s az osztly- nt! Azene kivl s egyszeren elrhet motivcis esz-
ltszm arnya, az eszkzk hozzfrhetsge, az nll kz, radsul a zene hossza s ezzel egytt a gyakorls
s differencilt gyakorls megteremtse, az individuali- ideje szabadon igazthat. Ha vge a gyakorlsnak egy l-
zci (egynre szabottsg), illetve a vltozatos gyakorls lomson, akkor a zene meglltsakor a tanulk fejezzk
lehetsgnek motivcis ignye. be a gyakorlst, menjenek a kvetkez llomsra, majd
a zene bekapcsolsval kezdjk meg jra a feladatokat!
Afeladatokat szervezhetjk olyan mdon, hogy minden- Emellett javasoljuk, hogy az egyes llomsokon tlttt
ki vgighalad minden llomson, de vlaszthatv is te- idre vonatkozan inkbb idkeretet hatrozzunk meg,
hetjk rdeklds, illetve a kpessg-/kszsgfejlds mint ismtlsszmokat. Ha ismtlsszmokat s/vagy
szksgessge alapjn. Utbbi esetben nem felttlenl tbb feladatot adunk meg egy llomson, akkor ssze kell
vgez el minden feladatot minden tanul. hangolnunk az egyes llomsok feladatainak vgrehajt-
shoz szksges idt, hogy elkerljk a ttlensget. l-
Az llomsok s az llomsokon vgzett feladatok meg- talnos szablyknt krhetjk tantvnyainktl, hogy aki
tervezsekor fokozottan figyelembe kell vennnk, hogy kszen van egy adott feladatsorral, a vltsig gyakoroljon

90
tovbb. Az egyes llomsokon tlttt idt ebbl fakadan Altszm s a kialakthat terletek szma sszefgg.
is optimlisan kell megvlasztanunk. Ha lehetsgnk van hat terletet elhatrolni, akkor
egy 2428 fs osztly esetben 4-5 fs csoportokat
A24. bra egy komplex gyakorl ra frsznek tananya- alakthatunk. Acsoportokon bell minden esetben gya-
gt mutatja. Az A jelzs teremrszben a dikok k- koroltathatunk egynileg (pldul C), prban (pld-
lnbz erst gyakorlatokat vgeznek prokban. AB ul A), vagy egyszerre az egsz csoporttal is (pldul
teremrsz a labdadobsok gyakorlst teszi lehetv. E).
AC teremrszben dinamikus lberfejleszts trtnik,
mg a D helysznen lufiteng zajlik a rgmozdulat s Kevesebb lloms s nagyobb ltszm esetn beiktat-
a szem-lb koordinci javtsa rdekben, kooperatv hatunk pihen helyszneket a terhelsoptimalizls,
mdon. Az E plyarszen a hl fltti tadsok gya- illetve a kedvezbb eszkz- vagy helykihasznls cl-
korlsa zajlik zsinrlabdaszeren. Vgl az F terleten jbl. Pldul a hat lloms kzl a harmadik s a ha-
a prok zsmoly s labda segtsgvel az tmozdulatot todik aktv pihenhely, ami lehetv teszi, hogy kisebb
gyakoroljk tornabot felhasznlsval. Minden llomson terleten is nagyobb hatkonysggal dolgozzanak az
egy csoport kezd, melynek ltszma optimlisan 36 f. aktv llomsokon a tanulk. Az aktv pihens beiktat-
Acsoportok meghatrozott id elteltvel befejezik a gya- st (koopratv feladattal) s kevesebb, msknt beren-
korlst, majd az ramutat jrsval megegyezen to- dezett terlet trrajzt mutatja a 25. bra. Agyakorla-
vbbhaladnak a kvetkez betjelzs llomsra. tok a DVD-mellkletben megtekinthetk.

04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN


TBJS

ADD TOVBB!

Cl:
a kz elengedse nlkl
folyamatosan menjen krbe
a karika.

25. bra: Komplex, tllomsos akadlyplya trrajza feladatmeghatrozsokkal

91
Az egyes llomsok kijellsekor fokozottan gyelnnk szmos gyakorlat a ksbbiekben is alkalmazhat lesz.
kell arra, hogy a feladatok ne okozzanak balesetveszlyes Alaminlt feladatkrtya tarts megoldst knl a tanrai
helyzeteket, illetve a helysznek megfelelen el legyenek felhasznlsra, s knnyen ragaszthat akr az adott l-
klntve egymstl. Erre klnsen kisiskolskorban a lomst jell bjhoz, eszkzhz vagy falfellethez. A26.
plya kereszt-, illetve hosszirny berendezse a megfe- s 27. bra egy-egy feladatkrtya-pldt mutat13.
lel megolds.

A 25. brn t llomst ltunk, amelyben egyszerre je-


lennek meg klnbz futsok, szkdelsek, gurulsok,
s az egyenslyozs. Akzps plya funkcija az aktv
pihens, ahol egy kooperatv jtkot jtszanak a tanulk.

Atantsi stlus alkalmazsa sorn a legnagyobb nehz-


sget az llomsok kialaktsa s az egyes feladatok el-
magyarzsa jelenti. Hagyomnyosan ezzel a helyzettel
gy birkztunk meg, hogy llomsonknt leveznyeltk,
hogy ki, hova, milyen eszkzket tegyen le, majd minden
llomson bemutattattuk a feladatot. Taln nem kell k-
lnsebben bizonygatnunk, hogy ez a megolds rengeteg
szervezssel s idrfordtssal jrt, amely gyakran fe-
04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN

gyelmezsi knyszert is szlt, gy mr a gyakorls elejn


megneheztette a pozitv lgkr fennmaradst. Hogyan
tudnnk ezt clszerbben, hatkonyabban s fleg a di-
kokat egyszerre aktivizlva megoldani?

Az llomsos tants akkor lesz hatkony, ha a tantv-


nyok ismerik a klnbz eszkzk hordsnak mdjt,
s tapasztalatuk van az llomsok kialaktsban. Eh-
hez eleinte termszetesen nem nlklzhetjk a kz-
vetlen kontrollt, azonban a rendszeres gyakorls ered-
mnyekppen a tanulink mr els osztlytl kezdve
egyre nllbbakk tudnak vlni, s gyorsan eljuthatnak
az nll, feladatkrtyk vagy elzetes rajzok (pldul
flipcharttbln) alapjn trtn teremberendezshez.
Afeladatkrtyk olyan oktatsi segdeszkzk, amelyek
vizulisan tesznek rthetv s egyrtelmv egy-egy ta-
nulsi feladatot vagy plyaelrendezst a dikok szmra.
Afeladatkrtyk hasznlatnak bevezetsvel kapcsolat-
ban azt javasoljuk, hogy kezdetben minden csoport azo-
nos feladatkrtykkal dolgozzon. Ha megtanuljk a jel-
zseinket s az alkalmazs mdjt, fokozatosan tehetjk
egyre komplexebb a mdszert. A feladatkrtyk szl-
hatnak egyneknek, proknak s csoportoknak egyarnt,
tovbb rdemes ket hossz tvra kszteni, hiszen 26. bra: Feladatkrtya (plda)

92 Tovbbi feladatkrtykat tartalmaz a mellklet.


13
AFELADATKRTYA ELNYEI

Jelentsen cskkenti a szervezsi idt.


Alts s a halls msknt kapcsoldik be a fel-
adat megrtsbe, mint a hagyomnyos magya-
rzat s bemutats esetben, gy rdekesebb s
motivltabb teszi a vgrehajtst.
Afeladatot nem a pedaggus adja kzvetlenl, ha-
nem maga az eszkz (feladatkrtya), ami segti a
vltozatos tanulsi felttelek megteremtst.
27. bra: Plda feladatkrtyra (Benk Alexandra s Dek Mria Afeladatok megrtshez nem csupn a megfigye-
rajza) lsi s utnzsi kpessgre, hanem a magasabb
rend gondolkodsi folyamatok bekapcsolsra is
Afeladatkrtyk felptse vagyis az, hogy mit tartal- szksg van.
maz s milyen jellseket hasznl sokfle lehet a kor- Lehetv teszi a csoportok szmra az egyes fel-
osztlytl, elkpzettsgtl, tananyagtl s az oktatsi adatok kzs, kooperatv rtelmezst, ami ersti
cljainktl fggen. A feladatkrtykon meghatrozhat- a kognitv s affektv tanrai clok megvalstst.
juk pldul a pontos feladatokat, azok sorrendjt s az Segti az egyni vezeti szerep s egyms segt-
ismtlsek szmt egyarnt. Jellhetjk ket klnbz snek formldst azltal, hogy a feladatokat sok
esetben kzsen kell megrteni s feldolgozni.

04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN


sznekkel, amelyekkel tbb nehzsgi fokozatot is kiala-
kthatunk (hasonlan a splyk sznezshez). Nyitot- Afeladatkrtya feladatai fokozatosan nehezthetk,
tabb is tehetjk a tanulst azzal, hogy vlaszthat gya- amellyel brmilyen egyszersg, vagy ppen bo-
korlatokat runk r klnbz nehzsggel, vagy ppen nyolultsg feladat adhat.
egynileg vlaszthat ismtlsszmokat hatrozunk meg Tmogatja az autonm, nll feladatvgrehajtst,
(pldul: 812 db; minimum 10 db vagy az egyni leg- ami kedvezen hat vissza a bels motivcis rend-
jobb teljestmny 50%-nak megfelel az ismtlsszm). szerre.
Ersti a pedaggus s a tantvnyok kztti bizalmi
Arajzok mellett alkalmazhatunk audioalap feladatmeg- viszonyt.
hatrozsokat, amelyek hanglejtsz segtsgvel nyj- Reproduktv s produktv tanulsi clok rdekben
tanak informcit, de akr videoalap feladatkitzssel egyarnt alkalmazhat.
is ksrletezhetnk. Afeladatkrtyk egyttal lehetsget
teremtenek indirekt, problmamegoldst ignyl moz- Az llomsos tants egyik nagy elnye a pedaggus
gsfeladatok megadsra is (pldul: Ugorj t a gumi- helyezkedse szempontjbl, hogy rugalmasan vl-
szalag fltt ngy klnbz mdon, majd gyakorold be ket toztathatja a helyt, clzottan mehet oda segteni vagy
sorrendben!). Errl mg az indirekt mdszerek trgyal- ppen ellenrizni, rtkelni az egyes llomsokhoz.
sakor szt ejtnk. A megfigyelsei a hatkonysg szempontjbl teht
kulcsfontossgak. Ahol valami problmt szlel, azon-
nali segtsgadssal lhet, illetve megerstheti a kivl
feladat-vgrehajtsokat14. Ha albbhagy egy-egy tanul
vagy csoport lelkesedse, illetve lthatan nem figyelnek
oda a feladatok minsgi vgrehajtsra (esetleg nem r-
tik azt), a pedaggusnak be kell avatkoznia, hogy fenntart-
sa a koncentrcit, vagy pontostania kell az elvrsait.

J pldkat ltunk erre a DVD-mellkletben is.


93
14
4.4.4. Az nellenrzs bekapcsolsa feladaton belli varicik) vagy egy tananyagcsoport,
a tanulsi folyamatba, az sportg kr (pldul rplabda alaptsei feladatok
nellenrzses tantsi stlus kztti varicik), illetve tbb tematikumbl, sportgbl
Atanrk folyamn, az egyre nllsod s az egyre fe- vlogatva.
lelssgteljesebb tanuli rszvtel lehetv teszi, hogy
bekapcsoljuk az nellenrzs lehetsgt a tanulsi Afeladatokat a pedaggus rja el, azonban a dikoknak
folyamatba. Az nellenrzses stlus sorn a tanulk lehetsge van vlasztani kzlk a sajt tudsszint-
olyan nll feladatokat kapnak, amelyek elvgzst jknek, fejldsi szksgletknek vagy akr rdekl-
egy nellenrzsi listn (28. bra) nmaguknak jellik. dsknek megfelelen. A gyakorlatban bevlt, hogy a
Afeladatokat egynileg, prban vagy maximum ngyfs tanulknak pldul a felsorolt 12 gyakorlatbl szabadon
csoportokban clszer szervezni, a feladatokhoz pedig vlasztott 8-at kell megcsinlniuk.
klnbz llomsokat, terleteket elklnteni. Atan-
tsi stlus legegyszerbb megjelensi formja, amikor Az ellenrz lista tartalmazhatja magt a feladat lerst,
minden tanul egy nll feladatlapot kap, amelyen fel ugyanakkor a vgrehajts minsgvel kapcsolatban is
vannak sorolva s/vagy le vannak rajzolva a gondosan adhat informcit (pldul, hogy mire figyeljen a tanul
kivlasztott s egymsra ptett feladatok. A dikok az adott mozgs vgrehajtsa kzben). Ebben az esetben
mikrocsoportokban haladnak vgig az egyes meg- inkbb nrtkel lapnak nevezzk. Termszetesen k-
felel szerekkel, eszkzkkel elltott llomsokon. rltekinten segtennk kell a folyamatot, vagyis a speci-
Amikrocsoportokon bell a tanulknak egyni s/vagy fikus visszajelzsnek s a vgrehajtsok egyni nyomon
pros munkaformban kell az egyes gyakorlatokat elv- kvetsnek itt is kulcsszerepe van.
04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN

geznik, majd az adott gyakorlat vgeztvel rgztik lap-


jukon a teljests tnyt. Ajells trtnhet egy egyszer Az nellenrzses tants sorn mr egszen autonm
pipval, az ismtlsszm bersval, illetve az instrukci- mdon is szervezhetjk a tanulst. Pldul az elre elk-
knak megfelelen ms mdon is. sztett, klnbz nehzsg hrom feladatkrtya kzl
a dikoknak els lpsknt ki kell vlasztaniuk a sz-
mukra optimlis nehzsgt (sznkddal trtn jells
javasolt), majd a feladatkrtyn szerepl gyakorlatokat a
kijellt s feladatkrtykkal is jellt terleteken (pl-
dul dobsgyakorlatok, ugrktl gyakorlatok, futiskolai
gyakorlatok kln helyszneken) egynileg, szabadon,
meghatrozott id (pldul 15 perc) alatt kell elvgezni-
k. Nincs meghatrozva a gyakorlatok sorrendje, de az
igen, hogy melyik gyakorlat hol vgezhet el, illetve hogy
egy gyakorlhelyen egyszerre legfeljebb 3-4 tanul tar-
tzkodhat. Ez esetben teht legalbb 8-9 klnbz kis-
terletet kell levlasztanunk, amelyek kztt a tanulk
25. kp: Adikok a sajt nellenrz listjukat (feladatlapjukat) tl- szabadon haladhatnak, folyamatosan figyelve egyms
tik testnevelsrn. tevkenysgt. Minden teljestett feladat vgn jellik a
teljestst az nellenrz feladatkrtyjukon.
Az nellenrz listk (vagy feladatlapok) fontos jellem-
zje, hogy a rajta lv feladatok tudatosan szelektltak Afeladatkrtya nem csupn arra alkalmas, hogy a vg-
a pedaggus rszrl. A feladatok csoportosulhatnak rehajts mennyisgt jellje rajta a tanul, hanem lehet-
egy mozgsanyag kr klnbz nehzsgi fokozatok sgnk van a minsggel, sikeressggel kapcsolatban is
alkalmazsval (pldul dobsok klnbz tvolsgra visszajelzst krni tlk.

94
Neved: .............................................................................................. Osztlyod: ................................... Dtum: ................................

Krlek, hogy minden llomson tltsd az nellenrz lapot gy, hogy egy jelet teszel az elvgzett feladat utn.

FELADAT HELYE S MEGNEVEZSE MENNYISGE PIPA HELYE

A) Finesz sarok
A1. pros fekvtmasz gyakorlat 8-12 db, 2 sorozat
A2. statikus alkartmasz 8-12 db, 2 sorozat
A3. NETFIT hasizomgyakorlat 8-12 db, 2 sorozat
B) Tlcsres zsinrlabda
Rszt vettem a jtkban
C) Lufiteng
Rszt vettem a jtkban
D) Ugriskolai gyakorlatok
D1. tfuts a rudak fltt 3 kr
D2. Szkdels pros lbon 3 kr

04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN


D3. Terpesz-zr szkdels 3 kr
D4. Szkdels oldalt arccal kifel 3 kr
D5. Szkdels oldalt arccal befel 3 kr
E) Labdadobsok falhoz
E1. Mells ktkezes dobs 15-18 db
E2. Fels ktkezes dobs 15-18 db
E3. Als ktkezes dobs 15-18 db
E4. Fels egykezes dobs 15-18 db
F) tmozdulat gyakorlsa
ll labda tse legalbb 6 db

Kedvenc llomsom a .............................................. jel volt. (A, B, C, D, E, F)

A fejldsem szempontjbl a ......................................... jel volt a leghasznosabb szmomra.

A mai rn a magatartsomra ......................................... pontot adok magamnak. (110-ig)

Alrs: ...................................................................................

28. bra: nellenrz lista (minta)

95
Pldk Gyakorlati tapasztalatunk szerint hatkony, ha az egyni
1. Tudok helyben labdt vezetni vltott kzzel, hiba nl- s a pros munkban trtn szervezst idnknt vlto-
kl egyms utn 20-szor. gatjuk, mivel az egynileg vgrehajtott feladatok egy id
2. Tudok helyben szimpla vagy kettztt szkdelssel utn unalmass vlhatnak. Egyms ellenrzse fokozott
ugrktelezni 25-szr. X szemlyes s trsas felelssget kvn, amely visszahat
3. Aclbadob gyakorlatban 10 ksrletbl 7 -szer si- a pozitv tanulsi krnyezethez szksges viselkedsfor-
kerlt betallnom. mk fejldsre.

4.5. Indirekt, tanulkzpont oktatsi stratgik

4.5.1. Trstants, trstutorls (n hetnk ki, s a mdszer alkalmazhat a teljes tanrn


tantalak tged, utna te tan- (ritkn), az egyik rarszben (gyakran) vagy akr csak
tasz engem) egy-egy feladatra vonatkoztatva is. Atrstants sorn
A trstants s trstutorls nem jkelet tevkeny- knyszeren ptennk kell a tantvnyok magasabb
sg a testnevelsben, hiszen a gyakorlatban nagyon rend kognitv funkciira, kritikai gondolkodsukra, ko-
sok kollga alkalmazza klnbz eljrsait. A NAT operatv tevkenysgformikra.
2012 a 912. vfolyam ciklushoz sorolja, m mr jval
04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN

korbbi vfolyamokon alkalmazhat ez a tantsi stlus. Legegyszerbb verzijban mg nincs sz szerinti ta-
Ha a gyermekek termszetes fejldsbl indulunk ki, nts, csupn az elre megadott szempontok alapjn
akkor mr egszen kisgyermek korban knnyen fel- trtn trsrtkels, illetve az azt kvet (vagy kzbe-
ismerhetjk ezt a trsas tevkenysget, mint az aktv ni) rvid visszajelzs, megbeszls trtnik a trs ltal
szabad jtk velejrjt. Amikor az vodsok klnb- megfigyeltek alapjn.
z jtkokat tantanak egymsnak, vagyis egy-egy jtk
szablyt mondjk el a trsaiknak, vagy ppen mozdu- Komplexitsban azonban a tapasztalat s az letkor
latot tantanak egymsnak (hangslyosan jellemz ez elrehaladsval egyre nehezed szitucik tervezhe-
a testvreknl), akkor valjban ugyanez trtnik. Sok tk.
tanulnl gy sztnsen jelen vannak azok az alapvet
tapasztalatok, amelyekre knnyedn pthetnk test- Atananyag kivlasztst, felptst (az egymst
nevelsrn is. kvet feladatokat) s els kommunikcijt (be-
mutatst, kzlst) a pedaggus vgzi, azonban a
Atrstants sorn a pedaggus olyan feladatokat pt gyakorls sorn trtn visszajelzs s rtkels
fel, amelyek segtsgvel oktatsi helyzetet teremt alapveten a tantvnyok feladata. Az alkalmazs
a tantvnyai kztt. A trstants mr indirekt stra- elfelttele, hogy a tanulknak legyen tapasztala-
tginak tekinthet, mivel a tantvnyoknak jelents tuk az adott mozgsrl s annak tanulsi (vgre-
dntslehetsgeik lehetnek a tananyag kivlasztsa, hajtsi) szempontjairl (29.bra).
feldolgozsa, kommunikcija, illetve a kapcsold A tananyag kivlasztst s felptst a pe-
visszajelzs s rtkels tekintetben. Abban a kr- daggus vgzi, a feladatok kommunikcijhoz
dsben, hogy mennyi felelssget helyeznk a vlluk- azonban feladatkrtyt alkalmaz. Afeladatkrtya
ra, s milyen nehzsg feladatot ksztnk el, ter- tartalmazza az egymsra pl feladatokat, azok
mszetesen a mi dntsnk szksges. A trstants tanulsi (s megfigyelsi) szempontjait, amelyet
sorn tbb prhuzamos oktatsi s nevelsi clt tz- a dikoknak kell egymsnak elmondaniuk s be-

96
TRSMEGFIGYEL, RTKEL LAP Dtum: ..............................................
Tmakr: Labdavezets kzzel, helyben
Osztly: .............................................

Feladat:
Keressetek magatoknak egy sajt, res terletet! Vlassztok ki, melyiktk lesz elszr a megfigyel s ki a bemu-
tat. A bemutatnak folyamatosan 30-szor kell lepattintania a labdt elszr jobb kzzel, majd 30-szor bal kzzel.

Satrozd be, hogy szerinted mi jellemz a trsad mozgsra!


(A 3 fejecske kzl csak egyet satrozhatsz!)

A megfigyel neve: ................................................................................. A bemutat neve: ................................................................................

Alaphelyzetben Az ujjak nyitottak A kz pumplja, A labda


enyhn hajltott s rsimulnak a nyomja a labdt cspmagassgig
atrd s a csp labdra pattan

04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN


jobb kz

bal kz

nem jellemz nha jellemz mindig jellemz

29. bra: Trsrtkel lap a labdavezets tanulshoz (minta) [186 nyomn]

mutatniuk. Avisszajelzs s az rtkels a dikok


feladata, ahogy az az 1.pont pldjban is megtr-
tnt.
Atananyag megjellst a pedaggus vgzi, a fel-
adatok kivlasztsa azonban vagy a pedaggus s
a dikok kzs vagy a dikok nll tevkenysge
rvn valsul meg. Afeladat kommunikcijaknt
ismt feladatkrtyt alkalmazunk, amelyre term-
szetesen a fenti szempontok rvnyesek. A visz-
szajelzs s az rtkels a dikok feladata, ahogy
azt az 1. s 2. pontban is rgztettk.

97
ALAPVET SZEMPONTOK A TRSTANTSI FELADATOK SIKERES ALKALMAZSHOZ

A kivlasztott mozgsanyagnak egyszernek kell Atanulkat elszr fel kell kszteni arra, hogy mit
lennie. jelent a tants s mik a tevkenysgkkel kapcso-
A mozgsanyag megfigyelsi s rtkelsi szem- latos elvrsaink. Erre j mdszer, ha elszr a
pontjainak egyrtelmnek, knnyen megfigyelhe- pedaggus mozgstantsi tevkenysgvel kap-
tnek kell lennik, ellenkez esetben hatstalann csolatos mozzanatokat kell megfigyelnik, s azt
vlik a modell. megprblni tltetni a sajt ksbbi tevkeny-
A proknak felelssggel, nllan s egymst sgkbe. A folyamatos, veken t tart, hatkony
tmogatva kell gyakorolniuk. Lnyeges, hogy a ko- oktatsi tevkenysgrendszer hatsra, a tanulk
operativitst biztost kommunkcinak pozitvnak, latens mdon is elsajttanak bizonyos konkrt
tolernsnak, empatikusnak s nem fenyegetnek tantsi technikkat (pldul pozitv megersts,
vagy ppen lekicsinylnek kell lennie! hibajavts), s klnsen megfigyelsi szemponto-
Avisszajelzs vonatkozhat egy mozgs mennyisgi kat, hiszen azokkal nap mint nap tallkoznak.
(10-bl 6 sikerlt) vagy minsgi eredmnyess- A trstants megfigyelsekor a pedaggusnak
gre (6-bl csak 3-szor volt helyes, a megfigyelsi a trsas egyttmkdsre kell sszpontostania.
szempontnak megfelel a vgrehajts). Nem a gyakorlatot vgz tanul munkjt kell teht
A feladatok osztlyfoglalkoztatsban vagy csapat- rtkelnie, hanem a tutor szmra kell visszajel-
foglalkoztatsban is kiadhatk. zst adnia arrl, hogy az mit rzkel/mutat helye-
Aprok kialakthatk gy, hogy az adott mozgsban sen s mit nem.
04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN

gyesebb tanulk tutorljk elszr a trsaikat,


majd azutn cserljenek szerepet!

sszefoglalva elmondhat, hogy a trstants s a [189]), akik mindannyian kidolgoztak iskolban alkalmaz-
trstutori feladatok klnsen fels tagozattl rde- hat kooperatv mdszertani modelleket. Kagan mun-
kes, motivl s a teljes szemlyisget foglalkoztat, pro- kssga magyarul is megjelent, ennek hatsra egyre
duktv tanulst elsegt mdszertani eszkznek tekint- tbben kezdtek alkalmazni kooperatv tanulsszervezsi
hetk. eljrsokat az iskolkban [190].

4.5.2. Kooperatv tanuls Slavin 1995-ben tbb mint 100, a kooperatv tanuls ha-
A kooperatv tanulst tmogat tantsi stlus a dikok tkonysgval foglalkoz pedaggiai kutats elemzst
kztti szocilis kapcsolatokban rejl tanulsi motivci vgezte el [191]. Szakirodalmi sszegzsben a kvetke-
kiaknzsra pl. A modell olyan csoportos tanuls- zket rgztette.
szervezsben gondolkodik, amely sorn a csoportoknak Akutatsok 64%-ban a kooperatvan dolgoz cso-
egy kzs cl rdekben kell egyttmkdnik. Akzs portok jelentsen eredmnyesebbek voltak s jobb
cl elrsnek felttele, hogy minden tanul hozz tegye teljestmnyt produkltak, mint ms tanulsszerve-
a sajt erfesztseit. Akooperatv tanuls/tants md- zssel tanul trsaik.
szereinek ttri kztt emlthetjk John Dewey-t, aki mr A kooperatv csoportokban sokkal jobban fejldtek
huszadik szzad elejn alkalmazott projektmdszert, a klnbz kpessg vagy ms-ms etnikai hova-
ahol a tanulknak egytt kellett megterveznik s a gya- tartozs tanulk kztti szemlyes kapcsolatok.
korlatban megvalstaniuk feladataikat. Ksbb ttrk- Akooperatv tanuls hatkony brmely vfolyamon
knt tekinthetnk David s Roger Johnsonra (1975 [187]), s brmely tantrgy esetben.
Robert Slavinre (1983 [188]), majd Spencer Kaganre (1990

98
Az iskolai testnevelsben trtn alkalmazsval kapcso- ms meghallgatsa, vitarendezs, konfliktuskezels,
latos kutatsok egyelre nem tl szles krek, mondhat- problmk megoldsa) hozzjrulnak a csoportdina-
ni viszonylag kevs ll rendelkezsre bellk [192; 193]. mika alakulshoz, a bizalom s az rzelmi biztonsg
Ami azonban gy is megllapthat, hogy a kooperatv mo- kialakulshoz. Aheterogn csoportok hatkony esz-
dell a testnevelsben: kzei a szocilis el- s befogads nvelsnek, egy-
ms megismersnek, az etnikai, kpessgbeli, nemi
fejleszti a szemlykzi kapcsolatok kialakulshoz s szociokulturlis klnbsgek kezelsnek, illetve
szksges kszsgeket, a motorikusan kevsb gyesek segtsnek, s mind-
fejleszti a szemlyes felelssgrzetet a tanulssal ezeken keresztl az osztlykzssg formlsnak.
kapcsolatban, 5. Megosztott vezets s megosztott felelssg.
magasabb aktv rszvteli arnyokat tesz lehetv, Acsoportszervezs sorn a vezet kijellse ltal-
nveli annak a valsznsgt, hogy a dikok segtik ban nem trtnik meg direkt mdon. Az egyes felada-
egymst a mozgstanulsban, tok sorn ltalban automatikusan vezeti szerepbe
kpes a mozgskszsgek s a jtkstratgik tanul- kerlnek egyesek, de ez a szerep rugalmasan vltoz-
st kedvezen befolysolni. hat a feladattl fggen. Ha konkrt vezet vlaszts
trtnik, akkor trekedni kell arra, hogy belthat idn
Aklasszikus kooperatv tanuls jellemzi kztt az alb- bell e szerepkrben mindenkire sor kerljn.
biakat emeljk ki rviden [194; 195 nyomn]. 6. Apedaggus szervez s ellenrz szerepet tlt be.
1. Pozitv, klcsnsen fgg viszony a trsaktl. A pedaggus a tanulsi folyamat facilittora, nem
Acsoporttagok csak egymst segtve rhetik el a k- kzvetlen irnytja. Csak akkor avatkozik be, ha fel-

04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN


zs clt, amelyben minden tagnak megvan a sajt el- ttlenl szksges, inkbb krdsekkel segt tovbb-
kpzettsghez mrt feladata. Afeladatok, szerepek lendlni egy-egy problmn, mintsem tlkezik vagy
kiosztsa ugyancsak kzs felelssgi krbe tartozik. megmondja a megoldst.
2. Klcsns, tmogat interakcik.
Acsoport tagjainak fel kell ismernik, hogy segtenik, Afentieket megerstend Kagan (2001) kooperatv tanu-
tmogatniuk, motivlniuk kell egymst annak rdek- lsra vonatkoz, ltalnosan elfogadott ngy alapelve a
ben, hogy minl jobb kzs eredmnyt tudjanak elrni. kvetkez [196 nyomn]:
3. Egyni beszmoltathatsg, szemlyes felelssg. 1. prhuzamos, egyidej interakcik;
Az egyni beszmoltathatsg olyan kvetelmny a 2. pt egymsrautaltsg;
pedaggus szmra, amelyet az egyes csoportoknak 3. egyni felelssg;
adott feladatok konstrukcijakor kell vgiggondolnia. 4. egyenl rszvtel.
Hogyan teremti meg, hogy a csoport minden tagja dol-
gozzon? Hogyan jrulnak hozz az egyes teljestm- A kooperatv tanulsi modellben ltalban 26 fs cso-
nyek a kzs vgclhoz? E kt krds vgiggondolsa portokat alaktunk, akik az adott feladat befejezsig k-
egyrszt segti, hogy a pedaggus kontroll szerepe zsen dolgoznak. Apedaggus tbbnyire valamilyen rs-
megmaradjon (senki ne tudja kihzni magt a tanuls- ban megjelen feladatot jell ki a csoportok, azon bell
bl, ellenrizhet legyen az egyn), msrszt a cso- az egynek szmra, amit ltalban egy, de inkbb tbb
port mkdsekor a cl elrsekor megjelen kzs rn keresztl kell megoldaniuk. Afeladatlersok gyak-
siker s jutalom segtsgvel fokozott felelssget ran projektmdszer jelleggel jelennek meg, s az albbi
breszt egyms irnt. sszetevket tartalmazzk.
4. Szemlykzi s kiscsoportos kszsgek, heterogn cso-
portsszettel. Aprojekt elnevezse, a vgs cl, produktum megne-
A kooperatv tanuls sorn, a csoporton belli alap- vezse, vagyis mit kell sszelltania az adott csoport-
vet kommunikcis szablyok s lehetsgek (egy- nak.

99
HAGYOMNYOS CSOPORTMUNKA KOOPERATV TANULSI CSOPORT

Nincs pozitv fggs a csoporton bell. Pozitv fggs van a csoporton bell.

Nincs egyni felelssg. Egyni felelssg.

Homogn csoport. Heterogn csoport.

Kivlasztott csoportvezet irnyt. Kzs tanulsirnyts a csoporton bell.

Afeladatmegolds s a csoporttagok egymssal val


Afeladatmegolds ll a kzppontban.
kapcsolata egyformn fontos.
Aszocilis kompetencia vagy elfelttel, vagy nem
Fontos a szocilis kompetencia fejlesztse.
szmt.
Atanr figyelemmel ksri a csoport munkjt s
Atanr nem avatkozik bele a csoport munkjba.
szksg esetn segten beavatkozik.
Nincs evalvci, a tanulsi folyamat reflektlsa s Az evalvci, illetve a tanulsi folyamat reflektlsa s
rtkelse a csoport feladata. rtkelse a csoport feladata.
04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN

4. tblzat: Ahagyomnyos csoportmunka s a kooperatv tanulsi csoport jellemzi [197 nyomn]

Milyen kritriumok alapjn lesz rtkelve az adott pro- Akonkrt kooperatv mdszerek vonatkozsban a test-
duktum? nevelsben kiemeljk az ellenrzs prban, a szakrti
Milyen lpsekben, feladatokat megoldva kell haladni mozaik (jigsaw), a TGT s a Co-op technikkat.
a vgs clig?
Kinek milyen feladata van, illetve milyen szerepeket Az ellenrzs prban mdszer mkdsnek alapjt
kell betlteni a csoportban? a trstantsban ltott pros tantsi feladatok adjk,
Milyen segtsg, segdanyag, eszkz hasznlhat? amelyet ngyfs csoportokba szerveznk. Akt pros
Milyen idkeretek llnak rendelkezsre? egymst tantja a meghatrozott mdon, majd kzsen
Milyen specifikus szablyoknak, kvetelmnyeknek bemutatjk s rtkelik egyms sikeressgt. Amd-
kell megfelelni a folyamat sorn? szer gy is alkalmazhat, hogy a gyakorls utn a pr
Milyen mdon s lpsekben trtnik az egyni s cso- tagjai a msik pr tagjait rtkelik.
portszint rtkels? A jigsaw vagy szakrti mozaik mdszer sorn
hrom vagy ngy azonos ltszm csoportot alak-
Szeretnnk ugyanakkor rmutatni arra, hogy attl, tunk, s beszmozzuk a tanulkat (1, 2, 3, 4). Eze-
hogy csoportokban dolgozunk, nem hasznlunk auto- ket a csoportokat nevezzk sajt csoportoknak.
matikusan kooperatv mdszereket. A hagyomnyos Asajt csoportok minden tanulja elmegy az elre
csoportmunka s a kooperatv tanulsi csoport kztti kialaktott, egyni sorszmnak megfelel tanulsi
klnbsgekre mutat r hidy (2005, [197]) Johnson s llomsra, ahol valamilyen feladat vagy tma szak-
Johnson (1994) nyomn, amelyet a 4. szm tblzatban rtjv vlik. gy az llomson keletkezett j cso-
mutatunk be. portok az azonos sorszm tanulkbl fognak llni.
Ha megtanultk az lloms feladatt, akkor minden

100
csoport visszarendezdik az eredeti sajt csoport- javasolt megtartani a heterogn csapatalaktst a ver-
jba, s mindenki megtantja a trsaknak a korbban seny alatt is). Averseny vgn minden tanul megkere-
tanultakat. si az eredeti csapatt, s sszeadjk az eredmnyeket.
Nzznk pldaknt egy ltalnos mozgsanyagot 24 Az egyni s az eredeti csapateredmnyek egyarnt
fs osztly esetben! A pedaggus 6 klnbz fel- lnyegesek. Ez a megolds klnsen jl mkdik az
adatkrtyn elkszt 2-2 bemelegt gyakorlatot k- egyni versenyek esetben, ahol ezzel a szervezssel
lnbz izomcsoportokra, majd 6 llomst jell ki a minden tanulnak fontos szerepe lesz a vgeredmny
teremben. Kijelli a 4 csoportot, minden csoportban 6 szempontjbl.
fvel (1-tl 6-ig szmozva). Minden tanul a sorszm- A Co-op formula esetben az egyes csoportok ki-
nak megfelel szakrti csoportba kerl, ahol a felada- sebb, sajt projektelemeken dolgoznak. Ha kidolgoztk
ta, hogy megtanulja az adott bemelegt gyakorlatokat. a sajt rszket, akkor a nagy projekt rdekben a ki-
Ha megjegyeztk ket, akkor visszamegy mindenki a sebb csoportoknak ssze kell hangolniuk a tevkeny-
sajt csoportjhoz, s megtantja (levezeti) a sajt gya- sgket.
korlatait. gy a 6 fs eredeti csoportok minden tagja 2-2
gyakorlat szakrtje lesz, s egymst melegtik be a A kooperatv tanulsmdszertan mg szmos lehet-
dikok. sget knl, amelyet terjedelmi okokbl itt nem tudunk
Aplda termszetesen nagyon egyszer, ennl komp- bemutatni. Javasoljuk azonban, hogy a mr emltett
lexebb mozgsanyag is felpthet az elzetes tuds- szakirodalmi httr felhasznlsval tovbbi tleteket
szintre ptve [pldul tornajelleg gyakorlatsorok, valstsanak meg a testnevelsrkon.
tnc, kreatv tncsorok termszetes alapmozgsokat

04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN


felhasznlva, sportgi mozgsanyagok tematizlt gya- sszefoglalva elmondhatjuk, hogy a kooperatv tanuls
korlsa (klnbz tsgyakorlatok, dobsgyakorla- a testnevelsben csakgy, mint ms trgyak esetben
tok, ugrsgyakorlatok)]. is kezdetben jelents idbefektetst ignyel. Ahogy a
A TGT vagy csapat-jtkbajnoksg modellben hete- gyerekek megismerik az egyes szervezeti kereteket s
rogn csapatokat alaktunk, amely csapatok a gyakor- feladattpusokat, a mdszer alkalmazsa egyre keve-
ls sorn egytt dolgoznak, gyakorolnak. Megfelel sebb idt emszt fel. Akooperatv oktats elnye, hogy
gyakorlsi idt kveten a bajnoksgra (versenyre) az a szocilis kompetenciafejleszts, a csoportinterakcik
eredeti csapatokbl kpessgszint szerint alaktunk s a szemlyes felelssg eltrbe kerlnek, a di-
futamokat vagy j csapatokat (sportjtkok esetben kok alkot s produktv mdon vesznek rszt a folya-

101
matban. Olyan tapasztalatok birtokba kerlhetnek, lemzje, hogy a pedaggus soha nem mutatja s/vagy
amelyek ms tantsi stlusokban nem jelentkeznek. mondja meg pontosan a tanulsi folyamat vgre vrt
Megfelelen strukturlt s felptett folyamat eredm- mozgsvgrehajts(oka)t, hanem a tanulkra hagyja,
nyekppen megfelel terhels s aktivits tanrkat hogy felfedezzk s bemutassk azt. Akonvergens ta-
eredmnyez. Htrnya lehet, hogy a tanrai gyakorls nuls sorn a pedaggus egyetlen helyes vlaszt sze-
mennyisge jelentsen korltozdik, s ezzel a tanra retne ltni a tantvnyoknl, mg a divergens tanuls
ltalnos terhelse, aktivitsi szintje tl alacsony ma- esetben sok helyes vlasz ltezik, vagyis nincs egyet-
rad. Ez az els nhny alkalommal termszetes jelen- len tkletes vlasz a problmra. Mindkt elkpzels
sg, azonban a hossz tv pszichomotoros cljainkat hasznlhat egy-egy feladatra a tanrn bell, de akr
nem eliminlhatjuk csak azrt, hogy mindenron ko- az egsz rn is alkalmazhatk. Mint minden tantsi
operatv mdon oktassunk. stlus esetben, itt is igaz, hogy az elzetes tudsszint-
tl s a problmamegold gondolkods fejlettsgtl
4.5.3. Afelfedezses, krdseken fggen a modellt alkalmazhatjuk egyszerbb s jval
keresztl vezetett tanuls komplexebb formban is. Pldul kt mozgs kzt-
A testnevelsi szakirodalom tbbfle kifejezssel s ti klnbsg felismerse sokkal knnyebb, mintha az
csoportosts mellett mutatja be a felfedezses tanu- lenne a feladata a tanulknak, hogy egy meghatrozott
lst mint produktv tanulsi lehetsget. Mg a klasz- mozgskszsget tekintve prbljanak ki ngy kln-
szikus mosstoni spektrumban a vezetett felfedezs, a bz vgrehajtst, s figyeljk meg, melyik volt a leg-
konvergens felfedezs s a divergens felfedezs hrom hatkonyabb, legsikeresebb a szmukra.
klnbz tantsi stlust takar, addig Graham, Holt/Hale
04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN

s Parker (2013) a vezetett felfedezses stratgia al Ataktikai gondolkods alapjainak elsajttshoz a felfe-
rendezi a konvergens s a divergens tanuls lehets- dezses mdszerek nagyszer megoldsokat knlnak a
geit [181]. Az oktatsi modellt jl jellemzi Siedentop s sportjtkok oktatsban. Ajtkszitucik elemzse s
Tannehill (2000) megnevezse, akik krdseken keresz- a helyes megoldsok megtallsa rdekes, ugyanakkor
tli tantsnak hvjk [198]. Rink (2010) pedig kognitv kognitv rtelemben is problmk el lltja a tanulkat.
stratgik cmsz alatt trgyalja a fenti megkzeltse-
ket [107]. A kognitv stratgik elnevezst azrt hasz- Afeladatok felptse s a modell alkalmazsa gyakran
nlja Rink, mivel a fenti megkzeltsekben a problma- kapcsoldik valamilyen ms tantsi stlushoz, klnsen
megold gondolkods minden esetben megelzi, illetve az interaktv tantshoz. Amozgstants sorn ugyanis
vgigksri a feladatvgrehajtst. A kognitv stratgik alkalmazhatunk kevert megoldsokat, amelyek sorn
tanulselkpzelse szerint a tapasztalatok felhalmoz- mind a direkt, mind az indirekt eljrsok jelen vannak a
dsa, a korbbi problmk megoldsnak emlkei, az tanrn.
nfelfedezs a tanulva tanuls folyamatt, vagyis az
igazi tanulst alapozza meg [199]. Atanuls folyama- Konvergens felfedezs
tra mint bels konstruktumra tekint, s a hibs, tves A konvergens irny felfedezses tanuls sorn a pe-
prblkozsokat, magt a folyamatot legalbb olyan daggus krdsek sorozatval kvnja a tantvnyok
fontosnak tartja, mint az eredmnyt. problmamegold gondolkodst s mozgstanulst
serkenteni. A krdsfeltevsek esszencilis sszetevi
A mdszertani struktra egyszersge rdekben a modell mkdsnek. A tlzott, komplex vagy ppen
rendszerezsnk a Graham, Holt/Hale s Parker (2013) nem egyrtelm krdsek sokszor akadlyozzk a tanu-
fle megkzeltst kveti, vagyis a vezetett felfede- lsi folyamat grdlkenysgt. Akrdseknek apr l-
zses tanulst kt alapvet mdszertani irnybl rja psenknt kell egymsra plnik, s az adott letkor
krl [181]. Az egyik irny a konvergens felfedezs a tanulk szmra rtelmezhetnek, megvlaszolhatnak
msik pedig a divergens felfedezs. Mindkt irny jel- kell lennik.

102
Akrdsekre kapott vlaszok esetben trekedjnk arra, tovbb ket, hogy mikor a leghatkonyabb a karlendts
hogy minden tanulnak legyen ideje a problmn gondol- (Hol lltsuk meg a lendtst?)! Vgl a sok-sok prbl-
kodni, vagyis hagyjunk idt a megolds megtallsra. kozs s krdsen keresztl vezetett felfedezs, nll
Gyakori, hogy egy-egy tl lelkes tanul bekiablja a meg- prblkozsok hatsra a dikok megrzik a szmukra
oldst, s ezzel mintegy megakadlyozza a tbbiek es- legmegfelelbb s a technikai rtelemben clszer
lyt a sajt megoldsok megtallsra. Abekiabls nl- helybl tvolugrs mozgsmintjt. Mindehhez a peda-
kli, szablyozott kommunikci itt klnsen betartand ggus csupn krdseket s tbb lehetsges vlaszt
szably, amelyre a krdsek elhangzsa eltt emlkez- fogalmazott meg, amelyek kzl a gyerekek vlasztottk
tessk a dikjainkat. Akrdseket kveten vrjunk 10-15 ki a helyes vlaszokat.
msodpercet a vlaszlehetsgre, amelyet szban vagy
rsban krjnk! Aszbeli megoldsnl lehetsgnk van Ezt a tantsi stlust a legtbb alapkszsg s sportgi
arra, hogy a vlaszt elszr a kzel l prjuknak mond- alaptechnika oktatsa esetben knnyedn alkalmaz-
jk el a tanulk, gy egyszerre a fl osztly vlaszolhat a hatjuk. A potencilisan balesetveszlyes gyakorlatok
krdsre. Ha a vlaszt gyorsan leratjuk, akkor mindenki esetben (pldul egyes tornaelemek) nem javasoljuk
tud vlaszolni, ha egyesvel krdeznk, akkor jval keve- alkalmazst, legfeljebb csak nagyon korltozott form-
sebben tudnak bekapcsoldni a vlaszadsba. ban (ktfle megolds kzl vlasztva). Elnye, hogy kog-
nitv jelenltet kvn a tantvnyoktl, rdekes, vltozatos
J plda a konvergens tanulsra a helybl tvolugrs tanulsi helyzeteket eredmnyez szmukra, amelyek
technikjnak oktatsa, amikor j tananyagknt mutatjuk egyttesen segtik a kedvez motivcis krnyezet kiala-
be a mozgst. Ahagyomnyos, direkt oktatsi megolds- kulst. Htrnya, hogy tbb idt vesz ignybe, mint a di-

04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN


sal ilyenkor bemutatjuk s rvid magyarzatot adunk a rekt mozgstants, azonban a tanuls eredmnyessge,
mozgshoz, s globlisan gyakoroltatjuk azt a megadott stabilitsa, a sokrt mozgstapasztalat-szerzs, s a
mozgsminta alapjn. A felfedezses tanuls esetben magasabbrend gondolkodsi kpessgek bekapcsol-
azonban nem mutathatjuk s magyarzhatjuk el a helyes dsa mind ellenttelezi az idbeli befektetst.
vgrehajtst, mivel azzal az nll tapasztalatszerzs,
ksrletezs lnyegt vesztjk el. Els lpsknt rzkel- Divergens felfedezs
tessk egy elugrvonaltl indulva, hogy milyen helyzet- Adivergens felfedezs sorn a pedaggus olyan feladato-
ben kell lennie a trdnek a megfelel elugrshoz! Krjk a kat, krdseket fogalmaz meg, amelyek egyidejleg tbb
tanulkat, hogy gyakoroljk nyjtott lbbal, majd hajltott helyes vlaszra adnak lehetsget. A problma megol-
lbbal az elugrsokat, s figyeljk meg, melyik a knyel- dsa abban rejlik, hogy hnyfle, illetve milyen megoldsi
mesebb (a kz legyen cspn vagy leszortva a test mel- lehetsgeket fedez fel a prblkozsai sorn a tanul. Ez
lett)! Rvid gyakorls utn krdezznk r, melyiket kelle- azt is jelenti, hogy az osztlyban nagyon sokfle megol-
ne alkalmazni a tovbbiakban. Agyerekek szinte biztosan dssal fogunk tallkozni. Ebben az esetben is figyelnnk
felismerik, hogy mindenkppen be kell hajltaniuk a trd- kell arra, hogy milyen nehzsg feladatot adunk. Atan-
ket. Akvetkez lps lehet annak meghatrozsa, hogy tsi stlus tipikus krdsfeltevsei, feladatkitzsei kzl
milyen mrtk legyen a trdhajlts, meddig hajltsk a az albbiakat emelhetjk ki:
trdket, hogy nagyobbat ugorjanak. Krjk, hogy hajlt-
sk be egszen mlyguggolsig, flig vagy nagyon picit. Hnyflekppen tudsz?
Agyakorlst kveten krdezznk r jra melyik trdhaj- Keress legalbb ngyfle!
lts eredmnyezi a legtvolabbi ugrst! Nagyon sokan Prblj minl tbbfle!
a kzepes trdhajltsra fognak voksolni. Vgl krjnk Alaktsd t tbbflekppen...!
olyan ksrleteket, ahol cspn marad a kz, s olyanokat,
ahol lendletet ad az ugrshoz! Figyeltessk meg, mikor Atantsi stlus kzbeni helyes kommunikci rdekben
ugranak messzebb, majd krdsen keresztl vezessk kerljk el az olyan szfordulatokat, mint pldul: Tudod

103
te ennl jobban is! vagy lljatok meg, s mindenki nzze Egy adott tervezsi feladat megvalsulhat egy rarsz-
gi gyakorlatt! Mindkt eset helytelen, mivel az elbbi- ben, egy rn, de tnylhat tbb tanrra is. Ebben az
ben azt sugalljuk a tantvnyunknak, hogy nem j a meg- esetben otthoni feladatok is szba kerlhetnek a terve-
oldsa, s mgiscsak van egy olyan mozgsminta, amit zs s/vagy megvalsts kapcsn. Az otthoni feladatok
ltni szeretnnk. Amsik esetben pedig ppen az egyni dokumentlsra krhetnk rsos anyagot, illetve audi-
kreativitsnak szabunk gtat, mivel bemutatunk s ki- ovizulis formtumot is (pldul videfelvtelt telefonnal
emelnk egy helyes vlaszt, ami ppen a sokfle j meg- vagy egyb eszkzzel). Ebben a megvalstsi formban
olds alapelvrsval ellenttes. Ha bemutatunk, akkor mr projekt jelleg feladatrl van sz.
minden esetben mutassunk tbbfle varicit!
Aleggyakoribb alkalmazsi pldkknt tesznk emltst
Atants folyamatban a feladatmeghatrozst s a ta- az nllan felptett bemelegt gyakorlatsorokrl, tor-
nuli prblkozsokat kvesse minden esetben annak a nagyakorlatlncokrl, tncetdkrl, termszetes moz-
lehetsge, hogy a gyerekek megmutassk kreatv meg- gskszsgeken alapul mozgssorokrl, egyni fittsgi
oldsaikat, s a trsak tletei alapjn prbljanak j meg- edzsprogram felptsrl (kzpiskolsok) vagy f-
oldsokat kitallni. kppen kisiskolsok esetben a csoport ltal tervezett
akadlyplya, esetleg tornagla ptsrl. Kivl, de saj-
Adivergens megoldsokra pt feladatok segtik a krea- nos ritkn alkalmazott mdszer az nll jtkalkots,
tivits s a fantzia megjelentsi lehetsgt a testneve- jtkmdosts feladata, amely minden letkorban alkal-
lsben, egyben kivlan alkalmazhatk a kevsb gyes, mazhat indirekt megolds.
alacsonyabb mozgstanultsgi szinteken lv tanulk
04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN

egynre szabott foglalkoztatsban. Ennek egyszer oka,


hogy a mozgsvgrehajts minsge nem hangslyos,
sokkal inkbb a mozgsminta felhasznlsnak soksz-
nsge, amelynek segtsgvel jelents koordincis ja-
vuls rhet el.

4.5.4. Atanulk ltal tervezett


tanuls
Az indirekt oktatsi stratgik kzl eljutottunk az iskolai
szntren legindirektebb varicihoz. Ebben a modellben
a pedaggus kvzi mentor szerepet tlt be. Atanulk ter-
vezik meg az elre megadott szempontok alapjn a sajt
tevkenysgket. Minl pontosabbak s rendszerezet-
tebbek az instrukcik, annl knnyebben kivitelezhetk.
Afeladatmeghatrozs trtnhet a pedaggus rszrl,
kzs pedaggus-dik dntsek alapjn vagy a dikok l-
tali kezdemnyezsre. Afeladatok kommunikcijban a
feladatkrtyk nagyon hasznosak, sszetett tervezsi s
megvalstsi felttelek esetn nlklzhetetlenek. Afel-
adatkrtyk tartalmazzk a tervezend feladatok tartal-
mt, szervezsi kereteit (egynileg, prban, csoportban),
a vgrehajtsok kritriumait (ha fontosak), az rtkels
szempontjait, a gyakorls idkerett s a javasolt/fel-
hasznlhat eszkzket.

104
A TANULST SEGT KRDSEK, FELADATOK

Milyen viszonyban vannak az oktatsi stratgik s az oktatsi mdszerek?


Mirl szl a spektrumelmlet, ki dolgozta ki?
Hasonltsa ssze a direkt s az indirekt oktatsi stratgik jellemzit! Sorolja fel a legfontosabb elvi k-
lnbsgeket!
Miben klnbzik a veznyl s az interaktv tantsi stlus? Mirt hatkonyabb az interaktv tantsi stlus?
Tervezze meg egy frsz oktatsi folyamatt interaktv tantsi stlusban!
Milyen jellemzi vannak az llomsos, ms szval gyakorl tantsi stlusnak? Tervezzen meg egy frszt
ezzel a megoldssal!
Milyen jellemzi vannak az nellenrzses tantsnak? Tervezzen egy feladatot is!
Mikor alkalmazhat hatkonyan a trstantsos mdszer (tutorls mdszere)? Tervezzen egy feladatot is!
Sorolja fel a kooperatv tanuls testnevelsben alkalmazhat mdszereit! Miben klnbznek?
Tervezzen egy rarszt a konvergens felfedezses tanulshoz!
Tervezzen mozgsos feladatokat a divergens felfedezses tanulshoz!
Mikor tudjuk eredmnyesen alkalmazni a tanulk ltal tervezett tanulst? Illusztrlja egy pldval!

04 OKTATSI STRATGIK, TANTSI STLUSOK A TESTNEVELSBEN

105
05 APEDAGGUS TANRAI
TEVKENYSGRENDSZERE

A
testnevels tantsban mint brmely tantrgy testnevelsrk felptsre van szksg, amelyek jel-
esetben a tananyag feldolgozsa a tanrkon lemzit a kvetkezkben rszletesen kifejtjk.
trtnik. A tanrai tevkenysgrendszer ebbl
fakadan kulcsfontossg, lnyegben a tanulsi teljest- Annak rdekben, hogy egy tanra tantsi tevkenysg-
mnyt meghatroz funkci. Atanrk alkalmval ker- rendszert egszben t tudjuk tekinteni s hatkony
lnk kzvetlen kontaktusba a tantvnyokkal, itt trtnik testnevelsrkat tudjunk felpteni, az albbi didaktikai
meg valjban a tanuls. A tantsi folyamat tervezsi feladatokkal kell tisztban lennnk.
fzisban elssorban nem a sajt rai tevkenysgn- 1. Ismernnk kell a szemlleti alapokat a tanrval kap-
ket tervezzk, sokkal inkbb azt, hogy milyen szervezeti csolatos ltalnos mdszertani elvrsokkal kapcso-
keretek kztt, milyen folyamaton keresztl s fleg mit latban.
tanulnak a dikok. Alapveten lnyeges szempont, hogy 2. Ismernnk kell a tanra felptsnek alapvet sza-
soha nem az osztly tanul, hanem mindig az egynek ta- blyszersgeit.
nulnak. Amdszereinket teht gy kell megvlasztanunk, 3. Tudnunk kell, hogy milyen fejlettsgi szinten (letkori
hogy egy tlagosan 26-28 fs osztly minden tanulja szakaszban), milyen mozgsanyagot kell feldolgoz-
szmra adekvt tanulsi feltteleket teremtsnk. Milyen nunk s melyek a mozgsfejldsnek, mozgstanu-
mdszerekkel tudunk azonban gy tantani, hogy az meg- lsnak azok a jellegzetessgei, amelyeket ismernnk
feleljen az egyes tanulk sajtos tudsszintjnek, tanulsi kell a megfelel tananyagfelptshez, az oktats fo-
szksgleteinek? Hogyan biztosthatjuk, hogy minden ta- lyamathoz.
nul a hozz leginkbb illeszked feladatokat, gyakorlato- 4. Tisztban kell lennnk egy-egy mozgsfeladat kiv-
kat s terhelst kapja? Avlaszokat nem knny megta- lasztsnak szempontjaival, illesztsnek lehets-
llni. Az bizonyos, hogy a tantsi stlusok kztt elsknt geivel a tanulcsoportunk, pontosabban a tantvnya-
bemutatott, a differencils minden elemtl mentes ink tudsszintjhez.
metodikval sehogy (4.4.1. alfejezet). Olyan mdszereket 5. Ismernnk kell a mozgsfeladatok oktatsnak lp-
kell teht tallnunk s alkalmaznunk, amelyekkel az okta- seit, mdszertant.
tsi cloktl, a sajt egyni kompetenciinktl s az egyb 6. Tudatosan kell alkalmaznunk a mozgsfeladat gya-
felttelektl (tananyag termszete, az osztly sszet- korlsnak, rgztsnek s a visszajelzs mdsze-
tele, a tanulk fejlettsgi szintje s egyni diszpozciik, reit.
az eszkzk s infrastrukturlis felttelek elrhetsge)
fggen hatkony s eslyegyenl tanulsi krnyezetet Afejezetben teht ezen didaktikai feladatok megolds-
vagyunk kpesek teremteni. Ehhez minsget kpvisel hoz kvnunk segtsget nyjtani.
106
5.1. Aminsgi tanra jellemzi

A
testnevelsrk hatkonysga, eredmnyes- daggus hatkony tervezsnek, tanulsszervezsi
sge s mltnyossga a pedaggus tan- tevkenysgnek ksznhet.
trgypedaggiai, azon bell elssorban ok- 2. Atanuls sikerorientlt, pozitv, tmogat krnye-
tatsmdszertani felkszltsgn mlik. Az oktats zetben valsul meg.
mdszertana szmos olyan technikbl, eljrsbl, md- Atestnevel pedaggusoknak olyan lgkrt s gya-
szerbl s stratgibl tevdik ssze, amelyek egytte- korlsi feltteleket kell teremtenie a testnevels-
sen hatrozzk meg a pedaggus szakmdszertani rend- rkon, amely tmogatja a sikerek elrst minden
szert, tudsbzist. A tanra tervezett, strukturlisan tanul szmra, s ezen keresztl kedvez motivci-
elrendezett felptse, az alkalmazott oktatsi mdszerek s feltteleket, pozitv attitdket kpes kialaktani.
s az adekvt tanulsszervezs egyttesen garantlja az Atanrk szocilis lgkre az elfogadst s a befo-
elrehaladst, egyben a minsg biztostst. gadst tmogatja, amely hatsra kialakul a trsas
felelssg, s amely megteremti a morlis s affektv
A pedaggusok hatkony mkdsvel kapcsolatos pe- nevels feltteleit.
daggiai kutatsok alapjn a minsginek tekinthet tan- 3. A tanulk rthet s vilgos clok mentn tev-
rk az albbi jellemzkkel brnak [134; 197]. kenykednek, amelyek elrse rdekben nagysz-
1. Atanulk megfelel, clzott tanulsi tevkenysg- m visszajelzst kapnak a pedaggustl s a kr-
ben vesznek rszt a tanra tlnyom rszben. nyezettl.
Az els jellemz a tanrk aktv s a korosztlyi A tantvnyoknak tisztban kell lennik azzal, hogy
specifikumoknak megfelel tanulsi feltteleinek mikor, mit, mirt csinlnak. A clok megrtse s
biztostst jelenti. Aszisztematikusan tervezett s a clokkal trtn azonosuls a tudatos s rzel-
clorientlt tanulsi feladatrendszer a tanra idej- mileg nyitott rszvtel elfelttele. A testnevels-

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


nek tbbsgt fizikailag aktv, motoros tevkenys- rk kognitv, rtelmet foglalkoztat mdszerei s
gekkel tlti meg. Nemzetkzi szntren ltalnosan feladatvgrehajtsai segtik a problmamegold
elterjedt minsgi kvetelmny, hogy a tanrk gondolkods fejldst s a magasabbrend kog-
idtartamnak legalbb a felt, optimlisan 60%-t nitv mveletek vgrehajtst. A dikok a tanulsi
aktv mozgsos tevkenysgekkel kell tlteni. (Ez az folyamat sorn rendszeres pozitv s korrektv visz-
arny rrl rra vltozik s a tananyag termsze- szajelzseket kapnak a prblkozsaikkal kapcso-
ttl, a kitztt cloktl s az infrastrukturlis le- latban. A visszajelzsek a fejlds elemi felttelei,
hetsgektl fggen termszetesen alkalmanknt amelyek kapaszkodkat adnak a tantvnyok szm-
lehet alacsonyabb.) Afennmarad idben megjelen ra az eredmnyes tanuls rdekben.
passzv tevkenysgeket elklnthetjk olyanokra, 4. Atanuli elrehalads rendszeresen ellenrztt a
amelyek az ra termszetes velejri (pldul pihe- tanrn s a dikok felelss vlnak a tanulsuk-
nid, tudatosts, magyarzat, megbeszls, vizu- kal kapcsolatban. Atantvnyok szmra egyrtel-
lis szemlltets, alakzatkialaktsok) s olyanokra, mnek kell lennie, hogy mit vr tlk a pedaggus.
amelyek negatvan befolysoljk az ra hatkony- Tisztban kell lennik azzal, hogy az elvrsok, k-
sgt (pldul fegyelmezssel tlttt id, flsleges vetelmnyek mit jelentenek s milyen mdon igazod-
osztlyszervezsek s alakzatkialaktsok, a rosszul nak az ellenrzs, rtkels rendszerhez. Adikok
vlasztott foglalkoztatsi formbl, eszkzhinybl felelssgrzete sajt elmenetelkkel szemben
add vrakozsi id). Aminsgi testnevelsrkon kulcsfontossg, amelyben a formatv, folyamat-
az utbbiak nem vagy alig jelennek meg, ami a pe- kzpont rtkelsi formk mindennaposak, mg a

107
diagnosztikus s szummatv rtkelsi formk rit- 7. A pedaggusok szisztematikusan tervezik meg a
kbban, de rendszeresen mutatnak objektv kpet a tanrikat s magas szint, de teljesthet elvr-
tanulsi teljestmnnyel kapcsolatban. sokat, tanulsi kvetelmnyeket tmasztanak ta-
5. A szervezs, a menedzsment minimlis idt vesz ntvnyaikkal szemben.
el az rbl, ugyanakkor clszeren s hatkonyan Atantervi tananyag lebontsa s adaptv, az letkori
trtnik. s egyni sajtossgokhoz, kpessg- s kszsg-
Az eredmnyes pedaggusok kivlan szerveznek. szintekhez illeszked feldolgozsa elkerlhetetlen
Avilgos tanrai szoks- s szablyrendszer segt- a tanulsi motivci megalapozsa, fenntartsa s
sgvel minimlis id megy el a tanra kereteinek belsv vlsa rdekben. A kompetenciarzet, az
megteremtsre s a kedvez tanulsi krnyezet nkp s az nrtkels erstse minden tanult
fenntartsra. A tanrai szablyok s szoksok a megillet, nem csupn az gyes, sportol, jl viselke-
pedaggus s a dikok egyttes tevkenysgekp- d dikokat. Az adaptv, differencilt alapokra pt-
pen alakulnak ki, amelyek oktatsa ugyanolyan fon- kez mdszertani kultra ennek a hatsrendszernek
tosnak minsl, mint brmely kognitv vagy motoros az esszencilis felttele.
tananyag. Az alulszervezettsg s a flsleges k- 8. A pedaggusok lelkesen, magabiztosan s alkot
tttsg egyarnt gtolja a grdlkeny s hatkony mdon vesznek rszt a tantsi-tanulsi folyamat
tantsi-tanulsi folyamatot. irnytsban.
6. Atananyag-feldolgozs grdlkeny, amely sorn Atanulknak szksge van olyan felntt modellekre,
a vrakoz tanulk szma csekly s az resjra- akiknek a magatartsa, elhivatottsga, rdekldse,
tokkal eltlttt id kevs. nevelsi hatsrendszere kzvetlenl megalapozza
Ahatkony pedaggus gy tervezi meg a tananyag fel- az egszsgtudatos, jvorientlt letvezetshez
dolgozst, hogy a tantvnyoknak ne kelljen hossz szksges ismereteket, attitdket, kpessgeket
sorokban llnia a gyakorls alatt. A rendelkezsre s kszsgeket. Atestmozgs s sport jelentsg-
ll terletet kihasznlja s igyekszik maximalizl- rl, testi-lelki egszsgben betlttt szereprl zajl
ni a tevkenysgekben trtn rszvtel lehets- mindennapos interakcik, tanulsi szitucik hozz-
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

gt. A jl megvlasztott szervezeti keretek s pi- jrulnak ahhoz, hogy minden tanul szmra rtk-
henidk minden tanul szmra optimlis terhelst k vljon az egszsg s a rendszeres mozgs irnti,
s eslyegyenl tanulsi feltteleket teremtenek. lethosszig tart igny kialakuljon.

5.2. Atanrk felptse

A
tanrk megtervezsekor a fenti szempontok felfogsnak megfelelen ktrszes (bevezet s frsz),
rvnyeslshez illeszkeden strukturlt ra- majd a svd torna trhdtsval hromrszes (bevezet,
szerkezetre s tgondolt felptsre van szk- f s befejez rsz) ramintk voltak rvnyben egszen
sg. Az raszerkezet vltozsa az elmlt tbb, mint egy 1942-ig. Kerezsi Endre ugyancsak hromrszes rkban
vszzad sorn jelentsnek mondhat szemlleti mdo- gondolkodott, azonban az ra frszt tartalmilag test-
sulson ment keresztl. Bthori Bla (1985) knyvben gyakorlati ganknt klntette el. Cseke Dnes (1951)
rtkes ttekintst olvashatunk az rarszek szmnak ttrt a ngyrszes raszerkezetre, amit bevezet, el-
s tartalmnak vltozsval kapcsolatos didaktikai fejl- kszt, f s befejez rsznek nevezett. Czirjk Jzsef
dsrl [183]. Amagyar raszerkezet fejldst thatotta hatsra az 1960-as vek vgtl visszatrt a testneve-
a nemzetkzi trend. 1868 s 1910 kztt a nmet torna- ls-elmlet a 3 rszes raszerkezetre. A bevezet rsz

108
kzponti feladataknt jellte meg a szervezet ltalnos s
TUDATOS
sokoldal elksztst (bemelegtst) a nagyobb eset- JELENLT
leg srlsveszlyes ignybevtelre. Af rszben az ra
kzponti clkitzsnek vagy clkitzseinek megvals-
tst javasolta. Vgl a befejez rszben a tanulk pszi-
chs s fiziolgis lecsillaptst kvnta megvalstani.
RZELMI
Bthori Bla ezt a merev hrmas szerkezetet mr sokkal JELENLT
funkcionlisabban, egybefggbben s rugalmasabban
kzeltette meg, amelyet az egyes rarszek sajtos fel-
adataival egsztett ki (lettani, nevelsi-oktats-kpzsi TESTI
JELENLT
s pszicholgiai rtelemben). Bthori elkpzelse ttr
volt abban a tekintetben, hogy az rarszek sszekap-
csoldst, integritst rendkvl fontosnak gondolta s a
hrmas tagolsra csak alapszerkezetknt tekintett.

Az raszerkezet hrmas vagy ngyes szerkezeti tagols-


val kapcsolatban a mai napig megoszlanak a vlemnyek
a nemzetkzi testnevels-elmletben is. Megmaradva
a hazai hagyomnyok mellett a hromrszes raszer-
kezet ltalnos rvny s korszer jellegzetessgeit a
kvetkezkben gyjtttk ssze. Hangslyozzuk, hogy a
testnevelsrk hrmas tagolsa csak elvi szerkezet s
az ltalunk javasolt felpts sem kbe vsett. Valjban
rugalmas, egymsba fond tevkenysgekrl van sz, 30. bra: Atesti, rzelmi s kognitv jelenlt egyttesen jelentkezik
amelyek rugalmasan alakthatk a tanrai clok (rat- a testnevelsrkon.

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


pusok), a tananyag s a dikok reakcii alapjn. Minden
rarszben figyelembe kell vennnk a komplex fejleszts
szempontjt, teht az ra folyamn amikor csak lehet Atanrt rendszeresen valamilyen aktv rakezdsi fel-
ssze kell kapcsolnunk a motoros tevkenysgekkel a adattal javasoljuk kezdeni, amely megteremti a kezdeti
gondolkodst, az rzelmi s szocilis jelenltet egyarnt. motivcit s cskkenti a dikokban lv feszltsget. Az
aktv rakezds (2) valamilyen kzepes vagy nagyobb (de
nem maximlis) intenzits feladat, amely legfeljebb 2-3
BEVEZET RSZ (815 PERC)
percig tart, az egsz osztly rszt vesz benne s kerin-
Minden tanrnak vannak kzvetlen, elzetes feladatai gsfokoz hats15.
(1), amelyek a tanrai felkszlst szolgljk. Az ra meg-
tervezse, tgondolsa a segdanyagok, eszkzk elk- Az aktv rakezdsi feladatot kveten, arra plve meg-
sztse, az ltzi kommunikci tipikusan ilyenek. Alel- kezddhet a clzott dinamikus, ltalnos s specilis
kesebb tanulk szinte minden ra eltt megkrdezik a bemelegts (3). A bemelegts msodik felbe javasolt
pedaggustl, hogy Mit fogunk ma csinlni?. Nagyon fon- bepteni egy nhny perces fittsgi rszt s/vagy pre-
tos, hogy lehetsg szerint mr itt, rviden s rdekesnek ventv szemllet tartsjavt mozgsanyagot, gyakor-
belltva mondjunk egy-kt mondatot a f feladat(ok)rl, latokat (4), ahol dnten kondicionl s nyjt hats
de a tanulsi clok tudatostsnak a ksbbiekben mg gyakorlatokon keresztl lland tevkenysgknt foglal-
mindenkppen meg kell jelennie. Ez a tpus informlis kozunk az egszsgkzpont fittsg nvelsvel, a csont-
kommunikci a kezdeti motivci erstst szolglja. s izomrendszer egszsgnek fejlesztsvel. Itt tartjuk

Errl bvebben runk a 6.4.2. alfejezetben.


109
15
fontosnak megemlteni, hogy a gerinc- s zletvdelmi san kerlendk, msik oszlopa ugyanazt a hatst alter-
alapelvek figyelembevtelt kiemelt szempontnak tartjuk natv s biztonsgos ton ri el. Ennek alapjn javasoljuk
nem csupn a gimnasztikai gyakorlatok kapcsn, hanem mind a bemelegt gyakorlatok, mind az erst s nyjt
a teljes testnevels-tants folyamatban. Az 5. tblzat- hats gyakorlatok kzl a gerincre s az zletekre hosz-
ban nhny klasszikus pldt emltnk a helyes s a hely- sz tvon rtalmasak elhagyst, mdostst. Tartsja-
telen, megkrdjelezhet gyakorlatokra. Atblzat egyik vt gyakorlatok elrhetk Somhegyi Annamria s mtsai.
oszlopa azokat a gyakorlatokat mutatja, amelyek tipiku- (2003) knyvben s a hozz kapcsold DVD-kben [199].

HELYTELEN, HELYES,
KERLEND VGREHAJTSOK ALTERNATV VGREHAJTSOK
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

110
HELYTELEN, HELYES,
KERLEND VGREHAJTSOK ALTERNATV VGREHAJTSOK

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

5. tblzat: Helytelen, kerlend gyakorlatok, valamint a gerinc- s zletvdelmi szempontokat figyelembe vev alternatvik
111
Abemelegts a tanrk jelents idkerett kti le s er-
PLDK A MINDENNAPI GYAKORLATBL
teljes hatssal van a ksbbi motivcira. ppen ezrt a
A MONOTON KRZS HATSA A MOTIVCIRA
bemelegtsnek rdekesnek, vltozatosnak, kooperatv
lehetsgekben gazdagnak kell lennie, tovbb illesz-
Ilona harmadik osztlyos tanul, akinek minden
kednie kell a korosztlyi jellemzkhz.
cstrtkn az els rja testnevels. A cstrt-
ki napokon a testnevel tanr minden alkalommal
Az ra cljainak s a tanulsi fkuszpontoknak a tu-
olyan bemelegtssel kezdi az rt, amely sorn 20
datostsa (5) (Mit fogunk ma tanulni? Milyen formban?
iskolakrt kell futnia a tanulknak. Ilona aerob telje-
Mirt fontos ez? Hogyan kapcsoldik az elz rkhoz?)
stkpessge az tlag alatt van (amely, mint tudjuk,
megtrtnhet az aktv rakezds feladatt kveten
nagymrtkben genetikailag meghatrozott), r-
vagy kzvetlenl a frsz elejn, vagyis az ra f okta-
adsul anyagcsereokok miatt tlsllyal is kzd. En-
tsi feladatnak megkezdse eltt. A tudatosts sorn
nek kvetkeztben minden egyes tarts futst csak
utalhatunk az elzetes tapasztalatokra, a testnevels-
rendkvli erbedobssal s az osztly utols tanu-
rn kvli felhasznlhatsgra, az egszsgben betl-
ljaknt tudja teljesteni. Apedaggus minden alka-
ttt szerepre vagy ppen a gyerekek specilis motivci-
lommal megmri a futsidket, radsul, aki stlni
val kapcsolatos lehetsgekre (pldul Hogyan tudod
mer, annak elgtelen osztlyzatot is kioszt. Ilont
hasznostani a sajt sportgadban vagy a htkznapjaid-
s az utoljra berket gyakorta titullja lustnak,
ban?). Clunk, hogy fontosnak lttassuk s mind kognitv,
st, sokszor mr nem is mri le az idejket.
mind rzelmi szinten befogadhatv tegyk az adott ra
Ilona lland kudarcot l meg a cstrtki testne-
tevkenysgegyttest.
velsrkon, hiszen a stopperral szemben nem tud
jl teljesteni. A rendszeres kudarc s az elgtelen
Szeretnnk teht javasolni annak a klasszikus rakezds-
osztlyzatok hatsra Ilonnak nemcsak a testneve-
nek az jragondolst, amikor az ra els 3-6 perce so-
lsrktl ment el a kedve s srva erlkdi vgig a
rakozval, jelentsadssal, rendgyakorlatozssal, majd
futsokat, hanem cstrtki napokon mr iskolba
hossz, 5-8 percen keresztli folyamatos krbefutssal,
sem akar menni. Ez egybknt mr a csaldban is
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

vgl egyttes, veznyelt gimnasztikval vgzdik. En-


konfliktusokat okoz.
nek eredmnye, hogy az ra els 12-18 perce unalmass,
Ahelyzettel kapcsolatban szmos krds addik.
egyskv s rdektelenn vlik a tanulk szmra, ahol
Vajon milyen pulzusrtken dolgozik Ilona, amikor
semmilyen rdemi tanulsi folyamat nem valsul meg az
utolsknt teljesti a tvot, mit mutatna a pulzus-
esetek dnt rszben. Sajnos ez a konzervatv rakez-
grbje? Elkpzelhet, hogy mgha stlnia is kell
ds rnyomja a blyegt az egsz rra s a tanulk l-
nha esetleg az osztly legjobbjai kztt teljest
talban alig vrjk, hogy tl legyenek rajta. Atestnevels-
az erkifejtst tekintve? Hogyan lehetne megoldani,
ra motivcis alapjait az els pillanattl kezdve meg kell
hogy Ilona s a kevsb j llkpessggel rendel-
teremtennk dikjaink szmra, ehhez azonban a klasszi-
kez trsai is inkbb megszeressk a futst s l-
kus, monoton smk fellvizsglatra van szksg.
talban a mozgst, mintsem rettegjenek a testneve-
lsrktl? Vajon lehetne ms mdszerrel hasonl
terhels mellett olyan tartalmat vlasztani, ami nem
csupn az extrm monoton krzsrl szl?

26. kp: Keringsfokoz labds feladat a bevezet rszben


112
Hogyan tudunk differencilni, az egyni kszsg- s
kpessgszinteknek megfelelen adaptlni a felada-
tokat az egyni sikerek s a motivci rdekben?

A frsz felptsben trekednnk kell arra, hogy az


oktatsi anyag egymsra pljn s folyamatosan biz-
tostsuk a maximalizlt gyakorlsi lehetsget. Afeldol-
goz gyakorls, majd az arra pl alkalmaz gyakor-
ls arnyt optimlisan kell megvlasztanunk, amelyet
27. kp: Fogjtk a bevezet rszben elssorban a tanuland mozgskszsgben mutatott
mozgsszablyozsi, mozgstanultsgi szint befolysol
leginkbb16. Ajtktevkenysggel kapcsolatban megje-
FRSZ (2030 PERC)
gyezzk, hogy a megfelelen szervezett, tanulsi cllal
A tanra frszben az ra jellegbl fakad f felptett s megvalstott jtk az iskolai testnevels
feladato(ka)t (6) kell megoldanunk. Annak rdekben, ktelez tananyagnak szerves rsze, sok esetben maga
hogy a tanulsi fkuszpontok tisztk legyenek, tudatosta- az alkalmaz gyakorls. Nem jutalom vagy ajndk, ami
nunk kell a soron kvetkez tanulsi s szervezsi felada- csak az osztly j viselkedse vagy a jl vgzett munka
tokat. Klnsen j anyag esetben rdemes a bevezet utn jr.
rszben megszokott 13 perces tudatostst tbb krds
beiktatsval, interaktv formban a frsz legelejre t- A jtktevkenysg a tanterv szerves rszt kpezi s
tenni. Ez egyrszt pihenst jelent a fittsgi feladatok utn, mindhrom rarsz tartalmi elemt kpezheti. Ettl fg-
msrszt fontos, hogy a tantvnyoknak tiszta kpk le- getlenl leggyakrabban a bemelegtsben, illetve a frsz
gyen a soron kvetkez feladatokrl s az elvrsainkrl. alkalmaz gyakorls rszben hasznljuk, ami termsze-
tesen nem zrja ki, hogy alkalomszeren a befejez rsz-
A f oktatsi feladat(ok) tervezsekor figyelembe kell be is tervezznk jtkot.

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


vennnk az albbi szempontokat.
Mekkora tr, milyen eszkzk, segdanyagok szks-
gesek a tanulshoz s hogyan fogjuk azokat kiosztani
s sszeszedni?
Milyen tudsszinten llnak a tantvnyok, honnan
kezdjk az oktatsi anyag felptst?
Milyen sorrendben, hogyan ptsk fel az oktatst, a
gyakorlst, milyen tanulsi fkuszpontra koncentr-
lunk?
Globlis vagy parcilis oktatst vlasztunk?
Hogyan haladunk a zrt jelleg gyakorls fell az au-
tentikus, alkalmaz gyakorls irnyba?
Milyen oktatsi stratgit, tantsi stlusokat s szer-
vezeti keretet alkalmazunk?
Hogyan kommunikljuk a feladatot?
Hogyan ellenrizzk a megrtst s milyen mdon
adunk visszajelzst?
Milyen folyamatkvet rtkelsi mdot hasznlunk?

2829. kp: Kisjtkok a frszben

Errl bvebben runk az 5.3. s 5.4. alfejezetekben.


113
16
BEFEJEZ RSZ (310 PERC)

Atanra befejez rsze igazi keretet ad a tanrnak, br


sajnos id hinyban gyakran elmarad vagy kevs figyel-
met kap. Klasszikusan a szervezet lecsillaptsa s az
ra vgi tudatosts, rtkels tartozik a feladatai kz.
A tanra befejezsekor gyakran alkalmazunk egy-kt
alacsonyabb terhels jtkot, statikus nyjtgyakorla-
tokat (stretching), lgzgyakorlatokat, relaxcis gyakor-
latokat. sszessgben hrom lnyegi szempontra kell
figyelnnk. Egyrszt t kell ismtelnnk, hogy mit tanul-
tunk aznap. Ez elssorban a tanra kognitv cljainak el-
rst, a megrts ellenrzst teszi lehetv. Msrszt
utalnunk kell az elzetes s/vagy a kvetkez rkhoz 30. kp: Stresszkontroll gyakorlatok a befejez rszben
trtn kapcsoldsokra, harmadrszt pedig meg kell
ragadnunk, hogy milyen mdon tudjk a tantvnyaink
gyakorolni, felhasznlni dlutn vagy az iskoln kvl a
tanultakat.

Az ra befejezse tipikusan lehetsget knl az egyni


rtkelsek, dicsretek, az rai munka s a pozitv ma-
gatartsi mintk megerstsre, illetve a legrdekesebb
feladatok kzs kivlasztsra, a visszemlkezsre (fleg
a kognitv s affektv clok rdekben). Lehetsgnk van
valamilyen rvid feladatlap kitltst, nrtkelsi fel-
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

adat megoldst vagy egyb rvid rsos munkt is krni,


ugyancsak a kognitv s affektv clok elrse rdekben.
Atanra vgl a tanra helysznnek rendezett elhagy- 31. kp: Tudatosts a befejez rszben
sval, tisztlkodssal s visszaltzssel zrul.

5.3. Amotoros fejlds folyamata s hatsa


a mozgsanyag termszetre

A
mozgskszsgek oktatsa, vagyis a motoros leplnek, amiket fokozatosan akaratlagos termszetes
cselekvstants az iskolai testnevels sajtos mozgsok vltanak fel. Az akaratlagos mozgsok a fej-
s egyedlll lehetsgt, egyben felelssgt lds sorn egyre sokrtbbekk vlnak s kialakulnak
is jelenti. Amozgskszsgek tanulsa a gyermekek ter- az alapvet (fundamentlis) mozgskszsgek. Afunda-
mszetes fejldsnek velejrja, amely sorn szrevt- mentlis mozgskszsgeket a gyermek fejldse sorn
lenl tanuljk meg az letfunkcikhoz, illetve a krnyezet egyre vltozatosabb krnyezeti felttelek mellett alkal-
megismershez szksges mozgsmintkat, mozgs- mazza, amely lehetv teszi a ksbbi specilis sport-
kszsgeket. Aszletskori reflexes mozgsok eltnnek, kszsgek tanulst. A sportkszsgek az als tagozat

114
msodik feltl kezdve egyre hangslyosabb szerepet ugyancsak olyan kulcsfogalom, amely az egyni biolgiai
tltenek be az iskolai testnevelsben. Annak rdekben, rettsgen s a befolysolhat, vltoztathat krnyezeti
hogy megrtsk a mozgstants, mint a pedaggus egyik hatsokon alapul. Egy-egy tanulcsoporton belli indivi-
kzponti tanrai tevkenysgeinek kiindulpontjait, clja- dulis klnbsgek olyan mrtkek lehetnek, hogy egy
it, alapvet trvnyszersgeit s mdszertani lehets- vagy tbb tanul (akr az egsz csoport/osztly) szmra
geit, rviden t kell tekintennk a mozgsfejldssel s az egyszeren nem teszi lehetv az adott feladat meg-
mozgstanulssal kapcsolatos szakirodalmi ismereteket. tanulst. Egy pldval lve: hiba kvnjuk meg, hogy az
elss tanulink nagy sebessggel futva tkzs nlkl
5.3.1. Amotoros fejlds folyamat- haladjanak a trben, amg a trbeli s vizulis percepcis
nak ttekintse elmleti ala- kpessgeik mg nem teszik ezt lehetv. Akzpisko-
pok ls tanulk esetben hiba szeretnnk taktikai jtkokat
Amotoros fejlds az emberi lt s egszsg, a testi s jtszani, amg a tanulk nagy rsznek mg a jtkhoz
a mentlis fejlds szempontjbl elengedhetetlen tnye- szksges mozgskszsgek (pldul pontos dobs, el-
z. Az idegrendszeri, valamint a testi rs s nvekeds kaps, cselezs) vgrehajtsa is problmt okoz. Azokat a
mellett, a kognitv fejlds is szorosan sszefgg a moto- feladatokat, amelyek szerkezetkben tlsgosan bonyo-
ros fejldssel. Amotoros fejlds a motoros viselkeds- lultak vagy a tanulk kpessg- s/vagy kszsgszintje
ben egsz leten t ltrejv progresszv vltozs, amely nem teszi lehetv a sikeres megoldsokat, tlmretezett
egyrszt a mozgsos feladat, msrszt az egyn biolgiai feladatoknak nevezzk [201]. Atlmretezett feladatok a
fejldse, harmadrszt a tanulsi krnyezet feltteleinek rosszul felmrt elkpzettsg, illetve kszltsgi llapot
interakciin keresztl zajlik [200]. Ahumn fejlds so- kvetkezmnyei. Aproblma megoldst, egy knnyebb,
rn a gyermek, klnbz motoros fejldsi fzisokon egyszerbb szerkezet, de hasonl mozgsfeladat jelent-
keresztl sajttja el az alapvet, ksbb pedig a specilis heti17.
mozgsokat. Afejlds s a fzisok megjelense univer-
zlis jelleg, vagyis minden embernl ugyanazokon az
FONTOS KUTATSI EREDMNY
egymsra pl fejldsi lpcskn, fzisokon keresztl

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


zajlik le. Ez azonban nem azt jelenti, hogy mindenkinl
ugyangy s ugyanolyan temben trtnik. Amozgsfej- A mozgsfejldssel foglalkoz kisgyermekkori
lds, br letkorfgg (erre utal a fejldsi fzisok kife- kutatsok egynteten azt mutatjk, hogy a ht-
jezs), de soha nem az letkor ltal meghatrozott, vagyis rnyos csaldi helyzetbl rkez, kedveztlen
minden embernl eltr temben, eltr mintzattal s szociokonmiai krlmnyek kztt fejld gyer-
eltr sebessggel zajlik. Ez teszi kivtelesen problema- mekek rendkvl jelents lemaradst mutatnak az
tikuss a testnevels s sport vilgban zajl mozgsta- alapkszsgeik fejlettsgt tekintve [202; 203]. Egy
ntst s ezrt kell minl tbb informcival rendelkez- kutats pldul azt tallta, hogy a vizsglt htrnyos
nnk tantvnyaink egyni mozgsfejlettsgi szintjeivel helyzet gyermekek tlagosan 85%-a (lnyok: 92%,
kapcsolatban. (Emlkezznk a 2.4.2. alfejezetben rgz- fik: 78%) mutatott jelents fejldsi lemaradst a
tett, fejlettsgkzpontsgra vonatkoz pedaggiai alap- manipulatv kszsgek tekintetben [204].
elvnkre!) Az individulis fejldsmenet a gyakorlatban
azt jelenti, hogy a gyermekek klnbz mozgsfejlett- A mozgsfejlettsgbeli klnbsgek esetenknt teht
sgi szinteken llhatnak, habr ugyanolyan letkorak. rendkvl jelents eltrst is mutathatnak, amelyhez nagy
Ebben a szociokulturlis klnbsgek, a szabad jtk szaktudssal kell megfelel szint fejleszt feladatot v-
lehetsgnek mennyisge, a clzott mozgsfejleszts lasztanunk. A fejlettsgbeli klnbsgek nem csupn a
eslye, a csald letvitele s a genetikai meghatrozott- tanulk kztt lehetnek jelentsek, hanem egy-egy gyer-
sg egyarnt kzrejtszanak. Az egyni kszltsgi l- mek kszsgbzisn bell is. A klnbz fundament-
lapot (pszichs s motoros kszsg- s kpessgszint) lis mozgskszsgek (pldul a futs, szkdels, dobs,

Errl rszletesen runk a feladaton belli varicik mdszere kapcsn (5.5.1. alfejezet).
115
15
ts, rgs), illetve azok klnbz technikai vgrehajtsai fundamentlis mozgsfzis (kb. 26 ves korig kora
is nagymrtkben klnbzhetnek fejlettsgk, gy a vg- gyermekkor),
rehajts minsge s eredmnyessge szempontjbl. sportkszsg fzis (kb. 612 ves korig ks gyer-
mekkor),
Az 1980-as vekig nem lltak rendelkezsre olyan elm- nvekeds s finomods fzisa (kb. 1218 ves korig
leti modellek, amelyek a mozgsfejlds htterben jt- serdlkor),
szd folyamatokat prbltk volna lekpezni, magyarz- cscsteljestmny fzisa (kb. 1830 ves korig fel-
ni. Akutatk dnten a viselkedses megnyilvnulsokat nttkor),
figyeltk s rendszereztk. Olyan krdseket igyekeztek visszafejlds fzisa (kb. 30 v fltt idsebb felntt-
megvlaszolni, hogy pldul mikor kezdenek el a gyere- kor).
kek futni, hogyan vltozik a futmozgs vgrehajtsa, ho-
gyan vltozik a futs sebessge a fejlds sorn. Teht a Mindkt modell teht az intrauterin lettl kezdden,
mozgsok minsgi s mennyisgi jellemzit rtk le. lethossziglan, motoros fejldsi fzisokat klntett el.
Amotoros fejldst egyben folyamatos tanulsknt is r-
A mozgsfejldssel foglalkoz szakirodalmi httr kt telmeztk, amely sorn az egyn llandan alkalmazko-
meghatroz nzete az gynevezett ler fzisfokozat dik a vltoz bels s kls krnyezeti felttelekhez.
teria, valamint a magyarz dinamikus rendszer-
elmlet. Gallahue, Ozmun s Goodway (2012) a kt k-
lnbz elmleti megkzeltst tvzte s ltrehozta a
FONTOS!
multidimenzionlis Hromszg homokra modellt [205].
Az elkpzels tfogja mindazokat a kognitv s affektv Amozgsfejlds lethosszig tart folyamat s nem
tnyezket, amelyek egyrszt a krnyezet, msrszt az zrul le a serdlkorral vagy a felntt vlssal!
egyn irnybl befolysoljk a motoros fejldst, to- Afejlds tanuls eredmnye, amelyben a krnye-
vbb oda-vissza hatnak az egynre s a krnyezetre. zetnek nagyobb befolysa van, mint a genetikailag
Aszerzk a mozgsfejldst ngy f fzisra, azon bell meghatrozott rsi folyamatoknak.
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

tz szakaszra bontottk. ltalnos tveszme, hogy a csecsem s a gyermek


motoros kszsgfejldsben az rsi folyamatok a
Gallahue, Ozmun s Goodway (2012) ngy fzisnak elne- meghatrozk [207].
vezsei:
reflexv mozgsfzis (intrauterintl kb. 1 ves korig),
kezdetleges mozgsfzis (kb. 02 ves korig), 5.3.2. Amozgsfejlds piramismo-
fundamentlis mozgsfzis (kb. 27 ves korig), dellje
specializlt mozgsfzis (kb. 7 ves kor fltt). A testnevels mdszertani szempontjait s a tantervel-
mleti krdseket figyelembe vve egy msik megkze-
Egy msik rendszerezs, amely Gabbard (2012) nevhez lts Clark s Metcalfe (2002) mozgsfejldsi piramismo-
fzdik ht fzist klntett el, amelyet az egyes letko- dellje (vagy, ahogy k nevezik, a mozgsfejlds hegye)
rokra jellemz idszakokhoz kttt [206]. [208]. Ez az elkpzels jl illeszthet az egyes letkorok-
ban szksges, adekvt mozgsanyag kivlasztshoz s
Gabbard (2012) ht fzisnak elnevezsei: feldolgozsnak mdszertanhoz, ezrt a tovbbiakban
reflexv, spontn mozgsfzis (kb. 06 hnapos korig az mozgsfejldsi idszakaikat vesszk alapul (31.
prenatlis s csecsemkor), bra).
kezdetleges mozgsfzis (kb. 02 ves korig csecse-
mkor),

116
LTALNOS
GYESSG
SPORTSPECIFIKUS
MOTOROS KSZSGEK

C I 11 v
Z
EN

KONTEXTUS-SPECIFIKUS
P
KOM

MOTOROS KSZSGEK (CFMS)

7 v
TOVBBFEJLDSI
KSZB

FUNDAMENTLIS MOTOROS KSZSGEK (FMS)

1 v

PREADAPTCIS IDSZAK

2 ht

REFLEXV IDSZAK

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


0
szlets

31. bra: Clark s Metcalfe (2002) mozgsfejldsi piramismodellje

A szerzk t egymsra pl idszakra bontjk a moz- Az vodai s iskolai testnevels szempontjbl a fun-
gsfejlds hegyt a szletstl a hallig s gy vlik, damentlis mozgskszsgek kialakulsa s tanulsa
hogy minden embernek meg kell msznia a sajt hegye- jelenti az els olyan idszakot, amelyre az vodai s is-
it a fejldse sorn. Van, amikor nagyobbat s nehezebbet kolai testnevelsnek kzvetlen befolysa van egyrszt
(pldul egy nehezebb mozgs vagy sportg megtanul- a mozgsanyag tartalmt, msrszt a feldolgozs, gya-
sakor) s van, amikor csak kisebb dombokat. A modell korls mdszertant illeten. Afundamentlis mozgsok
teoretikus alapjnak elkpzelse szerint az egyn egy tovbbfejldse azt jelenti, hogy a gyermek kpess vlik
nemlineris, nszervez, adaptv organizmus. Az, hogy ki specifikus krnyezeti felttelek mellett, vagyis kontex-
milyen magasra kpes felmszni, az az egyn biolgi- tulis mezben (pldul mozgsos jtkok, sportjelleg
jtl s a krnyezet interakciitl fgg. Apiramis kt als tevkenysgek kzben) alkalmazni azokat. Ezt a moz-
szintjvel nem foglalkozunk, mivel azok nem kapcsold- gsfejldsi idszakot kontextusspecifikus motoros
nak kzvetlenl a testnevels mdszertanhoz, gy a har- kszsg idszaknak neveztk el. A piramis cscst a
madik idszaktl kezdjk meg a modell ttkintst. sportspecifikus mozgskszsgek alkotjk, amelyek

117
megtanulsnak s eredmnyes alkalmazsnak az le- lene fokozatosan nehezed s vltozatos helyzeteket te-
het a gtja, ha az alapkszsgek nem kellen fejlettek remteni, azt azonban igen, hogy az alapkszsgek nlkl
(gyakorlottak). Afundamentlis mozgsidszak vgre a nem tudunk megfelel hatkonysggal sportgspecifikus
tanulknak magabiztosan kell tudniuk hasznlni alapvet mozgskszsgeket, technikkat tantani.
mozgsaikat. Ha ezekben bizonytalanok, akkor a bonyo-
lultabb mozgsmintk tanulsa korltozott vlik. Ezt a 5.3.3. Amotoros fejldst meghat-
gtat tovbbfejldsi kszbnek nevezzk [198; 208]. roz tnyezk: az egyni lehe-
tsgek, a krnyezet s a fel-
adatok interakcis hatsa
PLDK A MINDENNAPI GYAKORLATBL
A motoros fejldssel foglalkoz tudomnyterlet sz-
mos, rdekes elmletet alkotott a fejlds htterben
Vegyk pldaknt a tvolugrst az atltikban. At- meghzd mechanizmusokrl, amelyekbe az jabb el-
volugrs egy fokozatosan gyorsul, nagy sebessg mletek mr integrltk a biolgiai rs s a krnyezet
nekifutsbl, elrugaszkodsbl, replsi helyzetbl dinamikus egymsra hatst. (Feljebb lttuk Gallahue,
s talajfogsbl ll. Ha a mozgssor els kt rsze Ozmun s Goodway (2012), valamint Clark s Metcalfe
egyszer formban, kln-kln nincs kell koordi- (2002) modelljeit.) Az j elkpzelsek lnyege, hogy a
nltsggal jelen, akkor azok sszeillesztse (nekifu- mozgsfejldst nem csupn az idegrendszer s a kr-
ts s elugrs), illetve az arra pl mozgsok sem nyezet egyirny egymsra hatsa szablyozza, hanem
lesznek eredmnyesek. gy vlik, hogy a mozgsok ltrehozsakor a szervezet
Msik pldnk a labdajtkok tanulsa. Ameddig folyamatos oda-vissza hat dinamikus nszervez fo-
a tanulk nem birtokoljk kellkppen az alapvet lyamatknt mkdik a krnyezettel s sajt bels rend-
labds mozgskszsgeket (dobsformk, labdave- szereivel egyttmkdsben. Amozgst teht dinamikus
zets), addig nem vrhat el, hogy komplex helyze- nszervez folyamatknt definiljk [209]. A dinamikus
tekben eredmnyesen alkalmazzk azokat. Alabda- rendszerelmletrl rszletesen olvashat magyarul Vass
vezets helyben kontrolllsa nlkl, vagyis amg a Zoltn munkibl [210; 211; 212].
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

vizulis kontroll (nznem kell a labdt) nem minima-


lizldik, addig a kszsget nem lehet sikeresen al- A testnevels mdszertani nzpontja szempontjbl
kalmazni labdavezetses fog kzben. Avgrehajts Newell (1986) modellje ugyancsak meghatroz (32. bra),
ugyanis teljesen szt fog esni s sikertelenn vlik. amely a dinamikus rendszerelmleti elkpzels nyomn
Atanulsi folyamat kezdeti stdiumban lv mozg- szletett [213]. Aszerz a mozgsos cselekvst korltoz
sok versenyszer alkalmazsval ugyanez a helyzet. tnyezket az egyn, a krnyezet s maga a mozgsfel-
A versenyszituci a tanulsi folyamat elejn olyan adat krlmnyeinek interakcijban ragadta meg. gy
knyszert jelent, amely tipikusan rontja, ellehetetle- vlte, hogy a mozgsos cselekvseket egyrszt behat-
nti a sikeres vgrehajtst. Aversenyszer alkalma- roljk az egyn biolgiai, azon bell strukturlis (pldul
zshoz teht a kszsg megfelelen kontrolllt vg- nem, testmagassg, testtmeg), illetve funkcionlis (kog-
rehajtsa szksges, amit megfelel mennyisg, nitv s pszichs) lehetsgei, hatrai. Akrnyezeti beha-
nem versenyorientlt gyakorlsnak kell megelznie. trol tnyezk kztt emltette a fizikai krnyezet (pl-
dul hmrsklet, idjrs, tengerszint feletti magassg)
s a szociokulturlis krnyezet (pldul trsadalmi s
sszefoglalva teht elmondhatjuk, hogy egy-egy alapksz- csaldi normk) akadlyoz tnyezit. Vgl maga a moz-
sg sszetett feladathelyzetben trtn alkalmazshoz gsfeladat is behatrol tnyez lehet, hiszen a mozgs
az adott kszsg izolltan is megfelel koordinltsg clja, szablyai, a felhasznlt eszkzk is klnbzek
vgrehajtsra van szksg. Ez termszetesen nem azt lehetnek. A mozgsos cselekvsek sorn ezek a tnye-
jelenti, hogy a fundamentlis mozgsokat tekintve ne kel- zk azok, amelyek serkenthetik vagy ppen gtolhatjk

118
INDIVIDULIS
KORLTOZ TNYEZK

Strukturlis (fizikai vltozk: nem,


TM, TT, testalkat)
Funkcionlis (kognitv, psziholgiai s
fiziolgiai vltozk: pl. motivci,
intellektus, er, koordinci,
egyensly)

FELADATOT KRNYEZETI
KORLTOZ TNYEZK KORLTOZ TNYEZK

Clok Fizikai (domborzat, hmrsklet,


talaj, csapadk)
Szablyok
Szociokulturlis (trsadalmi s csaldi
Eszkzk normk, elvrsok, vallsi szablyok)

32. bra: Newell-fle constraints modell. Amodell egy mozgsos cselekvs hrom f akadlyoz/korltoz tnyezjt mutatja. Ezek a fejl-
dst s tanulst egyarnt korltozhatjk, illetve tmogathatjk.

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


a mozgsfejldst. A gyakorlatba tltetve nem nehz fejlds a krnyezet ltal ersen befolysolt tnyezk,
beltni, hogy ha pldul a testnevelsrn sokfle, vlto- amihez lland, permanenss vl alkalmazkodsra van
zatos gyakorlatot adunk egy mozgskszsg elsajtt- szksg, ami pedig nem ms, mint tanuls. Amikor teht
shoz, akkor a kszsg felhasznlhatsga is szlesedik. mozgsfejldsrl beszlnk, akkor automatikusan tanu-
Ha azonban csak egy-egy gyakorlatot ismtlnk folyama- lsi folyamatrl is beszlnk.
tosan, akkor korltozdik a mozgs tanulsa s ezzel a
felhasznlhatsg is akadlyozott vlik. 5.3.4. Afundamentlis mozgsksz-
sgek, csoportostsuk s meg-
hatroz jellegk
FONTOS!
A motoros fejlds kls jegyek alapjn megfigyelhet
trtns. A konkrt mozgsformk megjelense, azok
Meg kell jegyeznnk, hogy egy mozgst az egyn bi- kivitelezsnek folyamata s eredmnye jelenti a megfi-
olgija, a krnyezet s a vgrehajtani kvnt feladat gyelsek alapjt. Aklnbz mozgsok a teljes mozgs-
egyarnt befolysolja! Az oktats sorn teht mind- fejlds sorn hrom f csoportba kategorizlhatk. Az
hrom tnyezt figyelembe kell vennnk! egyik csoport a helyvltoztat vagy lokomotoros moz-
gskszsgek, amelyek egy adott ponthoz kpest elmoz-
A mozgsfejlds s a mozgstanuls szorosan ssze- dulssal jrnak a trben. Ajrsok, futsok, szkdelsek
fgg, mondhatni elvlaszthatatlan fogalmak, hiszen a tipikusan ilyen mozgsok.

119
3235. kp: Agaloppszkdels, mint fundamentlis alapkszsg
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

3639. kp: Aszkkens, mint fundamentlis alapkszsg

4043. kp: Afelugrs, mint fundamentlis alapkszsg

A msik f csoport a stabilitsi vagy helyzetvltoztat tolsok, a gurulsok, a tmaszhelyzetek, az essek vagy
kszsgek, amelyek a gravitci legyzst teszik lehe- az irnyvltoztats j pldk erre a csoportra.
tv az egyenslyoz rendszer segtsgvel. Ahzsok, a

120
Vgl a harmadik csoport a manipulatv mozgsokat
jelenti, amelyek lehetnek mind nagymotoros, mind a fi-
nommotoros manipulcik. Argsok, dobsok, elkap-
sok, gurtsok tipikus nagymotoros manipulcik, mg az
ujjakkal vgzett apr mozgsok, mint pldul a vgs, a
rajzols vagy az rs, finommotoros manipulcik.

44. kp: Aguruls, mint fundamentlis alapkszsg

4548. kp: Az tmozdulat, mint fundamentlis alapkszsg

4952. kp: Ahajts, mint fundamentlis alapkszsg 05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

5357. kp: Args, mint fundamentlis alapkszsg

121
Szmos mozgs csak elvi alapon sorolhat be az egyes pldul tipikusan mindhrom mozgscsoport egyttesen
fcsoportokba, mivel egyszerre lehet helyvltoztat s is megjelenik. Afundamentlis mozgsok csoportostst
manipulatv, helyzetvltoztat s manipulatv, hely- s a 6. tblzat mutatja.
helyzetvltoztat vagy mindhrom. A labdajtkokban

LOKOMOTOROS STABILITSI MANIPULATV


(HELYVLTOZTAT) (HELYZETVLTOZTAT) (FINOMMOTOROS)
MOZGSKSZSGEK MOZGSKSZSGEK MOZGSKSZSGEK

jrsok irnyvltsok, kitmasztsok gurtsok


futsok lendtsek, krzsek dobsok
oldalazsok hajltsok s nyjtsok elkapsok
szkkensek, szkdelsek fordtsok, fordulatok rgsok, labdatvtelek lbbal
ugrsok s rkezsek tolsok s hzsok tsek
kszsok, csszsok emelsek tsek eszkzzel
mszsok testslymozgatsok s tmaszok labdavezetsek kzzel, lbbal
menekls s ldzs gurulsok s tfordulsok eszkzk meglltsa, tvtele
dlsek s essek egyb eszkzhasznlati formk
egyenslyozsok
fggsek s lengsek

6. tblzat: Afundamentlis (funkcionlis, termszetes, alapvet) mozgskszsgek

Amozgsfejlds sorn a gyermekek a kls megfigye-


05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

l szmra is jl rzkelhet tanulsi folyamaton ke-


resztl tanuljk meg akaratlagos mozgsaikat. Ahogy
kialakul s stabilizldik a jrs (nagyjbl 1 s 2 ves
kor kztt), gy kerl t a gyermek a kezdeti mozgsf-
zisbl a fundamentlis mozgsfzisba, amely kln-
sen az vodai, de az iskolai testnevels szempontjbl is
kulcsfontossg, mivel ezen mozgsok kombincii,
specifikus tovbbfejldse rvn tanulhatk a
sportspecifikus mozgsok. Sajnos azonban az elmlt v-
tizedek trsadalmi-gazdasgi talakulsa s a megvl-
tozott letmd miatt, a kisgyermekeknek egyre keve-
sebb lehetsgk van szabad, aktv jtktevkenysg
formjban, termszetkzeli krnyezetben gyakorolni,
tanulni az alapvet mozgsaikat.

Agyermekkorban is cskkenst mutat fizikai aktivitsi


33. bra: Az aktv szabad jtk a gyermekek termszetes ignye, szint, valamint a tpllkozsi problmkkal jelentkez
amely alapvet szksglet az egszsges fejlds szempontjbl tlzott kalriabevitel sokszor sszegzdik a kisgyerme-
s az alapjt jelenti a tipikus mozgsfejldsnek. kek korltozott mozgsfejldsben, amely koordincis

122
deficitet, illetve pszichs (tipikusan nrtkelsi) probl- technicus alapjn a szakasz kifejezst tartjuk megfele-
mkat is kivlthat. Az vodk s az iskolk szerepe teht lnek [220]. Ezzel a dntssel a f fzisokon (idszako-
nemcsak felrtkeldtt, hanem rendkvli fontossgv kon) bell szakaszokat klntnk el. A fundamentlis
vlt a termszetes rsi s nvekedsi folyamatok tmo- mozgskszsgek fejldsnek els szakasza a be-
gatsa, serkentse rdekben. Ez a feladat nem csupn vezet szakasz (initial stage), amely ezen mozgsok
a motoros oldalrl lnyeges, hanem a pszichoszocilis megjelenst s kezdeti vgrehajtsait jelenti. Tipiku-
fejlds szempontjbl is meghatroz. Kutatsok iga- san msfl s hrom ves kor kztt, az alapmozgsok
zoljk, hogy a bizonytalan mozgs gyermekek ltalban els, mg viszonylag koordinltalan prblgatsainak
kevsb kzkedveltek s kevesebb bartjuk is van; a kell idszaka. Ezt kveti az elemi szakasz (emerging vagy
jtsztri tapasztalat hinya iskolai izolcihoz vezethet, elementary stage), amely tipikusan hromt ves kor
ami roncsolja az nbizalmat s cskkenti az iskolai telje- kztt az alapkszsgek koordincis stabilizcijt, je-
stmnyt [214]. lenti. Ez a szakasz tmenetet kpez az rett szakaszba
(proficient vagy mature stage), ahova akkor jut el a
AFUNDAMENTLIS (TERMSZETES) gyermek, ha az adott mozgs biomechanikai s koor-
MOZGSOK FEJLETTSGNEK, dincis rtelemben hatkonyan szervezdik, mozgs-
A MOZGSGYESSGNEK A SZINTJE: kombincikra s vltoz krnyezeti felttelek kztti
alkalmazsra is kszen ll. Sajnos az a tapasztalatunk,
elrejelzi a serdlkori fizikai aktivits s fizikai hogy nagyon sok gyermek nem jut el ebbe a szakaszba,
fittsg szintjt [215; 216]; illetve a korltozott mozgs- s jtklehetsgek miatt
sszefgg a gyermekek l tevkenysgeinek ide- megreked az elemi szakaszban. Asok-sok sznes, vl-
jvel, vagyis a mozgsgyesebb gyerek keveseb- tozatos s motivl gyakorls azonban segt a tovbb-
bet vgez l aktivitsokat [217]; fejldsben.
segti a sportspecifikus kszsgek tanulst s
hozzjrul az aktv letvitel megalapozshoz A fundamentlis mozgskszsg fzis hrom szaka-
[200; 206]. sznak gyakorlaton keresztli rtelmezshez vegyk

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


pldaknt a legfontosabb FMS-alapkszsget, a futst.
Afundamentlis fzis (idszak) mozgskszsgeinek fej- Afutmozgs kialakulsa a jrsra pl. Kezdetben a fu-
ldst a szakemberek kt irnybl vizsgljk. Az egyik ts lpshossza kicsi, a replsi fzis alig felismerhet, a
a szekvencilis fejldsi folyamat megfigyelsn alapul, lpsek szles altmasztsi pontokat kpeznek, a trd
amely a mozgskivitelezs folyamatnak finomodst, magasra lendl futs kzben. Akz magasan, elssorban
egyre hatkonyabb vlst, vagyis az adott mozgs ko- vdekezsi kszenltben van, hogy esskor, tkzskor
ordincijnak javulst jelenti. Amsik irny a mozgs tomptani tudjon (bevezet szakasz).
eredmnyessgt vizsglja, amit valamilyen mrhet
paramter alapjn prbl megtlni (pldul dobs- vagy Idvel vllszless szkl a lpsek szlessge, egyre
ugrstvolsg, sebessgnvekeds). marknsabb a replfzis, a kar s a lb egyre koordi-
nltabban mkdik ellenttesen. Az elrugaszkodskor a
A fundamentlis mozgsfejldsi fzisban (FMS) kiala- boka, a trd s a csp egyre jobban kinylik, a kar las-
kul alapvet mozgskszsgek mindegyiknek jl le- sanknt kzps pozciba kerl s a test mellett segti a
rhat szekvencilis fejldsmenete van [218; 219]. Ez futmozgst (elemi szakasz).
a fejldsmenet hrom egymsra pl, elvi szakaszra
oszthat. (Nem sszekeverend a mozgstanulsi sza- Astabilizldott, fejlett szakaszba kerl futmozgsnl
kaszokkal!) Farmosi Istvn (2010) Mozgsfejlds cm a replfzis tovbb n azltal, hogy a mozgsszablyo-
knyvben mozgsfejldsi fzisokknt fordtotta az zs s az erszint javul. Aboka, a trd s a csp kinyl-
angol stage kifejezst, mi azonban az eredeti terminus sa erteljess vlik. Atrzs kismrtkben elredl s a
kar krlbell 90 fokban a trzs mellett szinkronizltan
123
s nagyobb kiterjedssel segti a futst. Ez a mozgs- A fundamentlis, termszetes mozgsok fejlesztse az
minta lehetv teszi, hogy bonyolultabb mozgskapcso- vodai mozgsos tevkenysgrendszer kzponti moz-
latokba, vltoz krlmnyek kz, illetve teljestmnyre gsanyaga, egyben az rvnyben lv kerettanterv als
(pldul sebessgre) trekedve is jl koordinlt marad- tagozatos tananyagnak dnt rszt kpezi, klnsen
jon a mozgs. az 12. osztlyban.

5860. kp: Futmozgs a fundamentlis mozgsfejldsi fzis bevezet szakasznak vge fel (kt s fl ves gyermek)
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

6163. kp: Futmozgs a fundamentlis mozgsfejldsi fzis elemi szakasznak vge fel (tves kor krli gyermek)

6466. kp: Futmozgs a fundamentlis mozgsfejldsi fzis rett szakaszban

124
5.3.5. Afundamentlis mozgsksz- A sportspecifikus kszsgek tanulsa dnten a fel-
sgek kontextualizldsa, a s tagozatos testnevelstl kezd igazn hangslyoss
CFMS mozgsfejldsi idszak vlni. Ekkortl remlhetleg minden tanul olyan fun-
Az alapkszsgek fejldsvel prhuzamosan a gyer- damentumok, alakszsgek birtokban van, amely j
mek egyre tbb mozgsos jtkban vlik sikeress alapot teremt a komplex sportgi technikk tanuls-
s tapasztalja meg annak lmnyeit. Afejlds sorn ra, illetve azok vltoz krlmnyek kztti alkalmaz-
termszetes ignykk vlik, hogy elkezdjk a meg- sra.
lv kszsgeiket jtkokban, majd sportgi jelleggel
alkalmazni. Asportgi jelleg mg nem a valdi sport- A fenti megfontolsokat s szakirodalmi alapokat fel-
gi modelltechnikt jelenti, hanem a termszetes moz- hasznlva az iskolai testnevels szempontjbl hrom
gsok sportgi cl alkalmazst. Pldul, amikor a f, egymsra pl mozgsidszakot emelnk ki, ame-
gyermek mr nem csupn rgja a labdt, hanem mr lyeknek megfelelen teht eltr tananyagra s rszben
bekapcsoldik valamilyen labdarg jelleg jtkba, klnbz mozgsoktatsi krlmnyekre van szksg a
akkor kontextualizldik a vgrehajts. Clark s Metcalfe tanrkon. Az osztlyfokok kztti tfedseket rtelem-
(2002) motoros fejldsi piramisban a sportspecifikus szeren a fejlettsgi szintek, az elzetes tapasztalatok s
idszak s a fundamentlis idszak kztt szerepelte- a tanuls sebessge kztti eltrsek indokoljk.
tik az gynevezett kontextus-specifikus idszak (711
v kztt), mint a fundamentlis mozgsok clszer, 1. Fundamentlis idszak (kb. voda s 12. osztly),
szndkosan alaktott krnyezeti felttelekhez illesz- amely az alapvet mozgskszsgek, msknt ter-
tett tovbbfejldst. Ebben az idszakban a testneve- mszetes mozgsok fejldsnek, tanulsnak sza-
lsnek sszhangot kell teremtenie az alapkszsgek kasza.
vltozatos s egyre komplexebb feladathelyzetekben 2. Kontextusspecifikus idszak (kb. 26. osztly),
trtn gyakorlsa, valamint az j, mr sportgi ksz- amely az alapvet mozgskszsgek clszer, k-
sgek tanulsa kztt. Az letkor s a tanulsi tapasz- lnbz krnyezeti felttelekhez s feladathelyze-
talat elrehaladsval egyre inkbb sportgi jellegv tekhez illesztett alkalmazsnak szakasza, s amely

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


vlhat a gyakorls. eredmnyekppen valdi mozgsgyessgrl be-
szlhetnk.
PLDK A MINDENNAPI GYAKORLATBL 3. Sportspecifikus vagy specializlt idszak (kb. 45.
A KISJTKOK HATKONY ESZKZK osztlytl), amely a fundamentlis mozgsokra p-
l, sportgi, tnc vagy egyb specilis mozgsmin-
tk, mozgstechnikk megtanulst teszik lehetv.
A labdajtkok tanulsa szempontjbl kulcsfon-
tossg, hogy ne jtszassunk hivatalos szably-
Vgl, de nem utolssorban kitrnk a fejlds, mozgs-
rendszer alapjn, rendes plyn, hanem mindig
fejlds ltalnos trvnyszersgeire.
adaptljuk az adott jtkot a tantvnyaink elkp-
A fejlds a fejtl az als vgtagok irnyba halad,
zettsghez, letkori sajtossgaihoz. Ez konkrtan
vagyis cephalocaudlis. Pldaknt emltjk a kz s a
a kisjtkok (2:2, 3:3, 4:4) rendszeres gyakorlst
lb gyessgt. Afels vgtagok koordincija elbb
jelenti, sokfle, rdekes variciban. A kisjtkok
finomodik, mint az als vgtagok. Ezrt tapasztalha-
szereprl s a sportjtk kzi taktikai jtkokrl
t, hogy a dobsok korbban fejld kszsgek, mint
rszletesen olvashat a Testnevels Mdszertani
a rgsok.
Knyvek sorozatban megjelent, Ataktikai gondol-
Afejlds a test kzppontja fell halad a perifrik
kods fejlesztsnek lehetsgei a jtkoktatsban
irnyba, vagyis proximodisztlis. A kar koordinlt
cm knyvben [221].
mkdse elbb jn ltre, mint a kezek, de kln-
sen az ujjak.

125
Afejlds az ltalnos fell halad a specifikus fel. Ez A fenti hrom jellemz figyelembevtele mindenkppen
azt jelenti, hogy a nagymotoros koordincit ignyl meghatroz a 312 ves kor gyermekekkel fogalkoz
mozgsok elbb stabilizldnak, mint a finommotoros pedaggusok szmra.
koordincit ignyl feladatok.

5.4. Amozgstanuls rtelmezse, szintjei s


mdszertani jelentsge
5.4.1. Amozgstanuls meghatroz- Ennek ellenkezje is elfordulhat. A tanuls nem zajlott
sa s elmleti modelljei le kellkppen, a teljestmny azonban nem ezt mutatja.
A mozgstanuls, motoros tanuls, motoros kszsgta- Ebbl fakadan a konzisztensen megfigyelhet teljest-
nuls, pszichomotoros tanuls vagy motoroscselekvs- mny [107, 22. o.] lesz a tanuls rtkelsnek alapja. Ha
tanuls egyarnt gyakran hasznlt szakirodalmi kifeje- a tanul nem kpes stabilan s tbbszr megismtelni va-
zsek. Lnyegket s tartalmukat tekintve ugyanazokat lamit, valsznleg nem tanulta meg. Anegyedik egyben
a folyamatokat rjk le. Knyvnkben szinonim rtel- utols jellemz, hogy a tanuls viszonylag permanens
mezssel hasznljuk ket, habr leggyakrabban a moz- vltozst okoz a mozgskivitelezs kpessgben. Avi-
gstanuls, motoros tanuls kifejezseket hasznljuk. szonylag permanens vltozs kifejezst Schmidt s Lee a
Mozgstanuls alatt Schmidt s Lee (2011) nyomn olyan ftt tojs s a vz llapotvltozsaihoz hasonltja [222]. Ha
folyamategyttest rtnk, amelyek a gyakorlssal vagy a a vizet nulla celsius fok al htjk, akkor jgg dermed, de
tapasztalattal sszefggsben viszonylag permanens vl- melegtssel jra vz lesz belle. Avltozs reverzibilis,
tozsokhoz vezetnek a mozgskivitelezs kpessgben. vagyis nem permanens. Atojs esetben azonban a for-
[222, 327. o.] r vz a fehrje megszilrdulshoz vezet, amit mr nem
tudunk jra folykony llapotv vltoztatni. Avltozs ir-
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

Adefinci alapjn ngy kiemelt jellemzt kell rtelmez- reverzibilis, vagyis permanens. Az olyan pillanatnyi telje-
nnk. Az els, hogy a tanuls klnbz folyamatok stmnyvltozs, amit pldul a nagyfok motivci vagy
egyttes hatsra trtnik. Ez azt jelenti, hogy a tanuls teljestmnyfokoz szerek eredmnyeznek, nem felttle-
htterben szmtalan folyamat zajlik, amelyek sszeg- nl jelent tanulst, mivel nem marad fenn hossz tvon.
zdnek s a vltozst generljk. Ilyen folyamatok pld-
ul a vizulis informcifeldolgozs, informcitrols s Az iskolai testnevels gyakorlatt figyelembe vve a fen-
-elhvs, amelyek egyttesen befolysoljk egy mozgs tiek kulcsfontossgak, mivel a testnevelsrkon olyan
ltrehozst. Amsodik jellemz, hogy a tanuls a gya- tanulsi helyzeteket akarunk teremteni, amelyek viszony-
korls vagy a tapasztals direkt kvetkezmnye. Ahar- lag gyors s hatkony tanulst eredmnyeznek. Ezzel
madik, hogy a tanuls nem figyelhet meg kzvetlenl, prhuzamosan (formatv, folyamatkvet rtkelssel),
mivel azok a folyamatok, amelyek a tanulst eredmnye- majd ezt kveten (szummatv, lezr rtkelssel) a
zik rendkvl sszetettek (gondoljunk az idegrendszerre tanulst rtkelnnk is kell, ami jabb kihvsok el llt
vagy a szenzoros informciszervezsre). Ennek eredm- bennnket.
nye, hogy testnevelsrn a motoros tanuls megtlse
a megfigyelhet minsgi s mennyisgi rtelemben Egy j mozgs tanulsa a gyermekeknl s a felnttek-
vizsglt vgrehajtsi teljestmnyen alapul. A teljest- nl egyarnt ugyanazon a folyamaton keresztl zajlik le,
mny megfigyelhet, a tanuls nem, gy elfordulhat, amelyet a teoretikusok klnbz mozgstanulsi mo-
hogy, br az egyn megtanulta a kvnt tananyagot, azon- dellekkel igyekeznek megfoghatbb tenni. Amozgsta-
ban nem tudja az adott pillanatban helyesen elhvni azt. nulssal foglalkoz hazai testnevelsi szakirodalom br

126
ttekint szmos modellt, leggyakrabban kzvetve vagy 5.4.2. Amozgstanuls szintjei s a
kzvetlenl a Meinel-Schnabel-fle hromfzis modellt feldolgozand mozgsanyag
veszi alapul [27; 178; 184; 201; 224; 225], amely a mozgst kapcsolata
durvakoordincis, finomkoordincis s stabilizlt fi- Mivel a mozgstanuls minden esetben szorosan ssze-
nomkoordincis tanulsi szakaszokra (szintekre) bontja. fgg a mozgsfejldssel, a korbban emltett mozgs-
Amodell lersa a hivatkozott szakirodalmakban elrhe- fejldsi fzisok rszben megfeleltethetk a mozgstanu-
t, ezrt terjedelmi okokbl nem rszletezzk. Azt azon- ls szintjeinek [198]. Amozgstanulsi szinteknek fontos
ban megjegyezzk, hogy a mozgstanulsi fzismodellek didaktikai jelentsge van egy-egy mozgsanyag, illetve
els ttrje Fitts s Posner (1967) voltak, akik a mozgs- a testnevels tantervi anyagnak egsze szempontjbl.
tanuls folyamatt az elsk kztt bontottk szintekre Fggetlenl attl, hogy milyen elnevezseket hasznlunk,
[226]. Amodell mg ma is a kutatsok elvi alapjt kpezi a nemzetkzi testnevelsi szakirodalom a mozgsanyag
[227], mivel a kognitv folyamatok alapjn klntettk el a feldolgozsval kapcsolatban az alapvet rendszerezsi
szakaszokat. Aszerzk a mozgstanuls els szakaszt elvet a mozgsfejlds fzisai (idszakai) [134; 198; 230]
kognitv szakasznak, a msodik szakaszt asszociatv vagy a mozgstanuls szintjeihez trtn igazods adjk
szakasznak, a harmadikat pedig autonm szakasznak [181; 231]. ANAT 2012-re pl kerettanterv [232] a moz-
neveztk el. Egy msik modell alkotja (Gentile, 1972), a gsfejlds fzisainak figyelembevtelvel kszlt, habr
tanul sajt cljaibl kiindulva kt szakaszt klntett el osztlyfokok szerint sorolja be a tananyagot. A magyar
[228]. Terija szerint az els szakaszban a tanulsi fel- tanterv jdonsga, hogy ktves ciklusokban gondolko-
adat megrtse s tudatossga alakul ki, mg a msodik dik. rdekes, hogy pldul Angliban ezek a ciklusok let-
szakaszban a rgzts (fixci) s a vltozatos alkalmazs kortl fggen akr 3-4 vfolyamot is tlelhetnek. Eze-
(diverzifikci) lesz a tanul clja. A kt modellt tvzte ket a tanterv kulcsidszakoknak nevezi [233].
Gallahue s Cleland-Donelly (2003), akik a testnevels n-
zpontjbl pedaggiai javaslatokat is megfogalmaztak Amozgsfejlds ttekintsekor mr lttuk, hogy milyen
[198]. Erre a modellre nemsokra mg visszatrnk, de befolyssal vannak az egyes fejldsi fzisok arra, hogy
most nzzk meg, mirt fontos a mozgstanuls szaka- milyen mozgsanyagnak milyen formban kell az oktats

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


szolsnak szerepe a szakdidaktika szempontjbl! kzppontjba kerlnie. Amozgstanuls szintjei hason-
lan, de ms szempontok alapjn hatrozzk meg, hogy
milyen mozgsfeladatokat milyen tanulsi felttelek mel-
EGY RDEKES TUDOMNYOS EREDMNY
lett adjunk a tantvnyainknak. Egy-egy mozgskszsg
oktatsnak lebontsa s gyakorlsa, a kezdgyakorlat
A tudomnyos kutatsok megerstik, hogy a moz- kivlasztsa s fleg az oktats stratgijnak megv-
gstanuls folyamatban az agyban lejtszd ak- lasztsa elssorban attl fgg, hogy milyen tanultsgi
tivitsi folyamatok eltrnek egy-egy mozgsminta szinten llnak a tanulk, illetve milyen tanulselmleti
tanulsnak klnbz szintjein. Az agyi aktivits felfogsban gondolkodunk.
vltozst plaszticitsnak nevezzk [227], amely
jellemzen megvltozik a tanuls folyamn. Az agy- Tovbbi, mr tbbszr hangslyozott szempont, hogy
kutatsok igazoltk, hogy azon agyterletek, ame- a tanulk kztt rendkvl jelents eltrsek lehetnek
lyek a mozgstanuls elejn aktvak, nem felttlenl egy-egy mozgs tanultsgi szintjben, amely meghat-
ugyanazok, mint amelyek a tanuls ksbbi szaka- rozza, hogy mely feladatok s milyen nehzsg mellett
szaiban. Amozgstanuls sorn a kutatk feltrtak alkalmazhatk. Ezen kvl azt is figyelembe kell ven-
egy gyorsabb tanulsi szakaszt, amit egy lassabb nnk, hogy ugyanaz a gyakorlsmennyisg klnbz
szakasz kvet, mikzben az agyi aktivits megvlto- tanulsi eredmnyessget fog kivltani. (Emlkezznk
zik s ms terletekre helyezdik [229]. a fejlds- s tanulskzpontsg pedaggiai alapel-
vre!) Amozgstanuls teht csakgy, mint a kognitv

127
vagy affektv tanuls esetben eltr sebessggel s folyamatokat [205]. Amozgs kzben fellp koordin-
hatkonysggal kvetkezik be. Vannak gyerekek, akik cis problmk a felsorolt folyamatok brmelyiknek
knnyebben, vannak, akik nehezebben tanulnak kln- gyenge sznvonala esetn fellphetnek.
fle mozgsokat. Ennek htterben fleg a perceptuo-
motoros kpessgek eltr fejlettsge s szervezetts- Visszatrve a mozgstanuls modelljeire, azok kiv-
ge ll. Aperceptuo-motoros kpessgek tartalmazzk lasztsa s pedaggiai alkalmazsa didaktikai clokat
a mozgs felptshez, kivitelezshez szksges szolgl, mintsem csupn teoretikus dnts. Gallahue s
informci felvtelt, a szenzoros integrcijt a me- Cleland-Donelly (2003) a mozgstanuls hrom szintjn
mriban, a motoros vlaszok felptshez szksges bell, szintenknt kt szakaszt klnt el, ahova sajtos
dntshozatali folyamatokat, a mozgs aktivcijt s a didaktikai elveket csoportost [198]. Amodellt a 34. brn
mozgs lefutshoz kapcsold visszajelzsi (feedback) mutatjuk be.

Szintek a mozgstanulsban Szakaszok a mozgstanulsban

3.
FEJLETT / INDIVIDUALIZLT SZAKASZ
Perszonalizci (egyni technika)
FINOMHANGOLSI
SZINT
TELJESTMNY SZAKASZA
Preczi

2.
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

ALKALMAZSI SZAKASZ
TMENETI /
Finomts s alkalmazs
GYAKORL
SZINT
KOMBINCIS SZAKASZ
Integrls s bepts

1.
FELFEDEZSI SZAKASZ
Koordinls s kontrollls
KEZD SZINT
KERESSI SZAKASZ
Prekontroll / a megrts kezdete

34. bra: Egy j mozgs elsajttsnak szintjei s szakaszai [198 nyomn]

128
Atovbbiakban rszletesen kibontjuk a modellt s a lab- rengeteg hiba lp fel, s ez gyakran sikertelenn is teszi
davezets tanulsnak pldjn keresztl bemutatjuk az az els prblkozsokat. A tanulnak olyan elemi ta-
egyes szinteket, valamint a hozzjuk tartoz szakaszokat. pasztalat birtokba kell kerlnie, amely alapjn nagy-
jbl tudja, mit kellene csinlnia. A gyakorls sorn
egyre pontosabban krl tudja rni a tanuland moz-
AMOZGSTANULS ELS, KEZD SZINTJE
gst, egyre tbb a sikeres vgrehajts, de a mozgs
Akezd szint jellemzi nagyjbl megegyeznek a Meinel- mg bizonytalan. Atanul clja, hogy tbbflekppen is
Schnabel-fle durva koordincis szakasz jellemzivel meg tudja oldani a feladatot, ezrt megprblja trben,
[184; 223]. Az j mozgs els vgrehajtsval kapcsolat- energiabefektetsben s egyszer eszkz- s trsas
ban a tanul elsknt egy mentlis tervet kszt, majd az egyttmkdsekkel is vgrehajtani azt. Ms szakki-
els gyakorls alkalmval megprblja vgrehajtani azt. fejezssel lve: ez a prekontroll mozgstanulsi szint
Amozgs koordinlatlan, sztes, szaggatott, tlzott er- (GLSP-modell, [181; 231]).
kzlsek s egyenslyi bizonytalansg hatja t. Mivel a
figyelem sszpontostsa a teljes mozgsfolyamatra he-
PLDA A MINDENNAPI GYAKORLATBL
lyezdik (Hogyan is kell csinlni? krdezheti a tanul),
ezrt az sszteljestmny gyenge. Akezd szintet a szer-
zk kt szakaszra, a keress s a felfedezs szakaszra A labdavezets tanulsa sorn a tantvnyunk fo-
bontjk. lyamatosan ismerkedik a labda tulajdonsgaival, a
lets erejnek s a pattans mrtknek a szably-
37. szersgeivel. A szakasz vgre kpess vlik na-
gyobb mret labdt helyben, pattintssal sok hiba
mellett szablyozni, esetleg lassan elre mozogni
vele.

35. bra: Amozgs mentlis terve mint a mozgstanuls elemi fel- 05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE
ttele

A keress szakaszban a tanul a mozgs ltalnos


vgrehajtsval kapcsolatos tudatossgt alaktja ki
oly mdon, hogy megismeri a mozgs ltalnos jel- 6768. kp: Labdavezets helyben a kezd mozgstanultsgi szint
lemzit, a mozgs egszt. Ez azt jelenti, hogy megrti, keressi szakaszban (prekontroll szint). Akpeken ltszik, ahogy
amit tanulni fog. Ehhez egy mentlis tervre (mozgs- a gyermekek nyjtott ujjakkal s bizonytalan pozcikban keresik a
kp) van szksge, amely alapjn megvalsulhat az labda fellett.
els prblkozs. A figyelem a teljes mozgsra ssz-
pontosul, nem fkuszlt, emiatt viszonylag hamar f- A felfedezs szakaszban a tanulnak mr viszonylag
rads alakul ki. Amozgskontroll alacsony sznvonal, pontos kpe van a mozgsrl, mert rgzlt a mozgs

129
mentlis kpe. A mentlis kp elhvsa segtsgvel a
tanul clja, hogy mr hatkonyan prblja megoldani a
MDSZERTANI MEGFONTOLSOK
mozgsfeladatot. Amozgs mr viszonylag szablyozott-
nak, koordinltnak mondhat, ahol a tanul mr kpes Amozgstanuls kezd szintjn, vagyis a keress
elklnteni a fontos s a kevsb fontos sszetevket, s felfedezs szakaszban alkalmazzunk vizulis
vagyis tudja fkuszlni a figyelmt egy-egy mozgsfzis- szemlltetst! Ennek clja a mozgs teljes kpnek
ra. Ms szakkifejezssel: ez a kontroll szint (GLSP-modell bemutatsa a mozgskp tudatosulsa rdekben.
[181; 231]), amikor a tanul felfedezi, hogy milyen sokfle Biztostanunk kell a mozgs azonnali kiprbls-
mdon tudja az adott mozgst felpteni, kivitelezni. nak, a ksrletezsnek a lehetsgt.
A folyamatos gyakorls segtsgvel teremtsnk
olyan feltteleket, ahol a mozgst a tanul sokf-
le variciban vgezheti, illetve a mozgs trbeli,
PLDA A MINDENNAPI GYAKORLATBL
energiabefektetsbeli, eszkzzel s/vagy trssal
trtn vgrehajtsi mdokat kvn!
Tantvnyunk labdavezetsre mr a folyamatos Engedjk, hogy a tanulk nmaguk talljk meg a
kontroll a jellemz, amelyet a labdra simul tenyr helyes utakat a mozgs klnfle vgrehajtshoz!
s a ritmus rzete biztost. Kpess vlik a labdt Hasonltsuk ssze az j mozgst egy mr tanult
vltoz erkifejtssel helyben vagy lass mozgssal mozgssal s tudatostsuk a hasonlsgot (transz-
sszektve, akr irnyvltoztatssal is szablyozni. fer)!
A klnbz nagysg s kemnysg labdkkal Adjunk folyamatos, specifikus s korrektv vissza-
is egyre gyesebben bnik, br mg mindig sok a jelzst a mozgs ltalnos vgrehajtsval kapcso-
tveszts. Mindkt kezet, akr vltva is kpes be- latban!
kapcsolni a mozgsba. Klnbz testhelyzetekben Koncentrljunk a mozgsfolyamatra s kerljk a
(pldul guggolsban, lsben, fekvsben) is uralja mozgsteljestmnnyel kapcsolatos elvrsokat
a labdt, a vizulis kontrollt egyre hosszabb idre (pldul tvolsg-, idkvetelmny, versenyszitu-
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

(tbb msodpercre) kpes kikapcsolni. ci)!


Alkalmazzuk a felfedezses tanulst tmogat ok-
tatsi stratgikat!
A mozgsfeladatok adaptcijval biztostsunk
nagyfok egyni sikeressget!
Tmogassuk pozitv interakcikkal, btortssal s
gyakori elismerssel a motivcis htteret!

TMENETI VAGY GYAKORL SZINT

A mozgstanuls msodik szintjn a tanulban ltrejtt


mentlis terv mr biztostja, hogy a mozgs kivitelezse
majdnem megegyezzen a vgleges mozgsminta helyes
vgrehajtsval. A mozgs kzbeni kognitv folyamatok
megvltoznak, magrl a mozgsfolyamatrl fokozato-
69. kp: Labdavezets helyben a kezd mozgstanultsgi szint fel- san ttevdnek a mozgs cljra. Amozgs bels, kinesz-
fedezsi szakaszban (kontroll szint). Akpen jl ltszik, ahogy a tetikus rzete stabilizldik, kevesebb szbeli s kpi se-
gyermek mr a megfelel kztartssal, labdra simul tenyrrel gtsgre van szksg a vgrehajtshoz. Akoordinlatlan
kezdi meg a labda lenyomst. prblkozsok eltnnek, az erkzlsek egyre pontosab-

130
bak, az egyenslyi bizonytalansg megsznik. Aszint kt
tovbbi szakaszra bonthat, a kombincis szakaszra s
az alkalmazs szakaszra.

A kombincis szakaszban a tanul egyre komplexebb


formban kpes gyakorolni a mozgst. Elszr kt, majd
tbb, mr jl ismert mozgs kapcsoldst is meg tud-
ja valstani. Trben s idben egyre sszerendezettebb,
a kognitv folyamatok gyjtpontjba nem a tanuland
kszsg, hanem a mozgskombinci koordinlt s jl
szablyozott vgrehajtsa kerl.

70. kp: Labdavezets a mozgstanuls gyakorl (2.) szintjn. Ak-


PLDA A MINDENNAPI GYAKORLATBL
pen jl ltszik, ahogy a gyermek mr magabiztosan s koordinl-
tan, vizulis kontroll nlkl is kpes a stabil vgrehajtsra.
Tantvnyunk labdavezetse mr stabil. Kpes azt fo-
kozatosan egyre nagyobb sebessggel, a trsakhoz
(dinamikus akadlyok) alkalmazkodva is vgrehajta-
MDSZERTANI MEGFONTOLSOK
ni mindkt kzzel. Magabiztoss vlik a knnyebben
vezethet labdk mellett, a kisebb mret labdk
Amozgstanuls msodik szintjn , vagyis a kom-
kontrolljban (pldul teniszlabda), illetve helyben,
bincis s alkalmazsi szakaszban tovbbra is
kt labdval trtn labdavezetsben is. A vizulis
sokszn, nagyon vltozatos gyakorlsi lehets-
kontroll mr nem szksgszer, a labdavezets sz-
get kell adnunk, amelyet egyre komplexebb vgre-
szekapcsoldhat elzetes s/vagy utlagos mozgs-
hajtsi formk (mozgskombincik) jellemeznek.
sal (pldul passzal, dobssal), a trs folyamatos s
Kapcsoljuk be az nrtkels lehetsgt a tanu-
vletlenszer kvetsvel.
lsba s adjunk tmogat visszajelzseket verb-
lisan, vizulisan s vides szemlltetssel!
Agyakorlsban trekedjnk a minsgi vgrehaj-
Az alkalmazsi szakaszban a tanul kpess vlik az
ts megkvetelsre, amelyet a rvid s gyakori

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


adott mozgs tovbbi finomtsra s alkalmazsra sz-
pihenkkel szervezett feladatokon keresztl val-
szetettebb jtkhelyzetekben, mozgskapcsolatokban,
stsunk meg!
sportgi aktivitsokban. Atanul cljv a mozgs, illetve
Tovbbra is nagyon sok pozitv, specifikus vissza-
a mozgsra pl kombincik, sszetett mozgssorok
jelzst kell adnunk.
alkalmazsa vlik. Afigyelem mr nem a mozgsra kon-
Akorrektv visszajelzsek mr a mozgsfolyamat
centrldik, hanem az alkalmazs krlmnyeire.
aprbb rszleteit is rinthetik.
Kapcsoljunk be egyre gyakrabban olyan szituci-
PLDA A MINDENNAPI GYAKORLATBL kat, amelyek fokozott nehzsget adnak a feladat-
nak, ugyanakkor teljesthet kihvst jelentenek!
Kapcsoljuk be a kontrolllt versenyhelyzeteket a
Tantvnyunk labdavezetse alkalmass vlik les,
gyakorlsba s tzznk ki olyan clokat, amelyek
de egyszer jtkhelyzetekben trtn felhasznls-
megvalstsa sorn a tanul idknyszer al ke-
ra klnfle sportgi jelleggel. Az ellenfllel szem-
rl, ezzel a gyakorls egyre intenzvebb vlik!
ben aktv tmad s vd helyzetben egyarnt kpes
megtartani a labda feletti uralmat, szinte csak kls
hatsra veszti el azt (pldul a vd labdaszerz-
AFEJLETT VAGY FINOMHANGOLSI SZINT
si ksrletre). A lpshibk azonban mg gyakori
megnyilvnulsai a jtkhelyzeteknek. A mozgstanuls utols szintje a fejlett vagy finomhan-
golsi szint. Ezen a szinten a tanul a mozgs egszt,

131
annak rszleteivel egytt, teljes mrtkben rti. Avgre-
MDSZERTANI MEGFONTOLSOK
hajts mentlis trkpe magasan fejlett, amely nem ig-
nyel vagy minimlis tudatos figyelmet ignyel a mozgs
kognitv sszetevivel kapcsolatban. Atanul mr kpes A mozgstanuls harmadik szintjn , vagyis a
az sszes kls zavar tnyeztl fggetlenteni magt s teljestmny szakaszban s az individualizcis
kiszrni a flsleges informcikat. Mozgsnak kivl szakaszban tovbbra is sokszn, nagyon vlto-
trbeli, idbeli s dinamikai jellemzi vannak, ami a ma- zatos gyakorlsi lehetsget kell adnunk, amely
gas szint mozgsszablyozsnak s a minimlis tudatos motivl ervel hat a tovbbfejldsre.
figyelemnek ksznhet. A szinte automatizlt mozgs Afolyamatos tmogat s lelkest kommunikci
mr magas szint teljestmnnyel s egynre jellemz, nagymrtkben segti a kszsg finomhangol-
specilis vgrehajtsi jellemzkkel br. A szint kt sza- st s az egyni mozgstechnika rgztst.
kaszra bonthat, a teljestmny szakaszra s az indivi- A gyakorls sorn adjunk stratgiai jelentsg
dualizlt szakaszra. tleteket, amelyek gazdagtjk a mozgskszsg
egyni alkalmazsnak repertorjt!
Ateljestmny szakaszba ltalban csak azok a tanulk Apozitv, specifikus visszajelzsek s a hibajavt-
jutnak el, akik az adott mozgskszsget sportgi edzse- sok mr minden apr rszletre terjedjenek ki!
ken is rendszeresen gyakoroljk. Amozgs szablyozsa A kszsg gyakorlst folyamatosan igaztsuk a
tovbb finomodik, a tanul cljv az egyni teljestmny fizikai/edzettsgi llapot vltozshoz!
vlik a pontossg, a hatkonysg s az eredmnyessg
javtsn keresztl. Ez a preczis szakasz, amely sorn a
legaprbb rszletek is finomtsra kerlnek. 5.4.3. Amozgstanuls elfelttelei
Miutn ttekintettk a mozgstanuls folyamatt rtr-
Az individualizlt szakasz a mozgstanuls vgs l- nnk azokra a tnyezkre, amelyek alapvet felttelei a
lomsa. A kszsg vgrehajtsa innentl mr az egyn hatkony mozgstanulsnak s amelyek figyelembevte-
biolgiai s mentlis korltaiba tkzik. Atanul clja a le felttlenl szksges egy mozgsanyag kivlasztsa-
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

teljestmny fokozsa a maximlis sikeressg rdekben. kor s oktatsakor. Apedaggusok clja a mozgsoktats
Asikeressget olyan tnyezk hatroljk be, mint a test- folyamatban a szles kr mozgskszsgbzis kialak-
mretek, testalkat s testsszettel, edzettsg, lelki lla- tsa s alkalmazsi lehetsgeinek megteremtse kln-
pot s a mozgsfeladathoz kapcsold kognitv elemek fle letszer krlmnyek kztt (rekrecis, htkznapi
(pldul taktikai sszetevk). s versenysport).

Ebben a folyamatban meg kell figyelnnk a kezdeti tuds-


PLDA A MINDENNAPI GYAKORLATBL
szintet, a fejlesztst ignyl kpessgek s kszsgek
szintjt. Ehhez viszonytva kell olyan krnyezetet terem-
Tantvnyunk a mozgstanuls legmagasabb szint- tennk, amely serkenti a fejldst s lmnyds tanulsi
jn kpess vlik bonyolult jtkhelyzetekben, egy- tapasztalatok birtokba juttatja a dikokat. A mozgsok-
ni technikai trkkkkel, nagy intenzits s fokozott tats folyamn tisztban kell lennnk azzal, hogy milyen
frads mellett is fenntartani a mozgs szablyo- elzetes felttelek szksgesek a tanuls megkezdshez.
zottsgt. Avizulis kontroll teljes megsznse s az
intenzits fokozdsa mellett is kpes a labdt hat-
LTALNOS FEJLETTSGBELI KSZENLT
konyan vezetni s azt mrkzsszituciban, taktikai
cloknak alrendelten alkalmazni. Brmilyen tanulsi feladat elfelttele, hogy a tantvnyok
kpesek legyenek a feladat megrtsre s a szksges
gondolkodsi kpessgek mozgstsra. Tovbbi fel-

132
ttel, hogy kell mozgstapasztalattal brjanak, amire a s kinesztetikus informcik egyarnt szerepet jtszanak
tanuland, j mozgs rpl. Pldul hiba szeretnnk a teljestmnyben. vodskorban a vizulis informcik-
egy els osztlyos tanulcsoporttl bonyolult taktikai nak rendkvl fontos szerepk van. Avizulis informcik
megoldsokat krni, mg nem kpesek absztrakt gon- megszntetse (pldul a szem bektsvel) rendkvli
dolkodsra. Mozgsos pldval lve: hiba szeretnnk mrtkben rontja az egyenslyi gyakorlatok minsgt.
sportgi technikai elemeket tantani, ha a technikai elem
alapjt kpez fundamentlis alapkszsgek mg nem A fogjtkok elemi felttele, hogy a tantvnyaink kell
kellen fejlettek. (Emlkezznk a labdavezetses pld- trbeli tudatossggal rendelkezzenek. Atrrel kapcsola-
ra az elz rszbl.) Az ltalnos fejlettsgbeli kszenlt tos rzkelsi folyamatok alapveten a ltson alapulnak,
termszetesen nem csak az rtelmi s motoros terletre gy ameddig a statikus s dinamikus ltslessg (az ll
rvnyes. Az affektv terlet rzelmi s szocilis elemei s mozg objektumok felismersnek kpessge) nem
ugyancsak ide tartoznak. A tanuls kzben a tanul ak- kellen fejlett, addig lland balesetveszly s az tk-
tv rzelmi s rtelmi jelenltet kell mutasson, amelynek zstl val flelem fogja thatni a jtkokat.
alapjt a motivcis bzis adja. Ha a tanul nagyfok mo-
tivcival vesz rszt a folyamatban, az nem csupn ser-
AFIZIKAI FITTSGI KOMPONENSEK SZINTJE
kenti, hanem megalapozza a tanuls hatkonysgt. Ata-
nulsi motivci egyik alapfelttele, hogy a gyermek az Amotoros kszsgek tanulsnak lnyeges elfelttele-
szlelt kompetenciaszintje alapjn kpesnek lssa magt it jelentik olyan faktorok is, mint a testsszettel (relatv
az adott feladat sikeres elvgzsre. testzsrmennyisg), az er szintje vagy ppen az izomzat
flexibilitsa. Amg a tanul nem kpes a sajt testslyt
magabiztosan megtartani, biztosan nem lesz kpes olyan
APERCEPTUO-MOTOROS KPESSGEK
mozgsok megtanulsra, amelyek ezt felttelezik. Are-
FEJLETTSGI SZINTJE
latv erszint (testtmeghez viszonytottan) olyan alap-
Akorbbiakban mr tettnk emltst a perceptuo-motoros tnyez, amely nlkl szmos sportmozgs tanulsa le-
kpessgekrl, amelyek az informci felvtelt, trolst, hetetlenn vlik. Anagy erkifejtst ignyl tornaelemek

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


elhvst, mozgss alaktst s a visszajelzst tartal- (pldul fejlls, kzlls, kzen tforduls oldalt, szert-
maz folyamatokat leli fel. Ha a gyermek brmely terle- ugrsok, egyb szergyakorlatok) tipikusan ilyenek. Akon-
ten alulfejlett vagy jelents hinyossgai vannak, az kihat dicionlis kpessgterlet hinyossgai csak folyamatos
a teljes mozgskivitelezsre. Atr, a test, az irnyok s az s tervezett fejlesztssel ptolhatk. Tves az a nzet,
idbelisg rzkelsnek folyamatai jelentik a perceptuo- amely szerint egy tantsi egysget megelz 2-4 tanra
motoros kpessgeket [205]. Gondoljunk pldaknt az kpessgfejlesztse megteremti az elfeltteleket a nagy
egyenslyozsra! Egyenslyozs kzben a tri, vizulis erkifejtseket ignyl kszsgek tanulshoz.

5.5. Amozgsfeladat kivlasztsnak s adaptlsnak


szempontjai

A
mozgsfeladatok kivlasztsnak elvi alapjt gozand mozgsanyag jellegt, az ahhoz kapcsold
maga a tantervi tartalom, illetve a pedaggus ismereteket s szemlyisgfejlesztsi lehetsgeket.
tanmenete adja. A tanmenetben rgztett tan- A tanmenet alapjn tervezett mozgsanyagot tovbb
tsi egysgek, azon bell az egyes tanegysgekre s kell bontani s illeszteni a tantvnyok ltalnos moz-
tanrkra tervezett tananyag meghatrozza a feldol- gsfejlettsgi szintjhez, az letkori sajtossgokhoz,

133
az elzetes tapasztalataikhoz, tudsszintjkhz. Ennek hzsggel kell tovbbhaladni, mivel ez fogja a kvnt ko-
rdekben meg kell ismernnk a tantvnyaink tudst, ordincis javulst eredmnyezni. Afeladatok egymsra
terhelhetsgt s kszsgszintjeit. Mdszerekknt a ptsekor minden esetben vgig kell gondolnunk a kvet-
diagnosztikus, feltr rtkels lehetsgeire, valamint kezket.
az egyes tantsi egysgek bemeneti szintjeinek megha-
trozshoz szksges megfigyelseink tapasztalataira Milyen konkrt feladatokat, feladatsort terveznk s
kell ptennk. az milyen kapcsolatban van a kitztt cljainkkal?
Milyen rzelmi, szocilis s kognitv hatsok trstha-
Ha nagyjbl tisztban vagyunk az adott osztly kpes- tk a feladatokhoz?
sg- s kszsgszintjvel egy adott mozgsanyagot, Mi a kezdeti tudsszint s milyen knnytseket, nehe-
mozgsanyagcsoportot (esetleg sportgat) tekintve, ak- ztseket tudunk adni az egyes tanulknak?
kor van mg kt lnyegi feladatunk. Az els a tantsi egy- Milyen mrtk dntst adunk a tanulnak a felada-
sgen bell a mozgsfeladatok egymsra plsnek, tok vgrehajtsban, van-e vlasztsi lehetsgk a
progresszv, fokozatos neheztsnek problematikja. tanulknak?
Taln a testnevels mozgsanyagnak feldolgozsval Milyen clorientcij a feladatsor? (Minsgi? Meny-
kapcsolatban ez jelenti a legnehezebb feladatot. Az tla- nyisgi?)
gosan 812 rbl ll tantsi egysgek folyamn olyan Hogyan szervezzk az adott feladatot (id, trsak, esz-
felttelrendszert kell teremtennk, amely minden tanu- kzk, tr)?
lnk szmra biztostja a sikeres tanuls s elrehalads
lehetsgt. Ez azonban kizrlag akkor valsulhat meg Egy adott mozgskszsg bels s kls feltteleinek a
hatkonyan, ha a bemeneti tudsszinthez illeszkeden tanulk mozgsfejlettsgi szintjhez trtn igaztst,
vlasztjuk meg a feladatokat. De hogyan vlasszunk ki adaptcijt, a feladaton belli varicik mdszernek
gyakorlatokat, hogyan ptsk egymsra azokat a tan- nevezzk. Ez a mdszer olyan szemlyre szabott feltte-
rn bell s rrl rra, ha a tantvnyaink kztt igen leket teremthet egy-egy feladat vgrehajtshoz, amely
jelents kszsgszintbeli klnbsgek mutatkoznak (ami, segtsgvel elvben minden tanul a neki legmegfelelbb
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

ugye, termszetes)? Mit tegynk egy annyira heterogn mozgsfeladat-varicit gyakorolhatja. A teljes mrt-
osztlyban, ahol sokan pldul mg a labda biztonsgos k szemlyre szabs termszetesen szinte elrhetetlen
megfogsval sincsenek tisztban, msok ugyanakkor egy 25-30 fs osztly esetben, azonban a tbbszint
mr trkks labdaelkapsi gyakorlatokra kpesek? R- gyakorls rendkvl hatsos differencilsi lehetsget
adsknt maga a tanuls, az elrehalads sebessge is hordoz magban. Alabdavezets helyben, futs kzben,
tanulnknt eltr? alacsonyan vagy magasan, irnyvltoztatssal vagy anl-
kl, j plda a mdszer bemutatsra, hiszen az adott
Egy mozgsanyag tantsi egysgen belli egymsra kszsg vgrehajtsi nehzsge vltozik.
ptsnek progresszv folyamatt szekvencilis moz-
gsfeladat felptsnek nevezzk. Afolyamat ngy elem- Afeladaton belli varicik mdszere mellett a klnb-
bl tevdik ssze, amely a megismerstl a gyakorlson z mozgskszsgek kombinlsa, sszekapcsolsa,
keresztl egszen a mozgsfeladat alkalmazsig tart vagyis a feladatok kztti varicik egy jabb lehet-
[107]. A szekvencilis mozgsfeladat felpts lnyege, sget jelentenek, amellyel nehezthet s eredmnyes-
hogy egy adott mozgsvgrehajts bels s krnyezeti s tehet egy mozgskszsg tanulsa. Alabdavezets
krlmnyeit fokozatosan neheztjk, egyre komplexeb- pldjnl maradva: ha sszekapcsoljuk azt egy dob-
b tesszk. Ez azonban nincs mindig trvnyszeren gy. vagy rgmozdulattal, akkor mr a feladatok kztti
Gyakran elfordul, hogy egy-egy mozgsfeladat tl ne- varicik mdszert alkalmaztuk. Ha a rplabda alkar-
hznek, tl bonyolultnak mutatkozik a gyakorls sorn. rintst sszekapcsoljuk a kosrrintssel, ugyancsak a
Ekkor ms krnyezeti felttelekkel vagy cskkentett ne- fenti eljrst alkalmaztuk.

134
Mindkt esetben fontos szempontt vlik, hogy milyen Az alapgyakorlatot az tlagos tudsszint tanulk hajt-
mdszerrel gyakoroltatjuk az adott mozgst annak rde- sk vgre, knnytsnk a kevsb felkszlteknek s
kben, hogy gyors s eredmnyes tanuls jjjn ltre18. neheztsnk az gyesebbeknek! Ezzel a megoldssal
ugyanazon mozgskszsget tekintve egy idben h-
5.5.1. Afeladaton belli varicik rom nehzsgi variciban gyakoroltatunk, ami amellett,
mdszere hogy szinte minden tanul szmra biztostja a megfelel
Adifferencilt feladatkijells clja, hogy az osztly min- tanulsi feltteleket, megteremti a siker s a teljesthe-
den tanulja szmra lehetv vljon a sikeres vgre- t kihvsok motivcit erst rzett is. Ha nem lnk
hajts, s ezen keresztl a motivlt tanuls. Egyetlen fel- ezzel az egyszeren kivitelezhet lehetsggel, akkor az
adatnehzsg biztosan nem megfelel az osztly egsze osztly nagyon gyes s legkevsb gyes rtege csak
szmra. Sajt gyakorlati tapasztalatunk s ajnlsunk, korltozottan lesz kpes fejldni, mivel rendszeresen
hogy legalbb hrom nehzsgi fokozatot, varicit biz- alul- vagy tlmretezett feladatot kapnak. Amotivlts-
tostsunk tantvnyainknak egy feladaton bell (36. bra). guk lankad, tanrai hozzllsuk s tanulsi teljestm-
nyk romolhat.

Afeladaton belli varicik mdszert tbbflekppen al-


KNNYTETT GYAKORLAT kalmazhatjuk.
1. Kezdjk a gyakorlst az tlagos nehzsg gyakor-
lattal! Figyeljk a vgrehajtsok sikeressgt, majd
Labdafeldobs, egynileg krjk a knnyebb vagy nehezebb vg-
rehajtst! (Pldul: Zaln s gika mit szlntok, ha
pattans utn elkaps
felugrs kzben prblntok meg elkapni a labdt?;
Ztny, mirt nem prblod ki, hogy egy pattans utn
kapod el a labdt?)
2. Kezdjk a gyakorlst a legknnyebb feladattal,

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


majd akinek 4-5 alkalommal sikerlt teljestenie,
ALAPGYAKORLAT azt engedjk tovbblpni egy nehezebb, majd egy
mg nehezebb varicira! Folyamatosan azt kom-
munikljuk, hogy aki gy rzi, hogy tl nehz, lpjen
Labdafeldobs, vissza, akinek tl knny, lpjen feljebb a fokozat-
ban! Csak akkor avatkozzunk be szemly szerint,
elkaps
ha lthatan le vagy fel kellene lpnie az adott
tantvnynak, de egyedl nem ismeri fel ennek
szksgessgt! Sajt tapasztalatunk szerint mr
vodskorban kivlan alkalmazhat ez a techni-
ka klnsen a manipulatv, eszkzs mozgsok-
NEHEZTETT GYAKORLAT nl. Torna jelleg feladatvgrehajtsoknl, ahol a
relatv ernek meghatroz szerepe van, illetve a
balesetveszly fokozott, az egyes rvezet gyakor-
Labdafeldobs, latok kztti vlasztsnl is nagyszer lehetsget
felugrssal elkaps knl a mdszer.

A feladaton belli varicik neheztsnek lehetsgei


36. bra: Afeladaton belli varicik mdszernek elve szmtalan mdon trtnhetnek. Az albbi plda az t-

Agyakorls mdszereirl az 5.9. alfejezetben ejtnk mg szt.


135
18
mozdulaton keresztl mutatja be egy adott mozgsforma tmozdulat gyorsan rkez labdval;
neheztsnek lehetsgeit: tmozdulat tvolsgra;
tmozdulat labda nlkl; tmozdulat mozdulatpontossgra;
tmozdulat ll labdval; tmozdulat clpontossgra;
tmozdulat helybl, majd kilpsbl; tmozdulat erssgre s clpontossgra.
tmozdulat vastagabb tvel;
tmozdulat vkonyabb tvel;
tmozdulat nagyobb mret labdval; A7. tblzatban azokat az elveket gyjtttk ssze, ame-
tmozdulat nagy vben rkez labdval; lyek a feladaton belli varicik mdszernek hatkony
tmozdulat kisebb mret labdval; alkalmazst teszik lehetv klnbz tantervi mozgs-
tmozdulat lassan rkez labdval; anyagok gyakorlsra.

AZ ADAPTCI, GYENGBBEN FELKSZLT,


VLTOZTATS SZEMPONTJA KEVSB GYES TANULK SZMRA

Amozgskszsg lebontsa mozgsfzisokra, rvezet gyakorlatok

pldul tvolugrsnl csak a nekifuts gyakorlsa lassabb elrehalads, tbb rvezet gyakorlat,
kislabda hajtsnl csak a hajt mozdulat gyakor- tbb gyakorlsi id
lsa izollt mozgsfzisok, egyszer vgrehajtsok

Az eszkz vltoztatsa

sly, mret, borts (pldul soft), anyag (pldul knnyebb, puhbb, nagyobb
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

gumi) kiszmthat, knnyen manipullhat forma


forma (pldul tojslabda) alacsonyabb s nagyobb clfellet
mennyisge (pldul 3 labda) szlesebb, rvidebb tk
eszkz magassga (pldul gyr) kevesebb clfellet
szlessge, hossza (pldul ugrktl, t) kzelebbi clfellet
formja (pldul ngyzet)
clfellet szma, mrete (pldul 4 kapu)
clfellet elhelyezkedse (pldul vzszintesen)
clfellet dimenzija (pldul 3D)

Afeladat clja, irnyultsga

pontossg a fkusz magn az izollt vgrehajtson


minsg kis sebessg, egyszer, lassabb ritmus
sebessg, ritmus kisebb tvolsg, magassg
tvolsg, magassg sok ksrlet
ksrletek szma nincs vagy minimlis taktika
taktika, stratgia

136
AZ ADAPTCI, GYENGBBEN FELKSZLT,
VLTOZTATS SZEMPONTJA KEVSB GYES TANULK SZMRA

Akszsg vgrehajtsi nehzsge

testrszek, testfelletek hasznlata (pldul kar nincs megkts, tilts


vagy lb hasznlatnak tiltsa) dominns vgtag elszr
dominns / nem dominns vgtag hasznlata helybl
bizonyos mozgsformk alkalmazsnak enged- helyben
lyezse/tiltsa (pldul labdavezets) ll eszkzt
helybl, mozgsbl elre
helyben, mozgs kzben izolltan
ll/mozg eszkzt
trben elre, oldalra, htra
izolltan / kt vagy tbb kszsget sszekapcsolva
jtk kzben alkalmazva

A(jtk) terlet jellemzi

jtkterletek szma kzepes mret


mrete puhbb borts
formja
bortsa

Arsztvevk (jtkosok) relcii

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


arsztvevk (jtkosok) relcii kis ltszm (egynileg, prban, mikrocsoportban)
rsztvevk szma (pldul prban) kisjtkok
rsztvevk kztti tvolsg (pldul rinttvol- kisebb rsztvevk kztti tvolsg
sg) tmadflny
tmad szerep s megktsei vd nlkl
vd szerep s megktsei

Szablyok, megktsek

szmuk egyszer szablyok


komplexitsuk nincs megkts vagy csak 1 db megkts van

137
AZ ADAPTCI, GYENGBBEN FELKSZLT,
VLTOZTATS SZEMPONTJA KEVSB GYES TANULK SZMRA

terhels mrtke kisebb erkifejts


erkifejts kisebb sebessg
sebessg alacsonyabb ismtlsszm
ismtlsszm alacsonyabb sorozatszm
sorozatszm alacsonyabb pulzusszm
pulzusszm

Kognitv jelenlt mrtke

egyszersg/sszetettsg egyszersg
ktttsg, koreografltsg egyszer ktttsg
nllsg fokozd nllsg

Szocilis jellemzk

segtsgads mrtke jelents segtsgads


kooperatv kooperatv
kollaboratv versenyzs nmagval szemben
verseng

7. tblzat: Elvek a klnbz mozgskszsgek, mozgsfeladatok tanulsi feltteleinek adaptcijhoz [234 nyomn kiegsztve]
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

a kszsg s kpessgszintjknek megfelelbb meg-


olds kivlasztsra. A dikok ltalban megtalljk a
nekik optimlis gyakorlsi felttelt, akinek segtsgre
van szksge vagy lthatan tlz elvrsokat tmaszt
nmagval szemben vagy ppen tl knny megoldst
vlaszt, akkor avatkozzunk be s btortsuk az adekvt
dnts irnyba.

Tipikus pldk az albbiak.


Vlassz magadnak olyan tvolsgot, ahol knyelmesen
71. kp: Aklnfle mret, anyag eszkzk alapvet felttelei a el tudod kapni a labdt!
mozgsfeladatok adaptcijnak. Eldntheted, hogy egynileg vagy prban veszel rszt a
feladatban.
5.5.2. Ameghvsos tants mdszere Vlaszthatsz a hromfle elksztett labda kzl.
Graham (2008) meghvsos tantsnak nevezi azt a Eldntheted, hogy a kisebb vagy a nagyobb kapura r-
mdszert, melynek sorn a pedaggus a megadott fel- god a labdt.
adattal kapcsolatban kzvetlen tanuli dntsknyszert Ha gy rzed, egyenslyozhatsz a magasabb gerendn,
teremt [109]. A tanulk dntshelyzetbe kerlnek, gy de vlaszthatod az alacsonyabbat is.
lehetsgk van a szmukra szimpatikusabb, illetve

138
Dnthetsz gy, hogy kzzel, de gy is, hogy lbbal veze- Ameghvsos tants mdszere minden letkorban mo-
ted tovbb a labdt. tivcis hats, mivel vlasztsi lehetsget knl a ta-
Ugrktelezhetsz vltott lbbal, pros lbbal vagy ket- ntvnyoknak. A vlaszts lehetsge ersti a bels
tzve is. motivcit, tovbb kedvezen befolysolja a rszvteli
Vlaszhatod a nagyobb, a kzepes vagy a kisebb mret hajlandsgot s cskkenti a feladatelhagyst, valamint
clfelletet. az abbl szrmaz fegyelmezetlensget. J szvvel ajnl-
juk rendszeres alkalmazst.

5.6. Atanulsi feladat kommunikcijnak a feladat


megrtsnek felttelei s sszefggsei

H
a a tanulshoz szksges elfelttelek (pld- Az osztlynak minden esetben meg kell tanulnia a felada-
ul elkpzettsg, megfelel mozgsanyag-v- tokat megllt s megindt jeleket, tovbb a figyelmet
laszts) teljeslnek, akkor a kvetkez lps a kr egyb jelzseket (pldul tapsritmus). Annak rde-
tanulsi feladat kommunikcija a tanulk szmra. kben, hogy a tanulcsoport minden tagjnak figyelmt
Ennek sorn tudatostjuk a tanulinkban, hogy pon- magunkra tudjuk vonni, olyan helyezkedsre van szk-
tosan mit is kell csinlniuk, mi a feladatuk s azt mi- sg, amely ezt lehetv teszi. Afeladatok sikeres kommu-
lyen felttelek mellett kell megoldaniuk, teljestenik. nikcija rdekben szoktassuk hozz a dikokat, hogy
Szmtalanszor elfordul, klnsen kezd pedaggu- a jelzs rzkelse utn mindenkinek csndben, egsz
sok esetben, hogy a feladat kommunikcija nem si- testvel a pedaggus fel fordulva, r kell irnytania a
kerl tkletesen. Ebbl fakadan a tantvnyok nem figyelmt! Ateljes testfkusz olyan nyugodt testhelyzetet
rtik vagy flrertik a feladatot, pontatlanul hajtjk azt jelent, amely sorn a tekintet a pedaggusra vetl. Szok-

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


vgre. Afeladatok, gy a mozgsfeladatok kommunik- jk meg a tanulk, hogy amennyiben nem ltjk a peda-
cijban is sok-sok gyakorlssal s folyamatos nref- ggust, helyezkedjenek gy, hogy lssk s halljk, de a
lexival, a sajt tevkenysgnk nyomon kvetsvel pedaggusnak is oda kell figyelnie, hogy mindenki lssa
tudunk egyre hatkonyabban dolgozni. s hallja t. Vannak olyan tipikus elhelyezkedsi formk,
amelyek ezt nem teszik lehetv. Akr kzepn pldul a
5.6.1. Aclzott figyelem s a fl csoportnak mindig httal helyezkednk, ezrt inkbb
koncentrci megteremtse helyezkedjnk a kr vonalra, gy mindenki lthat ben-
Agyakorlatban sokszor tapasztaljuk, hogy a tantvnyok nnket.
figyelme rendkvl szertegaz. A figyelem sszponto-
stsa s az osztly pedaggusra fkuszlt figyelmnek Nagy trben (szabadtren, nagymret tornateremben)
megteremtse nlkl nem lehet hatkonyan feladatot gyakran elfordul, hogy a gyakorls 2040 mter hosz-
ismertetni. A figyelmetlensg balesetveszlyes helyze- sz terleten zajlik. Ennek bekiablsa szinte lehetetlen,
teket szl, gy kulcsfontossg, hogy minden egyes kom- hossz tvon biztosan hangszlproblmk kialakuls-
munikcis helyzetben a tanulink figyelmt magunkra hoz vezet. A hatkony eljrs az lehet, hogy a befejez
irnytsuk. Ennek els lpseknt olyan szoksokat kell jelzsre a pedaggus egy elre meghatrozott terletre
kialaktanunk, amelyek sorn a dikok megtanuljk, hogy hvja a tantvnyokat, ahol rviden instrul, majd helyk-
milyen jelre mit kell csinlniuk. Atanrai jelzseket rsz- re visszatrve a tanulk folytatjk a gyakorlst. Ha az
letesen ttekintjk a 6.4.4. alfejezetben, ezrt itt csak instrukcihoz bemutats is trsul s fontos megfigyelsi
rintlegesen foglalkozunk velk. szempontokat kapnak a tanulk, akkor ez a technika az

139
egyetlen mkd lehetsg. A megfelel halls- s l-
PLDK A MINDENNAPI GYAKORLATBL
tstvolsg teht a feladat kommunikcijt alapveten
ZAVAR KLS KRLMNYEK
meghatroz tnyez.

A dikok figyelmt gyakran elvonjk a kls krl-


mnyek. Amsik trflen tevkenyked osztly, egy
elhalad jrm vagy ppen egy replgp egyarnt
zavar tnyezk.
Egy budapesti iskola a replgpek lgifolyosja
alatt helyezkedik el. Klnsen a kisiskolsok, min-
den elhalad replgpet megfigyelnek. Az v elejn
ez klnsen izgatott teszi ket, ami intenzv gya-
korls esetn balesetveszlyess is vlhat.
n mit tenne, hogy a tanulk figyelme egyre kevsb
sszpontosuljon a replgpekre?
Megolds
A pedaggus azt a megoldst vlasztotta, hogy az
els tanrkon (szeptemberben) tudatosan megl-
ltotta a gyakorlst, amikor replgp haladt el az
iskola fltt. Azt a feladatot kaptk a gyerekek, hogy
figyeljk meg a replgpet s szmoljk mennyi id
alatt halad el flttk (3050 mp). Agyerekek eleinte
rdekesnek tartottk a megfigyelst, de nhny al-
kalmat kveten mr jelentsen cskkent az rdek-
ldsk a gpek irnt.
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

Afeladat kommunikcijnak tovbbi kiemelt szempontja


7273. kp: Akrvonalon trtn helyezkeds megfelel kommuni- annak idtartama. Klnsen kisiskols korban, de a k-
kcis helyzetet teremt mindenki szmra. sbbi letkorokban is jellemz, hogy a tl hossz magya-
rzat figyelmetlensget s dekoncentrltsgot szl. Aha-
tkony feladatads mindig rvid s tmr, amely minden
szksges informcit tartalmaz a gyakorlshoz. Ha tbb
informcit akarunk adni, akkor clszerbb azt kisebb
megszaktsokkal, tbb rszletben adagolni.

74. kp: Apedaggus helyezkedsekor alapelvrs, hogy minden


tanul szembl vagy oldalrl (semmikppen nem htulrl) lssa.
Mit gondol, a kpen lthat helyzetben lehetne optimlisabban he-
lyezkedni? 75. kp: Koncentrlt figyelem testnevelsrn

140
5.6.2. Afeladat ismertetsnek lehe- a lnyegi informci elvesztshez vezet. A moz-
tsgei, verblis s nonverblis gsoktats sorn trekednnk kell a szaknyelvi
mdszerek ismeretek folyamatos s fokozatos bvtsre, ami
azonban nem mehet a megrts krra. Kln-
A feladatok ismertetse s a megrts a pedaggus sen kisiskols korban tartzkodnunk kell a hosz-
kzvetlen kzremkdsvel verblis s nonverblis sz hegyibeszdektl, kiseladsoktl, bonyolult
mdszerekkel vagy ritkbban valamilyen mdia (pldul szaknyelvi instrukciktl, mert a tanulk ezekbl
videfilm, animci, hanganyag, kpsorozat) segtsgvel nem kpesek sem kiszrni, sem megjegyezni a l-
egyarnt megoldhat. Cl, hogy motivl, hatkony, idta- nyegi informcikat. Az instrukcik optimlisan ne
karkos s egyben vltozatos megoldsokat vlasszunk. legyenek hosszabbak 30-40 msodpercnl s ra-
gadjk meg a tantvnyok emlkezett. Ha a mon-
Egy mozgsanyag oktatsakor az oktatsi stratgiknl danivalnk ennl az idtartamnl hosszabb, akkor
mr esett sz arrl, hogy a direkt mozgsoktats (inter- azt tbb rszletben kommunikljuk az oktats so-
aktv tantssal) s az indirekt mozgsoktats (vezetett rn. A mozgsokhoz trsthat kpeknek, hason-
felfedezssel) alapjaiban klnbz didaktikai megkze- latoknak klns jelentsgk van. Egy-egy moz-
ltst kvn. Mg a direkt oktats sorn a szemlltets- dulat, mozgs vgrehajtst kzvetlenl kthetjk
sel mozgskpet kvnunk kialaktani s azt reproduktv egy olyan mentlis kphez (lgyan, mint egy pihe;
mdon gyakoroltatni, addig az indirekt megoldsnl a pattogan, mint a jges, hajltva, mint a bann),
tanul sajt tapasztalataira ptve sokfle feladatmeg- amely alapjn a gyermek sokkal motivltabban,
oldson keresztl vezetjk a kvnt mozgsminta kiala- knnyebben s a pszichikus funkciit is ertelje-
kulshoz. Utbbi esetben a szemlltets nem a vgs sen bekapcsolva prblja megoldani a feladatot.
megolds mintaszer bemutatst clozza, hanem a Sz sincs teht arrl, hogy ez a tpus instrukcis
tanuls kzbls llomsainak kialaktst segti, ahol a krnyezet szakszertlen volna, st, kifejezetten
helyes mozgsminta csak a tanuli ksrletezst kve- tmogatja a tanulst s a testnevels hossz tv
ten alakul ki. clrendszert. Aserdlkort megelzen elenged-

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


hetetlen a hasznlata.
Afeladat ismertetsnek els lpse, hogy tisztzzuk az
adott mozgskszsg pontos megnevezst, szakaszait, 2. Adjon vilgos kpet a feladatrl, segtse a tudatos-
alkalmazsnak krlmnyeit (Mikor, mirt, hogyan hasz- tst s a tanulsi clokkal val azonosulst!
nljuk?). Ez az els alkalommal hosszabb idt vesz igny- A testnevels egyik gyakran elfordul negatv ho-
be, de motivl hats s a folyamatos gyakorls sorn zadka, hogy a tanulk nem tudjk, hogy mit mirt
mr csak szorosan a tanulshoz kapcsold informcik- csinlnak, mi hogyan segti a tanulsukat. Minden
kal kell majd foglalkoznunk. feladatnak tudatosthat clja van, amely clokkal
val azonosuls tmogatja a pozitv s motivlt lg-
Az els lps teht ltalban valamilyen verblis instruk- kr kialakulst s segti a feladat rtelmnek meg-
ci (utasts, magyarzat vagy krds), amely kapcsn az rtst a tanulsi folyamat egszben. Egy feladattal
albbi szempontokat kell figyelembe vennnk. kapcsolatos (1) tipikus pldk, (2) a helyes s a hely-
telen vgrehajtsok, (3) az ellenttek szembelltsa,
1. Legyen egyszer, vegye figyelembe az letkori sa- valamint (4) a nehezebben rthet, problematikus
jtossgokat s legyen viszonylag rvid! rszek ismtlse hozzjrul a tanulsi feladat pon-
Tapasztalatunk szerint gyakori hiba, hogy tl ke- tos megrtshez.
vs vagy ppen tl sok informcit kvn egyszerre (1) Atipikus pldk a korbbi tanulsi tapasztalatok-
tadni a pedaggus. Az elgtelen mennyisg in- hoz ktik az j informcit. Pldul Emlkeztek, hogy
formci rtetlensghez, mg a nagy mennyisg amikor a kislabdahajtst tanultuk, akkor nagyon figyel-

141
tetek arra, hogy a fl mellett vezesstek a knykt- vlaszolhatknak kell lennik (pldul vezetett fel-
ket? Akvetkez feladatban ahhoz hasonlan kell majd fedezses tanulsnl)!
az tmozdulatot gyakorolnotok. Pldul Melyik volt az a mozgskszsg, amit a leg-
(2)(3) Ahelyes s helytelen vgrehajtsok, valamint utbbi alkalommal a labdavezetssel ktttnk ssze?
az ellenttek szembelltsa ugyancsak segti a fel- vagy Ki tudja annyira sszegmblyteni magt, mint
adat megrtst. A hajltott vagy nyjtott vgtagok egy labda?
hasznlatnak, a mozdulat(ok) sebessgnek (lass Az ltalnos, sokfle vlaszlehetsget ad krd-
vagy gyors), tovbb az alacsony s nagy erkifejts sek a feladatadskor nem hatkonyak. Az ilyenkor
alkalmazsnak szembelltsval segthetjk a ta- feltett kt-hrom krdsnek fokozatosan, de bizto-
nulkat a mozgs minsgi jellemzinek rzkels- san kell elvezetnie a tanulkat a kvnt vlaszhoz,
ben. vagyis, hogy mi lesz a kvetkez feladat (konvergens
(4) A nehezebben rthet, illetve a kulcsfontoss- tanuls). Ha ez a vlasz nem egyetlen helyes vlasz-
g informcik kismrtkben eltr mdon trtn lehetsget knl (divergens tanuls), akkor a kr-
ismtlse hangslyokat kpez a tanulsban, ami dsnek utalnia kell az elzetes tapasztalatra.
kapaszkodkat jelent a megrtsben. Gyakori hiba,
hogy a pedaggus tbbszr egymsutn, ugyangy,
NONVERBLIS MDSZEREK A (PEDAGGUSI)
ugyanazokkal a szavakkal ismtli el a feladatot. Ez
BEMUTATS, A (TANULI) BEMUTATTATS
egyrszt idvesztesget jelent, msrszt knnyen
megszokjk a tanulk, hogy nem kell teljesen ssz- A nonverblis mdszerek kztt els s leggyakoribb a
pontostaniuk az els instrukcikra, mivel gyis jra bemutats, amely egy mozgsanyag vizulis kpnek
fogjk hallani azokat. Egy id utn kifejezetten unal- egszt vagy specifikus rszeit szemllteti a tanulk sz-
mass s zavarv teszi az informci hatkony kz- mra. A bemutattats ellenben egy vagy tbb tanultl
lst, ha ugyanazt sokszor ismteljk egyms utn. kri az adott mozgs bemutatst a feladat szemlltetse
Az ismtlsnek akkor van igazn jelentsge, ha rdekben. Mindkt mdszer az iskolai testnevels leg-
pldul egy krds kapcsn kiderl, hogy mgsem jellemzbb, egyedinek tekinthet eljrsa, amely az gy-
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

rthet a feladat. nevezett megfigyelses tanulsra pt. Amegfigyelses


tanuls hatkony mozgstanulsi mdszer, amit a tudo-
3. Vlassza szt a menedzsment (szervezsi) tpus mnyos kutatsok is rendre altmasztanak [235; 236].
informcikat s a konkrt feladatra vonatkoz in- Abemutatsok mintt adnak a mozgsfeladat vgrehajt-
formcikat! snak kritriumaihoz, hozzjrulnak a tanuland mozgs
Az Elszr szervezz, utna tants! alapelv azt jelenti, mentlis tervnek (kpnek) kialakulshoz.
hogy elszr a feladat vgrehajtshoz szksges
szervezeti kereteket alaktjuk ki, amit a konkrt fel- Abemutatssal kapcsolatos alapvet elvrs, hogy min-
adathoz kapcsold instrukci kvet. Pldul elszr taszer s pontos legyen. Arosszul bemutatott mozgs-
alaktsuk ki a csoportokat s vetessk fel a szks- feladat tves kpet nyjt a dikoknak, ami hibs reproduk-
ges eszkzket, majd utna kzljk a feladatot! Ez- cikhoz vezet. Ha a pedaggus nincs kellen felkszlve
zel a megoldssal a tanulk szmra knnyebb v- egy adott mozgsfeladat bemutatshoz s nem kpes
lik az informcik sztvlasztsa s sszessgben megtanulni azt, akkor inkbb vlasszon alternatv md-
tbb tanulssal tlthet aktv idt eredmnyez, mivel szereket, mint a tanuli bemutatst vagy a vides szem-
nem kell a sorozatos flrertsek miatt llandan lltetst.
jra elmondani a feladatokat.

4. Ha krdsek vezetik a feladatkzlst, akkor a kr-


dseknek specifikusaknak, konkrtaknak s meg-

142
Abemutats az iskolai testnevels hagyomnyos s ha-
RDEKES TUDOMNYOS EREDMNY tkony mdszere. Alkalmazsnak azonban tbbfle pe-
daggiai aspektusa van, ami nem csupn a mozgstanu-
Egyes mozgstanulssal foglalkoz kutatkat az a ls reproduktv, utnzsra pl megkzeltst jelenti.
krds foglalkoztatja, hogy mikor eredmnyesebb Akreatv, problmamegold gondolkodst s mozgsv-
a megfigyelsre pl tanuls. Azt gondolhatnnk, laszokat kvn indirekt mozgsoktats ms szemlletet
hogy a mintaszer, szakrti vides mozgsbe- kvetel a bemutatsokkal kapcsolatban. Abemutatsok
mutats (pldul egy lsportol ltal) sokkal hat- ebbl a tanulsfelfogsbl nzve ugyanis korltozzk a
konyabb, mint az gyetlenebb, kezdk ltali bemu- tanuli kreativitst s spontaneitst, mivel gyakorlatilag
tats. A kutatsok azonban rvilgtottak, hogy a egyetlen lehetsges utat mutatnak egy mozgskszsg
megfigyelses tanuls a bemutat kszsgszintjtl vgrehajtsra. Apedaggus ha lehetsges inkbb
fggetlenl eredmnyes lehet [237; 238], st bizo- tbb lehetsges megoldst mutasson be, amelyek kzl
nyos esetekben a tanuli modell mg hatkonyabb is egyet vagy tbbet vlaszthatnak a tanulk. Ez a megk-
[239]. Schmidt s Lee (2011) Janelle s mtsai. (2003; zelts a tanulk kreatv vlaszait igyekszik megragadni,
[240]) kutatsa nyomn megllaptja, hogy nem a azokra ptve vezeti a tanulst a szksges irnyba. Ez
bemutats kszsgszintje az elsdleges fontossg termszetesen nem azt jelenti, hogy a gyerekek azt s
tnyez, hanem sokkal inkbb az, hogy milyen tpus gy csinlnak, amit s ahogy akarnak. Sz sincs errl.
informcit takar. Akutatsok eredmnyei azt sugall- Afeladatok, problmk megoldst krlr instrukcik-
jk, hogy a (mozgs-) hibk megfigyelsbl tbbet ta- nak itt is egyrtelmeknek kell lennik s tmogatniuk
nulunk, mint a helyes vgrehajtsokbl. [222, 359. o.] kell, hogy a tanulk a megoldsaikkal, mozgsvlasza-
ikkal egy jl krlhatrolt feladatcsoporton bell marad-
janak. Avizulis kpek teht a mozgson keresztl meg-
ALAPVET ELVRSOK oldhat problmk egyes pldi, soha nem a vgleges
A BEMUTATSSAL SZEMBEN: megoldsok19.

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


kiemeli a mozgs azon kritikus elemeit, amelyet a Abemutattats sorn a pedaggus egy vagy tbb tanul
tanulknak meg kell figyelnik; aktv kzremkdsvel szemllteti a feladatot. Amikor
pontos s egyrtelm; csak lehetsg van r s az osztlyunk valamelyik tanu-
tbbszr, szksg esetn tbbfle szgbl is rz- lja kpes a tanuland mozgsanyag megfelel sznvona-
kelteti a vgrehajtst; l bemutatsra, hasznljuk ki az alkalmat. Akortrsak
lassabb, jl megfigyelhet formban is megtrt- ltal adott minta klnsen a puberts idszaktl kezd-
nik, akr teljesen lelasstva s a kritikus pontokon den vlik kiemelten fontoss. Abemutatsra vllalkoz
meglltva a mozgst; tanult akr nknt jelentkezik, akr a krsnkre mutat
szksg esetn (ha van az osztlyban balkezes be egy feladatot, mindig erstsk meg vllalkoz dnt-
vagy ballbas) mindkt oldalra megtrtnik; sben. Megfelel vgrehajtsnl evidens a pozitv meg-
cltl fggen tkrkpben vagy azonos helyzet- ersts, de ha vletlenl hibzik vagy tveszt, akkor is
ben trtnik; kezeljk empatikusan. Finoman rzkeltessk, hogy nem
bekapcsolhat egy vagy tbb tanult a vgrehajtsba; volt tkletes a bemutats, majd krjnk meg mst, aki
sszekttt formban jelenik meg a verblis inst- vrhatan jobban fogja megoldani a feladatot! Fokozottan
rukcikkal; gyeljnk, hogy ne mindig ugyanazok legyenek a kzp-
kiegszlhet egyb nonverblis szemlltet el- pontban, illetve, ha tudjuk, hogy a tanul bizonyosan hi-
jrsokkal, mint pldul kpsorozatokkal vagy bzni fog, akkor ne hvjuk ki az osztly el! Ha ltunk egy
videfelvtellel. j megoldst egy kevsb gyes tanultl, igyekezznk
pozitv lgkrben, dicsret mellett kiemelni t! Abtorsg

Az indirekt oktatsi stratgikkal rszletesen foglalkoztunk a 4.5. alfejezetben.


143
19
s az nbizalom ptsben ez a megolds erteljes hat- A bemutats szerept vizsgl sporttudomnyi kutat-
sokat kpes kifejteni. Ne knyszertsnk senkit arra, hogy sok rmutattak, hogy a bemutats hatkonysga tbb
legjen az osztly eltt, vagyis ne hasznljuk a bemutat- tnyeztl fgg, vagyis nem jelenthetjk ki, hogy minden
tatst bntetsknt! esetben hatkony s szksges. Haibach, Reid s Collier
(2011) pldul kiemeli, hogy amikor a feladat egyszer
Abemutattats rendkvl hasznos a kortrsi minta mel- vagy a tanulk mr jl ismerik a feladatot s annak k-
lett abban is, hogy a pedaggus kzvetlenl meg tudja l- vetelmnyeit, amikor a mozgs eredmnyessge sokkal
ltani a mozgst, illetve kvlrl lttatni tudja a helyes s a fontosabb, mint a vgrehajts minsge, akkor a bemuta-
korrigland mozgsrszleteket. ts nem hatkonyabb, mint ms tpus informci [200].
Hasonl kvetkeztetsre jutott Magill (2012), aki gy vli,
Abemutattatsnak kiemelt jelentsge van, ha valami- ha egy ismert mozgs valamilyen paramtert megvl-
lyen oknl fogva a pedaggus nem kpes az adott moz- toztatjuk (pldul a sebessgt), akkor a bemutats nem
gst megfelel szinten vgrehajtani. Ilyenkor egy-egy hatkonyabb, mint ms informciforrsok [227]. Darden
tanul megtallsa knyszer megoldsknt is jelent- (1997) tblzatban foglalta ssze a szakrt (pedaggus)
kezhet. s a trsak ltal bemutatott feladatok jellemzit (8. tbl-
zat) [241].

PEDAGGUS TANUL

Abemutats reprezentlhat

magasabb tekintlyt (sttuszt); ugyanolyan sttuszt (trs);


magas szint teljestmnyt; a teljestmnyt, mely ppen hogy magasabb, mint a
ismtelt, folyamatos bemutatsokat; trsak;
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

korrekt teljestmnyt; sokfle bemutatst;


tanulsi szempontokat bemutatssal; korrekt teljestmnyt hibkkal;
a korrekt technika felismerst; oktati visszajelzst bemutats kzben, tanulsi
egyetlen korrekt technikt; szempontokkal sszektve;
btortst az utnzsra s a pontos reprodukcira. az elfordul hibk felismerst s korrekcijt;
klnbz feladatmegoldsok felfedezst;
btortst a problmamegoldsra s gondolkodsra.

8. tblzat: Apedaggus s tanuli bemutatsok jellemzi [241 nyomn]

zetben mr rszletesen rtunk, valamint a DVD-mellklet


AMDIA FELHASZNLSA, A KZVETETT
is ennek alkalmazst mutatja be, ezrt itt nem trnk ki
SZEMLLTETS
felhasznlsi lehetsgeire.
Mdia alatt minden olyan oktatstechnikai, oktatsinfor-
matikai eszkzt rtnk, amelyet informcikzlsi vagy Az elmlt tz vben gykeresen megvltoztak az okta-
rgztsi szempontbl felhasznlhatunk a tanuls rde- tst tmogat segdeszkzk. Amg a mltban a kazet-
kben. Alegknnyebben alkalmazhat mdit a feladat- ts magn, esetleg videomagn, rsvett s a fatbla
lapok, feladatkrtyk, rajzok, fnykpek, videk jelentik. voltak az elrhet oktatstechnikai eszkzk, addig ma-
Afeladatkrtyk alkalmazsnak jelentsgrl a 4. feje- napsg a mobileszkzk, mint a CD-lejtsz, MP3-lejt-

144
sz, okostelefon, laptop, digitlis-interaktv tbla, digit- a mozgsvgrehajts szempontjbl kritikus kulcssza-
lis fnykpezgp, digitlis videokamera, tablet internet vak, kifejezsek, amelyek segtik az adott mozgs kognitv
elrhetsggel (bluetooth s wifi adattviteli lehets- megrtsnek s egyben a mozgs tanulsnak eredm-
gekkel), pulzusmr ra, pedomter, testnevelsben al- nyessgt [27]. Ha a pedaggus szemszgbl kzeltjk
kalmazhat szoftverek (pldul NETFIT szoftver) azonnal meg, akkor az oktats fkuszpontjainak is nevezhetjk
felhasznlhat elemei lehetnek a testnevelsrkon al- ket. Az olyan felszltsok, kulcsszavak mint pldul
kalmazott ismeretkzvettsi lehetsgeknek. A testne- Magas knyk; Ellenttes lb; Lendts a karoddal!; Bo-
velsrn trtntek, a mozgstanuls s jtktevkeny- kbl szkdelj!; Nzz a dobs irnyba! segtik a figyelem
sg sorn megvalsult jtkhelyzetek, a mozgsanalzis, sszpontostst a mozgs lnyegi mozzanatra. Hagyo-
a gyakorlatok megrktse ma mr nem tkzik techni- mnyosan ezt helyes vgrehajtsra utalsnak (HVU) is
kai akadlyokba. nevezzk. A tanulsi szempontok megadsnak sajtos
mdszertani szablyszersge van. A mozgstanuls
Ebben az alfejezetben nem clunk az egyes eszkzk kezdeti szakaszban a tanulsi szempontnak a mozgs
felhasznlsi lehetsgeinek bemutatsa, azonban fon- legfontosabb, vezet mveletre kell sszpontostania.
tosnak tartjuk lerni, hogy a digitlis technikai eszkzk Ez fogja biztostani, hogy nagy vonalakban sikerljn azt
alkalmazsa kzel ll a Z generci mindennapi gon- vgrehajtani. Az ugrsok esetben pldul a legfontosabb
dolkodshoz, ami nagy motivcis ert, egyben kiakn- sszetev, hogy hajltott trddel indtsa a tanul az ugrst.
zatlan lehetsgeket rejt magban. Szmos, kzvetett Amg a hajltott trd nem valsul meg, addig a karmun-
szemlltetst tmogat eszkz hasznlatval kapcso- kval vagy a talajra rkezssel nem rdemes foglalkozni.
latban javasoljuk Makszin Imre (2002) sszefoglalst Alabdavezets esetben az els lps a labda s a tenyr
elolvasni [27]. rsimul helyzetnek s a pumpl mozdulatnak a meg-
reztetse (Simuljon a kezed a labdra! Pumpld lefel a
Amdia hasznlatakor fokozott figyelmet kell fordtanunk labdt!). Atrzs helyzete vagy a lb rugz mozgsa mg
arra, hogy a testnevelsrk aktvak s grdlkenyek msodlagos tnyezk. Ahogy azonban a mozgs vezet
maradjanak. Sajnos jelenleg nagyon kevs olyan digitlis mvelete rgzl, gy pthetjk egymsra a mozgs to-

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


anyag rhet el specilis oktatsi clokra, amely az is- vbbi sszetevit a gyakorls s a mozgstanuls folya-
kolai testnevelsre fkuszl. Ayoutube-on, illetve egyb mn. Agyakorls sorn termszetes, hogy a vezet m-
helyeken elrhet videtmeg ugyanakkor csak nagy k- veleteken kvl szmos egyb, egynre jellemez hiba is
rltekintssel s komoly elszrs mellett alkalmazhat fellp. Akezd pedaggusok gyakori tvesztse, hogy egy
testnevelsrkon. idben, egy gyakorlsi peridusban, minden hibt ki akar-
nak javtani. Ez a megolds nem hatkony, mivel egyrszt
Az nllan vagy csoportban, projektszeren ssze- sztszrja a pedaggus figyelmt (Mire is figyeljek?), ms-
lltott kreatv produktumok, azok felvtele s megte- rszt megzavarja a tanuli vgrehajtst is. Apedaggus
kintse olyan kzs rtkeket teremthet, amelyek ha- visszajelzsnek (kztk a hibajavtsnak is) az oktats
tkonyan segthetik az iskolai testnevels mindhrom fkuszpontjaira kell teht sszpontosulnia.
szemlyisgdomnt rint cljait.
Fontos, hogy a tanulk (akr gyerekekrl, akr felnt-
5.6.3. Atanulsi szempontok, avagy tekrl van sz) a mozgstanuls sorn egy, a tanuls
az oktatsi fkuszpontok kiv- ksbbi szakaszaiban legfeljebb kt szempontra tudnak
lasztsnak mdszertana figyelni. Ebbl fakadan ltalnos szablyknt fogadjuk
Az oktats folyamatban a feladat ismertetsekor s/vagy el, hogy egy idben egy tanulsi szempontot emelnk
bemutatsakor olyan tanulsi kapaszkodkat kell adnunk, ki a gyakorls folyamn a mozgstanuls kezd szint-
amelyeket a tantvnyok hatkonyan kpesek felhasznl- jn, mg a msodik szinten s idsebbeknl (krlbell
ni mozgsvgrehajtsaik kzben. Atanulsi szempontok 13 ves kortl) esetlegesen kt szempontot neveznk

145
meg. Haazegyn a tanulsi szempont(ok)nak megfelel- lland befolysa van a mozgs vgrehajtsnak sike-
en hajtja vgre a mozgst (mg ha ms hibkat el is kvet), ressgre a tanulsi szempontoknak kvetnik kell az
akkor teljestette a feladatt, vagyis dicsretet rdemel. oktatsi folyamatot.

A tanulsi szempontokat elszr ltalban minden ta- A nylt jelleg kszsgeket az els gyakorlatokban zrt
nuland mozgs esetben a bemutatskor, a magyar- jelleg kszsgekknt tantjuk. Erre a ksbbiekben mg
zatba fzve adjuk meg. A bemutatsnak s a tanulsi kitrnk, de egy pldn bemutatva ez azt jelenti, hogy a
szempontnak sszhangban kell lennie. rdemes a kri- labdadobsokat nem a kosrlabda jtkban prbljuk
tikus pontokon meglltani s/vagy kiemelni az adott megtantani, hanem zrtabb krnyezeti felttelek mellett
mozdulatot. Ez kulcsfontossg a tanulk figyelmnek falnl vagy prban. Ahogy stabilizldott a mozgs, gy
vezetsben. helyezzk autentikus, letszer krnyezetbe s ezzel az
oktats fkuszpontja nem a mozgs vgrehajtsra, ha-
Atanulsi szempontok kijellsekor szem eltt kell tarta- nem annak alkalmazsra toldik t. A tanulsi szem-
nunk, hogy (1) a tanulsi szempontnak rvidnek, knnyen pontnak ehhez illeszkedve az alkalmazsra kell reflektl-
megjegyezhetnek s pontosnak kell lennie; (2) illeszked- nia. (Pldul Avd helyzettl fggen alkalmazz pattintott
nie kell a tanulk letkori jellemzihez, tanulsi tapasz- tadst!) A nylt jelleg kszsgek esetben trekedni
talataihoz. ltalnossgban kijelenthet, hogy a bonyolult kell arra, hogy mielbb alkalmaz gyakorlsba illesszk
s hossz szaknyelvi kzlsek nem segtik, inkbb htrl- a mozgst. Az alkalmaz gyakorls krlmnyeit term-
tatjk a tanulst. Az is kijelenthet, hogy a korbban mr szetesen gy szksges igaztani, hogy a mozgs nagyfo-
emltett kpzelethez kthet hasonlatok nagymrtkben k sikeressg mellett legyen vgrehajthat, alkalmazhat.
segtik a megrtst (pldul gy ugorj, mint egy kenguru!). Ebben a feladatok kztti s a feladaton belli varicik,
specifikusan a jtkok esetben a megktsek, knnyt-
A tanulsi szempontok kivlasztsa s a tanulsi fo- sek s neheztsek biztostjk ezt a mdszertani elvrst.
lyamatban trtn egymsra ptse nagyfok szak-
mai tapasztalatot s tudatos felkszlst ignyel. K- Az oktats folyamn a tanulsi szempontok sszefz-
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

lnsen az sszetettebb vagy a viszonylag nehezebb hetk, integrlhatk, amellyel egy mozgs legfontosabb
mozgskszsgek esetben a rvezet vagy kny- sszetevi jl lerhatk [134]. Az integrlt tanulsi szem-
szert gyakorlatok ltalban egy-egy tanulsi szem- pontok tbb kulcsszbl llnak s segtenek az infor-
pont megreztetsben jtszanak szerepet. Agurul- mcisrtsben, a helyes vgrehajtssal kapcsolatos
tforduls elre pldul egyszer gyakorlatnak tnik, kvetelmnyek felidzsben s termszetesen a vgre-
azonban sajnos sok vodsnak s kisiskolsnak okoz hajtsban.
problmt a grdlkeny vgrehajtsa. A tnusosan
dombor hton trtn lendletes grdls, a mozgs Pldk az integrlt tanulsi szempontokra, mint emlkez-
vezet mvelett jelenti. Egyik rvezet gyakorlata a tet kifejezsekre, kulcsszavakra:
zsugorlsbl trtn grdls htra s elre (becene- llat le, dombort s gurul! (gurultforduls)
vn kisgombc). Agyakorlat kt tanulsi szempontja a Megllt, felnz, passzol! (kt jtkos kapcsolata)
leszortott llal kialaktott dombor ht s a lendletes Lekszt, befordul, dob! (kislabdahajts)
grdls. A rvezet gyakorlatban szerzett tapaszta- Lp, nyl, beksr! (labdaelkaps)
latok ezutn knnyen alkalmazhatk a tanuland moz-
gskszsg vgrehajtsban. Afenti plda jl rzkel- Aklnfle mozgsok tanulsi szempontjainak elsajtt-
teti, hogy a zrt jelleg mozgskszsgek oktatsakor sa legyen sz egy-egy szempontrl vagy integrlt szem-
a tanulsi szempontok a test s a tr vagy a test s az pontokrl a hatkony motoros tanuls alapfelttelt je-
erkifejts viszonyban nyernek rtelmet. A nylt jel- lentik s segtik a klnfle mozgsok mentlis kpnek
leg mozgskszsgek esetben, ahol a krnyezetnek formlst, tovbb a motoros vgrehajtst.

146
5.6.4. Afeladatok cljainak meghat- rljatok, nem lnyeges, hogy hnyszor sikerl eltallnotok a
rozsa clt. vagy Ebben a jtkban nem rdekel az eredmny, az
A mozgsos feladatok cljainak meghatrozsa a moz- a fontos, hogy minl tbbszr alaktsatok ki 2-1 elleni hely-
gsoktatsi folyamat lnyeges eleme. A pedaggusnak zeteket! ltalnos szempont, hogy kezdetben clszer a
megfelel rzkkel kpesnek kell mutatkoznia a feladat tanuland mozgs minsgi jellemzire fkuszlni, ahol
cljainak mdostsra annak rdekben, hogy a tanulk az eredmnyessg csak msodlagos tnyez. Aksbbi-
minl nagyobb fok sikeressg s nbizalom mellett gya- ekben a clok fokozatosan talakthatak a mozgs szm-
koroljanak. Aclok vonatkozhatnak a mozgs kpre, mi- szeren kifejezhet eredmnyessgre, a versenyszer
nsgi jellemzire, eredmnyessgre, kognitv (pldul sszemrsre. Ugyancsak szempont, hogy trekednnk
taktikai megolds) s szocilis (pldul kooperci mr- kell olyan clok kitzsre, amelyet az osztly minden
tke, sikeressge) sszetevkre egyarnt. tanulja kpes lehet megoldani. Ha a clokat az gyesek
knnyen elrtk, akkor progresszven emeljk a kihvst
Amozgstanuls kezdetnek gyakorlsi cljai kztt el- szmukra. (Azt krem, hogy a sajt hulahopp kariktokban
sdleges a tanul szmra, hogy valahogy sikerljn a llva folyamatosan gyakoroljtok az alkarrintst a falnl,
mozgst vgrehajtani. A mozdulat pontossga, eredm- amg tzbl tszr nem sikerl. Akinek sikerlt az emelje
nyessge nem lnyeges tnyezk ezen a ponton. J meg- eggyel a clt nmagnak s gyakoroljon tovbb!)
olds, ha a pedaggus egyrszt tbbszr hangoztatja,
hogy Btran hibzz! vagy Nem baj, ha hibzol!, illetve
FONTOS!
tisztzza a feladattal kapcsolatos elvrsait.

Ki kell jelentennk s kpviselnnk kell azt a szemlletet, AKi tudja a legtbbszr, legmesszebbre vagy legma-
amely szerint az iskolai testnevelsnek olyan krnyezet- gasabbra? krdsek kifejezetten kerlendk! Ez
ben kell zajlania, ahol a tantvnyok nem flnek hibzni, ugyanis csak egy tanul sikeressgt garantlja,
illetve nem rzik rosszul magukat, ha hibznak. mg az osztly tbbi tagja nem tudja elrni a kitztt
clt. Radsul a fenti tpus feladatkijellst mindig

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


Gyakori jelensg sajnos, amikor a pedaggus viccet csi- ugyanazok a tanulk (gyesebbek, fittebbek, spor-
nlva egy-egy hibbl vagy tanuli vgrehajtsbl szar- tolk) kpesek sikeresen teljesteni. Ahelyes krds
kasztikus kijelentseket tesz a tanulra, a tanul teljest- gy hangzik, hogy Ki tud tbbet, mint korbban?, Ki
mnyre. Az olyan bnt s pedaggiai nzpontunkbl tudja a sajt rekordjt, egyni legjobbjt tlszrnyalni?
nzve helytelen szfordulatok, mint pldul a Szp volt, Ki tudja a sajt cljt elrni? Ebben a tanulsi hely-
fiam!; Nagyszer reg, gy tovbb s vesztnk!; Ltttok a zetben a befektetett energiitl fggen mindenki
balerint?; Ne bnzz mr! tipikusan ellenttesek a pozi- sikeres lehet, nem csupn a dominns, gyesebb
tv tanulsi krnyezet kialaktsval szemben tmasztott tanulk.
pedaggiai elvrsokkal. Nem csupn a tanul szmra
rendkvl bnt, hanem a tbbi tanultrs szmra is azt A clok lehetsg szerint legyenek adaptlhatk az
sugallja, hogy a szarkazmus vicces s ezt nekik is lehet osztly tagjainak tanulsi szksgleteihez. Ugyanab-
hasznlni. ban a hetedik osztlyban lehetsges, hogy valaki mr
a sajt egyni rekordjnak tlszrnyalsra trekszik,
Az els prblkozsok alatt a tantvnyoknak meg kell mg ms mg a mozgst minsgi clokkal gyakorolja.
reznik a mozgs egszt, kinesztetikus informcik Azteht, hogy mi szmt a tanul szempontjbl j telje-
birtokba kell jutniuk. Hatkony, ha ilyen esetben a peda- stmnynek, mindig az adott helyzet s az egyni szk-
ggus olyan frzisokkal l, mint pldul: Ne aggdjatok, sglet dnti el. Aktlmszs sorn egy magas BMI-vel
ha nem sikerl, azt szeretnm, ha rrezntek a mozgs- rendelkez tanul szmra relevns cl lehet, ha 2-3
ra! vagy Afeladat sorn a tanulsi szempontra koncent- fogst tesz meg a ktlen, mg msok szmra mr a

147
fggeszkeds jelent kihvst. A tarts futs magasabb a pedaggustl val flelem llhat. Msok ugyanakkor
pulzusszmon mindig nagyobb intenzitst jelent, mg mindenron s minden alkalommal szereplsi vgytl
ha a futs sebessge alacsonyabb is. Feltehetjk a kr- ftttek.
dst: melyik tanul erbedobsa volt nagyobb? Aki br
lassabban futott, de magasabb pulzusszmon (nagyobb A leggyakrabban elfordul hiba a pedaggus rsz-
intenzitssal) vagy aki gyorsabban futott, de alacso- rl, amikor az albbi krds hangzik el: Van valakinek
nyabb pulzusszmon? Amegtls teht mindig relatv. krdse?. Ne legyen ktsgnk, hogy tbbeknek lesz,
Akimeneti teljestmny nem minden esetben tkrzi a attl fggetlenl, hogy rtettk-e a feladatot vagy sem.
valdi energiabefeketetst, terhelst. Radsul csak nagyon ritkn kapunk rdemi, fontos kr-
dst klnsen az alacsonyabb vfolyamokon. Kerljk
Olyan helyzeteket is teremtennk kell, amelyek sorn a teht a fenti ltalnos s megfoghatatlan krdsfelte-
tanulk nmaguknak vlasztanak s jellnek ki clokat. vst, amely helyett alternatv s hatkony megoldsok-
Atantvnyoknak meg kell tanulniuk a testnevelsrkon, knt az albbi, megrtst ellenrz mdszereket java-
hogy hogyan tudnak a mozgsos viselkedskkel kapcso- soljuk [244 nyomn].
latos clokat nllan kitzni, azt monitorozni s elrni.
A lpsszmllk (pedomterek), pulzusmr rk, fitt- Nyomon kvets
sgi tesztek olyan eszkzk, amelyek segtsgvel nagy- Ezzel a mdszerrel egyszeren arra krjk a kivlasz-
szeren rzkeltethetek ezek a folyamatok. tott tanul(ka)t, hogy mutassk be a hallott s/vagy
ltott feladat egszt vagy rszeit. Ha meg akarunk te-
A differencilt, egyni teljestmnyclok kijellsre ki- ht gyzdni arrl, hogy mindenki szmra vilgos-e a
vlan alkalmazhat a Nemzeti Egysges Tanuli Fitt- feladat, akkor krjnk egy gyors bemutatst. Pldul:
sgi Teszt (NETFIT), mint egszsgkzpont fittsgi Ilona, mutasd meg krlek, meddig is kell behajltanod a
tesztrendszer [8]. Atesztrendszer alkalmazsa ktelez, trded! vagy lljon fel mindenki s mutassa meg, hogy
azonban a mdszertani ajnlsokat fokozottan figyelem- hol kell eltallnia a labdt! Ha valami problma merl
be kell venni. fel, akkor azonnal tudunk reaglni.
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

5.6.5. Amegrts ellenrzse Egyttes vlasz (krusban)


lland krdsknt jelenik meg a pedaggusok szmra Ez az eljrs olyan lehetsgeket knl, amelyek sorn
az oktats folyamn, hogy vajon mit rtettek meg a ta- a tanulk szban vagy kzmozdulatokkal reaglnak a
ntvnyok az instrukcikbl, pldkbl, bemutatsokbl, feltett krdsre. Ha pldul azt krdezzk, hogy: Mit
milyen problmk fognak felmerlni. Amegrts ellen- kell tennie a meneklnek, amikor a fog ell fut?, akkor
rzse ltalban kzvetlenl az instrukcikat kveten az osztlynak lehetsge van krusban megvlaszolni,
trtnik, alkalmazsnak egyszer oka van. Jelents hogy pldul: Irnyt vltoztatni!
idmegtakartst eredmnyezhet, mivel problma esetn
nincs szksg a teljes feladatkzlsi folyamat jrakezd- A kzmozdulattal trtn reakcikat megelzen
sre, a figyelem ismtelt megteremtsre, jraszerve- gyakran a feladat vgrehajtsnak helyes s tves
zsre. mdjait mutatja meg a pedaggus, amelyek kzl az
osztly tagjainak pldul kzfeltartssal kell kiv-
A testnevelsrn gyakran szeretnnk, hogy a tantv- lasztaniuk, hogy melyik a helyes s melyik a helytelen
nyok krdseket fogalmazzanak meg, ha nem rtenek megolds, illetve ki melyiket gondolja helyesnek.
valamit. Akrdseket azonban sokszor rendkvl nehz
kicsikarni a tanulkbl, amely htterben bizonytalan- Rauschenbach (1994) javaslata szerint ehhez a
sg, nbizalomhiny, a trsak eltti megszgyenls le- mdszerhez a pedaggusnak elszr meg kell ta-
hetsge, motivcihiny s rdektelensg vagy ppen ntani, hogy amikor a krds vgn elhangzik, hogy

148
Osztly?, akkor mindenkinek reaglnia kell a kr- Ellenrz krds a csoportnak
dsre [244]. Az ellenrz krds a legltalnosabb s leggyako-
ribb megrtst ellenrz mdszer. Hatkonysga
Megismteltets a trsnak abban rejlik, hogy egyrszt mindenki potencilis v-
A mdszer alkalmazsakor a pedaggus azt kri a laszadknt jelenhet meg, msrszt mindenkinek
tanulktl, hogy egy kzvetlenl mellette l trsnak kell id ll rendelkezsre a vlasz megtalls-
mondjk el a sajt szavaikkal a feladatot vagy annak hoz. Fentieknek megfelelen teht ne szltsunk fel
lnyeges rszeit. Jelzsre a prok kivlasztott vagy tanult a vlaszra, mieltt nem tettk fel a krdst
nkntes tagja megkezdheti a rvid bemutatt vagy (pldul kerlend megolds: Ildik, most tled fogok
sszefoglalt. A pedaggus ilyenkor folyamatosan fi- krdezni). Tovbb hagyjunk kell idt a krds utn
gyeli a kommunikcit s szksg esetn beavatko- gondolkodni s ne engedjk a vlasz bekiablst. Az
zik. Amdszer abbl a szempontbl nagyon hatkony, optimlis gondolkodsi id a krdstl fgg, de lta-
hogy egyszerre a fl osztlynak lehetsge van elhv- lban 510 mp-et clszer vrnunk. Ez id alatt a las-
ni s demonstrlni, amit megrtett, az osztly msik sabban gondolkodk is kpesek lehetnek megtallni
fele pedig ellenrzi azt. a vlaszaikat.

5.7. Afeladatokhoz illeszked szervezeti keretek


kialaktsa

A
feladatok ismertetst s a megrts ellenr- ran alkalmazzunk egyre ktetlenebb, dinamikusan vlto-
zst kveten gondoskodnunk kell a biztons- z gyakorlsi formcikat.
gos s hatkony szervezeti keretek megterem-

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


tsrl. Ajl szervezett tanulsi felttelekre jellemz, A 3743. brn dinamikus, de kttt gyakorlsi form-
hogy optimlis fizikai terhelst biztostanak, amelyet a cik lthatk. A 6.4.8. alfejezetben pedig nhny kttt,
minimlisan szksges vrakozsi (pihensi) id tesz statikus alakzatot mutatunk be. Az brk csupn pldk,
lehetv. A tanulk s csoportok kztti optimlis t- hangslyozzuk, hogy minl rdekesebb s vltozatosabb
volsgok kialaktsa a balesetmegelzs szempontj- (de eredmnyes) gyakorlsi formcikat alkalmazzunk
bl kiemelked jelentsg. Aszervezeti keretek meg- a tanrkon! Agyakorlsi formcik elsajttsa ugyan-
hatrozsakor figyelembe kell vennnk, hogy egyni, olyan ismeret, mint brmilyen ms tananyag, vagyis a
pros vagy csoportos, egyttmkd s/vagy versen- dikok a rendszeres alkalmazs sorn tanuljk meg.
g krnyezetben zajlik a gyakorls. Verseng krnye- Azalakzatok s gyakorlsi formcik oktatst progresz-
zetben a fokozott intenzits miatt a baleseti kockzat szven, egymsra ptve, az elkpzettsghez s az let-
mindig nagyobb. kori sajtossgokhoz igazodva kell megoldanunk annak
rdekben, hogy a tantvnyaink minl kevesebb flrer-
Aszervezs sorn a tananyagtl fggen krhetnk k- tssel s tvesztssel haladjanak a feladatok kzben. gy
ttt, statikus alakzatokat, amelyek a helyben trtn a balesetek eslye is cskken.
(vagy viszonylag helyhez kttt) tananyagfeldolgozst te-
szik lehetv. Ugyanakkor a dinamikus, de kttt gyakor-
lsi formcik az osztly, illetve a csoportok valamilyen
rend szerinti mozgst teszik lehetv. Megfelel tanuli
elkpzettsg s felelssgtudat fennllsa esetn bt-

149
X X X X X X X X X X X

X
X
X
X X X X X X X X X X X
40. bra: Atanulk egyes oszlopbl indulnak s a feladatuk vgez-
tvel a kiindulhelyre mennek. Hely s eszkzk fggvnyben cl-
37. bra: Egyni vagy pros gyakorlsi formci ktsoros vonalbl, szer 4-6 fs csoportokat alaktani.
szemben helyezkedve. Atanulk helyet cserlnek.

X X X X X X X X

X X X X X X X X
X X 41. bra: Atanulk a gyakorlatuk vgeztvel a szemben ll oszlop
X X
vgre mennek.
X X
X X
X X
X X
X X X X X X X X X X
X X
X X X X X X X X
42. bra: Atanulk a gyakorlatuk vgeztvel a sajt oszlopuk vg-
re mennek vissza.
38. bra: Egyni vagy pros gyakorlsi formci szemben helyez-
ked 4 sorbl indulva. A gyakorlatokat az egymssal szemben
helyezked tanulk egyszerre vagy egymst vltva hajtjk vgre.
Az alapvonalnl helyezked kt sornak lehet passzv/aktv pihen
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

feladata (1) vagy meghatrozott sorrendben rszt vehetnek a fel-


adatban (2).

X X X X X X X X X X X X
X
X

43. bra: Agyakorls krben trtnik s a tanulk a sajt oszlopuk


vgre llnak vissza.
X X X X X X X X X X X
Az alakzatok s gyakorlsi formcik kialaktsnl tre-
kednnk kell arra, hogy minl egyrtelmbbek legyenek
39. bra: Az oldalvonalon llk egymssal szemben llnak s kz- a trbeli hatrok. Ezt jelzsekkel rhetjk el a legjobban.
pen visszafordulva a sajt helykre futnak vissza. Kisebb terleten Aterek termszetes hatrai (pldul falak), a sportplya
2-2 vagy 3-3 tanul is llhat egyms mgtt. A tanulk egymst vonalai, pionok, bjk vagy egyb, jelzsre alkalmas esz-
kzpen kerlve is visszafuthatnak a helykre, esetleg a szemben kzk nagyon fontosak a trbeli tjkozdshoz. Az tk-
lv trsuk helyre. zsek gy elkerlhetkk vlnak.

150
5.8. Atanulsi krnyezet s a tanulk megfigyelse

A
testnevelsrn alkalmazott (mozgsos) felada- tanrkon trtnt esemnyekkel kapcsolatban. Minden
tok felptse, ismertetse s szervezse utn testnevelst tant pedaggusnak oly mdon kell megszer-
megkezddik az aktv feladatvgrehajts. A ta- veznie a tanrit, olyan gyakorlatokat s foglalkoztatsi
nulk elhelyezkednek a kijellt terleten, a meghatrozott formkat kell kivlasztania a tanulk szmra, amelyben
szervezeti formban s megkezdik a gyakorlst. De mit is minimlis a baleseti kockzat. Abiztonsgos tanulsi kr-
csinl a hatkony pedaggus a testnevelsrai gyakorls nyezet mindenki rdekt szolglja, ppen ezrt mr az els
kzben? Milyen mdszertani technikkat, megoldsokat tantsi rtl kezdve meg kell rtetnnk a tantvnyaink-
tud felvonultatni a tanulsi folyamat kzvetlen megfigye- kal, hogy k is felelsek a balesetmentes tevkenysge-
lse s a tanuls tmogatsa rdekben? Hogyan mozog, krt. Balesetveszlyes helyzetek, apr srlsek mg a
hogyan osztja meg a figyelmt s hogyan elemzi a tanuli legjobban szervezett tanrn is elfordulhatnak, azonban a
reakcikat? Milyen mdon ad visszajelzseket? krltekint testnevel pedaggusok tanrin lnyegesen
kevesebb baleset trtnik, mint msoknl.
Atanrk folyamn a pedaggusok szmra komoly ki-
hvst jelent a tanulk feladatvgrehajtsnak gyakorls Mindenek felett ll alaptzis, hogyha potencilisan bal-
kzbeni megfigyelse. Amegfigyelssel sszefgg pe- esetveszlyes helyzetet szlelnk azonnal meg kell ll-
daggusi tevkenysgek az osztlytermi krlmnyek- tanunk a gyakorlst!
hez kpest extrm nehznek tlhetk. Atestnevelsr-
kon ugyanis azonnali (msodperceken belli) s adekvt Abalesetek s srlsek okaival kapcsolatban Rtsgi Er-
reakcit kvnnak a pillanatok alatt megvalsul mozgs- zsbet (2004) majdnem egy teljes fejezetet szentel kny-
folyamatok s a tanulsi krnyezetben megtrtn, nem vben [178], ezrt ezzel terjedelmi okok miatt nem fog-
ritkn balesetveszlyes szitucik. 2430 tanul egyttes lalkozunk rszletesen. Kiemeljk azonban a legfontosabb

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


tevkenysgt kvetni csakis strukturlt, tudatos md- mdszertani tudnivalkat.
szerekkel lehetsges. Akezd testnevel pedaggusok-
nak gyakran ezzel a feladattal gylik meg leginkbb a
bajuk.

Kt alapvet mdszertani krdsre kell tudnunk vlaszol-


ni, mikzben folyamatosan megfigyeljk s kvetjk a
tanrai esemnyeket. Az egyik, hogy mit figyeljnk, mire
koncentrljunk? Amsik pedig, hogy milyen metodikai el-
jrsok segtsgvel, hogyan figyeljnk?

5.8.1. Afizikailag biztonsgos tanul-


si felttelek nyomon kvetse
Az els s legfontosabb, hogy a pedaggusnak az rk fo-
lyamn mindvgig gondoskodnia kell a fizikai biztonsg-
rl, a balesetveszlyes helyzetek elkerlsrl. Ehhez
szisztematikus megfigyelsre van szksg. A testneve-
lsrkon csakgy, mint minden tanrn a pedaggus 76. kp: Az tmozdulat biztonsgos gyakorlshoz megfelel tr-
jogi rtelemben is felelssggel tartozik az ltala tantott re van szksg, amely biztostja a balesetmentes gyakorlst.

151
1. Bizonyosodjunk meg rla, hogy minden tanul kpes tipikusan olyan dolgok, amelyek potencilis veszly-
biztonsgosan megoldani a kvnt mozgsfeladatot! forrst jelentenek a tanulk egszsge szempont-
Aki erre nem kpes, annak adjunk alternatv felada- jbl. Apedaggus feladata megtlni, hogy melyek
tot. Klnsen igaz ez a szempont olyan esetekre, azok a ruhk, cipk vagy (test)kszerek, amelyekkel
amikor a tanul valamilyen srlssel, mozgsszer- a tanul nem vehet rszt aktvan (mozgssal) a test-
vi vagy egyb betegsggel kzd (pldul skoliozis, nevelsrn. Akrds jogi megtlsvel kapcsolat-
ltsproblmk, obezitas). ban egy korbbi tanulmnyunk ttekintst ajnljuk
2. Tantsuk meg, hogyan kell az egyes gyakorlatokkal, [245; 246].
eszkzkkel, szerekkel biztonsgosan dolgozni!
Aszablyoknak s a kereteknek tisztzottaknak kell 5.8.2. Afeladatvgrehajtsok s a
lennik minden tanulsi szituciban! Tantsuk meg gyakorls kzbeni tevkenysg
minden eszkz helyes szlltsi mdjt (pldul szi- megfigyelse
vacsbla, pad, svdszekrny, rplabdallvny, fut- Ha a kiadott feladat vgrehajtsnak nincs baleseti koc-
ballkapu)! kzata, akkor a megfigyelsnek t kell helyezdnie arra,
3. ptsnk a tanulk szemlyes s trsas felelssg- hogy azt csinljk-e a tanulk, ami a feladatuk. Afeladat-
rzetre! A balesetveszlyes helyzetek (s reml- elhagys az a tanuli magatartsforma, amikor valami-
hetleg nem mr megtrtnt balesetek) kzs meg- lyen oknl fogva nem a kijellt tanulsi feladatot, gyakor-
beszlse, elemzse segti a tanulkat a sziutcik latot hajtja vgre a tanul. Graham, Holt/Hale s Parker
felismersben s hozzjrul egyms, illetve az esz- (2013) hrom f okt emlti a feladatelhagysnak [181].
kzk megvshoz. 1. Atanulk igyekeznek a kijellt feladatot gyakorolni,
4. Fokozottan figyeljnk azokra, akik knnyebben bal- azonban a vgrehajts szemmel lthatan flrert-
esetet szenvedhetnek, srlhetnek (pldul koordi- sen alapul. Ez esetben egyszeren pontostani kell a
ncis vagy tri tjkozdsi problmkkal kzde- feladatot.
nek, ltsi nehzsgeik vannak)! 2. Elkpzelhet, hogy a feladat nem megfelel, tlsgo-
5. gy tervezzk meg a gyakorlsi helyzetet, hogy san knny vagy ppen tlsgosan nehz az osztly
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

megfelel hely lljon rendelkezsre az tkzs nl- szmra. Az els esetben gyorsan unalmass vlik
kli, biztonsgos vgrehajtsokhoz! a gyakorls, a msodik esetben pedig a sikertelen
6. Mrjk fel a potencilis krnyezeti veszlyforrso- vgrehajtsok okozta frusztrci miatt fogjk sokan
kat! Aplya bortsa (ess, csszs talaj, falevelek), elhagyni a feladatot. Aclunk egyrtelm. Olyan fel-
a belg vagy billen szerek (pldul arcmagassg- adatot adni, amely minden tanul szmra nagy sz-
ban lv hzdzkod llvny, zsmoly stabilitsa), az zalkban sikeres vgrehajtst eredmnyez. Ha ez
alsznyegezs (pldul ktlmszsnl, tornagya- az osztly egy rsznl nem trtnik meg, akkor az
korlatoknl) mind-mind segti a srlsveszly mini- esetkben vltoztatnunk kell a nehzsgen (felada-
malizlst. ton belli varicik mdszere). Amegfigyels szem-
7. Kvessk a tantvnyok fradsi jeleit! Afradssal pontja a sikeressg mrtke lehet.
s a dekoncentrltsggal ugyanis jelentsen megn 3. A tanulkban nem alakult ki a gyakorlshoz kap-
a balesetveszly. csold fegyelmezettsg. Amg a tanrai szoks- s
8. Reagljunk a fegyelmezetlensgre, a magatarts- szablyrendszer nem alakult ki, addig srn fordul-
problmk ugyanis potencilis balesetveszlyt hor- hat el fegyelmezetlen viselkeds miatti feladatelha-
doznak magukban (pldul trsak figyelmnek elvo- gys.
nsa, eszkzk veszlyes hasznlata)!
9. Ne engedjk a tanulkat srlsveszlyes ruhzat- Ha teht a dikok nem a kijellt feladatot kezdik meg vagy
ban vagy kszerekkel gyakorolni! A karikagyr, a ppen egyb, osztlyszint problma merl fel (pldul a
karikaflbeval vagy ppen a szandl s a papucs szervezsben), ami miatt egyre tbben hagyjk el a fel-

152
adatot, meg kell lltanunk a gyakorlst s pontostanunk kiemels (pldul: Balzs, krlek, hogy mutasd be az
kell a feladatot. Ha viszont a tantvnyaink rendben teszik osztlynak, milyen szpen lendtesz!);
a dolgukat, akkor tovbblphetnk annak a megfigyel- tevleges segtsgads;
sre, hogy milyen minsgben trtnik a feladatok vg- a feladat egyni knnytse, illetve neheztse;
rehajtsa. Amennyiben a vgrehajtsokkal elgedettek ms tanulsi szempont vagy kihvs kijellse;
vagyunk, akkor (1) hagyjuk az osztlyt gyakorolni vagy (2) esetleg alternatv feladat adsa.
vltoztassunk a feladaton, (3) adjunk j tanulsi szempon-
tot vagy (4) adjunk a feladathoz illeszked nehezt kih- Az egyni megfigyelst ugyanakkor valamilyen rsos r-
vst! Angy lehetsg vgiggondolsa s a helyes dnts tkelsi cllal is vgezhetjk (pl. folyamatkvet rtkels
meghozatala a megfigyelsnk pontossgn mlik. [247]).

A gyakorls sorn a megfigyelseinknek nem elg az A gyakorls sorn, a pedaggus ltali megfigyelsi fo-
egsz osztlyra sszessgben kiterjednie, hanem egy- lyamat sematikus modelljt Graham, Holt/Hale s Parker
ni szinten is meg kell figyelnnk a dikokat. Az egyni (2013) nyomn a 44. brn sszegezzk [181, 167. o.].
megfigyels eredmnye lehet: Az bra, krdseken keresztl vezet bennnket vgig a
a pozitv megersts (pldul: Gbor! gyesen hasz- tanuls megfigyelsnek lpsein, amely folyamat ltal-
nlod a karod a lendtskor.); ban 1 perc alatt lezajlik.
107
korrektv visszajelzs (pldul: Gitta, tl magasra len-
dtesz, szemmagassgban lltsd meg a lendtst!);

lltsd meg az rt,


Nem
A tanulk s mdostsd a feladatot!
biztonsgosan
dolgoznak?
Igen Menj a kvetkez krdsre!

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


lltsd meg az rt,
Nem
s mdostsd a feladatot!
A feladatukon
dolgoznak?
Igen Menj a kvetkez krdsre!

Pontostsd a feladatot!
Meg kellene Nem
Folytasd a gyakorlst!
vltoztatni
a feladatot az
egsz osztlynak? Feladat
Igen Tanulsi szempont
Kihvs

Feladat
Mely tanulknak
kellene
Tanulsi szempont
megvltoztatni
a feladatot?
Kihvs

44. bra: Areflektv pedaggusok ltal vgiggondolt krdsek logikai sora a gyakorls megfigyelsvel kapcsolatban [181, 167. o. nyomn].

153
5.8.3. Apedaggus helyezkedse Ahelyezkedsnek mg egy lnyegi szempontnak meg kell
s figyelmnek megosztsa a felelnie, fontos ugyanis, hogy a gyakorlsi feladatot meg-
feladatvgrehajtsok kzben felel szgbl lssuk. Ahelyezkedsnek biztostania kell
A megfigyels egyik legalapvetbb felttele, hogy meg- a tanuland mozgsfeladat megfigyelsnek lehetsgt
felel helyezkedssel kvessk a trtnseket. Ajl he- is. Ha megfelel szgben helyezkednk, egyszerre tbb
lyezked pedaggus olyan rzetet kelt a tantvnyokban, tanul vgrehajtst is nyomon kvethetjk.
mintha mindig, mindenkit ltna, figyelne, hallana, rzkel-
ne. Ez az rzet nagymrtkben segti a pozitv tanulsi Ha prokban vagy csoportokban trtnik a gyakorls,
krnyezet kialakulst (emlkezznk a minsgi testne- akkor az ra folyamn minden prral s csoporttal
vels-oktats pedaggiai alapelveire), mivel rzelmi s fi- kontaktust kell felvennnk (a kontaktus termszetesen
zikai biztonsgot sugroz a tanulk szmra. Ahatkony lehet verblis s nonverblis egyarnt, illetve korlto-
tanrai helyezkeds folyamatosan kiszmthatatlan a zdhat a gyakorls megfigyelsre is. Utbbi esetben
tanulk szmra, ami azt jelenti, hogy a pedaggus tuda- valdi szemlyes kontaktus nem felttlenl szks-
tosan, de vletlenszeren vltoztatja mozgst a trben, ges). Ez csakis tudatosan felptett helyezked moz-
klnbz helyekrl ad instrukcikat20. Tves teht az a gssal lehetsges.
nzet, amely szerint a pedaggusnak mindig egy bizonyos
jl krlhatrolt terleten elhelyezkedve kell instrulnia
a tanulkat.

A tornateremben vagy a sportplyn gyakran mintegy


200800 m2-nyi terletet kell ttekintennk s bemo-
zognunk. A helyezkedsnek gy kell trtnnie, hogy
minl tbbszr, minl tbb tanult lssunk. Az azonban
lehetelen, hogy mindig mindenkit szemmel tartsunk
a teljes ra folyamn. Idnknt be kell menni a dikok
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

kz s tevleges segtsget, szemlyes instrukcit kell


adnunk, sporteszkzket kell mozgatnunk. Trekednnk
kell ugyanakkor arra, hogy ezek a momentumok ne tart-
sanak egy helyen bennnket hossz ideig. Amennyiben
egy csoportnak lland segtsgadsra van szksge,
akkor az olyan helyen legyen, ahonnan a teljes osztly
ttekinthet.

Afolyamatos s tudatos vletlenszer mozgs kzben


trekednnk kell a teljes tr minl gyakoribb ttekint-
sre. Ennek rdekben szksges bizonyos idkzn-
knt megllni s mintegy 1015 mp alatt ttekinteni az
egsz osztlyt. Ezt a figyelemmegosztst segt tech-
nikt psztzsnak nevezzk [109]. A psztzs segt 77. kp: A pedaggus tudatosan mozog az osztlyban, mikzben
bennnket abban, hogy ha brhol nem vrt esemny figyeli a vgrehajtsokat.
merl fel az osztlyban, azonnal tudjunk r reaglni.
Ugyanakkor rendszeres informcigyjtsi szerepe is A megfigyels s a figyelemmegoszts rendkvl sz-
van a teljes osztly mkdsnek megfigyelsvel kap- szetett pedaggiai kszsgek, amelyek rendszeres s
csolatban. tudatos gyakorlssal jl fejleszthetk. Akezd testnevel

154 Ahelyezkedsrl bvebben runk a 6.4.7. alfejezetben.


20
pedaggusoknl gyakran tapasztaljuk, hogy elvesznek az Avisszajelzs kt legalapvetbb csoportjt:
rn, nem tudjk, hogy mit kellene megfigyelnik. Hagy a bels (intrinzik) visszajelzsek s
rezzk, hogy nem tudjuk kvetni a tantvnyainkat az a kls (extrinzik) visszajelzsek
rn, akkor dolgozzunk ki olyan tanulsi metdust, amely kpezik [200].
segti a fejldsnket ezen a terleten.
A bels visszajelzsek a szervezeten bellrl rkez
A figyelemmegoszts tanulsakor els lpsben csk- szenzoros, rzkelsen alapul informcikat jelentik.
kentsk le a megfigyelni kvnt momentumokat. Csk- Az informcik alapulhatnak a ltson (pldul egy dobs
kenthetjk (1) a megfigyelni kvnt tanulk szmt, (2) a rpplyja), hallson (pldul egy szkdels ritmusnak
megfigyels alatt tartott terletek szmt s (3) a meg- hangja) vagy proprioceptv rzkelsen (pldul a dobs
figyels cljait. A folyamatos s tudatos gyakorlssal a erkifejtsnek rzkelse).
megfigyelseink egyre pontosabbak lesznek, egyre job-
ban t fogjuk ltni az osztlyt. A kls vagy ms szval megerst visszajelzsek
(visszajelents) [27; 227] a krnyezetbl szrmaz infor-
5.8.4. Avisszajelzs (feedback) s mcik, amelyek rkezhetnek a pedaggustl, a trsak-
mdszerei tl vagy valamilyen eszkz felhasznlsa (pldul vide)
A motoros feladatvgrehajts sorn a tanul szmra segtsgvel. A kls visszajelzsek minden esetben
elrhet visszajelzsek kritikus rszt kpezik a fejld- bels visszajelzshez kapcsoldnak, azt egsztik ki, mi-
snek. Amozgstanulssal s szablyozssal foglalkoz vel a mozgsvgrehajtssal kapcsolatos informcikat
szakirodalmi httr rendkvl rszletes informcival tartalmaznak. Akls visszajelzsek rendkvl fontosak
rendelkezik a visszajelzsek mdszereirl s hatsairl a a mozgstanuls szempontjbl, mivel gyorstjk, pon-
mozgstanulsra nzve (pldul [200; 222; 227]). tosabb s eredmnyesebb teszik egy mozgskszsg
tanulsi folyamatt, ugyanakkor azt is figyelembe kell
Megjegyezzk, hogy a feedback kifejezs magyar fordt- vennnk, hogy bizonyos esetekben nem felttlenl szk-
saknt konzekvensen a visszajelzs fogalmat hasznljuk sgesek az eredmnyes tanulshoz [227]. Magill (2011)

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


knyvnkben. Afogalom magyar fordtsaknt ugyanak- a kutatsok sszegzseknt megllaptja, hogy br test-
kor elfordul a visszacsatols [183] s a visszajelents nevels rai krlmnyek kztt a pedaggus vissza-
[27; 248] kifejezs egyarnt. jelzseinek mennyisge s minsge fontos szempont
a sportkszsgek tanulsnl, azonban ne gy tekint-
A szakirodalmi httr bemutatsra terjedelmi korltok snk r, mint a legfontosabb tnyezre [227]. Pldul az
miatt nem vllalkozhatunk, azonban ltalnossgban t- osztlytrsak mozgsainak megfigyelse a gyakorls
tekintjk s kiemeljk az iskolai testnevels szempontj- kzben legalbb annyira hatkony lehet, mintha szbeli
bl lnyeges tartalmakat. visszajelzsek segtettk volna a tanulst (pldul [249;
250]). Ettl fggetlenl termszetesen a testnevelsr-
Avisszajelzs a mozgsos cselekvshez kapcsold in- kon rendszeresen alkalmaznunk kell kls visszajelzsi
formci, amely a mozgsvgrehajts teljestmnyrl mdszereket.
(minsgi s/vagy mennyisgi rtelemben) tjkoztatja a
tanult. Az iskolai testnevelsben a legfontosabb hatsai, Avisszajelzsek (ltalnossgban) lehetnek tbbek kztt:
hogy egyrszt segti a tanulk figyelmt a feladatra ssz- ltalnosak vagy specifikusak;
pontostani, msrszt a tanuli reakcik megfigyelst pozitvak vagy negatvak;
segti, harmadrszt a motivcit szolglja. Avisszajelzs verblisak vagy nem verblisak;
a pedaggus megfigyelsein alapszik s kzvetlen visz- minstek vagy korrektvek;
szacsatolst jelent egy tanulnak, csoportnak vagy az az eredmnyek ismeretre (KR)21 vagy a teljestmny
osztlynak. ismeretre (KP) vonatkozak;

AKR s a KP rvidtsek az eredeti angol nyelv szakkifejezsek rvidtsei.


155
21
a vgrehajtssal egyidejek (pldul rsztv ideje) tmogatja a mozgstanulst, mint a mozgs helyes
vagy azt kvetek (pldul vgeredmny). sszetevinek megerstse [227]. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy tlslyba kellene kerlnie a testne-
Az egyes visszajelzsi formk megnyilvnulhatnak velsrn, hiszen akkor a pozitv tanulsi lgkr s
nllan, de egymssal valamilyen kombinciban is. a motivcis httr kerlhetne veszlybe. Tbbszr
Akvetkezkben a legfontosabb varinsokat mutatjuk hangslyoztuk, hogy a pozitv megerstseknek (gy
be. a visszajelzseknek is) tlnyom tbbsgben kell len-
nik a tanrk sorozatban, amellyel kapcsolatban
A pedaggus visszajelzsi lehetsgei kzl els- Siedentop s Tannehill (2000) 4 : 1 arnyt javasol a kor-
knt az ltalnos, pozitv visszajelzsrl ejtnk szt. rektv visszajelzssel szemben [227]. A krds mr
Azolyan kifejezsek, mint a: Szp volt!, J dobs volt! csak az, hogy milyen mdon mutassunk r a korrig-
vagy gy tovbb! rendkvl erteljes motivcis hat- land mozgselemre, hibra, hogy az lehetsg szerint
sak a tanulkra nzve, htrnyuk azonban, hogy nem ne rombolja a tanulsi motivcit. rtelmezsnkben a
igazn segtik a mozgstanulst. Ennek egyszer oka, pedaggiailag helyes megolds a korrektv, specifikus
hogy nem tartalmaznak specifikus informcit azzal visszajelzs, amely a pedaggiailag helyesen rtelme-
kapcsolatban, hogy mi is volt szp vagy ppen j. zett hibajavts elveivel s szempontjaival egyenrang.
Eza kockzatuk is, hiszen egy-egy mozgsvgrehajts, Ahagyomnyos hibajavtssal kapcsolatban egybknt
mgha sszessgben j is volt, azrt nem felttlenl jelents hazai szakirodalmi httr olvashat (pldul
volt minden egyes fzisa, mozzanata valban helyes. [27; 178; 183]).
Ha nem figyelnk kellkppen s nem alkalmazunk
specifikus visszajelzseket, akkor akr mg rossz, hi- Minden letkorban (de gyermekkorban klnsen)
bs mozdulatok is kialakulhatnak, rgzlhetnek ennek rendkvl lnyeges szempont, hogy a mozgstanuls-
hatsra. ban kezdknl inkbb a szndkot erstsk meg,
minthogy a vgrehajts minsgvel foglalkozzunk!
Aspecifikus, pozitv visszajelzs megersti a helyes Az olyan kifejezsek, mint: Lttam, ahogy a karoddal
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

tanuli vgrehajtst. A Most mindenki nagyszeren, egyenslyoztl, szuper volt! (br a tanul leesett a ge-
egyszerre pumplta a labdjt! vagy Nagyszer volt, rendrl) vagy Nagyon tetszett, ahogy befutottl a vdk
ahogy az ugrs kzben homortottl! kifejezsek mr kz resbe! (br kiesett a labda a kezbl) ilyen pldk.
tartalmaznak specifikus informcit arra vonatkozan,
hogy valjban mi is volt j a mozgsukban. Ez a tnye- Ha a visszajelzs egyszeren rmutat a hibra s
z, vagyis a visszajelzs specifikussga kulcsfontoss- megersti azt, akkor biztosan helytelen pedaggiai
g, mivel csakis ez ad egyrtelm tanulsi kapaszkodt helyzettel llunk szemben. Az olyan ltalnos, nega-
a dikoknak. tv visszajelzsek, mint a: nem j vagy megint rossz
kifejezetten kerlendk. ANem jl lendtetted a lbad!
A kedvez tanulsi lgkr rdekben a visszajelz- vagy Megint rosszul futottl neki! mr specifikusabbak,
seknek nagy szmban kell pozitvnak s egyben spe- konkrtan utalnak a hibra, de mg mindig nem mutat-
cifikusnak lennie, azonban nem tekinthetnk el a kor- jk meg, hogy mi lenne a helyes megolds, hogyan kelle-
rektv visszajelzstl, vagyis hagyomnyos magyar ne vltoztatni a mozgson. Ehelyett minden esetben azt
kifejezssel lve a hibajavtstl. kell megmutatnunk, min kell vltoztatni. Ez egyben utal
magra az elkvetett tvesztsre is. Az elz pldkat
A korrektv visszajelzs nem hagyhat figyelmen k- jragondolva ms az zenet, ha Nem jl lendtetted a
vl a testnevels tantsban. A tudomnyos kutat- lbad! helyett Lendtsd magasabbra a lbad, Nikoletta!
sok rendre megerstik, hogy a tanulsi folyamatban vagy Megint rosszul futottl neki! helyett Fokozd se-
fellp hibval kapcsolatos informci hatkonyabban bessggel fuss neki, Gerdi! kzlsekkel lnk.

156
Egy msik lehetsges hibajavtsi kommunikcis Az eszkzk kzl a stopperra, a lpsszmll s a
sma egyszerre mutatja meg a hibt, ad javaslatot a pulzusmr ra a leggyakoribb, amelyek nem verblis
helyes vgrehajts mikntjre s motivl a tovbbi visszajelent informcikat kpesek adni.
gyakorlsra. Ez a pozitv, korrektv, specifikus vissza-
jelzs. Pldul: Gyuri! J volt a lendletvteled, de az el- Abiofeedback elsdlegesen az lettani mkdsekkel
ugrs kicsit lapos volt. Jobban trekedj felfel a kvetkez kapcsolatos kls visszajelzst takarja, amely a moz-
krben! gsvgrehajts kzben is elrhet informci. A test-
nevelsrn is alkalmazhat biofeedback mdszer
a pulzusmr ra, amely a terhels intenzitsrl ad
FONTOS!
folyamatos visszajelzst. Javasoljuk rendszeres alkal-
mazst.
Ha a visszajelzs hatsra javult a teljestmny,
vagyis a tanul javtott a mozgsn, akkor mielbb
Az eredmny s a teljestmny ismeretre vo-
meg kell erstennk az erfesztst s a helyes
natkoz visszajelzsek (KR s KP)
mozgsmintt!
Amegerst visszajelzsek irnyulhatnak a mozgsos
cselekvs kimeneti eredmnyre (pldul mekkora az
A verblis visszajelzsek taln a leggyakoribb s a ugrs tvolsga) vagy a cl elrsnek megtrtnt-
legegyszerbben adhat visszajelzsek, hiszen szbeli re (sikerlt vagy sem). Apedaggus ebben az esetben
informcit kzlnek a tanul szmra. arra fkuszl, hogy a tantvny mozgst eredmnyes-
sgi oldalrl kzeltse meg s azzal kapcsolatban adjon
A nem verblis visszajelzsek kzl kiemeljk a vi- informcit. Pldul egyszeren megmondja a futs
zulis visszajelzseket, amelyek rendkvl jelent- idejt vagy lemri az ugrs tvolsgt.
sek a mozgstanuls folyamatban. A mozgsok kpi
megjelentse fnykpsorozaton vagy filmen (viden) Fkuszlhatunk ugyanakkor a mozgs teljestmny-

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


a mozgsvgrehajts minsgi jellemzirl nyjtanak re, vagyis arra, hogy milyen folyamaton keresztl rte
informcit. A minsgi jellemzk kzl kiemeljk a el a tanul az adott eredmnyt. Pldul, ha a hibaja-
mozgs egyes fzisaira vonatkoz testhelyzeteket, vts sorn a mozgsszerkezeti hibra mutatunk r.
amelyek megmutatjk az esetleges tves mozdulato- Ha azt mondjuk a tantvnyainknak, hogy Magasabb-
kat, hibkat. Avideofilmre felvett tanuli mozgs sok ra emeljtek a knyktket! (dobsnl) vagy a tanul
esetben okoz meglepetst szmra. Asajt vagy ppen tornagyakorlatt felvesszk videra, majd elemezzk
az lsportoli mozgs felvtelnek megtekintse k- a mozgssorozatot, akkor a teljestmny ismeretre
lnsen gyakorlatlan egyneknl nmagban nem vonatkoz visszajelzst adtunk.
hatkony. Atanulnak ugyanis specifikus szempontok-
ra van szksge a megfigyelshez, enlkl nem kpes Akutatsok s a gyakorlati tapasztalat szerint a test-
szelektlni a tl sok informci kztt. Ezt tudomnyos nevelsrn sokkal intenzvebben alkalmazunk a tel-
kutatsok is megerstik (pldul [251; 252]). Atanulk jestmny ismeretre vonatkoz visszajelzseket, mint
szmra teht minden esetben adjunk szbeli inform- az eredmnyek ismeretre vonatkozt [253]. Kijelent-
cikat s konkrt megfigyelsi szempontokat a tanu- het, hogy mindkt visszajelzsi forma a cloktl fg-
lshoz, ellenkez esetben hatstalan is lehet a megfi- gen hatkony lehet a mozgstanuls szempontjbl.
gyels a gyakorlsra nzve. Avides, illetve fnykpes Kezdk esetben ugyanakkor elsdlegesen a mozgs-
mozgsrgztsre ma mr minden okostelefon kpes vgrehajts minsgvel kapcsolatos visszajelzsek
s az informci msodpercek alatt kivetthet akr a lnyegesek.
tornateremben is.

157
Ha a visszajelzs a vgrehajtssal egyidej, akkor a csoportok kztt lnyegi vgrehajtsi klnbsgek van-
tanulnak lehetsge van korriglni a mozgsn, ha nak. Pldul, ha az egyik csoportban ms jelleg hiba a
azonban a vgrehajtst kveti, akkor mr csak a k- jellemz, akkor termszetesen ms jelleg visszajelzs-
vetkez prblkozskor tud rajta pontostani. sel is kell lnnk a szmukra. Adhatunk egynnek szl
visszajelzst oly mdon, hogy az egsz osztly vagy egy
Avisszajelzseket adhatjuk egyszerre az egsz osztly- rsze hallja s adhatunk kizrlag a tanul szmra rt-
nak. Ez klnsen akkor jellemz, ha a tanulk dnt het mdon. Az egyni visszajelzsek esetben treked-
tbbsge megfelelen vagy ppen hibsan vgzi a fel- jnk r, hogy privt zenet formjban kommunikljunk,
adatt. Adhatjuk kln-kln csoportoknak, ha az egyes fleg a korrektv visszajelzsek esetben!

5.9. Agyakorls mdszertana

A
mozgstanuls folyamatnak egyik meghatroz korlstl, mivel szndkosan a fejlds rdekben trt-
eleme maga a tanuland mozgs gyakorlsnak nik. Az angol deliberate practice kifejezst [254] ennek
mennyisge s minsge, vagyis a gyakorls megfelelen szndkos gyakorlsnak nevezzk.
mdszertannak krdsei. Ha valaki meg szeretne tanul-
ni egy mozgst, majd azt szeretn egyre hatkonyabban Amikor egy gyakorlsi mdszert terveznk, akkor ngy
alkalmazni, gyakorolnia kell. A gyakorls ltalnos tr- alapvet krdst fogalmazhatunk meg magunknak.
vnyszersge, hogy tbb gyakorls tbb tanulst is je- 1. Az els krds arra vonatkozik, hogy a mozgs ered-
lent egyben. Agyakorls teht egyttal tanuls is. Agya- mnyessgre (pldul cm-ben, darabszmban) vagy
korls minsge azonban jelentsen alakthatja a tanuls magra a mozgstanuls folyamatra (technikai vg-
eredmnyessgt. rehajts), a vgrehajtsok pontossgra koncentrl-
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

junk.
Egy mozgs gyakorlsa trtnhet spontn mdon, sza- 2. A msodik krds a mozgskszsg nylt vagy zrt
badon. Ez trtnik, amikor a gyermekek szabadon jtsza- jellegre, illetve az abbl kvetkez gyakorlsi kr-
nak, a sznetekben valamilyen mozgsos tevkenysget nyezetre vonatkozik.
vgeznek vagy ppen nmaguktl, a szabadidejkben 3. A harmadik krds az egsz (globlis) vagy a rsz-
gyakorolnak. Fontos kitrnnk r, hogy egy tanuland (parcilis) gyakorls kzti vlasztsrl szl. Akrds
mozgskszsg nem csupn a testnevelsrkon vagy arra vonatkozik, hogy a mozgst rszeiben vagy eg-
a sportedzseken fejldik, hanem a tanul szabadids szben gyakoroltassuk-e.
tevkenysgei kzben vagy ppen tudatos autonm gya- 4. A negyedik krds a gyakorlatok vltozatossgra
korls eredmnyekppen. Ennek a jelensgnek a tipikus (variabilits) vonatkozik, vagyis arra, hogy blokkos-
megnyilvnulsa, amikor a nyri sznetet kveten egy- tott vagy random gyakorlst vlasszunk-e?
egy mozgs esetben nagymrtk fejldst tapaszta-
lunk. 1. A gyakorlsnak a mozgstanuls folyamatra, a
megfelel vgrehajtsokra kell fkuszlnia!
Atestnevelsrkon azonban irnytott s szablyozott Az els krdsre adott vlaszunk egyrtelmen az,
gyakorlsi folyamat zajlik, amely magt a mozgstanu- hogy az iskolai testnevelsben a helyes mozgsvg-
lst jelenti. Ezt a gyakorlst a pedaggus szervezi, az rehajtsra trekvs prioritst lvez az eredmnyes-
irnytsval trtnik. Ez a gyakorls eltr a spontn gya- sggel szemben. Errl korbban mr ejtettnk szt,

158
azonban itt is megerstjk, hogy klnsen addig, A sportjtkokra jellemz kszsgek esetben vi-
amg nem stabil a vgrehajts, az eredmnyessg szont legalbb egy tnyez (pldul labda, trs,
msodlagos tnyez. Ha ugyanis a pedaggus figyel- ellenfl) mozgsban van, ami jelentsen vltoz
me kizrlag az eredmnyessgre sszpontost, ak- krnyezeti feltteleket teremt. Ebbl fakadan a
kor ez tvezeti a tanulk figyelmt is az eredmnyre mozgst vgrehajt szemlynek llandan figyelem-
trekvsre, ami jellemzen rontja a minsget. Az mel kell ksrnie a krnyezett, hiszen attl fgg-
letkor s a mozgstapasztalat elrehaladsval, en, ahhoz kpest kell a mozgst koordinlnia, vg-
bvlsvel s az adott mozgs magas szint vg- rehajtania. A sportjtkok tipikusan nylt kszsg
rehajtsval fokozatosan kerljn hangsly az ered- mozgsvgrehajtsokat kvetelnek, mivel az eszkz
mnyessgre is! (labda, korong) s/vagy a trsak s/vagy az ellenfl
is mozgsban van. Aszakirodalom a nylt kszsge-
2. Nylt vagy zrt jelleg mozgskszsg gyakorls ket ebbl kvetkezen kls szablyozs mozg-
Amozgskszsgek csoportostsnak egyik klasz- soknak is nevezi [227].
szikus, egydimenzis megkzeltse Poulton (1957)
nevhez fzdik, aki a krnyezethats bejsolhat- A klnbz mozgskszsgek a nylt s zrt ksz-
sga (Makszin Imre magyar elnevezse [27, 188. o.]) sgdimenzik kztt egy skln jellhetk, amelyre
alapjn klntett el nylt s zrt mozgskszsgeket a 45. bra mutat pldt. A mozgskszsgek gya-
[255]. Anylt mozgskszsgek esetben a krnye- korlsnak mdszertani szempontjai kztt lnye-
zeti befolys nagymrtk, vagyis a krnyezeti felt- ges tnyeznek tekinthet, hogy az egyes ksrletek
telek folyamatosan vltoznak. Azokban a helyzetek- (mozgsvgrehajts-prblkozsok) kztt lehets-
ben (sportgakban), ahol a sportszer s/vagy a trs ges-e eltrs. Aszakirodalom ezt ksrletek kztti
mozgsban van, mikzben az egyn vgrehajtja a variabilitsnak (intertrial variablility) nevezi [256]. Az
mozgst, nylt kszsgekrl beszlnk. olyan zrt jelleg kszsgeknl, mint a kosrlabda
bntetdobsa, nincs a ksrletek kztt variabilits,
A torna sportg gyakorlatai esetben a mozgsok mivel a dobstvolsg s a gyrmagassg egyarnt

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


minimlisan fggnek a krnyezettl, hiszen a szerek vltozatlan marad. Aksrleteket ugyangy vgre tud-
jellemzin (pldul dobbant rugereje, korlt me- juk hajtani. Anylt kszsgcsoportba sorolhat moz-
revsge) kvl a mozgst nem befolysoljk mozg gsoknl is elfordulhat olyan helyzet, amikor nincs
eszkzk vagy trsak. Ateljestmny szinte kizrlag ksrletek kztti variabilits. Ilyen helyzet, amikor
a mozgst vgrehajt szemlyen mlik, teht nsza- az adogatgptl lland sebessggel s magassg-
blyozott. ban kapjuk tenisz vagy asztalitenisz kzben a labdt.

ZRT MOZGSKSZSGEK Rszben bejsolhat NYLT MOZGSKSZSGEK


Bejsolhat krnyezet krnyezet Bejsolhatatlan krnyezet

darts dobs golflabda tsei jtk tmadsvezets technikai


helybl tvolugrs kzben elemei
kosrlabda bntetdobs pattog labda elkapsa labdavezets jtk
futs az atltikaplyn 11-es rgs kzben
futs akadlyok kztt tollaslabda visszatse
futs a vdk mozgstl
fggen

45. bra: Amozgskszsgek egydimenzis csoportostsa a krnyezethats bejsolhatsga alapjn [222 nyomn]

159
Aksrletek kztti variabilits elfordulhat zrt jel- a mozgsszervezs nehzsge (b) hatrozza meg
leg kszsgek esetben, ha pldul golfozunk. Golf [227; 257].
kzben ugyanis a labda s a lyuk kztti tvolsg
llandan vltozik. Radsul esetenknt a szler, (a) Egy mozgsfeladat komplexitst a mozgs szer-
illetve a talaj is klnbz (pldul ts homokbl) kezetnek sszetettsge hatrozza meg, amely sz-
lehet. szefgg a vgrehajtshoz szksges figyelmi (in-
formcifeldolgozsi) szksglet mrtkvel. Egy
Vgl a nylt jelleg kszsgek esetben fordul el tornagyakorlat, egy tncetd vagy ppen a mellszs
legltalnosabban a ksrletek kztti variablilits, tipikusan ilyen komplex mozgsok. A labdavezets,
hiszen ott tulajdonkppen mindig minden vltozhat. egy gurul tforduls vagy egy hajtmozdulat sokkal
egyszerbb mozgsoknak tekinthetk, vagyis alacso-
A poultoni felosztsnak, illetve a ksrletek kztti nyabb a komplexitsuk mrtke.
variabilitsnak termszetesen mdszertani kvet- (b) Amozgsszervezs egy mozgs szerkezeti elemei
kezmnyei is vannak. A 45. bra pldjban ltha- kztti kapcsolatok bonyolultsgt jelenti. Akosr-
t volt, hogy a futmozgs a krnyezeti befolystl labdban a fektetett dobs egy olyan plda, amely
fggen besorolhat zrt s nylt jelleg kszsg- jl mutatja a magasfok mozgsszervezs szks-
knt egyarnt. Amozgskszsgek vgrehajtsnak gessgt. Afektetett dobs kzben a labdavezets-
jellemzi ugyanis a krnyezeti- s a bels felttelek sel egybekttt futs, az abbl kvetkez felugrs,
talaktsval jelentsen megvltoztathatk. Testne- majd a dobmozdulat egyms utn kvetkez moz-
vel pedaggusknt ez az a tnyez, amelyet foko- gselemek. Ha brmelyikben jelents hiba mutat-
zottan figyelembe kell vennnk a gyakorls tervez- kozik, akkor a hibs elemre pl tovbbi mozgs-
sekor. elemek valsznleg nem lesznek tkletesek, ami
vgs soron sikertelen eredmnyhez vezet. Ennek
Anylt jelleg kszsgeket kezdknl, a mozgsta- megfelelen a mozgslnc valamelyik rsznek hi-
nuls elejn clszer zrt kszsgknt gyakorolni, bja kihat a kvetkez rszekre is. Afektetett dobs
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

majd fokozatosan egyre nyltabb tenni, amelyet a esetben, ha a labdavezets utn a labda felksz-
jtkban trtn alkalmazs zr22. tse rosszul sikerl, a dobmozdulat nagy valsz-
nsggel nem lesz eredmnyes. Egy tornagyakor-
3. Egsz vagy rszgyakorls? latlncot figyelembe vve azonban nincsenek ilyen
Az els gyakorlsi mdszert egsz (egysges), ide- mrtk fggsgi viszonyban az egyes elemek.
gen kifejezssel globlis gyakorlsnak, mg a mso- Attl fggetlenl, hogy az egyik tornaelem nem si-
dik esetet rsz-, idegen szval parcilis gyakorls- kerl, a soron kvetkezt ez sok esetben nem vagy
nak nevezzk. Agloblis gyakorls lnyege, hogy a csak kis mrtkben rinti. Egy egyszer pldn be-
tanuland mozgst egysgben, a teljes folyamatban mutatva: ha a tanul elrontja tornagyakorlatban
gyakorolja a tanul, mg a parcilis gyakorls eset- a fejen tfordulst, az abbl kvetkez egyenslyi
ben a mozgs sszetevit kln-kln tanulja meg, elemet ettl fggetlenl mg j sznvonalon meg
majd sszeilleszti azokat. ltalnos mdszertani tudja oldani.
javaslat, hogy amikor csak lehet, a globlis gyakor-
lst alkalmazzuk, mert ez biztostja a teljes mozgs Aszakirodalom ltalnos mdszertani javaslata, hogy
szerkezeti (trbeli, idbeli s dinamikai) megrtst, ha egy mozgs komplexitsban magas, de szerve-
rzkelst. zsben alacsony, akkor parcilis oktatst clszer
vlasztani. Ha azonban a komplexits alacsony, de a
Akt mdszer alkalmazst elssorban a tanulan- mozgsszervezs magas, akkor a globlis oktats ja-
d mozgs sszetettsge, komplexitsa (a), valamint vasolt [227].

160 Ez a krds a fejezet korbbi rszben mr felmerlt (5.6.3. alfejezet).


22
Ha a mozgs gyorsan lefut (pldul a lb rgmoz- tipikusan rvezet gyakorlatot vagy knyszert hely-
dulata), akkor is mindenkppen globlisan clszer zetet alkalmazunk. A hromlpses dobritmusban
gyakorolni, hiszen egy gyorsan lefut mozgst lelass- trtn kislabdahajts esetben a dobritmus lps-
tani s elemeire bontani rendkvl problematikus, st kombincijnak megrzse gyakori problma. Ilyen
sokszor kifejezetten htrltatja a tanulst. Ha viszont esetben clszer kiemelni s elszr kln gyakorolni
a mozgslefuts hosszabb idt vesz ignybe, akkor a lpskombincit (dobterpeszbe rkezssel a v-
knnyebben sztbonthatv vlik s parcilisan is gn), majd ha a mozgs kialakult, akkor hozzilleszte-
gyakorolhat a mozgs. ni a nekifutst s a kidobst, amit mr korbban gya-
koroltak a tanulk.
Aparcilis gyakorls egyik hatkony gyakorlsi vari-
cija a progresszv rszgyakorls (szegmentci) 4. Blokkostott vagy random gyakorls?
[258], amely sorn egy sszetett mozgst idbeli A negyedik krdsre adand vlasz taln a legne-
szempontok alapjn rszekre bontunk. Amozgs els hezebb a gyakorls mdszertannak trgyalsakor.
kt rszt kln gyakoroljuk, majd sszeillesztjk. Ezt Amikor egy mozgstanulsi folyamatot terveznk,
kveten a harmadik rszt is gyakoroljuk, amit hozz- akkor lnyeges krds, hogy milyen mrtk vlto-
ptjk az els ketthz s gy tovbb. Alegtipikusabb zatossggal gyakoroljunk. Aszakirodalom kt alap-
gyakorlati pldja ennek a mdszernek a mellszs vet irnyt klnt el a gyakorlssal kapcsolatban.
technikjnak oktatsi metdusa, ahol a kar- s a lb- Az egyik az lland gyakorls, a msik a varibilis
munka kln megtanulsa utn illesztjk a kt moz- gyakorls.
gselemet egybe, majd gyakoroltatjuk tovbb. Aprog-
resszv rszgyakorls elnye, hogy integrlja az Az lland gyakorls azt jelenti, hogy egy-egy moz-
egsz s a rsztanuls elnyeit. Egyrszt cskkenti a gstechnikt vltozatlan felttelek mellett folyama-
teljes mozgs tanulshoz szksges figyelmi ignyt tosan ismtelgetnk, amg minden hiba el nem tnik.
(egy-egy mozgselem figyelmi szksglete kisebb), Ez a mdszer nem csupn unalmas, hanem a tanuls
msrszt a fokozatos sszeilleszts miatt a mozgs- szempontjbl viszonylag hatstalan is, ezrt nem

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


szerkezetet rint (trben, idben, dinamikban) koor- javasoljuk alkalmazst.
dincis mintk is kialakulnak s formldnak.
Mr rgta tudjuk, hogy a varibilis gyakorls, vagy-
A teljes mozgs ugyanakkor felpthet az elejtl a is az adott mozgskszsg bels szerkezetnek vagy
vge fel, de akr fordtva is, a vgtl az eleje fel. krnyezeti feltteleinek megvltoztatsval trtn
Akosrlabda fektetett dobsnak oktatsakor mind- gyakorls sokkal hatkonyabb, mint az adott techni-
kt megolds mkdik, a gyakorlati tapasztalat sze- ka lland, vltozatlan ismtlse. Ez a nylt s a zrt
rint azonban elssorban motivcis okokbl, hiszen kszsgekre egyarnt igaz. Ahatkonyabb tanulsrt
a kosrra dobs lehetsge motivl a visszafel az gynevezett kontextulis interferencia hats a fe-
oktats mutatkozik hatkonyabbnak [200]. lels [259]. Ez rviden azt jelenti, hogy egy-egy moz-
gs bels szerkezetnek vagy kls krlmnyeinek
Atmakrben mg egy mdszerrl kell rviden szt megvltoztatsa, illetve tbb mozgs egymst kvet
ejtennk. Ez pedig a hazai szakirodalmi httrbl is jl gyakorlsa idlegesen, a gyakorls kzben cskkent-
ismert egsz-rsz-egsz mdszer [27; 178]. Ebben a heti ugyan a teljestmnyt, a tanuls (s az alkama-
megoldsban az adott mozgst alapveten globlisan zs) a ksbbiekben gy mgis hatkonyabb lesz.
gyakoroljuk, majd a problms, hibsnak mutatkoz
mozgselemet (tipikusan a vezet mveletet) kiemel- A varibilis gyakorlsnak hrom jl elklnthet
jk s kln gyakoroljuk, vgl visszaptjk a folya- megoldsa lehetsges. A46. bra pldjn azt mu-
matba. Akiemelt mozgselem gyakorlshoz ilyenkor tatjuk be, hogy miben klnbzik a hrom klnbz

161
varibilis gyakorlsi forma. Egy kosrra dob gya- A szerilis gyakorlsi varicival minden dobs
korlatsorban t klnbz dobhelyrl trtnnek a utn egy llomst forgunk, vagyis 1-szer dobunk az
dobsok. Ezeket A, B, C, D s E jellssel lttuk el. A, majd 1-szer a B, 1-szer a C, a D s az E helyrl.
Agyakorls sorn egy tnyezt, vagyis a dobs he- Azsszes dobsszm itt is 50 db.
lyt variljuk.
Vgl a legnagyobb kontextulis interferencia a ran-
A blokkostott gyakorlssal 10-szer egyms utn dom gyakorlssal rhet el, ahol a dobsok teljesen
dobunk ugyanarrl a helyrl, majd a kvetkez hely- kiszmthatatlanul kvetkeznek egyms utn. Ter-
re megynk. Avgn 10-es blokkokban 50 db dob- mszetesen itt is 50 db dobsunk van.
sunk lesz.

Blokkostott Szerilis
10 db A
C D 1 A

10 db B 1 B

10 db C 10 x 1 C

10 db D 1 D

10 db E B E 1 E

A
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

Random
50 1 db dobs a lepattan labda elkapsa
utni legkzelebbi kijellt helyrl.

46. bra: Avaribilis gyakorls hrom mdszertani megkzeltse

Az egyes mozgsok variciinl termszetesen tbb Shea s Morgan (1979) voltak elszr, akik a mozgstanu-
tnyez is vltoztathat, illetve maguk a kszsgek is lssal kapcsolatban igazoltk a kontextulis interferencia
vltozhatnak (pldul klnbz dobsformk, dobs- hats ltezst [260]. Kutatsukban azt talltk, hogy a
tvolsgok), tovbb tbb kszsg egyttes gyakorlsa random mdszerrel felptett gyakorls (amely magas
is hatkony lehet (pldul dobsok, elkapsok s lab- kontextulis interferencit jelentett), br a gyakorls
davezetsek klnbz sorrendben s ismtlsszm- kzben gyengbb mrhet teljestmnnyel trsult, de a
mal). ksbbi alkalmazsban nagyobb teljestmnny alakult.

162
Azelmlt tbb mint 30 v sorn ez a kutatsi eredmny akkor az alacsonyabb interferencia kedvezbb tanulsi
sokszorosan altmasztott vlt s ma mr ltalnos feltteleket teremt. Msknt megkzeltve: a blokkostott
alapelvknt tekinthetnk r a mozgstanulsban. A na- s a szerilis gyakorlsi mdszerek javasoltak a mozgs-
gyobb kontextulis interferencihoz teht hatkonyabb tanuls elejn, majd a mozgs stabilizldsa utn a ran-
tanuls trsul [200; 222; 227]. dom gyakorls is hatsoss vlik.

Felmerlhet ugyanakkor a krds, hogy vajon kezdknl Mdszertani szempontbl a lnyeg azonban az, hogy a
s gyermekeknl is hatkonyabb a magasabb interferen- feladatok nehzsge, komplexitsa s a tanul ksz-
cia? Avlasz az, hogy egyelre nem tudjuk pontosan, mi- sgszintje teljesthet kihvsokkal teli tanulst ered-
vel a szakirodalom pro s kontra eredmnyeket egyarnt mnyezzen. Atestnevelsra szervezsi lehetsgei is
tartalmaz [261; 262; 263; 264]. befolysoljk a gyakorls mdszert, de trekednnk
kell a minl vltozatosabb felttelek melletti gyakorls
sszefoglalsknt elmondhatjuk, hogy ha a feladat tl biztostsra.
komplex s/vagy a tanul kevsb tapasztalt (kezd),

5.10. Amentlis gyakorlsrl rviden

A
pedaggus tantsi tevkenysgrendszerben a Amikor a mentlis gyakorlskor valamilyen vizulis k-
sportpszicholgiai mdszerek kzl a mentlis pet hvunk el, akkor a perspektvtl fggen kls vagy
gyakorls alkalmazsra is lehetsgnk van. bels imagincirl beszlnk. Akls imaginci ese-
A versenysportban mr hossz vtizedek ta mkd tn az egyn nmagt gy figyelheti meg, mintha kvlrl,
felkszlsi mdszerek a testnevels oktatsban is fel- viden ltn nmagt vagy egy kls megfigyel szem-
hasznlhatk, hiszen egyrszt megismertetik a tanulkat szgbl figyeln a mozgst s a krnyezett. Abels

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


a mentlis trning egyes variciival, msrszt segtik imaginci ugyanakkor abbl a helyzetbl hoz el kpet,
a hatkonyabb, s egyben rdekesebb mozgstanulst. amely a mozgst vgrehajt sajt perspektvjbl, let-
Ebben az alfejezetben kizrlag azzal foglalkozunk, hogy szer helyzetben trtnik.
a mozgstanuls szempontjbl milyen elnyei vannak a
mentlis gyakorlsnak. Az imaginci tpusa lehet kinesztetikus, taktilis, auditv
vagy olfaktorlis attl fggen, hogy milyen rzkszervi
Amotoros tanulssal foglalkoz szakirodalom a ment- informcikat kapcsolunk be.
lis gyakorlst szktetten rtelmezi. Magill (2011) pldul
ebben a szktett rtelmezsben gy definilja a mentlis Mentlis gyakorls kzben a vizulis kpek s a kinesz-
gyakorlst, mint egy fizikai kszsg kognitv gyakorlsa, tetikus informcik felhasznlsa a leggyakoribb, de a
a megfigyelhet fizikai mozgsok nlkl [227, 429. o.]. hang- s taktilis informcik is felhasznlhatk. A mit
Akognitv gyakorls egy mozgskszsg vagy annak egy ltok, mit hallok, mit rzkelek az izmaimban, mikzben a
sszetevje vizulis vagy kinesztetikus bels kpnek tu- mozgst vgrehajtom krdsek fokozzk az tlst s
datos elhvst jelenti, amely teht nem jr a mozgs fi- pontostjk az elhvott kpek ideg-izom tkapcsolsait.
zikai vgrehajtsval. Amikor a sportol edzsen fejben
gyakorol vagy a konkrt versenyszituci eltt vgiggon- A mentlis gyakorls hatsaira fkuszl tudomnyos
dolja s elkpzeli mit s hogyan fog csinlni a verseny kutatsok egyrtelmen igazoltk, hogy a mdszerek ha-
kzben, mentlisan gyakorol. Ezt a megoldst alkalmaz- tkonyan segthetik a mozgstanulst, valamint a megta-
hatjuk testnevelsrkon is. nult mozgsok eredmnyes alkalmazst.

163
Nhny fontos tudomnyos eredmnyt kiemelnk a t-
mban. nmagban a mentlis gyakorlsnak is van fej-
leszt hatsa, ez azonban elmarad a fizikai s a mentlis
gyakorls egyttes alkalmazstl [265; 266; 267]. Ennek
megfelelen a vals mozgsos gyakorls, amikor csak
lehet, elnyt kell, hogy lvezzen a mentlis gyakorlssal
szemben [222]. Ha azonban a fizikai gyakorls nem lehet-
sges (pldul srls miatt), akkor a mentlis gyakorls
is hatkony megoldst jelent [222]. Amentlis gyakorls
eredmnyessge azonban nagyban fgg a mentlis k-
pekkel trtn gyakorlottsg kpessgszintjtl [268;
269]. Tovbb akkor a leginkbb eredmnyes, ha mr
van az adott mozgsrl konkrt tanulsi tapasztalata az
egynnek [270].

Tovbbi kiemelend eredmny, hogy a mentlis s a fi-


zikai gyakorls egyttes, kombinlt alkalmazsa ugyan-
olyan hatkony lehet, mint kizrlag a fizikai gyakorls.
Ennek magyarzata a motoros kszsgek vgrehajtsa-
kor, tanulskor fellp gondolkodsi mveletekben ke-
resend (problmamegolds) [222]. Ugyanakkor azt is
tudjuk, hogy a mentlis gyakorls sorn ugyanazok a
biomechanikai, neuromuszkulris, kognitv s lettani 78. kp: Mentlis gyakorls testnevelsrn
mechanizmusok mkdnek, mintha valban vgrehajta-
nnk az adott mozgst [271; 272; 273; 274].
05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE

A mentlis gyakorlsnak szmos egyb felhasznlsi


formjt, hatst ismerjk [162]. Javtja a koncentrcit,
nveli a motivcit, pti az nbizalmat, szablyozza az r-
zelmi vlaszokat, segti a mozgskszsgek elsajttst,
gyakorlst s javtst, tmogatja a stratgia tanulst
s gyakorlst, segt a versenyre val felkszlsben, se-
gt a fjdalommal s srlssel val megkzdsben, segt
a problmamegoldsban. Ezekhez termszetesen spe-
cilisan kell alkalmaznunk a mentlis trning klnbz
mdszereit, amely mr a sportpszicholgia trgykrhez
tartozik. Amagyar nyelven elrhet szakirodalmak kzl
ajnljuk Gymbr Nomi s mtsai. (2012 [275]), Lnrt go-
ta (2002, [276]) s Budavri gota (2007, [277]) munkit a
tovbbi ismeretszerzshez.

164
A TANULST SEGT KRDSEK, FELADATOK

Milyen f jellemzi vannak a minsgi testne- Hogyan tudjuk megteremteni a clzott figyel-
vels tanrnak? met s a koncentrcit?
Hogyan nevezzk az ra alapvet rszeit s mi- Mondjon kt pldt a meghvsos tants md-
lyen feladatokat kell megoldania a pedaggus- szerre!
nak az egyes rarszekben? Mit jelent a teljes testfkusz kifejezs?
Indokolja meg egy gyakorlati pldn keresztl, Hogyan valsthat meg eredmnyesen az ok-
hogy mirt szksges az els pillanattl kezd- tatsi fkuszpontok kivlasztsa?
ve odafigyelni arra, hogy a gyakorlatok ne le- Hogyan lehet ellenrizni, hogy a tanul meg-
gyenek sematikusak s unalmasak! rtette-e a feladatot? Soroljon fel s pldkkal
Milyen elnyei vannak az aktv rakezdsnek? illusztrljon hrom mdszert?
Gondolja t a motoros fejlds folyamatt s Milyen sszetevi vannak a tanulsi krnyezet
fbb jellemzit! Milyen idszakokon (fziso- s a gyakorls megfigyelsnek?
kon) keresztl zajlik az emberi mozgsfejlds Mi a feladatelhagyst okoz hrom f tnyez?
Clark s Metcalfe (2002) elmletben? Mit jelent a random mozgs s mirt fontos?
Mit jelent az FMS s CFMS mozgsfejldsi id- Mit jelent a gyakori psztzs s mi a jelent-
szak s milyen mozgsanyagot kell terveznnk sge?
a kt idszakban? Mirt fontos a megerst visszajelzs a moz-
Mit jelent a tovbbfejldsi kszb s mirt gstanuls szempontjbl?
van jelentsge a testnevels tantsban? Mondjon egy pldt a biofeedbackre!
Melyek a motoros fejldst meghatroz t- Mi a klnbsg az ltalnos, pozitv s a spe-
nyezk? cifikus, korrektv visszajelzs kztt? Mondjon

05 APEDAGGUS TANRAI TEVKENYSGRENDSZERE


Sorolja fel a manipulatv mozgskszsgeket egy-egy pldt rjuk!
s jelentse meg, hogy mely sportgak alapjai- Hasonltsa ssze a nylt jelleg s a zrt jelleg
ban van meghatroz szerepk! kszsgeket! Mi hatrozza meg, hogy melyik
Mit jelent a mozgstanuls s milyen szintjei, mozgst hova soroljuk?
azokon bell milyen szakaszai vannak Gallahue Soroljon pldkat egsz s rszgyakorlsra!
s Cleland-Donelly elmletben? ptsen fel hrom klnbz gyakorlsi fel-
Milyen elfelttelei vannak a mozgstanuls- adatsort a varibilis gyakorlsi mdszereknek
nak? megfelelen, majd mutassa be mikor, melyik
Mit jelent a szekvencilis mozgsfeladat-fel- hatkonyabb a msiknl!
pts? Mutasson be egy pldt! Mit gondol a mentlis gyakorls lehetsgeirl
Milyen szempontjai vannak egy mozgsfeladat a testnevelsben? Sorolja fel s mondjon pl-
kivlasztsnak? dkat a legalapvetbb tpusaira!
Hogyan lehet differencilni a feladatokat a fel-
adaton belli varicik mdszere segtsg-
vel?

165
A POZITV TANULSI KRNYEZET
06 MEGTEREMTSE, A HATKONY
OSZTLYMENEDZSMENT

A
testnevels tantsa rendkvl sszetett sszetev kzvetlenl a pedaggus oktatsi tevkenys-
tevkenysgegyttest kvn meg a pedaggu- gre vonatkozik, amit a tanulsi krnyezet tantsi/okta-
soktl. Az eredmnyes oktatmunka esszenci- tsi sszetevjnek neveznk. Ide tartoznak a mozgsta-
lis felttele, hogy tanulink megfelelen viselkedjenek, nts, tartalomfeldolgozs, gyakorls, visszajelzs, illetve
valamint a tanra lgkre s szervezsi felttelei minden a kommunikci klnbz eljrsai, amelyekkel a 35.
tanul szmra biztostsk a biztonsgos s hatkony ta- fejezetekben rszletesen foglalkoztunk.
nuls lehetsgt. Atanrk sorn a pedaggus alapvet
felelssge a tervezett tananyag differencilt feldolgoz- Atanrk folyamn felmerl problmk ltalban mind-
sa, a tanuls tmogatsa, a dikok pedig az aktv rszv- kt komponenst rintik, ezrt a testnevel pedaggusnak
tel a tantsi-tanulsi folyamatban, vagyis maga a tanuls. felkszltnek s magabiztosnak kell lennie mindkt ter-
Amellett, hogy mind a pedaggusoknak, mind a dikoknak leten. Habr didaktikai szempontokat figyelembe vve a
befolysa van a pillanatnyi tanulsi krnyezetre, alapve- kt komponenst kln trgyaljuk, csakis egyttes figye-
tsknt fogadjuk el a pedaggus elsdleges felelssgt a lembevtelkkel lehetnk kpesek megteremteni azt a
tanulsi krnyezet megteremtsben s fenntartsban. tanulsi krnyezetet, amely segtsgvel eredmnyes ok-
tatsi folyamat valsulhat meg. Ebben a fejezetben azokat
Tanulsi krnyezet alatt azokat a pedaggus ltal megte- a mdszereket tekintjk t, amelyek a vezeti, ms szval
remtett tanrai feltteleket rtjk, amelyek hozzjrulnak menedzsment tpus pedaggusi tevkenysgekkel ll-
a dikok eredmnyes tanulshoz. (Emlkezznk, hogy nak kapcsolatban.
a minsgi testnevels-oktats pozitv tanulsi krnye-
zetben zajlik!) A tanulsi krnyezetnek alapveten kt
nagy sszetevjt klnbztetjk meg. Az els a vezeti
(menedzsment tpus) sszetev, amely mindazokat a
pedaggusi tevkenysgeket takarja, amelyek nincse-
nek kzvetlen kapcsolatban a tananyag feldolgozsval,
hanem annak szervezeti kereteit, a tanuls feltteleit te-
remtik meg. Ide tartoznak a hatkony tanulshoz feltt-
lenl szksges szoksok, szablyok s rutinok, tovbb
a rendezett s fkuszlt gyakorls megteremtsnek s
fenntartsnak, a fegyelmezsnek a mdszerei. Amsik

166
6.1. Hazai szakirodalmi alapok rviden

A
hazai didaktikai szakirodalom tbbflekppen Emltettk, hogy a testnevelsben a munkaformkat ha-
kzelti meg az osztlymenedzsmenttel sz- gyomnyosan foglalkoztatsi formknak nevezzk. Afog-
szefgg feladatok elnevezst. Szivk Judit lalkoztatsi formk aszerint klnlnek el, hogy egy id-
(2003) tanulsszervezs terminusszal jelli az angol ben azonos vagy klnbz tananyagot dolgoznak-e fel a
nyelvterleten elterjedt s Magyarorszgon is meg- dikok. Osztlyfoglalkoztats esetn az osztly minden
honosodott osztlymenedzsment elnevezs peda- tanulja ugyanazzal a feladattal, csapatfoglalkoztats
ggusi tevkenysgegyttest [278]. A fogalom alatt esetn a csoportok (csapatok) ms-ms feladattal dol-
minden olyan tevkenysget rt, amely a tanulst goznak. Mind az osztlyfoglalkoztatsban, mind csapat-

06 A POZITV TANULSI KRNYEZET MEGTEREMTSE, A HATKONY OSZTLYMENEDZSMENT


elkszti, segti, a tanuli magatartst szablyozza. foglalkoztatsban megjelenik az egyttes, a csoporton-
Bthori Zoltn (1997) a tanuls tervezst, irnytst, knti s az egynenknti szervezsi forma.
szablyozst s rtkelst a tanulsszervezs md-
szereiknt rtelmezi, ami egy sokkal tfogbb megk- Ebben a knyvben nem kvnjuk az egyes varinsokat s
zeltst takar [279]. M. Ndasi Mria (2003) a frontlis azok jellemzit bemutatni, mivel a korbbi szakirodal-
munkt, az egyni munkt, a prban foly tanulst s makban ezen informcik rendelkezsre llnak [27; 178;
a csoportmunkt a pedaggus tevkenysge fell az 183], radsul a 4. fejezetben kifejtett oktatsi stratgi-
oktats szervezsi mdjainak, mg a tanul szempont- kkal kapcsolatos tudnivalk alapjaiban krdjelezik meg
jbl az oktats munkaforminak nevezi [280]. Mg e hagyomnyos struktra alkalmazst a jvben. Fonto-
nehezebb teszi az rtelmezst, hogy a testnevels sabbnak tljk a tanulsszervezs terlett ms megk-
tantrgypedaggijban hagyomnyosan a foglalkoz- zeltsbl elemezni.
tatsi forma kifejezst hasznljuk a tanuls szerve-
zeti kereteinek meghatrozsra, amely radsul ms
FONTOS!
szempontok alapjn csoportost, mint ahogy az ltal-
nos didaktikban olvashat.
Mieltt sszegyjtjk a hatkony osztlymenedzs-
A testnevels terletn hagyomnyosan szervezsi ment jellemzit, tevkenysgeit, szksges rmutat-
feladatokknt tekintnk a tanulsszervezssel, osz- nunk arra, hogy knyvnkben a tanulsszervezs
tlymenedzsmenttel kapcsolatos tevkenysgekre. s osztlymenedzsment kifejezseket ugyanolyan
Rtsgi Erzsbet (2004) a szervezs tmaterlett Amoz- jelentstartalommal hasznljuk. A fogalmak alatt
gsoscselekvs-oktats szervezsi feladatai cmen tr- olyan szervezsi eljrsokat, mdszereket, strat-
gyalja s a szervezsi feladatokat hrom f kategriba gikat rtnk, amelyek tartalmazzk a tanulshoz
sorolja [178]: szksges munkaformk (foglalkoztatsi formk,
a tanulk gyors s clszer mozgatsa; szemlyi felttelek) kialaktst, az eszkzk hasz-
a szerek, eszkzk gyors s clszer mozgatsa; nlatval kapcsolatos szervezst, az ra idbeosz-
a foglalkoztatsi formk megvlasztsa. tsnak figyelemmel ksrst, a tanulk magatar-
tsnak szablyozst (fegyelmezs), valamint a
Aszervezst, az oktatsi-nevelsi clok megvalsts- biztonsgos krnyezet megteremtst s fenntar-
hoz szksges szemlyi s trgyi felttelek trben s idben tst.
trtn biztostsaknt [178, 146. o.] rtelmezi s kieme-
li annak szerept a sikeres s hatkony motoros tanuls A fenti tevkenysgrendszer eredmnyes mkdtetse
felttelei kztt. rendkvl sszetett, komoly szakmai felkszltsget k-

167
vn meg a testnevel pedaggustl. Ltnunk kell azonban, megteremtsnek s fenntartsnak, a tantervi tartalom
hogy szles kr mdszertani repertor ll rendelkez- elsajttsnak, vgs soron a testnevels deklarlt cl-
snkre e cseppet sem egyszer feladatok megtanulsra, jai megvalsulsnak. Atmval foglalkoz tudomnyos
a problmk felismersre s kezelsre. Ezeket a md- kutatsok szerint a testnevel pedaggusok a tanrk
szertani eljrsokat a pedagguss vls folyamatban negyedt, tdt tltik szervezsi feladatokkal [281; 282],
meg lehet tanulni, tudatosan ki lehet fejleszteni, vagyis az amely jelents idkeretnek szmt, s amely megersti
erre szletni kell tpus vlemnyek nem helytllak. fontossgukat a tantsi-tanulsi folyamatban.

A tanulsi krnyezet minsge, azon bell pedig a ha- Akvetkezkben tmpontokat kvnunk adni az eredm-
tkony osztlymenedzsment-eljrsok fontos tnyezi nyes osztlymenedzsment-tevkenysgek kialaktsra,
a tanulsi lehetsgek maximalizlsnak, a motivci mkdtetsre.
06 A POZITV TANULSI KRNYEZET MEGTEREMTSE, A HATKONY OSZTLYMENEDZSMENT

6.2. Hatkony osztlymenedzsment elvi alapok

A
hatkony osztlymenedzsment egyik felttele az rkhoz kapcsold ltalnos szervezsi feladatokkal
amit termszetesen kutatsok is megerstenek llnak kapcsolatban [109; 151].
a megfelel testnevelsrai protokollok kialak-
tsa a tanulk szmra [140; 283]. Az alapvet szablyok Pangrazi s Beighle (2013) a testnevelsrk grdlkeny,
ltestse, a megszokott rutinok (szoksok) kialaktsa fegyelmezett s jl szervezett megvalstsa rdekben
kulcsfontossg minden iskolafokon, de klnsen az az albbi elvek betartst javasolja [134 nyomn].
als tagozaton, ahol fokozott a balesetveszly. Atanrai
protokollok feladata, hogy fizikai s rzelmi szempontbl 1. Hasznlj megfelel viselkedsformkat az oktats
egyarnt biztonsgos tanulsi krnyezet alakuljon ki s sorn!
mkdjn a tanrk sorn. Ezeknek a protokolloknak az 2. Hatrozd meg a szoksokat, a szablyokat s a k-
elfogadsa s elsajttsa azonban nem magtl rtet- vetkezmnyeket!
d, ezeket meg kell tanulni! Elvben az vodai nevels so- 3. Alkalmazz hatkony (osztly)menedzsment mdsze-
rn a gyermekeknek mr olyan tapasztalatok birtokban reket!
kell lennie, amelyek az irnytott mozgsos tevkenys- 4. Tantsd meg az elfogadhat tanuli magatarts jel-
gek balesetmentes vgrehajtsra vonatkoz alapszab- lemzit!
lyokra, bizonyos sporteszkzk biztonsgos hasznlatra 5. Hasznld a magatarts-menedzsment klnfle
vonatkoznak. Ettl fggetlenl az oktatsi folyamat elejn, mdszereit a megfelel magatarts erstse rde-
tipikusan vkezdskor, fokozott figyelmet kell szentelnnk kben!
a testnevelsrkon mkdtetni kvnt protokollok meg- 6. Cskkentsd az elfogadhatatlan magatartsformkat
tantsra s folyamatos gyakorlsra, illetve magasabb fegyelmezs segtsgvel!
osztlyfokokon az ismtlsre. A tanrai protokollok
azokat az elre meghatrozott s elsajttott szokso- A felsorolt elvek sajtos logikai sorrendet is jelentenek,
kat s szablyokat jelentik, amelyek klnbz gyakori- amelyeket a tovbbiakban rszletesen fejtnk ki.
sggal, de rendszeresen elfordulnak testnevelsrkon.
A szablyok elssorban a magatartssal kapcsolatos
elvrsokat, kvetkezmnyeket rgztik, mg a szoksok

168
6.3. Atestnevel pedaggus viselkedsforminak
jellemzi

A
pedaggus viselkedse hatst gyakorol a dikok tesz, mit mirt mond s a legjobbat akarja a dikjainak.
viselkedsre. Amegjelense, ltzete, szoksai, Tudatosan pti be a sajt rzseit a mondanivaljba, s
kommunikcis stlusa, krdsei s rdekld- a pozitv megersts segtsgvel trekszik a megfelel
se egyarnt befolysolja a tanulk szemben kialakul tanuli magatarts kialaktsra. (Az asszertv pedag-
megtlst. A sportos megjelens, az egszsgtudatos gusi viselkeds nem csupn egy kommunikcis stlus,
magatarts alapelveinek val megfelels elemi elvrs hanem elemi felttele az gynevezett asszertv fegyelme-
a testnevelst oktat pedaggussal szemben. A ren- zsi stratginak [284].

06 A POZITV TANULSI KRNYEZET MEGTEREMTSE, A HATKONY OSZTLYMENEDZSMENT


dezett ltzet, a sportcip, a testi higinia, a dohnyzs
mellzse, az egszsges telek s a vz fogyasztsa, a Az asszertv kommunikci kt kulcseleme a tanulk em-
rendszeres testmozgs s sportols ignye olyan alap- lkeztetse a helyes magatartsra s a folyamatos pozitv
vet jellemzk, amelyekkel felttlenl rendelkeznie kell. megersts. Az asszertv pedaggus vilgos, hatrozott
Apedaggiai magatarts szempontjbl az nbizalom, a instrukcikat ad, de nem fordul t agresszvv vl rideg-
magas szint szakmai tuds, a nagyfok emptia s to- sgbe vagy rzelmessgbe. A kzlsein keresztl vil-
lerancia, a tmogat, btort kommunikci, tovbb a goss vlik a tanulk szmra, hogy milyen cselekedet
megbzhat vezeti kszsgek csak pldk a hatkony helytelen, az milyen rzseket vlt ki a pedaggusbl, a
pedaggusi szerep jellemzire vonatkozan. trsakbl s egyben utat mutat a helyes magatarts ir-
nyba. Az oktatsi cljai s a tanulk egyni szksgletei,
A pedaggusok magatartsval kapcsolatban az egyik jellemzi egyarnt a figyelme homlokterben llnak. Ha-
els elvrs a megfelel kommunikcis stlus kialaktsa trozott, magabiztos, szigor, ugyanakkor empatikus s
a tanulk irnyba, amelyet a 3. fejezetben mr rszlete- demokratikus belltds jellemzi.
sen trgyaltunk. Apozitv tanulsi krnyezet szempontj-
bl azonban mg egy aspektusbl szt kell ejtennk rla. A passzv kommunikcis stlus pedaggus minden-
ron meg akar felelni a tanulknak. Npszer akar lenni
Ahatkony testnevelk mindig hatkony kommuniktorok kzttk, amely egyfajta megfelelsi knyszert is jelent
is egyben [109; 198]. Ahrom leggyakoribb pedaggusi szmra. Megprbl tvolmaradni a konfliktusoktl s
kommunikcis stlus kzl (agresszv, passzv s asz- azt gondolja, hogy az rugalmassga fogja megteremteni
szertv stlusok) elsknt az asszertv kommunikcis a fegyelmezettsget. Ha ez az elvrsa nem valsul meg,
stlus jellemzit mutatjuk be Pangrazi s Beighle (2013) akkor idegesnek s dhsnek mutatja magt. Gyakran
nyomn, amelyet egyben a kvetend kommunikcis elfordul, hogy nem fordt energit a rendbont, rosszal-
mintaknt jellnk meg a pozitv tanulsi krnyezet ki- kod tanulkra. Vrja, hogy a problma magtl elmljon
alaktsa rdekben [134]. s az egsz osztlyra helyezi t a felelssget. Sajnos a
problma azonban nem mlik el magtl s gyakran mg
Az asszertv pedaggusi kommunikci legalapvetbb rosszabb vlik a helyzet, ami jabb haragot s dht
jellemzje, hogy folyamatosan kifejezi az rzseit s elv- eredmnyez. Ennek rendszeresen az egsz osztly az el-
rsait a tanulk szmra. Kiszmthatan s megbzha- szenvedje. Apasszv kommuniktor sokszor a levegbe
tan kommunikl mind verblisan, mind nonverblisan. mond dolgokat. Bersokkal vagy a szlk rtestsvel
Nem fl elmondani, hogy mit szeretne s ebben nem aka- fenyegetzik, amit ltalban nem tart be. Egy id utn
dlyozza meg, ha msok esetleg mst gondolnak ugyan- ebbl a szempontbl szavahihetetlenn vlik, ami tovbb
arrl. Nem knyrg, hanem clorientlt, tudja, mit mirt rontja a helyzett. Akrdsei gyakran megfoghatatlanok,

169
hasznlhatatlanok, amire nehz j vlaszokat adni, s ez hoznk ket egymshoz. Amondatai sokszor lekicsinylk,
mg inkbb feszlt helyzetet teremt a tanrkon. a dikok egsz szemlyisgt minstk, amit jellemzen
szarkasztikus mdon fogalmaz meg (pldul hiba esetn
Az agresszv mdon kommunikl pedaggus a megf- Ht ez gynyr volt kisreg!). Az agresszv kommuni-
lemltsre s a fenyegetsre prbl pteni. gy vli, hogy kcit folytat pedaggusok tanrin sajnos megszokott
tanri szerepbl automatikusan fakad tekintlye miatt a kirekeszt, megszgyent, megalz szituci. gy
mindenkinek fegyelmezettnek kell lennie s vakon kvet- rzik, hogy a magatartsproblmk az szemlyknek
nie t. A tanrai szablyokat s az elvrsait nem vagy szlnak, ezrt harcolni s kzdeni prblnak a dikokkal,
nem megfelelen tantja meg, ami bizonytalansgot, szo- ahelyett hogy a helyes magatartsra irnytank a figyel-
rongst, extrm esetben flelmet generl a dikokban. mket. Ez a neveli magatarts inkbb rgzti s mlyti
Beszlgetseire, vitira egyfajta versenyknt gondol, amit a problmt, mintsem segtene feloldani, megoldani azt.
mindenron meg kell nyernie s mindenron r kell erl- Az agresszv pedaggusviselkeds trsul jellemzje a
06 A POZITV TANULSI KRNYEZET MEGTEREMTSE, A HATKONY OSZTLYMENEDZSMENT

tetnie a msikra a vlemnyt. A mondanivalja kzp- lelki agresszi (esetenknt terror) mellett a testi fenyts
pontjban mindig a msik, vagyis a TE ll. Amindig s a s a tevleges bntetsek alkalmazsa. A koki, a po-
soha kifejezsek rendszeresen trsulnak egy adott szitu- fon, a hajhzs mellett meg kell emltennk a mozgssal,
cihoz. Pldul Soha nem figyelsz rm! vagy Mindig el- erst gyakorlatokkal trtn bntetsek destruktv s
rontod a jtkot! Ennek eredmnyekppen a tanulk kny- rombol hatsait, amelyek a fekete pedaggia s a jog
nyen gy rezhetik, hogy semmit nem tudnak jl csinlni. trgykrhez tartoznak.
A rendszeres soha, semmit, mindig s llandan
kifejezsek a gyerekeket vdekez helyzetbe knyszer- A9. tblzatban a hrom kommunikcis stlus tipikus ki-
tik s elidegentik a pedaggustl, ahelyett hogy kzelebb fejezsmdjait lltottunk egymssal szembe.

Asszertv kommunikci Passzv kommunikci Agresszv kommunikci

Szomor vagyok, amikor azt Mit csinlsz? Mirt csinlod ezt? Soha nem hallgatsz vgig!
ltom, hogy beszlsz, mikzben n Tudnd jobban is csinlni? llandan beszlgetsz!
beszlek.

Ez a msodik figyelmeztetsed, Addig nem megynk tovbb, amg Mindig veled van a problma!
krlek, lj ki a feladatbl. mindenki nem figyel. Soha nem tudsz rendesen visel-
Mirt nem figyelsz rm? kedni!

Zavarsz, amikor az eszkzzel Letennd vgre az eszkzt? Azt hiszed, amit otthon szabad, azt
jtszol, mikzben beszlek s itt is szabad?
elfelejtem, amit mondani akarok.
Krlek, hagyd bkn az eszkzt,
amikor beszlek.

9. tblzat: Pldk az asszertv, a passzv s az agresszv kommunikcis stlus kzlsekre

A pedaggus professzionlis magatartsnak tovbbi verkodst jelent. Kivltkpp kezd pedaggusoknl


szerepkvetelmnye, hogy tartsa meg a vezeti, pe- tipikus, hogy nem talljk meg az optimlis tvolsgot
daggusi szerepet, ne akarjon a dikok bartja lenni. a dikoktl s az elfogadottsguk rdekben tllpnek
Tanulink szmra nagyon fontos, hogy gondoskodk, a hatron. Sok tanul zavartt vlik, ha tlzott bartko-
empatikusak s bartsgosak legynk, de ez nem ha- zst rzkel, ami mr rvidtvon kellemetlen szituci-

170
kat teremthet. Prbljuk tvol tartani magunkat a di- s oktatsi cljaink rdekben koncentrljunk az igazi
kok magnbeszlgetseitl, a pletyklstl! Nevelsi pedaggusi, vezeti szerepvllalsra!

6.4. Atestnevelsrk szoksrendszernek kialaktsa

tltzs, vrakozs, terembe lps, eszkzfelv- legyen az ltzhelykn. Clszer az v elejn rgzteni
tel s -lettel, a gyakorlatok kezdse s befeje- az egyes ltzhelyeket, gy klnsebb vita nlkl min-
zse, mosdhasznlat. Csak nhny azok kzl a denki a sajt helyn ltzhet. Az ltzben mindenki az
rutinn vl tevkenysgek kzl, amelyek szerves, sok- ltzssel legyen elfoglalva s normalizlt hangern tr-

06 A POZITV TANULSI KRNYEZET MEGTEREMTSE, A HATKONY OSZTLYMENEDZSMENT


szor szrevtlen rszei a mindennapi gyakorlatnak. Ha a tnjen a beszlgets. Aki ruht cserlt, szksg esetn
tanulk tisztban vannak e tevkenysgek mikntjvel, menjen el a mosdba, igyon nhny korty vizet s a he-
sokkal valsznbb, hogy ezekben a helyzetekben meg- lyn vagy a kijellt helyen vrakozzon az rakezdsre. Az
felelen fognak viselkedni, radsul rutinszer, gyors kszereket, rtkeket adjk t a testnevel pedaggus-
alkalmazsukkal rendkvl sok hasznos idt takartha- nak vagy hagyjk zrhat helyen, esetleg a tornaterembe
tunk meg az oktats folyamn. Tovbbi szempont, hogy rendszerestett dobozba helyezzk el.
az alapvet rutinok alkalmazsa rvid idn bell a gyere-
kek bels ignyv is vlik. Ajl szervezett rkat jobban
lvezik a dikok, mivel kevesebb a ttlen pillanat, illetve
nagyobb a fizikai s rzelmi biztonsgrzetk kzben.

6.4.1. Az ltzi szoksrend

KRDSEK A MINDENNAPI GYAKORLATBL


AZ LTZI SZOKSOK

Hogyan kzeltsk meg tanulink az ltzt? Hol s


hogyan vrakozzanak, amg az elz osztly ltzik? 79. kp: Egy iskolai ltz
Mikor mehetnek be az ltzbe? Hova tegyk a ru-
hjukat a cipjket s a tskjukat? Mit tegyenek az Az ltzi rend felgyeletvel kapcsolatban felmerlhet
kszerekkel, rtkekkel? Mik az ltzi trsas sza- az ltzfelels vlasztsnak lehetsge. Tapaszta-
blyok? Mikor hagyhatjk el az ltzt, hol vrakoz- latunk szerint ez a felelssgi kr s feladat nem igazn
zanak, ha tltztek? Mirt s hogyan kell minden mkdik a gyakorlatban. Sokkal tbb szemlyes konflik-
ra vgn tisztlkodniuk? Hogyan s mikor hagyjk tust szl, mint amennyi elnnyel jrhat, ezrt nem java-
soljuk alkalmazst. Mindenki a sajt ruhzatnak s ma-
el az ltzt?
gatartsnak rendezettsgrt legyen felels.
Afenti krdsekre vonatkozan megfogalmazhat ltal-
nos javaslataink az albbiak. Avisszaltzs legyen gyors, elzze meg a tisztlkods.
Ha elkszlt a tanul, azonnal hagyja el az ltzt.
Az ltzbe idben, legalbb 5 perccel becsengets eltt
rkezzenek a tanulk s vrjk meg, amg az elz osztly Akzpiskols dikoknl (fleg lnyoknl) gyakran hosz-
felltztt. Atskjuk, a ruhjuk s a cipjk rendezetten szabb idre van szksg a tisztlkodsra. Ebben a korban

171
komoly konfliktusokhoz vezethet, ha nincs megfelel id
Az idsebb osztly tanulival termszetesen meg-
nmaguk rendbe hozatalra. rdemes ezt figyelembe
trtnt a szksges elbeszlgets. Az iskolban
venni az ra befejezsnek idztsben.
szokss vlt, hogy csak harmadik osztlytl l-
tznek az ltzben a kisiskolsok, ezzel pedig je-
Kisiskolsoknl, klnsen 12. osztlyban gyakran el-
lentsen cskkent a konfliktusok mennyisge.
fordul, hogy a dikok a sajt osztlytermkben cserlnek
ruht. Ebben az esetben a tant (osztly-) pedaggussal
kzsen szksges kialaktani, hogy ki hozza s ki viszi
testnevelsrra a gyerekcsoportot, hogyan trtnik az Az ltzi renddel kapcsolatban az iskolai szinten min-
ltzs. denkire rvnyes szablyokat a hzirend rgzti. Akvet-
kezkben egy ilyen pldt mutatunk be.
Fokozott figyelmet kvn, ha az als tagozatos tanulk
06 A POZITV TANULSI KRNYEZET MEGTEREMTSE, A HATKONY OSZTLYMENEDZSMENT

nem az osztlytermkben ltznek. Az ltzk sajnos


gyakran vlnak a megflemlts, megszgyents, vere- PLDK A MINDENNAPI GYAKORLATBL
keds helyszneiv, radsul nemkvnatos trgr beszd EGY LTZ HZIRENDJE
is elfordul. Akisiskols tanulk minden esetben vrjk (rszlet)23
meg, amg az idsebbek elhagyjk az ltzt s csak ut-
na menjenek be. 1. Atanulk a testnevelsi rk eltt s utn az l-
tzket rendeltets szerint hasznlhatjk tisz-
PLDK A MINDENNAPI GYAKORLATBL tlkods, tltzs cljbl.
ZOLIKA LTZI FLELME 2. Az ltzk kulcst a testnevelk kezelik, k nyit-
jk az ra vgn s zrjk az ra eltt.
3. Az ltzbl a tantsi rt megelzen csak a
Zolika az ltalnos iskola msodikos tanulja volt.
tanr utastsra jhetnek ki a tanulk, ott kte-
Az egyik szeptemberi testnevelsra eltt nem
lesek megvrni az ra kezdett!
akart elindulni az ltzbe tltzni a trsaival.
4. Az ltzk kulcst tanul nem veheti fel s nem
Srva a padjban maradt. Az osztlytant nem r-
kaphatja meg.
tette a problmt, ezrt prblta megnyugtatni s
5. Az ltzkbe tanul a tantsi ra alatt nem lphet,
rdekldtt, mi az oka a srsnak. Zolika elmond-
a ksn rkezk csak a szertrban ltzhetnek t.
ta, hogy mita az ltzben ltznek, a nagyok
6. Az ltzkben hagyott rtktrgyakrt, ruhane-
mindig nagyon csnyn beszlnek vele (velk),
mkrt felelssget nem vllalunk!
lkdsik t s a trsait. Ezrt nemcsak hogy nem
7. Az rtktrgyakat (pnztrckat, kszereket,
akar tltzni, de fl a testnevelsrktl is.
mobiltelefonokat, ) a tanri szobban kell el-
n mit tenne, ha ezt tapasztaln? helyezni.
Az osztlytant felismerte a problmt s a test- 8. Az ltzkben dohnyozni TILOS!
nevel kollgjval trtnt egyeztetst kveten ()
gy dntttek, hogy az osztlyteremben ltznek
tovbb a gyerekek. Ennek alapjt az adta, hogy a
helyzet valsznleg rvid idn bell nem old-
dott volna meg. Ezzel az egyszer szervezsi l-
pssel egy csapsra megszntek az ltzi konf-
liktusok, s Zolika osztlya sokkal nyugodtabban
s biztonsgosabban mehetett testnevelsrra.

172 http://www.poganysuli.hu/dok/testnev.pdf (letltve: 2014. oktber 20.)


23
6.4.2. Belps s kilps a tor- PLDK A MINDENNAPI GYAKORLATBL
naterembe, sportply- MINDIG SZKSGES A TKLETES ALAKZAT?
ra az aktv rakezds s a
zrtevkenysgek Egy harmadik osztlyos testnevelsra kezdsekor
a gyerekeknek egysoros vonalba kellett lnik egy
KRDSEK A MINDENNAPI GYAKORLATBL meghatrozott teremrszben. Mivel az alakzatot vo-
AZ RAKEZDS S BEFEJEZS nal nem segtette, radsul 26 tanulrl beszlnk
ezrt igazn nehz volt valdi, egyenes vonalba lni-
Mikor s hogyan lphetnek be a tanulk a terembe? k. Apedaggus szmra fontos volt, hogy ne legyen
Mit kell tennik, ha belptek? Hova menjenek? Mit a vonal grbe, vagyis tkletes legyen az alakzat.
csinljanak? Mi jelzi az ra vgt? Mikor s hogyan gy gondolta, ez nagyon fontos a fegyelmezettsg
hagyhatjk el az rt? megteremtshez. Addig nem kezdte meg az rt,

06 A POZITV TANULSI KRNYEZET MEGTEREMTSE, A HATKONY OSZTLYMENEDZSMENT


amg nem lett az elvrshoz illeszkeden tkletes
a vonal, ami nagyjbl 6 percet vett ignybe.
ltalnos szably, hogy a dikok csak a pedaggus fel- n szerint mi lett a vrakozsnak a kvetkezm-
gyelete mellett lphetnek be a tornaterembe. Leggyak- nye? Mi a problma az ehhez hasonl helyzetekkel?
rabban teht az osztly egytt megy a terembe, ezt k-
veten a pedaggus irnytsval kezddik meg az ra. Megolds
A tradicionlis rakezdsnek jellemzen a bevonulst A vrakozs kvetkezmnye az lett, hogy egyre
kvet nagysg szerinti sorakoz az rakezd alakzata, ingerltebben mondta a gyerekeknek, hogy Mg
amit tornasornak szoktunk nevezni. Ezzel a gyakorlattal mindig nem egyenes!. Teltek mltak a percek s a
tbb okbl sem rtnk egyet. A25-30 tanulbl ll egyso- gyerekek is egyre feszltebbek lettek. Elkezdtek
ros vonal alkalmatlan rdemi kommunikci folytatsra. egymssal veszekedni (lj mr elrbb! n j he-
Asor vge sok esetben a tornatermek akusztikai jellemzi lyen lk!). A kezdd hangzavar persze mg in-
miatt akadlyozott az rakezdskor elhangz informcik kbb neheztette a helyzetet, tovbbi fegyelmezsi
megrtsben. Mivel a pedaggus (a hagyomnyos jelen- knyszert generlt. Atanrnak mintegy 15%-a telt
tsads miatt) a sor elejn ll mind az rakezdskor, mind el gy, ezzel a flsleges vrakozssal. Az egysoros
az ra vgn, a kisebbek (sor vge) kevesebb figyelmet vonalnak sem szerepe, sem rtelme nem volt a to-
kapnak, ami metakommunikcis zenetet hordoz sz- vbbiakban. Ltszott, hogy ez egyltaln nem volt
mukra. Az egysoros vonal tovbbi htrnya, hogy az osz- megszokott s megtanult szervezsi szituci a ta-
tly nagy rszvel nem lehet szemkontaktust kialaktani, nulk szmra.
akik ltalban ugyanazok a tanulk, gy knnyen rezhetik
az els pillanattl, hogy k kevsb fontosak, mint a ma-
gasabbak. Asor radsul a tanulk rintkezse miatt l- Sokkal humanisztikusabb, kivlan mkd alternatv
land lehetsget knl a rendbontsra, fegyelmezetlen- megoldsok az albbiak.
sgre, konfliktusra. Anagysg szerinti elrendezs pedig Sztszrtan, kzel a pedaggushoz trklsben lnek
pszichs problmkat alakthat ki hossz tvon (pldul a gyerekek.
kisebbsgrzs, nrtkelsi problmk ersdse). Nvsor szerint llnak tbb (2-3) sorba a gyerekek.
Flkrben, ketts flkrben llnak a pedaggussal
szemben.
Ngyes-ts oszlopban bjk mgtt lnek a gyere-
kek, egymshoz kzel (sorakoz oszlop).
Nem statikus az rakezds, hanem az els pillanattl
aktivizljuk tanulinkat.

173
Akorszer testnevels mdszertani ajnlsok szerint az
PLDK A MINDENNAPI GYAKORLATBL
rakezds pillanattl clszer aktivizlni a tanulkat,
VARICIK AKTV RAKEZDSRE
amit aktv rakezdsnek neveznk [109; 285].

Ez a tevkenysg a gyakorlatban gy valsul meg,


hogy az ra eltt az ajtnl gylekeznek a dikok,
majd a pedaggus irnytsval s az els feladatok
rvid tisztzst kveten a terembelps pillanattl
mozgsba lendlnek.
Apedaggus elzetesen kijell egy tglalap alak
plyt, majd a terembe lpskor elindtja a zent.
Acl, hogy folyamatosan, a zene ritmust kvetve
kezdjenek a dikok intenzv jrst, majd futmoz-
06 A POZITV TANULSI KRNYEZET MEGTEREMTSE, A HATKONY OSZTLYMENEDZSMENT

gsokat vgezni a kijellt terleten. Azene lellt-


sakor a tanulk a pedaggus krl vagy egy elre
80. kp: Aktv rakezds
kijellt helyen gylekeznek s itt kezddik a lt-
szmellenrzs, illetve az rai clok tudatostsa.
Az aktv rakezds olyan, rendszeresen alkalmazott, szo-
A pedaggus elzetesen klnbz mozgstvo-
kss alakul tevkenysg, amely sorn a dikok mr a
nalakat jell ki a plyn bja segtsgvel. Adikok
tornaterembe/sportplyra lps pillanattl aktvak le-
a terembe lpskor felvehetnek egy szabadon v-
hetnek. Az aktv rakezds nem felttlenl rsze a terve-
lasztott labdt, majd labdavezetssel kell a kln-
zett bemelegtsnek, br ktsgtelenl tbbsgben ke-
bz mozgstvonalakon haladniuk minl tbb t-
ringsfokoz hats feladatokat takar.
vonalat bejrva. Az aktivits jelzsre, zenre indul
s annak meglltsra r vget.
Az aktv rakezds elsegti, hogy a dikok a testneve-
Adikokat elzetesen csoportokra osztjuk s min-
lsrkkal kapcsolatos kezdeti izgatottsgukat (fleg
den csoportnak nevet/szmot adunk. Apedaggus
kisiskols korban) szablyozott krlmnyek kztt,
a tornateremben lv flipchart tblra vagy kira-
elre meghatrozott feladatokkal levezessk. A gyere-
gasztott plaktokra rja ez egyes csoportok felada-
kek a testnevelsrra mozogni jnnek, rdekes eszk-
tait. 1-es csoport: folyamatos lass futs a kijellt
zket hasznlhatnak, jtszhatnak, ezrt rendszeresen
terleten; 2-es csoport: folyamatos labdavezets
izgatott vlnak a sok rs ls utn. Emiatt fordul el
helyben; 3-as csoport: folyamatos, knnyed ugr-
oly sokszor, hogy a terembe lps utn azonnal elkez-
ktelezs; 4-es csoport: tfutsok az elksztett
denek nagy intenzitssal futkrozni vagy egyb zavar
koordincis ltrn. Acsoportok krlbell 30-45
tevkenysget vgezni. Szortsuk ezt szablyok kz s
mp-et vannak egy helyen, majd a zene lelltsakor
az oktatsi cljainkat szem eltt tartva ptsnk a kez-
gyors forgssal egy msik feladatot kezdenek meg.
deti lelkesedskre! Nhny perces kzepes s nagy in-
tenzits mozgst kveten sokkal nyugodtabb lgkr-
ben tudunk a tanulsi clokrl s az rai tartalmakrl Az aktv rakezds tovbbi alternatv megoldsa, hogy
beszlni a tanulcsoportunkkal, majd folytatni az rt, azok, akik gyorsan s fegyelmezetten ltznek, azonnal
megkezdeni a bemelegtst. Tapasztalatunk szerint az mehetnek a terembe s meghatrozott formban, elre
aktv rakezds nagymrtkben segti a motivcit, a rgztett mdon elkezdhetnek bemelegteni s gyakorol-
tanrai fegyelem kialakulst s bntetsmentessg- ni. A tornateremben ltestett letrlhet flipchart tbla
vel javtja az ra ltalnos lgkrt. Aknyvhz tartoz nagymrtkben segti a clzott feladatok lerst, s ezzel
DVD mellklet kt tanrja pldkat mutat az aktv ra- a folyamatosan rkezk tjkoztatst. Ez a megolds
kezds megvalstsra. nagyon sok dikot motivl a gyors s fegyelmezett tlt-

174
zsre, radsul rendszeres alkalmazsa ersti az nll, folyadkot a szervezetkben. Az ivkutat kt-hrom cso-
felelssgteljes magatarts kialakulst. Fontos azon- portban kzeltsk meg, majd menjenek ltzni.
ban megjegyeznnk, hogy ez a megolds csakis akkor
mkdhet, ha felgyeletet tudunk biztostani a teremben Az ra vgn is lehetsg van egymsnak gratullni, egymst
s a dikok megfelel szemlyes felelssget mutatnak megdicsrni, akr csatakiltst rendszeresteni.
a feladatok irnt. Baleset esetn a felgyelet hinya egy-
rtelmen felveti a pedaggus felelssgnek krdst.

A zrtevkenysgek clja az ra befejezshez kap-


csold szoksok kialaktsa, amelyek a levezet gyakor-
latokat (pldul stretching vagy relaxci) s az ra vgi
tudatostst kvetik. rdemes ezt a lehetsget rendsze-

06 A POZITV TANULSI KRNYEZET MEGTEREMTSE, A HATKONY OSZTLYMENEDZSMENT


resteni s benne elssorban kzpiskols korban fo-
kozatosan tbb nllsgot kvetelni, mintegy elksztve
a stretching s a relaxci lethosszig tart, nll hasz-
nlatt. A zrtevkenysgek lehetsget teremtenek
tovbb a dikok nrtkelsre, az osztlykohzi n-
velsre, a tanra nyugodt, csndes, pozitv rzelmi lla-
potban trtn elhagysra. Az Aki kiesett, mehet ltzni!
s a Sorakoz! () Egszsgetekre! tpus klasszikus, in-
terakci s rtkels nlkli rabefejezssel nem rtnk
egyet, nem javasoljuk alkalmazsukat. Elksznsknt
ugyanakkor tovbbra is javasoljuk az Egszsgetekre!,
a Szervusztok! s a Viszontltsra! formulkat.

PLDK A MINDENNAPI GYAKORLATBL 8182. kp: Apedaggus az ra vgn is sokat tehet a kzssgfor-

RA VGI NRTKELS mls s a pozitv rzelmek kialaktsa rdekben.

A tanra vgi tudatostst kveten a pedaggus


6.4.3. Atanrai jelenlt s a felmen-
arra kri a dikokat, hogy lljk t krbe. Afeladat:
tettek ellenrzse
olyan tvolsgra llni a pedaggustl, amennyire az
egyes tanulk nmagukat rtkelik az adott rai te-
KRDSEK A MINDENNAPI GYAKORLATBL
vkenysgk, magatartsuk (rai munkjuk) alapjn.
A TANRAI JELENLT
Amdszer segtsgvel azonnali s kzvetlen kpet S AFELMENTETTEK KEZELSE
kaphatunk az sszes tanulnk nrtkelsrl.
Mit tenne, ha az egyik tanul nagyon messze llna Hogyan trtnik a tanulk jelenltnek ellenrzse?
ntl, de sokkal kzelebb kellene llnia? Mit tenne, Mit tegynk a felmentettekkel? Miknt vonjuk be a
ha egy msik tanul tl kzel helyezkedett, ugyanak- felmentetteket a tanrba?
kor az rai munkja ezt nem indokolja?

Ha van az iskolban lehetsg fali vizes kt ltestsre Afelmentettek ltalban orvosi vagy szli igazols bir-
a tornaterem krl, akkor a testnevelsra tovbbi zr- tokban krnek felmentst. Ezekben az esetekben meg-
akkordja lehet, hogy a tanulink ktelez jelleggel igya- felel megrtst s elfogadst tanstsunk, nincs ugyanis
nak, vagyis ptoljk az intenzv testmozgssal elvesztett jogunk fellbrlni az okokat. Pedaggiai szempontokat

175
figyelembe vve sem clszer ktelkedni a felments jo- Atanuli ltszm s jelenlt ellenrzse megszokott te-
gossgban, valdisgban. Ha ez felmerl, akkor min- vkenysge a testnevelsrknak. Altszmellenrzst
den esetben a szlt s az intzmnyvezett bevonva a lehet leggyorsabban, leggrdlkenyebb mdon kell
kezeljk a helyzetet. Tartzkodjunk a teljes csoport eltti, megoldani. Atantvnyaink neveinek megtanulsa ebbl
felmentssel kapcsolatos informcikrstl s fleg a a szempontbl is alapvet elvrs. Az egyesvel trtn
szmonkrstl. Az orvosi s szli felmentsek htter- nvsorolvass az v elejn (els 1-2 ht), ismeretlen osz-
ben szemlyes gyek hzdnak, ezrt diszkrt kezelsk tlyok esetn kvl nem clravezet.
szksges.
Ahagyomnyos, sorakoz utni katons jelentssel nem
Afelments jellege lehet rszleges vagy teljes. Teljes fel- rtnk egyet, mivel flsleges ktttsget s sok esetben
ments esetn clszer a felmentett tanult aktvan be- azonnali fegyelmezsi knyszert okoz. Alternatv javasla-
vonni a tanrba. Ez a felments oktl fggen trtnhet taink az albbiak.
06 A POZITV TANULSI KRNYEZET MEGTEREMTSE, A HATKONY OSZTLYMENEDZSMENT

valamilyen nll feladat megoldsval (termszetesen Apedaggus az ltzben krdez r, hogy ki hinyzik.
valamilyen testnevelshez, egszsghez kapcsold te- Adikok azonnal vlaszolni fognak a krdsre.
vkenysggel kapcsolatban), a pedaggus szmra nyj- Szmoljuk meg ket a terembe lps pillanatban
tott kzvetlen segtsggel, jtkvezeti feladatokkal vagy vagy a kezd alakzatban (ha hasznlunk ilyet) s ha
trsmegfigyelssel. Erre vonatkozan mindig kell a tar- hinyos a ltszm, krdezzk meg a felmentettet, a
solyunkban lennie valamilyen opcinak. Tapasztalatunk heteseket vagy a tesifelelsket.
szerint a ttlen, unatkoz felmentettek gyakran vlnak Ahetesek vagy a tesifelelsk ra eltt jelzik a hinyzkat.
fegyelmezetlenn s kezdik zavarni a tanrkat. Afelmentettek sszerjk a hinyzkat az ra els 2
percben.
Sokszor elfordul az is, hogy a tantvnyok igazols hi- Bevlt megolds, ha minden diknak egy sajt helye,
nyban krnek felmentst. Ennek is szmos oka lehet jelzse van a terem egy jl krlhatrolt rszn (pl-
s az elbrls minden esetben ngyszemkzti, egyni dul felfestett szmok vagy pttyk) s a pedaggus
mrlegelst ignyel. Klnsen kzpiskolban jellemz, az res helyek alapjn rgzti a hinyzkat.
hogy a kvetkez rk valamelyikn trtn dolgozatrs- Tovbbi megolds, ha fix csoportokat alaktunk (4-6
ra val felkszls rdekben krnek felmentst a tanu- csoportot) s a csoportvezetk jelzik minden esetben
lk. Ez a tny kimondatlanul is a testnevels msodlagos a hinyzkat a pedaggus fel.
tantrgyi megtlst jelzi. (Mikor fordul el, hogy, mond- A bemelegtskor vagy az ra tovbbi rszben is
juk, matematikarrl felmentst krnek a dikok, hogy megtrtnhet az ellenrzs klnsen akkor, ha a pe-
kszlni tudjanak a testnevels-szmonkrsre?) Minden daggus minden tanult jl ismer s a ltszm alapjn
esetben gondoskodjunk teht a felmentett tanulk bevo- azonostani tudja a hinyzkat.
nsrl annak rdekben, hogy minden testnevelsi alka-
lommal gyarapodjon tudsuk, hasznosan tltsk idejket 6.4.4. Afeladatok elkezdse, megll-
s ms tantrgyakval azonos megtls al essenek. tsa (start s stop jelzsek) s
a figyelem irnytsa
Afelmentettek ugyangy a pedaggus felelssgi krbe
tartoznak, mint a tbbiek, ezrt egyedl hagyni ket (pl- KRDSEK A MINDENNAPI GYAKORLATBL
dul az ltzben) nem lehet. A TANRAI JELZSEK

Arszleges felments esetn nagyfok figyelem mellett Mikor kezdheti meg a tanulcsoport a feladatot?
kell megterveznnk az adott tanul aznapi tevkenysgt. Mikor kell befejeznik? Milyen jelzsekre kell figyel-
Arszleges felmentsek ltalban mozgsszervi probl- nik? Mit jelentenek a jelzsek? Mit kell tennik a
mkbl erednek, amelyek nem zrjk ki, hogy bizonyos jelzseket szlelve?
feladatokat adaptlt formban hajtsanak vgre tanulink.
176
A legalapvetbb menedzsment jelleg feladat a tanrai A szbeli jelzsek taln a leggyakoribbak az rkon.
jelzsek megfelel alkalmazsa. Ha nem hasznlnnk jel- Aszbeli jelzsekkel kapcsolatos elvrs, hogy meg-
zseket, nem is tudnnk rt vezetni. Ajelzsek clja az, felelen hangos s rthet legyen a tanulk szmra.
hogy azonnal megragadjk a figyelmet. Afigyelemfelh- A 10. tblzat a leggyakoribb szbeli jelzseket mu-
vs vonatkozhat egy gyakorlat elkezdsre, megllts- tatja.
ra, a gyakorlatok kztti vltsra vagy valamilyen egyb
feladat vgrehajtsra. Aleggyakrabban valamilyen uta-
Kezd jelzsek Befejez jelzsek
stst, tapsot, spszt, esetleg veznyszt alkalmazunk
jelzsknt.
Rajta! Elg!

A testnevelsrn minden feladat jelzsre induljon. Az Kezdjtek meg a Fejezztek be a


gyakorlst/feladatot! gyakorlst/feladatot!
indtjel klnsen fontos olyan feladatoknl, amelyek

06 A POZITV TANULSI KRNYEZET MEGTEREMTSE, A HATKONY OSZTLYMENEDZSMENT


hirtelen nagy sebessg mozgssal kezddnek. Afogj- Induljatok! lljatok meg!
tkok tipikusan ilyenek, amelyek szervezsre az albbi-
akban knlunk egy jl bevlt pldt. Start! Stop!

PLDK A MINDENNAPI GYAKORLATBL 10. tblzat: Aleggyakoribb szbeli jelzsek

FOGJTK SZERVEZSE
A szbeli jelzsek nagy terleten, szabadtren nehe-
zen szlelhetk, illetve klnsen a labds gyakorla-
Az 1. osztlyos gyerekek a pedaggus kzelben
tok meglltsra ritkn alkalmasak. Hozztve, hogy
lve vgighallgatjk a fogjtk szablyait. Apeda-
a folyamatos hangos beszd s kiabls knnyen
ggus kivlasztja a kt fogt, de elfelejti maghoz
hangszlproblmkhoz, betegsghez vezethet [286].
rendelni ket s a gyerekek mg nem tanultk meg,
A testnevelsben mg kevss elterjedt technikai
hogy minden jtk, jelzsre indul. Mivel a kivlasztott
eszkz, de kivl s hangszlakat kml, egszsg-
fogk azonnal meg akarjk a trsaikat fogni, a tb-
vd megoldst nyjt a kihangost, vezetk nlkli
biek pedig meneklni akarnak, ezrt sokan hirtelen
mikroport.
felpattanva megprblnak elfutni.
Vajon mekkora a valsznsge, hogy sszeszalad-
Anem szbeli jelzsek kzl a taps s a spsz a leggya-
nak a gyerekek, rlpnek egymsra, vita alakul ki a
koribb. Mindkt esetben fontos, hogy a teljes csoport
fogk s a meneklk kztt? Mit kellene tenni a biz-
hallja a hangot. Ha nem megfelel a jelzs hangereje,
tonsgos jtkkezds rdekben?
balesetveszlyes helyzetek alakulhatnak ki, mivel a fl
Megolds osztly hirtelen megll, a msik fele pedig nem hallva a
Afogjtkok esetben az albbi szervezsi lpse- jelzst tovbb folytatja a gyakorlst. Ahangjelzst sp-
ket javasoljuk. pal vagy szjjal (ftty) is adhatjuk. Az ujjak hasznlata
1. Nyugodt lgkrben mondjuk el a szablyokat! a fttyszhoz nem javasolt, mivel egyrszt nem higi-
2. Vlasszuk ki a fogkat s hvjuk ket magunk nikus (eltte s utna eszkzk sokasgt fogjuk meg),
mell! msrszt egy rintssel jr ksbbi segtsgadsnl
3. Jelljk meg ket (pldul szalaggal) s fogjuk negatv rzst vlthat ki a tanulkbl.
meg a kezket, vllukat.
4. Menekljetek! utastsra engedjk elfutni a tb- Megjegyezzk, hogy a a tlzott s nagy hangerej sp-
bi tanult, majd nhny msodperc mlva a fogk szhasznlat klnsen kis terleten, indokolatlanul
elengedsvel (vagy egyb jelzsre) adjunk sza- rendkvl zavarv vlhat a tanulsi lgkr szempont-
bad utat a fogknak is s kezddjn a jtk! jbl. Gondoljunk csak a hangos spszra veznyelt gim-
nasztikai gyakorlatok negatv hatsaira vagy a fegyelme-
177
z eszkzknt alkalmazott flskett spszhasznlatra! Afeladatok kezdsvel kapcsolatban kiemelnk mg egy
Hasznljuk teht megfelelen s mrtkkel! olyan technikt, ami segt megelzni azt, hogy a tanulk
az instrukcik befejezse eltt elinduljanak gyakorolni.
A taps esetben ugyancsak szempont a hanger, amit A rutinos pedaggusok sok esetben fzik bele az inst-
megfelel tapstechnikval lehet elrni. Btran alkalmaz- rukcijukba, hogy amikor azt mondom, hogy vagy ha
zuk a tapsot minden letkorban! meghalljtok a jelzst, akkor.... Ezzel a megoldssal elbb
kzljk teht, hogy mikor s csak azutn mondjuk meg,
Ataps s a spsz mellett egyb hangkpz eszkzket is hogy mit vrunk a tanulktl. Ez nveli a fegyelmezetts-
ignybe vehetnk. Adob, a duda, a cseng, illetve a zene get s segti az instrukcik vgighallgatst.
elindtsa s meglltsa ugyancsak megfelel eszk-
zk, radsul sznesebb teszik a mindennapi gyakorla- 6.4.5. Afigyelem fkuszlsa
tot. Azene hasznlatnak fontossgt kiemeljk, hiszen (sszpontostsa) a pedaggus
06 A POZITV TANULSI KRNYEZET MEGTEREMTSE, A HATKONY OSZTLYMENEDZSMENT

motivcis ervel br a tanrk sorn. Amikor elindul a irnyba


zene, a dikok elkezdik a gyakorlst. Ha meglltjuk, ak-
kor pedig befejezik s figyelnek a tovbbi instrukcikra. KRDSEK A MINDENNAPI GYAKORLATBL
Atvirnythat zenei lejtszk ma mr knnyen elrhet A FIGYELEM SSZPONTOSTSA
oktatstechnikai eszkzk.