You are on page 1of 13

Meseria Fierar-Betonist Data

:
Disciplina Instruire practică Profesor:
Tema Pregătirea panourilor de cofraj pentru fundație Railean D.
Abilitatea/sarcina Pregătirea elementelor de cofraj pentru fundație Timp: 45 min
Ce trebuie să poată Să cofreze elementele de construcție
face specialistul la
locul de muncă?
Cum efectuează În baza principiilor generale de cofrare și schemelor prezentate
aceasta?
Ce trebuie să poată Fiind dat: Atelier, Materiale și instrumente necesare, GP
face elevul la sfîrșitul Ce: Să pregătească elementele cofrajului pentru fundație
lecției? Timp de:45 minute
OPF Cît de bine: Respectînd cerințele din proiect și principiile de cofrare
Ce informații, 1. Să definească noțiunea de cofraj;
cunoștințe va fi 2. Să clasifice cofrajele după toate criteriile de clasificare;
capabil să aplice, îi 3. Să cofreze
va permite să 4. Să respecte dimensiunile interioare și exterioare ale cofrajului;
îndeplinească O.o? 5. Să respecte normele de securitate și sănătate în muncă.
Cum ar putea
instruirea să îl ajute
pe elev în obținerea
prformanței? 2. Elevii se implică prin cazuri individuale;
A. Activități, 4. Răspund la întrebări;
experiențe ale 8. Un elev repetă procedura;
elevilor 9. Toți execută abilitatea individual;
B. Ce material Atelier Panouri de cofraj
didactice și Desene Elemente de fixare
echipamente vor fi Mostre Echipament de protecție
utile? Standuri cu ilustrații Ghid de performanță
C. Ce activități ale 1. Introducere, trimiteri la situații reale;
pedagogului vor 3. Anunță tema, obiectivele, clasifică cofrajele;
facilita instruirea? 5. Explică verbal procedura
6. Demonstrează structurat abilitatea;
7. Specifică pații cu asterisc.
D. Ce activități
ulterioare vor fi
eficiente pentru a Execută abilitatea pentru altă fundație cu aceleași dimensiuni timp de 4h
consolida Lucrari armarea elemente de fundați
performanța? Lucrările betonarea elemente de fundați
Lucrările decofrarea elemente de fundați

Elevii se implică prin cazuri individuale. Răspund la întrebări. trimiteri la situații reale. cunoștințe va fi 2. Să respecte dimensiunile interioare și exterioare ale cofrajului. Specifică pații cu asterisc. pedagogului vor 3. Ce activități ale 1. elevilor 9.o? 5. 4. Să respecte normele de securitate și sănătate în muncă. Explică verbal procedura 6. îi 3. facilita instruirea? 5. Anunță tema. A. îndeplinească O. Cum ar putea instruirea să îl ajute pe elev în obținerea prformanței? 2. 1. capabil să aplice. GP face elevul la sfîrșitul Ce: Să pregătească elementele cofrajului pentru stîlp lecției? Timp de: 45 minute OPF Cît de bine Respectînd cerințele din proiect și principiile de cofrare: Ce informații. Să cofreze va permite să 4. Ce activități ulterioare vor fi eficiente pentru a Execută abilitatea pentru alt stîlp cu aceleași dimensiuni timp de 2h consolida Lucrari armarea elemente de stîlp performanța? Lucrările betonarea elemente de stîlp Lucrările decofrarea elemente de stîlp . obiectivele. Abilitatea/sarcina Pregătirea elementelor de cofraj pentru stîlp Timp:45 min Ce trebuie să poată Să cofreze elementele de construcție face specialistul la locul de muncă? Cum efectuează În baza principiilor generale de cofrare și schemelor prezentate aceasta? Ce trebuie să poată Fiind dat: Atelier. experiențe ale 8. 7. B. Să clasifice cofrajele după toate criteriile de clasificare. clasifică cofrajele. Un elev repetă procedura. Ce material Atelier Panouri de cofraj didactice și Desene Elemente de fixare echipamente vor fi Mostre Echipament de protecție utile? Standuri cu ilustrații Ghid de performanță C. Toți execută abilitatea individual. Materiale și instrumente necesare. D. Activități. Demonstrează structurat abilitatea. Introducere.Meseria Fierar-Betonist Data: Disciplina Instruire practică Profesor: Tema Pregătirea panourilor de cofraj pentru stâlp Railean D. Să definească noțiunea de cofraj.

Specifică pații cu asterisc. clasifică cofrajele. Explică verbal procedura 6. A. Cum ar putea instruirea să îl ajute pe elev în obținerea prformanței? 2. Toți execută abilitatea individual. experiențe ale 8. GP face elevul la sfîrșitul Ce: Să pregătească elementele cofrajului pentru grindă lecției? Timp de: 45 minute OPF Cît de bine: Respectînd cerințele din proiect și principiile de cofrare Ce informații. Anunță tema. 1. Activități. D. Să definească noțiunea de cofraj. Ce activități ale 1. Să clasifice cofrajele după toate criteriile de clasificare. B. îndeplinească O. 7. Demonstrează structurat abilitatea. facilita instruirea? 5. obiectivele.o? 5. Ce activități ulterioare vor fi eficiente pentru a Execută abilitatea pentru altă grindă cu aceleași dimensiuni timp de 2h consolida Lucrari armarea elemente de grindă performanța? Lucrările betonarea elemente de grindă Lucrările decofrarea elemente de grintă . Introducere. Răspund la întrebări. 4. trimiteri la situații reale. cunoștințe va fi 2. Un elev repetă procedura. Ce material Atelier Panouri de cofraj didactice și Desene Elemente de fixare echipamente vor fi Mostre Echipament de protecție utile? Standuri cu ilustrații Ghid de performanță C. capabil să aplice. pedagogului vor 3. îi 3. elevilor 9. Să respecte normele de securitate și sănătate în muncă. Abilitatea/sarcina Pregătirea elementelor de cofraj pentru grindă Timp: 45 min Ce trebuie să poată Să cofreze elementele de construcție face specialistul la locul de muncă? Cum efectuează În baza principiilor generale de cofrare și schemelor prezentate aceasta? Ce trebuie să poată Fiind dat: Atelier.Min Data: Disciplina Instruire practică Profesor: Tema Pregătirea panourilor de cofraj pentru grindă Railean D. Elevii se implică prin cazuri individuale. Să cofreze va permite să 4. Materiale și instrumente necesare. Să respecte dimensiunile interioare și exterioare ale cofrajului.

Activități.Meseria Fierar-Betonist Data: Disciplina Instruire practică Profesor: Tema Montarea panourilor de cofraj pentru fundație Railean D. îndeplinească O. pedagogului vor 3. facilita instruirea? 5. Să definească noțiunea de cofraj. capabil să aplice. Ce activități ale 1. Specifică pații cu asterisc.o? 5. Elevii se implică prin cazuri individuale. Să clasifice cofrajele după toate criteriile de clasificare. Răspund la întrebări. Explică verbal procedura 6. Materiale și instrumente necesare. Un elev repetă procedura. Anunță tema. Ce activități ulterioare vor fi eficiente pentru a Execută abilitatea pentru altă fundație cu aceleași dimensiuni timp de 2h consolida Lucrari armarea elemente de fundați performanța? Lucrările betonarea elemente de fundați Lucrările decofrarea elemente de fundați . clasifică cofrajele. obiectivele. Să respecte dimensiunile interioare și exterioare ale cofrajului. Introducere. Abilitatea/sarcina Cofrarea fundației Timp:45 min Ce trebuie să poată Să cofreze elementele de construcție face specialistul la locul de muncă? Cum efectuează În baza principiilor generale de cofrare și schemelor prezentate aceasta? Ce trebuie să poată Fiind dat: Atelier. A. 1. trimiteri la situații reale. D. Demonstrează structurat abilitatea. experiențe ale 8. 7. cunoștințe va fi 2. Ce material Atelier Panouri de cofraj didactice și Desene Elemente de fixare echipamente vor fi Mostre Echipament de protecție utile? Standuri cu ilustrații Ghid de performanță C. Toți execută abilitatea individual. îi 3. B. Să cofreze va permite să 4. Cum ar putea instruirea să îl ajute pe elev în obținerea prformanței? 2. GP face elevul la sfîrșitul Ce: Să cofreze fundația cu dimensiunile lecției? Timp de: 45 minute OPF Cît de bine: Respectînd cerințele din proiect și principiile de cofrare Ce informații. 4. Să respecte normele de securitate și sănătate în muncă. elevilor 9.

A. Specifică pații cu asterisc. Abilitatea/sarcina Cofrarea stîlpului Timp: 45 min Ce trebuie să poată Să cofreze elementele de construcție face specialistul la locul de muncă? Cum efectuează În baza principiilor generale de cofrare și schemelor prezentate aceasta? Ce trebuie să poată Fiind dat: Atelier. Activități. Toți execută abilitatea individual. 7. GP face elevul la sfîrșitul Ce: Să cofreze stîlpul cu dimensiunile lecției? Timp de: 45 minute OPF Cît de bine: Respectînd cerințele din proiect și principiile de cofrare Ce informații. Un elev repetă procedura. Demonstrează structurat abilitatea. B. 4. Introducere. Elevii se implică prin cazuri individuale. cunoștințe va fi 2. Răspund la întrebări. Să respecte normele de securitate și sănătate în muncă. îndeplinească O. Ce material Atelier Panouri de cofraj didactice și Desene Elemente de fixare echipamente vor fi Mostre Echipament de protecție utile? Standuri cu ilustrații Ghid de performanță C. Anunță tema. experiențe ale 8. Să cofreze va permite să 4. clasifică cofrajele. 1. Materiale și instrumente necesare. Ce activități ulterioare vor fi eficiente pentru a Execută abilitatea pentru alt stîlp cu aceleași dimensiuni timp de 2h consolida Lucrari armarea elemente stîlpi performanța? Lucrările betonarea elemente de stîlpi Lucrările decofrarea elemente de stilpi .Meseria Fierar-Betonist Data: Disciplina Instruire practică Profesor: Tema Montarea panourilor de cofraj pentru stâlp Railean D. îi 3. elevilor 9. pedagogului vor 3. Să definească noțiunea de cofraj. capabil să aplice. Explică verbal procedura 6.o? 5. obiectivele. Ce activități ale 1. D. Cum ar putea instruirea să îl ajute pe elev în obținerea prformanței? 2. trimiteri la situații reale. Să clasifice cofrajele după toate criteriile de clasificare. Să respecte dimensiunile interioare și exterioare ale cofrajului. facilita instruirea? 5.

Meseria Fierar-Betonist Data: Disciplina Instruire practică Profesor: Tema Montarea panourilor de cofraj pentru grindă Railean D. Elevii se implică prin cazuri individuale. A. Explică verbal procedura 6. capabil să aplice. clasifică cofrajele. elevilor 9. Ce material Atelier Panouri de cofraj didactice și Desene Elemente de fixare echipamente vor fi Mostre Echipament de protecție utile? Standuri cu ilustrații Ghid de performanță C. îndeplinească O.o? 5. Să definească noțiunea de cofraj. Materiale și instrumente necesare. Specifică pații cu asterisc. Abilitatea/sarcina Cofrarea grinzii Timp: 45 min Ce trebuie să poată Să cofreze elementele de construcție face specialistul la locul de muncă? Cum efectuează În baza principiilor generale de cofrare și schemelor prezentate aceasta? Ce trebuie să poată Fiind dat: Atelier. B. GP face elevul la sfîrșitul Ce: Să cofreze grinda cu dimensiunile lecției? Timp de:45 minute OPF Cît de bine: Respectînd cerințele din proiect și principiile de cofrare Ce informații. Anunță tema. Un elev repetă procedura. Demonstrează structurat abilitatea. Activități. 7. pedagogului vor 3. 1. Răspund la întrebări. D. Ce activități ale 1. 4. obiectivele. trimiteri la situații reale. îi 3. Ce activități ulterioare vor fi eficiente pentru a Execută abilitatea pentru altă grindă cu aceleași dimensiuni timp de 2h consolida Lucrari armarea elemente de grindă performanța? Lucrările betonarea elemente de grindă Lucrările decofrarea elemente de grindă . Toți execută abilitatea individual. experiențe ale 8. Să clasifice cofrajele după toate criteriile de clasificare. Introducere. facilita instruirea? 5. Cum ar putea instruirea să îl ajute pe elev în obținerea prformanței? 2. Să respecte normele de securitate și sănătate în muncă. cunoștințe va fi 2. Să cofreze va permite să 4. Să respecte dimensiunile interioare și exterioare ale cofrajului.

Un elev repetă procedura. Anunță tema. Ce activități ulterioare vor fi eficiente pentru a Execută abilitatea pentru alți pereți cu aceleași dimensiuni timp de 6h consolida Lucrari armarea elemente de pereți performanța? Lucrările betonarea elemente de pereți Lucrările decofrarea elemente de pereți . Să cofreze va permite să 4. clasifică cofrajele. 4. cunoștințe va fi 2. Cum ar putea instruirea să îl ajute pe elev în obținerea prformanței? 2. Activități. capabil să aplice. facilita instruirea? 5. experiențe ale 8. A. elevilor 9. obiectivele. 1.Meseria Fierar-Betonist Data: Disciplina Instruire practică Profesor: Tema Pregătirea panourilor de cofraj pentru pereți Railean D. Ce material Atelier Panouri de cofraj didactice și Desene Elemente de fixare echipamente vor fi Mostre Echipament de protecție utile? Standuri cu ilustrații Ghid de performanță C. D. Să respecte normele de securitate și sănătate în muncă. îi 3. Elevii se implică prin cazuri individuale. Specifică pații cu asterisc. Demonstrează structurat abilitatea.o? 5. B. trimiteri la situații reale. îndeplinească O. GP face elevul la sfîrșitul Ce: Să pregătească elementele cofrajului pentru perete lecției? Timp de:45 minute OPF Cît de bine: Respectînd cerințele din proiect și principiile de cofrare Ce informații. Să definească noțiunea de cofraj. Introducere. Să clasifice cofrajele după toate criteriile de clasificare. Să respecte dimensiunile interioare și exterioare ale cofrajului. Răspund la întrebări. Toți execută abilitatea individual. pedagogului vor 3. Explică verbal procedura 6. 7. Abilitatea/sarcina Pregătirea elementelor de cofraj pentru perete Timp: 45 min Ce trebuie să poată Să cofreze elementele de construcție face specialistul la locul de muncă? Cum efectuează În baza principiilor generale de cofrare și schemelor prezentate aceasta? Ce trebuie să poată Fiind dat: Atelier. Materiale și instrumente necesare. Ce activități ale 1.

capabil să aplice. trimiteri la situații reale. Anunță tema. B. Să respecte dimensiunile interioare și exterioare ale cofrajului. facilita instruirea? 5. Materiale și instrumente necesare. Explică verbal procedura 6. Activități. D. Să clasifice cofrajele după toate criteriile de clasificare. cunoștințe va fi 2. obiectivele.Meseria Fierar-Betonist Data: Disciplina Instruire practică Profesor: Tema Pregătirea panourilor de cofraj pentru planșeu Railean D. Abilitatea/sarcina Pregătirea elementelor de cofraj pentru planșeu Timp: 45 min Ce trebuie să poată Să cofreze elementele de construcție face specialistul la locul de muncă? Cum efectuează În baza principiilor generale de cofrare și schemelor prezentate aceasta? Ce trebuie să poată Fiind dat: Atelier. 4. pedagogului vor 3. experiențe ale 8. elevilor 9. Răspund la întrebări. Ce activități ale 1. îndeplinească O. Cum ar putea instruirea să îl ajute pe elev în obținerea prformanței? 2. 1. Specifică pații cu asterisc. A. Elevii se implică prin cazuri individuale. Să cofreze va permite să 4. 7. Un elev repetă procedura. Ce material Atelier Panouri de cofraj didactice și Desene Elemente de fixare echipamente vor fi Mostre Echipament de protecție utile? Standuri cu ilustrații Ghid de performanță C. Să definească noțiunea de cofraj. Să respecte normele de securitate și sănătate în muncă.o? 5. Ce activități ulterioare vor fi eficiente pentru a Execută abilitatea pentru alt planșeu cu aceleași dimensiuni timp 2h consolida Lucrari armarea elemente de planșeu performanța? Lucrările betonarea elemente de panșeu Lucrările decofrarea elemente de planșeu . GP face elevul la sfîrșitul Ce: Să pregătească elementele cofrajului pentru planșeu lecției? Timp de: 45 minute OPF Cît de bine: Respectînd cerințele din proiect și principiile de cofrare Ce informații. Demonstrează structurat abilitatea. îi 3. Introducere. Toți execută abilitatea individual. clasifică cofrajele.

Meseria Fierar-Betonist Data: Disciplina Instruire practică Profesor: Tema Montarea panourilor de cofraj pentru pereți Railean D.o? 5. Ce activități ale 1. Abilitatea/sarcina Cofrarea peretelui Timp: 45 min Ce trebuie să poată Să cofreze elementele de construcție face specialistul la locul de muncă? Cum efectuează În baza principiilor generale de cofrare și schemelor prezentate aceasta? Ce trebuie să poată Fiind dat: Atelier. pedagogului vor 3. 4. capabil să aplice. D. cunoștințe va fi 2. obiectivele. elevilor 9. Cum ar putea instruirea să îl ajute pe elev în obținerea prformanței? 2. îndeplinească O. A. Să respecte dimensiunile interioare și exterioare ale cofrajului. 1. Să definească noțiunea de cofraj. Ce material Atelier Panouri de cofraj didactice și Desene Elemente de fixare echipamente vor fi Mostre Echipament de protecție utile? Standuri cu ilustrații Ghid de performanță C. Explică verbal procedura 6. Ce activități ulterioare vor fi eficiente pentru a Execută abilitatea pentru alți pereți cu aceleași dimensiuni timp de 4h consolida Lucrari armarea elemente de pereți performanța? Lucrările betonarea elemente de pereți Lucrările decofrarea elemente de pereți . Introducere. 7. Să cofreze va permite să 4. Activități. B. facilita instruirea? 5. Să respecte normele de securitate și sănătate în muncă. Răspund la întrebări. clasifică cofrajele. Materiale și instrumente necesare. Elevii se implică prin cazuri individuale. Să clasifice cofrajele după toate criteriile de clasificare. Specifică pații cu asterisc. îi 3. Un elev repetă procedura. experiențe ale 8. GP face elevul la sfîrșitul Ce: Să cofreze peretele cu dimensiunile lecției? Timp de:45 minute OPF Cît de bine: Respectînd cerințele din proiect și principiile de cofrare Ce informații. Demonstrează structurat abilitatea. trimiteri la situații reale. Toți execută abilitatea individual. Anunță tema.

Să respecte normele de securitate și sănătate în muncă. Elevii se implică prin cazuri individuale. Introducere. 1. Activități.o? 5. Să definească noțiunea de cofraj. Ce material Atelier Panouri de cofraj didactice și Desene Elemente de fixare echipamente vor fi Mostre Echipament de protecție utile? Standuri cu ilustrații Ghid de performanță C. face elevul la sfîrșitul Ce: Să cofreze planșeul cu dimensiunile lecției? Timp de: 45 minute OPF Cît de bine: Respectînd cerințele din proiect și principiile de cofrare Ce informații. Specifică pații cu asterisc.Meseria Fierar-Betonist Data: Disciplina Instruire practică Profesor: Tema Montarea panourilor de cofraj pentru planșeu Railean D. 7. Anunță tema. Un elev repetă procedura. cunoștințe va fi 2. clasifică cofrajele. pedagogului vor 3. Toți execută abilitatea individual. obiectivele. trimiteri la situații reale. D. Demonstrează structurat abilitatea. B. Abilitatea/sarcina Cofrarea planșeului Timp: 45 min Ce trebuie să poată Să cofreze elementele de construcție face specialistul la locul de muncă? Cum efectuează În baza principiilor generale de cofrare și schemelor prezentate aceasta? Ce trebuie să poată Fiind dat: Atelier. Să cofreze va permite să 4. facilita instruirea? 5. îi 3. îndeplinească O. Cum ar putea instruirea să îl ajute pe elev în obținerea prformanței? 2. Răspund la întrebări. Explică verbal procedura 6. elevilor 9. A. Să respecte dimensiunile interioare și exterioare ale cofrajului. Ce activități ale 1. capabil să aplice. 4. Să clasifice cofrajele după toate criteriile de clasificare. experiențe ale 8. Ce activități ulterioare vor fi eficiente pentru a Execută abilitatea pentru alt planșeu cu aceleași dimensiuni timp de 4h consolida Lucrari armarea elemente de planșeu performanța? Lucrările betonarea elemente de planșeu Lucrările decofrarea elemente de planșeu . Materiale și instrumente necesare.

Să clasifice cofrajele după toate criteriile de clasificare.Meseria Fierar-Betonist Data: Disciplina Instruire practică Profesor: Tema Executarea unui cofraj pierdut din polisterol Railean D. Toți execută abilitatea individual. experiențe ale 8. D. A. îndeplinească O. facilita instruirea? 5. elevilor 9. Specifică pații cu asterisc. Abilitatea/sarcina Montarea elementelor din polisterol Timp: 45 min Ce trebuie să poată Să cofreze elementele de construcție face specialistul la locul de muncă? Cum efectuează În baza principiilor generale de cofrare și schemelor prezentate aceasta? Ce trebuie să poată Fiind dat: Atelier. clasifică cofrajele. Materiale și instrumente necesare. Ce material Atelier Panouri de cofraj didactice și Desene Elemente de fixare echipamente vor fi Mostre Echipament de protecție utile? Standuri cu ilustrații Ghid de performanță C. Să cofreze va permite să 4. Explică verbal procedura 6. 7. Anunță tema. îi 3. cunoștințe va fi 2. Răspund la întrebări. Cum ar putea instruirea să îl ajute pe elev în obținerea prformanței? 2. capabil să aplice. Introducere. Să respecte normele de securitate și sănătate în muncă. B. pedagogului vor 3. Ce activități ale 1.o? 5. Elevii se implică prin cazuri individuale. Un elev repetă procedura. Demonstrează structurat abilitatea. Să definească noțiunea de cofraj. GP face elevul la sfîrșitul Ce: Să monteze elementele cofrajului din polisterol lecției? Timp de: 45 minute OPF Cît de bine: Respectînd cerințele din proiect și principiile de cofrare Ce informații. 4. Ce activități ulterioare vor fi eficiente pentru a Execută abilitatea pentru alt cofraj cu aceleași elemente timp de 2h consolida Lucrari armarea elemente performanța? Lucrările betonarea elemente Lucrările decofrarea elemente . Să respecte dimensiunile interioare și exterioare ale cofrajului. obiectivele. Activități. trimiteri la situații reale. 1.

Abilitatea/sarcina Decofrarea Timp: 45 min Ce trebuie să poată Să decofreze toate elementele de cofraj face specialistul la locul de muncă? Cum efectuează În baza principiilor generale de cofrare și schemelor prezentate aceasta? Ce trebuie să poată Fiind dat: Atelier. 4. Răspund la întrebări. Ce activități ulterioare vor fi eficiente pentru a Execută abilitatea pentru alt cofraj timp de 2h consolida performanța? . Introducere. Anunță tema. capabil să aplice. B. elevilor 9. facilita instruirea? 5. 7. Un elev repetă procedura. Demonstrează structurat abilitatea.o? 5. trimiteri la situații reale. clasifică cofrajele. cunoștințe va fi 2. Elevii se implică prin cazuri individuale. Toți execută abilitatea individual. îndeplinească O. Să respecte normele de securitate și sănătate în muncă. pedagogului vor 3. Explică verbal procedura 6. Ce material Atelier Panouri de cofraj didactice și Desene Elemente de fixare echipamente vor fi Mostre Echipament de protecție utile? Standuri cu ilustrații Ghid de performanță C. experiențe ale 8. Activități.Meseria Fierar-Betonist Data: Disciplina Instruire practică Profesor: Tema Decofrarea elementelor Railean D. GP face elevul la sfîrșitul Ce: Să decofreze elementele de construcție lecției? Timp de:45 minute OPF Cît de bine Respectînd cerințele din proiect și principiile decofrarea: Ce informații. Să definească noțiunea de cofraj. Să clasifice cofrajele după toate criteriile de clasificare. Cum ar putea instruirea să îl ajute pe elev în obținerea prformanței? 2. D. Să cofreze va permite să 4. îi 3. Să respecte dimensiunile interioare și exterioare ale cofrajului. Materiale și instrumente necesare. Specifică pații cu asterisc. A. Ce activități ale 1. 1. obiectivele.

pedagogului vor 3. B. Materiale și instrumente necesare. A. Abilitatea/sarcina Curățirea. 4. Ce activități ale 1. Răspund la întrebări. îi 3. clasifică cofrajele. Activități. Toți execută abilitatea individual. Un elev repetă procedura. Să respecte dimensiunile interioare și exterioare ale cofrajului. Să clasifice cofrajele după toate criteriile de clasificare. Cum ar putea instruirea să îl ajute pe elev în obținerea prformanței? 2. Explică verbal procedura 6. experiențe ale 8. trimiteri la situații reale. îndeplinească O. GP face elevul la sfîrșitul Ce: Să curățe si să repare cofrajul lecției? Timp de: 45 minute OPF Cît de bine: Respectînd cerințele din proiect și principiile decofrarea Ce informații. repararea și evaluarea cofrajului Timp: 45 min Ce trebuie să poată Să depoziteze elementele cofrajului face specialistul la locul de muncă? Cum efectuează În baza principiilor generale de cofrare și schemelor prezentate aceasta? Ce trebuie să poată Fiind dat: Atelier. Să definească noțiunea de cofraj. Ce activități ulterioare vor fi eficiente pentru a Execută abilitatea pentru alte cofraje timp de 2h consolida performanța? . Elevii se implică prin cazuri individuale. cunoștințe va fi 2. Demonstrează structurat abilitatea. obiectivele. Să cofreze va permite să 4. Să respecte normele de securitate și sănătate în muncă.Meseria Fierar-Betonist Data: Disciplina Instruire practică Profesor: Tema Întreținerea cofrajului Railean D. 7. Specifică pații cu asterisc. 1. D. Anunță tema. elevilor 9. Introducere. facilita instruirea? 5.o? 5. capabil să aplice. Ce material Atelier Panouri de cofraj didactice și Desene Elemente de fixare echipamente vor fi Mostre Echipament de protecție utile? Standuri cu ilustrații Ghid de performanță C.