Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Şcoala Doctorală de Studii Filologice

Facultatea de Litere

Developing Translation Skills in the Classroom: from
Language Learning to Independent Translation

(Dezvoltarea abilităţilor de traducere la orele de limba
engleză: de la învăţarea limbii la traducerea independentă)

Coordonator ştiinţific:

Prof. univ. dr. Rodica Dimitriu

Doctorand:

Andreea-Romana Ban (căs. Năznean)

2016

Cuprins

Cuprinsul tezei...............................................................................3

Rezumatul tezei .............................................................................9

Bibliografie selectivă...................................................................17

Referinţe electronice....................................................................24

2

2. Experimente asupra utilizării limbii materne în predarea limbii engleze ca limbă străină 2.2.3. Experiment 1B 2. Consideraţii finale 3 . Utilizarea traducerii şi a analizei contrastive în predarea limbii engleze 2.1.1.4. Experiment 2B 2. Bilingvism versus traducere 1. Uitilizarea limbii materne a elevilor la ora de limba engleză 2.Cuprinsul tezei Introducere Capitolul 1.2.1. Impactul utilizării traducerii asupra profesorilor 2.3.3.1.4. Rolul traducerii în predarea şi învăţarea limbii engleze 1. Consideraţii finale Capitolul 2.1.4. Tipuri de bilingvism 1.4.1. Analiza contrastivă şi analiza erorilor 2. Experiment 2A 2. Utilizarea limbii materne a elevilor şi a traducerii în predarea limbii engleze 2.1.2.1.1.2.5. Impactul utilizării traducerii asupra elevilor 2. Concluzii 2.4. Traducerea: definiţii şi perspective 1.3. Experiment 1A 2.2.3.2.5.4. Importanţa profesiei de traducător 1.4. Traducerea la ora de limba engleză 2. Consideraţii generale 1.2. Interferenţa şi schimbarea codului în bilingvism 1.2.

Traducerea în abordările comunicative 3. manual pentru clasa a 9-a 3. Limba engleză (1977/1997). Trăsături principale ale abordărilor comunicative 3.2. Limba engleză (1967/1975).1. Dezavantaje ale metodei traducerii gramaticale 3. Trăsături principale ale abordărilor post-comunicative 3.1.3.6.2. Traducerea şi metoda audio-linguală 3.4. Traducerea şi metoda directă 3.1.4.2. Seria Upstream: manuale internaţionale pentru toate vârstele şi nivelurile de limbă 4 .2.1. Metode de predare în manualele româneşti: scurtă trecere în revistă 3. Pathway to English/ English my Love (2004/2006). manual pentru clasa a 11-a şi a 12-a 3.1.1.3.2.1.6.2. manual pentru clasa a 11-a 3.1. Manuale din perioada comunistă 3.1. Limba engleză (1981/1989).4.3. Metoda directă 3. Metoda audio-linguală 3.6.2.1.5.4.1.5. Traducerea şi metodele de predare a limbii engleze 3.1.5. Trăsături principale ale metodei traducerii gramaticale 3. Abordările post-comunicative 3. Începuturile abordărilor comunicative 3.1.2.6.3. Metoda traducerii gramaticale 3.6.6.2. Tehnici folosite în predarea prin metoda traducerii gramaticale 3.3.1. Abordări comunicative şi abordarea contrastivă în predarea traducerii 3. Traducerea în abordările post-comunicative 3.6.2.Capitolul 3.1. Manuale din perioada post-comunistă 3. manual pentru clasa a 5-a 3.6.

3. Chestionar asupra traducerii 4.1.5. Experiment 1 4.1. Propoziţiile relative 4.5.1.5.5. Consideraţii finale 5 . Dezvoltarea competenţelor (inter)culturale cu ajutorul traducerii 4.3. Antonime 4. Rolul traducerii în consolidarea structurilor gramaticale 4.5.7.1.4.3.5.5.7. Concordanţa timpurilor 4. Consideraţii finale Capitolul 4.2.1.2.4.3.5. Modalităţi de îmbunătăţire a vocabularului pe diferite teme 4.3.2. Rolul traducerii în dobândirea şi dezvoltarea vocabularului 4. Verbe complexe 4.4.6.4. Dezvoltarea competenţei lingvistice cu ajutorul traducerii 4. Experiment 2 4.3. Predarea structurilor idiomatice prin intermediul contrastivităţii şi al traducerii 4.5. Vorbirea indirectă 4.5. False friends 4. Recapitulare: verbe modale şi concordanţa timpurilor 4.3. Traducerea la orele de limba engleză în perioada contemporană 4.3. Traducerea la orele de recapitulare a vocabularului 4. Importanţa structurilor idiomatice în dezvoltarea cunoştinţelor de limbă străină ale elevilor 4.5. Consideraţii generale 4.5.2. Experimente asupra importanţei limbii materne în predarea unei limbi străine 4.2. Concluzii 4.4.3.8.

2.1.1.12.1. Glosare/ Listă de cuvinte: terminologie specifică 5.7.8. Etapa de performanţă 5. Titlurile de film în traducere: vorbim despre acelaşi film? 5.10. Texte bilingve mixte 5.4.1. Consideraţii generale 5. Activitatea 3.5.2. Etapa de competenţă 5. Activitatea 10. Activitatea 9.3. Activitatea 4.4. Activitatea 1.5. Activitatea 5. Etapa de expert 5.1.3.1. Etapa de începător 5.1. Chestionar de cunoştinţe 5.5. Sincronizare 6 . Etapa „începătorului avansat” 5.5.3.5.5. Activitatea 8.4.5.5. Competenţa de transfer 5.11.2. Activitatea 7.2.3.2. Activitatea 12. Dialoguri bilingve: Schimbare de cod 5. Retroversiune: Cât de fidel poţi fi? 5. Competenţa într-un domeniu de specializare 5. Traducerea consecutivă specializată 5. Activitatea 11.2. Tehnici de traducere 5.9. Strategii de predare a traducerii ca activitate independentă 5. Competenţa textuală 5.1.3. Activitatea 6. Competenţa de traducere şi dobândirea acesteia 5.2.1.5. Ascultaţi şi amintiţi-vă! 5. Sub-competenţele competenţei de traducere 5. Tipuri de activităţi de traducere 5. Un minut de traducere 5.2. Activitatea 2. Reduceţi volumul 5.6.5.3.5.5.3.2.4. Ce este competenţa de traducere? 5.5.5. Competenţa lingvistică 5. Competenţa culturală 5.5. Identificarea vorbitorului 5.Capitolul 5.1.5.3.2.3.

Studiu de caz 4. Rolul traducătorului (adaptare după Chesterman 2000) 5. Activitatea de traducere (cf. Rezultatele testului Figura 4. 7 . Studiu de caz 2. Rezultatele fişei de lucru bazate pe antonime.5. Experiment 2B. rezultatele testului bazat pe exerciţii recapitulative. Rezultatele fişei de lucru bazate pe teme lexicale. Rezultatele testului Figura 5. Rezultatele testului Figura 7.5. Figura 9.6. Activitatea 14. Dollerup 2006: 12) Figura 2. Studiu de caz 5. Rezultatele testului bazat pe ”False friends”. Rezultatele fişei de lucru bazate pe verbe complexe.14. Studiu de caz 1. Procese implicate în producerea şi receptarea limbii conform Pressas (2000: 23) Figura 3. Consideraţii finale Concluzii Referinţe bibliografice Anexe ANEXA A – TIPURI DE ACTIVITĂŢI DE TRADUCERE ANEXA B – CHESTIONAR ASUPRA TRADUCERII ANEXA C – ACTIVITĂŢI REZOLVATE DE ELEVI Lista figurilor Figura 1.13. Figura 8. Studiu de caz 3.7. Experiment 1B. Rezultatele testului Figura 6. Experiment 2A. Experiment 1A. Figura 11. Reprezentări culturale 5. Studiu de caz 5.5. Activitatea 13. Figura 10.

Lista cuvintelor false friends Tabelul 2. Figura 19. Lista tabelelor Tabelul 1. Studiu de caz 13. Rezultatele fişei de lucru bazate pe expresii idiomatice. Studiu de caz 12. Rezultatele fişei de lucru bazate pe expresii idiomatice. Figura 18. Rezultatele fişei de lucru bazate pe Încălzirea Globală. Studiu de caz 14. Experiment 1A. Rezultatele fişei de lucru bazate pe vorbirea indirectă. Studiu de caz 10. Rezultatele fişei de lucru bazate pe expresii idiomatice. Lista expresiilor idiomatice 8 . Figura 13. Figura 15. Studiu de caz 6. Studiu de caz 9. Rezultatele testului Figura 21. Figura 17. Figura 14. Experiment 1B.Figura 12. Studiu de caz 8. Rezultatele fişei de lucru bazate pe concordanţa timpurilor. Figura 16. Rezultatele fişei de lucru bazate pe verbe modale şi concordanţa timpurilor. Rezultatele testului bazat pe termeni culturali. Rezultatele fişei de lucru bazate pe propoziţii relative. Rezultatele testului Figura 20. Studiu de caz 11. Figura 22. Studiu de caz 7.

In consecinţă. precum şi a limbii materne. dezvoltarea internetului şi asimilarea diverselor comunităţi lingvistice implică faptul că traducerea este deseori solicitată în contexte sociale dintre cele mai variate: pentru a stabili prietenii. În experienţa mea de 15 ani ca profesor de limba engleză şi de limba germană am încercat frecvent să introduc exerciţii de traducere la clasă şi pot afirma că nu a fost uşor.Rezumatul tezei În teza de faţă am avut ca scop examinarea. în încercarea de a-i forma pe elevi ca viitori traducători sau interpreţi. Aceasta în contextul în care. pe de o parte. a citi un mesaj pe telefon sau un meniu într-un restaurant. condiţiile de călătorie îmbunătăţite. dar rezultatele pe 9 . o abilitate distinctă ce trebuie să fie dezvoltată spre a fi folosită în procese de comunicare ce au în vedere atât medierea lingvistică. intenţia noastră a fost de a investiga o serie de strategii didactice cu privire la predarea traducerii ca activitate independentă. predarea unei limbi străine are loc în epoca globalizării. La un nivel mult mai general. în societatea contemporană. una dintre intențiile noastre a fost să predăm competenţa de traducere ca pe o competenţă independentă între celelalte competenţe dezvoltate în procesul predării şi învăţării limbii engleze. a măsurii în care traducerea poate contribui la îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă străină ale elevilor. pe de altă parte. iar unii dintre ei ar putea opta pentru o carieră de traducător sau interpret. etc. Medierea între limbi are loc în mod constant în situaţii multilingvistice. cât şi acea culturală. pentru a internaţionaliza ştirile locale. când elevii se confruntă frecvent cu situaţii de traducere în viaţa cotidiană.

teza de faţă cuprinde o multitudine de teste şi experimente aplicate la clasă în scopul demonstrării eficienţei utilizării limbii materne şi a traducerii în însuşirea unei limbi străine. acum şase ani am iniţiat în şcoala mea un curs opţional care are ca obiectiv principal dezvoltarea competenţei de traducere a elevilor şi de atunci aceştia s-au implicat activ în acest tip de activităţi. 80 de module. Una dintre concluzii se referă la faptul că a fi bilingv nu implică neapărat şi calitatea de bun traducător. In tot acest timp. Cu trei ani în urmă am iniţiat un concurs de traduceri. corpusul analizat fiind alcătuit din 12 manuale care includ. considerăm această a cincea competenţă mult prea importantă pentru a nu fi utilizată în procesul didactic. germană şi franceză. am reuşit să-l transformăm într-un concurs la nivel local care se adresează tuturor celor trei limbi străine studiate în şcoala noastă: engleză. împreună cu colegii mei. Cu toate acestea. 3 lecţii introductive şi 11 lecţii de lecturi suplimentare. 90 de unităţi de învăţare. concursul a reuşit să întrunească din ce în ce mai mulţi participanţi. Noile manuale nu conţin activităţi de traducere. iar programa şcolară nu face nicio referinţă la dezvoltarea competenţei de traducere. de asemenea. în total. De asemenea. dintre care 57 lecţii recapitulative.care le-am avut până acum cu elevii sunt dovada vie a faptului că eforturile mele nu au fost zadarnice. Din acest motiv. urmate de bibliografie şi anexe. Capitolul I al tezei analizează cele mai importante caracteristici ale traducerii şi ale profesiei de traducător. 663 lecţii. Acest capitol argumentează. că sintagma „traducere perfectă” presupune faptul că limba şi cultura sursă şi 10 . evidenţiind totodată deosebirile majore dintre traducere şi bilingvism. iar acum doi ani. Teza de faţă este structurată în cinci capitole.

acea ţintă sunt asemănătoare. având implicații educaţionale. 11 . dezvoltându-le înţelegerea termenilor lexicali precum şi motivaţia în învăţarea unei limbi străine. In realitate. Statisticile bazate pe aceste activităţi de traducere la clasă şi examinate în cercetarea noastră demonstrează cu precizie modul în care traducerea poate fi utilizată şi în predarea. Statisticile bazate pe testele şi experimentele incluse în ora de limba străină/engleză dovedesc faptul că insistând asupra anumitor aspecte gramaticale şi lexicale. religioase. recapitulându-le foarte des în diferite contexte (anumite tipuri de exerciţii sau activităţi de traducere care includ aceste aspecte) îmbunătăţesc însuşirea limbii străine. deoarece vor exista întotdeauna asimetrii chiar şi între limbile şi culturile înrudite. Cel de-al doilea capitol aduce în discuţie prezenţa limbii materne la orele de limbi străine precum şi unele beneficii ale predării limbii engleze cu ajutorul traducerii demonstrând faptul că aceasta îi ajută pe elevi să-şi activeze şi să-şi îmbunătăţească atât cunoştinţele de limbă engleză cât şi cele din limba maternă. elevii activează mai bine la orele unde se foloseşte limba maternă deoarece se pot concentra pe rezolvarea sarcinilor şi nu doar pe înţelegerea noilor cuvinte şi structuri. Aşa cum dovedesc şi statisticile analizate în urma unor exerciţii şi teste aplicate la ora de limbă străină/engleză. Activităţile de traducere pot facilita îmbunătăţirea vocabularului elevilor cu privire la teme selectate din viaţa reală. recapitularea sau evaluarea diferitelor teme gramaticale. Utilizarea ocazională a limbii materne le oferă elevilor siguranţa de sine de care au nevoie pentru a putea înţelege noile structuri lexicale şi gramaticale. economice şi sociale identice. „traducerea perfectă” este iluzorie.

acelaşi capitol îşi propune să demonstreze că aceasta reprezintă o activitate a cărei abordare complexă necesită mijloace didactice şi activităţi care să corespundă nivelului elevilor şi obiectivelor lecţiei. asupra avantajelor şi dezavantajelor metodei tradiţionale de traducere gramaticală. Acest capitol evidenţiază. Capitolul II încearcă. metoda audio- linguală. în mod deosebit. Capitolul III trece în revistă unele dintre cele mai importante metode utilizate. de asemenea. faptul că analiza contrastivă reprezintă unul dintre demersurile pe baza căruia se pot identifica zonele de disociere. Capitolul reprezintă. limba maternă a elevilor. metodele comunicative şi post-comunicative şi legătura acestora cu traducerea. dacă urmărim realizarea cu succes a obiectivelor didactice propuse. de asemenea. o sensibilizare asupra unor aspecte esenţiale ce trebuie avute în vedere atunci când proiectăm şi dezvoltăm activităţi de traducere la clasă. Dacă prima parte a acestui capitol constituie o descriere concisă a celor mai importante direcţii în predarea limbii engleze 12 . într-un plan mai general. In consecinţă. dar şi de interferenţă între limba străină/engleză şi limba maternă. împreună cu analiza contrastivă şi cu traducerea reprezintă metode utile de predare. care conştientizează elevii asupra sistemului limbii străine. exersarea gramaticii se poate concentra tocmai pe aceste zone problematice şi. fără a neglija nici metoda directă. în predarea limbilor străine şi influenţa pe care metodele tradiţionale au avut- o asupra tehnicilor mai recente. În ceea ce priveşte traducerea. în acelaşi timp. de-a lungul timpului. Insistăm. o încercare de a include traducerea între metodele (post)comunicative de predare a limbilor străine/limbii engleze într-un moment în care potenţialul său didactic şi formativ este încă insuficient dezbătut.

Pe parcursul analizelor. şi nu să o considerăm doar un „catalizator” în dobândirea competenţei lingvistice. publicate în etape istorice diferite. precum şi existenţa altor metode care au ajuns să o înlocuiască în timp. În capitolul IV al cercetării ne propunem să evidenţiem avantajele inserării traducerii între activităţile desfăşurate la clasă şi să demonstrăm că aceasta poate contribui atât la progresul elevilor. de fapt. am accentuat rolul jucat de traducere în cadrul acestor manuale. învăţarea unei limbi străine este asociată.cu evidenţierea prezenţei sau. studiile interculturale presupun şi studiul similitudinilor şi diferenţelor dintre diverse comunităţi socio-culturale în scopul realizării unei comunicări eficiente între aceste comunităţi. aspect inexistent în celelalte manuale analizate. cât şi la depăşirea inhibiţiilor în studiul unei limbi străine. de pildă. My Love. la rândul lor. conştientizarea elevilor asupra diversităţii culturale. în care putem observa constanta preocupare a autorilor pentru dezvoltarea competenţei de traducere a elevilor ca o competenţă de comunicare distinctă. În predarea unei limbi străine. Promovarea valorilor culturale. prin activităţi didactice concrete. tot mai frecvent. contribui la dezvoltarea competenţei culturale. ar 13 . precum şi a modalităţilor de a-i face faţă. iar traducerea este (o activitate) foarte importantă în acest proces. mai degrabă. se cuvine să acordăm culturii aceeaşi importanţă ca şi limbii în sine. Un studiu de caz interesant îl reprezintă. În cele din urmă. fie că a fost vorba de perioada comunistă sau post- comunistă. manualul English. faptul că traducerea şi perspectiva contrastivă pot. partea a doua investighează existenţa traducerii în diverse tipuri de manuale româneşti. Un alt obiectiv important este de a ilustra. cu comunicarea interculturală. a absenţei traducerii în cadrul lor.

Astfel. profesorii. aşa cum am încercat să demonstrăm pe parcursul acestui capitol. fie a lexicului sau a gramaticii limbii engleze. un întreg sub-capitol este dedicat tipurilor de activităţi de traducere ce au în vedere realizarea acestui obiectiv. în ultimă instanţă. În acelaşi timp. Intr-un plan mai concret.trebui să se regăsească printre obiectivele principale ale oricărui profesor de limbi străine. ilustrează cel mai bine relaţia dintre limbă şi cultură. putem contribui la îmbunătăţirea cunoştinţelor de limba engleză ale elevilor noştri. dar şi ca posibili traducători şi interpreţi. Capitolul V aduce în prim plan competenţa de traducere. de asemenea. respectiv de la acela de facilitator de informaţii la cel de tutore sau 14 . formarea elevilor în direcţia comunicării interculturale. evidenţiem modul în care noile tehnologii (în primul rând Internetul ca sursă de informaţii) pot îmbunătăţi standardele elevilor. inclusiv a dezvoltării activităţilor independente de traducere. împreună cu termenii culturali. prin integrarea perspectivei comparative. Exerciţiile şi activităţile de traducere pe care le propunem în acest capitol ilustrează modul în care elevii pot fi mai mult implicaţi în propriul proces de învăţare. presupunând alte sub-competenţe. Profesorii trebuie. ce vizează. noile tehnologii pot deveni un mecanism pedagogic ideal în promovarea învăţării independente. Mai mult decât atât. Capitolul acordă importanţă cuvenită modului în care noi. precum şi modalitatea prin care aceştia pot deveni mult mai responsabili în acest proces. nu ar trebui să evităm expresiile idiomatice care. precum şi a unei game variate de exerciţii de traducere în diverse tipuri de lecţii – fie că este vorba de predarea elementelor de cultură şi civilizaţie. să accepte faptul că s-a produs o schimbare în ceea ce priveşte rolul lor socio-profesional. ca o abilitate distinctă.

atât ca metodă de predare- învăţare asociată sau nu perspectivei contrastive cât şi ca o abilitate/competenţă de comunicare distinctă. Mai mult decât atât. cercetarea de faţă analizează. ca scop final în învăţarea unei limbi străine. Pe parcursul prezentei teze am încercat să demonstrăm faptul că traducerea îşi găseşte un loc mai mult decât legitim la orele de limbi străine/limba engleză. şi cele două direcţii diferite conturate. In plus. în predarea limbilor străine: cea dintâi acordă un rol primordial comunicării. atribut indispensabil al dialogului intercultural. între care ar putea fi integrată cu mult succes şi în mai mare măsură traducerea comunicativă. să participe activ la 15 . de-a lungul timpului. cea de a doua. inevitabil. să urmărim şi să aplicăm regulile gramaticale ale limbii respective. sperăm că tipurile de exerciţii şi activităţi pe care le-am prezentat şi analizat certifică faptul că traducerea reprezintă o abilitate indispensabilă şi o activitate comună în viaţa personală şi profesională a multor oameni. elevii vor putea să-şi dezvolte competenţa lingvistică. Avem certitudinea că. In tratarea temei propuse. fără a se concentra într-o manieră excesivă asupra regulilor gramaticale. dimpotrivă.îndrumător. fundamentală pentru dezvoltarea economică a multor comunităţi şi pentru implicarea membrilor unei societăţi în evenimente internaţionale. împreună cu noile direcţii în învăţarea limbilor străine. prezenţa ocazională a limbii materne la orele de limbi străine poate duce la clarificarea unor noţiuni şi la detensionarea unor momente de blocaj în comunicare. accentuează ideea conform căreia pentru a comunica într-o limbă străină trebuie să cunoaştem. Aceste schimbări nu sunt întotdeauna uşoare şi este nevoie de timp şi răbdare pentru a putea fi acceptate şi aplicate.

deoarece prezenţa traducerii în abordările post- comunicative din didactica actuală a limbilor străine devine tot mai vizibilă. Cercetarea noastră va fi. precum şi ca viitori traducători şi interpreți. 16 .rezolvarea sarcinilor şi să dobândească o competenţă (acea de traducere) pe care o vor folosi nu doar la şcoală. am dori ca. teza de faţă să reprezinte şi o pledoarie pentru o activitate fascinantă ce se adresează celor care acceptă cu plăcere provocările intelectuale. ca vorbitori fluenţi ai limbii engleze. un demers continuu. cu siguranţă. pe lângă valenţele multiple ale traducerii enumerate anterior. ci mai ales în afara ei. In acelaşi timp.

Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică Bantaş. Beeby. Focşeneanu. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. R. Colibaba. M.). pp. C. “Teaching electronic tools for translators online” in A. Dimitriu and K.. Perekrestenko and B. “Developing ICT enhanced skills for eContent localization in translation programmes” in R. A. Investigating Translation. 89-96 Brut. 77-89 17 .. [A Textbook for the IXth Grade].). R (2006). London and New York: Routledge Bălan. Translation Technology in Translation Classes. R.-H Freigang (eds. Didactica Traducerii. Coşer. “Evaluating Translation Competence” in C. Ş. Carianopol.). English my Love. and E. pp. Ensinger.. Vulcănescu..) (2001). Iaşi: Institutul European. Tarragona: Servei de Publicacions. (2004/2006). M. B. J. Translation Technology and its Teaching. pp. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Developing Translation Competence. Pathway to English. (2000). Adab (eds. Dimitriu. (2000). Croitoru (1999). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Biau Gil. Bucureşti: Teora. V. Developing Translation Competence. Stan.Bibliografie selectivă Adab. Schäffner and B. (2008). 215-228 M.. A. V.. 58-66 Chesterman. Manual pentru clasa a IX-a.). Adab (eds. A. Presas (eds. M. D. “Teaching Strategies for Emancipatory Translation” in C. Baker (ed. Starink (eds. Schäffner and B. pp.. A. R. Pym.) (2000). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.

R. (2005). Intensive English Practice. A. C.. (1995).. [The English Language. Engleză. C. C. Translation. R. Anul VII.. Tănăsescu. The Cultural Turn in Translation Studies. C. Manual pentru clasa a XII-a. [The English Language. Surdulescu. Tatos. G. Basics of Translation Studies. Bucureşti: Booklet Croitoru. (2007). (2004). Oxford: Oxford University Press 18 .. C. Translation in Language Teaching. R.. Verbul. (2002). A Textbook for the XIIth Grade. (1999). tasks and projects. VIIth year of study. (a doua limbă de studiu).. (2006). R. R. Developing Competence in English. A Textbook for the XIIth Grade]. Limba Engleză.. A. Oxford: Oxford University Press Coşer. Bucureşti: Polirom Croitoru. (2006). Exerciţii. Limba Engleză. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică Duff. A. M.]. Manual pentru clasa a XII-a. Manual pentru clasa a XI-a. [The English Language. S. Vulcănescu. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Dimitriu. Iaşi: Institutul European Dörr. Surdulescu. (1990).Cojan. (2007). A Textbook for the XIth Grade]. R. Iaşi: Institutul European Dollerup. Multiple Voices in the Translation Classroom. (2004). S. (1997). Topics of great Interest. M.. Surdulescu.. Tănăsescu. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică Cook.. Bucureşti: Booklet Croitoru... Theories and Practice of Translation. Limba Engleză. Activities. (2010). Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică Cojan. Piteşti: Carminis Educaţional Davies González.. C. Iaşi: Institutul European Dimitriu.

Newbury.. Dificultăţi şi Capcane ale Limbii Engleze. V. V.. V. J. Limba Engleză. G. V.. A. Newbury. Berkshire: Express Publishing Evans. (2002). Upstream Advanced... Newbury. [The English Language. Pre-Intermediate B1. Limba Engleză. J. Beginner A1+. Upstream.. Elementary A2. Dooley... Dooley.. [The English Language. Berkshire: Express Publishing Evans. Edwards. (1998). Upstream. (2005). Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică Fîrnoagă. Berkshire: Express Publishing Evans. V.. Upper-Intermediate. Dooley. Newbury. (1997).. Manual pentru clasa a VII-a. Newbury. Bunaciu. (2008). Berkshire: Express Publishing Evans. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică 19 . Manual pentru clasa a V-a. V. Upstream. (2005). J. Newbury. Upstream. Bunaciu. (2008). [The English Language. (1996). Newbury. Upstream Intermediate. Successful Writing.. V. Berkshire: Express Publishing Evans. G. D. J. Dooley. V. D. Newbury. Berkshire: Express Publishing Evans. Proficiency. Berkshire: Express Publishing Evans. J. O... B2 Intermediate. G.. Berkshire: Express Publishing Farrington. Newbury.. A Textbook for the Vth Grade].Evans. J.. (2004). Ionici.. Bucureşti: Teora Fîrnoagă. Manual pentru clasa a VIII-a. (2003).. B1+. (1993). L. A Textbook for the VIIIth Grade].. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică Fîrnoagă. (2005). A Textbook for the VIIth Grade]. V. Limba Engleză. J. (2006). Dooley. Dooley. Berkshire: Express Publishing Evans. Dooley.. Upstream. Upstream..

: International Center for Leadership in Education. Limba Engleză. London and New York: Routledge Ionici. Heritage and Exchanges: Multilingual and intercultural approaches in training context. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică 20 . Hatim. Manual pentru clasa a V-a. (2005). Jerome Publishing P. G. C. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică Gonzales. Limba engleză. English for 12th Formers. S. Love. pp 25-42 Kelly. Pagan. J.. (1993). G. S. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică Istrătescu. Manual pentru clasa a XI-a. Littau (ed. Leviţchi. A. L. [The English Language. A Handbook for Translator Trainers.A. (1981/1989). Preda. revised in 1970). [The English Language. (2002). Manual pentru clasa a V-a. A Textbook for the VIIIth Grade]. U. UK & Northampton: St. (eds).S.)..Fîrnoagă. Oxon: Routledge. A Textbook for the Vth Grade]. Limba Engleză. Rolland et al. Ionici.. Munday. V. Gălăţeanu-Fârnoagă. (2011). Multilingual Matters Ltd. Translation and Language Education: Pedagogic approaches explored. (1967/1975. R.. Wendell.. Piteşti: Carminis Educaţional Kanté I. A Textbook for the Vth Grade]. Ştefănescu-Drăgăneşti.. I... J. (2014). Translation: an Advanced Resource Book. UK: Cambridge Scholars Publishing. UK Laviosa. M. (2007). Kuhiwczak.. K. in Y... A Guide to Reflective Practice Manchester. D. B. Supporting ELL/Culturally and Linguistically Diverse Students for Academic Achievement. “Contrastive Linguistics: A “double” interface in L2/L3 acquisition”. (2015).. A. [The English Language. L. Inc. (2004).. The Companion to Translation Studies.

pp. Trosborg. The Routledge Companion to Translation Studies. Vânt. Norman. (1982) The Theory and Practice of Translation. (ed.). no 4. M. Theories and Application (2nd edition). Developing Translation Competence. A. Adab (eds. 3-18 Nida E. “Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach”. L.. “Back on target: Repositioning the Status of target language in MFL teaching and learning”. H. “Competence in Language. Brill Nord.Man. Schäffner and B. “Building A Measuring Instrument for the Acquisition of Translation Competence in Trainee Translators” in C... A. Fleanţă. in Languages and in Translation” in C. (2002). pp. Language Learning Journal. vol. and B. 498-512 Munday. N. Meta: journal des traducteurs/ Meta: Translators' Journal. “The role of Translation Studies within the Framework of Linguistic and Literary 21 . Introducing Translation Studies. London and New York: Routledge J. 47.). C. Schäffner. Limba engleză.. London/ New York Routledge Neubert. (2008). J. pp. (1997). D. Munday (ed) (2009). pp. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. S.). No 26. (2002). (2004). “A Functional Typology of Translations” in Text Typology and Translation. (2000). and Toft. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins. Leiden: E. A. Albir. C. L. Diversitas Meiring. pp. Adab (eds. C. 27- 35 Molina. A Helpful Hand for Your English Bacalaureat. (2004). and Taber C. (2000). Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.. 43-65 Orozco. J.. D. Developing Translation Competence.. R. M. 199-214 Preloznikova. A.

María del Mar Gutiérrez-Colón. Developing Translation Competence.C. “Bilingual Competence and Translation Competence” in C. Trosborg (ed. P. (2013).. “Text Types and Translation” in A. pp. Schäffner and B. “The use of the mother tongue in the ESL classroom”. pp. Adab (eds. pp. a Practical Guide for Mental Health Service Providers... M. 143-156 22 . (1997). Developing Translation Competence. pp. Studies” in K. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. Studies on translation and multilingualism. pp. (2000). (2001). (2003). Translation in Undergraduate Degree Programmes. 30-35 Ricoeur.A. Plana.). On Translation. 19-31 Pym. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Luxembourg: Publications Office of the European Union Ramanujam.: Hogg Foundation for Mental Health Schäffner. Malmkjaer (ed. J. “Running before Walking? Designing a Translation Programme at Undergraduate Level” in C.K. U.. The Journal of English Language Teaching (India) XXXIX/4.).).S. Translation and language learning: The role of translation in the teaching of languages in the European Union. P.). D.A. London and New York: Routledge Sager. (2000). Malmkjær. Text Typology and Translation. Adab (eds.. 83-96 Presas. C. 25-41 Saldana. Cultural Competency. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. Schäffner and B. (2006).

Text Typology and Translation. Limba Engleză.H. A. XIth Grade]. (2000). Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Venuti. Metodica predării limbii engleze.Stern. London and New York: Routledge Vianu. [The English Language. A. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică Trosborg.. A Textbook for the Xth Grade]. A. Iaşi: Polirom 23 . [The English Language. V. Engleza cu Cheie. English with a key. Voinea.a doua limbă de studiu. (1995). A Textbook for the VIth year of study.. Timişoara: Editura de Vest Vizental.) (1997). (1983).. L. Oxford: Oxford University Press. (2007). (1992). Oxford: Oxford University Press. Ştefănescu-Drăgăneşti. Voinea.. A. H. Issues and Options in Languages Teaching.H. Limba Engleză. Fundamental Concepts of Language Teaching. Manual pentru clasa a X-a. L. V. (1998). Manual pentru anul VI (clasa a XI-a).. (ed. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică Ştefănescu-Drăgăneşti. H. Stern. The Translation Studies Reader. (1992)..

.pdf on 15th July 2015 [4] Second language acquisition (Contrastive Analysis Hypothesis). (2006) “Strange bedfellows: Translation and language teaching.docx+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ro on 19th September 2015 24 .. Bilingualism and Translation Competence.com/search?q=cache:SwggTs pFxXkJ:https://faculty. 2013 [3] Svěrák.muni.pdf on 10th September 2015 [2] Lörscher.cttic.nhh.edu. in SYNAPS – A Journal of Professional Communication.pdf. 27/2012. A. viewed on 16th July.no/Files/Filer/institutter/fsk/Synaps/27- 2012/Artikkel%201%2027-12. Sixth Symposium on Translation.sa/filedownload/doc-4-docx- 39b32d49a6b7d7d5981327098590b413- original. uses and limitations”.. Terminology and Interpretation in Cuba and Canada: December 2006.org/ACTI/2006/papers/Carreres.psau. W. Terminologists and Interpreters Council.cz/th/398663/ff_m/Martin_Sverak_thesis_final. Translation in English Language Teaching retrieved from https://is. M.googleusercontent. retrieved from http://www. Canadian Translators. retrieved from http://webcache.Referinţe electronice [1] Carreres. The teaching of translation into L2 in modern languages degrees. available online at https://www.

pdf on 10th October 2015 [10] Goff-Kfouri. M. M.ego4u.pdf on 13th September 2015 [8] Parks.. C.net/journal/32edu1.pdf on 3rd September 2015 [6] Exercise on Future I Simple (going to).it/dspace/bitstream/10077/7676/1/Pa rks_miscellanea_2. retrieved from https://www. K. The role of translation in the communicative approach. secondary and higher education.A.openstarts.openstarts. retrieved from http://www. A. Error Analysis. Contrastive Analysis.it/dspace/bitstream/10077/7277/1/Ra ndaccio_AspettiDidattica_Gori_Taylor.est- translationstudies.uni- bielefeld. del Mar Gutiérrez-Colón Plana. (2005). Translation and Language Teaching: Translation as a useful teaching Resource.units. Malmkjær. retrieved from https://www.pdf on 10th September 2015 [9] Pym.. Translation and Language Learning: An analysis of translation as a method of language learning in primary... viewed on 10th August 2013 25 . P. Interlanguage..de/sgramley/CA-ErrorAnalysis-Interlang-Lennon.. G. retrieved from http://wwwhomes.[5] Lennon.. retrieved from https://www.com/en/cram-up/grammar/future-1-going- to/exercises on 11th August 2015 [7] Randaccio.org/research/2012_DGT/reports/2012_technical _proposal.units. Language Learning in Translation Classrooms.htm. available on line at http://translationjournal.

ego4u.pdf on 24th July 2014 26 . retrieved from https://www.cz/pluginfile.[11] Exercise on reported speech.com/en/cram-up/grammar/reported- speech/exercises?10 on 12th August 2014 [12] Global warming threatens to kill off a million species.unob.php/2721/mod_resource/content /0/The_environment/Global_warming2. retrieved from https://moodle.