You are on page 1of 2

CONCLUZII SCRISE

Domnule Presedinte,
Subsemnatul Cristescu Dan, cu domiciliul in strada X, Nr.Y,
Mun. Z, în calitate de reclamant, în dosarul ce formează
numărul formulez următoarele

CONCLUZII SCRISE

Prin care vă solicit admiterea cererii astfel cum a fost formulată
și pe cale de consecință să dispuneți:
- Desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a
reclamantului
- Custodia exclusivă a celor doi copii minori
- Partajul echitabil al bunurilor și valorilor

MOTIVE

1. Pe parcursul intregii casnicii am fost un sot loial care s-
a implicat activ in problemele familiei din care am fost
parte integranta si care a rezolvat fiecare problema
printr-o atitudine care nu a viciat sau prejudiciat nici o
parte a familiei. În ultima perioada a casniciei noastre
am observat că soția mea nu mai este loiala problemelor
familiei.
2. Dupa accientul teribil pe care l-am suferit, pârâta a
refuzat să mă ajute și să îmi ofere îngrijire. Astfel ea a,
încălcat principiul solidarității intre soți.
3. Mai mult, pârâta a părăsit foarte des domiciliul conjugal
fără ca năcar să mă notifice în acest sens. În plus, pârâta
a implicat și cei doi copii minori în acest scandal,

obligându-i pe aceștia să meargă cu ea ori de câte ori părăsea domiciliul conjugal. CRISTESCU DAN .