You are on page 1of 3

1) 160 = 2a .

5b
Yukarıda verilen eşitliğe göre a – b kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 5
7) Aşağıdakilerden hangisi rasyonel bir
D) 6
sayıdır?

A) 5,214781… B) π C) 16
1
2) sayısı aşağıdakilerden hangisine D) 48
53
eşittir?

1 1
A)  B) C) 125
125 125
D) –125 8) Bir torbada aynı büyüklükte 6 mavi, 10
kırmızı ve 4 yeşil top vardır. Torbadan
rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı
yüzde kaçtır?
3)  24 . 211   25 işleminin sonucu A) % 20 B) % 30 C) % 40
aşağıdakilerden hangisidir? D) % 50

A) 23 B) 25 C) 28
D) 210

9) Aşağıdakilerden hangisi bir olayın
gerçekleşme olasılığı olamaz?

4) 175 sayısı aşağıda verilen sayılardan
hangisine daha yakındır? 5
A) 1 B) 0,2 C)
3
A) 11 B) 12 C) 13
2
D) 14 D)
7

5) işleminin sonucu kaçtır? 10) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sayılarının
yazılı olduğu aynı özellikteki kartların
bulunduğu bir torbadan rastgele seçilen bir
A) 5 B) 13 C) 22
kartta yazan sayı için aşağıdakilerden
D) 43
hangisinin olma olasılığı daha azdır?

A) Tek olma B) Çift olma
6) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden
C) Asal olma D) İki basamaklı olma
daha büyüktür?

A) 2 15 B) 3 10 C) 5 3
D) 6 2
11) Aşağıda verilen uzunluklardan hangisiyle
bir üçgen oluşturulamaz?

16) A) 3 cm .6 cm B) 4 cm . Oluşan katlama 17) çizgisi aşağıdakilerden hangisidir? A) K açısının açıortayı B) L açısının açıortayı C) KM kenarına ait kenarortay D) KM kenarına ait yükseklik 18) 13) B A P R S Yanda verilen ABC T üçgeninin BC kenarına ait kenarortay hangi C noktadan geçer? A) P B) R C) S 19) D) T 14) A Yanda verilen ABC 70° üçgeninde a.5 cm .8 cm 15 cm C) 7 cm .7 cm D) 2 cm .8 Yandaki şekilde cm verilenlere göre | 9 cm H 5 cmC AC| kaç cm dir? B 12) Bir KLM çeşitkenar üçgeninde KL kenarı A) 10 B) 12 C) 13 LM kenarının üzerine gelecek şekilde D) 15 katlanıp tekrar açılıyor. b ve c c b kenar uzunluklarının doğru sıralanışı 60 aşağıdakilerden B ° a C hangisidir? A) c < b < a B) a < b < c C) b < a < c D) b < c < a 15) A Yanda verilen ABC üçgeninde |BC|’nin cm 5 7 cinsinden alabileceği en cm cm küçük ve en büyük tam sayı değerlerinin çarpımı B C kaçtır? 20) A) 24 B) 30 C) 33 D) 35 A .4 cm .7 cm .6 cm .