ETAPELE LECȚIEI OB.

DEMERSUL DIDACTIC METODE ȘI MIJLOACE DE FORME DE EVALUARE
OP. PROCEDEE ÎNVĂTĂMÂNT ORGANIZAR
E

1.MOMENT Asigur condițiile necesare pentru Conversația Frontal Observarea
ORGANIZATORIC buna desfășurare a orei de sistematică
Comunicare în limba română.
Pregătesc materialele necesare.

2. Afișez la tablă o panseluță care are o Explicația Floare din hărtie Frontal Chestionarea
REACTUALIZAREA singură petală. Pe aceasta este Exercițiul colorată orală/scrisă
CUNOȘTINȚELOR desenat un avion și este scrisă litera
ANTERIOARE A mare de tipar. Elevii trebuie să Conversația
vină să lipească petalele lipsă, să
identifice imaginile și să scrie litera
inițială a fiecărui cuvânt.

3. CAPTAREA Prezint elevilor o imagine cu o Conversația Imagine cu o Frontal Chestionarea
ATENȚIEI grădină cu flori. Solicit elevilor să grădină cu flori orală
identifice, oral, florile din imagine şi
să completeze propoziţia: Florile au
răsărit în ................( grădină). Elevii
identifică sunetul iniţial al cuvântului
“grădină”.

4. ANUNȚAREA Astăzi, la ora de Comunicare în Explicația Frontal
TEMEI ȘI A limba română vom discuta despre Observarea
OBIECTIVELOR “Sunetul g și litereleg mic și mare sistematică
de tipar.” Prezint obiectivele la
nivelul de înţelegere al elevilor.

5. PREZENTAREA Se analizează propoziția: Conversația Frontal Chestionarea
NOULUI CONȚINUT 1.2.1 Florile au răsărit în grădină. Metoda orală
Din câte cuvinte este alcătuită? fonetică
Care dintre ele conține sunetul “g”? analitico-
Se realizează schema grafică. sintetică
Elevii analizează cuvântul “grădină”.
Din câte silabe este alcătuit acest
cuvânt?
Câte sunete are silaba? Exercițiul
Al câtelea este sunetul “g”?
Reprezentăm grafic cuvântul.
Solicit elevilor să rezolve prima
1.3.2 sarcină de lucru: elevii trebuie să dea Frontal
exemplu de cuvinte care conțin Chestionarea
sunetul “g”, pe care să le scrie pe Explicația Coală de flip- scrisă
coala de flip- chart. chart
Propun jocul “Cutiuța fermecată”.
Într-o cutie se află diferite imagini. Brainstormin Jetoane cu
Elevii trebuie să vină în fața clasei să g imagini a căror
Exercițiul denumire
1.3.3 extragă un bilețel, să despartă în conţine sunetul
Frontal Chestionarea
silabe cuvântul sugerat de imagine, orală
să precizeze numărul de silabe și să Elemente de g în diverse
prezinte poziția sunetului “g”. joc poziţii Observarea
Se prezintă planșa cu litereleG, g. Observaţia sistematică
Planşe cu literele Frontal
Sunt modelate din plastilină literele g Metoda G, g
4.1.5 Individual
mic și mare de tipar. Verific modul activităţilor
de realizare al literei. practice Plastilină
6. OBȚINEREA Distribuicâte o fișă pe care elevii o Explicația Fișe de lucru Individual Chestionarea
PERFORMANȚELOR 3.1.4 rezolvă după ce sunt date Exercițiul Culori scrisă
explicațiilenecesare. Conversația Fişa de lucruîn
Elevii încercuiesc litera format A1
corespunzătoare sunetului nou Frontal
învățat și personalizează“g-ul.”.
La final se rezolvă fișa în fața clasei
împreună cu elevii.
Propun jocul didactic ”Spune mai
7. ACTIVITĂȚI departe”. Cadrul didactic spune Explicația Frontal Chestionarea
RECREATIVE alfabetul în gând. Un copil îl oprește Conversația orală
la un moment dat. Cu sunetul Jocul didactic
identificat, acesta spune un cuvânt.
Alt copil spune un cuvânt cu sunetul
final al cuvântului pronunțat de
colegul lui.

8. APRECIERI ȘI Fac aprecieri cu privire la modul de Conversația Frontal Aprecierea
RECOMANDĂRI participare al elevilor la lecție. verbală