PROIECT DIDACTIC „CRAPUL”

Proiect de lecţie
Data: 17.05.2016
Clasa: a VI-a
Loc: Iaşi
Disciplina de învăţământ: Biologie (Zoologie)
Tema lecţiei: Pești - Crapul
Durata: 50 minute

Lecţia „Crapul”
I. Competențe :

Competenţe specifice De ce au fost alese aceste competenţe?
1.1 Idenficarea unor grupe și specii de
animale.
- Competență derivată: Identificarea și Lecția Crapul ne introduce într-un nou grup
introducerea peștilor (Crap) în grupul de animale, grupul animalelor vertebrate.
animalelor vertebrate.

Lecţia descrie alcătuirea unui pește, mediul
1.4 Explicarea structurii şi funcţiilor lui de viaţă și explică funcțiile vitale ale
organismului unor vieţuitoare. corpului acestuia.
-Competenţă derivată: Explicarea Urmează să fie predată lecţia despre crap.
alcătuirii crapului ca animal vertebrat. Lecţiile anterioare au descris alcătuirea şi
mediul de viaţă a animalelor nevertebrate.
Prin acest sistem de lecţii se lucrează cu
elevii pentru formarea competenţei 1.4.
1.5 Stabilirea relațiilor între tipurile de Lecția descrie morfologia corpului vizând
comportament și procesul de adaptare a în principal părțile componente, care au
organismului la mediu. ajutat crapul ca animal vertebrat să se
-Competență derivată:Idenficarea adapteze la viața acvatică.
adaptărilor crapului la mediu acvatic. În afară de morfologia corpului, sunt
explicate și funcțiile crapului, care îl ajută
să supraviețuiască în mediul acvatic.
2.1 Utilizarea metodelor şi a mijloacelor Pentru a învăţa despre alcătuirea
adecvate explorării lumii animale. crapulu, elevii vor analiza o
-Competenţă derivată: Investigarea planşă/material biologic proaspăt.
alcătuirii corpului crapului. Demonstrarea acestora va asigura
contactul vizual.

1

comunicare. PROIECT DIDACTIC „CRAPUL” 2.1 (cognitive) -să descrie alcătuirea corpului la crap. Analiza relaţiei dintre obiective şi competenţe : Să introducă crapul în grupul -în grupul animamelor vertebratelor acvatice vertebrate acvatice -cap Să descrie alcătuirea corpului -trunchi crapului -coadă Obiective declarative O -locomoție -hrănire 1 Să explice funcţiile organismului crapului -respiraţie -reproducere Să identifice adaptările la viața -adaptări morfologice acvatică -adaptări funcționale Obiective psihomotorii Lucrare practică -locomoția pe verticală O 2 .hrănire. 2. experiment prin scoaterea vezicii -Competenţă derivată: Punerea în gazoase și punerea acesteia în apă.2 Obiective atitudinale -să argumenteze importanţa economică a crapuli. înmulţire). -să explice funcţiile organismului crapului 1. 4.2 Realizarea activităţilor Pentru a investiga locomoția (pe experimentale și interpretarea verticală) la crap. înotătoare. Declarative: Ce sunt animalele vertebrate? Ce vertebrate acvatice cunoașteți? Alcătuirea unui pește și funcțiile acestuia.Conţinuturi: 1. Obiective declarative -sa explice ce sunt animalele vertebrate 1. branhii.2 Utilizarea adecvată a terminologiei Cunoaşterea termenilor care descriu specifice biologiei în diferite situaţii de alcătuirea unui pește (bot. elevii vor face un rezultatelor. Atitudinale: Importanța economică. opercul. Tabel 1-Competențe II.4. respiraţie.5 Obiective procedurale -să pună în evidenţă. -să identifice adaptările crapului la mediul acvatic 1. solzi. mustăți. Procedurale: Punerea în evidenţă locomoției pe verticală la crap.2 Tabel 2-Obiective III. printr-un experiment locomoția pe (psihomotorii) verticală la crap 2. 4. 3. -Competenţă derivată: Utilizarea corectă a termenilor de specialitate. crap. Va evidenţă a locomoției pe verticală la urma interpretarea rezultatelor obţinute.1/2. vezică înotătoare/ gazoasă) şi a funcţiilor acestora (locomoție.

Animale nevertebrate Fig.Crapul” a) Elevii identifică noua grupă de animale. Trecerea la lecția de zi-„Pești osoși.2.1. În cate categorii sunt împărțite animalele și după ce criteriu au fost clasificate astfel? Ce animale vertebrate acvatice cunoașteți? Fig. Reactualizarea cunoştinţelor ancoră : Forma de învăţare: Individuală Mijloace de învăţare: Imagini cu animale nevertebrate studiate în lecțiile anterioare. elevii vor încerca să realizeze o compara ție între animalele nevertebrate și cele vertebrate. cea a vertebratelor. Sarcina de lucru: Pe baza cunoştinţelor din lecţiile anterioare. Timp de lucru: 5 min. PROIECT DIDACTIC „CRAPUL” 2 Obiective atitudinale Importanţa cunoaşterii crapului -valoare economică O -rol în ecosistem 3 Tabel 3-Relatia obiective-competențe IV. 3 .Animal vertebrat Obiective declarative: 1. ! Profesorul împreună cu elevii reactualizează faptul că nevertebratele sunt animale care nu au coloană vertebrală și nici schelet osos intern. Proiectarea situaţiilor de învăţare Obiectiv 1: a.

2. PROIECT DIDACTIC „CRAPUL” Forma de învăţare: frontal Mijloace de instruire: planşă cu scheletul crapului. 3 – Schelet osos la crap b) Elevii enunţă şi notează faptul că. Sarcina de lucru: Analiza planşei folosind și terminologia lecţiilor anterioare ( coloană vertebrală). Formă de învățare: frontal Mijloace de instruire: planșă cu structura corpului. individual elevii notează în caiete. Timp de lucru: 5 min. Fig. Timp de lucru: 10 min. Obiectiv 1 a) Elevii descriu morfologia externă a crapului. ? ? ? 4 . Profesorul notează la tablă. Sarcinade lucru: Analiza planşei folosind și terminologia lecţiilor anterioare (gură. vertebratele sunt animale care prezintă coloană vertebrală și schelet intern osos.orificiu anal).

subțiri și flexibili.  un lichid mucos este secretat de glandele din piele. Înotătoarele:  7 înotatoare: 4 perechi (pectorale și ventral) și 3 neperechi (dorsală. Morfologia corpului:  Formă hidrodinamică1. individual elevii notează în caiete. anală și codală)  înotătoarea codala are 2 lobi egali  înotătoarele acționate de mușchi ajută la deplasarea crapului în apă 3. 1 Formă de suveică 5 . Locomoția: Peștii se deplasează pe orizontală și verticală. Trunchiul:  între cap și orificiul anal  turtit lateral și acoperit cu solzi mari. Forma de organizare: frontală/individuală. Obiectiv 1.4) Elevii enunţă şi notează alcătuirea corpului crapului. ce unge corpul. Aceasta se găsește sub coloana vertebrală și are aspect sidefiu. prezentare PowerPoint. părțile laterale aurii. PROIECT DIDACTIC „CRAPUL” b. numit opercul. Coada:  începe înapoia orificiului anal 4. Sunt produși de piele. care se acoperă unii pe al ții. Sarcina de lucru: priviţi imaginea din prezentare. ce facilitează înotul  Pe spate de culoare negricioasă. Pe orizontală se deplasează cu ajutorul celor 7 înotătoare. 2. cu 2 perechi de mustăți cu rol de pipăit  ochii nu au pleoape  nările sunt așezate înaintea ochilor  urechile sunt plasate înapoia ochilor  pe ambele părți ale capului se află câte un căpăcel osos. lipsită de dinți. Capul :  fără solzi  se termină cu un bot. în vârful căruia se află gura cu buze cărnoase. făcându-l alunecos 3. Mijloace de instruire: planşe. începând de la cap spre coadă. Funcţii: 1. Profesorul notează la tablă. Cum se deplasează crapul? Cu se hrănește? Cum respiră? Cum se înmulțește? Timp de lucru: 15 min. abdomenul albicios 1. iar pe verticală cu ajutorul vezicii înotătoare.

Este un animal omnivor2. El apucă hrana cu buzele și o mărunțește cu ajutorul unor ridicături osoase din fundul gurii. 3. iar masculii varsă spermatozoizii5 în acestea. Crapul respiră prin branhii.Structura interna a crapului 2. ouă de broască și diferite plante. care produc ovule 4. femela depune oua la marginea apelor. apoi lasă oxigenul se încarcă cu dioxid de carbon și iese pe sub opercule. Apa cu oxigenul dizolvat în ea ajunge în gură la branhii. PROIECT DIDACTIC „CRAPUL” Fig. iar masculul are 2 testicule alb- lăptoase care prouc spermatozoizi. viermi. cât și cu substanțe animale 3 Foițe roșii subțiri 4 icre 5 lapți 6 . Respirația: Sub fiecare opercul sunt situate branhiile 3. Hrănirea: Crapul se hrănește cu insecte. 2 care se hrănește atât cu substanțe vegetale. din care se dezvoltă crapii. Fig. 5. Fecundarea are loc în apă. Primăvara. Înmulțirea: Femela are 2 ovare de culoare alb-portocalie.Branhiile crapului 4. scos din apă moare. Acestea sunt fixate pe inelele osoase și conțin numeroase vase de sânge. Din ouăle fecundate ies puie ții. 4.

7. Mijloace de instruire: planşe. Forma de organizare: frontală/individuală. apă. PROIECT DIDACTIC „CRAPUL” Fig.Lucrare practică Activitate: pe grupe Mijloace de instruire: borcan.Lapți de crap 4. 7 . vezică înotătoare. prezentare PowerPoint. Care sunt adaptările crapului la viața acvatică? Timp de lucru: 10 min. Obiectiv procedural. Sarcină de lucru pe grupe: Puneți vezica înotătoare în apă. Ce observați? Timp de lucru: 3 min. Obiectiv 1 Elevii explică adaptările morfologice și funcționale ale crapului la via ța acvatică. Sarcina de lucru: priviţi imaginea din prezentare.6 – Icre de crap Fig.

iar când ea se golește. care va scrie la tablă o importanță privind crapul. iar când aceasta se golește se lasă la fund. Elevii vor nota î n caiete. le va centraliza și le va scrie la tablă. Când vezica este plină cu aer. Activitate: în perechi Sarcină de lucru: Fiecare echipă își va desemna un lider. Obiectiv atitudinal: ! Elevii vor fi capabili sa conştientizeze importanţa cunoaşterii crapului. corpul devine mai u șor și se ridică la suprafață. Profesorul împreună cu elevii va comenta ideile. PROIECT DIDACTIC „CRAPUL” Explicaţia: Când vezica este umplută cu aer. Se cultivă pentru carnea sa gustoasă cu o valoare nutritivă înaltă. corpul devine mai greu și se lasă la fund. Timp de lucru: 7 min. Crapul prin activitatea specială de viaţă ajută la formarea mediului din lacuri necesar creşterii altor specii de peşti şi menţinerea acestei situaţii pe termen lung. 8 . Răspuns: Crapul are valoare economică ridicată. se ridică la suprafață. Așa se explică și deplasarea crapului pe verticală.