You are on page 1of 1

petrarkisti – pjesnici renesanse koji po uzoru na Petrarku pišu o

:
 ljubavi prema prelijepim ženama koje im ne uzvraćaju ljubav
 o svojoj patnji i nemoći svladavanja osjećaja
 o umjetnosti koja će im omogućiti ostaviti spomenik ljubavi

Najčešće teme i motivi su:
 ljepota žene
 detalji ženske ljepote neuzvraćena ljubav
 ljubavna bol

-stih koji se najčešće koristi je dvostruko rimovani dvanaesterac
 Najznačajniji predstavnici petrarkizma u hrvatskoj su:
 Šiško Menčetić, Hanibal Lucić, Džore Držić

Šiško Menčetić
-bio je dubrovački pjesnik, živio je na prelazu iz 15. u 16. st
- Njegove pjesme su većinom ljubavne tematike, često u akrostihu s
imenima žena kojima su pjesme posvećene
-uz nekoliko religioznih, piše uglavnom svjetovne pjesme
-odnos prema ženi i njezinoj ljepoti je također svjetovan
-Višnji Bog na nebi, Prvi pogled su njegove najpoznatije pjesme
-Menčetić u nekim pjesmama Menčetić odstupa od klasičnog
petrarkizma te piše o sreći uslišanog ljubavnika.

Džore Držić
-rodio se u Dubrovniku, a živio je na prijelazu iz 15. u 16. st.-
školovao se u Dubrovniku, a studij prava završio je u Italiji-kasnije se
zaredio
-njegove pjesme sačuvane su u rukopisima i Kanconijeru Nikše
Ranjine
-pjesme ljubavne (svjetovne) tematike-
ženu i ljepotu doživljava na duhovan način, uspoređujući je s
nezemaljskim
-u njegovim pjesmama dominiraju teme ljepote i ljubavi

Hanibal Lucić
- Hanibal Lucić je najpoznatiji pjesnik hrvatske renesanse
- bio je pjesnik i dramatičar koji potječe iz jedne od
najuglednijih hvarskih obitelji-
-Njegov kanconijer "Pisni ljuvene" sastoji se od samo 22 pjesme, ali
se smatra jednom od najboljih zbirki ljubavne poezije u starijoj
književnosti.