You are on page 1of 1

muzyka: Jerzy Wasowski

Medium Ballad s owa: Jeremi Przybora
O, ROMEO
INTRO FREELY
B¨/F C‹/G B¨/A C>7/G B¨/F C>7/F B¨
& bb 4 Ó Œ ‰
4 œ œ
VERSE FREELY - FOLLOW ME :d


B¨/F C‹/G C>7/G

& b ¢ ™™
5 B¨/A
3 3 3 3 3
j ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
7 C>7/F 3
B¨/F 3 B¨
& bb Œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ

9 B¨^ E¨^ B¨^ E¨^ Aº
b 3 3 3 3 3
& b œ œ œ œ œ œ œj œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

G‹ Gº B¨/F C‹/E¨ B¨/D C>7 F7(b13)
œ™ œ
11
b 3
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j Œ
œ œ œ œ œ
CHORUS time na kiwk

‰™
B¨^ G>7 C‹ F9(“4) F13
Ϫ
13
b r
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ

‰™
15 B¨^ G>7 C>7 C>7/E¨ AØ7 D7[áÆ]
b 3
&b œ œ œ œ r
œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ
1.2.
17 G‹(Œ„Š7) D7[áÆ] G>7 C9(#11) C>9 F7[âÅ] B¨º B¨6
b 3 3 3 3 3 3 3 3 3
& b œ œ œj œ œ ‰ œ œ œ œ œj œ œ ‰ œ œ œj Œ ‰ j j Œ ‰ œj
œ œ œ œ œ œœœœ œ
3.

™ ü
B¨º B¨6 C>9 F7[âÅ] B¨º B¨^
™ † œj
21
3 3 3 3
b j j
&b œ œ œ œ œ œ ‰ Œ ‰ œ œœœœ ˙ ∑
œœ œ œ