You are on page 1of 1

Rugăciune pentru dobândirea de prunci, către Sfântul Efrem cel Nou

Te-ai înveşmântat în sângele mucenicesc, dumnezeiescule Părinte Efrem, Hristos
Domnul ţesându-ţi haină nepieritoare, urzită dintru Învierea Sa din morţi. Înnoieşte
firea omenească prin revărsarea sfintelor tale rugăciuni, Preacuvioase, iar întru
lumina îmbrăţişării tale sfinte învredniceşte-ne şi pe noi a dobândi de la Dumnezeu
darul naşterii de prunci. Nu ai încetat până azi să săvârşeşti lucruri peste fire, iar
toţi care aud vestirea minunilor tale, îşi întăresc nădejdea întru grabnica ta
mijlocire. Urcuş de taină se fac minunile tale, Sfinte Efrem, izvodindu-le pe
acestea precum nişte trepte trebuincioase sporirii noastre în credinţă.

Proslăveşte-te, Cuvioase, mijlocindu-ne şi nouă darul naşterii de prunci buni, căci
am aflat că toţi cei care au dobândit copii prin mijlocirea ta, au vestit tuturor
grabnicul tău ajutor. Credem cu adevărat că înainte de a veni în lume pruncii pe
care tu i-ai dăruit părinţilor, prin Duhul Sfânt ai cunoscut că le vei fi ocrotitor
acestora în toată vremea vieţuirii pământeşti. Întru neţărmurita ta bunătate şi milă,
nu ne trece nici pe noi cu vederea şi umple vieţile noastre de bucurie, dăruindu-ne
om nou care să vină în această lume în sânul familiei noastre. Plineşte, Cuvioase
Efrem, cererea fierbinte ce ţi-o facem şi primeşte lacrimile noastre puţine, iar la
vremea rânduită învredniceşte familia noastră să aducă roadă întru care să Se
preamărească Dumnezeu, Cel Căruia I se cuvine toată slava, cinstea şi
închinăciunea, acum şi pururea și în vecii vecilor. Amin.